Separátory a kluzné prostředky

Separátory a kluzné prostředky

Nabízíme:

- Separátory
- Kluzné prostředky


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Prietokové separátory

  Prietokové separátory

  Trvalé magnety jsou sestaveny do magnetických systémů ve tvaru tyčí. Vysokých hodnot magnetické síly je dosahováno u systémů na bázi NdFeB. Magnety mohou být zvenku kryty pouzdrem z jakostního antikora. Čištění lze ulehčit použitím extraktorů ze speciálních tenkostěnných antikorových trubic. Čištění lze provádět nejenom manuálně ale lze jej i automatizovat a napojit na řídící sekvenční programátor.

 • Separátory permanentých kovov

  Separátory permanentých kovov

  Znovuzískávání nemagnetických kovů z komunálního a průmyslového odpadu, ze silových kabelů, drátů, třídění mincí. Princip separace je založen na rychlém otáčení magnetických válců, obvykle sestavených z permanentních magnetů. Síla na vodivé částice se zvyšuje s rychlostí rotace válců a se silou magnetického pole. Třídící schopnost tohoto zařízení závisí na rozdílech ve vodivosti kovů a na rozdílech ve velikosti separovaných částic.

 • Palivové filtry a vodní separátory.

  Palivové filtry a vodní separátory.

  Palivové filtry jsou významným prvkem každé čerpací stanice nebo výdejní sestavy. Jejich použitím dosáhneme významného zlepšení kvality paliva, což má příznivý vliv na provoz všech mechanismů a přispívá k prodloužení životnosti čerpadel, vstřikovačů a dalších prvků. Zachycením mechanických nečistot se rovněž chrání výdejní čerpadlo a průtokoměr, vzhledem k jeho nízké pořizovací ceně filtr doporučujeme jako součást všech výdejních sestav. Palivový filtr pro zachycení mechanických nečistot o velikosti 30 mikronů při průtoku do 60 lt/min. Tento filtr doporučujeme jako součást výdejních sestav PHFM i (A) a HFM i (A) Pa...

 • Separátory voda - olej

  Separátory voda - olej

  V nabídce firmy VESKOM jsou typy separátorů voda/olej od následujících firem: - Separátor voda/olej firmy Gardner Denver - Separátor voda/olej firmy BEKO TECHNOLOGIES - Separátor voda/olej firmy JORC - Separátor voda/olej firmy Ultrafilter Proč separovat olej od vody? K úplnému vybavení kompresorovny patří již standardně kromě kompresoru, tlakové nádoby, sušičky, filtrů a odváděčů kondenzátu také zařízení na úpravu kondenzátu separátor voda/olej (pokud není instalovaný bezolejový kompresor). Pokud vypouštíte neupravený kondenzát do kanalizace, povrchových vod nebo jen tak vyléváte, vystavujete se riziku vysoké pokuty, neboť naše zá...

 • Magnetické separátory - Separátory pre priemysel; Potravinárstvo a farmácia; Separátory neželezných

  Magnetické separátory - Separátory pre priemysel; Potravinárstvo a farmácia; Separátory neželezných

  Železo je jeden z najpoužívanejších materiálov v priemysle. Na druhej strane sú kovové častice nežiadúce v hotových výrobkoch, polotovaroch alebo surovinách - najmä v potravinárskom, chemickom, plastikárskom, farmaceutickom priemysle ako aj v mnohých ďalších oblastiach. Do spracovávaných materiálov sa môžu nežiaduce železné častice dostať mnoho spôsobmi. Špony počas drvenia, matky a skrutky, ktoré sa vonkajšími vplyvmi uvoľnili, ostriny oddelené od železných komponentov potrubných systémov počas prepravy predstavujú len niekoľko príkladov ako môže dôjsť k prítomnosti nežiaduceho železa v materiáloch. Na separáciu nežiadúcich feromagne...

 • Separátory LIQUATEX™

  Separátory LIQUATEX™

  Separátory LIQUATEX™ sa vyrábajú z nerezovej ocele a sú navrhnuté pre spracovanie širokej škály aplikácií s tekutinami a pevnými látkami. Využívajú jedinečný vibračný pohyb, ktorý sa vytvára rotujúcim excentrickým závažím so silovou čiarou v ťažisku stroja.

 • Samočistiace separátory

  Konštrukcia týchto typov separátorov umožňuje plynulú prevádzku, pretože automatizované nesúvislé pevné látky sa pri prevádzke vypúšťajú tzn. nepretržité spracovanie oddelených výrobkov. Separátory mlieka, separátory na čistenie mlieka, separátory srvátky a separátory na čistenie srvátky sa používajú na plne automatické vypúšťanie mliečnych tuhých látok počas prevádzky podľa súčasného stavu techniky. To umožňuje nepretržitú prevádzku t.j. neustále spracovávanie výrobku. Po spracovaní mlieka alebo srvátky je separátor zahrnutý do cyklu na čistenie v obehu chemického čistenia (CIP). Tým sa zabezpečí čistota všetkých častí,...

 • Separátory pre spracovanie mlieka srvátky či piva

  Predávame a servisujeme separátory, pastery, čerpadlá, komplet­né linky pre spracovanie mlieka, srvátky, piva, vína, muštov a tiež čistiace stroje.

 • Extra silné magnetické separátory

  Extra silné magnetické separátory

  VÝSUVNÉ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY - velikosti: 150, 200, 300 Určení - Zachycování magnetických kovů v proudu sypkých materiálů od prášků až po velikost částice cca 10 mm (záleží na třech rozměrech a měrné hmotnosti). Provedení - Skříňková konstrukce s výsuvnými magnetickými NdFeB mřížkami. Vlastní magnety jsou kryty v nerezovém pouzdře. Při čištění se mřížka vysune a vytáhne se z ní magnetické jádro. Kovové částice pak samy odpadnou. MAGNET NAD DOPRAVNÍK Zachycuje magnetické nečistoty z pásového dopravníku. MAGNETY DO NÁSYPKY Určení - Zachycování magnetických kovů z plastových drtí před zpracováním na vstřikovací...

 • Separátory

  Separátory

  Separátory sú určené na vysávanie hrubých nečistôt, vody alebo vychladnutého popola z krbu. Jednoduchú manipuláciu so separátorom umožňujú pojazdné kolieska, plavákový systém zabraňuje preplneniu separátoru.

 • Separátory na vysávač

  So separátormi možno bez obáv vysávať popol z krbu, vodu aj hrubé nečistoty bez rizika upchania potrubia, poškodenia filtra, čo bez použitia separátora nie je možné zaručiť. Pri systéme so separátorom je všetka hrubá nečistota odvádzaná kratšou 3 - metrovou hadicou do zbernej nádoby separátora, kde sa oddelí. Do potrubného systému prechádza už len jemná nečistota.

 • Lamelové separátory

  – čiřiče (číření vody se separací kalu v lamelové sestavě, pr. 3200 - 5400). Výkonová řada 20 - 240 m3/h.

 • Separátory a odplyňovače

  Separátory a odplyňovače sa používajú k ochrane kotlov, výmenníkov tepla, chladiacich okruhov, čerpadiel a armatúr proti zanášaniu kalom a k vylúčeniu voľných plynných častíc a olejov z okruhov. Popis činnosti: Separátory a odplyňovače vylučujú pri tangenciálnom vstupe a pri zvýšenej vstupnej rýchlosti pevné a plynné častice z kvapaliny. K vylučovaniu dochádza vo valcovej nádobe v dôsledku odstredivej sily a rozdielu mernej hmotnosti častíc a nečistôt a pretekajúcej kvapaliny. Nečistoty klesajú po valcovej časti do spodného priestoru, odkiaľ sa cyklicky vypúšťajú. V hornej časti je umiestnený odplyňovací ventil, ktorý automatický vy...

 • Bubnové magnetické separátory

  Bubnové magnetické separátory

  Bubnové magnetické separátory jsou určeny k odstraňování magnetických příměsí ze sypkých směsí tam, kde by ohrožovaly následné technologické zařízení nebo snižovaly kvalitu zpracovávaného materiálu. Slouží také k získávání magnetických materiálů z odpadových směsí. Bubnový magnetický separátor je tvořen vnějším nemagnetickým otáčejícím se válcem, uvnitř něhož je umístěn magnetický válec osazený permanentními magnety, které vytvářejí na povrchu vnějšího válce potřebné magnetické pole. Magnetický válec může být osazen magnety z feritových materiálů nebo magnety ze vzácných zemin (NdFeB). Hlavní výhody : ...

 • Separátory neželezných kovů

  Separátory neželezných kovů

  Separátory neželezných kovů slouží k třídění sypkých a kusových směsí obsahujících kovové i nekovové materiály. Pomocí magnetického pole buzeného rotujícím magnetickým válcem jsou oddělovány samostatně železné a samostatně neželezné kovy od ostatních nekovových částí směsi. Separátor neželezných kovů je výhodné použít např. při třídění odpadů z drcených autovraků, skleněných střepů, hliníkových stěrů, měděných nebo hliníkových vodičů. EPA a.s. vyrábí a dodává : - tři typy separátorů v provedení s feritovými magnety (SKR-10, SKR-20 a SKR-40), - tři typy separátorů v provedení s magnety ze vzácných z...

 • Separátory neželezných kovů

  Separátory neželezných kovů

  Separátory neželezných kovů slouží k třídění sypkých a kusových směsí obsahujících kovové i nekovové materiály. Separátor pracuje na principu vybuzení vířivých proudů působením proměnného magnetického pole v neželezných kovech. Vzájemným působením vířivých proudů a magnetického pole dochází k odpuzování neželezných kovů oproti materiálům s vysokým měrným odporem a tím k rozdělení vstupní směsi na dva základní podíly. Pokud směs obsahuje i feromagnetické části, dochází na separačním ústrojí k oddělení i těchto částí od ostatních podílů směsi. Separátor neželezných kovů je výhodné použít např. při tř...

 • Predaj - Pohony a zariadenia pre ČOV - Separátory piesku typ TE - OP

  Predaj - Pohony a zariadenia pre ČOV - Separátory piesku typ TE - OP

  Separátor piesku typ TE - OP je zariadenie určené pre prevádzkový súbor mechanického predčistenia odpadových vôd. Používa sa na odlučovanie, transport a premývanie piesku zo sedimentu zachyteného v lapákoch piesku. Separátor piesku pozostáva zo sedimentačnej nádoby, závitovkového dopravníka, pohonu a podpernej konštrukcie. Hydrozmes sa privádza do sedimentačnej nádoby. Vplyvom gravitačnej sily piesok sedimentuje na dne nádrže a následne je bezhriadeľovým závitovkovým dopravníkom premývaný a transportovaný na požadované miesto. Voda zbavená piesku odteká cez prepad do dalšieho procesu čistenia. Sepárator piesku sa dodáva vo vyhotovení z nehrdza...

 • Šnekové separátory

  Šnekové separátory

  Šnekové separátory jsou určeny zejména pro separaci vtoků od výlisků v lisovnách plastů. Separátor je univerzální, určený pro trvalý provoz, s nastavitelnou separační štěrbinou, naklápěcí vaničkou a seřiditelnou stěrkou. šnekové separátory mají minimální nároky na prostor. Mohou být mobilní opatřeny pojízdnými kolečky s brzdou. SEPARACE: na šnekových separátorech typu SEP MR je možno dosáhnou velmi vysoké účinnosti separace. K této vysoké účinnosti je nutno zajistit : - vhodný vynášecí dopravník a jeho optimální nastavení k separátoru - správně nastavený úhel sklopení vaničky separátoru - použití vhodných rozhazovač...

 • Šnekové separátory

  Šnekové separátory

  Šnekové separátory jsou určeny zejména pro separaci vtoků od výlisků v lisovnách plastů. Separátor je univerzální, určený pro trvalý provoz, s nastavitelnou separační štěrbinou, naklápěcí vaničkou a seřiditelnou stěrkou. šnekové separátory mají minimální nároky na prostor. Mohou být mobilní opatřeny pojízdnými kolečky s brzdou. Na šnekových separátorech typu je možno dosáhnou velmi vysoké účinnosti separace. K této vysoké účinnosti je nutno zajistit: - vhodný vynášecí dopravník a jeho optimální nastavení k separátoru - správně nastavený úhel sklopení vaničky separátoru - použití vhodných rozhazovačů na separačn...

 • Separátory a třídiče

  Separátory a třídiče

  Požadavek na třídění materiálů podle různých hledisek se objevuje v různých fázích výrobního i recyklačního procesu. Může být požadováno třídění materiálu podle velikosti nebo podle druhu materiálu. Zákazníci často požadují odstranění kovových příměsí z odpadu určeného pro další zpracování, případně jejich detekci. Při použití separátorů nebo indikátorů kovů je nutné v místě instalace zařízení vytvořit nemagnetickou zónu. * Třídiče dle velikosti: - Pro třídění materiálu podle velikosti se využívají různé druhy třídičů se síty, druh a velikost stroje se volí podle charakteru tříděného materiálu, je...

 • Separátory emulznej hmly

  Separátory emulznej hmly

  Separátory slúžia na odsávanie nežiadúcej olejovej hmloviny (resp. hmloviny z chladiacej emulzie) vznikajúcej pri chladení a obrábaní obrobku a to buď z otvoreného alebo uzavretého priestoru kovoobrábacieho stroja. Sú určené výhradne pre mokré odsávanie. Princíp separátora: - Olejová hmla je odsávaná z pracovného priestoru a privádzaná do vnútorného priestoru separátora. Srdcom separátora je patentovo chránený perforovaný rýchlo rotujúci bubon s lopatkami, v ktorom dochádza k separovaniu kvapiek zo vzduchu. Separovaný olej (v podstate aj ktorékoľvek iné médium odsaté z pracovného priestoru stroja) sa zhromažďuje v zbernej nádrži a č...

 • Separátory olej/voda - řada PURO

  Separátory olej/voda - řada PURO

  Řada PURO separátorů olej/voda je vyvinuta pro oddělení oleje od vody z kondenzátu, vzniklého při výrobě a úpravě tlakového vzduchu. PURO separátory používají adsorpční filtry místo přepadů k oddělení oleje od vody, pracují tedy na jiném principu, než dříve používaná řada separátorů CS2100-CS2600 (oddělení oleje přepadem). Polypropylen má vynikající vliv na olej. Reaguje na olejové částice a doslova je přitahuje jako magnet kovové piliny. Jednoduchost a účinnost, to je základ technologie a vysoké efektivnosti PURO separátorů. Je využíváno několik stupňů filtrace za účelem dosažení co nejvyšší úrovně odstranění oleje. Prv...

 • Magnetické separátory

  Magnetické separátory

  - Zařízení pro oddělování (separaci) kovových feromagnetockých elementů ze sypkých, kapalných i plynných směsí - Dokáže vytřídít vše od šroubů a hřebíků až po mikroskopické úlomky kovu - Konstruováno s použitím vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi vzáčných zemin (FeNdB a SmCo) - Odstupňované tepelné třídy podle požadovaných provozních teplot (100 °C - 120 °C - 140 °C - 250 °C) - Použití při separaci plastických granulátů, sypkých hmot, v dřevozpracujícím, potravinářském a chemickém průmyslu, v průmyslu stavebních hmot atd. - Dodávky od jednotlivých dílů (magnetických vložek) až po kompletní sestavy sep...

 • Separátory olejové mlhy a aerosolu MISTRÉSA

  Separátory olejové mlhy a aerosolu MISTRÉSA

  Vedlejším produktem vysoce výkonného obrábění je také olejová mlha či aerosol, která velmi rychle zaplní pracovní prostor stroje a má negativní vliv na pracovní prostředí. Nákupem separátoru Mistrésa: - zlepšíte zdraví pracovníků (nemusí dýchat kontaminovaný vzduch), - zlepšíte pracovní prostředí (žádné znečištěné povrchy na pracovišti), - získáte pracovní prostor zbavený mlhoviny, - zlepšíte účinnost topných a chladících soustav, - zvýšíte životnost elektrické instalace a detekčních systémů.

 • Triediacie zariadenia a separátory

  Triediacie zariadenia a separátory

  * Valcová triedička TREVA Valcovú triedičku TREVA vyrába firma v rôznych vyhotoveniach. Stroj vykonáva veľkostné triedenie produktov, pričom určujúcim rozmerom triedenia je priemer produktu. Základom stroja je valcový dopravník, na ktorom sa počas prechodu pracovným priestorom stroja mení medzera medzi valcami. Nastavenie medzery typizovaného stroja je od 16 do 109 mm. Pre zachytenie vytriedeného materiálu sú v stroji vložené priečne dopravníky pre dve, alebo tri veľkostné sekcie, prípadne sekcia pre nadrozmerný produkt na konci stroja. Pri všetkých strojoch sú používané valce z antikorovej oceli. Rýchlosť pohybu valcového dopravníka je elektro...

 • Díly pro separátory

  Díly pro separátory

  V některých případech se nehodí žádný nabízený druh magnetického separátoru, případně je vhodné sestavit separátor podle rozměrových dispozic na míru . Pro tyto případy nabízíme jednotlivé magnety nebo komponenty pro vytvoření individuálního separátoru. Separátorová tyč Silně magnetická , vícepólově orientovaná tyč, opatřená vnitřními závity na obou koncích. Tyče lze používat jednotlivě nebo v libovolných sestavách (separační rošty) podle prostorových dispozic zákazníka. Nerezavějící povrchová úprava. Separační lišta Universální magnetická lišta , sloužící pro upevňování kovových předmětů nebo ...

 • Průmyslové separátory

  Průmyslové separátory

  Magnetické separátory jsou obecně zařízení pro oddělení feromagnetického, zpravidla ocelového podílu z určité směsi. Může se jednat o směsi pevných složek, kapaliny i plynné medium (vzduch). Použití separátorů je velmi široké od důlního a těžebního průmyslu, přes zpracovatelský průmysl, potravinářství, chemii, plastikářství, výrobu léčiv až po zemědělské provozy. Samostatnou kapitolu tvoří separátory při recyklaci odpadu a získávání druhotných surovin. Separátory jsou schopny vytřídí vše od šroubováků, hřebíků až po mikroskopické úlomky kovu. Odstupňované tepelné třídy podle požadovaných provozních teplot (100 o...

 • Separátory písku

  Separátory písku

  Separátory písku série F-700 jsou určené k použití jako prvotní filtry u zemědělských a průmyslových zařízení. Tyto hydrocyklonové filtry byly navrženy a zkonstruovány na principu volného proudění, kdy voda volně proudí po spirále, která se stáčí po celé délce válce filtru. Následkem odstředivé síly se odpad oddělí od vody a přilne ke stěnám filtru. Působením gravitace pak padá dolů a je shromažďován ve sběrné nádobě, zatímco vyčištěná voda stoupá vzhůru horním vývodem filtru. Použité materiály a sofistikovaná konstrukce garantují extrémně dlouhou životnost zařízení.

 • Magnetické separátory

  - Magnetický separátor pre tekuté a ľahko priepustné zmesi - RUČNÉ ČISTENIE - Magnetický separátor pre tekuté a ľahko priepustné zmesi - AUTOMATICKÉ ČISTENIE - Magnetický separátor pre suché zmesi - RUČNÉ ČISTENIE - Magnetický separátor pre suché zmesi - AUTOMATICKÉ ČISTENIE - Magnetické separátory doskové - Magnetické testovacie tyče - Magnet nad dopravník, magnetická doska - Magnetické bubny, válce - Magnetické tyče - Magnet do násypky vstrekolisu - Magnetický separátor nemagnetických kovov - Triediacie (separačné) linky - návrh a výstavba

 • Separátory vody z oleje NFV

  Separátory vody z oleje NFV

  Účinná vícestupňová separace oleje z vody, případně v provedení separace vody z oleje. Lamelový separátor doplněný koalescenčním stupněm

 • Separátory piesku typ TE - OP

  POPIS ZARIADENIA: Separátor piesku typ TE - OP je zariadenie určené pre prevádzkový súbor mechanického predčistenia odpadových vôd. Používa sa na odlučovanie, transport a premývanie piesku zo sedimentu zachyteného v lapákoch piesku. Separátor piesku pozostáva zo sedimentačnej nádoby, závitovkového dopravníka, pohonu a podpernej konštrukcie. Hydrozmes sa privádza do sedimentačnej nádoby. Vplyvom gravitačnej sily piesok sedimentuje na dne nádrže a následne je bezhriadeľovým závitovkovým dopravníkom premývaný a transportovaný na požadované miesto. Voda zbavená piesku odteká cez prepad do dalšieho procesu čistenia. Sepárator piesku sa dodáva vo vy...

 • Separátory vlhkosti

  Separátory vlhkosti

  * Prírubové * Závitove * Navatrovacie

Predávate auto doplnky a príslušenstvo?

Predávate auto doplnky a príslušenstvo?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Separátory a kluzné prostředky 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.