Poskytovanie stravovacích služieb, catering, pol/penzia - plná penzia, rozvoz stravy

Reštaurácia,výčap,čajovňa - zmrzlina
strav.služby - záv.stravovanie - denné menu, rozvoz stravy,príprava - výdaj - obsluha svadby,poh.
hostiny, výročité oslavy,rod.stretnutia,krštiny,birmovky,stužkové,študenské stretnutia,letná teresa,guľáš party,catering,pol/penzia + plná/penzia, samostatne - raňajky - obedy - večere
Akcia ZIMA 2013-2014
CENOVÁ PONUKA ZIMA 12/2013-4/2014
Dospelý pl/penzia cena výdaj
12 r - 90 rok raňajky 2,20 € 7,30 - 9,30 Hod
obed + polievka 5,00 € 12,30 - 14,00
večera 5,00 € 17,30 - 19,30
==================================================================
12,20 €

Deti pl/penzia raňajky 1,50 €
3r - 11 rok obed + polievka 2,70 €
večera 2,50 €
==================================================================
6,70 €

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Dospelý pol/penzia cena výdaj
12r - 90 rok raňajky 2,2 € 7,00 - 9,30 Hod
večera + polievka 5,00 € 17,00 - 20,00 Hod

Deti pol/penzia
3r- 11 rok raňajky 1,50 €
večera + polievka 2,70 €
===================================================================
5,20 €
Ponuka denného menu po celý deň.
Cenová ponuka pre skupiny (od 15 - a viac ) po dohode,
Výber a skladbu jedál po dohode, vege + bezlepkové a bez mliečne stravy


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Poskytovanie logistických služieb v oblasti kamiónovej, železničnej a kombinovanej dopravy

  Cestná preprava Vnútroštátna a medzinárodná preprava Spätné vyťažovanie áut Logistické služby Krátkodobé a dlhodobé skladovanie Prepravy nebezpečného tovaru ADR Preprava mimoriadnych zásielok Colná deklarácia Realizácia prepráv typu JUST IN TIME Špeciálne a nadrozmerné prepravy

 • Poskytovanie služieb v oblasti geodézie a geoinformatiky

  Poskytování služeb městům a obcím patří k základním pilířům našich komplexních služeb v oblasti geodézie a geoinformatiky. Jsme právem pyšní na údržbu a tvorbu Digitálních technických map (DTM) ve 36 městech. V rámci balíčku služeb GEODATA on-line nabízíme zpřístupnění geodat ve správě města (aplikace Geodata Distribution) a také velmi úspěšnou službu e-UtilityReport zajišťující standardizaci podání žádosti o vyjádření správcům technické infrastruktury. Neméně důležitým úspěchem je i distribuce jevů ÚAP některých správců TI úřadům územního plánování prostřednictvím naší aplikace ÚAP.

 • Poskytovanie služby stavebným mechanizmom UNC

  Poskytovanie služby stavebným mechanizmom UNC

  – zemné a výkopové práce

 • Poskytovanie terapie hrou - psychoanalytický prístup

  Väčšina detských ťažkostí súvisí s emočnou nezrelosťou správania, fixovanosťou na vývinovo nezrelú pozíciu, čo samozrejme prináša do života dieťaťa množstvo problémov /neschopnosť odísť od matky, nespôsobilosť hrať sa, úzkostné prežívanie, manipulatívne správanie, detská agresia, problémy so zaspávaním, problémy s nácvikom toalety, problémy s jedením, nadmerná súrodenecká rivalita a pod./ Každé dieťa premieta svoj duševný stav do hry. Preto je terapia hrou založená na pozorovaní hrových prejavov a psychoanalytickom porozumení toho, prečo sa dieťa hrá práve takýmto spôsobom. Terapeut poznáva vývinovú pozíciu dieťaťa s dôraz...

 • Poskytovanie symbol terapie

  Terapia patrí medzi psychoanalytické metódy, v ktorej sa využíva množstvo rôznych jednoduchých predmetov - symbolov. Symbol má pre klienta veľmi dôležitý súkromný emočný význam, pomáha spájať vedomie s nevedomím a ponúka vhľad do problémových oblastí klientov. Je to veľmi zaujímavá metóda spracovávania nevedomých konfliktov a zároveň porúch v oblasti emócií a sociálneho prispôsobenia sa.

 • Poskytovanie sugestívnej psychoterapie a hypnózy

  Používa sa ako doplnková terapia pri uvedených spôsoboch liečby alebo ako samostatná metóda pri odstraňovaní jasne definovaných problémov, napr. strach z odpovede, fajčenie ... Naučí klienta relaxovať, pozitívne myslieť, emočne vhodne sa naladiť, zaspávať a udržiavať si zdravú hladinu emočnej dráždivosti. Z relaxačných techník používame: autogénny tréning, Jacobsonov tréning.

 • Poskytovanie dynamickej psychoterapie

  Pomáha liečiť psychické konflikty a emočné problémy dialógom, rozhovorom medzi terapeutom a klientom. Terapeutický vzťah odhaľuje nevhodné scenáre prežívania klienta, posúva ho do reality tak, aby si lepšie rozumel, rozhodoval sa a emočne kvalitne prežíval svoju súčasnú životnú pozíciu.

 • Poskytovanie finálnej terapie

  Filiálna terapia, založená na psychoanalytickej teórii, predstavuje veľmi modernú spoluprácu terapeuta s rodičmi a dieťaťom, ktorá šetrí čas a zameriava sa na akútny problém dieťaťa. Terapeut pohotovo a ústretovo osloví tzv. spoločný priestor rodiča a dieťaťa, v ktorom sa rodič a dieťa vzájomne kontaktujú, ale kde sa žiaľ aj aktivuje a udržiava problémové správanie dieťaťa. Terapeut vstupuje do vnútorného priestoru tejto interakcie, poskytne rodičovi porozumenie pozorovaného správania dieťaťa a zároveň odporučí nový spôsob kontaktu s dieťaťom, aby sa rozvíjalo zrelým spôsobom a bolo šťastné.

 • Poskytovanie racionálnej psychoterapie

  Terapia je založená na tom, aby klient na rozumovej úrovni pochopil príčinu svojich ťažkostí. Terapeut vysvetľuje klientovi spôsob, akým jeho problém vznikol, akým spôsobom sa udržiava a odporúča klientovi spôsob liečby. Terapia je vhodná predovšetkým pre neurotických klientov.

 • Poskytovanie kongitívno-behaviorálnej terapie

  Terapeut v úzkej spolupráci s klientom odhaľuje chybné myšlienkové postoje k určitým situáciám v jeho živote, pretože dané myšlienkové pochody prinášajú so sebou veľmi nepríjemné emočné stavy, predovšetkým úzkosť a neistotu. Klient sa naučí ovládať svoje myšlienkové scenáre, aby predišiel nepriaznivým emočným stavom. Napr. klient s obsedantnou poruchou, ktorý sa opakovane musí presviedčať o tom, či vypol plyn, sa naučí myšlienkovo spracovávať danú situáciu tak, aby nebol emočne nútený plyn kontrolovať. Vedomým spôsobom prijme nový myšlienkový postoj: „Kontrolovať plyn to sú len slová v mojej hlave, ktoré pre mňa v tejto chvíl...

 • Poskytovanie katatýmno-imaginatívnej terapie

  Je najprepracovanejšou metódou psychoanalytickej terapie. Hovorí sa, že je to metóda denného sna, kedy klient v mierne relaxovanom stave „sníva“. Pod vedením terapeuta si predstavuje zadané motívy /napr. kvet .../, ktoré majú tú úžasnú silu, že prepájajú podvedomé konfliktné obsahy klienta s jeho porozumením a samozrejme súčasnými životnými ťažkosťami. Metóda prináša emočnú úľavu, lepší kontakt s vnútornými potencionalitami klienta a postupné zrelšie správanie sa v realite.

 • Poskytovanie životného a neživotného poistenia

  Pracujte s odborníkmi na životné poistenie a získajte viacej ako je len poistná zmluva ktorá Vám nerieši situáciu v ktorej sa môžete ocitnúť. Situáciu kde z rôznych dôvodov môžete prísť o Váš príjem a tak skomplikovať alebo absolútne ukončiť možnosť financovanie Vašich cieľov. Presne na takéto možnosti Vám má slúžiť Vaše životné poistenie. Životné poistenie Vám zabezpečí Váš príjem v prípade práceneschopnosti, trvalej invalidity, kritickej choroby taktiež zabezpečí finančné prostriedky pre Vašich blýzskych. Rozhodnutie je len na Vás spolupracujte s nami a my Vám ukážeme viaceré možnosti , z viacerých spoločností a poskytneme ...

 • Poskytovanie hypotekárnych a investičných úverov

  My Vám predložíme viaceré alternatívy financovania podľa Vašich požiadaviek. Z pomedzi alternatív si vyberiete podľa nezávislých informácií, ktoré Vám ponúkneme, tú najvhodnejšiu pre Vás. Ďalej Vám vo Vami vybranej ponuke dodáme kalkulácie s viacerých konkurenčných spoločností. Pre Vami vybranú spoločnosť, Vám pripravíme všetky doklady k vybaveniu finančných prostriedkov. Pracujte s odborníkmi, ktorí Vám všetky informácie podajú tak aby ste aj Vy sami dostali všeobecný prehľad v bankovníctve. Financovanie investičných príležitostí a podnikateľských nehnuteľností – Financovanie Vašich podnikateľských aktivít. Spolupracujte ...

 • Poskytovanie internetového pripojenia

  - všetky programy sú dátov neobmedzené - v cenníku sú uvádzané maximalné dosahované rýchlosti - počas trvania viazanosti je možné prejsť na vyšší program - v prípade záujmu bude klientovi poskytnutá statická IP adresa - na jedno prípojne miesto môže byť pripojených viacero PC v rámci domácnosti - všetky porgramy a tarify sú platné od 1.9.2013

 • Zníženie nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

  Zníženie nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

  Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo TOP 50 najpredpisovanejších liekov za rok 2012. Podľa tejto štatistiky je jasné, že najviac liekov sa predpisuje na Slovensku ľuďom kvôli srdcovo-cievnym problémom a jednoznačne v tabuľke vedú lieky na vysoký krvný tlak. Napríklad Anopyrin, ktorý je v tabuľke prvý, sa predpisuje ako protizápalové liečivo a proti zrážaniu krvi práve spolu s tabletkami na vysoký krvný tlak. Za rok 2012 sa ho predalo viac ako 1,3 milióna balení! Po liekoch na TK nasleduje liek na žily Detralex a analgetikum Novalgin, nasledujú Agen 5, Lusopress, Tritace 5 a Concor sú na zníženie tlaku, Cavinton na žily v mozgu. H...

 • Poskytovanie strážnej služby

  Poskytovanie strážnej služby

  Poskytujeme Vám strážu službu vo vašich objektoch na profesionálnej úrovni za výhodné ceny. a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému) h) vypracúvanie plánu ochrany.

 • Poskytovanie sídiel – virtuálna kancelária

  Poskytovanie sídiel – virtuálna kancelária

  Chcete sídlo Vašej spoločnosti na adrese v Bratislave? Sídlo spoločnosti je nielen nutnosťou pre každú spoločnosť, ale je hlavne jej vizitkou, sídlo na prestížnej adrese v Bratislave zvyšuje dôveryhodnosť firmy a môže tak podporiť jej úspech u potencionálnych obchodných partnerov. Poskytneme Vám obchodnú adresu, alebo sídlo pre Vašu spoločnosť. Budeme za Vás príjmať poštu, alebo Vám zaistíme kancelárske služby. Na našom sídle funguje sekretariát, ktorý zabezpečuje správu a evidenciu prijatej pošty pre klientské spoločnosti. Využite našej ponuky na poskytnutie obchodnej adresy pre účely umiestnenia sídla spoločnosti na zaujímavé adr...

 • Poskytovanie služieb a poradenstva pre správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov

  Poskytovanie služieb a poradenstva pre správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov

  Spoločnosť JP Eko s.r.o. sa strategicky zameriava na poskytovanie služieb a poradenstva pre správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB) ponúkame služby, ktorými sa docieli nielen komfort a bezpečnosť, ale aj úspora energie pri osvetľovaní V tejto sekcii nájde všetky potrebné informácie ako ušetriť energiu, modernizovať a rekonštruovať vaše elektroinštalácie. Služby, ktoré ponúkame: - Senzorové osvetlenie - Domáce dorozumievacie zariadenia (DDZ) - DEK systémy - Núdzové osvetlenia - Projektová a revízna činnosť - poradenská činnosť - Komplexné služby v oblasti rekonštrukcií elektroinštalácie a bleskozvodov

 • Služby - Poskytovanie sonografie

  Služby - Poskytovanie sonografie

  Ponúkame služby ako sú: * brušných orgánov * dopplerovské vyšetrenie ciev * malých častí tela ( krku, končatín, prsníkov, mieška, kĺbov...) * pre budúce mamičky 3D/4D ultrazvuk ich bábätiek * punkcie a biopsie na histologické vyšetrenie * vyšetrujeme deti i dospelých

 • Poskytovanie účtovníctva

  Poskytovanie účtovníctva

  Zabezpečíme pre Vašu firmu spracovanie podvojného ú?tovníctva aj s vypracovaním da?ového priznania. Túto službu môžu využiť aj fyzické osoby - podnikatelia, aj pri správe bytových domov, pre ktorých zabezpe?íme spracovanie jednoduchého ú?tovníctva aj s príslušným danovým priznaním. Pre fyzické osoby, ktoré nepodnikajú, ale prenajímajú nehnuteľnosti alebo potrebujú vyhotoviť danové priznanie k zdaniteľným príjmom, ponúkame svoje služby.

 • Poskytovanie konzultácií v oblasti nanomateriálov

  Poskytovanie konzultácií v oblasti nanomateriálov

  Nanotechnológie sú technológie, ktoré dovoľujú aplikovať rôzne úpravy, skúmať, vizualizovať, merať a manipulovať s nanočasticami a súčasťami, ktorých rozmery sú miniatúrne. Nanotechnológie, nové materiály a nanomateriály nachádzajú široké uplatnenie vo všetkých odvetviach spoločenskej praxe a takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. DSSI, a.s. v oblasti nanotechnológií a nanomateriálov poskytuje nasledujúce služby: - poskytovanie konzultácií v oblasti nanomateriálov a nanotechnológií, - vypracovanie štúdií a projektov pre aplikácie nanomateriálov a nanotechnológií v záujmovej oblasti.

 • Poskytovanie strážnej služby

  Poskytovanie strážnej služby

  V súlade s podmienkami uvedenými v zákone NR SR č, 473/2005 Z.z. o prevádzkovaní súkromnej bezpečnost sme pre Vašu spoločnosť /organizáciu/ p r i p r a v e n í zabezpečiť: - STRÁŽENIE OBJEKTOV A OCHRANU MAJETKU v budovách a objektoch úradov a inštitúcií, budovách rezidencií, priemyseľných podnikoch a objektoch, stavbách, skladových objektoch, obchodných centrách a obchodoch, vzdelávacích, ubytovacích, športových, rekreačných objektoch a zariadeniach, historických a pamiatkových objektoch a v ďalších objektoch podľa požiadaviek odberateľov. ZABEZPEČOVANIE PORAIADKOVEJ SLUŽBY A OCHRANY MAJETKU A OSÓB pri spoločenských, kultúrnych a špor...

 • Poskytovanie podnikateľských úverov

  Poskytujeme krátkodobé podnikateľské úvery ( max. na obdobie 1 roka ) Úroková sadzba sa pohybuje od 2 - 3 % mesačne. Ako ručenie požadujeme v zásade nehnuteľnosť, ale je možnosť dohody aj na inom spôsobe ručenia, prípadne možnosť dohody o podiele na zisku.

 • Poskytovanie Digi TV

  Digi TV je další poskytovateľ digitálneho satelitného vysielania. Zoznam programov DIGI TV Aj tento poskytovateľ prechádza mnohými zmenami ,najdôležitejšou zmenou je asi zmena kódovania vysielania aj s výmenou dekódovacích kariet kôli pirátskemu príjmu tohoto vysielania.

 • Poskytovanie UPC-Direct

  UPC-Direct je poskytovateľ širokej škály programov Zoznam programov.Momentálne prechádza na druhú družicu preto dôrazne doporučujeme zákazníkom tejto služby , aby sa obrátili na montážne firmy a dohodli si prenastavenie paraboly a naladenie programov z druhej družice aby predišli výpadku pri sledovaní svojich obľúbených programov

 • Poskytovanie CSLink

  CSLink je česká obdoba SkyLinku Taktiež ponúka rôzne úrovne využívania jeho služieb od bezplatného príjmu Českých a Slovenských programov , cez rozšírené balíčky bonusových programov až po programy vysielané vo vysokom rozlíšeni takzvané HD programy .

 • Poskytovanie Skylink

  SkyLink je na Slovensku najrozšírenejší systém distribúcie digitálneho sa telitného vysielania.Ponúka rôzne úrovne využívania jeho služieb od bezplatného príjmu Slovenských a českých programov , cez balík MULTI bonusových programov až po programy vysielané vo vysokom rozlíšeni takzvané HD programy .

 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

  - striekanie práškovými a syntetickými farbami - lakovanie - zámočnícka výroba podľa zákaziek - strihanie plechu do hrúbky 12 mm - vypalovanie plechov CNC plazmou - ohýbanie na CNC ohraňovacom lise TRUMPF

 • Poskytovanie služieb informátora

  V rámci našich služieb poskytujeme aj služby informátora

 • Poskytovanie služieb v oblastiach

  - montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, - montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení, - výroba rozvádzačov nízkeho napätia, - montáž bleskozvodov, - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení vrátane bleskozvodov podľa platných legislatívnych predpisov.

 • Poskytovanie právnych služieb

  - vymáhanie pohľadávok - zastupovanie klientov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi - poskytovanie právneho poradenstva - spisovanie listín o právnych úkonoch - vypracúvanie právnych rozborov - vypracúvanie reštrukturalizačných posudkov

 • Poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany

  # vypracovanie a vedenie kompletnej dokumentácie PO # preventívne protipožiarne prehliadky, organizácia a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi, # výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi, # prenájom hasiacich prístrojov, # kontroly požiarnotechnických zariadení /hasiace prístroje, požiarne uzávery/, požiarnych hydrantov a hadicových systémov,

 • Poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby

  # vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP a jej aktualizácia v súlade s právnymi predpismi, # informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, # výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP, # vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti v oblasti stavebníctva, # hodnotenie rizík vyplývajúcich z práce a návrh plánu opatrení na ich znižovanie, # označenie a vybavenie pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

 • Poskytovanie poradenstva

  - poskytovanie poradenstva pre zamestnávateľov v oblasti BOZP - poradenstvo pri spracovaní záznamu o pracovnom úraze - upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch - vykonávanie kontrolnej činnosti na pracovisku - zastupovanie firmy pri kontrolách inšpektorátu práce

 • Poskytovanie odborných rád pri zakladaní a prevádzkovaní

  - poradenstvo na úseku strážnej služby - poradenstvo na úseku detektívnej služby

 • Poskytovanie služieb v oblasti statiky

  - Vypracovávanie statických výpočtov, statických posudkov a výkresovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Vypracovávanie statických výpočtov, statických posudkov a výkresovej dokumentácie v rozsahu realizačnej dokumentácie - výrobná dokumentácie oceľových konštrukcií - výrobná dokumentácie betónových konštrukcií ( výkresy výstuže) - výrobná dokumentácie betónových prefabrikovaných konštrukcií - výrobná dokumentácie drevených konštrukcií - Riešenie statických porúch a návrhy ich sanácií - Statické a dynamické výpočty nosných konštrukcií stavieb akéhokoľvek druhu –drevo, oceľ, betón, zakladanie stavieb - Vyhotovo...

 • Poskytovanie služieb v oblasti architektúry

  - Stavebno –architektonické štúdie ( možnosť 3D vizualizácií) - Kompletné vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie - Kompletné vypracovanie projektu pre stavebné povolenie - Kompletné vypracovanie realizačnej, výrobnej a dielenskej dokumentácie konštrukcií stavieb - Autorský dozor, poradenstvo na stavbe - Inžinierska činnosť - vybavovanie povolení a vyjadrení k jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie

 • Poskytovanie leasingu

  Prington Leasing, a. s. má v súčastnosti v ponuke tieto hlavné produkty: - Finančný leasing - dlhodobý prenájom veci s právom následného odkupu - nákupná cena do 20. 000,- Sk: - zmluva uzatvorená na 6, alebo viac mesiacov - nákupná cena nad 20. 000,- Sk: - zmluva uzatvorená na 36, 48, resp. 90 mesiacov - Predaj na splátky - nákup materiálu a tovaru - Faktoring Velku čast nášho portfólia tvoria najmä zdravotnícke prístroje a zariadenia. Spolupracujeme s množstvom spolahlivých partnerov, prostredníctvom ktorých je si možné kompletne vybavit jednotlivé ambulancie, resp. lekárne. Okrem toho sa naša spoločnost orientuje aj na širšiu podnikatelskú ...

 • DalNet - Poskytovanie internetového pripojenia

  - rýchla internetová konektivita po kvalitnej optickej sieti - všetky dôležité spoje a lastmile postavené na najkvalitnejších bezdrôtových zariadeniach, štruktúrovanej a optickej kabeláži s reálnym prenosom až 1 Gbit/s - garancia kvality služieb, garantované linky na 100% - nepretržité nonstop pripojenie do siete internet a do lokálnych sietí DALNet - výhody lokálnych sietí s veľkou priepustnosťou - prístup do siete internet bez ďalších telekomunikačných poplatkov - veľké množstvo dostupných programov pre každého - na požiadanie možnosť získania verejnej IP adresy pre prevádzkovanie serverov, sietí ... - výrazna úspora nákladov oproti ...

 • Poskytovanie odborných prác v strojárskom priemysle pre zahraničných partnerov v nemecky hovoriacich

  - CNC obrábačov - elektrikárov - zváračov s platnými certifikátmi - zámočníkov na montážne práce v strojárskom priemysle - zámočníkov na hliníkové fasádne systémy - stolárov (výroba nábytku a iných drevených výrobkov) - montážnikov na skladanie nábytkových zostáv u zákazníka

 • Poskytovanie Dancing služieb

  Prajete si rozprúdiť zábavu vo Vašom klube, diskotéke alebo na párty, prípadne festivale? ... naše tanečníčky sú tu len pre Vás.

 • Poskytovanie ubytovania

  Budete-li unavení po dlouhé a vyčerpávající jízdě? Není problém naše cestovní agentura nabízí ubytování ve 2* až 5* hvězdičkových kategoriích hotelů a penziónů pro individuální, skupinovou a studentskou turistiku. Pro firemní klientelu - ubytování residenčního typu. Ubytování je zajišťováno výhradně na bázi individuálních poptávek. Destinace: - Praha - Brno - Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Český Krumlov - Telč - Dále dle poptávky Restaurace Zajišťujeme stravování v oblíbených tradičních, folklorních a luxusních restauracích s českou a mezinárodní kuchyní.

 • Poskytovanie služieb

  - finančné a právnické služby - iné - preprava - relax - ubytovanie - umenie

 • Poskytovanie poradenstva v oblasti BOZP

  Školenie podľa požiadaviek zákaznika v mieste objednavateľa.

 • Poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárskych prác

  - smykovanie s bránením - príprava pôdy - príprava pôdy - kombinátorovanie - valcovanie - rozmetanie ph - plošný postrek - dovoz vody - sejba obilovín, strukovín - sejba repky, lucerny - sejba a prípravou pôdy - sejba cukrovej repy - sejba slnečnice, kukurice - plečkovanie kukurice - kosenie krmovín - obracanie krmovín - zber krmovín - zber obilia - zber obilia s drtením - zber repky s drtením - zber slnečnice - drtenie slamy - podmietka - podmietka a valcovanie - stredná orba - hlboká orba - valcovanie oráčiny - drtenie pozberových zvyškov - rozmetanie maštalného hnoja - nakladanie maštalného hnoja - traktorové práce - prejazd ...

 • Poskytovanie hypotekárnych úverov

  Základné vlastnosti hypotekárneho úveru Hypotekárny úver je úver, ktorý je určený na vačšie investície. Ponúka dlhodobé splácanie čím sa výškou splácania prispôsobuje potrebám klienta. Použitie hypotekárneho úveru: - kúpa bytu, rodinného domu - výstavba, rekonštrukcia - vyplatenie predchádzajúcich úverov

 • Poskytovanie Webhostingu

  Webhosting Pre našich klientov poskytujeme profesionálny neobmedzený webhosting plne nakonfigurovaný na vlastných výkonných serveroch SUN pod operačným systémom Debian Linux. Nami ponúkané webhosting riešenie patrí výkonom, a kvalitou služieb medzi špičku na trhu. Parametre pre webhosting: Webhosting využívajú desiatky našich klientov nielen pre stránky s redakčným systémom ale i pre náročnejšie aplikácie (internetové obchody, realitné portály, ...). Web priestor - NEOBMEDZENÝ priestor pre web - Webhosting SEO nastavenia (mod_rewrite, čitateľné URL adresy, atď.) E-mail kontá - NEOBMEDZENÝ počet e-mail kônt - NEOBMEDZENÝ počet e...

 • Kúpa, predaj, prenájom realít a poskytovanie poradenských služieb

  Náplňou našej práce je práca s nehnuteľnosťami, ich kúpa, predaj, prenájom a poskytovanie poradenských služieb v tejto oblasti. Naša spoločnosť úzko spolupracuje so zabehnutými realitnými kanceláriami. Našim prvoradým cieľom je poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti nehnuteľností pre našich klientov. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, podľa jeho predstáv a možností. Ponúkame Vám nasledovné služby: - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - sprostredkovanie prevodu družstevných bytov - vyhotovenie kúpnych, darovacích a iných zmlúv, vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v exp...

 • Poskytovanie finančného leasingu

  - doba trvania: 36 až 60 mesiacov - minimálna obstarávacia cena: 1.000,- € bez DPH - zostatková cena: vopred zmluvne dohodnutá (1-3 % obstarávacej ceny) - výhody finančného lesingu: popri uvoľneniu vlastných finančných zdrojov, umožňuje rýchlejšie premietnutie obstarávacej ceny do nákladov (odpis za 3 roky namiesto 4 rokov) a tým znížiť daňové zaťaženie spoločnosti

 • Poskytovanie operatívneho leasingu

  - doba trvania: 15 až 60 mesiacov - minimálna obstarávacia cena: 1.000,- € bez DPH (500,- € bez DPH pre 15 a 24 mesačnú dobu leasingu) - pre koho je určený: pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rýchleho morálneho zastarania výpočtovej a kancelárskej techniky potrebu investovať do najmodernejšej techniky v pravidelných intervaloch za účelom zachovania si náskoku pred konkurenciou, zároveň nechcú mať starosti s recykláciou použitej technik, zákazník po skončení doby operatívneho leasingu môže predmet leasingu vrátiť, alebo ho môže odkúpiť - zostatková cena: zostatková trhová hodnota v čase ukončenia leasingu - výhody operat...

Ponúkate reštauračný, hotelový nábytok?

Ponúkate reštauračný, hotelový nábytok?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Poskytovanie stravovacích služieb, catering, pol/penzia - plná penzia, r 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.