Personálny leasing

Personálny leasing

Zabezpečíme vám výber a nábor vhodných kandidátov a odbremeníme vás od personálnej, mzdovej a administratívnej agendy.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Personálny leasing

  Personálny leasing alebo dočasné pridelenie zamestnancov je modernou a flexibilnou formou zamestnávania. Na základe vami zvolených kritérií vám zabezpečíme rýchly výber a nábor personálu. Zároveň pre vás budeme zabezpečovať ich kompletnú personálnu a mzdovú agendu. Oficiálne sa stávajú našimi zamestnancami, reálne však, na základe vzájomnej dohody, vykonávajú prácu vo vašej spoločnosti.

 • Personálny audit

  Chcete vedieť ako využívate potenciál vašich zamestnancov a ako ho zvýšiť? „Spokojný zamestnanec urobí viac, ako traja nespokojní.“ Henry Ford Pomocou personálneho auditu zistíte rezervy vo využití ľudského kapitálu vo vašej firme. Súčasťou sú konkrétne praktické odporúčania na zlepšenie, ktoré je možné využiť hneď a bez veľkých investícií. Personálny audit realizujú manažéri so skúsenosťami z riadenia väčších či menších firiem a oddelení, ktorí vám poskytnú objektívny pohľad, nezaťažený vnútornou slepotou.

 • Personálny audit a poradenstvo

  Personálny audit sústreďuje svoju pozornosť na analýzu a návrh riešení v oblasti personalistiky, na analýzu systému personálneho riadenia a vyťaženia ľudských zdrojov v náväznosti na stratégiu firmy s cieľom optimalizovať personálne náklady.

 • Personálny lízing

  Personálny lízing je v súčasnosti jednou z najvyužívanejších foriem zamestnávania ľudí v Európe. Ide o dočasné prideľovanie zamestnancov formou zamestnaneckého vzťahu, pričom zamestnanec má pracovnú zmluvu uzavretú s personálnou agentúrou, ale reálne pracuje pre užívateľského zamestnávateľa – nášho klienta.

 • Personálny servis

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti personálneho servisu.

 • Mzdový a personálny outsourcing

  Mzdový a personálny outsourcing

  Aj v našich pomeroch sa outsourcing stáva čoraz častejšie populárnym nástrojom spoločností k ušetreniu nákladov a zvýšeniu svojej konkurencieschopnosti. NOVA Intereal, s.r.o. už niekoľko rokov úspešne ponúka svoje služby v oblasti outsourcovania mzdového účtovníctva a personalistiky. Presviedča nás o tom aj neutíchajúci záujem o tento druh služieb a spokojnosť našich klientov. Výhody externého spracovania mzdového účtovníctva pre spoločnosti: - okamžité zníženie mzdových a režijných nákladov, - úspora času, ktorý môže spoločnosť venovať svojim nosným aktivitám, - zbavenie sa zodpovednosti a sankcií za prípadné chybné spra...

 • Personálne poradenstvo a personálny manažment

  - analýza výkonnosti a efektivity pracovných miest a štrukturálnych procesov, stanovenie slabých článkov organizácie - optimalizácia vnútorného fungovania organizácie, vypracovanie návrhov na racionalizáciu práce a procesov článkov organizácie.

 • Poradenstvo – personálny audit

  Poradenstvo – personálny audit je možné vykonať s rôznym zameraním podľa požiadaviek zadávateľa. Dajú sa zisťovať rôzne postoje pracovníkov ku spoločnosti. Majiteľ si môže nechať zistiť, či môže dosiahnuť svoj cieľ s pracovníkmi, ktorých má, alebo čo by prípadne mal robiť s pracovníkmi, aby svoj cieľ dosiahol. Je možné overiť, či je dobre zadaná organizačná štruktúra, aby mohla spoločnosť správne fungovať, alebo či všetci pracovníci skutočne využívajú pracovný čas, a či rozumejú svojim úlohám. Častokrát majiteľov trápi otázka, ako zadať úlohu pracovníkom tak, aby jej rozumeli, aby im nemuseli viackrát opakovať svoje pož...

 • Personálny leasing - IT technik

  Služba je určená firmám, ktoré potrebujú IT technika na prechodný čas. Napríklad na obdobie PN a dovolenky vlastného zamestnanca, alebo pri nárazových akciách, kde je potrebné na prechodný čas posilniť výkony v tejto oblasti. Objednať si môžete technické kapacity na obdobie minimálne jedného pracovného dňa. Dnes ponúkame technikov juniorov, seniorov, technických expertov, projektových manažérov, programátorov alebo konzultantov.

 • Personálny lízing

  Práca formou dočasného pridelenia. Pridelení zamestnanci sú zamestnancami na hlavný pracovný pomer v našej spoločnosti a využívajú výhody našej spoločnosti. Naša spoločnosť preberá všetky pracovno-právne záväzky. Zákazník platí len za skutočne odpracované hodiny pridelených zamestnancov

 • Personálny leasing

  Čo je personálny leasing? Základom je zabezpečenie potrebného množstva pracovníkov pre výkon prác vo vašej spoločnosti. Podľa vášho profilu vyhľadáme určité množstvo pracovníkov, uzavrieme s nimi pracovnú zmluvu a uvedení pracovníci nastúpia do zamestnania do vašej spoločnosti. Vaša spoločnosť hradí jeden krát mesačne celkovú fakturáciu (počet odpracovaných hodín pracovníkmi x hodinová fakturačná cena), pričom Vám odpadnú starosti so mzdovou, personálnou agendou, náborom pracovníkov a pod. Táto vo svete moderná forma spolupráce je vhodná pre krátkodobú i dlhodobú potrebu pracovných síl, ako aj pre výrobu s veľkými výkyvmi pr...

 • Personálny leasing

  Pod pojmom personálny leasing sa rozumie prepožičanie zamestnancov personálnej agentúry - spoločnosti zadávateľskej organizácii. Naša spoločnosť pracovníka vyhľadá, prijme ho do pracovného pomeru ako svojho zamestnanca a prevezme zaňho kompletnú personálnu a mzdovú agendu. Personálny leasing je založený na zmluvnom vzťahu našej spoločnosti. Zadávateľská organizácia nevstupuje do pracovno-právneho vzťahu so zamestnancom.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Personálny leasing 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.