Dezinsekcia

Hmyz je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, dokáže človeka štipnúť, bodnúť či uhryznúť tak, že je to nielen nepríjemné, ale môže byť i veľmi nebezpečné. Dôvodov je viac: hmyz môže prenášať mnohé choroby, ale môže tiež vyvolávať rôzne alergické reakcie. Mimo toho niektoré druhy hmyzu ničia potraviny, oblečenie, čalúnené výrobky i nábytok. Na ochranu pred zdravotnými a vecnými škodami je teda dôležité určité druhy hmyzu vyháňať, alebo celkovo likvidovať. Naopak však tiež platí, že hmyz tvorí dôležitú súčasť prírodného kolobehu. Svet bez hmyzu by bol teda i pre život človeka menej hodnotný. O to dôležitejšie je dozvedieť sa o "nežiadúcich návštevníkoch" viac. Ktorý hmyz je len nepríjemný, ktorý spôsobuje škody a ako sa dá proti nemu efektívne bojovať.

Hmyz z pohľadu dezinsekcie delíme podľa druhu spôsobenej škody: obtiažny hmyz, škodca potravinových zásob, materiálne škodce, škodce na zdraví. Hranice medzi skupinami nie sú pevne stanovené a mnoho škodcov potravinových zásob, alebo materiálov sú súčasne aj škodcami na zdraví.

Dezinsekcia je teda odbor zaoberajúci sa likvidáciou obťažujúceho, alebo škodlivého hmyzu. Najrozšírenejšie metódy aplikovania sú chemické, likvidujúce hmyz dotykovo, alebo požerové, prípadne ako plyny a pary. • Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia, špeciálna ponuka: Bezzápachová a bezchlórová dezinfekcia

  Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia, špeciálna ponuka: Bezzápachová a bezchlórová dezinfekcia

  Naša spoločnosť vykonáva dezinsekciu, deratizáciu a dezinfekciu, vo vysokej kvalite, so zárukou a bez škodlivého pôsobenia na životné prostredie. Nami používané prípravky nie sú jedy. Vykonávame aj plynovanie a účinné postreky proti plošticiam. Likvidujeme osie hniezda, aj podzemné !! Naše ceny Vás presvedčia. Nečakajte na premnoženie hávede, ŠPECIÁLNA PONUKA: Bezzápachová a bezchlórová dezinfekcia s dlhodobým účinkom !! Nemá nijaké vedľajšie účinky na životné prostredie, ani na ošetrované povrchy, kovové zariadenia nekorodujú !!!. !! Môže sa aplikovať aj za prítomnosti napr dlhodobo chorých a pod!! ...Sme platiteľmi DPH.

 • Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia

  20 rokov praxe v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie Každý výkon prác DDD činnosti vykonáva asanačná skupina so štátnym osvedčením, ktoré je zárukou kvalitnej a odborne vykonanej práce na profesionálnej úrovni. Pracujeme s prípravkami, ktoré patria vo svete medzi najkvalitnejšie a v našej dlhoročnej praxi sa vynikajúco osvedčili. Záruku za vykonané práce až do 90 dní v závislosti od použitého prípravku Používame výlučne prípravky a technológie, ktoré sú schválené Ministerstvom zdravotníctva SR. Výkon deratizácie v súlade s programom HACCP, ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na ...

 • Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

  Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

  Firma prevádza tieto služby podľa objednávok a rozsahu postrekov.

 • Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

  Tieto činnosti poskytujeme firmám na ochranu pred hlodavcami a nežiadúcim hmyzom.

 • Deratizácia Dezinsekcia Dezinfekcia

  Deratizácia Dezinsekcia Dezinfekcia

  Ničíme hlodavcov, otravný hmyz a aj baktérie. Jednorázovým zásahom a aj pravidelným opakovaním, podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.

 • Dezinsekcia

  Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, atď.). Najčastejšie sa vykonáva formou postreku ,ktorý nemá takmer žiadny zápach, nezanecháva škvrny a po jeho ukončení netreba upratovať, stačí priestory intenzívne vyvetrať a môžu sa používať. Treba len umyť predmety bezprostredne používané (poháre, taniere, príbory,). Dezinsekciu doporučujeme pri preventívnom zásahu vykonať jeden krát a pri represívnom zásahu dva krát(ploštica posteľná...

 • Dezinsekcia

  Dezinsekcia

  Cieľom dezinsekcie je likvidácia hmyzu (mravce, šváby, blchy...), ktorý je potencionálnym prenášačom choroboplodných zárodkov a nákaz, alebo je hospodársky významným škodcom (mole... ) a obtiažneho hmyzu (komáre, osy, sršne). Dezinsekcia je vykonávaná vhodnými dezinsekčnými prípravkami v určených koncentráciách a intervaloch. Postupy sú realizované podľa konkrétného druhu hmyzu a potreby predísť rezistencii. Výkon práce je riadený systematickým plánom - harmonogramom, ktorý určuje rozsah, druh, veľkosť zásahu a potrebu represívneho zásahu.

 • deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia,kosenie trávy a buriny, upratovacia služba

  deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia kosenie trávy a buriny čistenie kanalizačnej siete - kanálov upratovacia služba

 • Dezinsekcia – hubenie hmyzu

  Dezinsekcia je súbor chemických a biologických opatrení za účelom ničenia škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu ako je šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, komár a ďalšie článkonožce. Niektoré typy dezinsekcie je možné vykonávať aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky. Dezinsekčné práce vykonávame na objektoch a zariadeniach: - obytné domy a byty - potravinárske zariadenia, sklady - nemocnice a zdravotnícke zariadenia - hotely, motely a ubytovacie zariadenia - obchodné domy a kancelárske budovy - školské zariadenia

 • Dezinsekcia

  odborne a poctivo. likvidácia ploštíc. Dezinsekcia – súbor metód a postupov, cieľom ktorého je likvidácia hmyzu alebo článkonožcov významných z hľadiska ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obtiažneho hmyzu, alebo hospodársky významných škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných materiáloch a objektoch. • Ničenie lezúceho hmyzu (švábovitý hmyz, mravce, blchy, ploštice, ...). - Prípravky na báze Deltamethrinu, Permethrinu, Chlorpyrifosu, Bendiocarbu, Metrifonatu, Hydramethylnonu, Pirimiphos-methylu, Beta-cyflutrinu. - Empire, Reslin super, Ficam, AQUA Reslin Super, K-Othrine, Faratox Turbo, Crackdown. - Maxforce. - Ošetrenie potravinárs...

 • Asanačné služby (plynovanie, deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia)

  profesionálna služba od roku 1982. Odborne a poctivo.

 • Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

  Pod dezinfekciou rozumieme potieranie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov chemickými a fyzikálnymi prostriedkami a ochranu pred ich šírením. Pri dezinfekcii pomocou špeciálnych chemických, fyzikálnych alebo kombinovaných postupov ničíme patogénne mikroorganizmy. Najčastejšie sú ošetrované budovy s veľkou migráciou ľudí, sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia, poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby, dopravné prostriedky (taxi, MHD), byty po zomrelých, pivnice a suterény po záplavách, povaly a strešné priestory. Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s ich prostredím a populačnou dynamikou...

 • Plynovanie  - dezinsekcia plynom

  Plynovanie - dezinsekcia plynom

  Je dezinsekcia vykonávaná plynmi na báze fosforovodíka, resp. kyanovodíka. Tieto plyny sú naviazané na nosiči, ktorý môže byť vo forme peliet, tabliet alebo plátov. Fosforovodík sa z týchto nosičov uvoľní po zreagovaní so vzdušnou vlhkosťou. Je životu nebezpečný. Po uplynutí doby pôsobnosti sa dané priestory odvetrajú. Plynujú sa hlavne obilniny, sklady a transportné obaly.

 • Dezinsekcia - odstránenie hmyzu

  Dezinsekcia - odstránenie hmyzu

  Dezinsekcia Hmyz je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, dokáže človeka štipnúť, bodnúť či uhryznúť tak, že je to nielen nepríjemné, ale môže byť i veľmi nebezpečné. Dôvodov je viac: hmyz môže prenášať mnohé choroby, ale môže tiež vyvolávať rôzne alergické reakcie. Mimo toho niektoré druhy hmyzu ničia potraviny, oblečenie, čalúnené výrobky i nábytok. Na ochranu pred zdravotnými a vecnými škodami je teda dôležité určité druhy hmyzu vyháňať, alebo celkovo likvidovať. Naopak však tiež platí, že hmyz tvorí dôležitú súčasť prírodného kolobehu. Svet bez hmyzu by bol teda i pre život človeka menej hodnotný. O to dô...

 • Dezinsekcia hmyzu

  Dezinsekcia je ničenie škodlivého hmyzu. Na jeho ničenie sa používajú: - Fyzikálno-mechanické metódy (využívanie vysokých teplôt, mucholapky a pod. ) - Biologické metódy (prirodzený nepriatelia hmyzu) - Chemické metódy (insekticídy)

 • Dezinsekcia

  Dezinsekcia je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha). Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu. Väčšina hmyzu má schopnosť veľmi dynamického rozmnožovania. Preto každú dezinsekciu vykonávame systematicky a preto odporúčame už od začiatku preventívne opatrenia. Vykonávame dezinsekciu formou postreku, náterom, poprašovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aerosoláciou. Nami požívané prípravky pri jemno rozptylovej aplikácii neznečisťujú podl...

 • Dezinsekcia - ničenie obtiažneho hmyzu

  Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha atď.). Základným predpokladom úspešnej dezinsekcie je postup, podľa vopred postaveného systematického plánu. Súčasťou tohto plánu je aj harmonogram, ktorý určuje pravidelný monitoring a na základe vyhodnotení sa určuje rozsah, objem a forma zásahu. Naša firma vykonáva dezinsekciu formou jemnorozptylovej aplikácie (postrekom), náterom, poprašovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aeros...

 • Dezinsekcia

  Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými a biologickými metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov. Preventívna dezinsekcia predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vnikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov. Používajú sa na to hlavne mechanické a fyzikálne metódy. Represívna dezinsekcia sa vykonáva až pri výskyte škodlivých článkonožcov v danom objekte, či prostredí). Používajú sa hlavne metódy chemické, biologické a fyzikálne. Metódy vykonávania dezinsekcie: Mechanické metódy: - pasce - lepové pásy (muchola...

 • Sadové úpravy, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, plynovanie

  Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou našich služieb v tomto období, pretože sa nám to vidí ako aktuálne z pohľadu zvýšeného výskytu lietajúceho a lezúceho hmyzu. 1. Ponúkame kompletné služby pri likvidácii a prevencii proti hmyzu ako sú muchy, osi, sršne, ploštice, blchy, šváby ... a samozrejme v tomto období sa zaznamenáva aj vysoký výskyt komárov hlavne v oblastiach po povodniach. 2. Ďalšie nami ponúkané služby: Deratizácia proti hlodavcom, plynovanie poľnohospodárskych a iných uskladnených komodít veľmi jedovatým fosforovodíkom. 3. Sadové úpravy, tvorba a údržba interiérovej a exteriérovej zelene, s...

 • Dezinsekcia

  je ničenie škodlivého hmyzu a to rôznymi spôsobmi, napr. postrekom, ukladaním pevných nástrah, náterom alebo použitím gelových prípravkov. Dezinsekcia si vyžaduje taktiež systematický postup, aby sa zamedzilo opätovnému výskytu hmyzu. Hmyz prenáša infekčné ochorenia a znehodnocuje potravinárske výrobky. V poľnohospodárstve znehodnocuje krmivá a obťažuje hospodárske zvieratá, ktoré tým strácajú na hmotnosti. Aké konkrétne zásahy vykonávame : - zásahy v bytoch alebo domoch proti obtiažnému hmyzu, ako sú mravce, šváby, švehly, rusy …… - zásahy v potravinárskych a poľnohospodárskych prevádzkach, v predajniach potravín a mäsa ...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Dezinsekcia 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.