Docházkový systém BIS®

Docházkový systém představuje rychlou a přesnou evidenci docházky zaměstnanců s využitím bezkontaktních identifikačních médií nebo biometrie. Systém nahrazuje ruční způsoby evidence pracovní doby, čímž se výrazně omezuje možnost vzniku nepřesností a chyb, zajištuje efektivnější využívání pracovní doby a přináší časové i finanční úspory při zpracování dat.

Systém BIS® jednoznačně vykazuje aktuální přítomnost zaměstnance i celkový čas strávený na pracovišti a poskytuje tak rychlé a přehledné vyhodnocení odpracované doby (šablony, pracovní kalendáře, evidence přescasů a příplatků apod.). Zpracovaná data o docházce lze tisknout pomocí různých sestav a přehledů nebo exportovat do navazujících, zejména mzdových a personálních, systémů.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Docházkový terminál ECO-TERM-TIME

  Docházkový terminál ECO-TERM-TIME

  - základní hardwarová komponenta docházkových systémů - registrace průchodů osob snímacími místy - rychlá a jednoznačná identifikace uživatele - konkretizace typu průchodu prostřednictvím klávesnice terminálu - údaje o průchodech uloženy do paměti terminálu a odeslány do řídícího počítače - inteligentní jednotka schopná fungovat nezávisle na funkci řídícího počítače - terminál umožňuje ovládat jednoho přístupové místo - možnost připojení jednoho externího snímače Tango

 • Docházkový systém

  Dochádzkový systém je elektronický spôsob evidencie príchodov a odchodov. Spracované dáta sú pripravené pre ďalšie využitie napr. mzdovou učtárňou. Každá osoba zavedená v systéme má vlastné identifikačné médium (napr. kartu). Kartou na príslušnom terminále označuje príchody, odchody, volí dôvody prerušenia prítomnosti alebo označuje neprítomnosť na pracovisku. Systém rešpektuje požiadavku ochrany osobných údajov. Systém ponúka moduly: - Dochádzka - Návštevy

 • Docházkový terminál TiTAN

  Docházkový terminál TiTAN

  - moderní docházkový terminál s barevným 1/4 VGA 5,7 displejem a klávesnicí - biometrický snímač otisku prstu - může být připojen na na síť LAN - může ovládat jedny plně vybavené dveře - umožňuje připojení zařízení s rozhraním RS232 nebo USB - vybaven zvukovým výstupem, mikrofonem a reproduktorem - vybaven detekčními spínači nedovoleného vniknutí - možnost vybavení duálními čtecím zařízení (současné čtení více typů identifikačních karet) - může pracovat v režimu on-line i off-line - vynikající kontrast a pozorovací úhel LCD displeje - 8 profilovaných tlačítek s funcemi dle zobrazení na displeji + 10 tlačítek ...

 • Docházkový terminál UNI-READER-TIME

  Docházkový terminál UNI-READER-TIME

  - docházkový terminál s displejem a klávesnicí - může být až 2 km vzdálen od řídící jednotky UNI - schopnost ovládání segmentu sběrnice 1-Wire s kontaktními prvky UNI - možnost zabudování modulu se třemi kontaktními prvky - detekční spínač nedovoleného vniknutí - moderní design a flexibilita montáže Docházkový terminál UNI-READER-TIME - docházkový terminál je v místě, kde je třeba snímat příchody a odchody osob. - na terminálu lze zadat průchod dvěma způsoby - on-line průchod, což je průchod, který odpovídá aktuálnímu času - editovaný průchod - při každém průchodu konkrétní osoby snímacím místem zaznamenává i...

 • Docházkový systém ANeT-Time ENTERPRISE

  Docházkový systém ANeT-Time ENTERPRISE

  - středně velké společnosti - všechny funkce verze BASIC - poslední/hromadné průchody - hromadné změny středisek - hromadné změny modelů pracovní doby - hromadné zpracování pracovních listů - plánování absencí za středisko - plánování směn za středisko - pracovní účty - dovolená: nárok roční/měsíční, převod - sledování přítomnosti pracovníků za středisko - pokročilé vlastnosti - absence pro terminál - reporty a statistiky - lze rozšiřovat o přídavné doplňkové moduly Správa organizace, středisek a jednotlivých osob - organizační střediska, podstřediska a jednotlivé osoby - karta osoby obsahuje základní úd...

 • Docházkový systém ANeT-Time STANDARD

  Docházkový systém ANeT-Time STANDARD

  - středně velké společnosti - všechny funkce verze BASIC - poslední/hromadné průchody - hromadné změny středisek - hromadné změny modelů pracovní doby - hromadné zpracování pracovních listů - plánování absencí za středisko - plánování směn za středisko - pracovní účty - dovolená: nárok roční/měsíční, převod - sledování přítomnosti pracovníků za středisko - pokročilé vlastnosti - absence pro terminál - reporty a statistiky - lze rozšiřovat o přídavné doplňkové moduly Správa organizace, středisek a jednotlivých osob - organizační střediska, podstřediska a jednotlivé osoby - karta osoby obsahuje základní úd...

 • Docházkový systém ANeT-Time BASIC

  Docházkový systém ANeT-Time BASIC

  - malé a střední firmy - snadná implementace - síťová verze - nelze rozšiřovat - běžné funkce docházkového systému Správa organizace - organizační střediska, podstřediska a jednotlivé osoby - karta osoby obsahuje základní údaje o osobě s možností vložení fotografie - přiřazení modelu pracovní doby (standardní, standardní s přerušením, směnný, směnný automatický, směnný se společnými směnami, směnný s přímým nastavením, směnný s přímým nastavením s přerušením, volný....) - přiřazení osobních identifikačních čipů (karty, přívěsky) - definice vlastních údajů, které chcete u uživatele sledovat. Průcho...

 • Docházkový systém ANeT-Time PERSONAL

  Docházkový systém ANeT-Time PERSONAL

  - malé a střední firmy - snadná implementace - lokální verze - nelze rozšiřovat - běžné funkce docházkového systému Správa organizace - organizační střediska, podstřediska a jednotlivé osoby - karta osoby obsahuje základní údaje o osobě s možností vložení fotografie - přiřazení modelu pracovní doby (standardní, standardní s přerušením, směnný, směnný automatický, směnný se společnými směnami, směnný s přímým nastavením, směnný s přímým nastavením s přerušením, volný....) - přiřazení osobních identifikačních čipů (karty, přívěsky) - definice vlastních údajů, které chcete u uživatele sledovat. Průcho...

 • Docházkový systém - Passport 

  Systém PASSPORT je určen k evidenci a automatickému zpracování docházky na základě dat o průchodech na snímačích identifikačních prvků a dat o definicích směn, kalendářů a dalších nastavení. Systém PASSPORT docházku nejen vyhodnocuje, ale i kontroluje podle předem definovaných modelů pracovní doby a umožňuje editovat a zavádět nové akce přímo z klávesnice PC jednotlivých uživatelů. Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout pomocí různých sestav nebo exportovat do navazujících systémů, zejména mzdových a personálních. Každá osoba provádí značení docházkových akcí na snímačích identifikačních karet, které jsou ...

 • Dotykový docházkový terminál

  Dotykový docházkový terminál

  Terminál GCT – PC představuje koncové zařízení identifikačního systému GCS7800, které je postaveno na bázi PC s dotykovým displejem a umožňuje jak pořizování docházkových dat, tak i zobrazování přehledů odpracované doby pracovníků. Způsob identifikace subjektů závisí na technickém vybavení stanoviště a je možný několika způsoby: - zadáním PINu na displeji (zobrazené numerické klávesnici) terminálu - zadáním osobního čísla na displeji (zobrazené numerické klávesnici) terminálu - výběrem ze seznamu zaměstnanců - identifikací kartou na čtečce terminálu Terminál umožňuje jak pořizování docházkových údajů jako P...

 • Docházkový systém

  Docházkový systém

  DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM GOLDCARD slouží jak ke sledování příchodů a odchodů zaměstnanců do zaměstnání tak i k registraci dalšího pohybu osob (přerušení pracovní doby) v průběhu pracovní doby (např. lékař, služební cesta, dovolená, oběd atd...). Aplikace EPD zabezpečuje komplexní vedení docházkové evidence pracovníků s možným výstupem ve formě kontrolního listu nebo přímo ve formě dat do mzdových systémů. Jednoduché uživatelské softwarové řešení je vhodné jak pro menší, tak i pro velké organizace. Standardní řešení nepřetržitých, směnných provozů, nepravidelných a turnusových směn, automatické odečítání povinných př...

 • Docházkový a přístupový systém s kontrolou otiskem prstu

  Docházkový a přístupový systém s kontrolou otiskem prstu

  Intagral plus biometrix je nový typ docházkového a přístupového systému, který jako základní médium pro identifikaci používá běžné karty magnetické, ale stále častěji si i čeští zákazníci pořizují bezkontaktní proximity ( čipové ) karty či přívěšky. Systém případně nemusí čtečku karet obsahovat vůbec a pracovník jen zadává svůj PIN (standartně třímístný). Umožňuje však, oproti jiným systémům, i kontrolu otiskem prstu. Je tak zabezpečena 100% kontrola, že nedochází k zneužití docházkového systému. Tím lze u verze s otvíráním dveří zajistit bezpečný přístup do místností prakticky bez možnosti oklamání. K sys...

 • Docházkový terminál ECO-TERM-TIME

  Docházkový terminál ECO-TERM-TIME

  - základní hardwarová komponenta docházkových systémů - registrace průchodů osob snímacími místy - rychlá a jednoznačná identifikace uživatele - konkretizace typu průchodu prostřednictvím klávesnice terminálu - údaje o průchodech uloženy do paměti terminálu a odeslány do řídícího počítače - inteligentní jednotka schopná fungovat nezávisle na funkci řídícího počítače - terminál umožňuje ovládat jednoho přístupové místo - možnost připojení jednoho externího snímače Tango

 • Docházkový terminál UNI-READER-TIME

  Docházkový terminál UNI-READER-TIME

  - docházkový terminál s displejem a klávesnicí - může být až 2 km vzdálen od řídící jednotky UNI - schopnost ovládání segmentu sběrnice 1-Wire s kontaktními prvky UNI - možnost zabudování modulu se třemi kontaktními prvky - detekční spínač nedovoleného vniknutí - moderní design a flexibilita montáže

 • Docházkový terminál TiTAN

  Docházkový terminál TiTAN

  - moderní docházkový terminál s barevným 1/4 VGA 5,7 displejem a klávesnicí - biometrický snímač otisku prstu - může být připojen na na síť LAN - může ovládat jedny plně vybavené dveře - umožňuje připojení zařízení s rozhraním RS232 nebo USB - vybaven zvukovým výstupem, mikrofonem a reproduktorem - vybaven detekčními spínači nedovoleného vniknutí - možnost vybavení duálními čtecím zařízení (současné čtení více typů identifikačních karet) - může pracovat v režimu on-line i off-line - vynikající kontrast a pozorovací úhel LCD displeje - 8 profilovaných tlačítek s funcemi dle zobrazení na displeji + 10 tlačítek dopl...

 • SmartTAC - Docházkový systém

  SmartTAC - Docházkový systém

  Je určen pro evidenci příchodů a odchodů v menších pracovních skupinách. Možnost nasazení více přístrojů i ve větších organizacích. Velkou výhodou je mobilita. Není potřeba vůbec žádná instalace či montáž čtečky, takže ho lze používat i na mobilních pracovištích, stavbách, kontrole ostrahy, firmách s více pobočkami, zemědělství, lesnictví... Data jsou uložena přímo na smart kartách jednotlivých pracovníků a přenášet do počítače je lze centrální master card. Součástí balení je program v češtině. - Bateriové napájení - Lehký, snadno přenosný - Bez instalace - Přenos dat Smart kartou - Data i na kartách...

 • T60 - přístupový i docházkový systém

  - identifikace otiskem prstu, čipem nebo jejich kombinací - vysoký výkon a spolehlivost - elegantní bílý LCD - komunikace: MiniUSB, standardní RS232/485 a TCP / IP - schopnost ovládat elektromechanický zámek - výstup pro alarm

 • Docházkový a přístupový systém BCN 280

  - samostatná jednotka, nezávislá na PC - nevyžaduje stálé připojení na PC - možnost kombinace PINu, čipu a biometrie - kapacita otisků prstu: 5000, kapacita záznamů: 150000 - hlasová podpora - zobrazuje jména zaměstnanců - možnost až 5 druhů přerušení - realtime propojení přes web

 • Docházkový a přístupový systém BCN 200

  - nevyžaduje stálé připojení na PC - výkonný dvoujádrový procesor - možnost kombinace PINu, čipu a biometrie - praktický tenký design - možnost ovládání elektronického zámku - připojení přes TCP/IP nebo RS232

 • Docházkový systém BCN 100

  - v současné době nejlevnější docházkový biometrický systém stolní provedení, a jednoduchý provoz - bez instalace - kapacita otisků: 512, kapacita záznamů: 32000 - Komunikace pomocí USB

 • Docházkový a přístupový systém Actatek

  - kombinuje přístupový i docházkový systém - možnost kombinace PINu, čipu, biometrie a kamery - obsahuje vlastní webové rozhraní - možnost ovládání až 14 dveří - online sledování pohybu osob

 • Docházkový a přístupový systém BCN 1000

  - kombinuje přístupový i docházkový systém - optický snímač, odolný proti poškrábání, vodě, prachu, nerozbitný. - vysokorychlostní Arm9 procesor - 3,5 palcový TFT LCD displej - vestavěnný operační systém WinCE

 • Docházkový systém InTagral Basic

  - možnost přerušení prac. doby - nejprodávanější systém v ČR (>4000 ) - mobilní, přenosné zařízení - dodávané bezpečnostní uchycení - až 15 000 záznamů - na magnetické nebo čipové karty

 • Docházkový systém IWA

  - Modul Moje docházka - Modul Editace - Modul Administrace - Modul Reporty - Integrace s MES PHARIS Docházkový systém IWA (Intelligent Web-based Attendance) je produktem společnosti UNIS, a.s. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na technologii ASP.NET a databázi MS SQL Server. Systém vyniká nulovou klientskou instalací - je zapotřebí pouze internetový prohlížeč. Docházkový systém IWA řeší jednoduchým způsobem zadávání a evidenci docházky zaměstnanců. Umožňuje sledovat dodržování zákonem stanovené přestávky, odchody k lékaři nebo jinou nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti (služební cesty apod.). Vedoucí pracovníci tak mají možnos...

 • Docházkový systém snímající otisky prstů

  - Spolehlivé rozpoznání zaměstnanců - Zamezení jakékoliv manipulaci s daty ze strany zaměstnanců - Jednoduchá montáž a ovládání - Software dle legislativy platné v ČR - vytvořen v ČR - Malé pořizovací náklady - Výrazná úspora nákladů na zpracování údajů docházky Biometrický docházkový systém T1B-TIM (složený z jednoho nebo více terminálů T1B a softwaru TIM v počítači) představuje robustní systém určený pro malé a střední firmy, provozy a kanceláře. Je harakterizován snadnou obsluhou, nízkými pořizovacími náklady a snadnou instalací. Pomocí systému lze sledovat docházku jednotlivých zaměstnanců a ovládat vstupní dv...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Docházkový systém BIS® 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.