Kontrola kvality

Kontrola kvality

Zabezpečíme vizuálnu kontrolu hotového výrobku s ohľadom na kvalitu, pričom preberáme plnú zodpovednosť za konečný výsledok vykonanej práce.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Kontrola přítomnosti fólie KF 01

  Kontrola přítomnosti fólie KF 01

  Zařízení slouží ke sledování přítomnosti fólie při její výrobě případně při dalším zpracování. Může signalizovat příčné odchýlení fólie od osy stroje, nebo její přetržení. Funkce Měřicí zařízení je složeno ze snímací části a z části vyhodnocovací. Snímací část tvoří infračervené optické čidlo s odrazkou. Vyhodnocovací část je vybavena optickou a akustickou signalizací a kontaktem, který umožňuje ovládání dalších částí, např. zastavení stroje. Přínos Zařízení usnadňuje obsluhu strojního zařízení, na které je namontováno. Zvláště výhodné je použití k hlídání tubusu při vytlačování fól...

 • Kontrola vnitřního průměru trubek model MA

  Kontrola vnitřního průměru trubek model MA

  Přístroje slouží ke kontrole světlosti trubek vyráběných vytlačováním. Kontrolují minimální hodnotu vnitřního průměru. Funkce Zařízení se skládá se snímací části, kalibračního trnu a z části vyhodnocovací. Kalibrační trn určuje minimální hodnotu světlosti kontrolované trubky. Trn je v trubce držen v pracovní poloze silným magnetickým polem. V případě, že vnitřní průměr klesne pod kalibrovanou hodnotu, je trn stržen ke snímacímu čidlu a vyhodnocovací zařízení signalizuje poruchu. Vadná část trubky se odstraní a trn se znovu zavede do pracovní polohy. Pro průměry trubek nad 30 mm je přenos do vyhodnocovací části realizov...

 • Kontrola kvality

  Všechny u nás vyrobené regranuláty, popř. i regranuláty pouze překoupené, jsou prověřeny výstupní kontrolou a řádně označeny včetně atestu. Tyto dokumenty jsou dodávány u každé palety. Parametry atestu: - Hustota - MFI - Rychlost tečení - Napětí na mezi střihu - Viskozita - Datum, čas, teplota, závaží včetně typu zkoušky dle ISO 1133

 • Neviditelný atrament, kontrola zobrazenia pod UV lampou

  Neviditelný atrament, kontrola zobrazenia pod UV lampou

  Ponúkame Vám Bezpečnostne pero sada popisovač neviditelný atrament + Testovaciu UV laserovú lampu perom napíšete na kov,papier, kožu, textil a overíte si svoju značku nasvietením UV laserom perom . Vhodné aj pri diskotékach na označenie napr. na ruku návštevnika, tombolový lístok. Nemusíte pečiatkovať, alebo pásky dávať. Je to jednoduché a rýchle overenie. cena testovacieho pera s UV lampou 2,25 € s DPH. Objednajte si Centropen UV - sadu 2699 Pošleme aj na DOBIERKU. Najdete nás na Hlavnej ul.22, PAPIERNICTVO obaly v pasáži,oproti je Dom ZORNICA. Ľahký prístup autom z Vajanského ul.21 oproti sú Potraviny Coop Jednota.

 • Termovízia - Termografická kontrola

  Termovízia - Termografická kontrola

  - Zistenia termografickej kontroly: Termografickou kontrolou bolo zistené, že teplotné polia na exteriérových povrchoch obvodového plašťa sú homogénne, bez výraznejších teplotných anomálií, ktoré by mali nepriaznivý vplyv na výšku tepelných strát daného objektu. Tento jav je dôsledkom výberu použitých materiálov s výrazne dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami, ako aj samotnou realizáciou jednotlivých prác pri stavbe objektu. - Doporučenie a záver: Na základe týchto zistení je zrejmé, že nie je potrebné realizovať žiadne dodatočné tepelno-technické úpravy, ktoré by zlepšili energetickú náročnosť meraného objektu. - Ob...

 • Snímanie-scan a kontrola koží

  Snímanie-scan a kontrola koží

  Dodávame precízny systém - hardware+software, na snímanie kvality koží. Možnosť porovnávať faktúrované množstvo so skutočnosťou, evidencia presného skladového hospodárstva - každá koža sa scanuje individuálne a dostane čiarový kód, optimalizácia rozmiestnenia tvarov pri vyrezávaní. Dodávame komplexne zariadenia od vstupnej kontroly, optimalizácie rozmiestnenia až po vyrezávanie vodným lúčom! Individuálny prístup ku každému zákazníkovi! Kontaktujte nás!

 • Kontrola hasiacich pristrojov

  Každá právnická osoba a fyzická osoba/ podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno/ technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly sa vykonávajú podľa § 21 a 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, podľa druhu hasiaceho prístroja a podľa obdobia, kedy bol hasiaci pr...

 • Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov pre prácu vo výškach

  Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov pre prácu vo výškach Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre prácu vo výškach musia byť pravidelne kontrolované. Okrem Vašej povinnosti ako zamestnávateľa dbať na bezpečnosť svojich zamestnancov a vybavovať ich potrebnými OOPP je tu aj Vaša povinnosť dodržiavať legislatívne predpisy, ktorými sú Nariadenie vlády SR č. 392 /2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a súvisiace technické normy. Tieto predpisy resp. nariadenia výrobcov pracovných prostriedkov stanovujú pravidelné kontroly pracovných prostriedkov oprávnenou o...

 • Kontrola vlhkostných pomerov v materiáloch

  Kontrola vlhkostných pomerov v materiáloch

  Spoločnosť sa zaoberá kontrolou vlhkostných pomerov v materiáloch. Merania tzv. DARR metódou prevádzame priamo na stavbe. Jedná sa o jedno z najpresnejších meraní stanovenia hmotnostného obsahu vody v stavebných materiáloch.

 • Preventívna kontrola stavu elektroinštalácie

  Bývate v dome, alebo byte so staršou elektroinštaláciou a trápi Vás nefunkčné svetlo, zásuvka, alebo počujete praskanie v rozbočovacích krabičkách? 

 • Kontrola kvality v automobilovom priemysle

  Medzi naše hlavné služby, ktoré ponúkame patrí kontrola kvality v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Kontrola kvality prebieha podľa Vami dodaných pracovný inštrukcii, výrobných upozornení a ďalších podkladov.

 • SERVIS klimatizáciE, OPRAVA a kontrola klimatizáciE

  Pravidelný servis klimatizácie a údržba ?klimatizačných, chladiarenských a vzduchotechnických zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti a eliminácii neplánovaných porúch. Servis a oprava klimatizácií nie je len o čistení a dezinfekcii, ale aj o kompletnej revízii chodu zariadenia.

 • Zastupování zákazníků při státních kontrolách

  •prováděných v souvislosti s provozováním silniční dopravy vozidlem nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, jakož i zastupování ve správním řízení vedeném v souvislosti s provozováním silniční dopravy vozidlem nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

 • Pravidelná kontrola kotlov a vykurovacích sústav

  - odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení t.j. kotlov, tlakových nádob, a potrubí…, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v rozsahu podľa osvedčenia - odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, t.j. regulačných staníc, potrubí, horákových radov, CNG staníc, bioplynových zariadení, chladiacich zariadení..., v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v rozsahu podľa osvedčenia - odborné prehliadky nízkotlakových kotolní v zmysle vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení n.p. t.j. NTL kotolní so sumárnym inštalovaným výkonom nad 50 kW

 • Kontrola a údržba hasiacich prístrojov

  1.kontrolu, údržbu a zabezpečenie pravidelných kontrol hasiacich prístrojov, stabilných a pojazdných hasiacich zariadení 2.návrh vhodnosti použitia hasiacich prístrojov, 3.určenie počtu a druhu hasiacich prístrojov a ich modernizáciu, 4.rozmiestnenie hasiacich prístrojov v objekte, 5.pravidelné kontroly hasiacich prístrojov, 6.zabezpečenie plnenia a opráv hasiacich prístrojov.

 • We Care - technická kontrola nadstavby a poradenstvo

  We Care je služba jediná svojho druhu v odvetví automobilových nadstavieb. Ponúka bezplatnú a nezáväznú technickú kontrolu príslušnej nadstavby a poradenstvo na jej zlepšenie výkonu a efektivity. Prioritou We Care služby je odborná pomoc ľuďom, ktorí chcú posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň a dostať zo svojho podnikania maximum.

 • Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov

  Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov.

 • Balenie,prelepovanie,jemná montáž, prebaľovanie,kontrola kvality výrobkov

  ponúkame ručné balenie tovaru,kartonáž; s prípadným možným zabezpečením baliaceho materiálu; príprava expedície rôzných tovarov na jednej palete, kvalitatívna vizuálna kontrola tovaru; triedenie tovaru; označovanie a etiketovanie; montáž drobných zostáv podľa požiadaviek zákazníka; lepenie a spájanie súčiastok; prelepovanie etikiet ap.

 • 3D Skener, bezdotikové meranie, rozmerová kontrola

  3D Skener, bezdotikové meranie, rozmerová kontrola

  • Bezdotykové meranie • 3D Rozmerová kontrola • 3D scan a kontrola • 3D tlač súčiastok • 3D meranie ohýbaných trubiek • Meranie deformácií • Meranie odchýlok • Meranie povrchových chýb • Meranie rýchlosti • Meranie komfortu, rýchlosti zatváranie dverí • Návrh a realizácia jednoúčelových meracích zariadení • Odborná konzultácia pre automobilový priemysel • Poradenstvo pre oblasť kvality: FMEA, EMPB, PPAP, FMEA, VDA, ISO/TS 16949, ISO 9001, SPC • Návrh a realizácia projektov • Riešenie individuálnych problémov • Projektová spolupráca odborných konzultantov • Zákazkové meranie • Predaj meracej technik...

 • Kontrola geometrie

  Quick Check je patentované zařízení americké firmy Hunter umožňující kontrolu geometrie jakéhokoliv vozu během 1 minuty! Díky tomu zkontrolujete geometrii všech vozidel, které projedou Vaším servisem. Zjistíte, že u každých 2 ze 3 vozidel jsou hodnoty mimo tolerance výrobců vozidel, a nabídnete těmto zákazníkům seřízení geometrie. Podle zkušeností si seřízení objedná většina zákazníků.

 • Kontrola přepravovaného zboží

  Kontrola přepravovaného zboží

  Kontrola přepravovaného zboží náchylného na nárazy indikátorem otřesu a naklánění indikátorem náklonu * Věřit je dobré. Prověřovat je lepší. SHOCKWATCH® a TILTWATCH® jsou nepodplatitelní a ti správní svědkové, kteří budou Vaše produkty při cestě doprovázet. Změna barvy indikátoru svědčí o tom, že přepravní podmínky nebyly dodrženy a možná vznikla při převozu vada na zásilce. * My víme jak na to. Vy máte výhody. Umístěte indikátor otřesu, popřípadě indikátor náklonu na Vámi zasílané produkty a tímto způsobem získáte individuální systém k vyhnutí se škodám při přepravě a ke zlepšení kvality přepravy. ...

 • WarmMark - Teplotní kontrola

  WarmMark - Teplotní kontrola

  Pro monitorování trvání škodlivých nízkých teplot WarmMark je místo Vás s Vaším zbožím, i když zrovna nejste u jeho transportu. S WarmMarkem Vaši zákazníci vědí na první pohled, jestli byl produkt během přepravy nebo uskladnění vystaven nežádoucím teplotám. WarmMark také zobrazuje, zda vystavení v nežádoucích teplotách trvalo delší dobu. Využití v praxi: - Léky a krevní produkty - Potravinářské výrobky - Lepidla - Fotografické a filmové výrobky Jak WarmMark pracuje: WarmMark je konstruován pro přesné sledování. Složení výrobku: - Proužek savého papíru je nalepen po celé délce visačky - Tento prožek...

 • Kontrola spracovaného účtovníctva

  už spracovaného účtovníctva: > oprava chýb > poradenstvo

 • Kontrola hasiacich pristrojov, hydrantov

  Kontrola hasiacich prístrojov. Kontrola hydrantov - (firmy, bytovky) Tlakové skúšky hasiacich prístrojov, plnenie hasiacich prístrojov. Tlakové skúšky požiarnych a hydrantových hadíc.

 • Kontrola vstupu osôb - Dochádzkové a prístupové systémy

  Základnou funkciou systému kontroly vstupu je zabezpečiť dohľad a kontrolu nad pohybom osôb. Principiálne rovnaký systém kontroly je možné použiť aj pre kontrolu vjazdu a výjazdu motorových vozidiel. Systémy kontroly vstupu poskytujú možnosť riadenia celého systému v reálnom čase a tak priamo zamedziť alebo povoliť oprávnenie pre vstup jednotlivým osobám. V rámci štruktúry chráneného objektu je možné tento objekt rozdeliť do jednotlivých bezpečnostných zón. Ako chránená zóna môže byť určená celá budova, jednotlivé poschodia alebo miestnosti. Vstup do jednotlivých zón je možné vopred presne definova...

 • Kontrola hasiacich prístrojov

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti kontroly hasiacich prístrojov.

 • Kontrola účtovníctva

  Kontrola účtovníctva zahŕňa: •kontrolu správnosti zaúčtovania dokladov •kontrolu daňových priznaní •kontrolu výkazov •posúdenie oprávnenosti nákladov

 • Kontrola komínov inšpekčnou kamerou

  Pri požiari v komíne dochádza k popukaniu komínového plášťa, čo sa dá zistiť videoinšpekčnou kamerou. Jedná sa o nedeštruktívnu identifikáciu. Identifikovanie prípadného poškodenia je prvým krokom na odstránenie nedostatkov a chýb komína.

 • Kontrola a čistenie komínov

  Nedôslednou kontrolou, či neodborným čistením komínového systému môže ľahko dôjsť k vyhoreniu domu. Okrem toho vzniká riziko otravy spalinami. Naproti tomu, pravidelnou kontrolou a údržbou zaistíte komínu dlhšiu životnosť a vyššiu efektivitu. Perióda čistenia komína sa volí od používaného paliva a výkonu pripojeného tepelného zariadenia. Pravidelné kontroly a čistenie je upravené v zákone 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a lehoty čistenia špecifikuje vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z. v§20. Cena je závislá od veľkosti a počtu prieduchov a typu paliva.

 • Požiarne vodovody - predaj, kontrola, servis

  V sklade máme na predaj k dispozícii dostatočné množstvo a sortiment hadicových zariadení - hydrantových systémov a ich súčastí - hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily, vonkajšie hydrantys príslušenstvom. Na základe dohody zabezpečíme dovoz, prípadne inštaláciu tovaru na zákazníkom určené miesto.

 • Kontrola a tlaková skúška prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

  Podľa §21 a 22 Vyhlášky MV SR c. 719/2002 Z.z. každá právnicka a fyzická osoba musí zabezpečiť kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Servis vykonávajú pracovníci s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontrôl, opráv, tlakových skúšok a plnenia všetkých typov u nás dostupných prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Na základe objednávky vykonáme kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov priamo v objekte zákazníka. Všetky vyhovujúce prenosné a pojazdné hasiace prístroje budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené...

 • Kontrola vnútorných vád materiálov

  - Defektoskop SITESCAN 250

 • Svářecí zdroje- Kontrola řízení

  Svářecí zdroje- Kontrola řízení

  QLSP-zpracovává analogové hodnoty nastavení robota. Stadardně 31 kontrolních programů, zaznamenává chybová hlášení, neumožňuje zálohovat pomocí software Q8Tool. Q8P-744 standardních programů + 124 START programů+124 END programů přímo volitelných robotem nebo PLC, připojením na síť je možno počet těchto programů rozšířit. Hodnoty naměřené při svařování lze uložit do PC nebo přes síť na server.

 • KSS - Kontrola strážnej služby PES

  KSS - Kontrola strážnej služby PES

  Každý snímač PES má jedinečné výrobné číslo, ktoré ho jednoznačne identifikuje. Každý iButton čip je taktiež opatrený jedinečným identifikačným číslom. Čipy je tak možné využiť pre identifikáciu osôb, miesta alebo objektu. Priložením snímača k iButton čipu snímač načíta identifikačné číslo čipu a zaznamená tiež údaje o čase a dátumu načítania. Naviac sú všetky snímače PES vybavené unikátnou technológiou ANTI-VANDAL, ktorá ich chráni pred možným poškodením. K spracovaní dát zo snímača slúži vyhodnocovací software (napr. WinKontrol 2007). Načítané dáta je možné zo snímača nahrať do počítača dvoma spôsobm...

 • Vnútropodniková kontrola okenné a dverové konštrukcie

  Vnútropodniková kontrola okenné a dverové konštrukcie

  Spoločnosť (mobilné laboratórium okenných konštrukcií) je zameraná najmä na pomoc výrobcom okien, ktorí majú preukázanú zhodu počiatočnými skúškami, ale nemajú zabezpečené plnenie požiadaviek kladených na fungovanie vnútropodnikovej kontroly podľa zákona o stavebných výrobkoch (zákon NR SR č. 90/1998 Z.z čl. 8a) a harmonizovanej európskej normy na okná a vonkajšie dvere (STN EN 14351-1). Dôvodom môže byť úspora pracovných síl alebo nevybavenie kalibrovanými meradlami vyžadované uvedeným zákonom a normou. Na základe Vašej objednávky sme pripravení v dohodnutých časových intervaloch (odporúčaná lehota je jedenkrát za štvrťrok) po vypr...

 • Vizuální a optická kontrola plastových a kovových součástí

  Vizuální a optická kontrola plastových a kovových součástí

  - Naše společnost realizuje na základě smluvního vztahu vizuální a optickou kontrolu plastových a kovových součástí. - Přes 400 pracovnic úseku kontroly zajišťuje ve dvousměnném provozu vizuální a optickou kontrolu plastových a kovových dílů. - Kontrolou prochází 100% dodaného počtu produktů, přičemž kontrola se obecně skládá z několika na sebe, jejichž počet závisí na složitosti dílů, aby byla minimalizována pravděpodobnost chybného zatřídění jak neshodných dílů mezi shodné, tak shodných kusů mezi neshodné. - Neshody nalezené na dodaných produktech jsou vyhodnocovány a utřiďovány v Katalozích vad. Katalog vad je užitečnou ...

 • Kontrola balení - kontrolní váhy, detektory kovů, rentgeny

  Kontrola balení - kontrolní váhy, detektory kovů, rentgeny

  Nabízíme kontrolní a inspekční systémy do potravinářských a ostatních provozů: - dynamické kontrolní váhy pro kontrolu skutečné váhy produktu v obalu - detektory kovů pro kontrolu/vyřazování kovových příměsí v produktu zabaleném nebo nezabaleném - rentgeny pro kontrolu kovů, plastů, keramiky, skla a dalších materiálů v produktu zabaleném i nezabaleném Zpracování informací do PC systému - kontrola a vyhodnocování získaných informací.

 • Kontrola a měřaní

  Kontrola a měřaní

  Vysokou úroveň systému řízení jakosti a kvality výroby dokládá certifikát ISO 9001:2000. Naše oddělení kontroly je vybaveno moderní měřicí technikou. Dokladem o kvalitě výrobku je podrobný měřicí protokol. Přísná výstupní kontrola je předpokladem dobré spokojenosti našich zákazníků.

 • Kontrola hmotnosti

  Kontrola hmotnosti

  Presné monitorovanie hmotnosti jednotlivých produktov má veľký podiel na celkovej kvalite a uspokojenie zákazníka. Príliš málo - nespokojný zákazníka, príliš veľa - nespokojný predajca. Odpoveď? Kontrola hmotnosti. K vyhodnocovaciej jednotke sa môže pripojiť nejaký externý kontrolér, kontrólne svetlá alebo údaje spracovať v tlašiarni alebo v PC.

 • Lepidlo nanášené za studena - Rízení nánosu lepidla; Rízení a kontrola; Kontrolní snímace; Modulárn

  Lepidlo nanášené za studena - Rízení nánosu lepidla; Rízení a kontrola; Kontrolní snímace; Modulárn

  Rízení nánosu lepidla je rízení aplikace lepidla založené na vzdálenosti s predem stanoveným ovládacím napetím 24V, bez prebuzení. Umožnuje aktivaci až ctyr hlav pro aplikaci tavného lepidla a lepidla nanášeného za studena (tj. ACX-hlav) podle ruzných programovatelných schémat. Rízení má integrovanou paletizacní funkci. Rízení nánosu lepidla Model AS50 AK odpovídá rízení AS50, ale navíc má vstupy pro kontrolu aplikovaného lepidla prostrednictvím infracervených cidel nebo cidel pro lepidla nanášená za studena Kontrolní snímace RobaScan 3D je snímac pro zjištení naneseného lepidla s integrovaným vyhodnocovacím algoritmem pro vysoké po...

 • Logistika (snadná vzájemná kontrola při inventuře)

  Logistika (snadná vzájemná kontrola při inventuře)

  Evidence zboží podle zákazníka (snadná vzájemná kontrola při inventuře) při naskladnění kontrola nejen podle počtu jednotlivých druhů, ale i kontrola stavu zásilky ( natržený obal, mokré, atd ...). Sklad je provozován jako firemní sklad, Při naskladnění zboží je možné podle potřeb zákazníka a ostatní zboží ponechat v režimu skladu. Kompletní obsluha zboží (skladování, rozvoz, polepování etiketami atd..) podle potřeby zákazníka. Kompletace zásilek z více druhů zboží (doplnění návodů, záručních listů, atd ) a odeslání k příjemci do 24 hodin od zaslání příkazu k vyskladnění.

 • Kontrola obchôdzky systémom KOSguard

  Kontrola obchôdzky systémom KOSguard

  Hlavnými výhodami systému pre kontrolu obchôdzky je spoľahlivá funkčnosť, vysoká životnosť, efektívne zriaďovacie náklady a flexibilita použitia. - odolné, ľahké vreckové snímače s vysokou životnosťou a optimalizovanou kapacitou pamäti až 8000 udalostí, bez zbytočných ovládacích prvkov a pohyblivých súčastí - systém pracuje na báze osvedčených kontaktných čipov iButton firmy MAXIM - jednoduchá montáž bez potreby vonkajšieho napájania a kabeláže - ľahká obsluha a údržba systému - automatické vyhodnotenie správnosti urobených obchôdzok - kvalitný vyhodnocovací software - záručný i pozáručný servis i pre výrobky niektorý...

 • Kamerová čidla - kontrola přítomnosti

  Kamerová čidla - kontrola přítomnosti

  Porovnává se aktuálně viděný obraz se vzorem. Kamerová čidla se stále zdokonalují a začínají nabízet i možnosti měření (počet pixelů obrysu). Řídící jednotka je umístěna buď samostatně, nebo přímo v těle kamerového čidla. Nejčastěji bývají v kompaktním provedení bez možnosti výměny objektivu, umožňují plynulé ostření. Kamerová čidla komunikují binárně, pomocí RS 232, Ethernetu. Poloautomatická montážní linka. Hledání přítomnosti a správné polohy dílů. Přítomnost lesklé plochy zobáčku. Takt linky 30 s, v jednom taktu dvě skupiny kontrol a ruční montáž dvou dílů

 • System Managment (kontrola zamestnancov)

  System Managment (kontrola zamestnancov)

  Pracujú vaši zamestnanci správne a výkonne? Je nutné mať toľko zamestnancov ? Ako správnym biznismanom vám určite neuniklo, že náklady na zamestnancov nie je lacná záležitosť a tak požadovanie určitej výkonnosti,efektivity od zamestnancov je normálne priam nutné v dnešnom ťažkom finančnom a tvrdom konkurenčnom prostredí. A ako si pomôcť pri kontrole zamestnancov, pri zvyšovaní produktivity práce, pri znižovaní nákladov ?...predstavujeme vám “SYSTEM MANAGMENT” System Managment vznikol na základe dlhoročných skúseností týmu špičkových manažérov, je jedinečný a zároveň veľmi žiadaný nástroj na trhu určený pre majiteľov a kon...

 • Kontrola technického stavu motorových vozíkov

  Kontrola technického stavu motorových vozíkov

  Komplexnú technickú prehliadku Vášho motorového vysokozdvižného vozíka s vystavením protokolu o stave spôsobilosti prevádzky a taktiež s nariadenými opatreniami na odstránenie závad. Technické prehliadky sú vykonávané podľa platných noriem STN a v súlade s ISO 3691+Amd1.

 • Kontrola prístupu SMART ACCESS

  Kontrola prístupu SMART ACCESS

  Chcete aby sa Váš zamestnanec dostal len na miesta jemu povolené? Ponúkame jednoduchý spôsob zabezbečenia kontroly vstupu do vašej budovy, dielne, oddelenia, kancelárie alebo skrine. Teraz v akciovom balíku pre malé spoločnosti. Viac informáciií nájdete v priloženom letáku!

 • Kontrola kvality tlače čiarového kódu

  Kontrola kvality tlače čiarového kódu

  Obchodné reťazce, ktoré investujú stotisíce do snímačov pokladnicových systémov, elektronickú výmenu dát (EDI) a zariadení pre priebežnú inventarizáciu, požadujú k zabezpečeniu bezproblémového chodu systému čiarové kódy v najvyššej kvalite. V priemyslu platí to isté: použitie kvalitných kódov na označovanie dodávok má kľúčový dopad na úspešnosť subdodávateľa. Nízka kvalita kódov spôsobuje znižovanie produktivity a následné vracanie dodávok. Zlá kvalita etikety s čiarovým kódom za 50 halierov môže spôsobiť škodu za stotisíce. Kontrola kvality čiarových kódov počas tlače, ako dôležitý faktor riadenia kvality, preto stále via...

 • Kontrola baleného zboží

  Kontrola baleného zboží

  Vážicí platformy pro plošinové váhy SOEHNLE Professional řady 2880 až 2883 Cejchuschopné vážící platformy v trojím provedení pro suché i prašné prostředí, mokré a agresivní prostředí. Platforma 310 x 275, 520 x 400, 660 x 550 nebo 800 x 800 mm. NETTO e-STAT Zařízení pro statistickou kontrolu hmotnosti nebo objemu balených výrobků označovaných symbolem „e dle vyhlášky MPO ČR č. 328/2000, 329/2000 a zákonů SR č. 142/2000 a 207/2000. NETTO e-STAT 3030 Zařízení pro statistickou kontrolu hmotnosti nebo objemu balených výrobků označovaných symbolem „e dle vyhlášky MPO ČR č. 328/2000, 329/2000 a zákonů SR č. 142/2000 a 207/2000. V...

 • EC360C – Kontrola nad výkonom a bezpečnosťou

  EC360C – Kontrola nad výkonom a bezpečnosťou

  Nové pásové rýpadlo EC360C je vyrobené tak, aby poskytovalo vysokú produktivitu v náročnom teréne a tvrdých podmienkach. Vďaka spoľahlivému motoru, citlivo reagujúcej hydraulike a najvyššiemu komfortu vo svojej triede toto rýpadlo podáva nadpriemerné výkony pri zemných prácach, nakladaní, demolačných prácach, ťažobných prácach, stavebnom priemysle a v ďalších oblastiach. Ku kľúčovým charakteristikám patrí: - Nový motor Volvo s výkonom 205 kW (279 hp) spĺňajúci emisnú normu Tier III s V-ACT(Moderná technológia spaľovania Volvo), poskytujúci vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach, čo vedie k maximálnej palivovej úspornosti - Pl...

 • Kontrola požárního vodovodu

  Kontrola požárního vodovodu

  - Prohlídka stavu hydrantu a jeho příslušenství - Měření přetlaku a množství požární vody - nástěnný hydrant (podzemní, nadzemní) - Kontrola suchovodu a jeho příslušenství - Tlaková zkouška suchovodu - Vyhodnocení kontroly a zpracování zprávy - Tlaková zkouška hadic K opravám hydrantů se připočítávají ceny použitých náhradních dílů.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Kontrola kvality 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.