Autorizovaný bezpečnostný technik

V súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a ďalších predpisov na úseku BOZP, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom autorizovaného technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci plnenie týchto povinností:

Jedná sa o tieto činnosti
- vykonávanie preventívnych prehliadok v objektoch, priestoroch a na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
- vykonávanie vstupného a periodického školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov
- hodnotenie rizík na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
- vypracovanie regulatívu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, miestne prevádzkové predpisy, …)
- vedenie evidencie a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení
- vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom
- vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholických nápojov na pracovisku
- predkladanie vedeniu spoločnosti pravidelné informácie o stave a vývoji BOZP na jednotlivých pracoviskách


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Technik BOZP, Autorizovaný technik BOZP

  Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby ( BTS ) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z.. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: - Vykonávanie činností bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom - Spracovanie dokumentácie BOZP - Školenia BOZP - Zastupovanie pri kontrolách

 • Autorizovaný servis telekomunikačnej techniky značky Panasonic

  Autorizovaný servis telekomunikačnej techniky značky Panasonic

  - Telefónne pobočkové ústredne ( IP, analógové, ISDN ) a príslušenstvo - Dorozumievacie zariadenie: Pacient - Sestra - IP kamery - IP telefóny - Univerzálne dverné vrátniky - Prístupové systémy - Ozvučovacie systémy - Štandardné šnúrové telefóny - Bezdrôtové DECT telefóny - Faxy a multifunkčné zariadenia - Kopírovacie stroje - Tlačiarne - Panaboardy - Klimatizácie Panasonic

 • Vypracovanie dokumentácie OPP, BOZP a PZS; autorizovaný bezpečnostný technik; technik požiarnej och

  Požiarna identifikačná karta; požiarne poplachové smernice; požiarny evakuačný plán; požiarne poriadky pre pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase; určenie protipožiarnej hliadky; určenie ohlasovne požiarov; dokumentácia školení zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky; požiarna kniha; pravidlá na zaistenie BOZP, politika BOZP a program jej realizácie, smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami, analýza a hodnotenie rizík na pracoviskách, zoznam pre poskytovanie OOPP; smernica pre ru...

 • Outsourcing IT a autorizovaný servis

  IT outsourcing je efektívnym, úsporným a jednoduchým spôsobom správy informačných technológií, ktorý spoločnosť poskytuje na profesionálnej úrovni. Spoločnosť prevádzkuje aj jedno z najväčších autorizovaných servisných stredísk na Slovensku, v rámci ktorého poskytuje služby záručného a pozáručného autorizovaného zmluvného servisu IT produktov značiek HP, IBM, Lenovo a Philips. Služba Outsourcing IT poskytuje: - služby v rôznych úrovniach, od selektívneho outsourcingu ako napr. outsourcing ľudských zdrojov, technickej podpory a správy, outsourcing špeciálnych služieb a riadenia projektov až po služby kompletnej starostlivosti a prevádzky ...

 • Autorizovaný servis PANAV

  - autorizovaný servis PANAV

 • Autorizovaný servis autobusů BOVA

  - autorizovaný servis autobusů BOVA

 • Autorizovaný prodej náhradních dílů TATRA

  • originální díly TATRA • renovované součástky • po GO - výměnným způsobem • prodejní síť s rozvážkovou službou • sklad náhradních dílů on-line: aktuální stavy náhradních dílů na našem skladě

 • Autorizovaný servis a opravy strojov HACO a ESPE

  Autorizovaný servis a opravy strojov HACO a ESPE

  Autorizovaný servis na opravy strojov firmy HACO v rámci celej slovenskej a českej republiky,(predovšetkým tabuľových nožníc HACO, hydraulických ohraňovacích lisov HACO, profilových nožníc Compact a Kingsland, vysekávacích lisov Punch, zakružovačky, tabuľové nožnice NTC, NTE, CNTA, HN a ohraňovacie lisy HOL, CTO, LOD, PPES a tiež tabuľové nožnice firmy LVD). Ponúkame: - dodávku originálnych náhradných dielov na tieto stroje do 72 hodín - odstraňovanie všetkých porúch, - kompletné zoradenie, odladenie chodu a nastavenie strojov,

 • Autorizovaný dealer výrobkov

  - firma s dlhoročným pôsobením v oblasti malej mechanizácie - poskytuje široký sortiment výrobkov a spotrebného materiálu a dodávku náhradných dielov - poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov - zabezpečuje záručný i pozáručný servis ponúkaných výrobkov - poskytuje možnosť predvedenia funkčnosti predávaných výrobkov priamo pri nákupe - poriada výstavné a predvádzacie akcie - s prednostným zameraním na lesný - a záhradný program

 • Autorizovaný bezpečnostný technik

  spracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP šetrenie pracovných úrazov, spracovávanie záznamu o úraze archivácia a evidencia pracovných úrazov školenie zamestnancov o BOZP školenie vedúcich zamestnancov o BOZP, školenie práca vo výškach (nie horolezeckou technikou), spracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP, hodnotenie rizík a nebezpečenstiev, poradenstvo vykonávanie kontroly pracovísk vykonávanie dychovej skúšky

 • Autorizovaný technik BOZP

  výkon funkcie autorizovaného bezpečnostného technika, vypracovanie dokumentácie, analýza rizík, kontroly bezpečnosti práce, školenie zamestnancov v oblasti ochrany práce

 • Autorizovaný servis

  - vysoké odborné znalosti našich kvalifikovaných pracovníků až s 25-ti letou zkušeností - pravidelné školení našich pracovníků přímo u výrobce - používáme doporučené speciální nářadí a odpovídající přípravky - využívání stanovených postupů a zkušeností výrobce urychluje naše práce na opravách - disponujeme zkušební stolicí pro testování ponorných čerpadel - vybavení špičkovou měřící a diagnostickou technikou zaručuje, že u testovaného zařízení vždy učíme důvod poruchy a sníží se či zcela vyloučí riziko poruchy příští - opravy provádíme vždy jen s použitím originálních náhradních dílů - na provede...

 • Internetová komunikácia VBD - autorizovaný partner T-Com Prenos hlasu a dát

  Naša spoločnosť už 6 rokov poskytuje obchodné a poradenské služby pri predaji produktov T-Com spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako autorizovaný partner T-Com pre predaj hlasových a dátových produktov a služieb na základe zmluvy o obchodnom zastúpení. Možnosti pripojenia k internetu: DialUp pripojenie (vytáčané pripojenie) - v súčastnosti je využívané už iba v lokalitách s nedostupným aDSL pripojením - vytáčané pripojenie cez telefónnu sieť je možné prostredníctvom analógového modemu cez klasickú telefónnu prípojku (TP), alebo s použitím ISDN terminálového adaptéru prostredníctvom ISDN BRA telefónnej linky. Pripojenie prostredn...

 • Autorizovaný servis LAG

  Autorizovaný servis LAG

  - Servis návesov, prívesov, kontajnerov a nadstavieb značky LAG TRAILERS N.V.BELGIE - Garančné aj pogarančné opravy

 • Bezpečnostnotechnická služba (autorizovaný bezpečnostný technik), technik PO

  Komplexné služby BOZP a OPP výkon bezpečnostnotechnickej služby (autorizovaný bezpečnostný technik) dodávateľským spôsobom výkon činnosti technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom výkon koordinátora bezpečnosti práce na stavenisku spracovanie dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spracovanie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi spracovanie rizík a nebezpečenstiev, návrh osobných ochranných pracovných prostriedkov, návrh opatrení z vykonaného auditu, vstupné a pravidelné školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP vstupné a pravidelné školenie zamestnancov a vedúcich zamestnanco...

 • Predaj a autorizovaný servis kosačiek ETESIA

  Ponúkame Vam široký sortiment špičkovej záhradnej techniky, traktorov značky ETESIA. Vyrobca Francúzsko.

 • Autorizovaný predaj a servis lesnej techniky

  Autorizovaný predaj a servis lesnej techniky

  Ponúkame výrobky rozdelené do nasledovných kategórií: Majitelia domov a záhrad: - Reťazové píly - Kosačky na trávu - Robotické kosačky - Záhradné traktory - Ridery - Vyžínače - Krovinorezy - Plotostrihy - Fúkače - Snehové frézy Majitelia nehnuteľností a pozemkov: - Reťazové píly - Lesné krovinorezy - Vyvetvovacie píly na tyči - Kosačky na trávu - Robotické kosačky - Záhradné traktory - Ridery - Krovinorezy - Plotostrihy - Fúkače - Kultivátory - Snehové frézy Profesionálna údržba lesa: - Viacúčelové píly - Výkonné, robustné píly - Vyvetvovacie píly na tyči - Lesné krovinorezy Profesionálna ú...

 • Autorizovaný predaj a servis bielej techniky

  Autorizovaný predaj a servis bielej techniky

  Ponúkaný sortiment: - chladničky - mrazničky - práčky - sušičky - umývačky riadu - sporáky - digestory - mikrovlnky - vstavané spotrebiče

 • Kalibrácie, reklamácie a autorizovaný servis

  Kalibrácie, reklamácie a autorizovaný servis

  Náše servisné služby ponúkame značkám alkoholtesterov: Sentech, Lifeloc, Caos, Dräger, Envitec.s


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Autorizovaný bezpečnostný technik 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.