Jednoduché účtovníctvo

Zákon o učtovníctve v § 9 odst.2 taxatívne vymedzuje kedy a ktorí podnikateľia môžu učtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
a) podnikatelia,ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri
b) fyzické osoby,ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť
c) občianske zduženie,ích organizačné zložky,ktoré majú právnu subjektivitu
d) cirkev a náboženská spoločnosť,ktoré majú právnu subjektivitu
za týmto účelom sú povinní si viest :
- peňažný denník
- evidencia DPH (ak sú plátcovia DPH)
- vykonať ročnú účtovnú zavierku


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Jednoduché a rýchle riešenie Vašej podlahy

  Jednoduché a rýchle riešenie Vašej podlahy

  Od roku 1996 pôsobíme na stavebnom trhu ako realizačná firma, zameraná na finálnu povrchovú úpravu priemyselných podláh. Naším cieľom je navrhnúť a doporučiť taký typ podlahy, ktorý najviac vyhovuje zaťaženiu a prevádzke pri zohľadnení ekonomických požiadaviek zákazníka. Práce realizujeme vlastnými vysokokvalifikovanými zamestnancami s dlhoročnými skúsenosťami a materiálmi od renomovaných európskych výrobcov. Samozrejmosťou je bezplatná obliadka staveniska, konzultácia, či poradenstvo. Typy podláh: - epoxidové podlahy - polyuretánové podlahy - antistatické: stierky, nátery - protichemické nátery - cementové samonivelizačné s...

 • Jednoduché a účelné samoobslužné riešenie pre profitujúcu umyvárku

  Jednoduché a účelné samoobslužné riešenie pre profitujúcu umyvárku

  Jednoduché a účelné samoobslužné riešenie pre profitujúcu umyvárku. Vynikajúca alternatíva k samoobslužným zariadeniam s oddeleným technickým priestorom je Pinguino Junior, vybavený novým Jet Wash Double, exkluzívnym vysokotlakovým zariadením z Autoequip-u, ktorým možno súčasne obsluhovať dva umývacie pruhy. Umývacie pruhy je možné zastrešiť oceľovou konštrukciou s ABS panelmi. Jet Wash Double Estetické prevedenie autoumyvárky zaručene pritiahne pozornosť všetkých. Pokyny na obsluhu a návody sú ľahko zrozumiteľné. Zariadenie je možné aktivovať čipovou katrou alebo žetónmi. Užívateľ má k dispozícii 4 štandardné programy a 2 dal...

 • FLOWROX prítlačné ventily pre jednoduché použitie séria PVEG

  FLOWROX prítlačné ventily pre jednoduché použitie séria PVEG

  Aplikácia: pre agresívne kaly, abrazie a korózie. Rozsah rozmerov: DN 50, 80, 100, 150 Vlastnosti: Jednosmerné zatváranie, 100% nepriepustný, plný prietok, bez upchávania, uzavretý kryt. Materiál: nylon. Tesniaci materiál: SBRT, EPDM. Ovládanie: Ručné alebo pneumaticky. Špecifikácia: Prevádzkové tlaky od 0 do 10 bar. Prevádzkové teploty od 0°C do +70°C.

 • Jednoduché pojazdné zdvíhadlá

  Cralif, s.r.o. vyrába a dodáva oceľové konštrukcie pojazdných zdvíhadiel podľa požiadaviek zákazníkov, ktoré sú osadzované štandardnými reťazovými alebo lanovými kladkostrojmi. Nosnosti týchto zdvíhadiel sú do 25 000kg.

 • Jednoduché štítkovače

  Jednoduché štítkovače

  Štítkovače pracujú väčšinou ako termotlačiarne do ktorých si musíte kupovať kotúče etikiet od výrobcu, prípadne ako termotransférové tlačiarne kde vymieňate kazety (obsahujúce pásku aj etikety). Sú ľahko prenositeľné, častokrát je ich možné obsluhovať bez PC. Pri väčšom objeme tlače a širších možnostiach materiálov a pások je potrebné voliť stolné, alebo priemyselné tlačiarne.

 • BALIACE PÁSKY pre jednoduché balenie

  Jednostranné baliace pásky priehľadné i farebné na pohodlné a jednoduché balenie tovaru bez potlače alebo s potlačou.

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  Vedenie jednoduchého účtovníctva

  - príprava a prevzatie dokladov - overenie ich formálnej a vecnej správnosti, chronologické zatriedenie účtovných dokladov do jednotlivých agend (prijaté faktúry, vystavené faktúry, príjmové a výdavkové- pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, ostatné záväzky apod.)zavedenie účtovnej jednotky do certifikovaného ekonomického systému, správa databázy klienta - vedenie peňažného denníka (chronologický zápis účtovných dokladov - účtovanie pokladničných dokladov PPD a VPD - tlač pokladničnej knihy - účtovanie prijatých a vystavených faktúr - účtovanie bankových dokladov - účtovanie interných účtovných dokladov - veden...

 • Deliace prístroje jednoduché – DJ

  Deliace prístroje jednoduché – DJ

  Príslušenstvo » Deliace prístroje jednoduché Stiahnuť prospekt. Použiteľnosť na frézkach k upínaniu obrobkov, ktoré je potrebné medzi obrábaním pootáčať o určitý uhol. Deliace prístroje sú určené k deleniu priamemu alebo nepriamemu. Deliace prístroje jednoduché sa pripevňujú na ľavú stranu pozdĺžneho stola frézky. V normálnom prevedení sú dodávané s vretenom a kužeľovou dutinou MORSE. Výroba troch typorozmerov (DU 200÷320). Štandardné príslušenstvo: - Koník pevný s hrotom - Upínacie skrutky s maticami - Trojčeľusťové skľučovadlo s upínacími skrutkami a prírubou pre voľný priechod vretenom - Hrot do vretena - Náradie k ...

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, Mzdy

  - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien - Realitnú činnosť

 • Jednoduché účtovníctvo

  - vedenie peňažného denníka - vedenie pokladničnej knihy - vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov - vedenie evidencie majetku - vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty - spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie - vedenie ostatných účtovných kníh - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - spracovanie ročnej účtovnej závierky

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  •spracovanie dokladov •overovanie dokladov aj z daňového hľadiska •vedenie peňažného denníka •evidencia pohľadávok a záväzkov •evidencia majetku •DPH priznanie •ročná účtovná závierka •daňové priznanie fyzických osôb •vypracovanie knihy jázd •rekonštrukcia účtovníctva

 • Jednoduché účtovníctvo

  Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva so zárukou správnosti účtovania, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi dane alebo iným inštitúciám.

 • Jednoduché účtovníctvo

  • vedenie jednoduchého účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve, č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov •evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH • ročná účtovná závierka, zostavenie účtovných výkazov (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkov) •daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb pre daňovníkov uplatňujúcich si paušálne výdavky: - evidencia o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

 • Řemeny klínové jednoduché

  Nejběžnější typ řemenových pohonů, podle velikosti zatížení lze použít jeden nebo více řemenů vedle sebe, rozsah šířek profilu 5 až 40 mm.

 • Jednoduché účtovníctvo

  Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje: •Evidencia dokladov v knihách pohľadávok a záväzkov •Peňažný denník •Pokladničná kniha v tuzemskej a zahraničnej mene •Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, odpisy z neho •Evidencia drobného hmotného majetku s dobou použiteľnosti vyššou ako 1 rok •Účtovná závierka a výkazy k účtovnej závierke

 • Jednoduché účtovníctvo

  Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • Jednoduché účtovníctvo

  - spracovanie peňažného denníka - vedenie knihy pohľadávok a záväzkov - vedenie pokladničnej knihy - evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH - evidenciu majetku - vedenie pomocnej knihy

 • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  Vedenie peňažného denníka •Evidenciu pohľadávok a záväzkov •Evidenciu dlhodobého a krátkodobého majetku •Evidenciu zásob •Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte •Vedenie iných pomocných kníh •Spracovanie účtovnej závierky a vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch •Komplexnú daňovú agendu •Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek •Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie •Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol

 • Jednoduché účtovníctvo

  - peňažný denník - pokladničná kniha - kniha bankových dokladov - evidencia pohľadávok a záväzkov - evidencia majetku - daňové priznanie DPH - vedenie ostatných účtovných kníh - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta - inventarizácia majetku, peňažných prostriedkov a záväzkov - spracovanie ročnej účtovnej závierky

 • Projektové práce na drobné a jednoduché objekty

  Projektové práce na drobné a jednoduché objekty, priemyselné, poľnohospodárske a iné stavebné objekty, (rekonštrukcie a novostavby).

 • Jednoduché účtovníctvo

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti jednoduchého účtovníctva.

 • Jednoduché účtovníctvo

  V prípade, že podnikateľ - fyzická osoba sa rozhodne pre vedenie jednoduchého účtovníctva, musí si byť vedomý toho, že podlieha daňovým zákonom a rovnako aj zákonu o účtovníctve. Pre podnikateľa to znamená, že musí účtovať počas celého obdobia vykonávania zárobkovej činnosti o: • stave a pohybe majetku a záväzkov • rozdiele majetku a záväzkov • príjmoch a výdavkoch • výsledku hospodárenia

 • Jednoduché účtovníctvo

  ?Vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov ?Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH ?Kontrola účtovných dokladov ?Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch ?Spracovanie mesačných uzávierok, príprava návrhu priznania dane z príjmu fyzických osôb

 • Kurzy jednoduchého účtovníctva na PC

  Skupinový kurz jednoduchého účtovníctva pre začiatočníkov v programe Alfa s celkovým počtom vyučovacích hodín 32 (príručka v cene kurzu).

 • Účtovníctvo, jednoduché, podvojné,DPH, administratívne práce.

  Ponúkame Vám spracovanie: podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, DPH, miezd, spracovanie jednotlivých účtovných agend, vypracovanie zmlúv /z pracovných vzťahov, obchodných/, korešpondenciu, faktúry, zastupovanie pred daňovým úradom v plnom rozsahu alebo v rozsahu podľa dohody, zastupovanie pred zdravotnými poisťovňami a pred ostatnými úradmi. Komunikácia s klientom pred vypracovaním daňových priznaní je pre nás samozrejmosťou. Ponúkame administratívne práce. My pracujeme rýchlo, zodpovedne a dovolíme si tvrdiť, že máme jedny z najnižších cien na trhu. Ručíme za vykonané práce. Máme poistenie v dvoch poisťovniach na v...

 • Jednoduché účtovníctvo

  - triedenie a uloženie účtovných dokladov - informácie o ekonomických ukazovateľoch - overenie dokladov z daňového hľadiska - vedenie peňažného denníka - evidencia záväzkov a pohľadávok - evidencia majetku, daňové odpisy - spracovanie daňového priznania k DPH - spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO - prax vo výkone daňovej kontroly - prax vo výkone funkcie hlavný ekonóm

 • Podvojné a jednoduché účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo: - kontrola formálnej a vecnej stránky dokladov po stránke účtovnej a daňovej - spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo - vedenie účtovného denníka - vedenie hlavnej knihy a kníh analytickej evidencie - vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr - sledovanie saldokonta pohľadávok a záväzkov - vedenie pokladničnej knihy - vedenie knihy cenín asociálneho fondu - vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku - spracovanie interných dokladov - evidencia DPH - spracovanie priznania DPH za zdaňovacie obdobie - spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierky - sp...

 • Jednoduché účtovníctvo

  Vedenie jednoduchého účtovníctva, spracovanie jednoduchého účtovníctva účtovným jednotkám: fyzickým osobám – podnikateľom. V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva ponúkame nasledovné služby: •vedenie peňažného denníka •vedenie pokladničnej knihy •vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov •vedenie evidencie majetku •vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty •spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie •vedenie ostatných účtovných kníh •mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta •spracovanie ročnej účtovnej závierky - výkaz o majetku a záväzkoc - výkaz o príjmoch a vý...

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  spracovávanie účtovných dokladov (aj v kancelárii klienta) personalistika mzdy evidencia záväzkov a pohľadávok výpočet DPH, vypracovanie daňových priznaní (motorové vozidlá, FO, PO, zamestnanci) rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky optimalizácia daní

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

 • Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, personalistika

  - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva komplexne aj s podkladmi pre DPH - spracovanie miezd a personalistiky -rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky - zakladanie spoločnosti, poskytnutie sídla spoločnosti

 • Jednoduché a estetické oplotenie

  Charakteristika pletiva VERTIKAL - povrchová úprava: poplastovanie na pozinkovanej oceli, - farebné prevedenie: zelený RAL 6005, - priemer drôtu: 1,80/2,30 mm, - veľkosť očka: 50,8 x 101,6 mm, - dĺžka rolky: 25 m - výšky: 1,00 ; 1,20 ; 1,50 ; 1,80 ; 2,0 m

 • Jednoduché účtovníctvo

  •spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska •vedenie peňažného denníka •vedenie knihy pohľadávok a záväzkov •vedenie pokladničnej knihy a bankovej knihy •vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku •evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH •poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch •spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdajoch •o...

 • Podvojné a jednoduché účtovníctvo

  - vedenie podvojného / jednoduchého účtovníctva v zmysle Zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, - vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH, - kontrola účtovných dokladov, - evidencia pohľadávok a záväzkov, - evidencia majetku, - vystavovanie dokladov – po dohode s klientom (napr. pokladničné doklady, faktúry, daňové doklady a iné), - vedenie pokladne – pokladničnej knihy, - poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, pohľadávkach, záväzkoch a stave majetku, - spracovanie účtovnej uzávierky, vypracovanie výkazov a daňového priznania k dani z príjmu, ...

 • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, poradenstvo v oblasti účtovníctva, miezd, personalistiky, ekonomiky a daní

 • Jednoduché účtovníctvo

  Klientom spracovávame: - peňažný denník - zápis účtovných prípadov - pokladničná kniha - zápis príjmov a výdavkov - kniha záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach - DPH - evidencia DPH, daňové priznanie - evidencia krátkodobého majetku - evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov - ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov ( Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch ) - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb - po dohode s klientom je možné v dohodnutých obdobiach predkladať vybrané tlačové zostavy za účelom zvýšenia ...

 • Jednoduché účtovníctvo

  Spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa: •spracovanie peňažného denníka •vedenie knihy pohľadávok a záväzkov •vedenie pokladničnej knihy •evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH •evidenciu majetku •evidencia zásob •účtovná uzávierku •spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov

 • Jednoduché účtovníctvo

  Podnikatelia registrovaní na Živnostenskom úrade vedú jednoduché účtovníctvo. I táto evidencia skrýva mnohé úskalia, zvlášť, ak ste obdržali dotáciu na rozvoj podnikania. Ponúkame Vám vedenie účtovníctva v súlade s platnými predpismi vrátane doplnkovej agendy (DPH, mzdy a pod.) na komplet.

 • Komplexné spracovanie ekonomickej agendy v sústave jednoduchého účtovníctva

  Od prevzatia prvotných dokladov klienta, cez zápis do účtovných kníh, po vyhotovenie ročného daňového priznania spracovanie mzdovej agendy komplexne. Spracovanie odpisovania majetku komplexne, inventarizácia.

 • Jednoduché krbové vložky

  Jednoduché krbové vložky

  - Krbová vložka Selenic 700 pravé alebo ľavé presklenie s klapkou - Krbová vložka Selenic 700 s klapkou - Krbová vložka Selenic 700 trojité presklenie s klapkou - Krbová vložka Uniflam 600 s klapkou - Krbová vložka Uniflam 700 - Krbová vložka Uniflam 700 Kaseta - Krbová vložka Uniflam 700 Lux s výsuvom - Krbová vložka Uniflam 700 panorama s klapkou - Krbová vložka Uniflam 700 panorama s klapkou s výsuvom - Krbová vložka Uniflam 700 prizmatická s klapkou

 • Podvojné a jednoduché účtovníctvo

  - vedenie podvojného / jednoduchého účtovníctva, - vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, - vypracovanie priznania DPH,kontrola účtovných dokladov, - evidencia pohladávok a záväzkov, evidencia majetku

 • Jednoduché účtovníctvo

  Ste začínajúci podnikateľ, alebo firma a potrebujete niekoho kto Vám bude robiť účtovníctvo Vašej firmy? Ak ste odpovedali že ano ponukáme Vám nasledujúce služby komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva ( pre malé a stredné firmy a fyzických a právnických osôb ).

 • Jednoduché a podvojné účtovníctvo za bezkonkurenčné ceny

  Jednoduché a podvojné účtovníctvo za bezkonkurenčné ceny

  Dobrý deň Ponúkame komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a správy miezd za bezkonkurenčné ceny. Ďalej ponúkame spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a uzávierky a ďalšie služby podľa želania zákazníka. Poskytujeme i ekonomické poradenstvo. Tešíme sa na spoluprácu.

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  - peňažný denník - zápis účtovných prípadov - pokladničná kniha, banková kniha- zápis príjmov a výdavkov - kniha pohľadávok a záväzkov - zoznam faktúr, saldokonto - dph - evidencia dph, daňové priznanie, daň z mv - ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov ( výkaz o pav, výkaz o maz ) - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

 • Kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného učtovníctva

  • Spracovanie účtovných dokladov a kontrola ich správnosti • Evidencia pohĺadávok a záväzkov • Evidencia a spracovanie DPH • Spracovanie pokladne a bankových dokladov • Evidencia majetku a odpisov • Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania

 • Jednoduché pružinové váhy do 300kg

  Jednoduché pružinové váhy do 300kg

  Tieto váhy a minciere slúžia k jednoduchému váženie. Sú ideálne pre poľnohospodárov, rybárov, poľovníkov na váženie balíkov, pre záhradkárova kutilou. Technická špecifikácia: - určené: pre kontrolné váženie bez možnosti overenia (ciachovania) - funkcie váhy: váženie - skriňa váhy je zhotovená z nárazu odolného plastu ABS - obsluha váhy je jednoduchá - váha je vybavená vysoko citlivým mechanizmom - rozmery váhy (mm):460 (v) x 215 (?) x 80 (h) - priemer ciferníku (mm): 168 - celková výška váhy (mm):460 (v) + 90 (záves) mm

 • Jednoduché svadobné šaty

  Jednoduché svadobné šaty

  Sme predajca luxusných spoločenských a svadobných šiat. Našimi zákazníkmi sú prevažne svadobné agentúry a požičovne šiat.Krásne jednoduché svadobné šaty na ramienka. Vzadu na jemné gombíky. Veľkosť 40. Sú vhodné aj pre útle postavy. Farba biela

 • Jednoduché váhy

  Jednoduché váhy

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non ullamcorper nunc. Vivamus mollis dignissim magna. Etiam eget urna ut tortor viverra vulputate. Suspendisse in turpis non risus euismod vestibulum id vel orci. Pellentesque accumsan sem ut mi pellentesque euismod. Nam dignissim vehicula lorem, vitae tincidunt lorem faucibus vitae. Sed faucibus, metus ut malesuada tincidunt, purus dui gravida velit, nec aliquam risus odio nec quam. Sed congue facilisis nulla at tincidunt. Curabitur interdum semper mauris non cursus. Pre zoradenie produktov kliknite na názov stĺpca, podľa ktorého chcete produkty zoradiť. Ak chcete produkty zoradiť v opačnom poradí, kliknite na náz...

 • Krycí pás obsahující hliník pro misky jednoduché nebo dělené, vhodné pro vysoké teploty

  Krycí pás obsahující hliník pro misky jednoduché nebo dělené, vhodné pro vysoké teploty

  Flexalid je vhodný pro zakrývání kelímků a misek. Fólie je odolná proti sterilizaci a lze ji použít jako odtržitelné nebo pevné víčko. Hliníková vrstva ve struktuře kompozitu zajišťuje, že je výrobek zcela chráněn nejen před vysušením, ale také před vlivem světla a oxidace. Potisk s vysokým leskem dodává nejlepší možný vzhled. Flexalid je zvláště vhodný pro balení hotových jídel, polévek, kojenecké stravy a zeleniny.

 • Jednoduché zasklení

  Jednoduché zasklení

  Tento typ skla představuje univerzální základní výrobek pro zasklívání. Základní sklo float společnosti AGC je uváděno na trh pod značkou Planibel. Škála výrobků: - Planibel Clear - Planibel Linea Azzurra - Planibel Clearvision - Planibel Bronze > Planibel Grey - Planibel Green - Planibel Azur - Planibel Dark Blue

Predávate zatepľovací materiál?

Predávate zatepľovací materiál?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Jednoduché účtovníctvo 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.