Požiarne vodovody

Požiarne vodovodyPožiarne vodovody 2Požiarne vodovody 3Požiarne vodovody 4Požiarne vodovody 5

Hydrantový systém D25
Vybavený tvarovostálou hadicou o dĺžke 20 alebo 30 m, prítokovým ventilom a regulovateľnou prúdnicou.
Otváranie dvierok na pravú alebo ľavú stranu, prívod vody možný z prava alebo zľava, dvierka plné alebo presklenné, farebné prevedenie komaxit RAL 3000 červená alebo RAL 9003 biela.
Prevedenie umožňujúce montáž na omietku, ako aj zabudovanie do steny.

Hydrantový systém C52
Nástenný hydrantový systém C52 vybavený hadicou o dĺžke 20 m, prítokovým ventilom a regulovateľnou prúdnicou.
Otváranie dvierok na pravú alebo ľavú stranu, prívod vody možný z prava alebo zľava, dvierka presklenné, farebné prevedenie komaxit RAL 3000 červená alebo RAL 9003 biela.
Prevedenie umožňujúce montáž na omietku, ako aj zabudovanie do steny.

- Hydrantová hadica
- Prúdnice
- Pevné spojky
- Prechody
- Hydrantový ventil


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Tradičné protipožiarne a revízne dvierka RUG SEMIN, komínové dvierka z Nemecka - tradícia a kvalita

  Tradičné protipožiarne a revízne dvierka RUG SEMIN, komínové dvierka z Nemecka - tradícia a kvalita

  Ponúkame modernú účelovú radu revíznych protipožiarnych a klasických revíznych dvierok pre všetky stavby – vyhotovenie, design a prepracovanosť jednotlivých detailov pre ich spoľahlivé použitie od výrobcu s vyše polstoročnou tradíciou. Sú to: - dvierka do podhľadu, stropu - dvierka do šachty, steny - dvierka do priečky - do kúpeľne a pod. - komínové dvierka Vyhotovenie pre sádrokartónové steny, murované steny, bez povrchovej úpravy plechové pozinkované, lakované, práškové vypaľovacie farby, hliníkové, nerezové. Uzamykateľné kľúčom alebo na tlakové odpružené zámky.

 • Protipožiarne prechody

  Protipožiarne prechody

  Protipožiarne upchávky káblových prechodov systémom HILTI

 • EPS - Elektrické požiarne systémy

  Detektory: konvenčné detektory / analógové adresovatelné detektory / lineárne detektory Tiesňové tlačítka: konvenčné / adresovatelné Sirény: klasické / adresovatelné Ostatné: adresovatelné vstupno-výstupné moduly

 • Samolepka pre označenie ,,Požiarne dvere´´.

  Samolepka pre označenie ,,Požiarne dvere´´.

  V ponuke máme samolepku pre označenie ,,Požiarne dvere´´. Samolepka má priemer 5 cm x 28 cm. Dajú sa zabezpečiť aj iné samolepky pre označovanie protipožiarnej bezpečnosti . Pošleme na DOBIERKU. Ak máte záujem aj o iné samolepky a plastove tabuľky, nájdete nás: v Papiernictve obaly na Hlavnej ul.22 v pasáži oproti je Dom Zornica. Ľahký prístup autom z Vajanského ul.21 oproti sú Potraviny Coop Jednota.

 • Pracovisko s miestom zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

  Pracovisko s miestom zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

  V ponuke máme plastovu tabuľku, alebo samolepku, Pracovisko s miestom zvýšeného požiarneho nebezpečenstva . Rozmer tabulky, alebo samolepky 26 x 10,5 cm . Tabuľka z plastu 1,29 € s DPH Samolepka 1,19 € s DPH Pošleme aj na DOBIERKU Najdete nás na Hlavnej ul.22 PAPIERNICTVO obaly,v pasáži oproti je DOM ZORNICA Ľahký prístup autom z Vajanského ul.21 oproti sú Potraviny Coop Jednota.

 • Protipožiarne dvere a steny

  Protipožiarne dvere a steny tzv. požiarne uzávery sa vyrábajú zo špeciálnych hliníkových profilov buď s nepriehľadnou výplňou alebo s protipožiarnym sklom. Výhodou týchto požiarnych uzáverov je ich veľká podobnosť s nepožiarnymi hliníkovými dverami a stenami čím sa zachovávajú jednotnosť a elegancia interiéru a nie sú jeho rušivým prvkom. Vyrábajú sa v rôznych stupňoch ochrany od EW 15 až po EI 90...

 • Výkon činnosti požiarneho technika

  Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a protipožiarnych hliadok na pracoviskách Pripravovanie, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi, odborná príprava protipožiarnej hliadky. Odborná poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok minimálne raz za 6 mesiacov v administratívnych priestoroch, minimálne raz za 12 mesiacov v nebytových priestoroch bytových domov a v priestoroch s občasnými pracovnými miestami, minimálne raz za 3 mesiace v ostatných priestoroch. Určovanie požiadaviek protipožiarne...

 • Vypracovanie dokumentácie OPP, BOZP a PZS; autorizovaný bezpečnostný technik; technik požiarnej och

  Požiarna identifikačná karta; požiarne poplachové smernice; požiarny evakuačný plán; požiarne poriadky pre pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase; určenie protipožiarnej hliadky; určenie ohlasovne požiarov; dokumentácia školení zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky; požiarna kniha; pravidlá na zaistenie BOZP, politika BOZP a program jej realizácie, smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami, analýza a hodnotenie rizík na pracoviskách, zoznam pre poskytovanie OOPP; smernica pre ru...

 • Protipožiarne dvere

  Majitelia či už bytového alebo nebytového priestoru by mali zvážiť zakúpenie protipožiarnych dverí. Dôvodom je bezpečnosť, ochrana vášho domova, zdravia a samozrejme majetku. V súčasnosti by sa protipožiarne dvere mali stať súčasťou každej domácnosti, nakoľko si človek nikdy nemôže byť istý výskytom nepriaznivej udalosti ako je napríklad požiar. Dvere vyrábame vo všetkých prevedeniach prírodných dýh, laminátov a masívu. EW/EI 30 D3 EW/EI 45 D3

 • Požiarne hlásiče

  Požiarne hlásiče

  Hlásič dymu s ionizačným snímačom Veľkosť: 07 x 44 mm Napájací zdroj: DC 9V Hlasitosť alarmu: 85dB Odber v stave pripravenosti: 10?A Odber počas alarmu: 10mA Hlásenie nízkeho napätia: pri 6,8 V Rozsah pracovných teplôt: od -10 do +50°C Rozsah pracovnej vlhkosti: 95% Snímač: ionizačný Hlásič dymu s optickým snímačom Veľkosť: 107 x 34 mm, Pracovný prúd v stave pripravenosti: 10?A Pracovný prúd pri alarme: 12mA Napájacie napätie: DC 9V Hlasitosť alarmu: 85dB vo vzdialenosti 3 m Rozsah pracovných teplôt: od -10°C do 60°C Rozsah pracovnej vlhkosti: 95%RH (40±2°C) Napájací zdroj: 9V batéria s výdržou najmenej 1 rok Snímač: Opti...

 • Protipožiarne systémy

  Protipožiarne systémy sú dôležitou súčasťou zabezpečenia objektov. V našej ponuke sa nachádzajú konvenčné a adresné systémy spĺňajúce náročné požiadavky normy EN54, ktoré sa osvedčili v inštaláciách s rôznym typom ohrozenia požiarom.

 • Elektronické požiarne systémy EPS

  Systém EPS sleduje a vyhodnocuje možné riziká požiarnej situácie v chránených objektoch. Slúži na ochranu osôb a majetku pred vznikajúcim požiarom spôsobom včasného varovania a následným predchádzaním vzniku životunebezpečných situácií. V objektoch sú nainštalované opticko-dymové, tepelné, tlačidlové prípadne iné snímače, ktoré reagujú pri požiari a pomocou výstražných zariadení ako sirény a majáky, akusticky alebo opticky signalizujú jeho vznik. Ak ústredňa vyhodnotí a lokalizuje vznik požiaru, informuje osoby určené na vykonanie zásahu, aktivuje hasiace zariadenia, evakuačný rozhlas, dymové klapky, ovláda požiarne dvere a iné zaria...

 • Interiérové a protipožiarne dvere

  Slovenský výrobca hľadá velkoodberateľov na interiérové , protipožiarne dvere z CPL,HPL laminátu a dýhy, kuchyne, kuchynské dvierka, vstavané skrine, kancelársky nábytok a zákazkový nábytok.

 • Protipožiarne prestupy a upchávky

  Protipožiarna odolnosť deliacich konštrukcií musí byť podľa zákona zachovaná aj v oblasti prestupov káblov, škár a iných otvorov v protipožiarnych konštrukciách. Protipožiarne “ošetriť” je nutné všetky otvory s plochou väčšou ako 0,04 m2 . Realizáciu utesnenia protipožiarnych prestupov môže realizovať iba osoba odborne spôsobilá. Ponúkame Vám preto kompletné riešenie prestupov a škár či iných otvorov, ktoré vznikli počas výstavby. Radi urobíme obhliadku na stavbe, spolu s Vami vyberieme najvhodnejší druh utesnenia prestupov a nakoniec vykonáme samotnú realizáciu.

 • Protipožiarne dvere

  Protipožiarne dvere Vám zabezpečia bezpečie a ochranu pred požiarom. Zabezpečia aby sa požiar z iných požiarnych úsekov, teda bytov alebo chodby dostal do Vášho príbytku a šíril sa tak ďalej. Protipožiarne dvere sú rozdelené hlavne podľa toho či bránia alebo obmedzujú šírenie požiaru, podľa horľavosti materiálu z ktorého sú vyrobené a dĺžky odolnosti , ktorá je určená v projekte protipožiarnej bezpečnosti stavby.

 • Rámové protipožiarné zasklenné steny

  FR SYSTEM je nový inovatívny systém presklených priečok s požiarnou odolnosťou. Základom steny je oceľový rošt obložený špeciálnymi sadrokartónovými doskami. Výplň tvorí špeciálne žiaruvzdorné sklo. Celková hrúbka steny je 100 mm a hrúbka skla je rôzna v závislosti na triede požiarnej odolnosti: FR SYSTEM EI 30, FR SYSTEM EI 60 a FR SYSTEM EI 12. Výhodou systému je možnosť zhotovenia veľkých presklených plôch bez nutnosti používať akékoľvek rámy. V súlade s aktuálnymi architektonickými trendmi zaručuje FR SYSTEM väčšiu transparentnosť celej prepážky.

 • Protipožiarne drevené dvere

  Protipožiarne drevené dvere s rôznymi triedami horľavosti, typov, použitých materiálov od CPL až po rôzne druhy dýh či už plných alebo presklenných. V ponuke sú dvere od EW,EI 30 až po EW 60.

 • Hliníkové protipožiarne dvere

  Zárubňa a rám protipožiarnych bezpečnostných interiérových dverí a rám fixného zasklenia (neotváraného) systému AF55 sú vyhotovené z hliníkových profilov s tepelnou preložkou z polyamidu stuženého skleným vláknom. Stredové komory profilov sú vyplnené ohňovzdornou výplňou AESTUVER na báze cementu nemeckej značky Xella. Vonkajšie povrchy hliníkových profilov sú pokryté polyesterovou práškovou vrstvou. Hliníkové profily rámov zárubní a krídel sú rezané v uhle 45° a spájané pomocou hliníkových rohových prvkov metódou zahýbania v lise a lepenia. Iné spoje hliníkových profilov (stĺpikov a priečok) s prvkami zárubní a priečkami s vertik...

 • Oceľové protipožiarne dvere

  Protipožiarne dvere sú charakteristické požiarnou odolnosťou, čo znamená, že odolávajú požiaru, určitým spôsobom určitý čas. Slúžia k uzavretiu otvorov v protipožiarnych stenách v prípade požiaru. Spôsob zatvárania , popr. Uzatvárací mechanizmus (dverové zatvárače), musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.

 • Univerzálny obslužný panel požiarnej ochrany - OPPO

  Štandardná obsluha ústrední EPS MHU-109,110,111,113 pre HZS, signalizácia pomocou LED, základné ovládacie tlačidlá, napájanie z ústrednr EPS 12VDC až 24VDC, rozsah pracovných teplôt -25°C až +55°C, IP40

 • Protipožiarne závesy, záclony

  Bezpečnosť je na prvom mieste. Pri zabezpečení a ochrane proti šíreniu požiaru sa vyrábajú protipožiarne záclony a závesy v štýlovom prevedení. V rovnakých tóninách a farbách sme schopný vyrobiť i prehoz, vankúše, či iné doplnky pre zariadenie priestorov.

 • Protipožiarne plachty

  Protipožiarne plachty sú súčasťou protipožiarnej ochrany. Ich predaj je vyšpecifikovaný podľa požiadavky klienta. V závisloti od parametrov sa dimenzujú až do veľkostí niekoĺkých metrov. Každý jeden materiál, z ktorého plachty sú vyrábané, je certifikovaný v rátane nití.

 • Protipožiarne dvere

  oceľové plné jednokrídlové, dvojkrídlové •presklenné jednokrídlové, dvojkrídlové s bočným presklením a nadsvetlíkmi •typové a atypické rozmery •oceľové požiarne revízne dvierka •posuvné oceľové dvere

 • Protipožiarne dvere

  - drevené, oceľové..

 • PROTIPOŽIARNE NÁTERY

  - protipožiarne nátery na drevo - protipožiarne nátery na kov - protipožiarne nátery na murivo - protipožiarne nátery na elektroinštaláciu - exteriérové nátery budov - nátery fasád - interiérové nátery budov - protikorózne nátery na stredne a veľmi agresívne prostredie - ostatné maliarske práce

 • Protipožiarne dvere

  Prechod medzi obytnou časťou a garážou alebo kotolňou musí byť zabezpečený protipožiarnymi dverami, ktoré v prípade požiaru ochránia Vás a Vašu rodinu. Ponúkajú množstvo doplnkov, či už je to farba podľa vašich predstáv, presklenie alebo kovanie. Špeciálne vybavenie spraví z týchto dverí aj zvukovo izolačné, dymotesné a/ alebo vlámaniu brániace.

 • Požiarne nádrže

  Požiarna nádrž (PN) je zariadenie, ktoré sa používa ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z verejného rozvodu vody alebo z iných prírodných zdrojov. Nádrž je určená pre zabudovanie vo vonkajšom prostredí ako podzemná nádrž s užitočným objemom 22, 35, 45 a 72 m?. Požiarne nádrže Klartec sú konštrukčne navrhnuté tak, aby spoľahlivo odolávali rozličným predvídateľným zaťaženiam (stále zaťaženie, náhodné zaťaženie od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršenia ich funkcie a ohrozenia životného prostredia.

 • Protipožiarne dvere

  Dvere REDON Ide predovšetkým o protipožiarnu konštrukciu, ktorá chráni ako pred. Používajú sa prednostne ako interierove dvere a môžu byť doplnené proti hlukovou odolnosťou 34 dB a dymotesnou úpravou. Konečné označenie výrobku je EW/EI 30D3, alebo vyššou požiarnou odolnosťou EW/EI 45 D3. Povrchová úprava: - Laminát CPL: buk, dub, biela, javor, jaseň, strieborná, čerešňa, jelša, wenge - Dýha prirodná: buk, dub, javor, jaseň, čerešňa, jelša, wenge - Masiv smrek, buk, dub, jaseň

 • Revízne protipožiarne dvierka

  - prevedenie: drevené, oceľové - umiestnené vo zvislej alebo vodorovnej konštrukcii

 • Protipožiarne steny

  - prevedenie protipožiarnych stien drevených, oceľových, presklených alebo plných dodávame na základe požiadaviek zákazníka

 • Protipožiarne dvere presklené

  - protipoziarne-dvere-presklene - presklenie drôtosklom alebo čírim protipožiarnym sklom - veľkosť zasklenia v prevedení 1/3, 2/3, 3/3

 • Protipožiarne dvere oceľové EW, EI 30 – 90 D1

  - protipoziarne-dvere-ocelove - povrchy dverí v základnom nátere, syntetickom nátere, práškovej vypaľovacej farbe podľa odtieňa RAL - prevedenie typových rozmerov: •jednokrídlové 600 – 1100/1970 mm - dvojkrídlové 1250 – 1800/1970 mm - atypického rozmeru - možnosť dymotesnej a zvukovotesnej úpravy

 • Protipožiarne dvere drevené EW, EI 30, 45 D3

  - protipoziarne-dvere-drevene - povrchy dverí: lamino, dyha - štruktúra: buk, dub, jelša, čerešňa, biela - prevedenie typových rozmerov: •jednokrídlové 600 – 1100/1970 mm - dvojkrídlové 1250 – 1800/1970 mm - možnosť dymotesnej a zvukovotesnej úpravy

 • Vypracovanie dokumentácie požiarnej ochrany

  - firma sa zaoberá vypracovaním dokumentácie požiarnej ochrany

 • Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS)

  Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby je určenie požiadaviek na stavebnotechnické riešenie stavby, požiarnobezpečnostné riešenie stavby a vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami. Týmto riešením sa preukáže splnenie návrhu stavby z hľadiska jej protipožiarnej bezpečnosti podľa požiadaviek Stavebného zákona, Zákona o ochrane pred požiarmi a iných právnych predpisov.

 • Technik požiarnej ochrany

  Technik požiarnej ochrany

  Naša spoločnosť rieši ochranu priestorov vašej spoločnosti po stránke ochrany pred požiarmi a bezpečnosť práce vaších zamestnancov. Priestor vieme upratať, dezinfikovať, prípadne vykonáme dezinsekciu , alebo deratizáciu. To všetko v Prešovskom a Košickov kraji.

 • Požiarne uzávery

  Požiarne uzávery

  - dvere - okná - samozatvárače

 • Požiarne vodovody, hydranty

  Požiarne vodovody, hydranty

  - hadice - hydrantové skrinky - hydrantové systémy - podzemné hydranty - prúdnice - spojky - ventily

 • Protipožiarne sadrokartónové systémy.

  Protipožiarne sadrokartónové systémy.

  Ponúkame vám dodávku a montáž protipožiarnych sadrokartónových systémov. Protipožiarne obklady oceľových konštrukcií, energo-mostov, výťahových šácht. Protipožiarne stropy

 • Posúdenie projektu protipožiarnej ochrany stavby

  Pomocou nášho partnera posudzujeme projekty protipožiarnej ochrany nad rámec platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných STN noriem. Zohľadňujeme požiadavky európskych poisťovní, svetových poisťovní, menovite v oblasti ochrany majetku pred požiarom, prípadne pred inými živelnými rizikami. Nami navrhované riešenia umožnia znížiť poistenie majetku diela z dôvodu eliminácie rizikových miest. Vychádzajúc zo skutočnosti, že dnešní pracovníci nášho partnera vykonali v rokoch 2000 – 2010 viac ako 800 obhliadok rizika pre potreby poisťovní, následne spracovávali analýzy rizík, analýzy poistných zmlúv, máme dostatočné skúsenosti v tejto ...

 • Dilatačné profily, krycie systémy, požiarne bariéry - návrh, projekcia, dodávka, realizácia

  Vexcolt je jedným z popredných svetových výrobcov pohyblivých spojov, dilatačných spojov, protipožiarnych bariér a krycích systémov. S prevádzkami vo Veľkej Británii, USA, na Strednom Východe a v Hong Kongu, má Vexcolt dostatočné kapacity pre spoluprácu s architektami a staviteľmi na globálnej báze a vie dodať najekonomickejšie a pri tom najelegantnejšie riešenia problémov týkajúcich sa pohybu a požiarnej ochrany. Úplná technická podpora je dostupná v našich Podporných oddeleniach v USA, VB, Libanone, Hong Kongu a Slovensku. Našu úspešnosť hodnotíme podľa toho ako dokážeme vyriešiť tie najzložitejšie a technicky najnáročnejšie problémy, ...

 • Protipožiarne podhľadové systémy

  Protipožiarne podhľadové systémy

  Štandardné podhľadové systémy plnia v interiéroch viacero funkcií, ponúkajú možnosti pre doriešenie architektonickej koncepcie priestoru, akustiky, zaisťujú optické a hygienické zakrytie technických vedení umiestnených pod nosným stropom. V neposlednej miere môžu prispieť aj k riešeniu požiarno-technických požiadaviek v objektoch. Vzhľadom k skúsenostiam, získaným pri výrobe protipožiarnych výplní zvislých konštrukcií, ktoré boli až do počiatku 70. rokov nosným programom našej firmy, je súčasťou ponuky a program protipožiarneho zabezpečenia vodorovných konštrukcií. V konštrukciách zaisťujúcich zvýšenie požiarnej odolnosti nosných k...

 • Protipožiarne, domové vchodové a vnútorné dvere

  Protipožiarne, domové vchodové a vnútorné dvere

  Firma ponúka na predaj: - Protipožiarné dvere - Vnútorné oceľové dvere: Dvojstenné hrubé 40 mm, 3 – stranne falcované (hrubý falc). Drevené výplne sú z pozinkovaného 0,8 mm hrubého kompletne oplášteného oceľového plechu a celoplošne zlepené. Vďaka tomuto spojeniu materiálu je dosiahnutá extrémne vysoká tvarová stálosť, aká sa vyžaduje v tvrdej dennej prevádzke. Na požiadanie dodávame aj s drevotrieskovou vložkou plnou pre lepšiu zvukotesnosť alebo s vložkou z minerálnej vlny pre lepšiu tepelnú izoláciu. Možnosť skrátenia až o 20 mm. Pre prípadné vyrovnanie výšok sa dá dverné krídlo v oblasti oceľového profilu skrátiť vh...

 • Protipožiarne sklo

  Tieto sklá zložené z čírych skiel Planibel a priehľadných medzivrstiev sa v prípade požiaru premenia na stenu, ktorá bráni prestupu plameňom a obmedzuje alebo zastavuje priestup tepla. Voľba skla závisí od: - požadovanej klasifikácie požiarnej odolnosti podľa predpísanej národnej normy - typu aplikácie - certifikátu pre daný rám a rozmer v príslušnej krajine

 • Protipožiarne zabezpečenie stavieb

  Neustále sa meniaca legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi ukladá stále tvrdšie podmienky na protipožiarne zabezpečenie stavieb. Tieto tvrdé podmienky je možné splniť len používaním kvalitných materiálov na protipožiarne zabezpečenie stavieb a ich správnou aplikáciou.

 • Projekty požiarnej ochrany

  Predpokladom funkčného a spoľahlivého systému požiarnej ochrany je taktiež kvalitná príprava projektovej dokumentácie, požiarnej bezpečnosť stavieb a projekcie vyhradených požiarne bezpečnostných zariadení. Tieto činnosti vykonávame vlastnými kapacitami. V rámci projekčnej prípravy zabezpečujeme taktiež potrebné audity a poradenskú činnosť.

 • Protipožiarne nástreky a nátery

  Protipožiarne nástreky a nátery

  Pasívna požiarna ochrana spočíva vo zvýšení požiarnej odolnosti nosných oceľových, betónových a drevených konštrukcií stavieb a v inštalácii protipožiarneho utesnenia technologických prestupov. Ide o povrchovú ochranu formou protipožiarnych náterov, obkladov a nástrekov a taktiež o protipožiarne utesnenie technologických prestupov jednotlivých požiarnych úsekov stavby. Vykonávame návrhy, dodávky, inštalácie a revízie upchávok od spoločností HILTI, INTUMEX, DUNAMENTI a PROMAT.

 • Požiarne vodovody - predaj, kontrola, servis

  V sklade máme na predaj k dispozícii dostatočné množstvo a sortiment hadicových zariadení - hydrantových systémov a ich súčastí - hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily, vonkajšie hydrantys príslušenstvom. Na základe dohody zabezpečíme dovoz, prípadne inštaláciu tovaru na zákazníkom určené miesto.

 • Požiarne nádrže, záhradné jazierka

  Požiarne nádrže, záhradné jazierka

  Požiarne nádrže s upravenými brehmi zaizolujeme hydroizolačnou fóliou hrúbky 1,0 alebo 1,5 mm Záhradné jazierka - izolujeme buď priamo na mieste s vystrihaním faldov alebo Vám pripravíme izolačnú plachtu o požadovaných rozmeroch a jazierko si zaizolujete sami.

 • Sendvičové PUR panely - strešné, stenové. Protipožiarné PIR panely - strešné, stenové.Minerálne pan

  Sendvičové PUR panely - strešné, stenové. Protipožiarné PIR panely - strešné, stenové.Minerálne pan

  Použitie: opláštenie objektou. deliacé priečky, potravinárské priestory, chladiace boxy, strechy.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Požiarne vodovody 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.