Drevné peletky a slnečnicový olej

Drevné peletky a slnečnicový olej

Ponúkam drevné peletky 6 a 8 mm. (smrekové, slnečnicové)
slnečnicové- 130 euro
smrekové - 170 euro
Slnečnicový olej 1l baleniach. á 0,77 euro/1l. s dopravou po celej SR
Len kamionové odbery.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Recyklácia drevného odpadu

  Naša spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosť podľa položky R3 – recyklácia alebo spätné získanie organických látok a R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 – R12. Na základe týchto povolení ponúkame našim partnerom likvidáciu drevného odpadu z obalov 150103 podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.

 • Zber stavebného a drevného odpadu

  Zber stavebného a drevného odpadu

  - zber triedeného, netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu; - uskladnenie triedeného, netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu; - triedenie netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu; - drvenie triedeného, netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu; - spracovanie triedeného, netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu; Zber stavebného a drevného odpadu v kategórii ostatné odpady: 17 01 01 betón 17 01 02 tehly 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika 17 01 07 zmesi betónu tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 ...

 • Štiepkovanie drevnej hmoty

  Štiepkovanie drevnej hmoty mobilným štiepkovačom Bobor 80 max priemer vkladaného materiálu 55cm , dlžka štiepky 1, 2, 3, 4cm, kompost

 • Drvič, drtič na spracovanie drevného odpadu vo výrobe

  Drvič, drtič na spracovanie drevného odpadu vo výrobe

  DRVIČ KOMFORT 250 (4kW) JE VHODNÝ: - do menších prevádzok, firiem - do malého nábytkárstva, stolárstva, menšieho stolárskeho centra, pre vinárov na drvenie haluziny, pre záhradkárov na drvenie biologického odpadu a skvalitnenie kompostu, pre firmy ,kde je odpad kartónu, jednorazových paliet prípadne skartácia väčšieho množstva papiera, obalov. - drví jednoduchší materiál, ako drevo, drevené debničky, drevnú štiepku, hobliny, menšie plastové nádoby, obaly, a pod. POPIS A PREDNOSTI DRVIČA: - rozmery drviaceho materiálu sú limitované len rozmermi drviacej komory (otvoru, násypky). - tichá prevádzka - patentované drviace ozubenie - - spätný...

 • Automatický kotol na drevné pelety TYP KP51

  Automatický kotol na drevné pelety TYP KP51

  Kotlové teleso je zhotovené z vysokokvalitného ocelového plechu ako zvarenec. Jeho tvar je upravený tak, aby pri jednotlivých výkonových hladinách došlo k účinnému vychladzovaniu spalín kotlovou vodou. Vysokej účinnosti napomáha novo vyvinutý systém turbulátorov spalín. Tvar vlastného výmenníku je konštrukčne tvarovaný tak, aby spalinové ťahy bolo možné jednotlivo a účinne čistiť v predpísaných intervaloch. Základné parametre kotla: - Max výkon 45 kW - Výkonový rozsah13, 5 - 45 kW - Spotreba paliva 3,3 až 12kg /h - Priemerná dosahovaná účinnosť 91% - Teplota vody 60-80 *C - Rozmery š x h x v 744 x 1285 x 1630 mm - Váha 49...

 • Automatický kotol na drevné pelety TYP KP21

  Automatický kotol na drevné pelety TYP KP21

  Kotlové teleso je zhotovené z vysokokvalitného ocelového plechu ako zvarenec. Jeho tvar je upravený tak, aby pri jednotlivých výkonových hladinách došlo k účinnému vychladzovaniu spalín kotlovou vodou. Vysokej účinnosti napomáha novo vyvinutý systém turbulátorov spalín. Tvar vlastného výmenníku je konštrukčne tvarovaný tak, aby spalinové ťahy bolo možné jednotlivo a účinne čistiť v predpísaných intervaloch. Možnosť pripojenia 400l alebo 700 l zásobníka na pelety. Základné parametre kotla: - Max výkon 29 kW - Výkonový rozsah 8 - 29 kW - Spotreba paliva 2 až 6,8 kg /h - Priemerná dosahovaná účinnosť 91% - Teplota vody 60-80 *C...

 • Automatický kotol na drevné pelety TYP KP11

  Automatický kotol na drevné pelety TYP KP11

  Kotlové teleso je zhotovené z vysokokvalitného ocelového plechu ako zvarenec. Jeho tvar je upravený tak, aby pri jednotlivých výkonových hladinách došlo k účinnému vychladzovaniu spalín kotlovou vodou. Vysokej účinnosti napomáha novo vyvinutý systém turbulátorov spalín. Tvar vlastného výmenníku je konštrukčne tvarovaný tak, aby spalinové ťahy bolo možné jednotlivo a účinne čistiť v predpísaných intervaloch. Základné parametre kotla: - Max výkon 17 kW - Výkonový rozsah 5 -17 kW - Spotreba paliva 1,3 až 4 kg /h - Priemerná dosahovaná účinnosť 91% - Teplota vody 60-80 *C - Rozmery š x h x v 477 x 980 x 1435 mm - Váha 255 kg ...

 • Drevné pelety tmavé 6 mm

  Drevné pelety tmavé 6 mm

  Ponúkam na predaj tmavé drevné pelety o velkosti 6 mm. Balenie plastové= vrecia 15 kg 1 pal 68 vriec /1020 kg Obsah popola do 1,5% Výhrevnosť 17 Mj/kg Pelety sú vhodné do automatických kotlov na ekohrášok. Popol mierne struskuje. Nevhodné pre kotle na biele pelety,.

 • Zber stavebného a drevného odpadu

  Zber stavebného a drevného odpadu

  Zber stavebného a drevného odpadu v kategórii ostatné odpady: 17 01 01 betón O 17 01 02 tehly O 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 17 01 07 zmesi betónu tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva 03 01 05 piliny, hobliny, odrez...

 • Peletové kotle riadené Lambda sondou na drevnú štiepku, obilie a hobliny, drevné pelety, papierové

  Peletové kotle riadené Lambda sondou na drevnú štiepku, obilie a hobliny, drevné pelety, papierové

  Nepredávame lacné zariadenia, ale predávame kvalitné zariadenia! Samozrejmosťou u nami dodávaných systémov a produktov je bezproblémová a úsporná prevádzka, nízke prevádzkové náklady a záruka spoľahlivosti. Nami dodávané výrobky majú už dnes také výkonové parametre, ktoré bude EÚ vyžadovať až za niekoľko rokov. Neustály vývoj a inovácia výrobkov Vám garantuje, že výrobky dosahujú tú najvyššiu kvalitu, hlavne čo sa týka emisií. Nezabudnite, že teplo nie je zadarmo a zakúpenie lacnejšieho výrobku s menšou účinnosťou spaľovania nie je na úsporu, ale Vám za roky prevádzky celú investíciu riadne predraží! Životnosť nami predávan...

 • Kotol na kusové drevo, drevné brikety a uhlie, teplovodný

  Kotol na kusové drevo, drevné brikety a uhlie, teplovodný

  Konečne je tu čas na výmenu starých a neefektívnych kotlov za efektívne a úsporné!! Liatinový teplovodný kotol L a L MAX je určený pre vykurovanie veľkých rodinných domov a objektov. Kotol je konštruovaný pre spaľovanie tuhých palív( drevné brikety, drevo, uhlie ). Ako palivo je možné použiť akékoľvek drevné brikety a aj suché drevo, hlavne polená do maximálnej dĺžky závislej od počtu článkov ktoré sa v kotle nachádzajú a uhlie minimálnej zrnitosti 40 mm. Možné je použiť aj drevo väčších priemerov, pričom sa zníži menovitý výkon kotla a predĺži doba horenia. Prednosti: - osvedčený spôsob vykurovania uhlím a drevom - vyso...

 • Krupinit – 50, (K-50) - izolačná doska z drevnej vlny

  Krupinit – 50, (K-50) - izolačná doska z drevnej vlny, typ – WW, hr. 50 mm. Použitie: tepelná a zvuková izolácia betónových častí stavieb, stien, stropov, podláh, striech, teplovzdušných potrubí, stavba ľahkých stien, priečok, podkroví, vikierov, energeticky úsporných domov. Vlastnosti: - tepelný odpor: RD = 0,65 m2 .K/W - tepelná vodivosť: 0,064 W / m.K - plošná hmotnosť: 19,0 kg / m2 - Objemová hmotnosť: 380 kg / m3 - Trieda reakcie na oheň: B – s1, d0

 • Drevné brikety

  Drevné brikety

  Predáme drevné brikety valcového tvaru, D 90 mm x 250 mm, balené po päť kusov vo fólii, t.j. balík 10 kg. Cena za 10 kg = 2.25 Euro. Na palete 1 000 kg, cena za paletu = 220,0 Euro. Dovoz až k Vám, max 1 500 kg, cena dopravy dohodou. Drevené ekologické brikety sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov bez chemických prísad a bez lepidiel. Nedechtujú a nezanášajú komín. Sú charakteristické tmavou farbou tvrdého dreva a mimoriadne silným zlisovaním pre dlhšiu dobu horenia. Výhrevnosť: 18,7 MJ/kg Zvyškový popol: iba do 1,5 % Priemer a dĺžka: 90 mm ; 250 – 270 mm

 • Spracovanie - drtenie drevnej hmoty

  Spracovanie - drtenie drevnej hmoty

  Ponúkame drtenie drevnej hmoty ako konáre, korene stromov velké rozmery - až do priemeru 2 metre

 • Nákup a predaj drevnej hmoty

  Nakupujeme kompletný sortiment drevnej hmoty od všetkých predajcov drevnej hmoty z Bytčianskeho a Žilinského okresu. Ponúkame na predaj hotové paletové prírezy. Kompletné spracovanie guľatiny na stavebné rezivo, podľa projektu architekta.

 • Vzduchová doprava drevného odpadu

  Vzduchová doprava drevného odpadu

  - hrubostenné vzduchotechnické rúry pre odsávanie drevného odpadu - odlučovače prachu a pilín typu V f 1000 - 3600 mm. - rotačné uzávery - podávače, aj sekcie

 • Sekačka drevného odpadu DDO-KP, DDO-K 400

  Sekačka drevného odpadu DDO-KP, DDO-K 400

  Pre drvenie drevných odpadov zo stavieb, a drevotriesky s výskytom drobných kovových častí, čo umožňuje kladivový rotor.

 • Sekačka drevného odpadu SDOP 400/3, SDOP 600/3

  Sekačka drevného odpadu SDOP 400/3, SDOP 600/3

  Na sekanie dlhšieho drevného odpadu a odrezkov.

 • Sekačka drevného odpadu SDO 400, SDO 600

  Sekačka drevného odpadu SDO 400, SDO 600

  Používajú sa pre sekanie krátkeho drevného odpadu (konce hranolov, reziva, preglejky, atď.).

 • Odlučovač drevnej štiepky

  Odlučovač drevnej štiepky

  predám použitý odlučovač drevnej štiepky vrátane demontáže aj následnej montáže cena dohodou

 • Štiepkovanie drevnej hmoty

  štiepkujeme drevnú hmotu až do priemeru dreva 85 cm, výkonným štiepkovačom HEM 700

 • Drtenie drevnej hmoty

  Drtenie drevnej hmoty - nadrozmery až do priemeru a dĺžky 2m

 • Drevné pelety 6 mm

  Drevné pelety 6 mm

  Ponúkame na predaj drevné pelety svetlé.Pelety sú vyrobené z čistých smrekových pilín bez kôry a bez pojív. Vysoká kvalita prevedenia ktorá spĺňa europsku normu EN 14961-2, kategorie EN plus-A1. Belety neobsahujú v sáčkoch žiadny prach ani odrol. Balenie : 15 kg / sáčok 1 paleta: 70 sáčkov /1050 kg

 • Drevné pelety Royal Pellets 6 mm

  Drevné pelety Royal Pellets 6 mm

  Predáme posledných 5 pal skladom . Drevné pelety najlepšia kvalita na trhu. Kvalitu peliet ovplyvňuje predovšetkým ich zloženie, hustota, nízky obsah vody a kompaktnosť peliet. Hodnoty Royal Pellets sú v tomto ohľade optimálne. Čisté drevné piliny a hobliny, moderná technológia a hlavne neustála kontrola sú zárukou najvyššej kvality peliet Royal Pellets. Technické parametre peliet Royal Pellets: Dĺžka: do 4,5 cm Priemer: 6 mm Hustota: cca 1,2 kg/dm3 Hmotnosť: cca 650 kg/m3 Obsah vody: > 10 % Podiel popola: do 0,5 % Výhrevnosť: min. 5 kW /kg, resp. 18 MJ/kg Balenie: Vrecia 15 kg Paleta: 70 Vriec /1050 kg

 • Drevné pelety 6 mm

  Drevné pelety 6 mm

  Ponúkame na predaj drevné pelety svetlé.Pelety sú vyrobené z čistých smrekových pilín bez kôry a bez pojív. Vysoká kvalita prevedenia ktorá spĺňa europsku normu EN 14961-2, kategorie EN plus-A1. Belety neobsahujú v sáčkoch žiadny prach ani odrol. Balenie : 15 kg / sáčok 1 paleta: 70 sáčkov /1050 kg

 • Kotolňa s využitím drevnej štiepky ako palivovej základne

  Kotolňa s využitím drevnej štiepky ako palivovej základne

  V súčasnosti kotolňa spaľuje ako základné palivo drevnú štiepku. Výkon tohto biomasového kotla je 1,5 MW a pokrýva potreby dodávky tepla do centralizovaného systému vykurovania pre domácnosti a administratívne budovy. Účinnosť pri spaľovaní štiepky je až 87% pri nominálnom výkone. Drevo je najrozšírenejším palivom z hľadiska biomasy. Ako palivo môže mať rôznu podobu – kusové alebo drevný odpad (drevná štiepka a pelety). Dokonca môže byť špeciálne pestované ako energetická rastlina napr. rýchlorastúca vŕba. Na prípravu štiepky pre spaľovanie sa dá využiť akákoľvek drevná hmota špeciálne pestovaná na energetické účely, rovnak...

 • Pevné palivé (hnedé, čierne a drevné (drevené) uhlie, antracit, koks, drevené (pilinové) a uhoľné br

  Pevné palivá (hnedé, čierne a drevné (drevené) uhlie, antracit, koks, drevené (pilinové), rašelinové a uhoľné brikety, palivové drevo; drevené, rašelinové slnečnicové a slamené pelety (peletky).

 • Voľné kapacity na spracovanie drevnej hmoty

  Mám voľné kapacity na spracovanie drevnej hmoty cca.1OO-130m3.Porez na uhlovej píle,skracovačky,sušička,štvorstranka,cinkovačka,lis na nekonečný vlys,lis na škarovku max.širka1000mm-dlžka4000mm.Hľadám firmu-odberaťeľa na lepený program -pracovné dosky,škarovka a pod.Máme aj stroje na výrobu drevených násad akéhokoľvek druhu takže je možné vyrábať aj drevené násady. Môžme vyrábať aj polotovary surové alebo suché, nie parené.

 • Likvidácia drevnej hmoty

  Ekologická likvidácia drevnej hmoty - štepkovanie.

 • Štiepkovače (drvenie drevnej hmoty)

  Štiepkovače (drvenie drevnej hmoty)

  Stroje sú určené na drvenie drevnej hmoty na štiepky veľkosti 13 mm za účelom ekologickej likvidácie konárov a silnejších častí stromov do priemeru 160 mm. Pri menších rozmeroch má pevnú konštrukciu, rýchle a jednoduché trojbodové uchytenie k traktoru. Štiepkovač aj s menším príkonom dosahuje vysoký výkon. Je variabilne koncipovaný pre rôzne pripojenia pohonu (trojbod, ISO doska, klinový hriadeľ traktora, pohon hydraulickým motorom, elektromobilná i stabilná varianta). Štiepkovač je možné pripojiť aj za malotraktor s otáčkami 540 ot/min (vtedy sa používa prevod klinovými remeňmi na zvýšenie otáčok stroja). Pri práci s otáčkami pod 750 ot/m...

 • Ponuka drevnej štiepky a štiepaného dreva

  Ponúkame drevnú štiepku a štiepané drevo. Ponuka je vo veľkých množstvách.

 • Automatický kotol na drevné pelety TYP KP50

  Automatický kotol na drevné pelety TYP KP50

  Kotlové teleso je zhotovené z vysokokvalitného ocelového plechu ako zvarenec.Jeho tvar je upravený tak ,aby pri jednotlivých výkonových hladinách došlo k účinnému vychladzovaniu spalín kotlovou vodou.Vysokej účinnosti napomáha novo vyvinutý systém turbulátorov spalín.Tvar vlastného výmenníku je konštrukčne tvarovaný tak ,aby spalinové ťahy bolo možné jednotlivo a účinne čistiť v predpísaných intervaloch. * Základné parametre kotla: - Max výkon 48 kW - Výkonový rozsah 13 - 48 kW - Spotreba paliva 3 až 12,9 kg /h - Priemerná dosahovaná účinnosť 90% - Teplota vody 60-80 *C - Rozmery š x h x v 744 x 1285 x 1630 mm - Váha 490 ...

 • Automatický kotol na drevné pelety TYP KP20

  Automatický kotol na drevné pelety TYP KP20

  Kotlové teleso je zhotovené z vysokokvalitného ocelového plechu ako zvarenec.Jeho tvar je upravený tak ,aby pri jednotlivých výkonových hladinách došlo k účinnému vychladzovaniu spalín kotlovou vodou.Vysokej účinnosti napomáha novo vyvinutý systém turbulátorov spalín.Tvar vlastného výmenníku je konštrukčne tvarovaný tak ,aby spalinové ťahy bolo možné jednotlivo a účinne čistiť v predpísaných intervaloch. * Základné parametre kotla: - Max výkon 25 kW - Výkonový rozsah 7,5 - 25 kW - Spotreba paliva 1,81až 6,25 kg /h - Priemerná dosahovaná účinnosť 87% - Teplota vody 60-80 *C - Rozmery š x h x v 497 x 1065 x 1420 mm - Váha 2...

 • Automatický kotol na drevné pelety TYP KP10

  Automatický kotol na drevné pelety TYP KP10

  Kotlové teleso je zhotovené z vysokokvalitného ocelového plechu ako zvarenec.Jeho tvar je upravený tak ,aby pri jednotlivých výkonových hladinách došlo k účinnému vychladzovaniu spalín kotlovou vodou.Vysokej účinnosti napomáha novo vyvinutý systém turbulátorov spalín.Tvar vlastného výmenníku je konštrukčne tvarovaný tak ,aby spalinové ťahy bolo možné jednotlivo a účinne čistiť v predpísaných intervaloch. * Základné parametre kotla: - Max výkon 14,9 kW - Výkonový rozsah 4,5-14,9 kW - Spotreba paliva 1,25 až 3,7 kg /h - Priemerná dosahovaná účinnosť 87% - Teplota vody 60-80 *C - Rozmery š x h x v 360 x 1065 x 1420 mm - Váha...

 • Drevné brikety - predaj

  Drevné brikety - predaj

  Predáme prvotriedne drevné brikety, valcové D 90 mm x 250 mm bez diery ďalej RUF tehlové brikety balené po 6 ks = 10 kg - výhrevnosť 17,6 MJ/kg - popolnatosť pri 550°C 0,25% - merná hmotnosť 1,13 kg/dm3- 1,20 kg/dm3 - vlhkosť 8 - 10% - balenie: balík 10 kg v igelitovej fólii, jednotlivý odber = 2,20 EUR balenie: paleta 100 balíkov na palete - 1 tona, cena 200 Euro

 • Píla - porez drevnej hmoty

  Píla - porez drevnej hmoty

  Jak jsme již zmínili, rozšiřujeme naše služby o další pilu, abychom mohli uspokojit naše zákazníky kvalitou a zejména i rychlostí pořezu dřeva. Hlavní náplní práce však zůstane pořez stavebního řeziva, který se pohybuje zhruba okolo 350 m3. Na pořez kulatiny používáme klasickou rámovou pilu (katr) a tím máme možnost realizace následujících služeb: - pro zákazníky naší pily máme připraveny hranoly všech rozměrů a typů - pila připravuje všechny rozměry prken dle Vašich požadavků - střešní latě všech rozměrů - dále máme možnost pořezu kulatiny dle Vašich požadavků - současně si u nás můžete nakoupit palivové ...

 • Sekačka drevného odpadu

  Sekačka drevného odpadu

  Bubnová nožová sekačka s dvoma sekacími nožmi na rotore a dvoma pevnými nožmi (otočné – štvorstaranne naostrené). Slúži k sekaniu drevného odpadu, ktorý vzniká pri výrobe reziva alebo inom spracovaní drevnej hmoty. Drevný odpad sa štandardne seká na štiepku o dĺžke 30 mm. Triediace sito je vymeniteľné - podľa požadovanej veľkosti štiepky - 40x40 , 80x80 mm. Preťaženie stroja je elektronicky kontrolované. Sekačka sa vyrába v dvoch variantach, ktoré sa líšia veľkosťou a to typ SDO-700 a SDO-400. Sekačka sa štandardne dodáva so vstupným vibračným dopravníkom dĺžky 6 metrov.

 • Drevné brikety, certifikované, maloobchodný predaj

  Drevné brikety, certifikované, maloobchodný predaj

  Predáme prvotriedne drevné brikety, valcové D 90 mm x 250 mm bez diery a aj s dierou a RUF brikety - výhrevnosť 17,6 MJ/kg, to je 10 kg brikiet = 14,65 kg uhlia = 7,34 m3 plynu = 46 kWh - popolnatosť pri 550°C 0,25% - merná hmotnosť 1,13 kg/dm3- 1,20 kg/dm3 - vlhkosť 8 - 10% - spojivo bez spojiva - balenie: balík 5 ks = 10 kg v igelitovej fólii, jednotlivý odber = 2,20 EUR balenie: paleta 100 balíkov na palete - 1 tona, cena 220 Euro Akcia na dovoz: Pri odbere jednej palety dopravné len 0,22 .- € / km, alebo dohodou.

 • Drevné pelety 6 mm alebo 8 mm

  Drevné pelety 6 mm alebo 8 mm

  Ponúkame na predaj drevné pelety priemer 6 mm alebo 8mm Balenie Big -bag - 1000 kg Pelety sú vhodné pre všetky typy kotlov na peletky ale aj do všetkých typov kotlov so zásobníkom s automatickým podávaním paliva a elektronickým riadením splovacieho procesu.

 • Drevné brikety PINI-Kay - buk

  Drevné brikety PINI-Kay - buk

  Ponúkame na predaj drevné brikety PINI-Kay. Jedny z najlepších brikiet na trhu. Vysoká výhrevnosť nizka vlhkosť. Zloženie : Buk- Dub Rozmer 50 x 50 x 250 mm Balenie po 9 a 10 kg balík. Výhrevnosť do 20 Mj/kg Obsah popola: do 1% Vlhkosť do 8%.

 • Drevné pelety 6 mm balené 15 kg

  Drevné pelety 6 mm balené 15 kg

  Ponúkame na predaj drevné pelety svetlé priemer 6 mm. Pelety sú vhodné do všetkých typov kotlov na pelety ale aj krbových kachlí na spalovanie peliet. Výhrevnosť : 18 Mj/kg Nízky obsah popola do 0,5% Priemer: 6 mm Balenie po 15 kg vrecko Paleta : 65bal - 975 kg alebo 80bal - 1200 kg

 • Predaj a nákup drevnej hmoty

  Predaj a nákup drevnej hmoty

  Ponuka našej firmy je nasledovná: Nákup: - surové kmene ihličnaté a listnaté v celých dĺžkach alebo konkrétne sortimenty buď na OM alebo na koreni - nákup ihličnatých odrezkov v dĺžkach 2 až 6m - nákup stavebného reziva Predaj: ihličnaté výrezy a to v nasledovných sortimentoch : - II.trieda, III.A výber v dlž.4,5,6m na čape 35+; - III.AB 20+ v dlž.4,5,6m a v dĺžkach 8-14m; - III.B 20+ v dlž.4,5,6m a v dĺžkach 8-14m; - III.C 20+ v dlž.4,5,6m; agregátna hmota 12-19cm v dlž. 4 a 5m; vláknina 2m; ihličnaté palivo - iné druhy drevín podľa dohody

 • Štiepkovanie, predaj drevnej štiepky

  Štiepkovanie, predaj drevnej štiepky

  Služby: - likvidácia sadov, alejí a iných drevných porastov - čistenie zalesnených trvalých trávnatých porastov - čistenie vodných kanálov a povodí riek - likvidácia porastov pod vysokým napätím, okolo ciest, železničných tratí a plynovodov a pod. - predaj drevnej štiepky Ponúkame štiepkovanie drevnej hmoty výkonným mobilným štiepkovačom. Hmota - haluzovina, ťažobný odpad, piliarske odrezky, vláknina do priemeru 700 mm.

 • Porez a predaj drevnej hmoty na rezivo

  Porez a predaj drevnej hmoty na rezivo

  Našim zákazníkom ponúkame služby v oblasti porezu a predaja drevenej hmoty na rezivo.

 • Spracovanie drevnej hmoty

  - porez guľatiny na rámovej píle podľa požiadaviek - výroba stavebného a stolárskeho reziva rôznych sortimentov a kvalít v drevine smrek a jedľa

 • Výkup drevnej hmoty, štiepkovanie, preprava a predaj štiepky

  Vykupujeme a spracujeme drevnú hmotu na štiepku. Zabezpečujeme komplexné služby od vývozu hmoty, cez štiepkovanie až po odvoz štiepky vlastnými strojmi.

 • Drevné pelety

  Drevný odpad, ktorý nám vzniká pri výrobe prírezov a parkiet, využívame do posledného kúsku na výrobu kvalitných drevených peliet. Pelety sú vyrobené z čistých dubových a bukových pilín, neobsahujú kôru. Vyrábajú sa tzv. peletizáciou (zlisovaním pilín do menších granúl) pomocou modernej talianskej technológie bez použitia chemických prísad a lepidiel. Majú tmavšiu farbu kvôli obsiahnutým dubovým pilinám, čo v žiadnom prípade neznamená nižšiu kvalitu peliet. Práve naopak, dub ako drevina je oveľa cennejší a hodnotnejší ako dreviny ihličnaté. I vďaka tomu majú pelety vysokú výhrevnosť 18,51 MJ/kg, dobu horenia o 30% vyššiu ako ...

 • Porez drevnej hmoty

  Porez drevnej hmoty

  Spoločnosť prevádza porez drevnej hmoty (na dosky, fošne, stavebné rezivo, ...) na objednávku pre firmy aj jednotlivcov. Používaná technológia umožňuje úzky a šetrný rez, čím sa maximalizuje využitie kvalitnej drevnej hmoty.

 • Odlučovač drevnej štiepky

  Odlučovač drevnej štiepky

  predám použitý odlučovač drevnej štiepky vrátane demontáže aj následnej montáže cena dohodou

 • Zákazníkom ponúkame prepravu drevnej hmoty

  Zákazníkom ponúkame prepravu drevnej hmoty nákladným vozidlom MAN s hydraulickou rukou a prívesom. Našimi prednosťami je seriózny prístup, spoľahlivosť a flexibilita.

Ponúkate reštauračné služby?

Ponúkate reštauračné služby?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Drevné peletky a slnečnicový olej 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.