Dochádzkový systém - CT Attendance

Contal Timetec Attendance je komplexný systém na evidenciu a spracovanie príchodov a odchodov zamestnancov pre platformu Windows. Pozostáva zo servera, operátorského pracoviska, riadiacich modulov na báze procesora Intel 386EX a snímačov kariet. Registruje všetky príchody a odchody v rámci pracoviska. Spolu s časom prechodu je registrovaný aj jeho typ.

Contal Timetec Attendance je aplikácia typu klient/server využívajúcu databázu MS SQL. Ponúka jednoduchú zálohu/obnovu databáz a pripojenie neobmedzeného počtu klientov a zariadení. Pre správcu systému je k dispozícii automatická aktualizácia klientov zo servera, čo uľahčuje prácu pri prechode systému na novú vyššiu verziu. Operátor systému pracuje v užívateľsky príjemnom prostredí GUI (Graphic User Interface).

Systém Contal Timetec Attendance umožňuje nastaviť tri úrovne prístupových práv pre prácu so systémom (administrátor, majster, zamestnanec). Podľa typu užívateľa alebo pridelených práv je možné vykonávať operácie pre jednotlivé objekty systému.

Spracované údaje možno vytlačiť vo forme formulárov na nasledovné manuálne spracovanie alebo exportovať do programového systému pre výpočet miezd. Vstupné údaje (zamestnanci, karty, atď.) sa pri zavedení systému nemusia zadávať ručne, možno ich importovať z textových súborov. Aplikácia umožňuje tlač alebo export rôznych typov prehľadov pre ďalšie spracovanie. Systém je variabilný a obsahuje veľké množstvo funkcií, tie umožňujú jeho konfiguráciu podľa požiadaviek zákazníka.

Nechýbajú rôzne typy prehľadov. Ako príklad môžeme uviesť aktuálny prehľad prítomných resp. neprítomných zamestnancov, prehľad histórie objektov a ďalšie. Systém sa dá využiť aj na jednoduché riadenie pohybu osôb v objekte, nakoľko má k dispozícii výstupy pre ovládanie dverí.

Variabilitu dochádzkového systému dopĺňa webový klient. Aktuálne ide o veľmi využívanú súčasť systému, ktorá umožňuje prácu s dochádzkou prostredníctvom webového prehliadača prakticky z každého miesta s pripojením na internet. Toto riešenie výrazne zvyšuje efektivitu práce s dochádzkovým systémom.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • P&I LOGA Mzdy/Personalistika/Dochádzkový systém

  P&I LOGA Mzdy/Personalistika/Dochádzkový systém

  Systém P&I LOGA zaisťuje komplexné spracovanie miezd a personalistiky. Je určený pre všetky typy organizácií súkromného i verejného sektora. Plne rešpektuje vysoké nároky na ochranu osobných údajov prostredníctvom prístupových práv.

 • Dochádzkový systém Visitor

  Dochádzkový systém Visitor

  Dochádzkový systém Visitor je určený na evidenciu a automatické spracovanie dát o prítomnosti zamestnanca na pracovisku. Ide o moderné riešenie, ktoré zabezpečuje prehľad o odpracovanej dobe, s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Registrácia príchodov a odchodov na pracovisko je realizovaná na biometrických čítačkách alebo čítačkách bezkontaktných kariet RFID. Samozrejmosťou je export dát o dochádzke do rôznych mzdových systémov ako podklad pre automatizovaný výpočet miezd zamestnancov. Vlastnosti: - Spolupráca s rôznymi typmi RFID a biometrických čítačiek, ako aj s virtuálnou čítačko...

 • Dochádzkový systém-LITE

  Dochádzkový systém-LITE

  Systém bol navrhnutý na základe požiadaviek malých firiem. Súčasťou tohto systému je kvalitný terminál SF3000, ktorý je bežne používaný aj pri bežných dochádzkových systémoch. Tento terminál ponúka obrovské množstvo prerušení ktoré je možné samostatne definovať.

 • Dochádzkový systém - BCN 1000

  Dochádzkový systém - BCN 1000

  BCN 1000 je jednou z nejžhavějších novinek na trhu. Mezi její přednosti patří 3,5 palcový Samsung TFT LCD displej, 400MHz Arm9 procesor taktéž značky Samsung a vestavěné WinCE 5.0 jako operační systém. BCN 1000 disponuje mnoha metodami identifikace: pomocí otisku prstu, kombinací otisku prstu s kartou nebo s ID zaměstnancem, kombinace ID a hesla nebo karty a hesla. Snímač otisku je nové generace, vodě a prachu odolný. Je vyroben ze zvlášť kvalitního materiálu odelného proti poškrábání. BCN 1000 je vybavena i 1,3 Mpx kamerou, což naprosto eliminuje jakýkoli pokus o oklamání systému.

 • Dochádzkový systém - BCN 280

  Dochádzkový systém - BCN 280

  BCN 280 je profeisonální docházkový a přístupový systém, který je vybaven vysoce kvalitním optický snímačem otisku prstu. BCN 280 disponuje širokou škálou identifikačních metod: otisk prstu, karta, otisk prstu + karta. Tyto metody jsou podpořeny hlasovou navigací. Píchačka zobrazuje jména zaměstnanců a lze nastavit až 5 režimů příchodu a odchodu. Celý systém může pracovat online. Díky síťovému propojení mohou zařízení navzájem kooperovat.

 • Dochádzkový systém - BCN 200

  Dochádzkový systém - BCN 200

  BCN 200 je zařízení, které má za sebou dlouhodobý vývoj. Ten se dokonale osvědčuje v praxi. Tím je docílena vysoká spokojenost uživatelů. Mezi jeho přednosti patří výhodná cena, vyspělá technologie a elegantní provedení. Díky výbornému poměru cena/výkon/spolehlivost a díky jednoduchému ovládání představuje tento přístroj výhodnou náhradu za kartové docházkové systémy. Zařízení je schopno pracovat on-line, pomocí TCP/IP, RS232, RS485 nebo Wiegnad26. BCN 200 je vhodný do průmyslových objektů, skladů, ale i úřadů a kanceláři.

 • Dochádzkový systém - BCN 100

  Dochádzkový systém - BCN 100

  BCN 100 - zajištuje 100% průkaznost docházky zaměstnanců. Využítím nejmodernější biometrické technologie funguje rychle a spolehlivě. Odpadají starosti se ztrátou karet nebo jejich poškozením, starosti s přidělováním hesel nebo jejich obměnou a zapomínáním. BCN 100 nabízí 3 úrovně rozpoznávání otisku prstu - běžná, vysoká a exaktní. Zařízení je napájeno ze sítě přes trafo. Po odpojení napájení se všechny data uchovají. Konektivita pomocí USB umožní rychle a snadno stáhnout data ze zařízení do jakéhokoliv PC a integrovat je do programu který je dále zpracovává. Stálé připojení k PC není nutné. BCN 100 - snadné ř...

 • Dochádzkový systém - Actatek

  Dochádzkový systém - Actatek

  Vestavěný fotoaparát 320 x 240 bodů, ukládá 500 snímků obličeje Registrace pomocí: - PIN - karty (EM Proximity, Legic, Smart, RFID, Mifare) - PIN + karta - otisk prstu - otisk prstu + karta - vše s možností kombinace s fotoaparátem - Může pracovat samostatně nebo v síti LAN - Verze pro 1.000, 3.000, 5.000 a 10.000 uživatelů - Možnost ovládání až 16 el. zámků - funguje jako řídící jednotka pro externí čtečky - Až 10.000 posledních záznamů v int. paměti - Nastavení a dostupnost dat přes internet - Integrovaný výstup Weigand 26 bit & 40-bit - Podpora Wi-Fi (přísl.) - RS232,RJ45, RS485 (přísl.) - Vícejazyčné proveden...

 • Dochádzkový systém

  Dochádzkový systém

  Dochádzkový systém nahrádza všetky doterajšie formy evidencie prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Ide o moderné riešenie, ktoré zabezbečuje prehľad o odpracovanej dobe s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Systém spočíva v označovaní každého priechodu zamestnanca pri príchode a odchode z práce na dochádzkovom terminále. Vyhodnotením jednotlivých priechodov (prerušení) získame dokonalý súhrn informácií o odpracovanej dobe s následným vyhodnotením dochádzkovej agendy na konci mesiaca s možnosťou spracovania a prevedenia nazbieraných dát do mzdových systémov. Prístup k dochádzkovým dátam pre všetký...

 • Dochádzkový a prístupový systém A-pro

  Dochádzkový a prístupový systém A-pro

  Plne autonómny elektronický systém, ktorý je schopný ovládať ďalšie prvky, umožňujúce efektívne riešiť kontrolu prístupových oprávnení a evidovať dochádzku. Charakteristika - Bezkontaktné identifikačné média - komfortné bezdotykové elektronické kľúče vo forme karty alebo praktického prívesku - Čítanie na vzdialenosť až 20 cm - Kontrola oprávnenia ku vstupu do chránených priestorov - Ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov (závory, zámky, turnikety) - Evidencia pohybu osôb - komplexná kontrola dochádzky - Garancia objektivity dochádzkových dát a ochrana proti strate - Ľahké zadávanie prístupových oprávnení, pri strate elek...

 • Dochádzkový a prístupový systém A-button

  Dochádzkový a prístupový systém A-button

  Svojou architektúrou systém A-button plne zodpovedá štruktúre prístupového a dochádzkového systému našej ponuky s obchodným názvom A-pro. Jedná sa v tomto prípade o plne autonomný systém, ktorý vedľa riadenia otvárania dverí, brán, turniketov či závor podľa prístupových práv, zaistí automatické sledovanie a evidenciu dochádzky. - Bezkontaktné identifikačné média - komfortné bezdotykové elektronické kľúče vo forme karty alebo praktického prívesku - Čítanie na vzdialenosť až 20 cm - Kontrola oprávnenia ku vstupu do chránených priestorov - Ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov (závory, zámky, turnikety) - Evidencia pohybu osôb ...

 • Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate

  Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate

  Flexibilný, inteligentný, výkonný, príjemného designu. Tak by sa dali charakterizovať vlastnosti prístupového a dochádzkového systému UNIgate. Užívateľovi poskytne komfort už pri výbere zo širokej škály komponent pre možnosť voľby v tej najvhodnejšej konfigurácii. I jeho samotné využívanie je veľmi príjemné, či už sa jedná o náročnú aplikáciu alebo najjednoduchšiu variantu systému. - modulárny elektronický prístupový a dochádzkový systém - komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami - kontrola oprávnenia ku vstupu - ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov - evidencia dochádzky - monitoring aktuálnej...

 • Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate

  Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate

  Flexibilný, inteligentný, výkonný, príjemného designu. Tak by sa dali charakterizovať vlastnosti prístupového a dochádzkového systému UNIgate. Užívateľovi poskytne komfort už pri výbere zo širokej škály komponent pre možnosť voľby v tej najvhodnejšej konfigurácii. I jeho samotné využívanie je veľmi príjemné, či už sa jedná o náročnú aplikáciu alebo najjednoduchšiu variantu systému. Charakteristika - modulárny elektronický prístupový a dochádzkový systém - komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami - kontrola oprávnenia ku vstupu - ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov - evidencia dochádzky ...

 • Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate

  Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate

  Flexibilný, inteligentný, výkonný, príjemného designu. Tak by sa dali charakterizovať vlastnosti prístupového a dochádzkového systému UNIgate. Užívateľovi poskytne komfort už pri výbere zo širokej škály komponent pre možnosť voľby v tej najvhodnejšej konfigurácii. I jeho samotné využívanie je veľmi príjemné, či už sa jedná o náročnú aplikáciu alebo najjednoduchšiu variantu systému. Charakteristika - modulárny elektronický prístupový a dochádzkový systém - komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami - kontrola oprávnenia ku vstupu - ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov - evidencia dochádzky - moni...

 • Dochádzkový a prístupový systém A-button

  Dochádzkový a prístupový systém A-button

  Svojou architektúrou systém A-button plne zodpovedá štruktúre prístupového a dochádzkového systému našej ponuky s obchodným názvom A-pro. Jedná sa v tomto prípade o plne autonomný systém, ktorý vedľa riadenia otvárania dverí, brán, turniketov či závor podľa prístupových práv, zaistí automatické sledovanie a evidenciu dochádzky. Charakteristika - Bezkontaktné identifikačné média - komfortné bezdotykové elektronické kľúče vo forme karty alebo praktického prívesku - Čítanie na vzdialenosť až 20 cm - Kontrola oprávnenia ku vstupu do chránených priestorov - Ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov (závory, zámky, turnikety) - Eviden...

 • SF980 - Dochádzkový systém

  SF980 - Dochádzkový systém

  Zariadenie je postavené na modernej platforme ZEM500 so zabudovanou webkamerou, ktorá predurčuje toto zariadenie na účely evidencie dochádzky, kedže presne eviduje osoby, ktoré priložili kartu a je tam zťažená možnosť falšovania dochádzky. Hlavné črty: - Unikátny dochádzkový terminál s obrovským 8 palcovým dotykovým displejom - Zabudovaná webkamera, ktorá umožňuje zaznamenávať kto použil jednotlivú kartu, čo robí aj kartovú dochádzku omnoho prehľadnejšou. - Elegantný dizajn, jednoduchá inštalácia - Farebný dotykový displej, sprievodca pre jednoduché použitie - Celá administrácia sa dá vykonávať priamo na zariadení, alebo z po...

 • SF680 - Dochádzkový systém

  SF680 - Dochádzkový systém

  Zariadenie je postavené na modernej platforme ZEM600 s farebným displejom ktorý ho predurčuje na účely evidencie dochádzky, kedže uľahčuje manipuláciu užívateľom so zariadením. Hlavné črty: - Unikátny dochádzkový terminál - Elegantný dizajn, jednoduchá inštalácia - Farebný displej, sprievodca pre jednoduché použitie - Celá administrácia sa dá vykonávať priamo na zariadení, alebo z počítača. - Zariadenie podporuje viaceré typy komunikácie vrátane Wiegand I/O, TCP/IP a RS232, RS485. - Môže byť použité samostatne alebo v sieti. - Pamäť: 50 000 užívateľov - Pamäť prístupov: až 150000 udalostí. (Neobmedzene pokiaľ je zaria...

 • SF880 - Dochádzkový systém

  SF880 - Dochádzkový systém

  Zariadenie je postavené na modernej platforme ZEM500 so zabudovanou webkamerou, ktorá predurčuje toto zariadenie na účely evidencie dochádzky, kedže presne eviduje osoby, ktoré priložili kartu a je tam zťažená možnosť falšovania dochádzky. Hlavné črty: - Unikátny dochádzkový terminál - Zabudovaná webkamera, ktorá umožňuje zaznamenávať kto použil jednotlivú kartu, čo robí aj kartovú dochádzku omnoho prehľadnejšou. - Elegantný dizajn, jednoduchá inštalácia - Farebný displej, sprievodca pre jednoduché použitie - Celá administrácia sa dá vykonávať priamo na zariadení, alebo z počítača. Zariadenie podporuje viaceré typy komunik...

 • LA2000 - Dochádzkový systém

  LA2000 - Dochádzkový systém

  Uvádzame na trh vodeodolnú verziu zariadenia LA2000, ktorá bola špeicálne vyvinutá pre outdoorové aplikácie a vyznačuje sa pevným, vodeodolným púzdrom. Hlavné črty: - Najmodernejší vstupný systém navrhnutý pre domácnosť aj pre kanceláriu. - Unikátny multispektrálny senzor, umožňujúci rozpoznávanie aj poškodených, mokrých alebo vysušených prstov. - ...

 • iFace300 - Dochádzkový systém

  iFace300 - Dochádzkový systém

  Iface300 je dochádzkový a prístupový terminál, ktorý je postavený na najmodernejšej platforme ZEM600 s veľkou kapacitou pamäte a najmodernejšími algoritmami. Iface300 má zabudovaný 630 Mhz Multi-Bio procesor a infračervenú kameru s prisvietením umožňujúcu bezproblémové rozpoznávanie aj v tmavom prostredí. Zariadenie obsahuje 4,3 palcový dotykový displej a rôznorodú komunikáciu (RS485, TCP/IP, WIFI, GPRS) Voliteľné je možné dodať zariadenie so zabudovanou 2000 mAh batériou. Hlavné črty: - Unikátny dochádzkový terminál - Elegantný dizajn, jednoduchá inštalácia - Dotykový displej - Celá administrácia sa dá vykonávať priamo na zariaden...

 • iClock680 - Dochádzkový systém

  iClock680 - Dochádzkový systém

  iClock680 ponúka vysokorýchlostný algoritmus čítania odtlačkov prstov. Optický senzor je odolný proti poškrabaniu, nárazu a vibráciam. Možnosť identifikácie prostredníctvom odtlačku prstu, hesla alebo karty ho predurčuje na použitie v dochádzkových systémoch. Hlavné črty: - Unikátny dochádzkový terminál - Elegantný dizajn, jednoduchá inštalácia - Rozpoznávanie odtlačku prstu bez ohľadu na uhol jeho priloženia k senzoru - Celá administrácia sa dá vykonávať priamo na zariadení, alebo z počítača. - Zariadenie podporuje viaceré typy komunikácie vrátane Wiegand I/O, TCP/IP a RS232, RS485. - Môže byť použité samostatne alebo v siet...

 • iClock680 - Dochádzkový systém

  iClock680 - Dochádzkový systém

  iClock680 ponúka vysokorýchlostný algoritmus čítania odtlačkov prstov. Optický senzor je odolný proti poškrabaniu, nárazu a vibráciam. Možnosť identifikácie prostredníctvom odtlačku prstu, hesla alebo karty ho predurčuje na použitie v dochádzkových systémoch. Hlavné črty: - Unikátny dochádzkový terminál - Elegantný dizajn, jednoduchá inštalácia - Rozpoznávanie odtlačku prstu bez ohľadu na uhol jeho priloženia k senzoru - Celá administrácia sa dá vykonávať priamo na zariadení, alebo z počítača. - Zariadenie podporuje viaceré typy komunikácie vrátane Wiegand I/O, TCP/IP a RS232, RS485. - Môže byť použité samostatne alebo v siet...

 • Identifikačný, dochádzkový a prístupový systém

  Identifikačný, dochádzkový a prístupový systém

  Identifikačný dochádzkový a prístupový systém. Problematiku evidencie dochádzky zamestnancov, zabezpečenie kontroly priestorov a evidenciu pohybu oprávnených osôb na vysokej technickej úrovni je možné riešiť identifikačným, dochádzkovým a prístupovým systémom AVIDO. Systém AVIDO sa vyznačuje vysokou technickou úrovňou, univerzálnosťou, programovým vybavením v slovenskom jazyku. Jeho prednosťou je využitie vynikajúcich vlastností identifikačných dotykových kľúčov IDK. Technické parametre systému AVIDO (zvlášť univerzálne softwarové vybavenie) umožňuje riešiť problematiku evidencie a kontroly v takmer všetkých oblatiach života. Ďalším ...

 • Prístupový a dochádzkový systém

  Prístupový a dochádzkový systém

  Dochádzkový systém je elektronický spôsob evidencie príchodov a odchodov. Spracované dáta sú pripravené pre ďalšie využitie napr. mzdovou učtárňou. Každá osoba zavedená v systéme má vlastné identifikačné médium (napr. kartu). Kartou na príslušnom termináli označuje príchody, odchody, volí dôvody prerušení prítomnosti alebo označuje neprítomnosť na pracovisku. Systém rešpektuje požiadavku ochrany osobných údajov. Evidencia dochádzky pracovníkov je legislatívnou povinnosťou firiem nad 25 zamestnancov. Nahradzuje klasické pichacie hodiny, evidenčné lístky apod. Implementácia systému rešpektuje aktuálne predpisy, legislatívne zmeny sú...

 • Predaj - Dochádzkový systém

  Predaj - Dochádzkový systém

  Dochádzkový systém Vám môže nahradiť všetky doterajšie formy evidencie prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Je to moderné riešenie, ktoré dáva zamestnávateľom prehľad o odpracovanej dobe s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Systém spočíva v označovaní každého priechodu zamestnanca pri príchode a odchode z práce na dochádzkovom termináli. Vyhodnotením jednotlivých priechodov (prerušení) získame dokonalý súhrn informácií o odpracovanej dobe s následným vyhodnotením dochádzkovej agendy na konci mesiaca s možnosťou spracovania a prevedenia nazbieraných dát do mzdových systémov.

 • Dochádzkový systém

  Dochádzkový systém

  Každý zamestnanec bude vlastniť identifikačné médium, ktorým sa bude pri príchode a odchode z práce evidovať na inštalovaných snímačoch. Tieto informácie sa budú v snímačoch uchovávať až do ich prenosu do zberového počítača a odtiaľ do databázového servera. Po ich zapísaní do databázy budú údaje predspracované a poskytnuté užívateľom na aktualizáciu. Prvotné predspracovanie sa vykonáva v nočných hodinách, t.j. v čase kedy je počítač málo zaťažený obsluhou užívateľov. Takže ráno sú k dispozícii všetky údaje za predošlý deň. V prípade, že sa zamestnanec chybne od snímal (príchod namiesto odchodu), alebo si zabudol identifi...

 • Dochádzkový software

  Softwarové produkty a riešenia dochádzkových systémov pre každý počítač štandardnej zostavy s operačným systémom Windows XP a vyšším. Jednoduchý systém riešenia dochádzky s nenáročnou inštaláciou, ktorý umožňuje prezeranie dochádzky z ostatných počítačov prostredníctvom internetového prehliadača. Software umožňuje zadefinovať pre zvolený okruh užívateľov prezeranie dochádzky z akéhokoľvek miesta, ktoré je pripojené v komunikačnej sieti.

 • Dochádzkový a identifikačný systém Aktion

  Pre komplexnú realizáciu systémov elektronickej kontroly vstupu a dochádzkových systémov ponúkame ucelené portfólio produktov značky Aktion.

 • SF100 - Dochádzkový systém

  Zariadenie je určené predovšetkým pre biometrické prístupové systémy, zabezpečenie objektov a riadenie prístupov. Významnou prednostou je kompatibilita s väčšinou prístupových systémov na trhu. Podporuje výstup s rozhraním Wiegand 26 - 64. Hlavné črty: Vhodné použitie ako jednoduchá externá čítačka odtlačkov prstov Použitý posledný algoritmus Biokey 2007 a 32 bitový procesor Použitý odolný, presný a antistatický optický senzor. Zariadenie podporuje viaceré typy komunikácie vrátane Wiegand I/O, TCP/IP a RS232, RS485. Zariadenie môže voliteľne obsahovať aj čítačku kariet EM card alebo MIFARE. Zariadenie obsahuje pre ešte vyš...

 • Dochádzkový systém

  Identifikačné vstupové a dochádzkové systémy pracujú na báze magnetických, bezdotykových (proximitných) alebo čipových kariet, ktoré sa v prepojení s výpočtovou technikou využívajú na kontrolu vstupu, evidenciu dochádzky a ochranu priestorov proti neželaným pohybom cudzích osôb v chránených častiach objektov. Doplnkovou, ale nemenej dôležitou funkciou vstupových systémov je možnosť on-line sledovať pohyb osôb po budove. Systém, ktorý môže pracovať napríklad s rovnakými identifikačnými predmetmi ako PKS, slúži na evidenciu príchodu a odchodu zamestnancov a záznam dôvodu ich odchodu v pracovnom čase. Vytvára tak komplexné dochádzkové po...

 • Dochádzkový systém EDS - 03

  Výkonný evidenčný terminál na evidenciu dochádzky. Základom identifikácie pracovníkov sú RFID identifikačné karty/kľúčenky 125kHz. Každý pracovník má svoju kartu alebo prívesok na kľúčoch. Postup pracovníka pri príchode do zamestnania je jednoduchý: priloží kartu na vyznačené miesto do vzdialenosti 10cm. Zamestnanci môžu mať karty v peňaženke, v taške. Terminál je schopný samostatnej prevádzky. Bez prítomnosti nadradeného PC umožňuje zapísať celkom 52 000 záznamov(príchodov / odchodov). Terminál má zabudovanú pamäť pre 2000 mien v štandardnej verzii. Pracovník má rôzne práva ktoré sa ukladajú do pamäte. Po priložení ...

 • Dochádzkový systém EDS - 02

  EDS - 02/K je určený na trvalé pripojenie k PC a ku okamžitému prístupu k záznamom dochádzky. Inak popis tohto zariadenia zodpovedá popisu vyššie uvedému. Na jeden počítač (PC) môže byť pripojený len jeden terminál EDS – 02 / K ! Určený pre trvalé pripojenie na PC. Prenos údajov sa uskutočňuje zbernicou RS485, použité sú len dva dátové vodiče. Prenosová rýchlosť 9600 Bit/sec. Maximálna vzdialenosť kábla: 1000m. Napájanie je zabezpečené zo sieťového adaptéra 9V .. 12V DC / 300 mA. Počas neprítomnosti externého napájania EDS pracuje so zabudovanými Li-Ion batériami, presne ako prenosná verzia. Montuje sa pevne na sten...

 • Dochádzkový systém EDS - 01

  EDS - 01 /K je samostatný prístroj na sledovanie dochádzky pracovníkov bezkontaktnými identifikačnými kartami (RFID = Radio Frequency Identification) alebo bezkontaktnými kľúčenkami, kedy evidencia dochádzky sa ukladá do pamäti prístroja. Nie je nutná žiadna montáž komunikačného kábla k PC. Identifikačné karty sú veľkosti platobnej dochádzkovej karty. Použité sú RFID karty 125kHz podľa normy ISO CD78116. Na požiadanie ich je možné potlačiť menom alebo číslom zamestanca, prípadne fotkou alebo aj logom firmy. Zamestnanci registrujú svoje príchody a odchody priložením osobnej dochádzkovej RFID karty k prístroju. Pracovníci môžu mať kartu ...

 • Dochádzkový a prístupový systém A-pro

  Plne autonómny elektronický systém, ktorý je schopný ovládať ďalšie prvky, umožňujúce efektívne riešiť kontrolu prístupových oprávnení a evidovať dochádzku. Charakteristika - Bezkontaktné identifikačné média - komfortné bezdotykové elektronické kľúče vo forme karty alebo praktického prívesku - Čítanie na vzdialenosť až 20 cm - Kontrola oprávnenia ku vstupu do chránených priestorov - Ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov (závory, zámky, turnikety) - Evidencia pohybu osôb - komplexná kontrola dochádzky - Garancia objektivity dochádzkových dát a ochrana proti strate - Ľahké zadávanie prístupových oprávnení, pri strate elek...

 • Predaj dochádzkových systémov

  Predaj dochádzkových systémov

  - ANVIZ OA101 na evidovanie dochádzky - ANVIZ OA200 - Evidencia dochádzky - TC 550 - Evidenčné zariadenie na dochádzku biooffice - LATHEM 7000E-230 - TC 200 SUPER SLIM, evidencia dochádzky

 • Produkty k bezepčnostným a dochádzkovým systémom

  Produkty k bezepčnostným a dochádzkovým systémom

  - Turnikety - Vyskoké otočné kríže - Karusolové otočné dvere - Bezpečnostné priechody - Parkovacie automaty - Závory - Výsuvné stĺpy - Otočné steny - Zámky

 • Dochádzkový a prístupový systém

  Dochádzkový a prístupový systém

  Evidencia dochádzky, evidencia prerušení evidencia návštev. Výstupy, mesačná dochádzkova karta zamestnanca s vypočítanymi hodinami. Štatistické výstupy, kto je v práci, aké návštevy sú, boli. Systém obsahuje množstvo výstupov od dochádzkových kariet zamestnancov, cez štatistické úpdaje o prechodoch, mesačných sumárov a ďalšie. Hardware je pripravené napojenie na 2 typy snímačov otlačkov prstov (WEGA lipt. Hrádok a Sacom Košice.) systém je postavený tak že ho je možné napojiť na ľubovoľné čítačky kariet, čiarového kodu ….)


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Dochádzkový systém - CT Attendance 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.