Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Poistenie záhrady

Allianz – SP ponúka poistenie záhrad ako jedinečný produkt na slovenskom poistnom trhu
Poistenie chráni záhradu pred prírodnými katastrofami.
Poistiť si je možné nielen úrodu, ale aj okrasné rastliny, ovocné stromy a kroviny či trávnik a skalku.
Poistenie záhrady je možné poistiť len spolu s poistením nehnuteľnosti!
Vybudovať záhradu, ktorú obdivujú všetci susedia, stojí každého majiteľa nemalé finančné prostriedky, pričom čas a energia vynaložené na úpravu záhrady majú mnohokrát nevyčísliteľnú hodnotu. Predstavte si, koľko stromov máte v záhrade, koľko času ste strávili starostlivosťou o trávnik či aké úsilie vás stálo vypestovať bohatú úrodu. Poistenie záhrad od Allianz – SP síce nezabráni tomu, aby prírodná katastrofa nezničila vašu záhradu, ale finančné prostriedky určite pomôžu pri jej obnove.

Čo všetko poistenie kryje?
Poistenie záhrad od Allianz – SP je určené všetkým majiteľom a nájomcom záhrad na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa poistená záhrada nachádza pri rodinnom dome, chate či byte poisteného alebo v záhradkárskej oblasti.

S poistením záhrad je záhrada chránená pred:

povodňami a záplavami,
víchricou, krupobitím a úderom blesku,
požiarom a výbuchom,
zosuvom pôdy, lavínou a zemetrasením,
pádom predmetov,
nárazom vozidla a pádom lietadla.
Poistenie sa vzťahuje aj na zničenie stromov ľadovou vrstvou alebo hmotnosťou snehu.

V rámci poistenia záhrad si je možné poistiť:

okrasné rastliny,
ovocné a okrasné kroviny,
ovocné a okrasné stromy,
trávnik, skalky a kaskády,
solitérne kamene a mulčovací materiál,
úrodu úžitkových rastlín,
úrodu ovocných krovín a stromov.


Chráňte svoj majetok
Poistenie záhrad je jedinečný produkt na slovenskom poistnom trhu, ktorý spolu s poistením budovy a domácnosti prispeje k lepšiemu zabezpečeniu vášho majetku. Poistnú sumu si môžete určiť na základe vlastného rozhodnutia, a to v rozmedzí od 5 do 50 eur za 1 m2 záhrady, resp. za 1 strom. Takže za záhradu s rozlohou 400 m2 zaplatíte ročne už od 10 eur. V porovnaní s hodnotou záhrady sa tak investovanie do poistenia určite vyplatí.

Oblasť pôsobenia: Bratislava a okolie, po dohode aj celé Slovensko


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Poistenie zodpovednosti za škodu pre účtovníkov a daňových poradcov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovaním účtovníckej činnosti podľa právnych predpisov SR. Poistením sú kryté nároky oprávneného štátneho orgánu klientov poisteného, s ktorými uzatvoril zmluvu o vedení účtovníctva. Poistenie je určené pre živnostníkov, s.r.o., a.s., ktorí podnikajú v účtovníctve, daňovom poradenstve. Môže ísť: - o živnostníkov (samostatných účtovníkov, daňových poradcov) - o firmy s.r.o., a.s. (ktoré zamestnávajú účtovnikov alebo daňových poradcov a ich ...

 • Poistenie strojného prerušenia prevádzky

  Poistenie strojného prerušenia prevádzky

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie strojného prerušenia prevádzky V dôsledku škody na poistenom stroji dochádza nielen k obmedzeniu alebo zastaveniu prevádzky samotného stroja, alebo výrobnej linky, ale často aj celého podniku. Z poistenia strojov budú uhradené náklady na opravu alebo výmenu poisteného stroja. Na to, aby sa podnik vysporiadal aj s ďalšími škodami – stratou zisku a problémami so splácaním finančných záväzkov slúži poistenie strojného prerušenia prevádzky, z ktorého bude klie...

 • Poistenie zodpovednosti IT spoločností, živnostníkov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií Komu je poistenie určené? Poistenie je určené pre medzinárodné spoločnosti, malé a stredné spoločnosti, ako aj pre živnotníkov, ktorý vykonávajú svoju činnosť zo svojho domova. Poistenou profesiou je široké spektrum služieb, ktoré môžu IT spoločnosti poskytovať, okrem iného aj: • vývoj, predaj, update a upgrade softvéru • distribúcia, dodávka, inštalácia/mo...

 • Farbička - poistenie pre dieťa a 1 dospelú osobu

  Farbička - poistenie pre dieťa a 1 dospelú osobu

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Momentálne najlepší produkt pre deti :) Farbička - poistenie pre deti Farbička je komplexný program kapitálového životného poistenia pre deti, ktoré ako jediné na trhu, chráni vaše dieťa za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov. Výhodná forma šetrenia S Farbičkou zabezpečíte vášmu dieťaťu bezstarostný vstup do dospelosti. Vložené finančné prostriedky určené na šetrenie sa navyše každoročne zhodnocujú garantovaným úrokom a podielmi na prebytku. Nahromadené finančné prostriedky má dieťa k dispozícii už po ...

 • Poistenie plodín aj pre eurofondy

  Poistenie plodín aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie plodín minimalizuje dôsledky vzniknuté pri pôsobení nepredvídaných živelných udalostí a zmierňuje ich vplyv na ďalšie hospodárenie spoločnosti. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť formulár. Ponúkam Vám poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín: • ľadovcom • víchricou • požiarom • povodňou • záplavou z prietrže mračien • jarným mrazom Poistením je možné pokryť širokú škálu plodín • plodiny pestovan...

 • Úrazové poistenie pre dospelých

  V našom úrazovom poistení pre dospelých si máte možnosť zvoliť rozsah a výšku poistnej ochrany. Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Úrazové poistenia: - poistenie trvalých následkov úrazu - poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou - poistenie smrti následkom úrazu - poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody - poistenie denného odškodnenia počas nevyhnutného liečenia - poistenie denného odškodnenia pri pobyte v nemocnici Oblasť pôsobenia: Bratislava a okolie, po dohode aj celé Slovensko

 • Poistenie plavidiel - člnov, jácht, plachetníc aj na 3 a 6 mes.

  Poistenie plavidiel - člnov, jácht, plachetníc aj na 3 a 6 mes.

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Ponúkam špeciálny limit krytia pre Taliansko! Pri člnoch potrebujem vedieť kW motorov nie HP!!! Pred uzatvorením zmluvy je potrebné doložiť platné lodné osvedčenie! V posledných rokoch u nás výrazne rastie počet záujemcov o rekreačnú a športovú plavbu, a to nielen na slovenských vodných plochách, ale aj za hranicami. Veľký záujem je hlavne o rekreačnú plavbu na Jadrane. Ponúkam možnosť poistenia jácht, plachetníc, motorových resp. gumených člnov, ktoré slúžia na individuálnu rekreáciu, prípadne na účasť na inter...

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie advokátom, účtovníkom, znalcom, daňov

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie advokátom, účtovníkom, znalcom, daňov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie Komu je poistenie určené? • advokátom • účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom • znalcom, tlmočníkom a prekladateľom • patentovým zástupcom • sprostredkovateľom investičných služieb • ostatným príbuzným profesiám Čo je poistením kryté? • čisté finančné škody, ktoré vzniknú poškodenému a nie sú následkom škody na veci alebo na zdraví • ...

 • Poľnohospodárske poistenie aj pre eurofondy

  Poľnohospodárske poistenie aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Je nesporné, že na zabezpečení finančnej stability poľnohospodárskych podnikov sa významne podieľa dobré poistenie, ktoré rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby. Ani ten najlepší poľnohospodár nedokáže zabrániť náhodným a nepredvídaným udalostiam ako sú ľadovec, požiar alebo povodeň. Taktiež nečakaná nákaza v chove zvierat môže negatívne ovplyvniť ďalšiu výrobu a existenciu samotného podniku. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť formulár. Druh...

 • Poistenie technických rizík

  Poistenie technických rizík

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie technických rizík Predpokladom úspechu v podnikaní je finančná stabilita a spoľahlivá ochrana pred rizikom. Práve poistenie je takýmto výhodným prostriedkom. Druhy poistenia: • poistenie strojov a elektroniky • poistenie strojného prerušenia prevádzky • poistenie stavebných a montážnych prác • poistenie ušlého zisku investora Poistenie strojov a elektroniky Zastavenie chodu stroja následkom poškodenia, konštrukčným nedostatkom, či c...

 • Kvalitné cestovné poistenie - turistické, služobné, ročné

  Kvalitné cestovné poistenie - turistické, služobné, ročné

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Cestujte, zabávajte sa, užívajte si, robte to, na čo máte chuť! Myslite dopredu a zabezpečte sa už teraz. Uzatvorte individuálne cestovné poistenie a voľné dni si vychutnáte naplno. S nami môžete oddychovať bez obmedzenia. A nezabudnite! Ako jediná poisťovňa na Slovensku pokryjeme vaše liečebné náklady bez limitu. NA CESTU VÁS VYBAVÍME • Poistením liečebných nákladov v zahraničí • Poistením úrazu • Poistením batožiny • Poistením zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte inému • Poistením stornovacíc...

 • Komplexné poistenie podnikateľov

  Komplexné poistenie podnikateľov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Komplexné poistenie podnikateľov V rámci aktívneho a zodpovedného prístupu k vlastnému podnikaniu je dôležité myslieť dopredu a zabezpečiť sa pred možnými škodami, ktoré by mohli ohroziť Vašu podnikateľskú činnosť. Ponúkam Vám atraktívny poistný produkt – Komplexné poistenie podnikateľov. Jeho úlohou je chrániť Vás ako podnikateľa pred náhodnými a náhlymi škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi a zároveň Vám umožní určiť si optimálnu ochranu svojho podnikania na základe vlastných požiadaviek. Produ...

 • Poistenie ušlého zisku investora

  Poistenie ušlého zisku investora

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie ušlého zisku investora Účelom poistenia ušlého zisku investora je kryť následky neskorého plánovaného začiatku prevádzky budovaného stavebného alebo montážneho diela, ktoré musí znášať investor uvedený v poistnej zmluve ako poistený. Ak na poistených stavebných alebo montážnych prácach došlo počas poistnej doby k poistnej udalosti, ktorá spôsobila oneskorenie dokončenia stavby alebo montáže, toto nadstavbové poistenie k poisteniu stavebných a montáž...

 • Poistenie stavebných a montážnych prác

  Poistenie stavebných a montážnych prác

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie stavebných a montážnych prác Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Pri realizácii projektov ako sú stavby a montáže technologických zariadení dochádza aj napriek najväčšej opatrnosti často k nehodám a ku škodám. Vznikajú dodatočné neplánované náklady, komplikácie a presúvanie termínov, firma musí urýchlene hľadať náhradné finančné prostriedky na zaplatenie nutných opráv. Poistenie stavebných a montážnych prác v sebe spája výho...

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla, vrtuľníka, balóna a padákového klzák

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Predmetom poistenia môžu byť všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov. Toto poistenie je určené pre: prevádzkovateľov alebo majiteľov lietadiel osobám, ktoré sú oprávnené na základe súhlasu prevádzkovateľa uzavrieť poistnú zmluvu leteckým prevádzkovateľom alebo leteckým dopravcov Riziká kryté poistením: škoda spôsobená tretej osobe škoda spôsobená pasažierovi škoda spôsobená stratou, poškodením, zničením prepravovan...

 • Poistenie Senior - novinka

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom. Poistenie je určené pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku. Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb. Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj mimoriadne vklady poistného a výbery prostredn...

 • Poistenie majetku firmy

  Poistenie majetku firmy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Začínate podnikať alebo Vaša spoločnosť patrí už dlhodobo medzi úspešné? V obidvoch prípadoch by ste si však mali byť vedomý rizík, ktoré Vaše podnikanie ohrozujú. Ponúkam Vám poistenie majetku, ktoré je možné flexibilne prispôsobiť Vašim potrebám vo všetkých sférach podnikania. Môžete si zvoliť široké poistné krytie v rámci poistenia nehnuteľného a hnuteľného majetku, pre náročnejších aj poistenie prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody. Dru...

 • Poistenie prepravných rizík (CMR) aj kabotáž - poistenie pre dopravcov, povinné zo zákona!

  Poistenie prepravných rizík (CMR) aj kabotáž - poistenie pre dopravcov, povinné zo zákona!

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Závažnosť zodpovednosti dopravcu za škodu na prepravovanej zásielke vyplýva aj zo skutočnosti, že zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave ukladá dopravcovi v § 7, písm.g) povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odosielateľom a príjemcom veci a tretím osobám! Prepravuje vaše zásielky váš obchodný partner, alebo si ich prepravujete sami vo vlastných vozidlách? Možno práve vy prepravujete zásielky vašich klientov? Ponúkam poistné riešenia všetkým, ktorí nesú riziko náhodného poškodenia, zničenia alebo...

 • Poistenie ušlého zárobku - vhodné aj pre podnikateľov, živnostníkov

  Poistenie ušlého zárobku - vhodné aj pre podnikateľov, živnostníkov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Toto poistenie znižuje vplyv choroby či úrazu na váš príjem a obmedzuje riziko finančných problémov v prípade pracovnej neschopnosti. Celkovú výšku poistného plnenia za dobu pracovnej neschopnosti si určíte vhodne zvoleným začiatkom výplaty denných dávok. Začiatok plnenia si môžete stanoviť na 15. alebo 29. deň pracovnej neschopnosti. Oblasť pôsobenia: Bratislava a okolie, po dohode aj celé Slovensko

 • Poistenie bytových domov aj pre eurofondy

  Poistenie bytových domov aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie bytových domov Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý spája poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu a tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu. Druhy poistenia: - Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome - Poistenie majetku - Poistenie strojov a elektroniky Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru: Ako vlastníka bytu a/alebo nebytového priestoru vás toto pois...

 • Pripoistenie chirurgického zákroku

  Pripoistenie chirurgického zákroku

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Uzatvorením tohto pripoistenia vám v prípade operačného zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby, vyplatí poisťovňa poistné plnenie vo výške prislúchajúceho percenta z dohodnutej poistnej sumy. Viac informácií pri osobnom stretnutí. Oblasť pôsobenia: Bratislava a okolie, po dohode aj cele Slovensko

 • Pripoistenie pracovného úrazu s následkom smrti

  Pripoistenie pracovného úrazu s následkom smrti

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatí poisťovňa jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti. Viac informácií pri osobnom stretnutí. Oblasť pôsobenia: Bratislava a okolie, po dohode aj celé Slovensko

 • Môj domov - Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti s poistením spodnej vody

  Môj domov - Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti s poistením spodnej vody

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Hlavnou výhodou produktu Môj domov je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať nasledovné poistenia - poistenie rodinného domu, bytu, chaty, garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu. Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt ale...

 • Poistenie budov, hál, stavieb aj pre eurofondy

  Poistenie budov, hál, stavieb aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie zahŕňa poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby, vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistíme objekt vo Vašom vlastníctve alebo správe, prípadne aj v prenájme, ak ste v ňom na vlastné náklady vykonali stavebné úpravy. Základné riziká kryté poistením • požiar • výbuch • úder blesku • pád lietadla Poistenie je ďalej možné rozšíriť o nasledovné skupiny rizík • voda z vodovodného zariadenia • víchrica a krupobitie • povodeň ...

 • Poistenie leteckých rizík

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Ponúkam Vám okrem bežných poistných produktov aj špecifické produkty, medzi ktoré patrí poistenie leteckých rizík. Toto poistenie poskytuje široké poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia, krádeže, straty lietadla rovnako ako aj pri vzniku škody tretej osobe alebo pasažierovi. Druhy poistenia • zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla • havarijné poistenie lietadla • strata licencie pilota Oblasť pôsobenia: Bratislava a okolie, po dohode aj cel...

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera Architekt a stavebný inžinier vykonávajú celý rad odborných činností v súvislosti s výstavbou, pričom stavebný inžinier poskytuje viac špecializované služby súvisiace so statikou stavby, konštrukciou pozemných alebo inžinierskych stavieb, technologickým a energetickým vybavením stavby. Pre tieto profesie je v zmysle zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných sta...

 • Povinné zmluvné poistenie s nulovou spoluúčasťou - od 89 Eur/rok

  Povinné zmluvné poistenie s nulovou spoluúčasťou - od 89 Eur/rok

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky potrebujem vedieť nasledovné údaje: adresu, značku vozidla, kW, cm3, rok výroby mot. vozidla, spoluúčasť 100 Eur alebo nulovú spoluúčasť, či je mot. vozidlo písané na firmu, živnosť alebo na rod. číslo (ak na rodné číslo potrebujem vedieť dátum narodenia), celkovú hmotnosť - bez uvedených údajov Vám neviem vypočítať poistné! Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. ...

 • Poistenie pre školy - úraz, krádež vecí žiakov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Skupinové poistenie pre školy - úraz, krádež vecí žiakov Začiatok školského roka prináša veľa povinností na strane škôl a ich zamestnancov, ale aj pre žiakov a rodičov. Okrem štandardných aktivít, ktoré škola zastrešuje, nastávajú aj situácie, keď je dobré mať pri sebe partnera, ktorý Vám pomôže v prípade, že došlo v škole ku krádeží, k náhodnému poškodeniu veci žiaka iným žiakom či k úrazu. Poistenie je určené pre každý druh/typ školy bez ohľadu na zriaďovateľa školy. Poistenie, sa vzťahuje na budovu...

 • Pripoistenie nezamestnanosti - strata zamestania

  Pripoistenie nezamestnanosti - strata zamestania

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Strata zamestnania a následná nezamestnanosť môže nečakane znížiť vašu životnú úroveň. Aby ste aj v tomto prípade boli chránení, prinášame vám novinku - pripoistenie nezamestnanosti. Toto poistenie vám umožní zmierniť následky v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok počas 12 mesiacov. Pripoistenie si môžu uzatvoriť občania SR vo veku od 18 do 61 rokov. Maximálna denná dávka v nezamestnanost nesmie byť vyššia ako 75% z vymeriavaceho základu (priemernej mesačnej hrubej mzdy)!

 • Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu (CMR) vrátane kabotáže - povinné zo zákona!

  Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu (CMR) vrátane kabotáže - povinné zo zákona!

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Závažnosť zodpovednosti dopravcu za škodu na prepravovanej zásielke vyplýva aj zo skutočnosti, že zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave ukladá dopravcovi v § 7, písm.g) povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odosielateľom a príjemcom veci a tretím osobám! Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave Poistenie je určené cestným dopravcom, ktorí sa zaoberajú prepravou tovaru. Aj keď prepravovaný tovar nie je ich majetkom, musia zabezpečiť, aby príjemca dostal tovar nepoškodený. Do...

 • Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

  Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania Obávate sa, že od vás bude zamestnávateľ vymáhať škodu, ktorú mu spôsobíte? Ponúkame vám nové poistenie zodpovednosti za škodu. Základné poistenie Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upra...

 • Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

  Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník! Podnikatelia alebo fyzické osoby sa čoraz častejšie spoliehajú na odborníkov, aby im správne poradili, liečili ich, zastupovali na súde, odporučili im vhodné finančné produkty, či naprojektovali dom. Zároveň očakávajú od nich služby podľa štandardov danej profesie. Aj napriek tomu, že odborníci sa snažia vykonať prácu pre svojich klientov čo najlepšie, môže sa stať, že nechtiac spôsobia klientovi škodu. Ponúkam tieto pripoistenia: • Poistenie zodpovednosti za šk...

 • Poistenie zodpovednosti osobným cestným dopravcom cestujúcemu v autobusovej, autokarovej doprave

  Prevádzkujete autobusovú, autokarovú dopravu? Podľa zákona o cestnej doprave potrebujete byť poistení za škodu spôsobenú cestujúcemu. Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poisťovateľ hradí škodu spôsobenú cestujúcemu poisteným a náklady vynaložené poisteným pri omeškaní cestujúcich alebo batožiny, ktoré vznikli v dôsledku zrušenia alebo meškania pravidelnej osobnej cestnej dopravy, ak je to v poistnej zmluve dohodnuté (v zmysle Nariadenia EU č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave). Bližšie informácie poskytnem na stretnutí. Oblasť pôsobenia: Bratislava a okolie, po dohode aj celé Slovensko

 • Moje auto - havarijné poistenie od 53 EUR/rok aj pre firmy a živnostníkov - nulová spluúčasť

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky potrebujem vedieť nasledovné informácie: adresu, značku vozidla, kW, cm3, rok výroby mot. vozidla, územná platnosť EU alebo SR, ČR, či je mot. vozidlo písané na firmu, živnosť alebo na rod. číslo (ak na rodné číslo potrebujem vedieť dátum narodenia), celkovú hmotnosť - bez týchto údajov neviem vypočítať poistné! Dovezené motorové vozidla musia mať kontrolu originality! Poistenie Moje auto KASKO ponúka komplexné poistenie motorových vozidiel. Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj jazdené, firemn...

 • Poistenie pre prípad majetkového prerušenia prevádzky

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. POISTENIE PRE PRÍPAD MAJETKOVÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY Po akejkoľvek živelnej udalosti sa podnik musí čo najrýchlejšie vysporiadať s majetkovou škodou a obnoviť poškodené budovy, zariadenia a zásoby, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti. Škoda na majetku má často za následok obmedzenie alebo úplné zastavenie prevádzky podniku, ktoré môže spôsobiť pokles, prípadne stratu zisku a neschopnosť splácať finančné záväzky. Z majetkového poistenia získa podnik finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, nahradenie alebo op...

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Novelizáciou Obchodného zákonníka účinnou od 1. 1. 2002 boli zavedené viaceré významné zmeny, z ktorých najvýznamnejšou je skutočnosť, že každý člen štatutárneho orgánu spoločnosti ručí neobmedzene za porušenie povinností pri výkone funkcie stanovených zákonom. Pokiaľ sa manažér - člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ dopustí takéhoto porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, verite...

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, kedy zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti predpisuje nutnosť poistenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov. Je to poistenie, ktoré kryje zodpovednosť lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov v oblasti medicíny za škodu na zdraví alebo za škodu na veci pri liečení pacientov. Zároveň poistenie kryje náklady nevyhnutné k právnej ochrane, nakoľko možnosť byť žalovaný je jedným z...

 • Poistenie strojov a elektroniky - aj ako hav. poistenie pojazdných strojov a mechanizmov

  Poistenie strojov a elektroniky - aj ako hav. poistenie pojazdných strojov a mechanizmov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie strojov a elektroniky Ide aj o takzvané havarijné poistenie pojazdných strojov a mechanizmov(žeriav, miešačka a iné.). Zastavenie chodu stroja následkom poškodenia, konštrukčným nedostatkom, či chybou obsluhy môžu narušiť plynulosť výroby a mať negatívny dopad na prevádzku podniku. Okrem živelných rizík, ktoré ohrozujú Vaše strojné zariadenia, môže dôjsť k poškodeniu strojov aj ďalšími príčinami, ako sú: nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, skrat alebo prepätie. Ďalej veľmi často nastáva...

 • Kvalitné havarijné poistenie

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy ako aj ostatné kategórie vozidiel. V rámci variability produktu Moje auto KASKO sme pre vás pripravili štyri moduly poistenia vozidla, od základného po najkomplexnejší. Moduly poistného krytia: BASIC Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor...

 • Poistenie hospodárskych zvierat aj pre eurofondy

  Poistenie hospodárskych zvierat aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie hospodárskych zvierat predstavuje významnú záruku zmiernenia dosahov na produkciu spoločnosti v prípade vzniku poistnej udalosti. Najväčším rizikom pri chove zvierat sú pre poľnohospodára nákazy. Veľké škody, z produkčného hľadiska, spôsobujú aj infekčné ochorenia, poranenia alebo úrazy a straty na zvieratách vzniknuté pri pôrodoch. Dôvody • nákazy hospodárskych zvierat (napr. mor HD, mor ošípaných, BSE, IBR, slintačka a krívačka, katarálna horúčk...

 • Poistenie zodpovednosti za škodu pre firmy, živnostníkov - taxikári

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky potrebujem vedieť IČO a mať odfotenú alebo naskenovanú koncesnú listinu. Patríte medzi výrobné, obchodné spoločnosti, spoločnosti poskytujúce služby alebo iné združenia? Ste živnostníkom alebo podnikáte ako fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu? Ponúkam Vám poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU A VADNÝM VÝROBKOM Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému bez roz...

 • Cestovné poistenie pre firmy

  Cestovné poistenie pre firmy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Môžete si vybrať rôzne varianty krytia podľa zamerania firmy. Produkt je určený pre firemných klientov s väčším počtom zamestnancov a služobných ciest. Minimálne poistné obdobie je 1 rok. Rizikové profesie sa posudzujú individuálne. Oblasť pôsobenia: Bratislava a okolie, po dohode aj celé Slovensko

 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - povinné od 1.7.2012!

  Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - povinné od 1.7.2012!

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Od 1.7.2012 povinné poistenie! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník, kt. Vám pošlem po dohode so mnou. Narastajúci počet priemyselných havárií, ktoré mali negatívny dopad na životné prostredie, vyvolal potrebu legislatívnej úpravy zodpovednosti za environmentálnu škodu v rámci celej Európskej únie. V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj...

 • Poistenie zodpovednosti za škodu pre firmy, živnostníkov

  Poistenie zodpovednosti za škodu pre firmy, živnostníkov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky potrebujem vedieť IČO. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník pri s.r.o. a a.s.. Patríte medzi výrobné, obchodné spoločnosti, spoločnosti poskytujúce služby alebo iné združenia? Ste živnostníkom alebo podnikáte ako fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu? Ponúkam Vám poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU A VADNÝM VÝROBKOM Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôs...

 • Komplexné poistenie malých podnikateľov, živnostníkov

  Komplexné poistenie malých podnikateľov, živnostníkov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Patríte medzi menšie výrobné, obchodné spoločnosti, spoločnosti poskytujúce služby alebo iné združenia? Ste začínajúcim živnostníkom alebo už máte dobre fungujúcu prevádzku? Ponúkam Vám jednoduché poistné riešenie zohľadňujúce komplexné potreby Vášho podnikania. V rámci produktu Komplexné poistenie malých podnikateľov Vám ponúkam v jednej poistnej zmluve až šesť druhov poistení, ktoré si môžete uzatvoriť v troch rozdielnych moduloch poistného krytia. Jednotlivé moduly sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali najčaste...

 • Allianz Best Doctors - nové životné poistenie !

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Allianz - Slovenská poisťovňa vám ponúka ako jediná na Slovensku špeciálne poistenie, ktoré vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach. Poistenie Allianz Best Doctors kryje nasledovné lekárske postupy liečby ako sú: liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu, by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu), náhrada srdcovej chlopne, celková náhrada jednej alebo viacerých srdcových chlopní, ...

 • Poistenie hnuteľných vecí aj pre eurofondy

  Poistenie hnuteľných vecí aj pre eurofondy

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Poistenie sa vzťahuje na výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a na veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v mieste prevádzky. Rovnako aj na veci prenajaté, veci na leasing, prípadne veci prevzaté do opravy. Základné riziká kryté poistením • požiar • výbuch • úder blesku • pád lietadla Pripoistenia rozširujúce poistné krytie • krádež vlámaním • lúpež • vandalizmus po krádeži vlámaním • škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia • víchrica a krupobi...

 • Cestovné poistenie pre cestovné kancelárie a agentúry

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Cestovné poistenie pre cestovné kancelárie a agentúry je určené pre cestovné kancelárie a agentúry, ktoré poskytujú krátkodobé turistické cesty (zájazdy) a pobyty. Možnosť dojednať aj poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Ponúkam 3 druhy taríf: - komplexné cestovné poistenie základné - komplexné cestovné poistenie pre zimné športy - komplexné cestovné poistenie pre zimné športy, s pripoistením záchrannej činnosti HS Možnosť dojednať nasledovné ...

 • Poistenie straty licencie pilota - jediné poistenie v strednej Európe

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Jedinečnosť tohto poistenia sa odráža v tom, že umožňuje poistenie pre jednotlivých pilotov. Allianz – Slovenská poisťovňa je zároveň jedinou poisťovňou v rámci Strednej Európy, ktorá toto špecifické poistenie ponúka na individuálnej báze. Poistenie straty licencie pilota si mohli uzatvárať len letecké spoločnosti a tak boli piloti odkázaní na to, či si letecká spoločnosť uzatvorí takéto poistenie alebo nie. Pre koho je poistenie určené? Cieľovou skupinou, pre ktorú je produkt určený sú profesionálni slovenskí a č...

 • Havarijné poistenie lietadiel, vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov

  Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať! Spolupracujem so všetkými poisťovňami. Na vypracovanie ponuky je potrebné vyplniť dotazník. Poistenie sa vzťahuje na všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov. Komu je poistenie určené ? • prevádzkovateľovi alebo majiteľovi lietadla • osobe, ktorá je oprávnená na základe súhlasu prevádzkovateľa uzavrieť poistnú zmluvu • leteckému prevádzkovateľovi alebo leteckému dopravcovi Čo je poistením kryté ? • poškodenie a zničenie lietadla • krádež lietadla • strata lietadla Oblasť pôsobenia: Bratislava a ok...

Chcete reagovať na aktuálne zákazky?

Chcete reagovať na aktuálne zákazky?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Poistenie záhrady 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.