Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Kogeneračné a trigeneračné zdroje (KGJ & TGJ)

Kogeneračné a trigeneračné zdroje (KGJ & TGJ)Kogeneračné a trigeneračné zdroje (KGJ & TGJ) 2

KGJ sú vynikajúcou voľbou pre kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie (či už tepla alebo chladu). Sú využívané v priemyselných podnikoch, hoteloch, nemocniciach, kúpeloch, akvaparkoch, poľnohospodárstve, na sídliskách, správnych a administratívnych centrách a všade tam, kde je z prevádzkových dôvodov vyžadovaný zdroj elektrickej a tepelnej energie (teplo alebo chlad).

KGJ pracujú na princípe spaľovania najmä plynov ako: zemný plyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, bioplyn, banský plyn a iné. Teplo vytvárané pri spaľovaní plynu sa využíva na prípravu teplej úžitkovej vody, chladnej vody pre chladiace okruhy a zároveň na výrobu elektrickej energie.

Ivestičná návratnosť:
Návratnosť KGJ do 3 rokov - pri súčasnom využívaní elektrickej a tepelnej energie 365 dní v roku 24 hodín denne

Vykonávame a zastrešujeme nasledovné činnosti spojené s nasadením KGJ:
Štúdiu vhodnosti nasadenia - výpočet návratnosti KGJ

Kompletnú cenovú ponuku - vrátane servisu a generálnej opravy

Žiadosti na príslušné energetické distribučné závody - rezervovanie pripojovacej kapacity (výkonu), žiadosti k jednotlivým stupňom projektu

Vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov - pre územné konanie, stavebné povolenie, realizáciu a skutočného vyhotovenia

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie všetkých profesií - vrátane prípojky plynu a vyvedenia tepla (chladu) a elektrickej energie

Dodávka KGJ a príslušnej technológie - vrátane pravidelného servisu

Servis KGJ:
Pravidelné profylaktické prehliadky - určené servisným plánom ku každej KGJ. Tieto servisné plány sú individuálne zostavované podľa konkrétnych použitých komponentov a typu prevádzky.
Záručný servis - zabezpečuje sa výkon servisných prác počas záručnej doby agregátu.
Pozáručný servis - firma Applipower, s.r.o. môže zabezpečovať na základe objednávky alebo zmluvy pozáručný servis na dodané jednotky počas ich celej doby životnosti.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Kogeneračné jednotky - KGJ - Applipower, s.r.o.

  Spoločnosť Vám ponúka projekciu, dodanie na kľúč, kogeneračných jednotiek KGJ. Samozrejmosťou je výpočet návratnosti a asistencia pri vybavovaní potrebných dokladov s energetikou a URSO.

 • Slnečné kogeneračné kolektory PV-T

  Slnečný kogeneračný kolektor vyrába zo slnka elektrinu a teplo v jednom paneli. Preto sa označuje aj ako hybridný PV-T fotovoltaicko-termický kolektor (PotoVoltaic-Thermal). Samotný fotovoltaický panel vyrába elektrinu v technickom paradoxe: na výrobu elektriny potrebuje slnečnú energiu a čím viac, paradoxne ale pri stúpajúcej teplote panelu sa znižuje výroba elektriny- klesá jeho výkon a vzniká viac tepla. Toto práve využíva PV-T panel, v ktorom dochádza vlastne k odoberaniu tepla fotovoltaickej časti, tým dochádza k jej chladeniu čím sa zvýši elektrický výkon kolektora. Toto odobrané teplo sa využíva na vykurovanie, či prípravu teplej úžitkovej ...

 • Kogeneračné jednotky

  Kogeneračné jednotky

  GE JENBACHER Plynové stacionárne motory (kogeneračné jednotky) - výnimočná technológia. V priebehu 50 rokov sa GE Jenbacher etabloval ako celosvetový renomovaný špecialista pre vývoj a výrobu plynových motorov pre efektívnu výrobu elektrickej energie a tepla. GE Jenbacher ponúka technicky vyzreté, vysokokvalitné na špecifické požiadavky zákazníka prispôsobené výrobky. High-tech motory vo výkonovom rozsahu od 0,25 do 4,0 MWel. sú koncipované ako stacionárne motory pre dlhodobú prevádzku a vyznačujú sa výnimočne vysokou účinnosťou, nízkymi výfukovými emisiami, dlhou životnosťou a spoľahlivosťou. Tým je dosiahnutá maximálna hospodárnosť...

 • Kogeneračné jednotky

  Kogeneračné jednotky

  Systémy kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v spaľovacích motoroch na zemný plyn alebo bioplyn (systémy kogeneračných jednotiek - KGJ). Kogenerácia je kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie v zariadeniach, ktoré sa nazývajú kogeneračné jednotky. Kogeneračné jednotky sú elektrické zdrojové agregáty s motorom na plyn a so sústavou výmenníkov na súčasnú výrobu elektrickej energie a tepla. Prečo uvažovať o použití kogeneračných jednotiek? - Ak tieto zariadenia porovnáme s oddelenou výrobou tepla a elektrickej energie zistíme, že kogeneračné jednotky majú vyššiu účinnosť využitia energetických zdrojov (plyn, nafta) a...

 • Kogeneračné jednotky

  Kogeneračné jednotky

  Energetické koncepty pre použitie v strednom rozsahu výkonu u obcí, v priemysle a podnikateľskej sfére Kogeneračná jednotka s prevádzkou na plyn vyrába súčasne teplo a elektrickú energiu. Jej výkon je dimenzovaný pre obytné oblasti a živnostenské prevádzky. Na strane tepla se kogeneračná jednotka prevádzkuje paralelne s kotlom. Obidva zdroje tepla sú pripojené k vykurovaciemu systému na ohrev vykurovacej a pitnej vody. Špecialista na kogeneračné jednotky firma ESS patrí od augusta 2008 k skupine Viessmann. Tým spoločnosť Viessmann rozšírila paletu výrobkov o efektívne systémy pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla s prevádzkou na plyn...

 • Výmenníky tepla a kogeneračné jednotky

  Výmenníky tepla a kogeneračné jednotky

  - Vitobloc - Vitotrans 100 - Vitotrans 200 - Vitotrans 200 - Vitotrans 300

 • Mikrokogeneračné jednotky pre prevádzkarne

  Rastúce ceny energií robia vrásky každému z nás. Mikrokogeneračné jednotky (micro CHP) pritom znamenajú krok správnym smerom - teda k energetickej nezávislosti a výrobe energie v mieste spotreby. Oproti jednoúčelovým zariadeniam na výrobu elektriny alebo naopak na vykurovanie, produkujú micro CHP oboje súčasne. Na rozdiel od bežne používaných plynových kotlov prinášajú značnú pridanú hodnotu v podobe vyrobenej elektrickej energie. Výhody mikrokogeneračných jednotiek - Teplo a elektrickú energiu si vyrábate sami. - Znížite závislosť na dodávateľoch energie. - Vysoká efektivita využívania energie paliva. - Jednotka nezaberie viac priestoru ako...

 • Mikrokogeneračné jednotky pre rodinné domy

  Rastúce ceny energií robia vrásky každému z nás. Mikrokogeneračné jednotky (micro CHP) pritom znamenajú krok správnym smerom - teda k energetickej nezávislosti a výrobe energie v mieste spotreby. Oproti jednoúčelovým zariadeniam na výrobu elektriny alebo naopak na vykurovanie, produkujú micro CHP oboje súčasne. Na rozdiel od bežne používaných plynových kotlov prinášajú značnú pridanú hodnotu v podobe vyrobenej elektrickej energie. Výhody mikrokogeneračných jednotiek - Teplo a elektrickú energiu si vyrábate sami. - Znížite závislosť na dodávateľoch energie. - Vysoká efektivita využívania energie paliva. - Jednotka nezaberie viac priestoru ako...

 • Kogeneračné jednotky

  Kogeneračné jednotky

  KJ - na principu pístových spalovacích motorů (na zemní plyn, bioplyn, degazovaný plyn), včetně veškerého příslušenství. Firma, nabízí zejména kogenerační jednotky jednoho ze svých akcionářů - společnosti, která se na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla soustřeďuje již od svého založení. V současnosti patří mezi nejvýznamnější výrobce mikrokogenerace a malé kogenerace ve výkonové oblasti od 5 kWel do 2 MWel.(výkon jednoho stroje). V celém světě bylo dosud nainstalováno více než 1300 kogeneračních jednotek. Alternativně jsme schopni dodat i kogenerační jednotky dalších světových výrobců. Výkonovou škálu jsme schopni efektiv...

Ktorý z Vašich tovarov je naj...?

Ktorý z Vašich tovarov je naj...?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Kogeneračné a trigeneračné zdroje (KGJ & TGJ) 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.