Inštalácie a montáže

Inštalačné, vodárenské a kúrenárske práce, všetkými bežnými spôsobmi, plast, meď, nerez, oceľ.

Radi zodpovieme Vaše otázky, napíšte nám:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha:  • Silnoprúdové elektroinštalácie a elektromontáže

  Silnoprúdové elektroinštalácie a elektromontáže

  Silnoprúdová elektroinštalácia je nosnou činnosťou spoločnosti. Realizujeme vonkajšie rozvody elektriny do 52 kV v rámci výstavby nových a rozširovaných elektrických sietí, dodávky rozvodných zariadení pre odbočky z distribučných sietí, dodávky a montáž transformátorových staníc a náhradných zdrojov elektrickej energie. Vykonávame vnútorné elektroinštalácie v priestoroch bez nebezpečenstva ako aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zabezpečujeme komplexnú dodávku zabudovanej elektroinštalácie v rámci investičnej výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie objektov, prevádzok a zariadení v rôznych odvetviach priemyslu, energetiky a s...

 • Technické poradenstvo a projekty elektroinštalácie

  Technické poradenstvo a projekty elektroinštalácie

  Technické oddelenie je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Je strojcom základu pre kvalitnú dodávku celej elektroinštalácie. Nesie plnú zodpovednosť za prípravu, riadenie, montážne práce na elektrických zariadeniach. Dbá o bezproblémový priebeh záverečných skúšok. Pre zákazníka zabezpečuje komplexnú sprievodnú technickú dokumentáciu od zhotoveného elektrického zariadenia. Pokiaľ zvažujete o rekonštrukcií, modernizácií priestorov, technológie alebo o investičných aktivitách v oblasti elektrických zariadení, sme Vám plne k dispozícií ponúknuť naše služby v oblasti: Zberu podkladov pre projektovú výrobu Konzultáci...

 • Plynoinštalácie komplexné služby

  - vonkajšie rozvody plynu ntl, stl a vtl - vnútorné rozvody plynu pre občiansku vybavenosť a priemyselné využitie - stredotlakové a vysokotlaké regulačné stanice plynu - propán butánové rozvody a zásobníkové stanice plynu - odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení - rozvody technických plynov - servis plynových zariadení

 • Vodoinštalácie

  Voda nenaháňa toľko strachu ako plyn či elektrika, ale ako nepriateľ si zaslúži rešpekt. Pokazený záchod či stará batéria vás po kvapkách pripravia o úspory. Len kvapkajúcim vodovodom vám vytečie aj desať litrov vody denne, čo pri rastúcich cenách vodného a stočného nepríjemne pocítite. Ak vás zradí vodoinštalácia, vaša podlaha sa zmení doslova na plávajúcu. Topiť sa bude nielen váš nábytok, ale i susedia a vám potečú okrem peňazí aj nervy. Len cez kvalitné rozvody vám nevytečie rodinné šťastie. Kvalitná poruchová služba vám ich nielen opraví, ale aj vymení či zavedie úplne nanovo. Okrem inštalačného materiálu poskytne aj sanit...

 • Kompletná príprava projektu elektroinštalácie

  Ponúkame kompletnú prípravu projektu elektroinštalácie, jeho zrealizovanie v dohodnutom termíne a odovzdanie spolu s revíznou správou.

 • Elektroinštalácie, rozvádzačová technika

  Rozvádzačová technika: - konektory - ochranné hadice - perforované kanály - programovateľné automaty OPLC - rozvádzačové komponenty - zbernicové systémy - skrine - svorky - zakončovacie materiály - zdroje napätia Elektroinštalácie: - elektroinštalačné materiály - káblové úložné systémy - kanálové inštalačné systémy - konektorové inštalačné systémy - modulárne zásuvkové systémy - podpodlažné systémy - univerzálny upevňovací systém - upevňovací systémy pre elektromontáže - priemyselné vidlice a zásuvky - alutermické zváranie

 • Elektroinštalácie bytov a rodinných domov

  Prevádzame elektroinštalácie v bytoch a bytových domoch podľa projektovej dokumentácie včetne záverečnej revíznej skúšky s dodaním revízných zpráv. Prevádzame vyhotovenie moderných inteligentných elektroinštalácii rodinných domov a inštitúcii so systémom NICOBUS za účelom kvalitného ovládania a šetrenia s elektrickou energiou.

 • Preventívna kontrola stavu elektroinštalácie

  Bývate v dome, alebo byte so staršou elektroinštaláciou a trápi Vás nefunkčné svetlo, zásuvka, alebo počujete praskanie v rozbočovacích krabičkách? 

 • ELEKTROINŠTALÁCIE

  Ponúkame Vám rôzne druhy elektroinštalácií  v bytoch, domoch, obchodných prevádzkach alebo priemyselných objektoch. Samozrejmosťou je obhliadka objektu ZDARMA, odborné poradenstvo, vypracovanie elektro - projektov, zhotovenie elektroinštalácie, revízne správy a 10 ročná záruka na funkčnosť diela. Našim cieľom je zodpovedné, odborné a spoľahlivé vykonávanie poskytovaných služieb, s dôrazom na priaznivú cenu a kvalitu.

 • Inštalácie desktopových PC

  Poskytujeme inštaláciu desktopových počítačov pre vašich zamestnancov. Inštalácia operačného systému, kancelárskych balíkov, tlačiarní, scannerov. Pri upgrade PC vzniká potreba presunu dát a softvéru zo staršieho PC na novší. Tím našich ľudí vie ako postupovať v takýchto prípadoch, aby nedošlo k strate údajov (napr. mailov). Vďačné sú určité špecifické programy typu busniss banking alebo rôzne účtovné programy. Tie sa nedajú spojazdniť len prekopírovaním údajov (väčšina z nich vyžaduje inštaláciu programov tretích strán). Dáta sa vždy dajú presunuť tak, aby užívateľ prechodom na novší PC necítil stratu a ob...

 • Elektroinštalácie administratívnych budov

  Elektroinštalácie administratívnych budov

  Elektroinštalácie administratívnych budov, výrobných budov, výrobných hál, elektrické prípojky nízkeho aj vysokého napätia. Elektrické vykurovanie, kompenzácie jalových výkonov, bleskozvodové sústavy, meranie a regulácia. Trasovanie zemných káblových vedení a lokalizácia porúch. Montáž elektro rozvodov a zdrojov elektrickej energie pre technologické celky. Opravy a údržba elektroinštalácie.

 • Technologické elektroinštalácie

  Technologické elektroinštalácie

  Návrh a realizácia: - Riadenia a ovládania technologických zariadení - Silové prívody a technológia - Projektová dokumentácia - Kontrola spotreby el. energie - Dodávka a montáž rozvádzačov - Kompenzácia výkonov - Trafostaníc - Rozvodní VN a NN - Vypracovanie energeticky úsporných programov

 • Elektroinštalácie NITRA, BRATISLAVA, ZM, NZ, TO, TT, LV, SA, GA, okolie a pod.

  •Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie •Odborné skúšky a odborné prehliadky ( revízie ) •Návrh a poradenstvo v oblasti elektroinštalácii •Stavebný dozor v oblasti elektroinštalácii •Montáž a výroba, elektrických rozvádzačov •Montáž pasívnych i aktívnych bleskozvodov •Montáž elektrických prípojok •Inštalácia či pripojenie spotrebiča s potvrdením záručného listu •Oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení

 • Elektroinštalácie

  Firma Bama-Elektro pôsobiaca v Košiciach sa zaoberá montážou, opravou a údržbou elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov,všetkými drobnými elektro prácami, v bytoch a domoch. Okrem tejto činnosti firma ponúka všetky druhy slaboprúdových elektroinštalačných prác, revízie elektroinštalácií a prípadne prípravu projekčnej dokumentácie. Okrem tejto činnosti firma vykonáva zemné a výkopové práce.

 • Inteligentné elektroinštalácie

  V bežnom dome sa používa množstvo zariadení. Každé z nich má svoje ovládacie prvky - ovládač, tlačidlá či aplikácie, pričom žiadne zariadenie nevie, čo robí to druhé a obyvateľ domu tak občas nevie, čo má vlastne ovládať. Problém je, že zariadenia medzi sebou nedokážu komunikovať za účelom splnenia požiadaviek. A to nie je ani inteligentné, ani pohodlné V inteligentnom dome je všetko ovládané z centrálneho miesta - Miniservera. Vďaka tejto jednotke sa môže prostredníctvom senzora prítomnosti ovládať nielen osvetlenie, ale aj alarm, hudba, vetranie, klimatizácia a omnoho viac.

 • Elektroinštalácie

  Ponúkame Vám kompletné prevedenie elektroinštalácie na kľúč, to znamená od vypracovania návrhu vrátane projektovej dokumentácie cez prevedenie montáže, revízie až po poskytnutie servisu. Našim cieľom je navrhnúť klientom optimálne riešenie ich potrieb za pomoci najmodernejších postupov, technológií a materiálov s ohľadom na cenovú prijateľnosť. Používame kvalitné preverené materiály a výrobky, aby sme mohli garantovať dlhodobú záruku a zaistiť tak klientom ich maximálnu spokojnosť. Disponujeme všetkou modernou technikou vrátane drážkovacích fréz s odsávaním prachu. Pokrývame teda celé spektrum služieb, s ktorými sa môžete počas reali...

 • OPaOS elektrickej inštalácie v budovách

  Predmetom OPaOS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN 33 1500, STN 33 1620, a STN 33 2000-6-61.

 • Elektroinštalácie

  Elektroinštalácie

  Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie (výmena starého hliníkového vedenia za medené, výmena Bytovej rozvodne a ističov, výmena zásuviek a vypínačov, výmena svietidiel a iné) - dodávka a montáž elektrického podlahového kúrenia pod dlažbu napríklad pod kúpeľňové zrkadlá, pod parkety a aj pod zámkovú dlažbu pred garáže, do rín pre topenie snehu, - montáž bytových a domových telefónov, aj videotelefónov, montáž a premiestnenie televíznej, alebo telefónnej zásuvky. - montáž elektrického zabezpečovacieho systému na telefón a signalizácie na pult CBS (aj z výjazdovou ozbrojenou skupinou) - vypracovanie Projektovej dokumentáci...

 • Slaboprúdové inštalácie

  - montáž televíznych káblových rozvodov - montáž dátových sietí - montáž kamerových systémov - montáž inteligentných zabezpečovacích systémov - montáž audio systémov - montáž prvkov protipožiarnej ochrany - montáž audio a video dorozumievacích systémov

 • Silnoprúdové inštalácie

  - elektroinštalačné práce - montáž senzorov a senzorových svietidiel - montáž elektrického vykurovania - realizácia NN prípojok - realizácia uzemňovačov - realizácia bleskozvodov - montáž solárnych fotovoltaických panelov - montáž rekuperačných a vetracích jednotiek - montáž a rekonštrukcia verejného osvetlenia - montáž a rekonštrukcia verejného rozhlasu - výroba rozvádzačov

 • Kompletný vrátane inštalácie - Kamerový systém Full HD IP PoE s 8 kanálovým NVR s 1TB HDD

  Kompletný vrátane inštalácie - Kamerový systém Full HD IP PoE s 8 kanálovým NVR s 1TB HDD

  8 x Kvalitne Full HD IP Kamery s IR prisvietením do vonkajšieho prostredia - statické 1 x PoE Ethernet switch 9x1Gb pre 8 kamier pre napájanie kamier 1 x NVR 8 Kanálovy sietový IP rekordér pre nahrávanie digitalného záznamu 1 x 1TB HDD pre uloženie záznamov v digitalnej podobe 1 x WAN router pre prístup cez internet/mobil/tablet 1 x Monitor 24 LCD pre zobrazenie náhladov kamier Cena je 2 999 Eur s DPH Bez inštalácie od ktorej záleží navýšenie o elektroinštalačný materiál Instalácia sa pohybuje od 20 do 80 hodin po 12Eur/hod.

 • Elektroinštalácie

  – sem patria vlastne ostatné rozvody uložené pod omietku či do sádrokartónových stien, stropov a podláh. Takto sa realizujú rodinné a bytové domy, hotely, banky, penzióny a podobne.

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS - revízie) elektrickéj inštalácie v budovách a rodinnýc

  Predmetom OPaOS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN 33 1500, STN 33 1620, a STN 33 2000-6-61.

 • Elektroinštalácie pre rod. domy a objekty

  Spoločnosť PT Security s.r.o. je v Bratislave a okolí známa aj svojou činnosťou od roku 1994 (20 rokov) v oblasti elektroinštalácií. Zameriavame sa najmä na montáž, opravu, údržbu, revízie elektroinštalácie. Vykonávame elektroinštalačné práce malého i veľkého rozsahu. Samozrejmosťou je profesionálny prístup a aj vykonaná práca.

 • Inteligentné elektroinštalácie

  V inteligentnom dome je možné ovládať jedným systémom osvetlenie, vykurovanie či chladenie, tieniacu techniku, brány, okná či zavlažovanie. Zároveň dokáže zastrešiť rôzne technológie tak, aby ich prevádzka bola efektívna a navzájom spolupracovali.

 • Vodoinštalácie

  Sanita : dodávka a montáž (rekonštrukcie) - rozvodov vody s použitím rôznych materiálov ( plast, kov, meď ) - kanalizácia - ohrievače vody - úpravovne vody - a iné…

 • Vodoinštalácie a kanalizácie

  Naša stavebná firma ponúka nasledovné služby: Stavby rodinných domov Elektroinštalácie Vzduchtechnika Termovízia budov Ploty Zámočnicke výrobky Garážové brány Ing.siete Ústredné vykurovanie Vodoinštalácie a kanalizácie

 • Elektroinštalácie

  Naša stavebná firma ponúka nasledovné služby: - elektroinštalácie

 • Plynoinštalácie

  Plynoinštalácie

  V odbore plynoinštalácií Vám ponúkame opravu, údržbu a montáž plynoinštalácií, rekonštrukcie plynovodov, odborné prehliadky a skúšky (revízie) rozvodov plynu v bytových domoch, poprípade odstraňovanie závad priamo pri výkone odbornej prehliadky (revízie).

 • Služby s montážnou plošinou MP-13 , elektro-inštalácie , bleskozvody, revízie EZ

  Služby s montážnou plošinou MP-13 , elektro-inštalácie , bleskozvody, revízie EZ

  - prenájom montážnej plošiny MP-13 s obsluhou, - služby s vo výškach s použitím montážnej plošiny MP-13 v oblasti montáže a údržby elektrických zariadení , stavebná oblasť , údržba zelene a pod.

 • Elektroinštalácie

  Staviate nový dom a chcete kvalitnú, komfortnú a bezpečnú elektroinštaláciu? Potrebujete prerobiť elektrické zásuvky, či osvetlenie v byte? Iskria Vám elektrické rozvody? Potrebujete správne zapojiť nový elektrický spotrebič? Ešte stále máte starú hliníkovú elektroinštaláciu? Pri zapojení elektrického spotrebiča Vám vyhadzuje ističe? Chcete rozšíriť zásuvkové alebo svetelné obvody?

 • Elektroinštalácie

  elektroinštalácie silnoprúd - slaboprúd v domoch, bytoch, firmách, montáž bleskozvodov, elektrické prípojky NN, elektro revízie, rýchlo, spolahlivo, kvalitne

 • Vodoinštalácie, kúrenie a kanalizácia

  Vodoinštalácie, kúrenie a kanalizácia

  V obore vodoinštalácií a kanalizácií Vám firma KOMPLET ponúka rekonštrukcie a výmenu ležatých a stúpacích rozvodov, montáže a výmeny vodomerov, čistenie kanalizácie elektrickou špirálou (elektrickým krtom) alebo tlakovým vozidlom a mnohé ďalšie vodoinštalatérske práce. V oblasti kúrenia dodávame a vymieňame radiátory a vykonávame údržbu a opravy kúrenia.

 • Elektroinštalácie

  Komplexné elektroinštalačné práce silnoprúd a slaboprúd. Štrukturované kabeláže. Revízie,digitálne systémy SAT + TV, zvonkové systémy - videovrátniky, prístupové systémy DEK a BES, kamerové systémy, dodanie a inštalácia audio - TV - video.

 • Elektroinštalácie

  Vykonávam elektroinštalačné práce byty,domy,bytové domy, bleskozvody, revízne správy,TT.HC.PN.NR.MY

 • Inteligentné elektroinštalácie – dodávateľsky

  Pri novostavbách rodinných domov, polyfunkčných objektoch si už aj na Slovensku postupne získavajú svoje miesto inteligentné elektroinštalácie. Vďaka nim sa zvyšuje komfort, bezpečnosť ľudí a tiež náklady na elektrickú energiu. Pri inteligentných inštaláciách sa využíva zbernicové pripojenie všetkých komponentov. Hrubé elektroinštalačné káble sú nahradené tenkými dátovými rozvodmi. Takýmto riešením môžete ovládať ktorýkoľvek spotrebič z každého miesta a je len otázkou naprogramovania, či budete ovládať zásuvky, svetlo, klimatizáciu, žalúzie alebo sa rozhodnete pre zalievanie trávnika. Ponúkneme a navrhneme Vám riešenie in...

 • Elektroinštalácie

  Dlhoročná prax práce v oblasti elektroinštalácií:primeraná cena.Po odovzdanej práci záruka.

 • Elektroinštalácie a elektrikárske práce

  Elektroinštalácie a elektrikárske práce

  Zapojenie svietidiel, zásuviek, výmena elektrických vedení.

 • Moderné riešenie elektroinštalácie

  Moderné riešenie elektroinštalácie

  Naše riešenia umožňujú pridať do existujúcej elektroinštalácie nové zariadenie, a tým rozšíriť a obohatiť funkcie tradičnej inštalácie. Možno to dosiahnuť pomocou zbernicovej alebo rádiovej technológie. ŽALÚZIE A ROLETY Ovládanie jednej alebo viacerých žalúzií/roliet v celom dome. Stačí jediné stlačenie tlačidla na vytiahnutie alebo zatiahnutie žalúzií/roliet vo vašom dome. SVETELNÉ SCENÁRE Scenáre robia život vo vašom dome jednoduchším a komfortnejším vďaka simultánnej aktivácii viacerých ovládaných záťaží naraz

 • Elektroinštalácie

  Elektroinštalácie

  Kvalita inštalácie je v rozhodujúcej miere daná kvalitou spojov. Firma preto používa v elektroinštaláciách bezskrutkové svorky, ktoré svojím prevedením a sortimentom zabezpečujú kvalitné a rýchle spojenie v každej aplikácii /rozvádzače, rozvodné krabice,.../. Výhodou je, že takto realizované spoje nie je potrebné periodicky kontrolovať, klietková pružina originálnej konštrukcie stálym tlakom pôsobí na vodič a zabezpečuje stály kvalitný kontakt. Týmto sa znižuje riziko prípadnej poruchy, požiaru, resp. havárie na najnižšiu možnú mieru. V komunikačných sieťach a ostatných slaboprúdových rozvodoch firma používa prepojovacie systémy, zá...

 • Elektroinštalácie

  Elektroinštalácie

  elektroinštalácie do 1000V rozvodných zariadení a rodinných domov revízie hromozvody. Prenájom montážnych plošín MP27, MP16, výškové práce ako pri rekonštrukciach a montážach do 27m na budovách a konštrukciách, pílenie, orezávanie a výrub zelene, stromov, oprava vysokozdvyžných montážnych plošín hlavne výrobcov Slovácke Strojírny Uherský Brod ako MP10 až MP27, revízie elektroinštalácií a hromozvodov, elektroinštalačné práce, oprava verejného osvetlenia a rozhlasu, výroba rozvádzačov, výroba kovaného zábradlia, partie na stavbu rodinných domov, vodoinštalatérske práce.

 • Elektroinštalácie

  – sem patria vlastne ostatné rozvody uložené pod omietku či do sádrokartónových stien, stropov a podláh.Takto sa realizujú rodinné a bytové domy, hotely, banky, penzióny a podobne.

 • Inštalácie, montáž a údržba elektrozariadení

  - inštalácie, montáž a údržba elektrozariadení

 • Domové a priemyselné elektroinštalácie

  - (objekty bez nebezpečenstva výbuchu triedy A, objekty s nebezpečenstvom výbuchu triedy B)

 • Ponuka dodávky a inštalácie novej technológie kotolne na biomasu zdarma

  Vyrábame a predávame drevené brikety a suchú drevnú štiepku na vykurovanie dendromasou pre maloodber ako aj veľkoodber. Zároveň ponúkame zdarma na naše náklady výmenu starej technológie respektíve technológie kotolne na iný druh paliva , za technológiu na vykurovanie drevenými briketami a suchou štiepkou. Jedná sa o plne automatické vykurovanie bez stálej obsluhy. Zároveň zabezpečíme dodávku paliva na obdobie podľa dohody. Po uplynutí tohto termínu odovzdáme technológiu užívateľovi za simbolické 1 euro.

 • Elektroinštalácie, Bleskozvody, Prípojky

  Elektroinštalácie, Bleskozvody, Prípojky

  Elektroinštalácie rodinných domov, bodov a objektov. Bleskozvody aktívne aj pasívne montované na rodinných domoch slúžiace na ochranu majetku osôb. Realizácia stavebných prípojok, prípojok ku domom budovám a stavebným strojom

 • Inštalácie automatických zavlažovacích systémov

  - záhradné inštalácie

 • Elektroinštalácie,bleskozvody

  Montáž,rekonštrukcia

 • Elektroinštalácie slaboprúdu

  Naša firma ako odborník na riešenia Vašich špecifických podmienok v špecifickom prostredí v spolupráci s expertnými dodávateľmi Vám navrhne optimálny systém na kľúč.

 • Elektroinštalácie

  - Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov - Montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel - Inštalácia a montáž elektrozariadení - Montáž a pripojenie pracovných strojov - Elektroinštalácie v priemyselných objektov - Zhotovenie prípojky - Oprava a údržba elektrických zariadení - Výroba elektrických rozvádzačov - Vykonávanie revízií a následné vypracovanie revíznych správNoví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Inštalácie a montáže 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.