Vystavby rodinnych domov

Vystavby rodinnych domovVystavby rodinnych domov 2Vystavby rodinnych domov 3

Holodomy
Zaklady
Murivo
Vence a tak dalej


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Žilina prestavby a výstavby rodinných domov

  Žilina prestavby a výstavby rodinných domov

  V Žiline a okolí realizujeme stavebnú činnosť pri prestavovaní a výstavbe rodinných domov. V rámci tejto činnosti robíme murárske práce, omietky, základy, potery a ďalšie remeselné činnosti.

 • Rekonštrukcie a výstavby domov na kľúč

  Rekonštrukcie a výstavby domov na kľúč

  Ponúkam všetky druhy stavebných a inštalačných prác: Murárske práce(murovanie,obkladanie,montáž dverí a okien,sadrokartóny,kazetové stropy,štukovanie a sadrové omietky) Inštalačné práce(elektro inštalácie,voda,kúrenie a odpad) Stolárske a tesárske práce(šalovanie,stavba krovov a pokrývacké práce, montáž drevených dverí) Ponúkame aj vytvorenie projekcie v 3D a 2D pohľade

 • Realizácie vystavby rd domov a rekonstrukcie

  Realizácie vystavby rd domov a rekonstrukcie

  Realizujeme výstavby Rodinných domov na kluc a rekonstrukcie

 • Realizácia objektov občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby

  Realizácia objektov občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby

  Naša spoločnosť sa zaoberá realizáciou objektov občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby formou dodávky na kľúč, rekonštrukciou budov, zatepľovaním rodinných domov a budov, vypiľovaním otvorov - rezaním stenovou pílou, jadrovým vŕtaním a prácou UNC 060. Firma v rámci poskytovaných služieb prenajíma fasádne lešenie. Vďaka silnému odbornému a technickému potenciálu sú naši zamestnanci schopní zhotoviť zadaný objekt podľa požiadaviek a predstáv investora v krátkom čase s najnižšími možnými nákladmi. Stavby: - Rodinné domy (aj na kľúč) - Rekonštrukcie hotelov - Čerpacie stanice PHM - Tenisové haly - Športové centrá Inter...

 • Vyriešenie optimálneho financovania výstavby

  Vyriešenie optimálneho financovania výstavby

  Kľúčovou výhodou výstavby rodinných domov s nami je aj skúsený tím finančných analytikov, ktorí dokážu našim klientom pripraviť niekoľko finančných produktov a ich kombináciou tak nastaviť optimálny spôsob financovania výstavby vybraného domu.

 • Geodetické práce počas výstavby a po dokončení stavby

  Vyhláška ÚGKK č.300/2009 ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii ustanovuje, že geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb sú zabezpečované prostredníctvom autorizovaných geodetov a kartografov. Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet zabezbečuje : a) protokolárne odovzdanie geodetických a kartografických podkladov súvisiacich so stavbou zhotoviteľovi, d) kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác, e) vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a hlavných polohových bodov trás, hlavných výško...

 • Sadrokartónové priečky, podhľady, kazetové stropy - kompletný systém suchej vnútornej výstavby

  Realizujeme tak kompletný systém suchej vnútornej výstavby, ako aj jeho jednotlivé časti - priečky zo sadrokartónu, kazetové stropy, znižovanie stropov, protipožiarne sadrokartóny, odhlučnenie miestností a pod. Certifikované systémy, s ktorými pracujeme sú zárukou kvality a vieme, že šetrenie v tejto oblasti je vždy na úkor ich spoľahlivosti a trvanlivosti. Snažíme sa používať pri svojej práci osvedčené materiály renomovaných značiek. Práve tie nám pomáhajú udržať vysoko latku úrovne našich služieb. Poskytujeme na ne plnú záruku.

 • Rizikový manažment počas výstavby diela

  Rizikový manažment diela počas výstavby diela zabezpečuje znižovanie rizík, kontrolu nad zodpovednou realizáciou projektu protipožiarnej ochrany, elimináciou rizikových miest. Výhodou je zníženie poistného v rozsahu 10 až 15 %.

 • Bezplatné stavebné poradenstvo v oblasti výstavby a rekonštrukcie bytov, bytových domov, domov

  Nezávisle Vám poradíme a predložíme viaceré možnosti pri rekonštrukcii ako aj kalkulácie v každej oblasti našej spolupráce podľa Vašich potrieb. Dodáme potrebné informácie ohľadom jednotlivých ponúk zo spoločností. Následné sprostredkovanie Vašich potrieb a dohodnutie podmienok s jednotlivými spoločnosťami.

 • Plynovody všetkých druhov, vrátane zváraných potrubí veľkých priemerov a výstavby kompresorových sta

  Plynovody všetkých druhov, vrátane zváraných potrubí veľkých priemerov a výstavby kompresorových sta

  Počas svojej existencie vybudovala naša spoločnosť stovky kilometrov veľkopriemerových plynovodov a zohrala významnú úlohu pri výstavbe nízkotlakových, strednotlakových a vysokotlakových plynovodov a plynovodov s veľmi vysokým tlakom. Okrem líniových stavieb sme zrealizovali aj výstavbu stavebnej časti špeciálnych objektov kompresorových staníc plynu. V súčasnosti sa naše služby na Slovensku zameriavajú skôr na opravy, rekonštrukcie alebo sanácie týchto objektov.

 • Nová generácia výstavby domov

  Nová generácia výstavby domov

  ICF konštrukcia je známa, na celom svete vo všetkých typoch stavieb - bytové domy, pivnice, kancelárie, nemocnice, školy, obchody, hotely i rodinné domy. Použitie ICF blokov dramaticky znižuje čas a náklady na výstavbu a ponúka obrovské výhody v úspore energie, požiarnu bezpečnosť, tepelnú účinnosť a akustické vlastnosti - a je tiež ekologickejšie. Názov ICF pochádza zo skratky Insulating Concrete Formwork. Ide o dokonale izolovaný betónový skelet, ktorý sa vytvorí jednoduchými úkonmi počas jednej stavebnej fázy bez potreby dodatočneho zateplenia. ICF Block, ponúka kompletný sortiment blokov pre výstavbu stien. To zahŕňa špeciálne bloky pre...

 • Tovar suchej výstavby

  Tovar suchej výstavby

  Sadrokartónové a sadrovláknité dosky, kazetové stropy (RIGIPS, LAFARGE, KNAUF, FIDENSA, OWA) - sadrokartónové dosky - sadrovláknité dosky - kazetové stropy rozmanitých povrchových úprav a materiálov Profily pre sadrokartónové konštrukcie (HOVIS & DILTA) - UD, CD, CW, UW, UA všetkých rozmerov Príslušenstvo sadrokartónových systémov a náradie (RIGIPS, ŠTORCH SLOVENSKO, SG-FIX, KOELNER, MODECO) - závesné systémy - spojovacie mriežky - spojovací materiál - brúsne mriežky - lepiace a izolačné pásky - pracovné a ochranné pomôcky, náradie Sádra a tekuté sádrové tmely (RIGIPS) - prášková sádra rôznych balení - sádrové tmely...

 • Logistika, ktorá drží krok s vašim harmonogramom výstavby

  Logistika, ktorá drží krok s vašim harmonogramom výstavby

  Dodržiavanie harmonogramu a termínov je možné len vtedy, ak správne funguje logistika. S pomocou našich európskych požičovní zaručujeme maximálnu dostupnosť v ktorúkoľvek dobu. V našich centrálnych skladoch zabezpečujeme objednávané debnenie, lešenie a prístupový materiál a z neho potom dodávame všetok materiál do požadovaného miesta. Naši autorizovaní zasielací zástupcovia a prepravcovia zabezpečia, aby bol materiál prevezený bezpečne a včas doručený po celom svete koordinovane v súlade s vašimi prebiehajúcimi stavebnými procesmi. Ak je potrebné, vrátane žeriavových vozňov na vykladanie a nakladanie. Harsco Infrastructure vzniklo v roku...

 • Systémy suchej výstavby

  Systémy suchej výstavby

  Sadrokartónové systémy určené na suchú vnútornú výstavbu nájdu svoje uplatnenie pri novostavbách, pri rekonštrukciách, opravách bytových, občianských i priemyselných stavieb. Použitie majú pri montáži priečok, obkladov stien, konštrukcií a podkroví. V ponuke máme okrem desiatich klasických dosiek taktiež protipožiarne, impregnované či kombinované systémy

 • Výstavby priemyselných objektov

  - výstavby poľnohospodárskych objektov - výstavby bytov a rodinných domov - montáže potrubných rozvodov - rekonštrukcie výrobných hál - rekonštrukcie bytových jednotiek a rodinných domov

 • Poradenské služby v oblasti architektúry a udržateľnej výstavby

  - V oblasti architektúry a udržateľnej výstavby - navrhovania nízkoenergetických, pasívnych a zelených budov - certifikácie zelených budov v medzinárodných hodnotiacich systémoch BREEAM, DGNB, LEED a SBToolCZ - energetickej hospodárnosti budov, využitia OZE a progresívnych systémov techniky prostredia - navrhovania koncepčných riešení pre významné obnovy PS a výberu vhodných lokalít pre vaše investičné zámery - Poznámka: Navrhovanie NED, EPD, zelených budov a koncepcií významných obnov PS si vyžaduje náročnejšiu predprojektovú prípravu. Každý investičný zámer sa posudzuje podľa prísnejších kritérií ako u bežnej výstavby. Určiť cenu...

 • Financovanie výstavby bioplynových staníc

  Máte hotový projekt, vybavené povolenia, zabezpečené vstupy a výstupy ? Potrebujete zabezpečiť financovanie ? V takom prípade sme tu práve pre Vás. Dokážeme pre Vás zabezpečiť financovanie už do úrovne 75% predpokladanej investície.

 • Kompletní řízení výstavby Bioplynových elektráren.

  - Zařízení připojení, stavebního povolení atd… - Zařízení financování i ve zdánlivě neřešitelných případech za pomoci solidního spoluinvestora. - Výběr dodavatele technologie, pomoc se smlouvou, odborný dohled nad stavbou. - Poradenství ve všech oblastech výstavby BPS. Realizace fotovoltaických elektráren na střechy továren, hotelů, farem, kancelářských budov i rodinných domů. - Kompletní stavba FVE od návrhu až po spuštění. Výstavba Fotovoltaických elektráren větších rozsahů na nezemědělské půdě v náročných technických podmínkách. - Kompletní stavba FVE od návrhu, přes stavební povolení atd. až po spuštění. ...

 • Služby v oblasti výstavby nehnuteľností

  - poskytujeme služby v oblasti výstavby nehnuteľností, ale i sprostredkovania kúpy ,prenájmu a predaja nehnuteľností - spoločnosť Business Corp.,s.r.o. má aktivity i oblasti internetovej komunikácie, pripojenia na internet, správou počítačových sietí, sprostredkovaním, predajom a prenájmom hnuteľných vecí z oblasti pc, možnosť výuky práce s pc - poradenstvo v oblasti obchodu a služieb - prieskum trhu - spolupracujeme s exluzívnym časopisom Grand magazín zameriavajúcim sa na luxusný štýl života, kde dodávame fotografický materiál pre články v tomto časopise

 • Výstavby a opravy energetických zařízení

  - technologické části – realizace silových částí rozvoden, elektráren, tepláren a průmyslových závodů - řídící systémy - realizace řídících systémů, ochran, měření a komunikace pro rozvodny, elektrárny, teplárny a průmyslové závody - stavební části - realizace stavebních částí nebo stavebních úprav

 • Zastrešenie procesu výstavby od prípravy lokality po kolaudáciu stavby.

  Ponúkame poradenstvo pri výbere lokality, výkup nehnuteľností pre klienta, vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie (architektonická štúdia, projekt pre územné konanie, projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby). Súčasťou našich komplexných služieb je aj inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudácia stavby). Spoločnosť je oprávnená vykonávať realizácie vo výstavbe.

 • Ponúkame kompletný systém výstavby plotov

  - múrikov a stĺpikov, záhradnú architektúru, kované ploty a brány, oceľové a nerezové dvere, terasové dlaždice, fontány a iné produkty k skrášleniu Vášho domu, chaty popr. záhrady.

 • Poradenstvo pre riešenia výstavby a nájomných bytov

  Jeden z najpálčivejších problémov súčasnosti je riešenie bytovej otázky. Na základe našich skúsenosti vieme predstaviteľom samosprávy poradiť a byť nápomocní pri výstavbe nájomných bytov. Odborníci z našej spoločnosti participovali a podieľali sa na viacerých projektoch samosprávy pri výstavbe nájomných bytov. Výhodou tohto projektu je, že samospráva pri svojej činnosti a bežných potrebách v súvislosti s výstavbou nájomných bytov nekontaktuje množstvo firiem či spoločností, ale komunikuje len s jednou, čím sa ich práca podstatne zjednoduší.

Robíte sadrokartonárske práce?

Robíte sadrokartonárske práce?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Vystavby rodinnych domov 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.