Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Nebezpečný odpad

- odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich AZBEST


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Manipulácia s odpadom iným ako nebezpečným

  - manipulácia s odpadom iným ako nebezpečným

 • Kontajnery na nebezpečný tuhý odpad

  Kontajnery na nebezpečný tuhý odpad

  Vhodné na uskladnenie a prepravu nebezpečných tuhých a sypkých látok podľa predpisov ADR / RID / IMDG.

 • Slady nebezpečných lázok

  Slady nebezpečných lázok

  Sklady pre bezpečné uloženie horľavín a nebezpečných látok so záchytnou vaňou.Sklady sú uzamykatelné ,vyrobené podľa Z-38.5-229 lakované,alebo pozinkované.Možnosť vyhrievania strešného svetlíka a výberu polohy dvier.

 • Výruby nebezpečných stromov

  Dlhoročné skúsenosti v oblasti služieb v lesníctve zaručujú že výrub aj tých najnáročnejších stromov vieme uskutočniť bezpečne a kvalitne.

 • Orezávanie nebezpečných stromov

  S použitím vysokozdvižnej plošiny dokážeme bezpečne a kvalitne upraviť obzvlášť nebezpečné stromy na požadovaný stav.

 • Nebezpečný cíl

  Nebezpečný cíl

  Rok: 2009 Réžia: Danny Pang, Oxide Pang Chun Hrajú: Nicolas Cage , Shahkrit Yamnarm , Philip Waley , James With , Charlie Yeung , Panward Hemmanee Český dabing 5.1: Áno České titulky: Áno Dĺžka filmu: 100 minut

 • Záchytné vany - skladování nebezpečných látek

  Záchytné vany - skladování nebezpečných látek

  Společnost dodává skladovací a manipulační systémy pro ochranu životního prostředí již více, než deset let. Vyrábíme záchytné vany, stojany a regály na sudy, regály na nebezpečné látky, skladové systémy pro skladování technických plynů. Spolupracujeme se zákazníky při návrhu a vývoji speciálních požadavků na skladování nebezpečných látek a odpadů.

 • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nebezpečných látok a chemických faktorov a manažmente

  Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho zdravotného dozoru a inšpekcie životného prostredia. Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva. Vypracovanie prevádzkového poriadku na ochranu zamestnancov pred účinkami expozície chemických faktorov na pracovisku.

 • Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva, nebezpečných látok a chemických faktorov

  Program odpadového hospodárstva; havarijný plán; prevádzkový poriadok pre chemické faktory; posudok o riziku pre chemické faktory; prevádzkový a manipulačný poriadok pre odlučovač ropných látok a ďalšie dokumenty, ktoré sú vyžadované technickými predpismi. Odborná poradenská činnosť pre odberateľa.

 • Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom

  Klientom poskytujeme nasledovné služby: výkup a odvoz PVC odrezkov z okenných profilov odvoz PVC piliny výkup a odvoz priemyselných odpadov PVC z výrobného procesu recykláciu tvrdeného PVC drvenie tvrdeného PVC regranuláciu tvrdeného PVC výkup plastových drtí ponúkame granuláty a regranuláty PVC predaj kvalitnej plastovej suroviny vhodnej pre okamžité spracovanie vo výrobe predaj podkladových profilov pre okenné profily prenájom a predaj kovových klientok na odvoz plastového odpadu (rozmer klietky = rozmer palety 130 x 115 cm a výška 200 cm, prípadne podľa požiadaviek zákazníka) predaj PVC káblových žlabov, rúrok LRU, rúrok PRV a PRL, roho...

 • Kompletný program pre skladovanie a manipuláciu nebezpečných látok

  Máme know-how v teórii i praxi a z toho vyplývajúca dôvera našich zákazníkov nám umožnila stať sa vedúcou európskou firmou v odbore podnikovej ochrany životného prostredia. Na všetky naše výrobky poskytujeme 2-ročnú záruku. Naviac vám u vybraných výrobkov garantujeme záručnú dobu 5 rokov. Naše výrobky zodpovedajú vysokým požiadavkám na funkčnosť, skladovanie a bezpečnosť. Toto potvrdzujú početné schválenia a certifikáty.

 • Obaly na likvidáciu nebezpečných odpadov

  Obaly na likvidáciu nebezpečných odpadov

  Ponúkame špeciálne obaly na likvidáciu nebezpečných látok v objemoch 30, 50 a 60 litrov. Kónický tvar umožňuje jednoduché skladovanie prázdnych obalov. Materiál polypropylen, veko sa po nasadení odňať. Obal je určený pre bezezbytkové spálenie spolu s nebezpečným obsahom.

 • Predaj prvkov na manipuláciu s nebezpečnými odpadmi

  Predaj prvkov na manipuláciu s nebezpečnými odpadmi

  - absorpčné prostriedky - manipulácia so sudmi - pracoviská na prácu s nebezpečnými látkami - skladovanie nebezpečných látok - záchytné vane - čerpadlá - čističe malých dielov

 • Zneškodňovanie nebezpečných odpadov

  Zneškodňovanie nebezpečných odpadov

  Aj napriek rýchlemu pokroku technológií stále existuje veľa odpadov, ktoré ohrozujú život a zdravie človeka a okolité životné prostredie. Celý proces nakladania s nebezpečnými odpadmi je pod prísnou kontrolou štátnych orgánov a verejnosti. Kritériom úspešnosti priemyselných výrobcov nie je len dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov, ale tiež ich vzťah k životnému prostrediu. Skupina Marius Pedersen a jej dcérske spoločnosti sú spoľahlivým a silným partnerom pre nakladanie s nebezpečným odpadom. Pre túto činnosť sme dobre pripravení personálne, máme dobré technické zázemie a sme držiteľmi všetkých predpísaných oprávnení. Naše...

 • Obaly pre nebezpečný tovar

  Obaly pre nebezpečný tovar

  Intenzívne sa zaoberáme problematikou balenia nebezpečných výrobkov už mnoho rokov. Dnes vám môžeme ponúknuť široké spektrum obalov a odborné poradenstvo. - Štandardný program (certifikované série obalov) - Individuálne riešenia podľa požiadaviek zákazníkov - Spoluprácu so schvalovacími úradmi Spýtajte sa nás - my sme váš partner pre otázky balenia!

 • Odstraňovanie nebezpečných cencúľov a snehu

  Odstraňovanie nebezpečných cencúľov a snehu

  Odstraňovanie nebezpečných cencúľov a snehu zo šikmých a plochých striech, pomocou horolezeckej techniky. V prípade záujmu a otázok nás kontaktujte.

 • Služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

  Služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

  Spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Služby pokrývajú celé spektrum nakladania s nebezpečnými odpadmi s výnimkou rádioaktívnych odpadov a výbušnín. Jedná sa o zber odpadov od pôvodcov, prepravu, skladovanie, úpravy a konečné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. So všetkými nebezpečnými odpadmi nakladáme v plnom súlade s platnou legislatívou vrátane Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – Dohoda ADR. Vzhľadom k vykonávanej činnosti súvisiacej s prepravou nebezpečných vecí cestnou dopravou, spoločnosť Marius Pedersen dodržiava požiadavky Doho...

 • Komplexné riešenie/recyklácia nebezpečných a zvláštnych odpadov

  • Sanácie, dekontaminácie a remediácie skládok, území a vôd • Konzultácie a poradenstvo v priemyselnej ekológii • Štúdie, analýzy a prieskum • Inovatívne riešenia • Management prác a projektov • Spolupráca pri príprave projektov • Inžinierska činnosť • Výskum a vývoj, inovácie • Modelové, poloprevádzkové a pilotné skúšky • Riešenia „na mieru“

 • BIG-BAGy s UN registrací pro nebezpečný náklad

  Pro přepravu nebezpečného nákladu třídy II + III/Y, případně Z mohou být použity pouze BIG-BAGy vyhovující směrnicím UN (pádový test, tlaková zkouška atd.) a zaregistrované. Produkce bude průběžně kontrolována nezávislými kontrolními instituty a na BIG-BAGu bude natištěno odpovídající registrační číslo. Všechny naše BIG-BAGy je možno dodat s UN registrací.

 • Odstraňovanie nebezpečných námraz zo striech

  odstraňovanie nebezpečných námraz zo striech

 • Zber, doprava ostatných a nebezpečných odpadov

  •Kontajnerová a cisternová doprava •Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov •Sanácia starých ekologických záťaží •Letná a zimná údržba komunikácií •Čistenie a údržba prevádzkových areálov •Upratovací servis •Enviromentálne a legislatívne poradenstvo •Mechanicko-biologické spracovanie odpadov •Prenájom veľkoobjemových a špeciálnych kontajnerov •Skartácia dokumentov, dátových nosičov atď.

 • Nakladanie s nebezpečným odpadom

  - Vákuová destilácia odpadov s obsahom halogenovaných rozpúšťadiel - Vákuová destilácia odpadov s obsahom iných organických rozpúšťadiel - Likvidácia odpadov

 • Nakladanie s nebezpečným odpadom

  Nakladanie s nebezpečným odpadom

  Likvidácia azbestového odpadu v špecialnom odeve,dodržiavanie všetkých noriem a požiadaviek v zmysle likvidácie nebezpečného odpadu.

 • Spracovanie dokumentov pre prepravu nebezpečných vecí

  Zatriedenie nebezpečných vecí podľa tabuľky A kapitoly 3.2 ADR. Posúdenie obalov, návrh obalov, označenie obalov a posúdenie množstva nebezpečných vecí. Spracovanie dokumentacie ADR potrebnej pri preprave. Spracovanie schémy bezpečnostných značiek a schémy označenia vozidla. Posúdenie trasy: obmedzenia - tunely a vodné zdroje. Bezpečnostné pokyny a poučenie posádky. Iné dokumenty a činnosti potrebné na zabezpečenie bezpečného priebehu nakládky, vykládky a prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADR.

 • Cisternový návěs k přepravě nebezpečných látek

  Cisternový návěs k přepravě nebezpečných látek

  např. asfaltu, bitumen, živic, topného oleje a emulze dle norem ADR 3, 9.

 • Nakladanie s nebezpečným odpadom

  Naša spoločnosť poskytuje služby vrátane poradenstva i v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. Má uzatvorených cca 160 zmlúv s rôznymi menšími i väčšími firmami v Skalickom, Senickom, ale aj Myjavskom okrese. Predmetom týchto zmlúv je prevzatie, preprava, sprostredkovanie zhodnotenia, alebo zneškodnenia nebezpečných odpadov. Odbery sa uskutočňujú v štvrťročných zvozových okruhoch. Miesto odberu odpadu sa uskutočňuje priamo u objednávateľa. Prevzatiu odpadu predchádza povinnosť objednávateľa nahlásiť odber na Návratke , ktorú včas zhotoviteľ zašle objednávateľovi. Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečuje naša spoločnosť vlastn...

 • Spaľovňa nebezpečných odpadov

  Prínos riešenia odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Firma, vznikla v roku 1994, zaoberá sa nakladaním s odpadmi, a to zberom a triedením odpadov, ako aj likvidáciou nebezpečných odpadov. Od roku 2000 prevádzkuje zariadenie na zneškodňovanie odpadov - spaľovňu nebezpečných odpadov. Táto spaľovňa bola vybudovaná v objekte bývalej uhoľnej kotolne. Spaľovacie zariadenie Kotolňa so zabudovaným ekologickým kotlom - spaľovňa s rotačnou pecou RSP 1000 a dohorievacou komorou s osadenými plynovými horákmi APH-M04,10 je určené na priame oxidačné dvojstupňové kontinuálne spaľovanie tuhého, pastovitého a kvapalného odpadu.

 • BIG-BAGy s UN registrací pro nebezpečný náklad

  Pro přepravu nebezpečného nákladu třídy II + III/Y, případně Z mohou být použity pouze BIG-BAGy vyhovující směrnicím UN (pádový test, tlaková zkouška atd.) a zaregistrované. Produkce bude průběžně kontrolována nezávislými kontrolními instituty a na BIG-BAGu bude natištěno odpovídající registrační číslo. Všechny naše BIG-BAGy je možno dodat s UN registrací.

 • Práca s nebezpečným odpadom

  V posledných rokoch sa činnosť firmy rozšírila o prácu s nebezpečným odpadom (azbestom).

 • Absorpčné materiály na zneškodnenie únikov nebezpečných látok

  Absorbenty ropných látok a chemikálií. Produkty z recyklácie a druhotných surovín.

 • Posudzovanie v oblasti prepravy nebezpečných vecí

  Naša spoločnosť vykonáva v zmysle príslušných ustanovení Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných materiálov (ADR) a na základe schválenia Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií činnosti znalcov pri schvaľovaní typu, skúšky, periodické prehliadky a označovanie nádrží na: • Nesnímateľných cisternách ( cisternové vozidlá) • Snímateľných cisternách • Prenosných cisternách • Vymeniteľných cisternových nadstavbách • Batériových vozidlách na plyny • Viacčlánkových kontajneroch na plyn (MEGC) používaných na prepravu nebezpečných vecí • Vákuových cisternách na odpady

 • Balenie nebezpečných látok

  Balenie nebezpečných látok

  Robíme kompletný servis balenia vzoriek nebezpečných látok pre leteckú a námornú prepravu.

 • Identifikačné listy nebezpečných odpadov

  Tzv. ILNO – identifikačný list nebezpečného odpadu musí mať pôvodca vypracovaný pre každý druh nebezpečného odpadu zvlášť. Týmto listom označí obal, nádobu alebo miesto vyčlenené pre nakladanie s týmto nebezpečným odpadom.

 • Hodnocení nebezpečných vlastností

  Společnost je pověřena Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví provádět Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve smyslu § 2 Vyhlášky M?P č. 376/2001 Sb. Hodnocení provádějí kvalifikovaní pracovníci, kteří disponují oprávněním k vydání osvědčení o nebezpečných vlastnostech odpadů dle přílohy č.1 výše uvedené vyhlášky: H 1 Výbušnost H 2 Oxidační schopnosti H 3-A Vysoká hořlavost H 3-B Hořlavost H 12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami H 13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraň...

 • Nakladanie s nebezpečnými látkami,

  - Komplexná výstavba veľkokapacitných nádrží. - Hermetizácia a rekuperácia chemických látok. - Čistenie a revízie skladovacích nádrží na ropné látky. Kompletná rekonštrukcia jednoplášťových veľkokapacitných skladovacích nádrží na nádrž s dvojitým vákuom kontrolovaným dnom podľa prEN 14 015 a prEN 13 160 - 1,2. - Vložkovanie nádrží na ropné produkty a chemické látky. - Montáž indikácie netesnosti Reitschle Thomas (ASF) pre vyvložkované nádrže, ocelové dvojpláštové nádrže, dvojité dná stojatých skladovacích nádrží, ocelové dvojpláštové potrubia, plastové dvojpláštové potrubia. - Kompletná defektoskópia skladovacích...

 • Deemulgačná stanica - vykonáva prepravu a likvidáciu nebezpečných odpadov

  - 54401 - odpadové syntetické chladiace a mastiace prostriedky - 54405 - kondenzát z kompresorov - 54408 - ostatné zmesi olejov s vodou - 13 08 02 - iné emulzie

 • Hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov

  - hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov oprávnenou osobou - zaradenie eventuálnej prekategorizácie odpadov

 • Úprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

  Poskytujeme komplexné služby v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, viac ako 200 druhov podľa katalógu odpadov, manipuláciu s odpadmi, úpravou a zneškodňovaním odpadov, odberom a analýzou vzoriek odpadov v zmysle platnej legislatívy.

 • Obaly na likvidáciu nebezpečných látok

  Ponúkame špeciálne obaly na likvidáciu nebezpečných látok v objemoch 30, 50 a 60 litrov. Kónický tvar umožňuje jednoduché skladovanie prázdnych obalov. Materiál polypropylen, veko sa po nasadení odňať. Obal je určený pre bezezbytkové spálenie spolu s nebezpečným obsahom.

 • Zber a likvidácia nebezpečných odpadov

  Zabezpečíme pre Vás zber a likvidáciu nebezpečných odpadov. Ako oprávnená osoba budeme od Vás v pravidelných intervaloch odoberať obaly od chemikálií, tuhé nebezpečné odpady, tekuté nebezpečné odpady, zariadime ich odvoz, uskladnenie a likvidáciu. Vaše pracovisko bude čisté a bezpečné.

 • Doprava nebezpečných látok a chemikálií

  Prepravné služby spoločnosti sú vykonávané v súlade s cestným zákonom č.168/1996, environmentálnou legislatívou a medzinárodnou dohodou ADR. Podľa zákona je každá organizácia povinná mať ADR poradcu, čo spoločnosť spĺňa a pravidelne školí svojich zamestnancov a vodičov. V rámci dopravy je klientom poskytovaná kompletná sprievodná dokumentácia, vyžadovaná zákonom. Doprava tuhých odpadov je realizovaná v sudoch, kontajneroch, alebo veľkoobjemových kontajneroch. Pre prepravu kvapalných odpadov, ako sú kyseliny, hydroxidy, oleje, rozpúšťadlá, iné organické a anorganické odpady je firma vybavená špeciálnymi cisternami. Náš vozový park pozost...

 • Likvidácia nebezpečných a ostatných odpadov, ADR poradenstvo

  Poskytujeme odber a zhodnocovanie / zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov pre priemyselné prevádzky. Výrazne zaujímavé ceny. Presvedčte sa !!!! Individuálne naceňovanie! Poskytujeme: - ADR poradenstvo, služby bezpečnostného poradcu. - Environmentálny inžiniering - HP, súhlasy, vykazy, prevádzk. poriadky, havarijné zabezpečenie prevádzok, KOMPLEXNÝ ENVIROSERVIS - ZAVÁDZAME SEM 14001, ISO 9001 - garantujeme certifikáciu.

Ktorý z Vašich tovarov je naj...?

Ktorý z Vašich tovarov je naj...?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Nebezpečný odpad 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.