Súdne overené preklady

Preklady právnych textov, a oficiálnych listín a dokumentov si vyžadujú vysokú prekladateľskú odbornosť. Chyba v právnom preklade môže znamenať zmenu významu celého právneho textu. Hlavne pri súdnych sporoch je kvalitný právny preklad jedným zo základných úspechov v súdnom pojednávaní. Preklady realizujeme z rôznych oblastí práva, najčastejšie však v oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva.Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Hľadáte zákazníkov?
 • Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok

  Sme spoločnosť, v ktorej sa profesionáli s právnym a ekonomickým vzdelaním a bohatými skúsenosťami zaoberajú vymáhaním pohľadávok. Pri vymáhaní pohľadávok postupujeme profesionálne, rýchlo a dôrazne. Naše služby poskytujeme v regiónoch Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov.

 • Súdne preklady

  Súdne preklady (tzv. preklady s pečiatkou, overené, úradné preklady) Tieto preklady sú zvyčajne potrebné pre vybavovanie na úradoch. Takýto preklad obsahuje prekladateľskú doložku s podpisom prekladateľa a pečiatkou so štátnym znakom. Preklad sa neoddeliteľne zväzuje s prekladaným dokladom. Preto v prípadoch, keď sa originál musí zachovať (napr. vysvedčenie, diplom, sobášny list, občiansky preukaz, rodný list, živnostenský list, a pod.), na zviazanie s prekladom sa použije kópia dokladu, ktorá zvyčajne musí byť notársky overená. Materiál, ktorý takto treba preložiť, alebo jeho notársky overenú kópiu, musí súdny prekladateľ po preklade zvi...

 • Súdne tlmočenie

  Toto tlmočenie je vyžadované zvyčajne v prípade úradne dokladovaných úkonov, akými sú napr. svadba, pojednávanie súdu či notárske náležitosti a vykonáva ho tlmočník, ktorý je zaregistrovaný na príslušnom krajskom súde Slovenskej republiky a má pre túto činnosť udelené oprávnenie. Mohli by sme túto službu za províziu sprostredkovať, no keďže existuje oficiálny zoznam súdnych prekladateľov a tlmočníkov v Slovenskej republike, pre záujemcu o súdne tlmočenie je jednoznačne výhodnejšie obrátiť sa priamo na konkrétneho tlmočníka.

 • Súdne overené preklady

  - preklady vrátane súdneho overenia - dodatočné súdne overenie prekladov - notársky overené kópie dokumentov

 • Úradné/súdne preklady z/do anglického jazyka

  Úradné/súdne preklady z/do anglického jazyka

  Ponúkame Vám úradné/súdne preklady z/do anglického jazyka za mimoriadne výhodné ceny už od 17€/ stranu priamo od profesionálnej prekladateľky poverenej MSSR s 15 ročnými prekladateľskými skúsenosťami.

 • Preklady dokumentov - elektronických, Súdne preklady

  Preklady dokumentov - elektronických, Súdne preklady

  Ponúkame vám: Preklady elektronických dokumentov Lokalizáciu softvéru a programovej dokumentácie Preklady oficiálnych dokumentov a formulárov Súdne preklady Grafickú úpravu a spracovanie dokumentov, tlač a DTP služby Rýchlosť, spoľahlivost a flexibilitu pre vás a bezpečnosť pre vaše dáta Zabezpečenie prekladu Rýchlosť Rýchlosť vyhotovenia prekladu prispôsobíme vašej požiadavke. Bežný termín vyhotovenia je 3 dni. V prípade potreby vám zabezpečíme expresný preklad v žiadanom čase. Objednávka Objednávky príjmame všetkymi formami - prostredníctvom formuláru na našej stránke, telefonicky, faxom, e-mailom, poštou, osobn...

 • Súdne preklady

  - som prekladateľ pre zdrojové / cieľové jazyky: anglický a slovenský; - som zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 970860 od júna 2007; - nie som platiteľom DPH. Právne normy upravujúce toto moje postavenie - základnou právnou normou je Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení zákonov č. 93/2006 Z.z., č. 522/2007 Z.z., č. 520/2008 Z.z.; - Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004, ktorá okrem iného a spolu s týmto zákonom určuje aj náležitosti súdne overeného prekladu; a - Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradá...

 • Súdne vymáhanie pohľadávok

  Prioritou spoločnosti PRESSBURG Security, Factoring & Contracting, s. r. o. je mimosúdne inkaso pohľadávok, no sme si vedomí toho, že nie všetky pohľadávky je možné takýmto spôsobom vymôcť a klientom odporúčame následné súdne vymáhanie. Dokážeme zabezpečiť vhodného advokáta, ktorý vypracuje žalobu a bude Vás zastupovať v súdnom konaní.

 • Mimosúdne vymáhane pohľadávok

  - Preverenie dlžníka - Osobné návštevy a rokovania s dlžníkmi - Poradenstvo - Odkup pohľadávok - Riešenie pohľadávok nielen z obchodného styku, ale i drobných živnostníkov a občanov (pôžičky, neuhradené faktúry za tovar alebo službu, poskytnutie zálohy, atď.)

 • Súdne tlmočenie

  Tlmočník je evidovaný na príslušnom súde SR. Využíva sa v prípade potreby úradne dokumentovaných úkonov (svadba, súd, notár).

 • Súdne overený preklad

  Súdne overený preklad (overené, opatrené otlačkom pečiatky súdneho prekladateľa; napr. rodné, sobášne listy, vysvedčenia, výpisy z registrov, atď.) - môže vyhotoviť iba prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR. K zdrojovému textu sa pripojí preklad v cieľovom jazyku, doplní sa vyhlásením prekladateľa o autenticite prekladu (takzvaná prekladateľská doložka), okrúhlou pečiatkou a podpisom prekladateľa. Na základe určenia použitia prekladu a požiadaviek klienta sa súdny preklad zväzuje buď s originálom, alebo s notárskou kópiou.

 • Súdne inkaso pohľadávok

  V prípade, ak by sme náhodou neboli úspešní v mimosúdnom inkase pohľadávok, ponúkame Vám pokračovanie vo vymáhaní Vašej pohľadávky prostredníctvom našej advokátskej kancelárie. Po splnomocnení na súdne vymáhanie, ktoré bude vychádzať z nášho odporučenia na základe informácií, ktoré sme získali v mimosúdnom inkase, zabezpečíme právoplatný platobný rozkaz. Samozrejmosťou je pravidelné zasielanie mesačných správ o stave pohľadávok. Cenovú ponuku na súdne vymáhanie Vám zašleme k jednotlivému prípadu pred začatím súdneho vymáhania. Po jej schválení zahájime súdne konanie.

 • Mimosúdne inkaso pohľadávok

  Je službou klasického „vymáhania“ pohľadávok. Náš kontakt s dlžníkom pozostáva z písomného, telefonického a osobného kontaktovania. Účelom služby je zabezpečenie zaplatenie dlžnej sumy od dlžníka. Komunikáciu s dlžníkmi zabezpečujú skúsení špecialisti, čo je zárukou vysokej profesionality v spôsobe komunikácie s ním. Všetky kroky, ktoré vykonáva naša spoločnosť za účelom zaplatenia pohľadávky sú striktne v súlade so všetkými právnymi a etickými normami platnými na území Slovenska a Európskej únie. Tak ako k všetkým našim službám, poskytujeme aj pri mimosúdnom inkase pohľadávok pravidelné správy o stave pohľadávok v dohodn...

 • Súdne preklady - úradný preklad

  Súdne preklady - súdnym prekladateľom Oficiálne preklady osobných dokladov.

 • Poskytujeme súdne preklady

  Oficiálne preklady osobných dokladov, potvrdení, technických osvedčení - preklad vyhotoví a súdne overí registrovaný prekladateľ, ktorý pripojí tlmočnícku doložku s guľatou pečiatkou súdneho prekladateľa. Preložený text zapečatí s pôvodným materiálom (resp. overenou fotokópiou dokladu) trikolórovou šnúrkou.

 • Súdne preklady

  V rámci našich služieb ponúkame i preklady dokumentov, ktoré vyžadujú overenie súdnym prekladateľom.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Súdne overené preklady 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.