Hľadáte zákazníkov?Pokračovať

Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Požiarna ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Naša spoločnosť sa zaoberá činnosťou v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Náš personál s dlhoročnými skúsenosťami sa postará o komplexné zabezpečenie :
Služby technika bezpečnosti (ABT/BT)
Služby požiarného technika
Vypracovanie a vedenie dokumentácie (sledovanie a dodržiavanie legislatívy)
Predaj a vybavenie objektov požiarno-technickými zariadeniami
Revízie hasiacich prístrojov a zariadení


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Piktogram samolepka požiarna hadica

  Piktogram samolepka požiarna hadica

  Ponuka samolepiek Piktogramov a tabuliek. Požiarna hadica samolepka 15 x 15 cm Pošleme na DOBIERKU. Nájdete nás na pešej zóne Hlavná 22,PAPIERNICTVO obaly v pasáži oproti je Dom Zornica. Ľahký prístup autom z Vajanského ul.21 oproti sú Potraviny Coop Jednota.

 • Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia

  Systém požiarnej signalizácie ESSER, BOSCH SECURITY a evakuačný rozhlas VARIODYN a PAVIRO

 • Dopravná požiarna hadica

  Dopravná požiarna hadica

  Dopravná, požiarna hadica s vnútorným priemerom 110 mm, dĺžka 20m, najvyšší pracovný tlak 1,0 MPa, vložka EPDM.

 • Analógová požiarna ústredňa

  Analógová požiarna ústredňa, 1 linka pre 250 adries, linka otvorená aj kruhová, jedna konvenčná zóna na konvenčné hlásiče, 128 softvérových zón, LCD displej 4 x 16 znakov na stavové informácie a programovanie, RS485 na 8 tabiel obsluhy a 7 podriadených (slave) ústrední, RS232 pre tlačiareň a PC, programovanie z klávesnice alebo z PC, zabudovaný spínaný zdroj 230 V / 26,7 V / 5,5 A, skriňa s priestorom na dva akumulátory 17 Ah.

 • Požiarna bezpečnosť stavieb

  Požiarna bezpečnosť stavieb

  V rámci projektovania požiarnej bezpečnosti stavieb a technológií ponúkame služby špecialistov požiarnej ochrany v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie a technických správ PO pre požiarnu bezpečnosť stavieb a technológií ako i analýzy požiarneho nebezpečenstva. - Ponúkame služby špecialistov požiarnej ochrany pri riešení problémov pri návrhu a realizácii stavieb - Ponúkame vypracovanie projektov z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle Vyhl. číslo 94/2004 Z.z. - Ponúkame poradenstvo pri konzultáciách s odborom požiarnej prevencie - Poradíme pri výbere hasiacich prístrojov, ich type, množstve a rozmiestnení v zmysle S...

 • PCGA - požiarná zárubňa

  PCGA - požiarna zárubňa.

 • Požiarna ústredňa FP1216N

  FP1216N Analógová ústredňa, 2-4 slučky, 512 adries, 16 zónové tablo

 • Modulárna požiarna ústředňa 4 až 8 slučiek / 128 adries

  4 konvenčné slučky rozšíritelné na 8 slučiek, max. 200 konvenčných hlásičov, alebo možnosť doplniť 1 kruhovú slučku pre 128 adresných zariadení, grafický LCD displej 240x320 bodov, 3 vstupy, 6 výstupov, 1 zbernica RS-485/422, 1 zbernica SL-RS-485, USB port pre PC, napájacie napätie 230V, príkon max. 80VA, IP30

 • PKTM-90/SK požiarna klapka

  Požiarna klapka je uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia.

 • Elektronická požiarna signalizácia

  Elektronická požiarna signalizácia

  Elektronická požiarna signalizácia (EPS) je jedna z ďalších potrebných zabezpečení na ochranu Vás, vašich blízkych i vášho majetku, ale aj nezbytnou povinnou súčasťou pre firmy, podniky, inštitúcie, školy, nemocnice, bytové jednotky, hotely, obchody a iné. EPS systémy navrhujeme z najmodernejších komponentov k tomu určených, od renomovaných výrobcov, aby zabezpečovali čo najvyššie a najbezpečnejšie protipožiarne podmienky. Použitie čidiel EPS včas zaregistruje nebezpečenstvo vzniku požiaru a vyšle poplachový signál hlásičom Na vytvorenie EPS systému používame: - čidlá - hlásiče ( automatické, tlačítkové, normálne prostredie, pr...

 • Požiarna ochrana stavieb

  Firmám, spoločenstvám ponúkame komplexné vybavenie PO prostriedkov, služby špecialistu a technika požiarnej ochrany, revízie a opravy hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.

 • Požiarna bezpečnosť stavieb

  Naša spoločnosť poskytuje vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia stavieb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich vyhlášok prostredníctvom špecialistov požiarnej ochrany.

 • Projekty PO - požiarna bezpečnosť stavieb

  Podľa stavebného zákona každá stavba musí mať spracovaný projekt požiarnej bezpečnosti stavby. A je jedno či sa jedná o rodinný dom, obchod či výrobný objekt. Ako špecialista PO mám oprávnenie projektovať požiarnu bezpečnosť stavieb. Vo svojej praxi som už spravil stovky projektov rôznych stavieb. Od rodinných domov, bytových domov, polyfunkčných budov až po výrobné objekty. Spolupracujem s viacerými archytektmi a stavebnými inžiniermi. Mám bohaté skúsenosti ktoré ochotne využijem aj pri projektovaní Vašich stavieb. Poprípade ak máte nejaké otázky neváhajte a rád Vám poradím.

 • Požiarna signalizácia

  Riziko požiaru chápe takmer každý , ale vieme , že často je táto problematika podceňovaná . Pre Váš objekt nainštalujeme kvalitnú elektrickú požiarnu signalizáciu novej generácie v konvenčnom alebo adresnom vyhotovení . Nami používané komponenty vynikajú vysokou kvalitou a spoľahlivosťou . Sme držiteľmi všetkých oprávnení pre projektovanie ,montáž, opravy a pravidelné prehliadky elektrickej požiarnej signalizáciepodľa zákona č.314/2001 Z.z. a 562/2005Z.z. , v znení neskorších predpisov. Majiteľom rodinných domov a menších prevádzok ponúkame možnosť doplnenia požiarnych hlásičov do jestvujúceho zabezpečovacieho systému.

 • Elektrická požiarna signalizácia

  EPS - elektrická požiarna signalizácia je základným elektronickým systémom pre ochranu majetku a osôb pred požiarmi. Stopercentná funkčnosť a spoľahlivosť EPS Vám splní najdôležitejšiu požiadavku, ktorá je naň kladená, okamžite indikuje, lokalizuje a hlási požiar obsluhe systému, ktorá následne môže vo veľmi krátkom čase zasiahnuť alebo privolať hasičov. Chráni tak nielen vysoké materiálne hodnoty ale hlavne zdravie a životy ľudí.

 • Pracovnoprávne služby, bezpečnosť práce, požiarna ochrana, úrazy, mzdy

  Pracovnoprávne porasdenstvo, služby, zastupovavnie. Bezpečnosť a cohrana zdravia pri práci a požiarna ochrana dodávateľským spôsobom. Firma vám prostredníctvom bezpečnostnotechnických služieb zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú povinnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávat...

 • EPS - Elektrická Požiarna Signalizácia

  Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS) systém slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tým, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS samočinne urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. Elektrická požiarna signalizácia je často inštalovaná, ako nadštandartné vybavenie objektu a má charakter pomocného zariadenia, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarneho istenia objektu. Zariadenie EPS musí vyhovovať požiadavkám STN 73 0875 a smie sa proj...

 • Protipožiarna ochrana

  Naša firma vykonává kooperatívnou formou aj systémy protipožiarnej ochrany, ktorými sú: - Elektrická požiarna signalizácia tzv. EPS - Systém detekcie plynov - Stabilné hasiace a samohasiace zariadenia - Evakuačné rozhlasy

 • Požiarna signalizácia

  Súčasťou portfólia našej firmy je montáž požiarnej signalizácie. Hlásiče slúžia na vyhodnotenie dymu alebo teploty – teda zárodku požiaru v chránenom priestore. Vyhodnocovacia jednotka je spravidla umiestnená v miestnosti trvalej obsluhy. Požiarnu signalizáciu inštalujeme podľa projektu v objektoch, ako sú kancelárske objekty, sklady, prevádzkové priestory, penzióny, hotely.

 • Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, vrípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. EPS má charakter pomocného zariadenia, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarneho istenia objektu.

 • Elektrická požiarna signalizácia

  Naša spoločnosť dodáva, zabezpečuje montáž a aj servis všetkých prvkov, týkajúcich sa elektrickej požiarnej signalizácie, detekcie požiaru, skorej detekcie požiaru pomocou nasávacích systémov, požiarny rozhlas, všetky systémy, ktoré sa týkajú protipožiarnej ochrany a bezpečnosti budov a objektov. Zabezpečujeme komplexné požiarnotechnické zariadenia pozostávajúce z prvkov KIDDE plc a ESSER.

 • Elektrická požiarna signalizácia - EPS

  Elektrická požiarna signalizácia - EPS

  EPS - elektrická požiarna signalizácia alúži na sledovanie objektu z hľadiska výskytu požiaru. Na detekciu je možné použiť niekoľko typov detektorov s ohľadom na prostredie v ktorom bude EPS inštalovaná. Výstup EPS môže odosielať poplachovú správu po JTS, GSM, spúšťať sirény, zatvárať dvere v jednotlivých požiarnych úsekoch, spúšťať samočinné hasiace zariadenia a pod.

 • Predaj - Elektrická požiarna signalizácia

  Predaj - Elektrická požiarna signalizácia

  Pre bezpečnosť našich zákazníkov ponúkame kvalitné elektrické signalizácie požiaru.

 • Polievacia a protipožiarna technika

  Predaj novej aj použitej protipožiarnej a polievacej techniky. Opravy, generálne opravy (GO) a servis. Predaj náhradných dielov, čerpadiel + opravy. ¨ Upchávky, čerpadlá. ¨ Gulové ventily, vývevy ap. ¨ Lafety, hadice, spojky ap.

 • Požiarna signalizácia

  •Ústredne elektrickej požiarnej signalizácie •Ústredne pre stabilné hasiace zaraidenia •Riadiace systémy •Špeciálne hlásiče •Príslušenstvo

 • EPS - Elektrická požiarna signalizácia

  EPS - Elektrická požiarna signalizácia slúži k včasnému rozpoznaniu príznakov požiaru, zvukovej a optickej signalizácii tohoto stavu a prípadnej aktivácii príslušných požiarno-bezpečnostných zariadení (únikové východy, VZT, odvetrávanie a pod.).

 • Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia slúži pre čo najrýchlejšie vyrozumenie o vznikajúcom požiari v objekte. Skladá sa z ústredne, detektorov pripojených na lineárnych alebo kruhových slučkách a pomocných zariadení ako sú sirény, majáky, vstupnovýstupné moduly a pod. Ústredňa EPS je certifikované zariadenie s vlastných zálohovacím zdrojom s akumulátormi. Detektory delíme na optickodymové, tepelné, multisenzorové. Moderné typy detektorov vedia snímať aj iné veličiny, napr. CO. Ponúkame Vám dodávku a inštaláciu elektrickej požiarnej signalizácie ako aj pravidelné štvrťročné a ročné kontroly systémov EPS. Dodávame systémy Esser IQ8 od výrobc...

 • Protipožiarna ochrana

  Protipožiarna ochrana

  * Hydrantové systémy - Certifikované (CE) požiarne hydrantové systémy odpovedajúce norme č. EN 671-1, vybavené armatúrami D-25. - Prevedenia: plné dvierka, presklené dvierka, nerezové dvierka, celonerezové. Hydrantový systém sa skladá: hadicový naviják namontovaný na výkyvné rameno, 20 m alebo 30 m tvarovo stála hadica, kombinovaná prúdnica – priemer 10mm, prepojovacia hadica, guľový ventil. Hadicový naviják sa môže montovať aj bez skrine pomocou nástennej konzoly. Hydrantové systémy sa môžu umiestniť aj na stenu aj do steny, podľa potreby s krycím rámom. * Hadice, hydranty... - Hadice C-52 odpovedajúce norme EN 14540 do hydrantovej sk...

 • Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia zabezpečí včasné spozorovanie požiaru, zvukovou a optickou signalizáciou upozorní na tento stav a v prípade potreby aktivuje ďalšie požiarnotechnické zariadenia. Hlavné prvky systému tvoria ústredňa EPS, ku ktorej sú pripojené automatické a manuálne hlásiče požiaru. Rýchla a spoľahlivá detekcia v spojení so stabilným hasiacim zariadením je dôležitou súčasťou efektívnej ochrany každého citlivého a cenného zariadenia alebo priestorov so špeciálnym rizikom.

 • Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia zabezpečí včasné spozorovanie požiaru, zvukovou a optickou signalizáciou upozorní na tento stav a v prípade potreby aktivuje ďalšie požiarnotechnické zariadenia. Hlavné prvky systému tvoria ústredňa EPS, ku ktorej sú pripojené automatické a manuálne hlásiče požiaru. Rýchla a spoľahlivá detekcia v spojení so stabilným hasiacim zariadením je dôležitou súčasťou efektívnej ochrany každého citlivého a cenného zariadenia alebo priestorov so špeciálnym rizikom. FP1216N Analógová ústredňa, 2-4 slučky, 512 adries, 16 zónové tablo Séria FP1216 Analógovo adresovateľná požiarna ústredňa, 2 až 4 kruhové ...

 • Protipožiarna ochrana

  Protipožiarna ochrana

  Široká oblasť vedomostí a dlhoročné skúsenosti potrebné na efektívne riešenie požiarnej bezpečnosti objektov, ochranu majetku, životov a zdraví osôb pri zohľadnení špecifických požiadaviek užívateľa a možných rizikových faktorov je Požiarna ochrana či najnovšie Protipožiarna ochrana. Vzhľadom k tomu, že máme vlastný priestor na uskladnenie sortimentu protipožiarnej ochrany, je našou snahou mať dostatočné zásoby na realizáciu každej požiadavky našich zákazníkov a klientov tak v sortimente HASIACICH PRÍTROJOV ako aj rozvodov požiarnej vody. - CO2 snehové - práškové - vodné - vzduchopenové

 • Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

  Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

  Úlohou požiarnych systémov je vyhlásenie poplachu v prípade vzniku požiaru. Detektory požiarnych systémov reagujú na zvýšenie teploty alebo na vznik dymu, resp. plameňa v priestoroch v ktorých sú umiestnené. Tým, že je poplach vyhlásený už v počiatočných fázach vzniku požiaru, je minimalizovaný čas od jeho vzniku po úspešný zásah, vedúci k eliminácii požiaru. Plynové stabilné hasiace zariadenia sa používajú na hasenie požiarov v priestoroch kde by sa aplikovaním bežných hasiacich prostriedkov ako je voda alebo pena, by mohla vzniknúť väčšia škoda ako by spôsobil samotný požiar. Používajú sa pri hasení požiarov v uzavretých priesto...

 • Požiarna bezpečnosť stavieb

  Požiarna bezpečnosť stavieb

  V rámci projektovania požiarnej bezpečnosti stavieb a technológií ponúkame služby špecialistov požiarnej ochrany v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie a technických správ PO pre požiarnu bezpečnosť stavieb a technológií ako i analýzy požiarneho nebezpečenstva. - Ponúkame služby špecialistov požiarnej ochrany pri riešení problémov pri návrhu a realizácii stavieb. - Ponúkame vypracovanie projektov z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle Vyhl. číslo 94/2004 Z.z. - Ponúkame poradenstvo pri konzultáciách s odborom požiarnej prevencie - Poradíme pri výbere hasiacich prístrojov, ich type, množstve a rozmiestnení v zmys...

 • Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia

  Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý ako vyhradené požiarno bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti. Inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia. Hlavnou úlohou EPS je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas na realizáciu účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru. Inštaláciu systémov EPS taktiež predpisujú normy STN, EN a príslušné zákony. E...

 • Požiarna a chemická kukla

  Požiarna a chemická kukla

  CIVIC POŽIARNA KUKLA: Civic je vysoko výkonné zariadenie na ochranu dýchania pre sebazáchranu pri požiari. Požiarna kukla je výrobok novej generácie skonštruovaný a odskúšaný, aby spĺňal požiadavky súčasnosti i budúcnosti. Okrem svojej funkčnosti má požiarna kukla radu vlastností, ktoré u starších typov tohto druhu neboli dosiahnuté. - Mimoriadne vysoký ochranný faktor zaisťuje najvyššiu bezpečnosť - Vysoko výkonný CO filter chráni proti väčšine nebezpečných plynov a výparov a zároveň aj proti silne jedovatým časticiam - Mimoriadna odolnosť voči ohňu - V kukle je integrovaná pohodlná polomaska a elastometrické tesnenie krku -...

 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

  Je zariadenie na preventívnu ochranu objektov pred požiarom. Slúži k včasnému rozpoznaniu príznakov požiaru, zvukovej a optickej signalizácii tohoto stavu a prípadnej aktivácii príslušných požiarno-bezpečnostných zariadení (únikové východy, VZT, odvetrávanie a pod.).

 • Požiarna ochrana

  Požiarna ochrana je komplexný a náročný vedný odbor. Široká oblasť vedomostí a dlhoročné skúsenosti sú potrebné na efektívne riešenie požiarnej bezpečnosti objektov, ochranu majetku, životov a zdraví osôb pri zohľadnení špecifických požiadaviek užívateľa a možných rizikových faktorov.

 • Elektrická požiarna signalizácia

  - ZETTLER - ZETFAS - ZETTLER - LOOP - ZETTLER - ECLIPSE - Požiarne hlásiče - ...

 • Požiarná bezpečnosť

  - vykonávanie odbornej poradenskej činnosti - organizovanie školení a overovaní vedomostí z predpisov platných na úseku ochrany pred požiarmi - metodické usmerňovanie zamestnancov - vedenie základnej dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, harmonogramu preventívnych protipožiarnych prehliadok, harmonogramu kontrol stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na hasenie požiarov - kontrolu stavu a úrovne protipožiarnej bezpečnosti, vrátane dodržiavania systémových a programových dokumentov, stavu pracovísk (objektov, komunikácií, miest so zvýšeným nebezpečenstvom vznik...

 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

  – pracujeme hlavne so systémami ZETTLER, ESSER a LITES

 • Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

  EPS je veľmi dôležitou súčasťou komplexnej ochrany majetku i ľudského zdravia. EPS slúži k včasnému rozpoznaniu príznakov požiaru, zvukovej a optickej signalizácii tohoto stavu a prípadnej aktivácii príslušných požiarno-bezpečnostných zariadení. Včasná a spoľahlivá detekcia vzniku požiaru vo všetkých jeho formách (tlenie, zadymenie, plameň) zníži prípadné škody, ale čo je hlavné, dokáže zabrániť zbytočnému ohrozeniu zdravia obyvateľov či pracovníkov.

 • Elektrická požiarna signalizácia

  - významná časť činnosti našej spoločnosti - pre našich klientov zabezpečujeme ochranu objektov systémami Zettler, Lites, Aritech, Esser, Cerberus - spoločnosť vlastní oprávnenie k projekcii, montáži a revíziám týchto systémov - vykonávame zhotovenie pravidelných kontrol a revízií zariadení nami montované zariadenia následne pripojujeme na pulty centrálnej ochrany objektov, aby bola zaistená ochrana majetku po celých 24 hod. denne 365 dní v roku.

 • Požiarna ochrana

  Revízia, oprava a kontrola hasiacich prístrojov, stab. a polostab., systemov aut. hasenia. Oprava a montáž požiarných vodovodov a hydrantov. Kontrola, oprava, montáž a revízia elektr. požiarnej signalizácie. Kontrola, oprava a montáž protipožiarných výplní a uzáverov staveb. otvorov.

 • Požiarna ochrana

  Revízia, oprava a kontrola hasiacich prístrojov, stab. a polostab., systemov aut. hasenia. Oprava a montáž požiarných vodovodov a hydrantov. Kontrola, oprava, montáž a revízia elektr. požiarnej signalizácie. Kontrola, oprava a montáž protipožiarných výplní a uzáverov staveb. otvorov.

 • Požiarna bezpečnosť stavieb

  Naša spoločnosť zabezpečuje vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia stavieb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich vyhlášok a STN prostredníctvom špecialistov požiarnej ochrany. Vypracovávame: - Riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie, - Riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie, - Riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pri zmene stavby, - Riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby skuto...

 • Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

  - systémy EPS dodávané podľa zložitosti objektu a požiarneho zaťaženia budovy - všetky systémy navrhované v súlade s platnou legislatívou - navrhnutie a nainštalovanie požiarnych snímačov podľa potreby klienta aj na budovu nevyžadujúcu EPS v zmysle zákona - snímače zemného plynu (alebo iných plynov) do zabezpečovacích ústrední

 • Elektrická požiarna signalizácia EPS

  EPS sa uplatňujú vo všetkých oblastiach výroby, vo verejných, účelových resp. iných objektoch. Elektrická požiarna signalizácia, slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie protipožiarneho zásahu, príp. uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia šíreniu požiaru resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah.

 • Elektrická požiarna signalizácia - EPS

  EPS - elektrická požiarna signalizácia alúži na sledovanie objektu z hľadiska výskytu požiaru. Na detekciu je možné použiť niekoľko typov detektorov s ohľadom na prostredie v ktorom bude EPS inštalovaná. Výstup EPS môže odosielať poplachovú správu po JTS, GSM, spúšťať sirény, zatvárať dvere v jednotlivých požiarnych úsekoch, spúšťať samočinné hasiace zariadenia a pod.

 • Požiarna ochrana - represia

  Požiarnu zásahovú činnosť osobami s príslušnou kvalifikáciou a s príslušným odborným výcvikom. Závodný hasičský útvar je vybavený požiarne – technickými zariadeniami (požiarna zbrojnica, hasičská technika, TATRA 815-CAS 32, TATRA 138-CAS 32, ŠKODA 706- CAS 25, TATRA 148-PVP 27, AVIA- 30S, SANITNÉ VOZIDLO MERCEDES). Trvalú pohotovosť a pripravenosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany na protipožiarny zásah s počtom hasičov 23+1. V jednotke je zabezpečená strojná služba, protiplynová a spojovacia služba. Vykonávanie požiarneho zásahu a záchrany osôb ohrozených požiarom v prípade vzniku požiaru. Vykonávanie záchra...

 • Požiarna ochrana - prevencia

  - Vykonávanie a plnenie činnosti technika požiarnej ochrany v oblasti požiarnej prevencie osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou - kvalifikáciou: - vykonávanie protipožiarnych preventívnych prehliadok v priestoroch objektu spoločnosti so zameraním najmä na: - vypracovanie, vedenie, udržiavanie a kontrolu dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutkovým stavom (požiarny štatút, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha, zoznam objektov právnickej osoby, miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a pod.), - organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách, ...

Ako získavať nových zákazníkov?

Ako získavať nových zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Požiarna ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.