Základy pre záhradný domček a dopojenie terasy

Základy pre záhradný domček a dopojenie terasy Základy pre záhradný domček a dopojenie terasy 2Základy pre záhradný domček a dopojenie terasy 3Základy pre záhradný domček a dopojenie terasy 4

Dobrý deň ponúkam vám betónovaní základov všetkého druhu.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Základy a hrubá stavba

  Základy a hrubá stavba

  Spoločnosť 3P BUILD s.r.o. ponúka výstavbu rodinných domov ako aj samostatné základy alebo hrubé stavby no samozrejme sme ochotný uzavrieť stavbu až do samotného finále .

 • Výstavba RD na kľúč, holodom, základy, skelety

  Výstavba RD na kľúč, holodom, základy, skelety

  Dobrý deň, realizujeme výstavby rodinných domov na kľúč, do stavu holodomu, skelety, základy, ploty a zámkové dlažby.

 • Základová doska platňa zaklady

  Základová doska platňa zaklady

  Dobrý deň prajem ponúkam Vám naše služby v oblasti realizácie základovej dosky. Realizujeme stavebné práce od výkopu až po finálne prevedenie stavby. V prípade záujmu ma kontaktujte a dohodneme sa na termíne obhliadky u vas alebo mi môžte zaslať projektovú dokumentáciu a na jej základe Vám vytvorím cenovú ponuku.

 • Základy

  Základy

  Ponúkame realizáciu základov a základových platní

 • Základy, betónovanie

  Základy, betónovanie

  Sme seriózna rodinná firma ktorá pôsobí na trhu už dlhé roky, vytýčenie stavby, vykopanie základov , betónovanie, murovanie z DT, betónovanie platne, škálovanie , vieme zabezpečiť aj potrebný materiál náradie mame.

 • Betonáže a základy

  Betonáže a základy

  Naša firma vám ponúka stavebné práce výstavbu základov a betonovej podesty

 • Základová doska platňa zaklady

  Základová doska platňa zaklady

  Dobe deň ponúkame Vám naše služby. Realizujeme základove dosky, platné, či už na základové pásy alebo samonosné základové dosky.

 • Školení Základy PPC reklamy

  Školení Základy PPC reklamy

  Jak reklamou vytapetovat internet? Jak zajistit, aby se zobrazovala jen těm, kteří hledají vaše zboží? A jak udělat, aby se to celé vyplácelo? Na našem novém školení vám ukážeme, jak na efektivní internetovou reklamu v nejrozšířenějších PPC systémech. Osvětlíme vám, jak PPC reklama funguje, ukážeme vám osvědčené typy reklamních kampaní a navíc s vámi vše vyzkoušíme i v praxi. Naučíte se tak připravit správnou reklamní kampaň, přilákat nové zákazníky a zvýšit tržby svého eshopu. Každý účastník školení navíc získává bezplatnou individuální konzultaci lektora. Stačí se přihlásit. Co konkrétně se na školení n...

 • Základy práce s digitální zrcadlovkou pro eshopy

  Základy práce s digitální zrcadlovkou pro eshopy

  80 % veškerých informací vnímáme zrakem. Upoutejte pozornost zákazníků a nalákejte je ke koupi pomocí špičkových fotografií vašeho zboží. Na našem kurzu se naučíte tvořit špičkové produktové snímky – ostré a barevně vyvážené, jako od profesionálního fotografa. Workshop bude zaměřen na základy produktové fotografie s důrazem na potřeby e-shopů. Probíhat bude ve fotografickém studiu BRATRŠOVSKÝ na adrese Rovnoběžná 1054/32 v Praze Nuslích, kde je k dispozici veškeré potřebné vybavení. Přednášku povede fotograf s více než patnáctiletou praxí v oboru reklamní fotografie a zakladatel prvního e-shopu s foto/video technikou na če...

 • Základy, zvláštne zakladanie

  • zakladanie objektov jednoduché a zložité • podchytávanie jestvujúcich základov rôznymi spôsobmi

 • Školenia - základy PC, Microsoft Windows, Apple Mac OS, servery

  Po­tre­bu­je­te zvý­šiť svo­ju kva­li­fi­ká­ciu ale­bo kva­li­fi­ká­ciu za­mest­nan­cov va­šej fir­my? Po­sky­tu­je­me in­di­vi­du­ál­ne aj sku­pi­no­vé pro­fe­si­onál­ne ško­le­nia pre zá­kla­dy PC, prá­cu s Mic­ro­soft Of­fi­ce, Mic­ro­soft Win­do­ws a App­le Mac. Pre špe­cia­lis­tov po­nú­ka­me ško­le­nia na ser­ve­ro­vé tech­no­ló­gie. V prí­pa­de po­žia­dav­ky je mož­né ško­le­nia ukon­čiť ak­re­di­to­va­nou ale­bo cer­ti­fi­kač­nou skúš­kou. Hľa­dá­te ško­le­nia, zau­ja­la vás na­ša po­nu­ka a chce­te viac in­for­má­cií? Ale­bo ste ne­naš­li ško­le...

 • Access - tvorba databáz - základy

  Cieľom kurzu je oboznámiť absolventov s koncepciou databáz v programe MS Access. Absolventi kurzu sa naučia používať a navrhovať základné databázové objekty, vkladať a upravovať údaje, vytvárať formuláre, vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov a dotazov, ako aj vytvárať jednoduché tlačové zostavy.

 • Adobe Illustrator - základy

  Kurz je určený grafikom, ktorí sa potrebujú naučiť pracovať s vektorovou grafikou v profesionálnom grafickom kresliacom programe Adobe Illustrator. Program umožňuje efektívnu podporu pre vytváranie modernej kreatívnej grafiky. Absolvent sa naučí pripravovať vizitky, letáky, graficky upravovať text, tvoriť logo a doplní si praktické základné požiadavky na dizajn.

 • Adobe InDesign - základy

  Kurz Adobe InDesign je určený predovšetkým pre tieto cieľové skupiny: počítačoví grafici, grafickí dizajnéri, zalamovači, DTP operátori (grafická a technická príprava do tlače), spisovatelia, výtvarníci, nakladatelia, reklama a grafický dizajn, reklamné grafické štúdiá a agentúry, polygrafický a vydávateľský priemysel, inzertné noviny, časopisy, tlačiarne, digitálna tlač a kopírovacie služby, oddelenia reklamnej propagácie a marketingu.

 • Excel programovanie vo VBA - základy

  Tento modul školenia je určený pre každého, kto sa chce oboznámiť so základmi objektovo-orientovaného a udalosťami riadeného programovania v jazyku Visual Basic for Applications - VBA. Na kurze sa zoznámite so syntaxou jazyka a naučíte sa pracovať s formulármi a ovládacími prvkami, zachytávať chybové stavy a ladiť program. VBA je programovacím jazykom celého balíku Microsoft Office - na kurze sa sústredíme na najpoužívanejšiu časť - Microsoft Excel.

 • C – základy programovania

  C – základy programovania

  Software: Windows/Linux, NetBeans IDE/Eclipse IDE Popis: Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s programovaním v programovacom jazyku C. Preberajú sa základné všeobecné programovacie techniky mapované na jazyk C. Výučba prebieha v grafickom prostredí Eclipse, čo značne uľahčuje pochopenie preberanej problematiky. Kurz je určený začiatočníkom, ktorý sa skúsiť svet programovania. Kurz sa zaoberá väčšinou štruktúrovaným programovaním, na záver poukazuje na výhody objektovo orientovaného programovania. Predpoklad: znalosť na úrovni kurzu: Windows XP – úroveň A alebo Linux I. – grafické prostredie KDE Osnova kurzu: C Vývojové prostred...

 • XML I. – základy jazyka

  Software: Windows/Linux, XML editor Popis: Získanie znalostí o metajazyku XML vrátane poznania syntaktických konštrukcií, základnej definície dokumentov DTD a ich validácie. Predpoklad: znalosť na úrovni kurzov: www stránky II. – využitie CSS v HTML, úvod do JavaScript Windows XP – úroveň A alebo Linux I. – grafické prostredie KDE Osnova kurzu: Úvod do XML Základné pojmy – dokument, značka (tag), prvok (element), atribút Syntaktické pravidlá zápisu XML Definícia jazyka XML, dokument jazyka XML Syntaktické pravidlá jazyka DTD Základné overenie platnosti dokumentu voči DTD Prepojenie viacerých jazykov v dokumente – priestory mien (...

 • Základy tvorby www stránok pomocou grafického editora

  Software: NVU, FrontPage, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome Popis: Editory, ktoré sa na tomto kurze používajú sú tzv. WYSIWYG (What You See Is What You Get) editory. Hlavnou výhodou je, že tvorcovi stačí minimálne znalosti tvorby webov. V grafickom prostredí, pomocou myši sa dá vytvoriť web stránka a tvorba sa môže sústrediť na obsah. Pokiaľ záujemca pracoval s textovým, tabuľkovým alebo grafickým editorom, vytváranie stránok bude o to jednoduchšie. Na kurze sa naučíte základné postupy vytvárania www stránok. Postupne sa naučíte formátovať text, vkladať obrázky, vytvárať tabuľky a vkladať odkazy na ďalšie stránky. Na konci kur...

 • JAVA I. – Základy programovania v Jave

  JAVA I. – Základy programovania v Jave

  Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE Popis: Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s programovacím jazykom JAVA 2. Detailne sa preberajú jeho vlastnosti, pričom sa krok za krokom na príkladoch vysvetľuje syntax jazyka. Výučba prebieha v grafickom vývojovom prostredí NetBeans alebo Eclipse. Kurz obsahuje úvod do objektového programovania, kedže JAVA je objektový programovací jazyk. Poslucháč sa naučí základným programovacím princípom, oboznámi sa so základnými balíkmi funkcií Javy a organizácii zdrojových súborov (balíčky). Kurz obsahuje úvod do grafického systému Java – SWING a udalostného programovania. Predp...

 • Špeciálne ovocné základy

  - pre výrobu cukroviniek

 • Kurz: Základy Mzdového účtovníctva (pre začiatočníkov) - termín: 28.4.2012

  Kurz: Základy Mzdového účtovníctva (pre začiatočníkov) - termín: 28.4.2012

  Jednodňový kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodín Základy Mzdového účtovníctva (pre začiatočníkov) Termín: 28.4.2012 (sobota) Čas: od 9:00 do 16:00 (5 x 5 min.prestávok + 1 x 30 min.prestávka) Cena: 98 €/kurz a osoba V cene kurzu je školiaci materiál, písacie potreby a káva, čaj, minerálka v neobmedzenom množstve + potvrdenie o absolvovaní kurzu + DVD s vidoškolením „Veľká novela Zákonníka práce“. Obsah kurzu: Pracovnoprávne vzťahy - Účastníci pracovnoprávnych vzťahov Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovného pomeru Dohody o prácach vykonávaných m...

 • Rýchlokurz mzdového účtovníctva + základy personalistiky termín: 17.-18.3.2012

  Rýchlokurz mzdového účtovníctva + základy personalistiky termín: 17.-18.3.2012

  Dvojdňový kurz: Rýchlokurz mzdového účtovníctva + základy personalistiky Termín: 17.3. - 18.3.2012 (sobota a nedeľa) Čas: od 9:00 do 16:00 (5 x 5 min.prestávka + 1 x 30 min.prestávka) Cena: 130 €/kurz/osoba V cene kurzu je školiaci materiál, písacie potreby a káva, čaj, minerálka v neobmedzenom množstve + potvrdenie o absolvovaní kurzu + DVD s vidoškolením „Veľká novela Zákonníka práce“. Obsah kurzu: Personalistika a ľudské zdroje Pracovnoprávne vzťahy - Účastníci pracovnoprávnych vzťahov ...

 • Debnenie pre steny a základy TOP 60 kN/m?

  Debnenie pre steny a základy TOP 60 kN/m?

  Charakteristika: - cenovo výhodné, ťažké oceľové debnenie, určené pre odebňovanie stien s vysokými nárokmi na pohľadovosť, základových pásov aj kruhových nádrží debnených polygonálne - určené všade tam, kde sa vyžaduje pevné debnenie a zároveň sa ráta s použitím žeriava - odebňovací plášť debnenia je tvorený fínskou celobrezovou vodovzdornou preglejkou hr. 21 mm, chránenou proti vplyvom vlhkosti na všetkých rezných plochách a v obvodovom ráme je uložená v trvale pružnom tmele Použitie: - základové konštrukcie - steny a piliere priemyselných stavieb - pohľadový betón - oporné múry - pohľadový betón - steny a piliere obč...

 • Debnenie pre steny a základy SL 2000

  Debnenie pre steny a základy SL 2000

  Charakteristika: - ľahké debnenie pre všetko - pre základy, steny, šachty, menšie oporné múry a kruhové nádrže debnené polygonálne - určené všade tam, kde sa vyžaduje pevné a ľahké debnenie bez použitia žeriava - plynulé spájanie panelov umožňuje debniť základové konštrukcie bez dodatočného zapierania v rekordných časoch - oproti tradičnému debneniu je úspora času 50 - 70% - rám debnenia je oceľový s výstužnými rebrami s mnohými otvormi na upevnenie príslušenstva, dodáva sa pozinkovaný alebo ošetrený farebným náterom - odebňovací plášť panelov je tvorený fínskou celobrezovou vodovzdornou preglejkou hr. 15 resp. 12 mm, je ulo...

 • Kurz: Základy mzdového účtovníctva

  Kurz: Základy mzdového účtovníctva

  Základy mzdového účtovníctva s dokladom o absolvovaní kurzu Rozsah: 2 dni/10 hod. Termíny kurzu: 15. - 16.09. 2012 = víkend (sobota a nedeľa) Čas: 9:00 - 13:00 hod. Miesto konania: Bratislava Cena: 98,00 EUR/osoba/kurz V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, doklad o absolvovaní kurzu Poradenstvo: po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu zadarmo Obsahové zameranie kurzu: 1. Pracovnoprávne vzťahy - účastníci pracovnoprávnych vzťahov 2. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovného pomeru 3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 4. Odmeňovanie - spôsoby a formy odmeňovania 5. Z...

 • Kurz: Základy mzdového účtovníctva

  Kurz: Základy mzdového účtovníctva

  Základy mzdového účtovníctva s dokladom o absolvovaní kurzu Rozsah:Rozsah: 2 dni/10 hod. Termíny kurzu: 15. - 16.09. 2012 = víkend (sobota a nedeľa) Čas: 9:00 - 13:00 hod. Miesto konania: Bratislava Cena: 98,00 EUR/osoba/kurz V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, doklad o absolvovaní kurzu Poradenstvo: po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu zadarmo Obsahové zameranie kurzu: 1. Pracovnoprávne vzťahy - účastníci pracovnoprávnych vzťahov 2. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovného pomeru 3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 4. Odmeňovanie - spôsoby a formy odmeňovania...

 • Rýchlokurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky

  Rýchlokurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky

  Rýchlokurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky - doklad o absolvovaní sa vydáva len na požiadanie (bezplatne) Rozsah: 3 dni/24 hod. Termíny kurzu: 2. - 4.10. 2012 (utorok, streda, štvrtok) Čas: 9:00 - 16:00 hod. Miesto konania: Bratislava Cena: 135,00 EUR/osoba/kurz V cene je zahrnuté: školenie, školiaci materiál, lektorské zabezpečenie, káva, čaj, minerálka, doklad o absolvovaní kurzu Poradenstvo: po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu zadarmo Obsahové zameranie kurzu: 1. Druhy PV + definícia jednotlivých PV 2. Prijímanie zamestnancov do PV - potrebné náležitosti na platné uzatvorenie PV 3. Osobná zložka zamestnanca 4. Ukončenie PV a pov...

 • Debnenie pre steny a základy Light

  Debnenie pre steny a základy Light

  Charakteristika: - VÝKONNÉ DVOJIČKY - úplne nová symetrická konštrukcia panelov – obvodový profil je zvonku identický s L - nové panely sú plne kompatibilné s hliníkovými panelmi systému L, napriek novej symetrickej konštrukcii si panely zachovali spätnú kompatibiltu so staršími nesymetrickými panelmi - ľahké oceľové debnenie novej generácie, určené pre odebňovanie stien, základových pásov aj kruhových nádrží debnených polygonálne - určené všade tam, kde sa vyžaduje pevné a ľahké debnenie bez použitia žeriava - odebňovací plášť debnenia je tvorený fínskou celobrezovou vodovzdornou preglejkou hr. 12 mm, je uložená v trvale pružno...

 • Kurz: Mzdové účtovníctvo + základy personalistiky

  Kurz: Mzdové účtovníctvo + základy personalistiky

  Trojdňový - individuálny kurz Mzdového účtovníctva a základy personalistiky Termíny kurzov: 19.5.2012 – 2.6.2012 (3x sobota) 9.6.2012 – 23.6.2012 (3x sobota) 30.6.2012 – 14.7.2012 (3x sobota) 17.7. 2012 – 19.7.2012 (utorok, streda, štvrtok) cena s 25% zľavou = 116,25 EUR 6.8. 2012 - 8.8.2012 (pondelok, utorok, streda 5.9.2012 – 7.9.2012 (streda, štvrtok, piatok) 2.10.2012 – 4.10.2012 (utorok, streda, štvrtok) Čas konania: 9:00 - 16:00 t.j. 8 vyučovacích hodín (prestávka na obed) Dĺžka kurzu: 24 hod. t.j. 3 s...

 • Kurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky

  Kurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky

  Trojdňový - individuálny kurz Mzdového účtovníctva a základy personalistiky Výhoda: individuálny prístup Termíny kurzov: 19.5.2012 – 2.6.2012 (3x sobota) 9.6.2012 – 23.6.2012 (3x sobota) 30.6.2012 – 14.7.2012 (3x sobota) 17.7. 2012 – 19.7.2012 (utorok, streda, štvrtok) cena s 25% zľavou = 116,25 EUR 6.8. 2012 - 8.8.2012 (pondelok, utorok, streda 5.9.2012 – 7.9.2012 (streda, štvrtok, piatok) 2.10.2012 – 4.10.2012 (utorok, streda, štvrtok) Čas konania: 9:00 - 16:00 t.j. 8 vyučovacích hodín (prestávka na obe...

 • Firemné kurzy - Mudové účtovníctvo a základy personalistiky

  Firemné kurzy - Mudové účtovníctvo a základy personalistiky

  1. Kurz mzdového účtovníctva a základy personalistiky - rozsah: 24 vyučovacích hodín Cena vrátane školiaceho materiálu: 155,00 EUR (júl = 116,25) Cena je za osobu a školenie alebo kurz v Bratislave. V prípade školenia alebo kurzu mimo BA je potrebné sa dohodnúť na príplatku za cestovné, ubytovanie a stravné, cena školenia alebo kurzu zostáva zachovaná. Obsah kurzu: 1. Druhy PV + definícia jednotlivých PV 2. Prijímanie zamestnanca do PV – potrebné náležitosti na platné uzatvorenie PV 3. Osobná zložka zamestnanca 4. Ukončenie PV a povinné náležitosti 5. Povinné náležitosti pracovnej zmluvy a jej dodatkov 6. Odmeňovanie, spôsoby a formy...

 • Základy na nový spôsob

  Základy na nový spôsob

  Technopor. Granulát sklenenej peny je izolačná látka, ktorá je vyrobená z čistého odpadového skla. Tým je výrobok ekologicky trvalo nezávadný. Vďaka svojej priehradovej konštrukcii s množstvom vzduchom naplnených pórov je trvalo tvarovo stály.

 • Jednonáterový hydroizolačný systém pre základy

  Jednonáterový hydroizolačný systém pre základy

  Aquabit® je bitúmenový hydroizolačný produkt na vodnej báze, pripravený na použitie. Obsahuje polystyrénové mikročastice, ktoré robia produkt ľahko roztierateľným. Stačí jediný náter. Kľúčové výhody Aquabit®: - Aplikovanie za studena, len jediný náter - Bez potreby spájania plameňom - Bez potreby podkladovej vrstvy - Vysoká elasticita, dlhá životnosť - Bez zvarov - Ľahké aplikovanie bežnou špachtľou - Rýchlo vyschne - Bez zápachu - Odolné proti UV žiareniu - Bez rozpúšťadiel, nie je toxický ani horľavý - Odolné proti prasknutiu - V prípade kontaktu s vodou sa nerozpúšťa Technické prvky: - Bez spájania - Aplikovanie za...

 • SBS-gum Tekutý hydroizolačný systém na základy

  SBS-gum Tekutý hydroizolačný systém na základy

  SBS - Gum® je hydroizolačná bitúmenová tekutina, je jednozložková na vodnej báze, vhodné aplikovanie striekaním na rozsiahle povrchy. Kľúčové výhody systému - Aplikovanie valčekom alebo nástrekom - Bez potreby spájania plameňom - Bez potreby podkladovej vrstvy - Bez zvarov - Aplikovanie za studena - Rýchlo vyschne - Výborná elasticita, s dlhou životnosťou, odolné proti prasknutiu - Odolné proti UV žiareniu - V prípade kontaktu s vodou sa nerozpúšťa Použitie: - Izolácia na základy, tmelové drobné práce a povrchy, ktoré sú v kontakte s terénom - Obnova a lokálne opravy pre staré bitúmenové membrány

 • Pevné Základy

  Vybudujeme základy a základovú dosku kompletne s inžinierskymi sieťami podľa Vašich požiadaviek na kľúč s dodávkou materiálu.

 • Nike základy rouno Hoody

  Nike základy rouno Hoody má jednoduché, ale nezaměnitelný styl s Nike vlnovka výšivky na levé části hrudi a klokaní kapsy nad pasem. Ideální pro příležitostné nošení, tato Nike hoody těží z měkkého rouna vnitřní obložení a drawcord nastavitelný kapucí pro teplo, celer pouta a pasu pro Mosque.

 • Ako písať text, ktorý predáva – základy Copywritingu.

  - Základy grafiky a typografie. - Ako písať ľahko čitateľný text. - Dôležitosť nadpisu pod nadpisu a prvého odseku. - Ako upútať pozornosť? - Základné prvky textu, ktorý predáva. - Najčastejšie používané modely copywritingu - Príprava na písanie - čo potrebujete vedieť dopredu? - Magnetizujúce slová - používate ich?

 • Základy SEO optimalizácie

  - Chcete mať Vašu stránku na prvej stránke vyhľadávania? - Čo robia SEO experti s Vašou stránkou? - Čo sú to on page a off page metódy optimalizácie? - Nástroje na SEO analýzu vašej stránky - Ako optimalizovať úvodnú stránku - Startégia „dlhého chvostu“ - On page faktory optimalizácie krok za krokom - Off page spôsoby – ako na to Riešenie konkrétnych príkladov u redakčných systémov: - DRUPAL - JOOMLA - WORDPRESS

 • Reklama na internete – základy PPC reklamy

  Chcete mať reklamu na internete? Chcete čo najefektívnejšie propagovať Váš produkt – službu? Najvýhodnejšia forma reklamy je práve PPC reklama (plať za kliknutie reklama). - Kde môžete na Slovensku a Česku využívať PPC reklamu? - Ktorý sú najlepší poskytovatelia PPC reklám? Ako zriadiť službu a začať s PPC reklamou u: - Adwords - Etarget - Sklik - Facebook

 • Základy HTML programovania

  - Máte špeciálnu akciovú ponuku, ktorú chcete mať ihneď na web stránke ale Váš webdizajnér akurát nemá čas? - Chcete vyložiť reklamný baner na stránku ale neviete ako na to? - Skončila akcia ale neviete ako ju odstrániť z web stránky? - Chcete opraviť privítanie alebo hlavný nadpis stránky? - Chcete zmeniť cenník alebo otváracie hodiny, či kontaktné údaje? - Potrebujete vložiť do Vašej stránky merací kód pre štatistiku návštevnosti? - Chcete vykonať základné SEO úpravy? Existuje množstvo jednoduchých, ale nutných úkonov, ktoré treba na web stránkach vykonávať takmer každodenne.

 • SolidWorks základy - český výukový manuál

  Tento obsáhlý výukový manuál popisuje, jak vytvářet parametrické modely dílů a sestav, a jak z nich jednosuše vygenerovat výkresy pomocí programu SolidWorks.

 • SolidWorks 2009 základy - český výukový manuál

  Tento obsáhlý výukový manuál popisuje, jak vytvářet parametrické modely dílů a sestav, a jak z nich jednosuše vygenerovat výkresy pomocí programu SolidWorks.

Realizujete tepelné čerpadlá?

Realizujete tepelné čerpadlá?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Základy pre záhradný domček a dopojenie terasy 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.