Technik požiarnej ochrany

V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
- vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
- určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

V prípade, ak zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto povinnosti zabezpečujeme na základe mandátnej zmluvy (dodávateľskej zmluvy). Súčasťou všetkých činností je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie OPP.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Výťahová technika

  • hydraulické výťahy • trakčné výťahy zo strojovňou i bez strojovne • bubnové výťahy

 • Základný kurz bezpečnostných technikov

  Základný kurz bezpečnostných technikov

  Kurz výchovy a vzdelávania bezpečnostných technikov má za cieľ oboznámiť a dôsledne pripraviť účastníkov vzdelávania, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov (BT), s teoretickými vedomosťami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o správnom konaní týkajúcom sa vykonávania bezpečnostno-technickej služby. Dĺžka kurzu : 176 vyučovacích hodín, cena 400,- eur

 • Vzduchotechnika - Riadené vetranie & Rekuperácia tepla

  RIADENÉ VETRANIE Riadené vetranie je založené na výmene vzduchu a to tým, že odvádzame opotrebovaný vzduch vrátane vlhkosti a škodlivín a privádzame čerstvý vzduch. V určitých prípadoch je to len otázkou komfortu a znižovania energetických nákladov, v iných prípadoch je to nutnosťou z pohľadu prevádzky. V každom prípade, riadené vetranie eliminuje zdraviu škodlivé vplyvy vnútornej klímy objektov, či už je reč o rezidenčnom alebo komerčnom využití. Klasickým vetraním dosiahneme nárazovú výmenu vzduchu s tým, že všetko teplo vypustíme do vonkajšieho prostredia. Riadeným vetraním však dosiahneme opak. Namiesto nárazovej a málo účin...

 • Vázací pásky a vázací technika

  Vázací pásky a vázací technika

  Polyesterové PES vázací pásky tranSystem Vyznačují se vysokou pevností a odolností proti namáhání vznikajícímu při přepravě. Měkkost pásek umožňuje velmi dobrou přizpůsobivost tvaru převazovaného materiálu, snadnou a bezpečnou obsluhu. Pásky nekorodují, mají minimální průtažnost a odolávají teplotám -40°C až +100°C. Polyesterové PES svařovací pásky Polyesterové svařovací pásky jsou určeny pro svazování zboží do ložných jednotek nebo převazování přepravních obalů. Tuhost pásek zaručuje velmi dobrou stabilitu a tvar převazovaných ložných jednotek nebo přepravních obalů, velmi dobře proto nahrazují pásku ocelovou. ...

 • Vysokotlaková technika

  Vysokotlaková technika

  - Kränzle - Alberti - Zariadenia s benzínovým pohonom - Zariadenia s dieselovým pohonom - Špeciálne elektrické vysokotlakové zariadenia - Hobby zariadenia - Vysokotlakové čerpadlá - Dávkovacie čerpadlá - Teleskopické tyče - Rotačné hlavy - Vyhrievacie telesá pre teplovodné zariadenia - Samonavíjacie bubny

 • Spádové regály a dopravníková technika

  Spádové regály a dopravníková technika

  Uveďte váš náklad do pohybu! O zvyšok sa za vás postará naša dopravníková zostava, ktorá dopraví váš náklad na správne miesto bez námahy. Ak zvolíte naviac kombináciu so skladovými systémami ako sú spádové regály, alebo horizontálne karusely, získate pre váš sklad a produkciu vysoký stupeň hospodárnosti. Či už používate zásobníky, krabice, kusový skladový materiál alebo palety, s našimi pásovými a válčekovými dopravníkmi si zachováte správny smer.

 • Závesová technika

  Závesová technika

  Novinkou v oblasti standardních háků jsou tzv Mini háky. Tyto háky vycházejí z dvojúhlového typu standardních háků, mají však kratší části koncových ohnutí a to 11/11 mm. Dostupné velikosti typů PDV×2M a 90°DV×2M

 • Stavební technika

  Stavební technika

  Šachtový svěrák Šachtový svěrák SZA se užívá pro přepravu a ukládání šachet. Šachtový a kuželový úchop Úchop pro šachty a kužele v souladu s DIN 4034. Hák pro kladení potrubí Nosná kapacita je do 7,5 t. Určeno pro potrubí až do délky 3 m. Vybaveno automatickým vyvažováním. Řetězový potrubní závěs s háky Je navržen tak, aby nakládka a vykládka všech druhů potrubí byla co nejjednodušší. Přístroj pro přesné usazení potrubních rour Zařízení pro usazení betonových a kameninových rour s hrdlem. Drapák silničních kanálů Drapák pro základní, válcovité a kuželovité odtokové soupravy. Velice jednoduchý p...

 • Rekuperácia a vzduchotechnika

  Rekuperácia a vzduchotechnika

  Hovorí sa, že najlacnejšie teplo je to ktoré si nemusíte vyrobiť. Ak máte dobre zaizolovaný obvodový plášť domu a strechu a taktiež ste vymenili okná za plastové či viacsklové prevedenia jediným spôsobom ako sa vám teplo straca je vetranie! Už ani tu nemusí ! Efektívne hospodárenie s teplom pri výmene vzduchu v objektoch, jeho ohrievanie, čistenie a ďalšia kvalitatívna úprava vzduchu je možná takmer bez tepelných strát vďaka lokálnej či centrálnej rekuperácií. Mať vždy čistý vzduch a pritom nestrácať teplo je možné ! Lokálna rekuperácia sa dá nainštalovať bez väčších nákladov do každého objektu a do každej miestnosti !

 • Autorizovaný servis telekomunikačnej techniky značky Panasonic

  Autorizovaný servis telekomunikačnej techniky značky Panasonic

  - Telefónne pobočkové ústredne ( IP, analógové, ISDN ) a príslušenstvo - Dorozumievacie zariadenie: Pacient - Sestra - IP kamery - IP telefóny - Univerzálne dverné vrátniky - Prístupové systémy - Ozvučovacie systémy - Štandardné šnúrové telefóny - Bezdrôtové DECT telefóny - Faxy a multifunkčné zariadenia - Kopírovacie stroje - Tlačiarne - Panaboardy - Klimatizácie Panasonic

 • Aktualizačná odb. príprava revíznych, servisných technikov a obsluhy plynu a tlaku

  Aktualizačná odb. príprava revíznych, servisných technikov a obsluhy plynu a tlaku

  - plynových - tlakových Odbornú prípravu organizujeme v zmysle § 16 ods. 4 Zákona 124/2006 Zz o BOZP, podľa ktorého revízny technik,servisný technik a obsluha sú povinní absolvovať odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie každých 5 rokov Školiteľ Ing. Vladimír Švec OHSAS vlastní oprávnenia na výchovu a vzdelávanie revíznych technikov, pracovníkov pre opravu a obsluhu vyhradených technických zariadení : - plynových VVZ – 04.1,04.2,04.3 - tlakových VVZ – 02.1,02.1,02.3 Program odbornej prípravy je zameraný na predĺženie osvedčenia a preukazu revíznych technikov, osôb na opravu (servisných technikov) a obsluhy (kur...

 • FILTRAČNÁ TECHNIKA - Blokové centrálne stavebnicové odsávacie a filtračné zariadenie pre zváranie

  FILTRAČNÁ TECHNIKA - Blokové centrálne stavebnicové odsávacie a filtračné zariadenie pre zváranie

  T Y P : SOS FB 8000.S/6 Univerzálne stavebnicové priemyselné odsávacie a filtračné zariadenia – stredopodtlakový systém – s automatickým oklepom Použitie: Tento typ centrálnej odsávacej a filtračnej jednotky je dodávaný k odsávaniu suchých nelepivých, nevýbušných prachov a aerosolov v strojárenstve, stavebníctve, textilnom a potravinárskom priemysle, likvidácia škodlivín vznikajúcich pri zváraní, brúsení, delení materiálov pálením kyslíkom alebo plazmou (je možné využiť s páliacim stolom EKO ST P). Všade tam, kde je potreba odsávať veľké množstvo vzduchu a nečistôt. Blokové odsávacie a filtračné zariadenia SOS FB s...

 • FILTRAČNÁ TECHNIKA - Odsávače s automatickým oklepom SV/OKL

  FILTRAČNÁ TECHNIKA - Odsávače s automatickým oklepom SV/OKL

  T Y P: SOS SV 658.1.U/OKL Univerzálne stavebnicové odsávacie a filtračné zariadenia so stredotlakým odsávacím ventilátorom pre zváranie, brúsenie, spájkovanie: s automatickým oklepom Použitie: Stavebnicové odsávacie a filtračné zariadenie sa používa k lokálnemu a centrálnemu odsávaniu škodlivín vznikajúcich pri zváraní, brúsení, spájkovaní v prevádzkach, kde sa vyžaduje dlhodobý chod odsávača a kde je potreba odsávať väčšie množstvo vzduchu . Technické parametre odsávacieho zariadenia: - Výška = 277 cm - Šírka = 92,4 cm - Dĺžka = 84 cm - Priemer sania = 160 mm - Napätie = 400 V - Maximálny prietok = 3800...

 • FILTRAČNÁ TECHNIKA - Odsávacie zariadenia: s mechanickým oklepom

  FILTRAČNÁ TECHNIKA - Odsávacie zariadenia: s mechanickým oklepom

  Univerzálne stavebnicové priemyselné odsávacie a filtračné jednotky – pre zváranie, brúsenie, spájkovanie – stredopodtlakový systém – s mechanickým oklepom Použitie: Tieto stavebnicové priemyselné odsávacie a filtračné zariadenia sa používajú k lokálnemu a centrálnemu odsávaniu škodlivín vznikajúcich pri zváraní, brúsení, spájkovaní v prevádzkach, kde sa vyžaduje dlhodobý chod odsávača a kde je potreba odsávať väčšie množstvo vzduchu . T Y P: SOS SV 356.1.U Univerzálna stavebnicová odsávacia a filtračná jednotka so stredotlakým odsávacím ventilátorom pre zváranie, brúsenie, spájkovanie: s ručným mechanickým...

 • Predaj, servis a prenájom manipulačnej techniky a regálových systémov

  Predaj, servis a prenájom manipulačnej techniky a regálových systémov

  Predaj, servis a prenájom manipulačnej techniky Toyota a BT. Predaj regálových systémov.

 • Činnosť technika PO

  Vykonávanie činnosti technika PO (spracovanie dokumentácie OPP, školenia OPP, zastupovanie pri kontrolách) Technik požiarnej ochrany vykonáva činnosť v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi. Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a...

 • Technik BOZP, Autorizovaný technik BOZP

  Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby ( BTS ) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z.. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: - Vykonávanie činností bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom - Spracovanie dokumentácie BOZP - Školenia BOZP - Zastupovanie pri kontrolách

 • EKO ® - Priemyselné odsávače a vysávače, filtračná a odsávacia technika, odsávacie systémy, ...

  EKO ® - Priemyselné odsávače a vysávače, filtračná a odsávacia technika, odsávacie systémy, ...

  PONUKA stavebnicových filtračných a odsávacích zariadení: odsávacie zariadenia pre zváranie, brúsenie, spájkovanie, letovanie, strojné obrábanie - odsávanie olejovej hmloviny, prachov pri frézovaní, sústružení, laserovom obrábaní, ... PONUKA ďalších odsávacích zariadení a príslušenstva: - ostatných odsávačov, pre zubné laboratória, lasery v medicíne - priemyselné vysávače, priemyselné centrálne vysávacie systémy - centrálne vysávače do rodinných domkov, penziónov, správnych budov, hotelov, ... - odsávače pre odťah výfukových plynov, pojazdné aj bez filtrácie - stavebnicové pracovné stoly - ODSÁVACIE - staveb...

 • Predaj svetelnej techniky

  Predaj svetelnej techniky

  Svetelné efekty - Otočné hlavice - Skenery - Laserové systémy - Reflektory - Architektonické osvětlení - Dekoračné osvetlenie a doplňky - Stroboskopy a ovladače - UV ultra-fialové efekty - Zrkadlové gule - Párty doplňky - Svetelné kontrolery - Silnoproud

 • Parkovacia technika

  Parkovacia technika

  Parkovacia technika prezentovaná našou firmou je výsledkom pôvodnej originálnej konštrukcie Autogard a riadiaceho systému Identcode. Pre všetky ponúkané komponenty je charakteristická vysoká technická úroveň, kvalitné dielenské spracovanie a dlhá životnosť i za náročných prevádzkových a klimatických podmienok. Výrobca.sa už viac ako 10 rokov špecializuje na zariadenia a systémy pre riadenie a kontrolu prístupu vozidiel a osôb. Dodávané výrobky sú výsledkom spolupráce so stabilnými obchodný- mi partnermi doma i v zahraničí. Tvoriaci prístup celého kolektívu má za následok neustále zdokonalovanie funkčných a užitkových parametrov všetkýc...

 • Zvedací technika

  Zvedací technika

  Plochý svěrák Vysoká bezpečnost díky obrovskému násobení 5:1. Ramenní smyčka namísto řetězu / lana: nízká hmotnost, žádné otáčení, žádná zranění. Svěrák bloků Vysoká bezpečnost díky obrovskému násobení 5:1. Díky opakovaně nastavitelnému zavěšení je možné manipulovat i s asymetrickými částmi v horizontální poloze. Zvedač obrubníkových kamenů Ideální zdvihák pro obrubové kameny v souladu s DIN 483. Ergonomické postavení při zvedání a pokládání obrubových kamenů. Plochý drapák Plochý drapák FGS s nastavitelným závěsným okem pro bezpečnou manipulaci s betonovými částmi. Přístroj pro úchop valounů ...

 • Deponačná technika

  Deponačná technika

  GEOWELD Plus - Robustný,vysoko výkonný stroj určený pre zváranie plastových fólií - Spracováva fólie od 1 do 4mm pri rýchlosti až 4m/min - Fólia je privádzaná pomocou nastaviteľných vodiacich koliesok - Plynulo nastaviteľný tlak, riadená rýchlosť a regulácia teploty klinu garantujú konštantné zváracie parametre po celú dĺžku zvaru GEOWELD Power - Znížená hmotnosť na 5,3kg - Určený pre náročné zváracie práce (napr. zváranie v tuneli, pre malé rádiusy zákrut, slabostenný materiál atď.) - Možnosť výberu z niekoľkých druhov klinov, prítlačných koliesok, prítlačných pier - Veľmi ľahká údržba GEOWELD Power 42V - ...

 • Skladová manipulační technika

  Skladová manipulační technika

  Vysokozdvižné vidlicové vozíky s AKU zdvihem a pojezdem, s elektrozdvihem, ručně vedené... Nízkozdvižné vidlicové vozíky s AKU zdvihem a pojezdem, ručně vedené, speciální... Čelní a boční motorové vozíky ČMV - motorové - diesel, benzín, bateriové, boční... Zdvižné plošiny a stoly Dvojité nůžky s elektromotorem, jednoduché nůžky s elektormotorem, s nožní pumpou, zdvižná plošina - mobilní, montážní a nůžková s elektromotorem, zdvihací stůl - plochý pro práci s europaletami, aj. Rudlíky Ruční manipulační prostředek k přepravě tvarově vhodných břemen dle nabírací části desky rudlu. Transportní vozíky ...

 • FILTRAČNÁ TECHNIKA -UNIVERZÁLNE odsávacie a filtračné zariadenia pre zváranie, brúsenie, spájkovanie

  FILTRAČNÁ TECHNIKA -UNIVERZÁLNE odsávacie a filtračné zariadenia pre zváranie, brúsenie, spájkovanie

  Univerzálne stavebnicové priemyselné odsávacie a filtračné jednotky – pre zváranie, brúsenie, spájkovanie – stredopodtlakový systém – s mechanickým oklepom Použitie: Tieto stavebnicové priemyselné odsávacie a filtračné zariadenia sa používajú k lokálnemu a centrálnemu odsávaniu škodlivín vznikajúcich pri zváraní, brúsení, spájkovaní v prevádzkach, kde sa vyžaduje dlhodobý chod odsávača a kde je potreba odsávať väčšie množstvo vzduchu . T Y P: SOS SV 357.1.U Univerzálna stavebnicová odsávacia a filtračná jednotka so stredotlakým odsávacím ventilátorom pre zváranie, brúsenie, spájkovanie: s ručným mechanickým ...

 • Servis poradenstvo predaj baliacej, viazacej, páskovacej techniky

  Zabezpečujeme: servis poradenstvo predaj baliacej, viazacej, páskovacej techniky

 • Mobilná alebo centrálna čistiaca technika

  Mobilná alebo centrálna čistiaca technika

  Ffiltracia atmosferického vzduchu, deodorizacia, úprava vzduchu pre alergikov a astmatikov, ionizácia, dokonalé odstránenie nečistôt suchou i mokrou technológiou, centrálny vysávačový systém, parné čistenie.... Čistota na celý život !

 • Zváracia technika

  - redukčné ventily - zváracie a letovacie súpravy -rezacie nádstavce a horáky - hubice - príslušenstvo (hadice, spojky, rozvodky, prechodky, matice atď.) - pomôcky na zváranie - zváracie drôty a elektródy

 • Servis baliacej a páskovacej techniky

  Vykonávame záručný a pozáručný servis na stroje značiek Titan, Signode, Orgapack, J.M.Maillis, Columbia, Feifer Holice, Fromm, Cyklop a iné (podľa dostupnosti výkresu, vždy len originál ND alebo výroba na objednávku). Vykonávame záručný a pozáručný servis automatizovaných páskovacích hláv (hlavne Signode, Titan, ) ako jedna z mála firiem na Slovensku a v Českej republike. Spolupracujeme s firmami: Na Slovensku: Maňkoš J. spol. s.r.o., Slovalco a.s. – viacročný kontrakt, Bekaert Hlohovec, a.s. – viacročný kontrakt, Bučina DDD, spol. s.r.o., Hörle Wire s.r.o., Július Kmeť EM-KMEŤ, Kovostroj a.s., Mapo s.r.o., Protherm Production s.r.o., REMA TIP TOP...

 • Výkup techniky

  Zabýváme se obchodem a odkupem stavební techniky, zemědělské techniky a také nákladních automobilů. Oblast naší působnosti není jen v České republice, ale především v rámci Evropy, kde máme dlouholeté obchodní partnery. Dojedeme k Vašemu předmětu prodeje, v celé ČR, a vytvoříme pro Vás zajímavé nabídky. Máme zájem o stroje a automobily, i když jsou poškozené. V případě, že vlastníte stavební stroj, zemědělský stroj nebo nákladní automobil s možností odkupu, či poptáváte určitou mechanizaci, budeme velmi potěšeni, když se na nás obrátíte.

 • FILTRAČNÁ TECHNIKA - Blokové centrálne stavebnicové odsávacie a filtračné zariadenie pre brúsenie

  FILTRAČNÁ TECHNIKA - Blokové centrálne stavebnicové odsávacie a filtračné zariadenie pre brúsenie

  T Y P : SOS FB 6000.B/KAPS/OKL.PNEU Univerzálne stavebnicové priemyselné odsávacie a filtračné zariadenia – stredopodtlakové systémy – blokové FB – pre b r ú s e n i e Použitie: K odsávaniu nelepivých, nevýbušných prachov v strojárenstve, stavebníctve, textilnom a potravinárskom priemysle, likvidácia škodlivín vznikajúcich pri brúsení. Všade tam, kde je potreba odsávať veľké množstvo vzduchu a nečistôt. Blokové odsávacie a filtračné zariadenie SOS FB je osadené 9 kapsovým filtrom, je vybavené automatickým, pneumatickým oklepom. Technické parametre blokového odsávacieho a filtračného zariadenia: - Výška =...

 • Autogénna technika

  Autogénna technika

  - Strojné horáky HARRIS - Redukčné ventily - Adaptéry pre rezanie pásov - Matice k horákom - Čističe trysiek - Poistky

 • FILTRAČNÁ TECHNIKA - Odsávacie zariadenie pre spájkovanie, typ SOS 270 x 300/P

  FILTRAČNÁ TECHNIKA - Odsávacie zariadenie pre spájkovanie, typ SOS 270 x 300/P

  SOS 270 x 300/P PRE ČISTÝ VZDUCH NA PRACOVISKU Univerzálne stavebnicové priemyselné odsávacie zariadenia – pre spájkovanie – vysokopodtlakové systémy – poháňané stlačeným vzduchom Použitie a popis: Odsávacie zariadenie je určené k odsávaniu nečistôt vznikajúcich pri spájkovaní a je poháňané tlakovým vzduchom. Je zložené z kovovej kostry filtračnej časti, v ktorej sú vložené dva výmenné filtre: – patrónový triedy filtrácie H 10 – a výmennej filtračnej vložky z aktívneho uhlia . Pohonnú časť odsávača tvorí regulovaný prívod tlakového vzduchu a ejektor. Technické parametre odsávacieho zariadenia: – ...

 • Upratovanie, práce vo výškach s horolezeckou technikou

  Upratovanie, práce vo výškach s horolezeckou technikou

  Všetko čo sa týka upratovania....všetko čo sa týka prác vo výškach, čístenie, špárovani, ....

 • Výroba a predaj tvárniacej techniky

  Ponúkame: • Výrobu a predaj tvárniacej techniky (výstredníkové lisy o menovitej tvárniacej sile 100 kN – 1000 kN, prídavné a mechanizačné zariadenia, odvíjacie zariadenia, vyrovnávacie zariadenia, podávače, pridržiavače atď.) • Predaj výstredníkových lisov po kompletnej generálnej oprave, po strednej oprave • Výkup použitých výstredníkových lisov vlastnej výroby

 • Software pro stavební, zemědělskou, manipulační a nákladní techniku

  Dobrý den, dovolte abych se na Vás v rámci Vašich profesních činností obrátil s nabídkou software a hardware pro Manipulační,Stavební,Zemědělskou,Lesní a Nákladní techniku či výrobce Motorů značek : (CATERPILLAR,MITSUBISHI,CLARK,STILL,LINDE,JUNGHEINRICH,BT,NISSAN,HYUNDAI, HYSTER,YALE,DOOSAN,ATLET,CASE,JCB,LIEBHERR,FUCHS,TEREX,KOBELCO,VOLVO, TAKEUCHI,KOMATSU,BOBCAT,JOHN DEERE,NEW HOLLAND,FENDT,MASSEY FERGUSON,VALTRA,TERAGATOR,SUNFLOWERS,FELA,KOBELCO,CHALLENGER,IVECO,VOLVO,DAF,MERCEDES-BENZ,RENAULT,MAN,MACK,SCANIA,SETRA,PERKINS,CUMMINS,GM,DEUTZ,DETROIT,INTERNATIONAL,CATERPILLAR,IVECO,VW, ISUZU,TOYOTA,NISSAN,HYUNDAI,MAZDA a další) Věřím tímto,že většina z V...

 • Ruční řezací technika a stříhárenská technika

  Ruční řezací technika a stříhárenská technika

  - Ruční kotoučové řezačky, ruční vibrační řezačky - Kotoučové řezačky, kotoučové pily - Vertikální řezačky, svislé řezačky - Tavné řezání textilních materiálů, horký nůž - Tavné řezání polystyrenu, EPS, řez nožem, strunou - Průmyslové řezačky, řezačky na zakázku, speciální, jiné stroje - Kotoučové nože, nože pro vibrační a kotoučové řezačky - Vertikální nože, nože pro vertikální řezačky - Nože pro pásové pily, nože pro štípací stroje, pásové nože - Brousky do řezaček, brousky do pásových pil - Náhradní díly pro řezací techniku, řezačky, pily, katalogové listy - Krejčovské nůžk...

 • Výroba kolien pre vzduchotechniku a pneumatickú prepravu materiálu

  Výroba a predaj: - potrubia, kolená a spojovacie krúžky pre odvetranie, odsávanie výrobných priestorov - potrubie, kolená a spojovacie krúžky pre pneumatickú prepravu sypkých materiálov do vlhkosti 60% Jedná sa o kolená zvárané z 2 pološálok po stranách (ROHRBOGEN) v uhloch 30, 45, 60, 90 stupňov, čím vzniká rovnomerný okrúhly tvar. Kolená majú rádius R=2xDN. Takže koleno aj pri zložení z rôznych uhlov (napr.30°+45°) vytvára rovnomerný kruhový tvar. Spojovacie krúžky s tesnením pre spojovanie kolien a potrubí v hrúbke 1-3mm, pre priemery 80-600mm. Spojovacie krúžky sú spájané pri hrúbke 1mm šrobom M6x45 a pri hrúbke 2-3mm šrobom M...

 • Deličky popruhů, řezací technika, příslušenství

  Deličky popruhů, řezací technika, příslušenství

  Řezací technika: - Kotoučové řezačky - Vertikální řezačky - Ruční kotoučové řezačky - Ruční břitové nůžky - Profesionální nůžky - Řezací kolečka - Nůžky - Řezačka pásků - Pásové pily - Ruční tavící nůž - Značící zařízení Příslušenství: - Lampičky - Popišovače - Textilní svorky - Pinzety - Vodiče - Patky

 • Žehlící technika

  Žehlící technika

  Nabízíme: - vyvíječe par - žehlící prkna - žehličky - teflonové návleky na žehličky - fixační lisy

 • Šicí technika

  Šicí technika

  - provádíme úpravy šicích strojů (patkové podávání, odtahový válec (puller), chlazení jehly...) - vyrábíme dlouhoramenné šicí stroje - dodáváme náhradní díly pro šicí stroje MINERVA a jiné - provádíme servisní opravy šicí, žehlící i řezací techniky - provádíme kompletní repase šicích strojů, včetně laku - prodej použité šicí, žehlící a řezací techniky (více než 300ks skladem)

 • Výpočtová a kancelárska technika

  - predaj a servis IT - predaj hardwaru a softwaru značiek XEROX, DELL, LENOVO, Microsoft a ESET - digitalizácia dokumentov - grafické služby

 • Servis vzduchotechniky

  Vzduchotechnika vo výbušnom prostredí zabezpečuje kompletnú výmenu vzduchu. V takomto prostredí musia byť inštalované tzv. prvky s ATEX certifikáciou, ktoré sú zložité na údržbu a vyžadujú osobitnú kontrolu každé pravidelné obdobie. Na takúto kontrolu Vám naša spoločnosť ponúka možnosť kompletného servisovania Vášho zariadenia. Každé zariadenie je jedinečné, preto je nutná obhliadka zariadenia na mieste. Spolupracujeme v tejto oblasti s poprednými výrobcami, ktorí diktujú smer v technike odsávania a filtrácie.

 • Služby v oblasti svetelnej techniky

  Obchodná spoločnost SLOS s.r.o.  zabezpečuje komplex služieb v oblasti svetelnej techniky a predaj bohatého sortimentu interiérových a exteriérových svietidiel domácej a zahranicnej výroby. Svetelné štúdio SLOS ponúka : - Návrhy osvetlenia interiérov a exteriérov - Inžinierska činnosť v oblasti svetelnej techniky - Smart riešenia verejného osvetlenia vrátane dodávky svietidiel VO - Návrh riadiaceho systému ovládania osvetlenia vrátane jeho inštalácie a oživenia - Skúšky osvetlenia u zákazníka - Nastavenie osvetľovacích telies tak, aby bola dosiahnutá maximálna možná svetelno-technická pohoda a vizuálny komfort - Úprava svietidiel...

 • Predaj a servis zahradnej techniky

  Internetový obchod zahradne-depo.sk ponúka výrobky renomovaných značiek, ktoré majú silnú pozíciu na slovenskom trhu, vrátane servisu a dodávok náhradných dielov. Vyberte si pre Vás najlepšie kosačky, motorové píly, ručné náradie, krovinorezy, záhradné traktory, drviče, kultivátory, vodné čerpadlá, snehové frézy, záhradný nábytok, fúkače lístia a štiepačky dreva.

 • Predaj a servis komunálnej techniky

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti predaja a servisu komunálnej a polnohospodárskej techniky. Spoločnosť Albera Slovensko s. r. o. vznikla začiatkom roku 2005 ako partnerská firma spoločnosti Albera Morava s. r. o., ktorá na slovenskom trhu posobila už roku 2005. Albera Slovensko s. r. o. sa predovšedkým orinetuje na predaj, servis komunálnej a polnohospodárskej techniky. Pre slovenský trh zastupujeme renomované spoločnosti ako Hauer, BearCat, Saphir, Hydromann, Sajas Group, Multicar. Jsme regionálny predajca užitkových vozidiel Multicar vrátanie záručného a pozáručného servisu a dodávok náhradných dielov. Albera Slovensko vedľa nových strojov ponúka ...

 • Servis manipulačnej techniky

  Ponúkame naše služby v oblasti manipulačnej techniky ako sú: ,Servis Manipulačnej techniky priamo u zákazníka alebo pri závažných opravách disponujeme vlastným nákladným vozidliom 24 hod. starostlivosť o zákazníka

 • Žehliaca technika pre čalúnenia

  Žehliaca technika pre čalúnenia

  Používajte aj vy technológiu ako najvýznamenjší výrobcovia sedačiek v automobilovom priemysle (EISSMANN - PORSCHE, JOHNSON CONTROLS - KIA, FAURECIA - PEUGEOT, LEAR - CITROEN, IAC - VW, TREVES - ŠKODA...) Vhodné na prežehlovanie skrčenín, zvlenení pred vystrihnutím a ušitím ako aj po natiahnutí na kostru sedačiek. Vhodné na textil ako aj kožu, koženku... Sme pripravení predviesť Vám zariadenie u Vás. Neváhajte nás kontaktovať.

 • Žehliaca technika pre práčovne

  Žehliaca technika pre práčovne

  Sme dodávateľom žehliacej techniky (lisy, stoly) pre práčovne, čistiarne ako aj odevné prevádzky. Zabezpečujeme poradenstvo - dodávku - servis. Technika z EU - Taliansko, Nemecko. Kvalita za prijateľnú cenu. Dodávame taktiež spotrebný materiál pre práčovne a čistiarne. Katalog na stiahnutie na našej web stránke, alebo na vyžiadanie zašleme poštou. Sme tu pre Vás! Neváhajte nás kontaktovať s Vašimi individuálnymi požiadavkami! Rozšírte rady našich spokojných zákazníkov!

 • Predaj, servis, prenájom manipulačnej techniky

  Predaj, servis, prenájom manipulačnej techniky

  Ponúkame naše služby v oblasti manipulačnej techniky ako sú: Predaj, Servis, Prenájom manipulačnej techniky. 24 hod. starostlivosť o zákazníka.

 • Dopravná technika

  Valníky, sklápače, bagre a iná dopravná technika.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Technik požiarnej ochrany 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.