Energetická štiepka

ponúkame na predaj energetickú štiepku (kamiónové množstvá)Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Hľadáte zákazníkov?
 • Energetická drevná štiepka

  Energetická drevná štiepka

 • Energetická analýza a optimalizácia

  •Analýza skutkového stavu energetických zariadení •Možnosti energetických úspor a návrh opatrení na úspory energií •Optimalizácia spotreby elektriny a plynu

 • Energetická certifikácia budov

  Ponúkam Vám vypracovanie energetického certifikátu, súčasťou ktorého je osobná obhliadka objektu a konkrétne návrhy opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Ďalej ponúkam vypracovanie teplotechnického posúdenia, čo je doklad povinný k stavebnému povoleniu. Slúži aj ako podklad pre zisk financií zo štrukturálnych fondov. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok teplotechnického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. Ak máte záujem o vypracovanie energetického ce...

 • Energetická certifikácia budov

  spracovanie energetického certifikátu

 • Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro do 1000V, energetická certifikácia

  Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro do 1000V, energetická certifikácia

  - Ponúkame Vám odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrozariadení v rozsahu do 1000V v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu a následné vypracovanie revíznej správy - Kolaudujete stavbu resp. ukončujete rekonštrukciu? Súčasťou kolaudácie je aj Energetický certifikát budovy. Ponúkame Vám jeho zhotovenie ako celku resp. v oblasti elektroinštalácia a osvetlenie.

 • Energetická certifikácia budov

  Energetická certifikácia budov

  Ponúkame: - Energetický certifikát - Energetický (tepelnotechnický) posudok Energetický certifikát je povinný: - pri predaji budovy - pri prenájme budovy - pri dokončení novej budovy, dokladá sa pri začatí kolaudačného konania - pri dokončení významnej obnovy existujúcej budovy, kde je potrebné kolaudačné konanie (napr. zateplenie obvodového alebo strešného plášťa, výmena otvorových výplní alebo energetického vybavenia objektu) - V iných prípadoch je energetická certifikácia dobrovoľná. - Povinnosť zabezpečiť energetickú certifikáciu budovy má podľa zákona vlastník budovy, správca budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraj...

 • Energetická certifikácia budov

  Energetická certifikácia budov

  Našim zákazníkom ponúkame spoľahlivé a rýchle vystavenie energetického certifikátu pre Vašu budovu. Vzhľadom na obšírnosť problematiky veľmi radi Vám poradíme ako znížiť energetickú spotrebu Vašej budovy čo Vám v konečnom dôsledku ušetrí finančné prostriedky.

 • Energetická Štiepka

  Energetická Štiepka

  Energetická Štiepka: 100000 ton/ročne Dap dovoz alebo Ex-work Maďarsko Smrek, dub, buk Mix do 35 percent vlhkosti Cena 44,- eur/tona bez DPH Odber: Ihneď

 • Bioenergetická karta

  - je unikátne zariadenie pracujúce na frekvencii 7,83 Hz, čo je kmitočet prirodzený nášmu telu ( tzv. Shumanova frekvencia)

 • Energetická certifikácia budov

  Podľa § 9 ods. 2 zákona Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRvydalo vyhlášku, v ktorej sú ustanovené podrobnosti o výpočte, obsahu energetického certifikátu, vrátane rozpätia energetických tried a emisií oxidu uhličitého uvádzaných v energetickom certifikáte, vzor certifikátu pre jednotlivé kategórie budov a vzor energetického štítku. Vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z.z. vykonávajúca zákon č. 555/2005 Z.z. platí od 1.1.2007. Vydaním tohto zákona spnila Slovenská republika požiadavku pre členské štáty EÚ. Hlavným cieľom zákona o energetickej hospodárnosti je: - zlepšiť energetickú hospodárnosť budov - zabezpečiť požado...

 • Energetická certifikácia budov

  V oblasti projektových prác sa firma rozšírila o energetickú certifikáciu budov.

 • Predaj - Náhrady a optimalizácie pohonov - energetická optimalizácia

  Predaj - Náhrady a optimalizácie pohonov - energetická optimalizácia

  Predaj prístrojov na energetickú optimalizáciu.

 • Energetická drevná štiepka

  Drevnú štiepku vyrábame pre potreby vykurovania a podľa požiadaviek zákazníkov.

 • Energetická certifikácia

  Zabezpečujeme energetickú certifikáciu rodinných a bytových domov, pri ktorej spolupracujeme s vysokokvalifikovanými vedeckými pracovníkmi odboru energetiky.

 • Energetická služba

  Vďaka znalosti potrieb našich zákazníkov sme vyvinuli službu, pri ktorej polnohodnotne napĺňame naše heslo o šetrení tepla našich zákazníkov. Energetická služba totiž komplexne monitoruje prevádzkové hodnoty energií ako elektrina, teplo, plyn a podobne a vytvára ucelené bilancie, ktoré napomáhajú klientovi pri realizácii úprav, ktoré mu pomáhajú zvýšiť energetickú účinnosť technológie a znížiť stratu vyrobenej energie. Pri energetickej službe preto vytvárame prehľadné a presné výstupy nameraných hodnôt, zabezpečujeme detailné rozpočítanie nákladov na výrobu tepla, porovnávame spotreby energií vzhľadom na vonkajšie teploty a vytvárame...

 • Energetická certifikácia

  Ak vlastníte novú alebo významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorej kolaudačné konanie začalo po 1. januári 2008, vzťahuje sa na vás podľa zákona 555/2005 Z.z. povinnosť energetickej certifikácie budovy. Energetickú certifikácia je od roku 2008 povinná dokonca aj pre predávané alebo prenajímané budovy. Energetická certifikácia je zákonom uložená povinnosť, ktorá vám však poskytne informácie o energetickej hospodárnosti budovy. Naša spoločnosť vypracováva energetické certifikáty pre všetky typy budov, pričom dbáme na promptné a zároveň kvalitné zhotovenie certifikátu. Vypracovávame energetické certifikáty pre rodinné a bytové domy, adminis...

 • Montované domy, energetická certifikácia budov

  montované domy, nízkoenergetické domy, rodinné domy, výstavba striech a podkroví, rekonštrukcia podkroví, energetická certifikácia budov

 • Energeticka oblast / kapital

  Predbezne vyhlasujeme podavanie ponuk na ucast pre financny kapital do sekcie Geotermalna energia. V behu su 4 projekty vo faze zahajenia vystavby, dalsie su v stadiu pripravy uzemia. Predpoklady: 1. Financny kapital s dostatocnym goodwillom 2. Predbezna vyska kapitalu v peniazoch 50mil. EUR na 4 projekty, etapovito, avsak s granciou 3. S perspektivou spolocneho podniku 4. Opcia na cely projekt pre zaujemcu s ponukou na strategicku spolupracu.

 • Energetická certifikácia budov

  Energetický certifikát budovy má povinnosť zaobstarať si vlastník budovy po prvom januári 2008 pri: - Predaji budovy - Prenájme budovy - Dokončení novej budovy - Významnej obnove budovy - Inak dobrovoľne Energetický štítok bude slúžiť na jednoduché, priehľadné a pochopiteľné hodnotenie budovy z hľadiska jej energetických potrieb. Bude umožňovať porovnávať jednotlivé budovy z hľadiska predpokladaných nárokov na energiu potrebnú na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu a osvetlenie. Takéto hodnotenie bude mať význam nielen ako informácia pre užívateľa objektu, ale postupne sa určite stane vhodným nástrojom pri hodnotení budovy pre stanoveni...

 • Znižovanie energetickej náročnosti budov, Energetická sanácia budov, Zateplenie,Energetická analýza,

  - Energetická analýza budov, - Výpočet energetického potenciálu budov, a návrh opatrení pre znižovanie energetickej náročnosti budov, - Zabezpečenie realizácie úsporných opatrení, najmä stavebné konštrukcie, výplne, kúrenie, TÚV, termostatizácia a regulácia tepla, a i., - Komplexný Inžiniering, najmä stavebných úprav, (v súlade so Stavebným zákonom), počnúc od projektovej štúdie až po realizáciu vykonávacieho projektu, - Finančné služby, súvisiace so zabezpečením financovania úsporných opatrení, (financovanie, úvery, dotácie, atd) - Harmonogramy, projektové a realizačné zabezpečenie navrhnutých opatrení. ...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Energetická štiepka 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.