Správa PPC reklamných kampaní

Ponúkame Vám:
- vytvorenie reklamnej kampane na Google Adwords, ETARGETe a facebooku
- výber vhodných kľúčových slov
- definovanie popisov kampane a ich variácií
- správu reklamnej kampane


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Správa PHM

  Správa PHM

  Výstavba a rekonštrukcie podnikových čerpacích staníc na PHM Dodávky výdajných stojanov NEOTEC na naftu a AdBlue ako zástupca pre ČR a SR Stojany na naftu, benzín, AdBlue, LPG Nádrže na naftu podzemné i nadzemné Plastové nádrže na naftu Plastové nádrže na AdBlue Evidenčné systémy výdaja Tankovací automat Falcon Meranie hladiny nafty v skladovacích nádržiach Autorizované a zabezpečené tankovanie GPS monitoring vozidiel a mechanizácie Meranie hladiny paliva v nádrži vozidiel a strojov Zobrazenie pohybu techniky nad LPIS mapami Sťahovanie dát z digitálnych tachografov Elektronická kniha jázd Elektronický záznam o prevádzke n...

 • Správa a údržba budov

  Naša spoločnosť Vám dokáže zabezpečiť komplexnú starostlivosť o vašu nehnutelnosť, či už je to byt, dom, alebo obytný blok domov. Postaráme sa Vám o všetky úkony spojené s príjemným bývaním, aby ste žili v spokojnosti. Stačí sa na nás obrátiť a o všetky problémy s bývaním sa Vám už postaráme.

 • Servis, správa a údržba dodávaných technológií s garantovanými SLA parametrami

  V rámci servisu si môžete vybrať z ponuky servisných programov pre UPS, MG, klimatizácie a to: • GOLD • SILVER • BRONZE • BASIC Medzi základné služby ďalej patria služby Call centra, služby Dohľadového centra, telefonická asistencia, komplexná revízia po 5 rokoch, záťažová skúška, ekologická likvidácia, upgrade, crossgrade a iné.

 • Správa budov

  Veľa stresu, málo času. To nie je len vizitka dnešného života, ale je to fakt, ktorý sa premieta aj do starostlivosti o budovu od jej stavby až po jej prevádzku. Práve táto skutočnosť v mnohom pomohla rozvoju správy nehnuteľností (facility management). Správa budov sa za posledné roky dostala na úroveň komplexnej starostlivosti o objekty a zahŕňa široký balík služieb.

 • Správa bytov

  V rámci našej správcovskej činnosti ponúkame: Všetky bežné administratívne služby v zmysle legislatívy  Všetky ekonomické a finančné služby v zmysle legislatívy Komplexnú technickú starostlivosť    

 • Elektronická správa registratúry eRegis

  Elektronická správa registratúry eRegis

  eRegis, elektronická správa registratúry, je certifikovaný Ministerstvom vnútra SR odbor archívov a registratúr zo septembra 2012. Správa registratúry ako Document Management System je jedným z dôležitých faktorov, ktoré majú podstatný vplyv na efektívny a platnej legislatíve vyhovujúci chod firiem, organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa nielen administratívnymi činnosťami. Registratúrne nároky na správnu evidenciu, bezpečné uloženie a vyraďovanie záznamov sú definované legislatívou SR. eRegis ponúkame v týchto moduloch: Registratúra, Zmluvy, Objednávky, Zverejňovanie, Projekty. Systém eRegis je určený na vytvorenie a zavedenie regis...

 • Správa dokumentov a informácií – BRISK

  BRISK tvorí skupina strategických riešení zameraných na správu firemnej dokumentácie a jej obsahu. Riešenia sú vysoko flexibilné, preto je možné ich jednoducho rozširovať a navzájom kombinovať. BRISK tvoria tieto riešenia: - správa zákazníckej dokumentácie - správa dennej pošty - správa registratúry - spracovanie formulárov Kľúčové prednosti: - správa dokumentov a ich životného cyklu - správa fyzických archívov (registratúrnych stredísk) - skenovanie a inteligentné získavanie obsahu dokumentov - dynamická kategorizácia dokumentov podľa obsahu a vzhľadu - ochrana citlivých informácií šifrovaním obsahu (aj informácie, ktoré sú...

 • Správa bytových domov

  Hlavnou činnosťou je správa správa nehnuteľností v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov v jednotlivých bytových domoch – bytoch a nebytových priestoroch. Cieľom našej spoločnosti je spokojnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. V rámci správcovskej činnosti sa snažíme najmä o sprehľadnenie finančných tokov pre všetkých vlastníkov bytov, včasné riešenie technických, ako aj právnych problémov a aktívnu komunikáciu so všetkými vlastníkmi bytov.

 • Softwarová správa dat a HELP-DESK

  Společnost nabízí kompletní podporu pro dodávané řídící systémy. Naše softwarové centrum zajišťuje například kompletní správu čerpacích stanic AGIP na úžemí ČR. Pracovníci linky HELP-DESK jsou Vám k dispozici 24 hodin deně pro zodpovězení veškerých Vaši dotazů.

 • Správa zariadení v sieti

  - PageScope Net Care Device Manager - PageScope Data Administrator - PageScope Box Operator - PageScope Direct Print

 • Správa dokumentov a archivácia

  - ScanFlow Unikátny pre jednoduchú digitalizáciu dokumentov a OCR Produkt ScanFlow umožňuje jednoduché skenovanie papierových dokumentov priamo do formátov MS Word, Excel, a do prehľadávateľného PDF. Okrem toho poskytuje základné riešenie pre efektívnu a rýchlu archiváciu naskenovaných dokumentov s možnosťou zadávania meta-dát priamo z panelu multifunkčného zariadenia. Vďaka možnosti konverzie dokumentov do editovateľnej podoby priamo z multifunkčného zariadenia Konica Minolta získavajú všetci zamestnanci možnosť využiť túto funkcionalitu bez toho, aby museli mať nainštalovanú akúkoľvek aplikáciu na svojom počítači. Jednoducho zvolia na mu...

 • Externý manažment a správa objektov

  Externý manažment a správa objektov v oblasti environmentu.

 • Správa počítačových sítí

  Poptáváte servis a údržbu podnikové počítačové sítě? Pak jste zde správně. Zabýváme se sítěmi od strukturované kabeláže, přes konfiguraci síťových prvků a tiskáren, po instalace a servis Windowsových i Linuxových serverů.

 • Technická správa nehnuteľností

  Princípom technickej správy nehnuteľností je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby nehnuteľnosti a ak je to potrebné, prípravu technických operácií, ktoré majú za cieľ predĺženie životnosti zariadení a zníženie doby možných odstávok z dôvodu porúch. Zabezpečujeme všetky kroky na údržbu a bezproblémovú prevádzku a kroky na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.

 • Technická správa budov

  Aby ste sa mohli viac sústrediť na vlastné podnikanie, prenechajte starostlivosť o budovu na nás. V Bavaris Facility Services máme so správou nehnuteľností bohaté skúsenosti, neunikne nám žiaden detail.

 • Správa a prevádzka technických zariadení objektov

  Pravidelné a preventívne kontroly, opravy, servis a čistenie: •meranie a regulácia •elektroinštalácia silnoprúdu a bleskozvody •chladenie •klimatizácia •vzduchotechnika •náhradné zdroje-UPS •dieselagregáty •vykurovanie-vým.stanice-kotolne-kotle-reg.stanice •rozvody plynu •tlakové nádoby •úpravne vody •vodné hospodárstvo •prečerpávacie stanice •lapoly •výťahy a zdvíhacie zariadenia •pomocné technické zariadenia -aut.dvere, brány, závory, točne, plošiny, mob.zdvíhacie zariadenia •ručné el.náradie a elektrospotrebiče •skartovacie stroje •datacentrá •telefónne ústredne

 • Správa hardvéru - Outsourcing

  Správa výpočtovej techniky: - (servery , pracovné stanice (PC), notebooky) - návrhy riešení a dodávky serverov, PC a notebookov - upgrade existujúceho hardvérového vybavenia Správa periferných zariadení: - (tlačiarne, skenery a ostatné zariadenia ktoré sa pripájajú do siete alebo k počítačom) - poradenstvo vhodného riešenia periférnych zariadení - návrhy riešení a dodávky periférnych zariadení - inštalácie a nastavenia periférnych zariadení - dodávky spotrebného materiálu

 • Správa softvéru - Outsourcing

  - návrhy a realizácie dodávok antivírových riešení pre pracovné stanice i servery - užívateľské nastavenia aplikačného softvéru - užívateľské nastavenia operačných systémov - riešenie legalizácie užívaného softvéru - profylaktická (čistenie) starostlivosť o počítače - reinštalácie legálne nadobudnutého softvéru - návrhy cenovo výhodných riešení nákupov licencií softvéru - komplexná správa zálohovania - inštalácie opravných balíkov vydaných výrobcami softvéru

 • Správa sietí a sieťových zariadení - Outsourcing

  - návrh a realizácia sieťového informačného systému - pripojenie sietí k internetu prostredníctvom routerov - inštalácie a rozširovanie metalických počítačových sietí - inštalácie a rozširovanie bezdrôtových sietí

 • Administrace / Správa serveru

  Administraci serveru je možné přenechat zkušeným správcům, kteří budou garantovat jeho bezproblémový provoz. Server je nepřetržitě monitorován a jakýkoliv případný problém se ihned řeší. Administrovat je možné systémy s OS Linux nebo Windows 2000/2003. Programové vybavení je nutné konzultovat před začátkem administrace. Výhody administrace správci IGNUM není nutné zaměstnávat vlastního administrátora správa serveru je automaticky zaručena v režiu 24x7, tedy neustále o výpadcích jsou administrátoři informování SMSkami, zahájení jejich řešení je tedy bez dalších odkladů nemusíte se bát útoků na server, vše je monitorováno a př...

 • Komplexná správa IT

  Naším zákazníkom, medzi ktorých patria malé a stredné firmy, poskytujeme kompletnú správu IT infraštruktúry. Medzi naše služby patrí: •inštalácia a správa serverov (Windows, Linux) •správa pracovných staníc a periférií •správa sietí

 • Správa ciest TSK

  Hlavným predmetom činnosti SC TSK je: • správa a údržba ciest a delimitovaného majetku v Trenčianskom samosprávnom kraji v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený • udržiava majetok v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený a plní povinnosti stanovené predpismi o správe majetku • správa a údržba ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ich súčastí a príslušenstva • údržba ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy so SSC Bratislava. • investičná činnosť na cestách vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • Správa počítačových sieti, podpora používateľov

  - správa malých sieti, podpora HW a SW používateľov

 • IT riešenia – správa IT infraštruktúry

  V Allite kompletne spravujeme vaše IT tak, aby nebolo prekážkou, ale nástrojom. Aby ste plnili svoje KPIs, rástli od kvartálu ku kvartálu a aby ste mohli pracovať tvrdo a bez prestojov. Prečo Allit? Problémy riešime pohotovo: - Ak sa problém dá vyriešiť na diaľku, tak sa zaväzujeme začať ho riešiť do 4 hodín od podnetu. Najčastejšie však začíname konať už o 26 minút. - Nemáme žiaden telefonický automat, ktorý vás núti stláčať čísla. Vždy hovoríte priamo s technikom, ktorý hovorí ľudskou rečou, nie ajťáckou hatlaninou. - Máme prehľadný zákaznícky portál priamo na našom webe. Je dostupný 24/7 a vždy v ňom vidíte, v akom sta...

 • Správa počítačovej siete

  Ak sa nechcete zaťažovať odbornými vedomosťami o počítačoch a venovať sa radšej svojej práci, vieme vám ponúknuť komplexný servis na vašu výpočtovú techniku - počítačovu sieť. Je to služba - externý správca počítačovej siete.

 • Správa a údržba budov

  Naša spoločnosť Vám dokáže zabezpečiť komplexnú starostlivosť o vašu nehnutelnosť, či už je to byt, dom, alebo obytný blok domov. Postaráme sa Vám o všetky úkony spojené s príjemným bývaním, aby ste žili v spokojnosti. Stačí sa na nás obrátiť a o všetky problémy s bývaním sa Vám už postaráme.

 • Správa serverov

  - Linux (najmä RedHat a Debian) - Windows Server 2003 a 2008/R2, ActiveDirectory - Virtualizácia - E-mailové systémy na báze Linux a Microsoft Exchange - Webservery Apache, Microsoft IIS - Databázy MySQL, MSSQL, PostgreSQL a Oracle - fileservery Samba a FTP

 • Správa sietí, infraštruktúra

  - Návrh a budovanie dátových sietí, štrukturovaná kabeláž - Bezdrôtové WiFi siete - VPN - Blade servery, diskové polia - Budovanie, rozširovanie a rekonštrukcie serverovní

 • Správa pracovných staníc

  - Desktopové PC s operačnými systémami Windows a Linux - Centrálna správa cez ActiveDirectory - Dodávka a údržba hardvéru počítačov a príslušenstva

 • Správa informačných systémov

  Správa informačných systémov

  Spoločnosti, ktoré priamo nepôsobia na trhu s informačnými technológiami obvykle nedisponujú a nie je ani dôvod aby disponovali dostatočnými finančnými a personálnymi zdrojmi aby mohli sledovať vývoj IT a pritom efektívne riešiť každodenné problémy súvisiace s údržbou informačného systému. Preto je efektívnejšie prenechať správu IS a s tým súvisiacich činností, ako je napr. vzdelávanie zamestnancov, sledovanie a operatívne zavádzanie nových trendov, do kompetencie spoločnosti, ktorá má skúsenosti, vedomosti, prehľad a potrebné zdroje. Takáto spoločnosť zvládne tieto činnosti lepšie a pri podstatne nižších nákladoch. Správa informačn...

 • Správa počítačov

  Zabezpečujeme kompletnú starostlivosť o počítače a servery. Starostlivosť zahŕňa mechanické čistenie od usadeného prachu, výmenu opotrebovaných dielov, inštaláciu programov a ich konfiguráciu, antivírovú ochranu a starostlivé nastavenie celého systému, aby vykazoval čo najvyšší výkon. Správne fungovanie komplexného systému serverov a užívateľských staníc sledujeme pomocou technológií WhatsUp a Cisco PIX, ktoré na diaľku sledujú správny chod a okamžite signalizujú operátorovi možné problémy. Poskytujeme aj poradenstvo, ktoré zákazníkovi umožní naplánovať si rozvoj vlastnej počítačovej siete s ohľadom na svoje možnosti a budúce ...

 • Správa operačných systémov

  Vie­te že, aby váš po­čí­tač pra­co­val ako má, ne­sta­čí iba na­in­šta­lo­vať Win­do­ws? Kaž­dý ope­rač­ný sys­tém po­tre­bu­je pra­vi­del­nú údrž­bu. Vďa­ka správ­ne­mu po­stu­pu a pra­vi­del­nej kon­tro­le za­bez­pe­čí­me, aby bol váš po­čí­tač bez­peč­ný a pra­co­val opti­mál­ne, s ohľa­dom na je­ho pa­ra­met­re. Po­ra­dí­me Vám ako ho vy­lep­šiť, správ­ne po­u­ží­vať a za­bez­pe­čiť pro­ti ne­o­práv­ne­né­mu po­u­ži­tiu. Vy cho­dí­te na pra­vi­del­né kon­tro­ly k le­ká­ro­vi. O pra­vi­del­né kon­tro­ly váš­ho po­čí­ta­ča sa za­se po­sta­r...

 • Správa siete, sieťové riešenia

  - Zabezpečujeme plynulý chod pracovných staníc a serverov. Pravidelným monitoringom sa snažíme zabrániť ich prípadným výpadkom. V prípade výpadku zariadenia zmluvným klientom zabezpečíme okamžitý výjazd servisného technika. - Realizujeme káblové a sieťové trasy podľa navrhnutého modelu siete. Zabezpečujeme káblovanie nových kancelárskych priestorov alebo rozšírenie existujúcej sieťovej infraštruktúry. - Zabezpečujeme kompletnú výstupnú správu o stave Vašej IT infraštruktúry, pretože prehľad v IT infraštruktúre je dôležitý pre plánovanie ďalších investícií alebo pri hľadaní finančných úspor. Na základe auditu je možné nav...

 • Správa počítačov a periférií

  - antivírusová ochrana - inštalácie / reinštalácie softvéru na počítačoch - čistenie PC od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.) - odstraňovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora) - konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom) - inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.) - inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov - Oberon, Kros, MRP, Pohoda.. - profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie) - podrobná evidencia HW a SW - poskytovanie základných školení - audit a legalizácia SW licencií

 • Správa serverov

  - inštalácie / reinštalácie operačného systému na serveroch (Windows Server) - inštalácie / reinštalácie softvéru na serveroch (Exchange, SQL, ekonomický software...) - zabezpečenie nepretržitého chodu servera - pravidelná aktualizácia kritických balíkov od výrobcu SW - správa inštalovaného softvéru na servery (MS Exchange, SQL Server,Kerio...) - správa DNS, DHCP ... - správa užívateľských účtov (active directory) - optimalizácia výkonu servera - zabezpečenie bezpečnosti servera / firewall - archivácia systému a dát - správa serverových licencií + ich evidencia - centrálna antivírusová ochrana

 • Správa fiskálnych modulov

  - predaj - inštalácie / konfigurácia - prepojenie s ekonomickým systémom - odstraňovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora) - konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom) - inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.) - inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov - Oberon, Kros, MRP, Pohoda.. - profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie) - servisná kontrola - poskytovanie základných školení

 • Správa portfólia pohľadávok (outsourcing)

  - na základe komisionárskej zmluvy preberáme do správy pohľadávky existujúce, a ďalšie pohľadávky ihneď po ich vzniku. Na vlastné náklady ich spravujeme, čím získavate možnosť viac sa venovať svojej práci. Naša odmena je nižšia, ako pri riešení jednotlivých prípadov a býva alebo paušálna, alebo % z uhradenej čiastky od obchodných partnerov.

 • Správa registratúry

  Zákon číslo 395/2002Z.z. a vyhláška číslo 628/2002 Z.z. ukladá právnickým osobám povinnosti na úseku odbornej správy registratúry. Pre firmu to znamená: vypracovať registratúrny poriadok a plán a predložiť ich na schválenie MV SR cestou príslušného štátneho archívu. zaviesť systém odbornej správy registratúry (manuálny/automatizovaný) a riadiť sa schváleným registratúrnym poriadkom a plánom, ak firma existuje viac ako 5 rokov je tu ďalšia povinnosť—usporiadať registratúru podľa príslušného registratúrneho plánu, pripraviť a vykonať vyraďovacie konanie a následne vykonávať vyraďovacie konania v termínoch podľa dohody s archív...

 • Správa Microsoft Small Business Serverov

  Správa Microsoft Small Business Serverov

  Ponúkame Vám profesionálnu správu Vašich serverov, špecializujeme sa na segment Small Business - siete od 2 do 250 PC. Sme certifikovaná firma pre produkty Microsoft, HP, Intel, ESET, Lenovo, Kaspersky, Kerio, APC, Seagate a ďalších významných výrobcov riešení pre Small Business prostredie.

 • Správa serverov

  - Inštalácie a aktualizácia operačných systémov - Správa informačných systémov - Zálohovanie a obnova údajov - Vytváranie používateľov a prístupov - Zabezpečenie a antivírusová ochrana - Nastavenie komunikačných pravidiel - Vzdialený prístup - Čistenie a profylaktika

 • Správa spoločnosti

  Prostredníctvom externej spolupráce našich poradcov zabezpečujeme: - tvorbu web stránok - registrácia ochranných známok - personálnu a mzdovú agendu - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva - právne a daňové poradenstvo - poradenstvo v oblasti financovania projektov

 • Správa výpočtovej techniky

  V dnešnom svete si už skoro nikto nevie predstaviť život bez používania výpočtovej techniky, počítačov. Našou snahou je poskytovať kompletnú starostlivosť v oblasti IT. Pomôžeme Vám navrhnúť optimálne hardwarové aj softwarové riešenie za prijatelnú cenu.

 • Správa lokálnych počítačov a tlačiarní

  - Inštalácia a konfigurácia operačného systému - Aktualizácie operačného systému - Nastavenie zabezpečenia - Antivírusová ochrana + odvírovanie - Obnova vymazaných údajov - Inštalácia a konfigurácia softvéru - Opravy a údržba hardvéru - Nastavenie bezdrôtového prístupu vrátane zabezpečenia - Čistenie a profylaktika - Konfigurácia tlačiarní

 • Správa softvéru

  Zabezpečíme komplexnú správu firemných informačných systémov a odborné jednania s ich dodávateľmi. Navrhneme vhodný spôsob zabezpečenia počítačov a serverov a ich antivírusovú ochranu. Pomáhame vašim zamestnanom čo najefektívnejšie využívať informačný systém a existujúce programové vybavenia. V prípade potreby s vami spoločne nájdeme a zabezpečíme najvhodnejšie programové riešenia pre vašu prácu.

 • Štátna správa

  Web stránky alebo portály pre organizácie pôsobiace v štátnej správe a taktiež informačné portály a web stránky pre samosprávy, mestá a obce. Pri riešeniach pre štátnu správu dodržiavame výnos ministerstva financíí o informačných systémoch verejnej správy.

 • Správa LAN, WAN

  Tvorba návrhov topológie siete LAN a WAN. Návrh a výstavba štrukturovanej kabeláže. Inštalácia dátových a optických rozvodov. Inštalácia aktívnych prvkov siete: repeatrov, switchov, routrov. Nastavenie optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN. Zabezpečenie prepojenia LAN sietí. Manažment LAN,WAN sietí. Užívateľská podpora.

 • Správa serverov na akejkoľvek platforme

  - HW/SW pravidelná údržba servera - Správa aktualizácií a bezpečnostných záplat - Zabezpečenie servisu servera - Vytvorenie užívateľských prístupov podľa potrieb zákazníka - Vzdialená správa

 • Správa bezpečnosti IS

  Zabezpečíme ochranu IS a jeho zložiek pred zneužitím a poškodením externými alebo internými útokmi. Identifikácia bezpečnostných rizík (OS, aplikácie, hardware). Definovanie bezpečnostnej politiky IS a jej implementácia. Monitoring denných udalostí a incidentov. Pravidelná analýza a testovanie úrovne zabezpečenia systémov - vyhodnocovanie zraniteľnosti, hrozieb a rizík, bezpečnostné audity. Implementácia procedúr, procesov a nástrojov pre zabezpečenie bezpečnosti IS. Testovanie bezpečnostných SW/HW nástrojov.

 • Správa registratúry a archivácia firemných dokumentov

  Registratúra je prostriedok na to, ako ušetriť, zrýchliť a sprehľadniť biznis. Správa dokumentov a registratúry je proces, ktorý sa týka v zásade každej firmy. Niektoré subjekty majú túto povinnosť uloženú legislatívnymi nariadeniami a iné si dôležitosť tohto procesu uvedomujú na základe vlastných potrieb. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že proces správy a riadenia dokumentov a registratúry môžeme rozdeliť na dve základné časti: – správa živej registratúry a – správa dokumentov v registratúrnom stredisku.

 • Správa registratúry

  - komplexné externé spravovanie registratúry priamo u klienta - elektronická archivácia dokumentov - konzultácia a poradenská činnosť v oblasti správy dokumentov, odbornej správy registratúry - komplexná správa registratúrnych záznamov od analýzy súčasného stavu až po vytriedenie - odborná pomoc so zriadením registratúrneho strediska - spracovanie registratúrneho plánu a poriadku na kľúč - konzultácie s príslušným štátnym archívom - vyradenie a odovzdanie typu písomností “A” do príslušného štátneho archívu - vyradenie typu písomností bez označenia - zavedenie systému riadenia dokumentov a záznamov a zaškolenie pracovníkov v obla...

Ponúkate tapetovanie stien?

Ponúkate tapetovanie stien?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Správa PPC reklamných kampaní 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.