Dochádzkové systémy

Systém TLD umožňuje unikátne riešenie prístupu do objektu. Namiesto množstva rôznych zámkov a k nim prislúchajúcich kľúčov, ktoré musia mať užívatelia neustále všetky pri sebe, stačí teraz iba jedno jediné identifikačné médium, ktoré dovolí svojmu vlastníkovi nielen vstupovať do objektu, otvárať dvere, ale aj ovládať alarm. Tým sa nielen uľahčí vašej kabelke či vrecku, ale taktiež vybavíte svoju budovu najmodernejším, úplne spoľahlivým a hlavne bezpečným systémom, ktorý nemožno zneužiť, pretože každé identifikačné médium je unikátne a nenapodobiteľné. Vďaka prepracovanej konštrukcii systému odpadajú starosti so zlomeným kľúčom v zámku či strachom pri strate kľúča.

TLD je samostatne pracujúci prístupový systém. Identifikačné médium čip alebo karta je priložená k čítaciemu terminálu, ktorý médium identifikuje a informácie odovzdá riadiacej jednotke TLD-L(E), ktorá na základe vyhodnocovania oprávnenia daného média zopne alebo odmietne zopnúť relé ovládajúce dverný zámok, výťah, alarm či iné pripojené zariadenie. A čo viac! V prípade použitia riadiacej jednotky TLD-LE je systém schopný nielen identifikovať médium priložené k čítaciemu terminálu, ale aj zaznamenať časový údaj kontaktu. Tak sú uchované dáta o posledných 1 500 udalostiach prechodov v čase. Pri použití viacsondových terminálov dokáže riadiaca jednotka rozlíšiť i typ prechodu (príchod, odchod, obed, služobná cesta,...) Tieto informácie sú exportované do PC a po ich spracovaní je vytvorený systém kompletnej kontroly dochádzky. Export prebieha buď off-line alebo pomocou dátovej komunikačnej linky on-line.

Vyhodnocovací program Garant je užívateľsky príjemný software pre spracovanie udalostí načítaných z riadiacich jednotiek TLD. Program vedie prehľad o užívateľoch systému, ich pohyboch, umožňuje ich radiť do skupín s individuálnym nastavením prístupových práv, tlačiť niekoľko druhov výpisov a vypočítať dochádzku.

Systém je koncipovaný ako elektronická stavebnica, ktorú je možno ľahko rozširovať a doplňovať ho o jednotliné moduly. Dokonca umožňuje i vzájomnú kompatibilitu kontaktného a bezkontaktného prístupu. Tým ponúka využitie od najjednoduchšieho zaistenia vstupu do budovy až po zložitý a rozsiahly dochádzkový systém.

Systém TLD je postavený na mnohoročných skúsenostiach výrobcu s elektronickými systémami a preto je koncipovaný ako stavebnica, ktorú je možné neustále upravovať, vylepšovať a upgradovať. Pre identifikáciu osôb sa používa TLD dvoch typov komunikácie: kontaktné-založené na báze dotyku čipu so sondou čítacieho terminálu a bezkontaktné-na báze rádiovej komunikácie medzi identifikačnou kartou a terminálom.

Výhody systému TLD Garant
- vysoká životnosť
- nízke vstupné náklady
- stavebnicová variabilita použitia
- kompatibilita kontaktného a bezkontaktného prístupu
- garancia bezpečnosti prístupových systémov
- jedinečnosť identifikačných médií
- komfortný software s radou funkcií
- flexibilné nastavovanie práv užívateľov


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Dochádzkové systémy

  Dochádzkové systémy

  Naše firma nabízí docházkové systémy, které se podle počtů zaměstnanců a rozsáhlosti instalace dělí do dvou kategorií. Kompaktní docházkový systém Seabox je určen především pro malé organizace a firmy, kde počet zaměstnanců nepřesáhne 300 a pro evidenci vstupu/výstupu slouží pouze jeden vchod. Výhodou tohoto systému je nízká cena, rychlá instalace a snadná obsluha. Síťový docházkový systém Seawork je určen pro velké organizace a podniky, kde se pohyb zaměstnanců uskuteční přes větší počet přístupových bodů. Tento systém se instaluje jako nadstavba přístupového systému Seawing a tudíž řeší nejenom problematiku sledován...

 • Dochádzkové a prístupové systémy

  Dochádzkové systémy sa zaoberajú kontrolou dochádzky zamestnancov, ktorí sa pri vstupe a odchode zo zamestnania identifikujú na termináloch. Informácie z nich sú zaznamenané a spracované do dochádzkového výkazu – denne alebo mesačne, podľa požiadaviek zamestnávateľa. Výkaz je možné začleniť do mzdového softvéru. Prístupové systémy sú určené pre prevádzky s požiadavkou na autorizovaný prístup. Podľa potrieb je možné systém nastaviť na kombinovaný prístup – čiže do niektorých objektov bude prístup dovolený a do iných objektov zakázaný. Vstupy sa taktiž môžu zaznamenávať v centrálnej databáze.

 • Dochádzkové a prístupové systémy

  Dochádzkové systémy: - poskytujú spracovanie informácii na základe údajov zo snímačov kariet alebo biometrických údajov dochádzky, o príchode a odchode pracovníkov, poprípade prerušenie ich pracovného času ako napríklad lekár, dovolenka, obed, služobná cesta, súkromné prerušenie a iné, kde výstupné informácie slúžia aj ako presné podklady pre mzdovú učtáreň, s možnosťou tlače pracovných výkazov, uzávierky dát, export do mzdového programu, získate tým presný prehľad dochádzky o pohybe vašich zamestnancov Prístupové systémy - slúžia a sú určené hlavne k evidencii osôb vstupujúcich a odchádzajú do všetkých priestorov ktor...

 • Dochádzkové systémy

  Dochádzkové systémy

  Dodanie, inštalácia a servis dochádzkových systémov. Evidencia prostredníctvom bezkontatkných kariet resp. príveskov. Možno overovať totožnosť pomocou geometrie tváre resp. fotky tváre. Ponúkame aj dochádzkové hodiny s evidenciou cez tradičné papierové karty.

 • Kontrola vstupu osôb - Dochádzkové a prístupové systémy

  Základnou funkciou systému kontroly vstupu je zabezpečiť dohľad a kontrolu nad pohybom osôb. Principiálne rovnaký systém kontroly je možné použiť aj pre kontrolu vjazdu a výjazdu motorových vozidiel. Systémy kontroly vstupu poskytujú možnosť riadenia celého systému v reálnom čase a tak priamo zamedziť alebo povoliť oprávnenie pre vstup jednotlivým osobám. V rámci štruktúry chráneného objektu je možné tento objekt rozdeliť do jednotlivých bezpečnostných zón. Ako chránená zóna môže byť určená celá budova, jednotlivé poschodia alebo miestnosti. Vstup do jednotlivých zón je možné vopred presne definova...

 • Dochádzkové čítačky odtlačkov prstov MorphoAccess séria 500

  Dochádzkové čítačky odtlačkov prstov MorphoAccess séria 500

  Čítačky MorphoAccess série 500 sú biometrické terminály určené pre prístupové a dochádzkové systémy. Využívajú propretiálny Morpho algoritmus, ktorý získal celosvetovú reputáciu pre svoj výkon a presnosť. Rýchlosť a sieťové zabezpečenie ich predurčuje do všetkých bezpečnostných aplikácií od vonkajších prístupov po ochranu budov, veľkoobchodných skladov, rozľahlých objektov a vládnych agentúr. Séria obsahuje tieto modely čítačiek: - MorphoAccess MA 500+: Snímač odtlačku prsta, pre vnútorné použitie - MorphoAccess MA 500+ D: Snímač odtlačku prsta, čítečka kariet, pre vnútorné použitie - MorphoAccess MA 501+ D: Snímač odt...

 • Dochádzkové RFID čítačky série S680/S880

  Dochádzkové RFID čítačky série S680/S880

  S680 a S880 sú čítačky bezkontaktných kariet určené pre prístupové a dochádzkové systémy. Na farebnom displeji zobrazujú aktuálne informácie o salde dochádzky, fotografie registrovaných osôb alebo výsledok verifikácie. Vynikajú rýchlosťou načítania a vyhodnotenia zosnímanej karty. Funkcia zabudovanej kamery v modeli S880 zabezpečuje identitu registrovanej osoby. Vlastnosti: - Farebný TFT displej s rozhraním GUI určeným pre jednoduché použitie - Čítačka RFID kariet s zvýšeným dosahom - USB port umožňuje manuálny prenos údajov v prípade výpadku spojenia - Vstavané relé pre ovládanie ovládanie dverí, turniketov, bránok - Integrovan...

 • Dochádzkové systémy - AMANO BX 1500

  Dochádzkové systémy - AMANO BX 1500

  Dochádzkové kontrolné hodiny na papierové karty nie je potrebné hádam nikomu predstavovať a vysvetľovať v širšom meradle ich funkčnosť. Dochádzkové hodiny novej generácie série BX sú vhodné pre malé a stredné podniky. Doporučujeme na každých 100 zamestnancov 1ks hodín. Hodiny sú autonómne a teda už nepotrebujú žiadne ďalšie zariadenia pre svoj spoľahlivý chod. Charakteristika dochádzkových hodín BX 1500 : Evidencia na papierové karty Vlastný kalendár (nie je nutné nastavovať prvý deň v mesiaci) Automatické vtiahnutie karty Záloha nastavení pri výpadku el. energie Automatické nastavenie letného/zimného času Naprogramované údaje...

 • Prístupové a dochádzkové systémy

  Prístupové a dochádzkové systémy

  V každej firme alebo inštitúcii sú priestory, kde má povolený vstup určitý okruh osôb. Ponúkame Vám možnosť získať presný prehľad o tom, kto vstúpil, ako dlho sa zdržal, v ktorý deň a koľko bolo hodín. Ďalej systémy informujú o pokuse vstupu neoprávnených osôb alebo o iných neobvyklých udalostiach v objekte. Prístupové systémy odomykajú a zamykajú dvere, turnikety atď. V SW databáze je pre spätnú kontrolu zaznamenaný akýkoľvek pohyb osôb v budove a všetky ostatné stavy (poplachy, napájanie, sabotáž). Veľa firiem a spoločností sa stretáva s problematikou evidencie a vyhodnotením pracovnej doby zamestnancov. V súčastnej dobe ešte stá...

 • Dochádzkové systémy - EDS 02/K - on-line k PC

  Dochádzkové systémy - EDS 02/K - on-line k PC

  Malý dochádzkový systém je určený na sledovanie časových záznamov pracovníkov, ktorí sú držiteľmi bezkontaktnej čipovej karty. Tento systém je určený pre malé a stredné firmy s počtom zamestnancov menším ako 300. Karta slúži na automatickú identifikáciu zamestnanca (pri kontakte so snímačom), ale aj na vizuálnu kontrolu (na karte môže byť vytlačené meno, prípadne fotografia). Ponúkaný systém je minimálnym variantom stavebnice, ktorú je možné postupne dopĺňať a rozširovať podľa potrieb zákazníka. * Popis systému snímač s tlačidlami a displejom: umožňuje zaznamenať celkove 10 typov prerušení práce (PN, lekár, dovolenka, nep...

 • Dochádzkové systémy

  Dochádzkové systémy

  * EDS 01/K - autonómny Malý dochádzkový systém je určený na sledovanie časových záznamov pracovníkov, ktorí sú držiteľmi bezkontaktnej čipovej karty. Tento systém je určený pre malé a stredné firmy s počtom zamestnancov menším ako 200. Terminál je prenosný. * EDS 03/K - LAN sieť Výkonný dochádzkový systém je určený na sledovanie časových záznamov pracovníkov, ktorí sú držiteľmi bezkontaktnej čipovej karty. Tento systém je určený pre malé, stredné a veľké firmy s ľubovoľným počtom zamestnancov. Terminál sa zapája do systému rozhraním Ethernet 10BaseT . * BX 1500 Dochádzkové kontrolné hodiny na papierové karty nie je...

 • Bezkontaktné a biometrické snímače pre dochádzkové a zabezpečovacie systémy

  Bezkontaktné a biometrické snímače pre dochádzkové a zabezpečovacie systémy

  Bezkontaktné snímače z našej ponuky sú plne kompatibilné z vačšinou prístupových systémov na našom trhu, vďaka podpore formátov EM a HID, priaznivej cene a príjemnému designu sú vhodným riešením pri systémoch využívajúcich bezkontaktné snímače. Snímač AR 9N podporuje formáty EM, HID (125 KHz) a formáty MIFARE - Standart, HI-Memory, Ultralight (13,56 MHz), snímač automaticky rozpozná formát karty.

 • Prístupové, dochádzkové a parkovacie systémy

  Prístupové, dochádzkové a parkovacie systémy

  Realizujeme na mieru podľa požiadaviek zákazníka všetky systémy identifikácie prístupu a zamezeniu prístupu a to buď vozidiel prípadne osôb formou turniketov, prístupových systémov kartových, klávesnicových, čipových, snímačov odtlačkov a dlaní, parkovacích závor, rámp a prejazdných snímačov vozidiel, osôb vrámci záznamov v dochádzkových systémov.

 • Dochádzkové čítačky séria S modely S680/S900

  Dochádzkové čítačky séria S modely S680/S900

  Základná špecifikácia: - Počet kariet: 30 000, (S900): 1000 šablón - Kapacita záznamov/transakcií: 50 000 - Verifikačný/Identifikačný režim (S680): RFID karta, typ EM - Verifikačný/Identifikačný režim (S900): 1:1 / 1:N do 1 000 šablón - Verifikačný čas (S900): < 1 sec. - Identifikačný čas (S900): < 2 sec. - FAR (S900): ...

 • Dochádzkové systémy

  Dochádzkové systémy

  docha?dzkovy? termina?l PICOCHAR03 - sni?mače RFID 125 kHz/MIFARE - snímacia kamera (zachytí tvár pracovníka) - oddelene? sni?mače pri?chod/odchod - viac riadkovy? informačny? LCD display - neza?visle? sieťove? zariadenie - numericka? kla?vesnica - definovateľne? kla?vesy opustenia loka?cie - pripojiteľne? cez WiFi - zariadenie je schopne? pama?tať si zosni?mane? da?ta aj bez nepretrz?ite?ho pripojenia k centra?nemu servru - dáta sa ukladajú v centralizovanej SQL databázi

 • Dochádzkové terminály

  Dochádzkové terminály

  Dochádzkové systémy zjednodušujú spracovanie dochádzky pre personálne a mzdové oddelenie. Dochádzkový systém Vám umožní pohodlne sledovať pohyb a dochádzku zamestnancov a to okamžite a spoľahlivo.

 • Dochádzkové systémy

  Sú moderné identifikačné systémy využívajúce bezkontaktné identifikátory (karty) sú navrhnuté pre zaistenie vstupnej kontroly, evidencii dochádzky, kontroly vozidiel a návštevníkov v administratívnych či priemyselných prevádzkach až do počtu 30 000 účastníkov. Dochadzkové systémy umožňujú realizovať rozsiahle systémové riešenia v oblasti identifikácie a bezpečnosti, ako pre korporácie, podniky či inštitúcie, tak aj pre malé firmy. V rámci podnikových sietí je možné koncové zariadenia inštalovať v rôznych lokalitách a vyhodnocovací SW prepojiť s inými informačnými systémami (napr. personalistika a mzdy). Systém je možné rovnako kombi...

 • Dochádzkové systémy

  Vybrané dochádzkové systémy a riešenia software + prístupové, alebo dochádzkové snímače.

 • Prístupové a dochádzkové systémy

  TIMEPROX, sú moderné zariadenia určené na zber a spracovanie údajov o dochádzke zamestancov. Všetky údaje o priebehu pracovnej doby spracováva počítač. Vďaka svojej variabilite sú schopné vyhovieť nárokom malých aj veľkých organizácií. Sú plne autonómne, s nadriadeným počítačom komunikujú iba počas odovzdávania zosnímaných údajov. Sú prostriedkom pre rozumnú organizáciu pracovného času. Umožňujú rýchlo a vysoko efektrívne vyhodnocovať dochádzku pracovníkov. Nerobí problém pružne ho prispôsobiť individuálnym požiadavkám užívateľa. Počítač, na ktorý pripojíte WTK-2 resp. INCO-3, môžete využívať rovnako, ako pred ich pripoje...

 • Dochádzkové a prístupové systémy

  - spolu so zabezpečovacím, prípadne PTV systémom vytvárajú integrovanú ochranu budov - vhodné pre riadené prístupy do miestností, kancelárií, pre výdaj stravy, ale i pre špeciálne účely

 • Dochádzkové systémy

  Dochádzkové systémy

  Ponuka dochádzkových terminálov na princípe overovania biometrických údajov, kariet atď.

 • Dochádzkové systémy

  Dochádzkový systém slúži k evidencii a vyhodnoteniu pracovnej doby zamestnancov. Jeho výsledkom sú kompletné podklady pre mzdový systém. Vďaka širokým možnostiam a rozumnej cene systému ACS-line, je možné dochádzkový systém namontovať, či už do malých firiem, väčších prevádzok ale aj do firiem s tisíckou zamestnancov. Identifikácia: Každý zamestnanec má pridelené identifikačné médium ktorým sa identifikuje pri každom vstupe cez evidenčné miesto. K identifikácii slúžia bezkontaktné karty, prívesky alebo kontaktné čipy, poprípade je možné využiť otlačok prsta. Tieto identifikačné médiá môžu ďalej slúžiť napr. k objednávan...

 • PDS - Prístupové a dochádzkové systémy

  EXPRESS ALARM SLOVAKIA s.r.o. vám ako výhradný zástupca pre SR ponúka prístupový a dochádzkový systém ALPUS TLD, ktorý vyrába česká firma TOMST s.r.o. v Prahe. Prístupový a dochádzkový systém ALPUS TLD umožňuje unikátne riešenie prístupu do objektov. Namiesto množstva rôznych zámkov a kľúčov , ktoré potrebujete na ich otváranie a ktoré musíte mať neustále pri sebe, vám teraz stačí iba jedno jediné identifikačné médium: čip alebo karta. Po priložení identifikačného média k čítaciemu terminálu dôjde k identifikácii média a k prenosu informácie do riadiacej jednotky TLD-L alebo TLD-LE, ktoré na základe vyhodnotenia zopne alebo...

 • Dochádzkové a prístupové systémy

  Súčasťou IT infraštruktúry sú dnes aj systémy sledujúce pohyb ľudí, príchody a odchody pracovníkov a návštevy. Ponúkame Vám moderné riešenia založené na nových technológiách, od jednoduchých čipových kariet (RFID), až po snímanie biometrických údajov, ako otlačok prsta alebo ruky. Využitím technológie RFID môžete sledovať aj rôzne technologické procesy alebo pohyb tovaru. Súčasťou systému, alebo samostatným prvkom, môžu byť kamerové systémy. Ponúkame Vám realizáciu od jednoduchých IP kamerových systémov, až po profesionálne systémy na sledovanie pohybu ľudí, tovaru, stráženie objektov.

 • Dochádzkové systémy

  Dochádzkový systém nahrádza všetky doterajšie formy evidencie prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Ide o moderné riešenie, ktoré zabezbečuje prehľad o odpracovanej dobe s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Systém spočíva v označovaní každého priechodu zamestnanca pri príchode a odchode z práce na dochádzkovom terminále. Vyhodnotením jednotlivých priechodov (prerušení) získame dokonalý súhrn informácií o odpracovanej dobe s následným vyhodnotením dochádzkovej agendy na konci mesiaca s možnosťou spracovania a prevedia nazbieraných dát do mzdových systémov. Prístup k dochádzkovým dátam pre všetkych zame...

 • Visitor - dochádzkové systémy

  Visitor zosnímané dáta o príchodoch, odchodoch a prerušeniach umožní spracovať do elektronickej podoby podkladov pre mzdy v ľubovoľných intervaloch akéhokoľvek podniku, inštitúcie, súkromnej spoločnosti.

 • Prístupové systémy a dochádzkové systémy

  Prístupové systémy sú určené podnikom a organizáciám, ktoré chcú sledovať prístup alebo dochádzku. Ide najmä o administratívne budovy, priemyselné podniky, zábavné a športové centrá. Prístupový systém zabezpečuje riadenie prístupu a evidenciu dochádzky osôb do budov, objektov a ich častí. Následne umožňuje manažment týchto dát. Po overení identifikačného prvku prístupový terminál otvorí dvere alebo turniket. Zavedením prístupového systému zamedzíte neoprávneným vstupom a zabezpečíte presné sledovanie dochádzky a pohybu osôb.

 • Zabezpečovacie, dochádzkové systémy

  Predaj, montáž: - zabezpečovacie a monitorovacie zariadenia - kamerové a dochádzkové systémy

 • Dochádzkové systémy

  Dochádzkový systém nahrádza všetky doterajšie formy evidencie prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Ide o moderné riešenie, ktoré zabezpečuje prehľad o odpracovanej dobe s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Systém spočíva v označovaní každého priechodu zamestnanca pri príchode a odchode z práce na dochádzkovom terminály. Vyhodnotením jednotlivých priechodov (prerušení) získame dokonalý súhrn informácií o odpracovanej dobe s následným vyhodnotením dochádzkovej agendy na konci mesiaca s možnosťou spracovania a prevedenia nazbieraných dát do mzdových systémov. Prístup k dochádzkovým dátam pre všetký...

 • Dochádzkové terminály

  Dochádzkové terminály

  Ponuka dochádzkových terminálov na princípe overovania biometrických údajov, kariet atď.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Dochádzkové systémy 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.