Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Dopravný kužel

Dopravný kuželDopravný kužel 2

Dvojdieľný dopravný kužeľ, ktorý je potiahnutý retroreflexnou fóiou II. triedy
Dopravný kužeľ je vyrobený s recyklovaného PVC

Farebné varianty: Oranžový, Modrý, Žltý, Zelené

Rozmery a váha: 1000mm, 7,0kg
750mm, 4,0kg
500mm, 2,0kg
300mm, 0,8kg


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Montáž dopravných značiek a dopravných zariadení

  Ponúkame Vám: Montáž zvislých dopravných značiek: prízemné dopravné značky, veľkoplošné a portálové dopravné značky, dopravné značky na konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou. Montáž záchytných zariadení: tlmiče, termilály, zvodidlá.

 • Projektovanie (projekčná činnosť) dopravných stavieb

  Ponúkame Vám: Vypracovanie projektov dopravných stavieb pre územné, respektíve stavebné povolenie, Vypracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby dopravných stavieb, Vypracovanie projektov trvalého dopravného značenia, dopravných zariadení, Príprava Cost Benefit analýz pre projekty financované z OP Doprava

 • Projektovanie dopravných stavieb

  Hlavnou náplňou je projektovanie dopravných stavieb, ako sú cesty, miestne komunikácie, poľné cesty, parkoviská, spevnené a manipulačné plochy, chodníky pre peších, cyklistické cesty vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie:   Technická štúdia /TŠ/ Dokumentácia na územné rozhodnutie /DÚR/ Dokumentácia na stavebné povolenie /DSP/ Dokumentácia realizácie stavby /DRS/ Dokumentácia skutočného realizovania stavby /DSRS/

 • Strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení

  Strojárke výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení sú vyrábané podľa požiadaviek zákazníka a protokolárne odovzdávané. Opakovane vyrábané výrobky (oceľ, hliník, mosadz) sú zušľachtené, cementované a kalené (aj povrchovo) v ochrannej atmosfére s povrchovou úpravou fosfátovaním, zinkovaním a eloxovaním podľa príslušných noriem DIN, ISO. Výrobky sa delia z hľadiska funkčnosti na tri hlavné skupiny. Prvú skupinu tvoria výrobky slúžiace ako medzičlánok brzdových systémov (dorazy, prstence, podložky, čapy), druhú skupinu tvoria súčiastky prenášajúce krútiaci moment a poslednú skupinu tvoria časti hydraulických rozvádzačov. ...

 • Prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov

  - šmykový nakladač - rýpadlo-nakladač - valce - hutniace dosky - píly na asfalt a betón

 • Nosiče dopravných značiek

  - Ako zvislé nosiče používame buď vlastné profily lisované z hliníkových zliatin, alebo oceľové štandartné profily. - Na uchytávanie dopravnej značky na zvislý nosič používame objímky vyrobené lisovaním z hliníkových zliatin, alebo objímky vyrobené z oceľových profilov. - Všetky uchytávacie prvky sú opatrené antikoróznou povrchovou úpravou. - Zvislé nosiče a uchytávacie prvky máme certifikované podľa ustanovenia §21 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona 413/2000 Z.z. číslo certifikátu SK-05-ZSV-0063

 • Požičovňa dopravných značiek

  Naša firma ponúka prenájom a inštaláciu prenosného dopravného značenia, výstražnej svetelnej signalizácii, dopravných kužeľov a príslušenstva. Ponúkame prenájom a inštaláciu prenosného dopravného a príslušenstva firmám, občanom i organizátotom akcií. V našej ponuke nájdete: - dopravné značky - výstražná svetelná signalizácia - dopravné kužele - dopravné zábrany Ceny sa odvíjajú od množstva prenajatého materiálu a doby trvania prenájmu. V prípade dlhodobého prenájmu poskytujeme zľavu.

 • Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  - projektovanie ciest - projektovanie miestnych komunikácii vrátane cyklistických chodníkov a peších zón - projektovanie účelových spevnených plôch a prístupových komunikácii k rodinným domom - vypracovanie projektov vjazdov k nehnutelnostiam - projektovanie parkovísk - projekty dopravného značenia a organizácie dopravy - pasport miestnych komunikácii - rozpočtovanie objektov dopravných stavieb - vykonávanie autorského dozoru pri realizácii stavieb - inžinierska činnosť v stavebníctve

 • Vodiči motorových dopravných vozíkov

  Získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu motorových dopravných vozíkov podľa druhu pohonu, výšky zdvihu a ovládania (STN 26 8805), opakovaného školenia a aktualizačnej odbornej prípravy.

 • Centrálny vákuový dopravný a riadiaci systém

  Centrálny vákuový dopravný a riadiaci systém

  Spoločnosť LIAD Weighing and Control Systems Ltd. ponúka samostatný vákuový dopravníkový a nakladací systém. - prispôsobiteľný počtu výrobných strojov, podtlakových čerpadiel a rozvodov - spolupracuje s proporcionálnymi ventilmi - riadený podľa plniaceho času a, resp. alebo podľa úrovne materiálu v násypke

 • Výroba dopravných zariadení

  Výroba dopravných zariadení

  - Šnekové dopravníky SD - Korečkové elevátory pásové KEP - Pásové dopravníky PD - Šnekové podavače PSO - Šnekové dopravníky speciální SD - Šnekové podavače speciální PSO - Pásové podavače PP, SP - Korečkové elevátory řetězové KER - Dopravní zařízení speciální DZS

 • Dopravný kužeľ reflexný

  Dopravný kužeľ reflexný

  Dopravné kužele sa používajú najmä na označovanie krátkodobých pohyblivých pracovných miest (napr. pri aplikácii VDZ). Vymedzuje sa nimi plocha, do ktorej je zakázané vchádzať. Dopravné kužele tvoriace pozdĺžnu uzávierku na diaľniciach a na cestách pre motorové vozidlá sa umiestňujú pri dĺžke uzávierky do 500 m v odstupe najviac 18 m a pri uzávierke dlhšej ako 500 m v odstupe najviac 50 m. Na priečnu uzávierku na ostatných PK sú potrebné najmenej tri dopravné kužele, ktoré sa umiestňujú tak, aby ich priečne rozstupy boli 0,6 m až 1 m a pozdĺžne rozstupy 1 m až 2 m.

 • Nosič reklamy v hromadných dopravných prostriedkoch

  Nosič reklamy v hromadných dopravných prostriedkoch

  Nosič reklamy formátu A4DIN, ktorý svojím umiestnením v interiéri vozňa umožňuje informovať cestujúceho o rôznych produktoch spotrebného tovaru, služieb a aktuálnych akciách. Laminované formáty A4 sú umiestnené a chránené v tabuliach s antireflexnou fóliou v počte 4 až 22 kusov reklamných tabúl rozmiestnených v interiéry vozňa - chodbička, nástupný a výstupný priestor, plochy na čelách veľkopriestorových kupé do 4-roch rovnocenných sieti ,len pre 4-roch klientov. Tabule cestujú v 4 931 vlakoch za týždeň a 39 896 krát sa objavia plochy tabúľ z jednej sieti za jeden týždeň podľa obehov vlakov a cestovného poriadku, to znamená, ž...

 • Odškodnenie zdravia pri dopravných nehodách

  Poskytujeme odbornú pomoc osobám poškodeným na zdraví pri dopravných nehodách. Zastupujeme klientov v zložitom procese finančného odškodnenia od poisťovateľov. Zabezpečujeme to,aby bolo adekvátne a včas vyplatené klientom.

 • Trojkolky ekologický dopravný prostriedok na prepravu osôb a nákladu

  Trojkolky ekologický dopravný prostriedok na prepravu osôb a nákladu

  Spojením bicykla a káry vznikla trojkolka - univerzálny dopravný prostriedok, ktorý si ponecháva výborné vlastnosti oboch predchodcov. Podobne ako bicykel aj trojkolka umožňuje rekreačne športovať a podporuje zdravý život. Vďaka trom kolesám je vhodná aj pre starších a menej pohyblivých ľudí. So svojou ložnou plochou sa z nej stáva výborný dopravný prostridok na prepravu menších nákladov, čo ocenia najmä ľudia žijúci v rodinných domoch, záhradkári a drobnochovatelia. Veľkú ložnú plochu ocenia najmä pri zbere úrody, vození ťažkých nákupov, atď. Trojkolka je výborné údržbárske vozidlo v závodoch. Vďaka svojej lacnej, nehlučnej a či...

 • Centrálny vákuový dopravný a riadiaci systém

  Centrálny vákuový dopravný a riadiaci systém

  Spoločnosť ponúka samostatný vákuový dopravníkový a nakladací systém. - prispôsobiteľný počtu výrobných strojov, podtlakových čerpadiel a rozvodov - riadený podľa plniaceho času a, resp. alebo podľa úrovne materiálu v násypke

 • TEMP-COAT 101 na dopravných prostriedkoch

  Prvé použitie TEMP-COAT 101 na dopravných prostriedkoch, ako tepelného a protihlukového izolantu, bolo zaznamenané v armáde USA. Vojenské vozidlá vystavené nadmernému slnečnému žiareniu v púšťach spojených štátov a potom aj v Iraku, boli z vnútornej strany zaizolované keramickým náterovým izolantom TEMP-COAT 101, ktorý bol potom ešte prekrytý klasickými interiérovými izolantami. Výsledok bol výnikajúci. Prestup tepla sa znížil na únosnú mieru, posádky vozidiel mohli bez problémov prevádzať vyčkávaciu taktiku s minimálnym využitím klimatizácie. Maximálna izolačná schopnosť TEMP-COAT 101 sa však ukázala v okamžiku, keď bol aplikovaný aj ...

 • Servis dopravných prostriedkov

  Naša firma poskytuje okrem prepravy osôb aj služby v oblasti servisu dopravných prostiredkov.

 • Čistenie dopravných prostriedkov

  Čistenie dopravných prostriedkov je zamerané na upratovanie služobných automobilov zákazníka, kde je realizovaný balík našich služieb. Umývanie služobných automobilov je odstupňované podľa typu a náročnosti realizovanej služby.

 • Odškodenie pri dopravných nehodách

  - pomoc osobám poškodeným na zdraví pri dopravných nehodách - sprostredkovanie bezplatného odškodnenia úrazov účastníkom dopravných nehôd

 • Výroba dopravných zariadení

  Výroba dopravných zariadení

  - šnekové dopravníky - pásové dopravníky - vibračné dopravníky - valčekové trate - rozmery a výkony podľa požiadaviek zákazníka

 • Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch (riečnych, jazerných a námorných)

  6.1. Poistenie plavidiel pre prípad poškodenia a zničenia (okrem živelých udalostí) 6.2. Poistenie plavidiel pre prípad krádeže 6.3. Poistenie plavidiel pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnými udalosťami

 • Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch

  5.1. Poistenie lietadiel pre prípad poškodenia a zničenia (okrem živelných udalostí) 5.2. Poistenie lietadiel pre prípad krádeže 5.3. Poistenie lietadiel pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnými udalosťami

 • Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch

  4.1. Poistenie koľajových vozidiel pre prípad poškodenia a zničenia (okrem živelných udalostí) 4.2. Poistenie koľajových vozidiel pre prípad krádeže 4.3. Poistenie koľajových vozidiel pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnými udalosťami

 • Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových (motorových a nemotorových

  3.1. Poistenie vozidiel pre prípad poškodenia a zničenia (okrem živelných udalostí) 3.2. Poistenie vozidiel pre prípad krádeže 3.3. Poistenie vozidiel pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnými udalosťami 3.4. Poistenie asistenčných služieb motorových vozidiel 3.5. Poistenie osobných motorových vozidiel na časovú cenu 3.6. Poistenie ojazdených motorových vozidiel

 • Reklama na dopravných prostriedkoch

  - celoplošný polep - dopravných prostriedkov - autobusy

 • Tlakový dopravný zvon pre beztlakové sila a kontajnery na prepravu sypkých materiálov, objem 65 litr

  Tlakový dopravný zvon pre beztlakové sila a kontajnery na prepravu sypkých materiálov, objem 65 litr

  použité zariadenia, funkčné, cena dohodou

 • Projekcia a výroba dopravných tratí a transportérov na zákazku.

  Projekcia a výroba dopravných tratí a transportérov na zákazku.

  - Korčekový-dopravník - Transportéry 300 mm

 • Informačné svietidlá a osvetlenie hromadných dopravných prostriedkov

  Informačné svietidlá a osvetlenie hromadných dopravných prostriedkov

  - microinfo - top-info - signalux 58w - infowega - levelux

 • Predaj dopravných značiek

  Predaj dopravných značiek

  - výstražné značky - značky upravujúce prednosť - zákazové značky - príkazové značky - informatívne prevádzkové značky - informatívno smerové značky - informatívne a iné značky - dodatkové tabuľky

 • Použitý tlakový dopravný zvon pre beztlakové sila a kontajnery na prepravu sypkých materiálov, objem

  Použitý tlakový dopravný zvon pre beztlakové sila a kontajnery na prepravu sypkých materiálov, objem

  funkčné Elektromotor náhonu klapky: 380 V, 50 Hz, 0,18 kW Rozmery d x š x v: 600 x 600 x 920 mm Hmotnosť: ca 80 kg Montáž celý zvon s rýchloupínacou súpravou upevniť pod zásobník alebo kontainer

 • Dopravný kužel - reflexný

  Dopravný kužel - reflexný

  - výška 50 cm (2,5kg) - výška 75 cm (5kg)

Máte lepšie služby ako konkurencia?

Máte lepšie služby ako konkurencia?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Dopravný kužel 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.