Projekty domov

Projekty domovProjekty domov 2Projekty domov 3Projekty domov 4Projekty domov 5

V prípade záujmu staviame aj z klasických materiálov (pálená tehla, pórobetónové tvárnice, Durisol).


Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.
 • Projekty

  Vytvorím pre Vás projekt elektroinštalácie a osadenia fotovoltaických panelov na strechu.

 • Elektroinštalačné projekty a revízie

  Zabezpečujeme projektové dokumentácie, revízne správy, konzultácie k elektroinštaláciám. Dôležitá je nielen odborná stránka projektov, ale aj ich vizuálne pôsobenie na klienta.

 • Atypické projekty

  - Gravity Mixer - garážovací plošiny, 54 stání - parkovací plošiny - 2 teleskopické hydraulické plošiny - nůžky s točnou 2000kg - hydraulické zábrany DELTA/USA - pádové zkušební zařízení - hydraulika zvedaných protipožárních klapek - zvedaní rakví v obřadní síni

 • Technické poradenstvo a projekty elektroinštalácie

  Technické poradenstvo a projekty elektroinštalácie

  Technické oddelenie je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Je strojcom základu pre kvalitnú dodávku celej elektroinštalácie. Nesie plnú zodpovednosť za prípravu, riadenie, montážne práce na elektrických zariadeniach. Dbá o bezproblémový priebeh záverečných skúšok. Pre zákazníka zabezpečuje komplexnú sprievodnú technickú dokumentáciu od zhotoveného elektrického zariadenia. Pokiaľ zvažujete o rekonštrukcií, modernizácií priestorov, technológie alebo o investičných aktivitách v oblasti elektrických zariadení, sme Vám plne k dispozícií ponúknuť naše služby v oblasti: Zberu podkladov pre projektovú výrobu Konzultáci...

 • Projekty - zateplenie bytových domov

  Ponúkame Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú obnovu bytového domu - zateplenie, sanácia loggii, výmena okien a schodiskových konštrukcii.

 • Projekty, dokumenty, výkresové dokumentácie, návody na obsluhu

  Firma zabezpečuje celkovú dokumentáciu od projektu cez realizáciu až po výstupnú kontrolu s vystavením protokolov a certifikátov. Jednotlivé opravy a rekonštrukcia zvyšujú kvalitu jednotlivých častí lisu, zvyšujú bezpečnosť ovládania lisov, zohľadnňujúc platné normy STN-EN.

 • Developerské projekty

  Úspěšnost a výnosnost developerského projektu výrazně ovlivňuje schopnost rozpoznat developerské příležitosti a předvídat trendy. Nejsme pro developery jen zprostředkovatelem prodeje, ale jeho obchodním partnerem.

 • Developerské projekty v Bratislave

  Kvalitné developerské projekty v Bratislave. Vyberte si jeden z aktuálnych projektov

 • Projekty bungalovov a domov

  Pre svojich klientov poskytujeme: kompletnú inžiniersku činnosť kompletnú projekčnú činnosť kolaudáciu

 • Špeciálne projekty na prevedenie loga, reklamy, znázornenie výrobku

  Špeciálne projekty na prevedenie loga, reklamy, znázornenie výrobku

  Špeciálne projekty sú atypické požiadavky klientov na prevedenie loga, reklamy, znázornenie výrobku. Nie sme obmedzení technológiou na ich výrobu, vieme zabezpečiť koordinácie, vieme výjsť v ústrety akémukoľvek nápadu zo strany klienta, počnúc grafickým návrhom, technickým spracovaním, konštrukciou a montážou. Naše projekty je možné vidieť po celom svete, ako je Saudská Arábia, Rakúsko, Jordánsko, Shanghai a iné.

 • PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV

  Projekty rodinných domov, dodanie do 30 dní. Možnosť úpravy interiéru a exteréru podľa požiadaviek zákazníka.

 • Environmentálne projekty a ostatné služby

  - Regionálne projekty zamerané na komplexné hodnotenie stavu životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek - Projekty menšieho rozsahu (čiastkové) zamerané na stanovenie kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia napr. podzemná voda, zemina - Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky - EIA - environmental impact assessement - Posudková činnosť EL spol. s r.o. realizuje posudkovú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva (Osvedčenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, č. osvedčenia 35/04/P-6.2. RNDr. Jaroslav Vozár) podľa Vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odbornýc...

 • Architektonické štúdie a projekty

  - rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, obchodné priestory, rekonštrukcie domov, bytov a podkroví, záhrady, interiéry, exteréry – zóny obcí, mestských častí, námestia, parky, projekty a štúdie urbanistických celkov

 • Projekty pre tvorbu vnútornej klímy

  PRIESTORY: obytné, obchodné, kancelárske, výrobné, športové, atď. ZÁKAZNÍCI: občania, firmy, organizácie, úrady.

 • Studie a projekty

  Komplexní studie Stavebně technické řešení Návrh studie proveditelnosti Celková příprava obchodně-technické nabídky Systémové studie Návrh kritické infrastruktury napájení el. energií Návrh systému napájení včetně stanovení TIER Návrh optimalizace výstavby infrastruktury po etapách (step by step & save money) Připrava technické zprávy včetně zakreslení jednopólového schématu systému napájení el. energií

 • Projekty na kľúč, montáž a oprava

  Na základe požiadaviek partnerov zabezpečujeme projekty na kľúč, opravu a rekonštrukciu technologických zariadení, predovšetkým v petrochemickom, chemickom a energetickom priemysle. Spolupracujeme pri odstraňovaní neočakávaných porúch ako aj pri plánovaných rekonštrukciách a generálnych opravách jednotlivých častí technológie.

 • Projekty stavieb

  Spoločnosť Projat s.r.o. ponúka vypracovanie predprojektových príprav a vypracovanie všetkých projektových stupňov. Skôr ako začne samotné projektovanie stavby, musí prebehnúť predprojektová príprava stavby. Na základe požiadaviek investora, možností stavebného pozemku a možností územia, v ktorom sa pozemok nachádza vypracujeme investičný zámer a architektonicko-stavebnú štúdiu. Po zvládnutých predprojektových prípravach stavby prichádza samotné projektovanie, ktoré je rozdelené do štyroch stupňov: dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt a projekt skutočného zhotovenia stavby.

 • Stavebné projekty na Tenerife

  Stavebné projekty na Tenerife

  Ponúkame stavebné pozemky s projektom a stavebným povolením v Španielsku na ostrove Tenerife. Možnost započať stavebné práce ihned a pracovat celoročne-bez prerušenia vplyvom počasia. Možnosť realizácie aj nizkoenergetických stavieb s EU certifikátom. Projekty od 86 000 € - výstavba dvojdomu v meste Arico po 4 mil €-výstavba 72 BJ v meste El Médano vo svetoznámom centre windsurfingu.

 • Internetové projekty

  Pod internetovým projektom rozumieme viac než len webstránku. Áno, sú to webstránky, ale každý deň a do detailov sa o ne staráme, venujeme im množstvo času, vylepšujeme a propagujeme ich. Stále premýšľame ako ich urobiť lepšími.

 • Projekty

  Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s vedením, organizovaním celoslovenských projektov v oblasti digitalizácie údajov, predstavovaní systémových aplikácií, v zaškoľovaní, usmerňovaní a riadení ľudí. Našou kreativitou, pružnosťou, ústretovosťou a komunikatívnosťou Vám vieme zabezpečiť bezproblémové spustenie akéhokoľvek typu projektu a zabezpečiť jeho plynulý stály priebeh. Neváhajte, pomôžeme Vám rozšíriť Vaše podnikanie

 • Projekty

  Predprojektová príprava Vytyčovací plán stavby Pozemkové úpravy ROEP

 • Vlastné projekty

  Budujeme Váš domov! Ako klasický staviteľ má firma SWIETELSKY zastúpenie na viacerých miestach. Od výberu pozemku, cez vývoj projektu až k predaju a zriadeniu bytových jednotiek je v koncerne SWIETELSKY realizované všetko z jednej ruky. Súčasné moderné byty, radové zástavby a domy sa stavajú predovšetkým pre konečných zákazníkov, ale aj pre investorov.

 • Projekty PPP

  Toto partnerstvo verejných obstarávateľov s privátnymi podnikmi k výstavbe a prevedeniu projektov dopravy a infraštruktúry stále viac získava na význame. Koncern SWIETELSKY má skúsenosti a je pripravený na túto inovatívnu výzvu. Pre stavbu, správu a údržbu škôl, ostatných verejných zariadení, mostov a ciest, podobne ako zásobovacích zariadení a zariadení na likvidáciu odpadov sú zodpovední verejní investori. Globalizácia, rozšírenie EU a napätá finančná situácia verejných rozpočtov po celom svete viedla v mnohých štátoch k zapojení súkromných podnikov do financovania verejných projektov. Do života boli v posledných rokoch prinesené rôzne...

 • Tréningy, projekty

  Ak máte záujem rozvíjať zručnosti a schopnosti svojich zamestnancov, pripravíme pre Vás individuálne vzdelávacie projekty. Medzi základné okruhy vzdelávania patrí komunikácia a vzťahy na pracovisku, firemná kultúra, jazykové kurzy, vzdelávanie v oblasti manažérstva a obchodu, tréningy kreativity a psychologické školenia. Rovnako ponúkame možnosti outodoorových aktivít zameriavaných na strategické budovanie tímu.

 • Riešime projekty a kompletnú výstavbu bývania

  Riešime projekty a kompletnú výstavbu bývania

  Riešime projekty domov a kompletnú výstavbu s dôrazom na individuálne potreby klientov. Prostredníctvom našej práce približujeme budúcim investorom nové trendy v projektovaní, architektúre a stavebníctve. Klient u nás nájde nielen víziu v spracovanej štúdii podľa individuálnych požiadaviek, ale aj kvalifikovaného partnera pri konzultáciách výberu konštrukčných a technologických materiálov, servis pre výhodné prefinancovanie stavby, až po spoľahlivého partnera pri zrealizovaní kompletnej výstavby. Našimi základnými oblasťami pôsobenia sú: pozemky – ponuka z vlastnej databázy vhodných pozemkov pre RD, alebo konzultácie a rady pri poze...

 • Projekty rodinných domov

  Projekty rodinných domov

  Príprava projektovej dokumentácie začína výberom vhodného projektu domu z nášho katalógu alebo prípravou vlastnej štúdie projektu ku konzultácii. Projekt Vám spracujeme podľa Vašich predstáv. Následne Vašu projektovú dokumentáciu prispôsobíme pozemku a doplníme o pripojenia na inžinierske siete.

 • Projekty PO - požiarna bezpečnosť stavieb

  Podľa stavebného zákona každá stavba musí mať spracovaný projekt požiarnej bezpečnosti stavby. A je jedno či sa jedná o rodinný dom, obchod či výrobný objekt. Ako špecialista PO mám oprávnenie projektovať požiarnu bezpečnosť stavieb. Vo svojej praxi som už spravil stovky projektov rôznych stavieb. Od rodinných domov, bytových domov, polyfunkčných budov až po výrobné objekty. Spolupracujem s viacerými archytektmi a stavebnými inžiniermi. Mám bohaté skúsenosti ktoré ochotne využijem aj pri projektovaní Vašich stavieb. Poprípade ak máte nejaké otázky neváhajte a rád Vám poradím.

 • Projekty

  Projekty

  - projekty elektroinštalácií - projektovanie elektrických prípojek - projekty aktívnych bleskozvodov

 • Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  - projektovanie ciest - projektovanie miestnych komunikácii vrátane cyklistických chodníkov a peších zón - projektovanie účelových spevnených plôch a prístupových komunikácii k rodinným domom - vypracovanie projektov vjazdov k nehnutelnostiam - projektovanie parkovísk - projekty dopravného značenia a organizácie dopravy - pasport miestnych komunikácii - rozpočtovanie objektov dopravných stavieb - vykonávanie autorského dozoru pri realizácii stavieb - inžinierska činnosť v stavebníctve

 • Internet, digitalna televizia, projekty inzinierskych sieti, dodavka a realizacia

  Navrh a realizacia projektov inzinierskych sieti pre bytovu vystavba a rodinne domy, inteligentne riadenie na dialku a pre bytove domy rozuctovanie nakladov na energie a celkova sprava objektov.

 • Atypické pece, sušárny a zakázkové projekty

  Atypické pece, sušárny a zakázkové projekty

  - atypická komorová pec kp - atypické pece pro výpal technické keramiky vkp 5000 - tunelová pec ppr - pracoviště 2x knc/h - průběžná linka knc/h 5760/65 - linka pro zpracování pístů knc/h - linka ps 1750/02+ps 1750/03 - linka pro předehrev ppn 5000/09 - průběžná popouštěcí pec ppr 700/06 - průběžná pec pro vytvrzování psp 9000/02 - průběžná sušárna psp 1700/25 - nízkoteplotní pec s 3000/01 - nízkoteplotní pec s dopravníkem s 4700/01 - atypická sušárna k předehřevu s 7600/01 - elektrická sušárna sp 5400/01 - průběžná sušárna k dosoušení sp 12400/02 - průběžná sušárna ps 350/25 - pec s cirkulací atmosféry knc/v 7...

 • Projekty stavieb a rod. domov na mieru

  Projekty stavieb a rod. domov na mieru

  Ponúkame Vám komplexné služby v jednom : - nájsť a zabezpečiť kúpu vhodného pozemku s vybavením potrebného úveru /realitná činnosť / - projektovú dokumnetáciu na mieru od návrhu až po realizačný projekt s rozpočtom /projekčná činnosť/ - vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudácie so stav. dozorom /inžinierska činnosť / - realizácia stavby s dodaním stavebných materiálov za veľkoobchodné ceny / obchodná činnosť / Pridaná hodnota: jednanie s jediným dodávateľom zodpovedným za celý projekt! nenabaľovanie zisku jednotlivých činností spokojný klient, bez zbytočného stresu

 • Projekty požiarnej ochrany

  Predpokladom funkčného a spoľahlivého systému požiarnej ochrany je taktiež kvalitná príprava projektovej dokumentácie, požiarnej bezpečnosť stavieb a projekcie vyhradených požiarne bezpečnostných zariadení. Tieto činnosti vykonávame vlastnými kapacitami. V rámci projekčnej prípravy zabezpečujeme taktiež potrebné audity a poradenskú činnosť.

 • Individuálne projekty a realizácie

  V prípade, že máte vlastnú predstavu alebo projekt rodinného domu, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, alebo nás osobne navštíviť. Bezplatne Vám ponúkame vytvorenie cenovej kalkulácie Vášho domu. Individuálne projekty je možné realizovať do akéhokoľvek štádia, teda ako hrubú stavbu, holodom alebo dom na kľúč.

 • Gastroprojekty

  projekty gastrokuchyn, 3D vizualizácie velkokapacitnych kuchyn, projekcia gastrokuchyn

 • Projekty kuchyn pre hotely, penziony, reštaurácie, nemocnice, školy, závodné jedálne

  projekcia velkokapacitnych kuchyn, dispozičné návrhy velkokuchyn, vizualizácie gastrokuchyn, pripojovacie miesta pre stavebne profesie, voda, odpad, ekeltro, plyn, VZT

 • Projekty vykurovania

  Projekty vykurovania

  Ponúkame spracovanie projektovej dokumentácie - plynové vykurovanie hál, dielní, skladov, kostolov, dojární, oprávarenských dielní. Zabezpečíme aj vystavenie osvedčenia od Technickej inšpekcie.

 • 3D návrhy, projekty

  3D návrhy, projekty

  - tvorba návrhov v 3D priestore - vytváranie 3D vizualizačných projektov oceľových konštrukcií a stavebných objektov - možnosť vloženia vizualizačných projektov do fotografie reálneho prostredia - tvorba video animácií - tvorba priestorových riešení vaších návrhov

 • Developerské projekty

  Developerské projekty

  - Motiváciou na založeni našej spoločnosti bola potreba zužitkovať skúsenosti, ktoré sme získlai pri práci npre nádnárodné developerské spoločnosti. - Špecializujeme sa na inovatívne projekty, ktoré sa vždy odlišujú od ostatnej ponuky na trhu inou koncepciou. - Sme konzervatívni v investovaní. Vstupu do projektu predchádza hĺbková analýza trhu, prieskumu lokality, archtektonická štúdia a jej predrokovanie, podrobný business plán. - Ťažíme z úzkeho propojenia s architektonickým ateliérom. - Spoločnosť sa zameriava na stredne veľké projekty v rozsahu 3 - 15 mil €

 • Projekty priemyselných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb

  Projekty priemyselných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb

  - projektová dokumentácia pre územné konanie - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - projektová dokumentácia pre realizáciu Do tejto kategórie stavieb patria napríklad: - kanalizačné a vodovodné prípojky, vodovody, inžinierske siete, čistiarne odpadových vôd, vodné zdroje, čerpacie stanice, autosalóny, autoservisy, výrobné haly a podobne. - Vo všetkých profesiách vrátane požadovaných a potrebných prieskumov, rozborov, zisťovaní skutkového stavu a iných podkladov. - Projekty spracúva komplexne z pozície generálneho projektanta t.j. projekty pozemných, inžinierskych objektov, projekty prevádzkových súborov v spolupráci s o...

 • Projekty občianskych a bytových stavieb

  Projekty občianskych a bytových stavieb

  - projektová dokumentácia pre územné konanie - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - projektová dokumentácia pre realizáciu Do tejto kategórie stavieb patria napríklad: - bytové domy, rodinné domy, polyfunkčné domy, hotely, penzióny, nemocnice, telocvične, administratívne budovy, autosalóny, autoservisy, kuchyne, obchody a podobne. - Vo všetkých profesiách vrátane potrebných a požadovaných prieskumov, zisťovaní existujúceho stavu, rozborov a podkladov. - Projekty spracúva komplexne z pozície generálneho projektanta t.j. projekty pozemných objektov, inžinierskych objektov ide o koordináciu.

 • REALIZACE KOSTÝMŮ PRO UMĚLECKÉ PROJEKTY

  REALIZACE KOSTÝMŮ PRO UMĚLECKÉ PROJEKTY

  Film - Obsluhoval jsem anglického krále, Taková normální rodinka, seriál Letiště Muzikál - Bídníci, Miss Saigon Divadlo - Národní divadlo Praha, Národní divadlo Bratislava, Götteborgs Operahouse, Hudební divadlo Karlín, Městská divadla Pražská Hudební soubory - Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Kaprálová kvartet, AD Trio Prague, Ginevra Experimentální projekty - Tanečně-hudební projekt Špalíček

 • Projekty tlakového vzduchu

  Projekty tlakového vzduchu

  Naša firma kompresory nabízí svým zákazníkům zpracování projektů strojní části kompresoroven a rozvodů stlačeného vzduchu. Tato činnost se skládá z těchto služeb * posouzení pracoviště našim specialistou a navržení optimální velikosti kompresorů a vzdušníku * návrh optimálního rozvodu tlakového vzduchu * zpracování projektu strojní části a rozvodů stlačeného vzduchu včetně kalkulace

 • Kvalitné projekty domov

  Kvalitné projekty domov

  Jedným z prvých krokov k Vášmu novému bývaniu je zabezpečenie si kvalitného projektu. Keď sa povie kvalitný projekt, mnohí si pomyslia, že to je projekt, ktorý jednoznačne a presne určuje spôsob, akým sa daná stavba bude realizovať a aké materiály sa použijú, čím sa minimalizuje riziko prešľapov počas výstavby. To však nestačí ! Kvalitný architektonický návrh určuje, ako sa bude odohrávať život v danej stavbe a v konečnom dôsledku, ako sa vlastne zhodnotia vynaložené nemalé finančné prostriedky . Pri našej práci vychádzame z projekčných skúsenosti našej firmy. V snahe pomôcť Vám v počiatočných fázach, vypracujeme Vám aj pro...

 • 3d projekty a vizualizace dřevěných balkónů

  3d projekty a vizualizace dřevěných balkónů

  Podnikatelské baroko, konfekce, hotovka… Ano, jistě každý z nás už viděl nějaký ten skvost lidové tvořivosti, patřící do skupiny typových domů. Ovšem nenechte se mýlit, toto jsou předsudky, které si typové domy nesou z minulosti. Současná doba a náročnost zákazníka posouvá kategorii typových rodinných domů podstatně dál, neboť i vkus a požadavky investorů se během doby mění. Pokud si dnes pořídíte dům jako typový projekt, nemusíte se v žádném případě obávat toho, že dostanete univerzálně použitelnou, naformátovanou šablonu, které se budete přizpůsobovat. Naopak, slušná firma vám do projektu bez problémů zapracuje individuál...

 • Projekty energetických stavieb

  Projekty energetických stavieb

  - projektová dokumentácia pre územné konanie - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - projektová dokumentácia pre realizáciu Do tejto kategórie stavieb patria napríklad: - zdroje tepla, kotolne, regulačné stanice, tepelné rozvody, teplovodné a horúcovodné prípojky, výmenníkové stanice, transformovne, elektrické rozvodne, elektrické prípojky NN a VN, stožiarové a kioskové transformovne a podobne. - Vo všetkých profesiách vrátane energetických auditov, prieskumov a vyhodnotení príslušných objektov ich vlastností. - Projekty spracúva komplexne z pozície generálneho projektanta.

 • Priemyselné projekty - Spracovanie, realizácia, dodanie, montáz a servis

  Priemyselné projekty - Spracovanie, realizácia, dodanie, montáz a servis

  Naša firma vám ponúka: * Dodávka meracej a regulačnej techniky Honeywell * Dodávka snímacej a spínacej techniky Honeywell * Realizácia regulačných uzlov technologických projektov * Spracovanie projektovej dokumentácie ELEKTRO * Realizácia elektroinštalácií objektov * Silno a slaboprúdové rozvody * Technologický silnoprúd * Meranie a regulácia * Riadiace systémy * Uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis

 • Ukážkové projekty domov LMP03

  Ukážkové projekty domov LMP03

  Elementy systému thermodom je možné použiť na ľubovoľný projekt. To znamená, že každý projekt, dostupný v ponuke architektov, môže byť realizovaný naším systémom. Jediným ohraničením je výška budovy – maximálne 25 m, čo je 8 poschodí. - Cena systému thermodom 250: 130 000 SKK bez DPH - Cena systému thermodom 300: 187 000 SKK bez DPH - Cena strešných dielov thermodom: 94 000 SKK bez DPH - Množstvo dreva potrebného na krov: m3 - 5,68 - Povrch stien: m2 - 179,90 - Objem betónu v stenách: m3 - 21,60 - Povrch krovu: m2 - 144,00 - Množstvo železa: kg - 1456 - Objem tvárnic systému thermodom: m3 - 44,25 - Pri odbere materi...

 • Ukážkové projekty domov LMB20

  Ukážkové projekty domov LMB20

  Elementy systému thermodom je možné použiť na ľubovoľný projekt. To znamená, že každý projekt, dostupný v ponuke architektov, môže byť realizovaný naším systémom. Jediným ohraničením je výška budovy – maximálne 25 m, čo je 8 poschodí. - Cena systému thermodom 250: 114 000 SKK bez DPH - Cena systému thermodom 300: 160 000 SKK bez DPH - Cena strešných dielov thermodom: 135 000 SKK bez DPH - Množstvo dreva potrebného na krov: m3 - 9,00 - Povrch stien: m2 - 155,00 - Objem betónu v stenách: m3 - 18,90 - Povrch krovu: m2 - 150,40 - Množstvo železa: kg - 770,00 - Objem tvárnic systému thermodom: m3 - 39,00 - Pri odbere mate...

 • Ukážkové projekty domov LMB10

  Ukážkové projekty domov LMB10

  Elementy systému thermodom je možné použiť na ľubovoľný projekt. To znamená, že každý projekt, dostupný v ponuke architektov, môže byť realizovaný naším systémom. Jediným ohraničením je výška budovy – maximálne 25 m, čo je 8 poschodí. - Cena systému thermodom 250: 113 000 SKK bez DPH - Cena systému thermodom 300: 163 000 SKK bez DPH - Cena strešných dielov thermodom: 129 000 SKK bez DPH - Množstvo dreva potrebného na krov: m3 - 12,52 - Povrch stien: m2 - 163,60 - Objem betónu v stenách: m3 - 20,00 - Povrch krovu: m2 - 232,00 - Množstvo železa: kg - 1140,00 - Objem tvárnic systému thermodom: m3 - 41,00 - Pri odbere ma...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Projekty domov 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.