Linka na zpracování L-profilů DLC 160

Centrum pro zpracování L-profilů DLC 160 bylo navrženo se zřetelem na časovou úsporu.  Uchycení materiálu, nastavení a výměna nástrojů jsou časově nenáročné. Stroj dokáže dělit, děrovat a značit L-profily bez potřeby dalších následných operací. Materiál může být zakládán pomocí hydraulického upínacího zařízení, které zachytí okraj L-profilu a přesune ho na automatický podávací stůl. Jednotlivé děrovací stanice mohou pracovat nezávisle na sobě. Stroj má velmi citlivé polohování díky servomotorům a mechanismu s kuličkovými šrouby.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -TORNADO

  Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -TORNADO

  TORNADO/2100 Zariadenie - Konštrukcia s kvalitnou povrchovou úpravou - Bočný vysoký tlak pre nižšie časti (3 otočné prúdy na stranu) s piestovým čerpadlom (60 l/min. v 60 Bar / Kw 7,5 a meracím čerpadlom pre distribúciu produktov – čistiacich prostriedkov počas fázy vysokého tlaku - Bočný vysoký tlak pre stredné partie (dvo otočné prúdy s piestovým čerpadlom (42 lt/min / v 50 Bar / Kw 4) a meracie čerpadlo pre distribúciu produktov – čistiacich prostriedkov počas fázy vysokého tlaku - Vodorovný vysoký tlak kopírujúci tar vozidla pomocou fotobuniek s prispôsobenou rýchlosťou zdvihu/zníženia, piestové čerpadlo (60 l/min. / 60...

 • Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -TUKANO

  Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -TUKANO

  Automatické jedno-portálové umývacie zariadenie s tromi kefami pre autá. Dizajn, technológia, štýl a funkčnosť TUKANO má veľmi unikátny dizajn z ABS plastového krytu, ktorý dáva tomuto modelu jeho osobitosť. Hlavné inovácie predstavené v modeli TUKANO sú funkčné , ale sú tu aj dôležité inovácie rámu pre jednodnoduchšiu prepravu a inštaláciu. Hlavné funkcie - Jednoportál s tromi kefami s gylvanizovaným rámom za horúca. - Dostupnosť v troch výškach: 2300mm, 2500mm, 2800mm. - TUKANO kryty sú dostupné v dvoch rôznych farbách, s bočnými panelmi a prednými dverami v hliníkovom vzhľade „ALU-LOOK“s vnútorným izolačným materiá...

 • Technologická linka na výrobu plastických tmelů PVC

  Technologická linka na výrobu plastických tmelů PVC

  Technologická linka pro výrobu plastický tmelů ze sypkých chemikálií a kapalných látek. Sypké látky se nejprve pneumaticky dopraví do zásobníků odkud se dle zadané receptury automaticky nadávkují do vah. Současně se v jiných váhách dávkují a váží kapalné složky. Odtud putuje směs do speciálních míchaček kde dochází za určitého tlaku a teploty k reakci a výrobě plastu, který se pak dávkuje do barelů. Linka je řadového uspořádání na přízemním podlaží. Celá linka je automatizována a ovládána řídicím počítačovým systémem Dites. Kompletní linka se skládá z těchto částí: - Pneudoprava. Součástí je i depytlov...

 • Linka na výrobu krmnych zmesí

  Linka na výrobu krmnych zmesí

  Tieto váhy sú určené pre prípravu dávok zložených až z 22 rôznych materiálov. Súčasťou zariadenia sú předzásobníky materiálu ktoré sú plnené obsluhou a z ktorých prebieha vlastná dávkovanie šnekovými dopravníky. Sú určené pre prípravu dávok zložených až z 22 sypkých materiálov pre následné miešanie alebo iné spracovanie. Tieto váhy majú váživosť do 30 kg ale podľa potreby je možné zohľadniť potrebu konkrétnej aplikácie. U týchto zariadení je väčšinou objem a počet předzásobníků daný dostupným priestorom. Tieto váhy sú uzavreté proti úniku prachu a prispôsobené pre napojenie na centrálny aspirácii. Súčasťou mikroko...

 • Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -Model TK.PRO

  Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -Model TK.PRO

  Vysoký výkon a funkčnosť TK. PRO s jej inovatívnymi technologickými funkciami ponúka progresívne výkony. Budete si môcť vybrať zo širokého množstva voliteľných možností a dať vášmu zariadeniu špecifický charakter. Tak isto ako iné zariadenia z rady AE „roll-overs“, TK.PRO je schopná pracovať komplet v samo-obsluhe/automaticky. Hlavné funkcie - Jednoportál s tromi kefami s gylvanizovaným rámom za horúca. - Dostupnosť v troch výškach: 2300mm, 2500mm, 2800mm. - Priamy pohon motorom s interverom pre pohyb portálu. - Bočné kefy s motorizovaným pohybom (s inverterovou kontrolou/riadením). - Bočné kefy kontrolované/riadené AUTOEQUIP ele...

 • Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá - Model TK.P

  Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá - Model TK.P

  Konštrukcia: - jedno-portálové umývacie zariadenie s tromi kefami (bez sušenia, v prípade jeho požiadavky, viď zoznam voliteľných možností). - dostupnosť vo dvoch výškach: 2300mm, 2500mm - rám pozinkovaný za horúca - bočné aerodynamické kryty a predné dvere z pozinkovaného plechu s náterom v štandartnej sivej - predné otváranie servisných dverí ( pre ľahký prístup k elektrickej skrinke a chemickým produktom) - dĺžka koľajníc 10 m (alebo 9 m na požiadanie) - priamy pohon pohybu portálu motorom s interverom Zariadenie sprevádzajúce mycie cykly: - oblúk pre aplikáciu detergentu prostredníctvom pneumatického dávkovacieho čerpadla - 2 b...

 • Linka na výrobu suchých zmesí maltové zmesi

  Linka na výrobu suchých zmesí maltové zmesi

  Výrobní linka splňuje všechny požadavky na vysokou přesnost dávkování sypkých surovin a vysoký stupeň automatizace. Výchozí suroviny jsou nasypány do zásobníků odkud jsou podle příslušné receptury pomocí šnekových dopravníků dávkovány do tenzometrických vah. Po ukončení navážení všech komponent a po splnění podmínky pro vyprázdnění se uzávěr vah otevře a navážka je svedena do míchačky. K zabránění ovlivňování vážení, vlivem tlakových poměrů v míchačce, je ve svodu do míchačky instalována druhá automatická klapka. Pro zlepšení vyprázdnění jsou zásobník vah a svod do míchačky opatřeny vibrátory.

 • Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá - Model TK.E

  Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá - Model TK.E

  Konštrukcia: - jedno-portálové umývacie zariadenie s tromi kefami (bez sušenia, v prípade jeho požiadavky viď zoznam voliteľných možností). - mycia výška: 2800mm - rám pozinkovaný za horúca - bočné aerodynamické kryty a predné dvere z pozinkovaného plechu s náterom v štandartnej sivej - predné otváranie servisných dverí ( pre ľahký prístup k elektrickej skrinke a chemickým produktom) - dĺžka koľajníc 10 m (alebo 9 m na požiadanie) - priamy pohon pohybu portálu motorom s interverom Zariadenie sprevádzajúce mycie cykly: - oblúk pre aplikáciu detergentu prostredníctvom pneumatického dávkovacieho čerpadla - 2 bočné kefy z PE (polyethy...

 • Plnící linka BIG-BAGů umístěných na palety

  Plnící linka BIG-BAGů umístěných na palety

  Plnící linka je určena k plnění Big-bagu na palety. Obsluha naplní zásobník prázdnými paletami, které se automaticky odebírají a pohybují po válečkové dráze pod plnící stanici. Zde probíhá plnění materiálem a následné vážení vaků. Po zvážení pokračuje paleta s vakem po válečkové dráze na odběrné místo. Provoz linky je poloautomatický.

 • Plnící linka BIG-BAG umístěných na palety s válečkovou dráhou - váhy

  Plnící linka BIG-BAG umístěných na palety s válečkovou dráhou - váhy

  Tu je príklad integrácie jednoduché stanice pre plnenie vakov BIG BAG do poloautomatickej linky. Zostava zariadenia je zložená z: - zakladače paliet, po odvezený sú jednotlivé palety podávané do stanice pre plnenie vakov - vlastnej plniacej stanice BIG Bagov, obsluha ručne upína prázdne vaky a spúšťa ich automatické plnenie - formovacie zariadenia vakov, vak je pred vlastným naplněnín naformován nafúknutím - setřásací zariadenia, pre lepšie využitie priestoru vo vaku môže byť materiál pri plnení striasanie - valčekové dopravníky, pohyb paliet je na celej linke zaistený pomocou poháňaných valčekových dopravníkov, ty zaistí odvoz naplneného v...

 • Mikrolinka pro navažování sypkých surovin

  Mikrolinka pro navažování sypkých surovin

  Mikrolinka pro navažování komponent krmných směsí /14 komponent/.Komplex zařízení navažovací linky slouží k navažování drobných dávek sypkých komponent, přidávaných do krm. směsí.Mikrolinka se skládá z vl. vážící zařízení,dopravní cesty včetně podavačů a zásobníků jednot. druhů navaž. materiálů: Počet snímačů zatížení 3 Max.váživost 35kg Statická přesnost (z max.váživost)0,01kg Dynamická přesnost(z max.váživost) 0,05kg Spotřeba vzduchu(krátkodobě)75M3.h-1 Tlak vzduchu 0,5-0,6Mpa

 • Peletovací linka

  Peletovací linka

  Prodáváme kompletní peletovací linky včetně granulátoru TL 700

 • Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -AUTOLUX

  MODEL TK.ASCC Automatické jedno-portálové sušiace zariadenie s profil-sledujúcim ofukom, pre autá a dodávky. Popis zariadenia a jeho základné zložky: - jedno-portálové sušiace zariadenie s profil-sledujúcim ofukom - dostupnosť v troch výškach: 2300mm, 2500mm a 2800mm - rám pozinkovaný za horúca s náterom v štandartnej sivej farbe (RAL7035) - bočné aerodynamické kryty a predné dvere z pozinkovaného plechu s náterom v štandartnej sivej farbe - predný otvor servisných dverí ( pre ľahký prístup k elektrickej skrinke) - dĺžka koľajníc 10 m (alebo 9 m) - priamy pohon pohybu portálu motorom s jedným rýchlostným stupňom - vrchné su...

 • Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá - Autolux Systém leštenia AUT/20

  Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá - Autolux Systém leštenia AUT/20

  Zariadenie - autoluxZariadenie troch kief s kvalitnou povrchovou úpravou - Pohyb kief je motorizovaný - Vyleštenie kefami je kontrolované AUTOEQUIP elektronickým zariadením (jeden ovládací panel pre jednu kefu) - Ovládacie zariadenie na pripevnenie k múru - Prekrývanie – prekrytie na prednej a zadnej časti vozidla s možnosťou viacerých prechodov vpred-vzad - Tlačidlový panel pre nastavenie pracovného cyklu so štartovacím a obslužným svetlomm - Programovateľná logická kontrola (PLC) - Možnosť zmeny rýchlosti - Vrch zo sklenenej vaty - Voliteľná možnosť prítlaku - Koľajnice s kvalitnou povrchovou úpravou - Požadovan...

 • Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -Nový dvojitý portál TK 2

  Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -Nový dvojitý portál TK 2

  Extrémna funkčnosť pre nekompromisný výkon Nový dvojitý portál TK 2 vychádza zo skúseností uznávanej série TK. Model TK 2 bol vyvinutý preto, aby sa maximálne využili možnosti dvojitej umyvárky. Kľúčovým riešením je nezávislé riadenie oboch portálov, ktoré umožňuje špecifické kombinované pracovné procesy, čo znamená popri vynikajúcom výsledku aj skrátené trvanie celého umývacieho cyklu. Zatiaľ čo napríklad prvý portál dávkuje aktívnu penu a mapuje rozmery vozidla, začína druhý portál s umytím diskov. Rozmery vozidla v pamäti zariadenie využije vo vysokotlakovom cykle a pri sušení, bez použitia fotobuniek.Rôzne pracovné procesy s...

 • Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -Model TK.SE

  Umývacia linka pre osobné a úžitkové vozidlá -Model TK.SE

  Nové portály TK SE charakterizuje príkladne jednoduchá obsluha. Základné umývacie funkcie zaručujú vynikajúce výsledky, ktoré umožňujú absolútne bezpečné nasadenie TK SE v samoobslužnej prevádzke. Táto séria sa vyznačuje všetkými dobrými prevádzkovými vlastnosťami série TK. Vrchný sušiaci systém sa skladá z dvoch krútiacich sa ofukových jednotiek: na želanie je dostupná verzia s krútiacimi sa a pohyblivými jednotkami, aby sa dosiahol ešte lepší výsledok. Modely SE majú dve umývacie výšky: TK SE 23 umýva vozidlá s maximálnou výškou 2,3 m, model TK SE 25 vozidlá s maximálnou výškou až 2,5 m. - Elektronický riadiaci pult na nasta...

 • BRUTO vrecovacia linka s ods. dopravníkom

  BRUTO vrecovacia linka s ods. dopravníkom

  Ponúkame Vám BRUTO vrecovaciu linku s odsuvným dopravníkom - gravitačný. Navažovacie zariadenie vradené do vrecovacej linky slúži k poloautomatickému navažovaniu dávok sypkého materiálu do otvorených papierových vriec. Veľkosť dávok tohoto technologického zariadenie je v prevažnej väčšine v rozmedzí 15-30kg. Svoje použitie nachádza najmä v potravinárskom a chemickom priemysle v poľnohospodárstve prípadne i ďalších oblastiach, kde je treba prevádzať technologické navažovanie.

 • Slámová linka / linka na výrobu pelet nebo briket ze slámy /

  Slámová linka / linka na výrobu pelet nebo briket ze slámy /

  Provádíme montáž kompletní linky na výrobu pelet nebo briket ze slámy a sena.Prpdáváme chladiče pelet a části peletovacích linek,včetně granulátorů(peletizérů) TL-700.

 • Linka na dávkování polotovarů do nádob

  Linka na dávkování polotovarů do nádob

  Firma Dites je schopna automatizovat, případně konstruovat, vyrobit a dodat i technologické linky pro speciální aplikace dle požadavků zákazníka. Příkladem může být linka na plnění a přesné dávkování drobných kusových výrobků do nádob. Jde o karuselovou linku pro velmi přesné plnění a přesné dávkování polotovarů do nádob.

 • Baliaca linka Curti - komplet, výhodná kúpa

  Baliaca linka Curti - komplet, výhodná kúpa

  Plne automatická baliaca linka vhodná na balenie granulátov alebo materiálov v práškovej forme do plastových sáčkov alebo skladacích kartónových škatúľ vrátane dopravníkov a paletizácie. Zostava linky: - Big-bag systém s piatimi žeriavmi a podávajúcimi žľabmi. - Plocha potrebná na umiestnenie linky je 22x12m. - Miešací dopravný pás 13m. - Rúrový reťazový dopravník 6m vysoký. - Spojovací pás – vodorovný 6m. - Platforma s dvomi zásobníkmi o objeme 5m?(každý jeden zásobník). - Objemový dávkovač 200 cm? až 6750cm? – plastové sáčky. - Kartónovač(balič do škatúľ) typ 1002 šírka 190mm, hĺbka 54mm, výška 278mm, 60 až 80 ...

 • Lis excentricky CAGLIO 180 T + kompletna linka

  Lis excentricky CAGLIO 180 T + kompletna linka

  lis excentrický r.v. 1997, centralne mazanie Vogel, plynulá regulácia rýchlosti stol 100 x 125 cm, zdvih 20-180 mm, monitorovanie lisov.procesu linku tvoria valčekový podavač 400/3 odviják - 3t bez pohonu, hydraul. upínanie, cena - dohodou

 • EUROPUR - ELOX - nová automatická linka anodickej oxidácie hliníka

  EUROPUR - ELOX - nová automatická linka anodickej oxidácie hliníka

  Ponúkame voľné kapacity na novej automat.linke pre nasledovné procesy: - prírodný elox Al dielov 5-25 um (satén), - tvrdý elox Al dielov 10-100 um - farbenie eloxovaných dielov na čierno ,(EN + MIL normy ) - elektrolytické farbenie C31-C35 - tvrdý elox + impregnácia PTFE (3-5 um) - kombinované povlaky s termosetickým PTFE (10-50 um) - chemické konverzné povlaky - TCP typ.II MIL5541 - predúpravy - nano matte blasting - kinetická satinácia - Surtec 650, Bonderit Max. rozmery dielca: 3200 x 1 700 x 800 mm Certifikáty: ISO 9001:2015 LRQA - sme schválený dodávateľ pre letecký a zbrojársky priemysel (zákaznícky audit) We are offering free capacity ...

 • Loupací linka na dýhu 2500 mm (13763.)

  Loupací linka na dýhu 2500 mm (13763.)

  Název stroje: Loupací linka na dýhu Katalogové číslo: 13763 Typ, parametry: 2500 mm Výrobce: Královopolská Brno

 • Recyklační linka polyuretanu a dalších pěn RBX-X se stavitelnou velikostí výstupních bloků - nová ve

  Recyklační linka polyuretanu a dalších pěn RBX-X se stavitelnou velikostí výstupních bloků - nová ve

  Nová recyklační linka RBX-X/2030-160/200-RL/1 na zpracování odpadové drti z pěnových hmot. Tento technologický celek je určen k výrobě bloků z pěnových hmot na bázi polyuretanových (PUR) pěn. Možnost přidávat i další odpadové materiály (kůru z MOLITANu®, PE, tvrzený PUR, textil a jiné...). Tento model vybaven stavitelnou formou pro změnu velikosti výstupních bloků z PUR.

 • Automatická linka na nanášanie práškových farieb WAGNER

  Automatická linka na nanášanie práškových farieb WAGNER

  (Automaticka striekacia kabina WAGNER + sušiaca a vytvrdzovacia pec) plne funkčná, bez známych závad. Zaradená do výroby v r. 2003. Pracuje v automatickom režime. Pozostáva z podvesnej dráhy, sekcie fosfátovania, oplachu, sekcie sušenia, kabíny na elektrostatické nanášanie práškovej farby a vypaľovacej pece. množstvo náhradných dielov, filtre... kompletná dokumentácia cena bez DPH 46000,-eur Demontáž a nakládka nie je v cene - dohoda.

 • Automatická linka na nanášanie práškových farieb

  Automatická linka na nanášanie práškových farieb

  Automaticka striekacia kabina WAGNER + sušiaca a vytvrdzovacia pec plne funkčná, bez známych závad. Zaradená do výroby v r. 2003. Pracuje v automatickom režime. Pozostáva z podvesnej dráhy, sekcie fosfátovania, oplachu, sekcie sušenia, kabíny na elektrostatické nanášanie práškovej farby a vypaľovacej pece. množstvo náhradných dielov, filtre... kompletná dokumentácia cena bez DPH 56000,-Eur. Demontáž a nakládka nie je v cene - dohoda. (pôvodná nákupná cena bola 300 000 € bez DPH)

 • Tenká deliaca linka

  Tenká deliaca linka

  Deliaca linka na priečne a pozdĺžne delenie oceľových zvitkov plechu je určená na výrobu plechov v tabuliach, ktoré v ukladači stohuje do hrán podľa požadovanej hmotnosti resp. počtu tabúľ. V ukladači sa zároveň hrana ukladá na paletu, zapáskováva sa resp. balí do ochranného obalu. Deliaca linka zabezpečuje priečne a pozdĺžne delenie (bočný orez pásu) oceľových zvitkov o rozmeroch 300 – 1530 mm šírke a 0,40 – 2,00 mm hrúbke plechu, vnútorný priemer 500 – 600 mm, vonkajší priemer 500 – 1600 mm v kvalite materiálu valcovaného za tepla, za studena, pozinkovaného, lakoplastovaného a moreného. V prípade, že zákazník požaduje bočne orez...

 • Odvíjecí linkA SVITKŮ plechů

  Odvíjecí linkA SVITKŮ plechů

  Slouží k odvíjení svitků plechů, jejich rovnání, nabalování ochranné folie na plech, podélné střihání až a šest pásů libovolné šíře, příčné stříhání na naprogramované počty a délky plechů, které jsou ukládány na manipulační vozík. Při dodání navíječe je možné podélně nadělené pásy navíjet na samostatné svitky o předem stanovené délce plechu. Stroj je řízen počítačem a pracuje po naprogramování počtu a délky plechů, a po nastavení podelných nůžek na požadované šíře pásků automaticky. Hlavní technická data základního provedení linky: - Max. hmotnost odvíjeného svitku: 10 t - Vnitřní průměr svitk...

 • Umývacia linka MaxiWash Vario pre nákladné vozidlá

  Umývacia linka MaxiWash Vario pre nákladné vozidlá

  Umývacia linka MaxiWash Vario je určená na automatické vonkajšie umývanie všetkých typov väčších vozidiel - nákladných áut, kĺbových vozidiel, prívesov, autobusov, Combi dodávok alebo obývacích vozidiel. Je mimoriadne účinná a má dlhodobú životnosť. Umývací portál pri svojom pohybe dosahuje rýchlosť až 14 m/min, napr. dve umytia 18-metrového nákladiaku trvajú cca 7 min. Rámová konštrukcia má variabilný dizajn s max. šírkou 2.90 m a s max. výškou 4.95 m. Bola navrhnutá aj pre dodatočnú montáž voliteľných prídavných modulov. Novovinutý materiál kefových segmentov SofTecs v porovnaní s klasickými materiálmi zvýšil ich životnosť...

 • New SoftWash - umývacia linka

  New SoftWash - umývacia linka

  New SoftWash je novým typom umývacích liniek od spoločnosti. Charakteristika tejto umývacej linky by sa dala zhodnotiť troma slovami - kompaktná, nastaviteľná, úsporná. Rozmer linky sa dá zväčšiť do výšky z 2,0m na 2,8m (po 10.tich cm). Kefy sa pomocou automatického naklápania nastavia podľa profilu vozidla a zabezpečia tak kompletné umytie. Prevádzkový terminál ponúka viacero variantov používania a pridaných výhod (možnosť zvolenia kódového terminálu, čítačky kariet, alebo ich kombinácie). Na spoľahlivú kontrolu chodu stroja sa používa systém automatickej diagnózy, ktorým sa neustále monitorujú hlavné časti linky, čím sa zabraňuje vz...

 • Umývacia linka - SoftCare Juno:

  Umývacia linka - SoftCare Juno:

  SoftCare Juno: Inovatívna umývacia technika SoftCare Juno je v súčasnej dobe najrýchlejšia linka na trhu. Kompletné umytie a osušenie vozidla za 2 ? min. umožňuje zvládnuť aj nárazové obdobia a skrátiť čakací čas na minimum. Umývacia linka Juno dokáže zabezpečiť Vašej prevádzke vysokú kapacitu umývania a tým aj rýchlu návratnosť vložených investícií. Priestorové podmienky sú minimálne, hala dlhá 9 m j postačujúca pre bežnú prevádzku tejto vysokokapacitnej linky. Dosahuje sa to ideálnou voľbou použitých komponentov a optimálnym zostavením programových cyklov. Jedinečná technika – zdvojené strešné kefy zväčšujú umývací ...

 • Umývacia linka - SoftCare EVO

  Umývacia linka - SoftCare EVO

  SoftCare EVO: Novo vyvinutá portálová umývacia linka určená hlavne pre autoservisy, malé čerpacie stanice a podobne. Pri stavbe tohto stroja boli využité dlhoročné skúsenosti pri konštrukcii umývacích liniek. Výsledkom je vysoká spoľahlivosť, hospodárnosť a nízke prevádzkové náklady pri optimálnom výkone a kvalite umývacieho procesu. Zosilnené ventilátory na strešnej sušiacej lište i bočných sušičoch zabezpečujú spolu s kvalitným sušiacim voskom rýchle a kvalitné usušenie vozidla. Jednoduchosťou prevedenia a nenáročnosťou na údržbu sa podobá stroju SoftCare Bravo z rady Basic a výkonom a kvalitou sa približuje k strojom SoftCare Pro...

 • Polyamidovací linka A TYP – 6012.

  Polyamidovací linka A TYP – 6012.

  Název stroje: Polyamidovací linka Katalogové číslo: 6012 Typ, parametry: A TYP Výrobce: EMG Zlín s.r.o.

 • Linka na rovnání a dělení ocelového drátu PRO 5-14 MASZYNOHURT

  Linka na rovnání a dělení ocelového drátu PRO 5-14 MASZYNOHURT

  linka na rovnání a dělení ocelového drátu max 14 mm LINKA NA ROVNÁNÍ A DĚLENÍ OCELOVÉHO INKA NA ROVNÁNÍ A DĚLENÍ OCELOVÉHO DRÁTU PARAMETRY: - Rozměr (?) vstupního drátu v rozsahu max 14 mm - Rychlost rovnání drátu 35 m/min - Délková přesnost dělení ± 0,45 mm - Rozmer dělení 0,3m-99 m - Rozměry: 1300 × 650 × 950mm - Hmotnost: 380 kg - Motor elektrický 2 x 4 kW - Délka programu a množství (10 programů lze nastavit rovnání a dělení) - CE - Dokumentace DTR - Záruka 12 měsíců - DPH faktura Film: http://youtu.be/xiQZj1_Oozs Cena 246 600 CZK

 • Peletovacia linka, kapacita garantovaná 700 kg/hod, výrobca Gama Pardubice s.r.o., rok výroby 2011

  Peletovacia linka, kapacita garantovaná 700 kg/hod, výrobca Gama Pardubice s.r.o., rok výroby 2011

  Granulovací lis TL 700, Vibračný triedič T5, Kladivový mlyn VM5,5, Dopravník pásový, Váha poloautomatická EPV6 Linka bola funkčná, zdemontovaná. Je na paletách. PREDAJ IBA SPOLU, VŠETKO. Samostatne lis sa nepredáva. kapacita 700 kg - 800 kg/hod Pilina sa suší a potom zvlhčuje - zariadenie je ponúkané bez sušičky. Ponúkajúci má vlastnú sušiareň, ktorá nie je súčasť zariadenia a suší v nej aj iné veci, nielen piliny, tá sa nepredáva. Peletovacia linka je určená len na výrobu peliet z pilín.

 • Mycí linka na tramvaje a trolejbusy

  Mycí linka na tramvaje a trolejbusy

  Mycí zařízení linka na tramvaje a trolejbusy REX 7303 je více programový, vysoce účinný automatický tří kartáčový portál určený k mytí všech typů tramvajových a trolejbusových vozidel. Standardně je naprogramován pro mytí tramvají: - T3 – singl, double – všechny modifikace - T6 – singl, double - všechny modifikace - KT8 – všechny modifikace - K2 - Astra – nízkopodlažní vozy A dále pro tyto typy trolejbusů: - TR14, TR15, TR17, TR21, Solaris Dle přání zákazníka je možné vytvořit mycí program na libovolný typ tramvajového vozu nebo soupravy. Mytí střech může být prováděno horizontálním kartáčem a nebo, na přán...

 • Mycí linka na vlaky

  Mycí linka na vlaky

  Mycí linky pro kolejová vozidla jsou vždy individuálním řešením „na klíč“. Mycí linky mohou být průjezdné a nebo portálového typů. K mytí se používají mycí kartáče a nebo tlaková voda.

 • Kombinovaná linka kyselého a alkalického zinkování

  - závšsové zpracování 2200 x 1100 x 400. - hromadné zpracování max. vsázka 100 kg - prášková lakovna

 • Lis excentrický LEN 40 C r. 1983 - kompletná linka

  Lis excentrický LEN 40 C r. 1983 - kompletná linka

  excentrický lis + lisovacia linka ktorá pozostáva s valček. podávača a odvijak 2,5 t s pohonom

 • Peletovacia linka, kapacita garantovaná 700 kg/hod

  Peletovacia linka, kapacita garantovaná 700 kg/hod

  Ponúkame použitú peletovaciu linku, kapacita garantovaná 700 kg/hod, rok výroby 2011, bola funkčná, zdemontovaná. Je na paletách. PREDAJ IBA SPOLU, VŠETKO. Samostatne lis sa nepredáva. Granulovací lis TL 700, Vibračný triedič T5, Kladivový mlyn VM5,5, Dopravník pásový, Váha poloautomatická EPV6

 • Umývacia linka Istobal M27

  Umývacia linka Istobal M27

  Vrchol ponuky dvojportálových umývacích zariadení, kde umývací a sušiaci portál pracujú v oddelených priestoroch umývacej haly rozdelených bránou. Zariadenie si vyžaduje 20 metrov pojazdového priestoru ale odvďači sa špičkovou kvalitou umytia a aj sušenia nakoľko sú procesy dokonale oddelené. Toto zariadenie dosahuje vysokú kapacitu (až 22 vozov/hod).

 • Umývacia linka Istobal M20

  Umývacia linka Istobal M20

  M20 Jednoduchý umývaci portál s pestrou škálou výbavy určený pre nekomerčné účely na umývanie cca do 1000 vozidiel/mesiac. Uplatnenie pre dealerov automobilov,autoservisy alebo vnútropodnikové umývanie. Cena už od 33 000 Eur

 • Umývacia linka Istobal M25

  Umývacia linka Istobal M25

  Dvojportálová umývacia linka s tandemovým radením umývacieho a sušiaceho portálu, ktorá umožňuje poskytnúť vysokú kvalitu a dosahuje vysoké výkony v pomerne prijateľných nárokoch na rozmery umývacej haly.Zdvojené portály predstavujú optimálne rozloženie zaťaženia na linke ako celku.

 • Umývacia linka pre nákladné vozidlá Istobal PJ

  Umývacia linka pre nákladné vozidlá Istobal PJ

  Portál PJ koncipovaný pre nákladné vozidlá , vyrábaný v troch výškových prevedeniach 3,8-4,2-4,5 m. Možnosti výbavy ako vysoký tlak ,umývanie podvozku ,voskovanie.

 • Umývacia linka Istobal M22

  Umývacia linka Istobal M22

  Vlajková loď sortimentu ISTOBAL najpredávanejší model Sú určené pre komerčné použitie v službách s najvyššími požiadavkami na kvalitu umytia a estetický dojem. Široká škála výbavy vrátane luxusného prevedenia a doplnkov.

 • Umývacia linka Istobal M28

  Umývacia linka Istobal M28

  Umývací portál zložený zo 4 zvislých kief a jednej horizontálnej kefy s možnosťou zdvojeného sušenia. Toto zariadenie je určené do komerčných prevádzok, tam kde je nutné dosahovať čo najvyššiu kapacitu umývania pri súčasných minimálnych požiadavkách na veľkosť haly. (dĺžka len

 • Linka FAGOR rada 700 - nepoužitá

  Linka FAGOR rada 700 - nepoužitá

  Elektrická fritéza FE 710 - materiál: nerezová oceľ AISI-304 (18/10) - opláštené ohrevné telesá - kontrolka ohrevu - termostatické ovládanie, bezpečnostný termostat - vypúšťací kohút - 1x kôš, objem 15,0 l - príkon 13,5 kW / 400 V - rozmer: 350 x 750 x 850 mm

 • Belinka belbor fix koncentrát bezfarebný 5 l

  Belbor fix koncentrát je nezmývateľný tekutý impregnačný prostriedok, určený na preventívnu ochranu drevených strešných konštrukcií pred drevnými škodcami, ako sú hmyz, hniloba alebo zamodranie. Pred použitím koncentrát vždy rozriedime vodou. Najčastejší pomer riedenia je1:9 (1 diel koncentrátu riedime 9 dielmi vody). Pripravený roztok nanášame na suché drevo máčaním, polievaním, natieraním vo 2-3 vrstvách alebo vákuovou impregnáciou. V prípade menšieho rozriedenia (napr. 1:4) do dreva rýchlejšie vnesieme zodpovedajúcu koncentráciu biocídov a teda je potrebný menší počet vrstiev. Aktívny komponent dobre vsiakne do dreva a po 24 hodinách s...

 • Kuchyňská linka Edmondo

  Pokud máte rádi teplé dřevěné odstíny, ale obáváte se pořizovat si kuchyňskou linku z masivu kvůli její nižší trvanlivosti, dopřejte si spojení autentického vzhledu dřeva ve spojení s vynikající užitnou kvalitou LTD desek kuchyňské linky Edmondo. Lamino je odolné vůči běžným dopadům frekventovaného kuchyňského provozu, jako je vlhkost, mastnota a prašné nečistoty. Svou oblíbenost si tento materiál získal díky své snadné údržbě a tvarové a barvené stálosti. Linka je dodávána s pracovní deskou, kterou si můžete zvolit buď v bílé jako na obrázku nebo z dalších šesti barevných variant. Linku lze objednat s dřezem nebo bez. Celek...

 • Umývacia linka Aquarama

  Umývacia linka Aquarama

  Ponuka kompletného sortimentu umývacích liniek Aquarama, klasické portálové linky, bezdotykové umývacie linky alebo dvojportálove linky. Aquarama bola založená pred viac ako 20 rokmi spoločnosťou SIAL - výrobcom vysokotlakových čistiacich zariadení. Od žačiatku bola stratégia firmy Aquarama založená na inovatívnych technologických postupoch, vysoko kvalitnej výrobe a spoľahlivej strojárenskej akosti a odolnosti. Prvým výsledkom tejto stratége bolo samoobslužné umývacie zariadenie - nový progresívny projekt špecialne navrhnutý pre európsky trh. V súčastnosti je v Európe viac ako 1200 samoobslužných stojanov Aquarama a tento počet sa zo dňa na de...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Linka na zpracování L-profilů DLC 160 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.