Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Přístupové systémy

Přístupové systémyPřístupové systémy 2Přístupové systémy 3Přístupové systémy 4Přístupové systémy 5

- TSE 5103 E-KEY SB
- TSE 5400 Software LIGHT SB
- Elektronická vložka TSE HOME SET 4001
- Elektronická vložka TSE 5003 E-KEY
- Elektronická vložka TSE 5001 PINCODE
- Elektronická vložka TSE 5011 PINCODE
- Elektronická vložka TSE 5002 FINGERSCAN
- Elektronická vložka TSE 5012 FINGERSCAN


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Prístupové a zabezpečovacie systémy

  Prístupové a zabezpečovacie systémy slúžia na ochranu a zabezpečenie objektov. Klasické kľúče sú nahradené identifikačnými médiami (napr. bezkontaktnými kartami). Je tu predpoklad využitia špeciálnej zabezpečovacej techniky. Parkovisko - Evidencia návštev a vozidiel - Opakované a jednorázové návštevy - Sledovanie prítomnosti - História pohybu identifikovaných objektov - Riadenie obsadenosti parkovísk - Väzba na Prístupový systém Zabezpečovací systém -Elektronický zabezpečovací systém (ďalej jen EZS) je používaný pre zabezpečenie priestorov vo vnútri chránenej budovy (budov). Použitím rôznych prvkov EZS je možné zabezpečen...

 • Přístupové systémy

  Přístupové systémy jsou určeny pro ovládání všech nabízených zařízení je možné jednotlivě, nebo kombinací RFID bezdotykovými kartami , dálkovým radiovým ovládáním s pracovní frekvencí 433 MHz, nebo ovládáním přes mobilní telefonní sítě.

 • Dochádzkové a prístupové systémy

  Dochádzkové systémy sa zaoberajú kontrolou dochádzky zamestnancov, ktorí sa pri vstupe a odchode zo zamestnania identifikujú na termináloch. Informácie z nich sú zaznamenané a spracované do dochádzkového výkazu – denne alebo mesačne, podľa požiadaviek zamestnávateľa. Výkaz je možné začleniť do mzdového softvéru. Prístupové systémy sú určené pre prevádzky s požiadavkou na autorizovaný prístup. Podľa potrieb je možné systém nastaviť na kombinovaný prístup – čiže do niektorých objektov bude prístup dovolený a do iných objektov zakázaný. Vstupy sa taktiž môžu zaznamenávať v centrálnej databáze.

 • Prístupové systémy a vrátniky

  Ponúkame Vám široký sortiment systémov access. * Kódové klávesnice a zámky * Autonómne systémy kontroly vstupu * IEI 500 - Systém kontroly vstupu pre 500 užívateľov, 32 dverí * Systém kontroly vstupu HUBPRO + SKYLAPRO + POWERKEY * N-1000 - Systém kontroly vstupu NORTHERN COMPUTERS, Inc. * Personifikácia kariet * Bezkontaktné čítačky a karty INDALA a HID * Biometrické snímače * Čítačky pre LOGICAL ACCESS - prístup k PC * Systém kontroly dochádzky PASSPORT * Systém kontroly obchôdzky

 • Dochádzkové a prístupové systémy

  Dochádzkové systémy: - poskytujú spracovanie informácii na základe údajov zo snímačov kariet alebo biometrických údajov dochádzky, o príchode a odchode pracovníkov, poprípade prerušenie ich pracovného času ako napríklad lekár, dovolenka, obed, služobná cesta, súkromné prerušenie a iné, kde výstupné informácie slúžia aj ako presné podklady pre mzdovú učtáreň, s možnosťou tlače pracovných výkazov, uzávierky dát, export do mzdového programu, získate tým presný prehľad dochádzky o pohybe vašich zamestnancov Prístupové systémy - slúžia a sú určené hlavne k evidencii osôb vstupujúcich a odchádzajú do všetkých priestorov ktor...

 • Prístupové systémy

  Prístupové systémy

  Prístupové systémy (otváranie dvier) pomocou bezkontaktných kariet/príveskov.

 • EZS (elektronické zabezpečovacie systémy), kamerové a prístupové systémy

  - projekt a inštalácie EZS - projekt a inštalácia kamerových a prístupových systémov

 • Elektronické prístupové systémy

  Elektronický prístupový systém, je zariadenie, ktoré nahrádza mechanické kovové zámky a kľúče. Otvorenie vchodových dverí sa uskutočňuje priložením elektronického kľuča (čipového kľúča) do vyznačeného poľa - čítacej plochy. Prístupové systémy sa delia na dve skupiny podľa použitia elektronických kľúčov a to na kontaktné a bezkontaktné systémy.

 • Kontrola vstupu osôb - Dochádzkové a prístupové systémy

  Základnou funkciou systému kontroly vstupu je zabezpečiť dohľad a kontrolu nad pohybom osôb. Principiálne rovnaký systém kontroly je možné použiť aj pre kontrolu vjazdu a výjazdu motorových vozidiel. Systémy kontroly vstupu poskytujú možnosť riadenia celého systému v reálnom čase a tak priamo zamedziť alebo povoliť oprávnenie pre vstup jednotlivým osobám. V rámci štruktúry chráneného objektu je možné tento objekt rozdeliť do jednotlivých bezpečnostných zón. Ako chránená zóna môže byť určená celá budova, jednotlivé poschodia alebo miestnosti. Vstup do jednotlivých zón je možné vopred presne definova...

 • Přístupové systémy, závory a parkovací zábrany

  Přístupové systémy, závory a parkovací zábrany Zábrany vjezdu, které se používají do průjezdů a vjezdů, k zabezpečení parkovišť, parků, pěších zón nebo soukromého prostoru před nežádoucím vjezdem vozidel, závory, parkovací zábrany a sloupky.

 • Prístupové čítačky odtlačkov prstov MorphoAccess séria J

  Prístupové čítačky odtlačkov prstov MorphoAccess séria J

  Čítačky MorphoAccess J série sa vyznačujú štýlovým dizajnom a vysokou spoľahlivosťou. Prinášajú bezpečnosť biometrie do akéhokoľvek typu inštalácie prístupových systémov, od reprezentatívnych priestorov (centrály korporácií, hlavné budovy, atď.) až po inštalácie vo vonkajších priestoroch. Séria obsahuje 2 modely čítačiek: - J-Bio: vhodný na identifikačný režim 1:N s 500 užívateľmi, rozšíriteľný na 3 000 užívateľov - J-Dual: vhodný buď na identifikačný režim 1:N alebo verifikačný režim 1:1 kombináciou biometrie odtlačku prsta s MiFare alebo DESFire RFID technológiou Vlastnosti: - Jednoduchá inštalácia - Sieťový aleb...

 • Prístupové sytémy

  Prístupové sytémy

  Prístupové sytémy môžu byť jednoduché, s jednodverovými autonómnymi čítačmi až po viacdverové systémy s on-line prepojenými čítačmi, riadenými centrálnym počítačom. Takéto systémy ponúkajú aktuálne údaje o tom, kto sa v budove práve nachádza, kto kedy prišiel alebo odišiel. Riadiaci počítač možno napojiť na lokálnu sieť, alebo trebárs aj na internet. Na identifikáciu osôb sa najčastejšie používajú identifikačné karty, (bezdotykové, tzv. proximity karty) ale možno použiť aj snímače odtačkov prstov. Niekedy sa pre vstup požaduje napríklad prítomnosť dvoch osôb súčasne, v takom prípade sa dané dvere otvoria, len keď sa obe o...

 • Ploty, prístupové chodníky

  - podľa požiadaviek zákazníka

 • Prístupové a komunikačné systémy

  Komunikačný - dorozumievací systém tvorí vonkajšie tlačidlové tablo (zvončeky), ktorého súčasťou je elektrický vrátnik, slúžiaci na hlasovú komunikáciu s domácimi telefónmi v jednotlivých bytoch. Súčasťou tlačidlového tabla môže byť aj kamerový modul pre monitorovanie volajúceho, prípadne okolitého priestoru, na obrazovke domáceho videotelefónu. Dorozumievací systém môže byť analógový alebo digitálny-dvojvodičový s priamou alebo kódovou voľbou. Digitálny dorozumievací systém poskytuje vyšší komfort pri jeho bežnom užívaní. Dvojvodičový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby, kde prináša možnosť jednoduchej komun...

 • Domové komunikačné a prístupové systémy

  Domové komunikačné a prístupové systémy

  Elektrické vrátniky, domáce audio a videotelefóny, elektrické a elektromagnetické zámky, dotykové a bezkontaktné prístupové systémy, elektrické brány a pohony, elektrická zabezpečovacia signalizácia, kamerové systémy, senzorové osvetlenie.

 • Prístupové a dochádzkové systémy

  Prístupové a dochádzkové systémy

  V každej firme alebo inštitúcii sú priestory, kde má povolený vstup určitý okruh osôb. Ponúkame Vám možnosť získať presný prehľad o tom, kto vstúpil, ako dlho sa zdržal, v ktorý deň a koľko bolo hodín. Ďalej systémy informujú o pokuse vstupu neoprávnených osôb alebo o iných neobvyklých udalostiach v objekte. Prístupové systémy odomykajú a zamykajú dvere, turnikety atď. V SW databáze je pre spätnú kontrolu zaznamenaný akýkoľvek pohyb osôb v budove a všetky ostatné stavy (poplachy, napájanie, sabotáž). Veľa firiem a spoločností sa stretáva s problematikou evidencie a vyhodnotením pracovnej doby zamestnancov. V súčastnej dobe ešte stá...

 • Prístupové systémy

  Prístupové systémy

  Prístupové systémy slúžia na ochranu objektov tým, že umožňujú uzamknúť objekt, prípadne ho rozdeliť na verejne prístupnú a privátnu časť. Pred niekoľkými rokmi boli ceny takýchto systémov na vysokej úrovni, takže si ich mohli dovoliť len veľké firmy. Vďaka poklesu cien elektroniky sú dnes tieto riešenia na takej úrovni, že sú aplikovateľné aj na menšie objekty dokonca aj rodinné domy. Výrobca Satel Polsko dokonca so zariadeniami dodáva v cene aj programové vybavenie pre správu systému, takže užívateľ si môže pohodlne sám meniť nastavenia systému, definovať karty a podobne. Ponúkame Vám dodávku a inštaláciu prístupových systémov...

 • Komunikačné a prístupové systémy

  Komunikačné a prístupové systémy

  Komunikačné a prístupové systémy Systémy EMOS - Jednoduchý videovrátnik EMOS Systémy NA-DE - Jednoduchý videovrátnik NA-DE - Adresný videovrátnik NA-DE V-BUS6 Systémy Commax - Jednoduchý videovrátnik - Videotelefóny - Dverové kamerové jednotky - Audiosystémy Commax - Napájacie zdroje - Elektrické dverné zámky Digitálne záznamové zariadenia - DVR - digitálne záznamové zariadenia - DVR - príslušenstvo k DVR KAMERY CCTV - CCTV kamery - Príslušenstvo pre CCTV kamery Systémy AUDIO/VIDEO TESLA Stropkov - SADY KARAT - AUDIO/VIDEO SYSTÉM - DOMÁCE AUDIO A VIDEO TELEFÓNY * digitálne dvojvodičové video telefóny * digitálne dvojvodi...

 • Elektronické prístupové hotelové systémy

  Elektronické prístupové hotelové systémy

  Stále väčší záujem o Elektronické prístupové hotelové systémy nás priviedol k doplneniu nášho portfólia o dverové a nástenné čítacie jednotky. V našej ponuke nájdete produkty jedného z popredných svetových výrobcov danej techniky spoločnosti SALTO, ktorá je aj vďaka našej profesionálnej montáži a servisu tou najlepšou zárukou dokonalej bezpečnosti pre Vaše hotely a penzióny.

 • Hotelové prístupové systémy SALTO

  Hotelové prístupové systémy SALTO

  - dentifikačným a otvárcím médiom karta SMART, čip I-Button, bezdotyková karta - napájaie čítacích jednotiek pomocou 3 ks tužkových batérií AAA, kapacita až 60.000 otvorení (cca 4 roky) na 1sadu batérií - pamäť posledných 1.000 vstupov - hotelový program SALTO je cez Ethernet prepojený so systémom správy hotela (PMS komunikácia) - nástenné čítačky, editory sú cez Ethernet prepojenés hotelovým programom SALTO - jednoduchá montáž bez kabeláže - čistý nadčasový design - virtuálna sieť - organizácia, kontrola a bezpečnosť - je možnosť použiť aj štandardný zámok - komfortpre užívateľov - výhodná cena - možnosť platenia v r...

 • Prístupové systémy

  Prístupové systémy

  Sieťové a samostatné prístupové systémy s možnosťou prístupu pomocou PIN kódu, elektronickým kľúčom alebo biometrickým údajom. Entry - E 100 IP IP vstupná jednotka s bezdotykovou čítačkou Entry - E 300 IP IP vstupná jednotka antivandal s bezdotykovou čítačkou a snímačom otlačkov prsta Entry - E 08 IP IP vstupná jednotka s bezdotykovou čítačkou Entry - E Reader USB USB čítačka otlačkov prstov Rosslare - AC-215 sieťová ústredňa Entry - E 10 vstupná jednotka RF ID KEY elektronická kľúčenka

 • Hotelové kľučkové prístupové systémy SECURIA

  Hotelové kľučkové prístupové systémy SECURIA

  Prístupový systém Securia je vďaka jednoduchej inštalácii a nastaveniu ideálny pre hotely všetkých veľkostných kategórií. Vďaka svojím výborným vlastnostiam a rokmi overenej spoľahlivosti spĺňa požiadavky aj tých najnáročnejších klientov. Securia je hotelový prístupový systém, umožňujúci bezkľúčové otváranie dverí hotelových izieb, apartmánov a chát len s pomocou čipovej karty. Pre hotel tak vzniká moderné riešenie ponúkajúce mnoho zaujímavých možností. Medzi ne patrí ochrana pred zneužitím odcudzeného kľúča, možnosť vystaviť prístupovú kartu len na obdobie pobytu klienta, možnosť jednoduchej tvorby náhradných kariet, vyt...

 • Prístupové, dochádzkové a parkovacie systémy

  Prístupové, dochádzkové a parkovacie systémy

  Realizujeme na mieru podľa požiadaviek zákazníka všetky systémy identifikácie prístupu a zamezeniu prístupu a to buď vozidiel prípadne osôb formou turniketov, prístupových systémov kartových, klávesnicových, čipových, snímačov odtlačkov a dlaní, parkovacích závor, rámp a prejazdných snímačov vozidiel, osôb vrámci záznamov v dochádzkových systémov.

 • Prístupové systémy

  Prístupové systémy

  - Automne čitačky - Čítačky wiegand

 • Prístupové systémy

  Dodávame a montujeme prístupové systémy značiek: Conlan, Crosspoint . Crosspoint. - Sieťové aplikácie - Pre 1 - 32 dverí, možnosť zosieťovania viacerých kontrolérov - Programovanie a spravovanie pomocou PC Conlan - Stand Alone čítačka - nesieťovateĺna - Max. 1000 užívateľov - Osvedčené na vstupoch v panelových domoch - otváranie vstupných dverí - Bez databázy užívateľov

 • Prístupové snímače

  Prístupové snímače

  Snímače, ktoré umožňujú v spolupráci so software monitorovať a kontrolovať vstupy do priestorov, objektov a bezpečnostne chránených miestností.

 • Elektronické prístupové kľúče

  Zariadenie elektronických prístupových kľúčov nachádza prvoradé využitie ako náhrada často nespoľahlivých a poruchových mechanických ovládačov. Elektronický prístupový kľúč môže byť použitý napríklad ako oprávnenie pre použitie výťahu. V kabíne výťahu je na panely tlačidlovej súpravy kabínovej (TSK) umiestnený snímací prvok na ktorý sa iba priloží vlastný elektronický kľúč, ktorý má užívateľ v podobe prívesku na kľúčoch. Zariadenie sa skladá z vlastnej elektroniky so snímacím prvkom a prakticky maximálnym počtom kľúčov 1000. Zariadenie umožňuje ovládať až 8 okruhov, čím umožňuje každému užívateľovi prideliť roz...

 • Prístupové a dochádzkové systémy

  TIMEPROX, sú moderné zariadenia určené na zber a spracovanie údajov o dochádzke zamestancov. Všetky údaje o priebehu pracovnej doby spracováva počítač. Vďaka svojej variabilite sú schopné vyhovieť nárokom malých aj veľkých organizácií. Sú plne autonómne, s nadriadeným počítačom komunikujú iba počas odovzdávania zosnímaných údajov. Sú prostriedkom pre rozumnú organizáciu pracovného času. Umožňujú rýchlo a vysoko efektrívne vyhodnocovať dochádzku pracovníkov. Nerobí problém pružne ho prispôsobiť individuálnym požiadavkám užívateľa. Počítač, na ktorý pripojíte WTK-2 resp. INCO-3, môžete využívať rovnako, ako pred ich pripoje...

 • Prístupové systémy

  - Systémy slúžia k blokovaniu prístupu osôb do jednotlivých priestorov - patria sem el. zámky ovládané elektronicky cez čiarové kódy, čipy a pod, kontrola pochôdzky strážnej služby, kedy je ich pochôdzka kontrolovaná pomocou snímačov rozmiestnených po objekte. Tieto sú vyhodnocované cez PC, kde sa dá spätne zistiť o koľkej a na akom mieste sa strážna služba pohybuje.

 • Optické prístupové siete fttx (fibre to the x)

  V súčasnosti na telekomunikačnom trhu neustále rastú nároky na prenosovú kapacitu a zaistenie širokopásmových služieb a preto je optické vlákno jednoznačne najperspektívnejší prenosový prostriedok. Technológia optických vlákien je už takmer samozrejmosťou pri budovaní transportných medzimestských a metropolitných sietí. Pre prevádzkovateľov telekomunikačných sietí je najperspektívnejšie prísť s dlhodobou víziou poskytovania lepších (rýchlejších, kvalitnejších, viac štrukturovaných) služieb, prístupných veľkému počtu zákazníkov, čomu jasne nahráva nasadenie technológie FTTx, ktorej cieľom je priblížiť optické vlákno ku koncovému...

 • Dochádzkové a prístupové systémy

  - spolu so zabezpečovacím, prípadne PTV systémom vytvárajú integrovanú ochranu budov - vhodné pre riadené prístupy do miestností, kancelárií, pre výdaj stravy, ale i pre špeciálne účely

 • Prístupové systémy

  Spoločnosť ponúka prístupové systémy.

 • Zabezpečovacie systémy, prístupové systémy, protipožiarne zabezpečenia

  - zabezpečovacie systémy - kamerové systémy - protipožiarne systémy - počítačové siete - prístupové systémy - ozvučovacie systémy - PSN/EZS (Poplachový systém narušenia / Elektrická zabezpečovacia signalizácia) - EPS (Elekrická požiarna signalizácia) - PER (Požiarny evakuačný rozhlas) - CCTV (Kamerový monitorovací systém) - VTLF (Videovrátniky / audiovrátniky) - ŠK (Štruktúrovaná kabeláž) - Prístupové Systémy (Dochádzka, obchôdzka a prístup) - Ozvučnovacia technika (Ozvučnenie priestorov) - Elektroinštalácie - Elektrické podlahové kúrenia - Elektrické ovládanie brán - Bleskozvody - Utesňovanie požiarnych prestupov (m...

 • Prístupové systémy, audiovrátniky, kontaktné bezkontaktnné elektromagnetické kľúče, poštové schránky

  Digitálny dvojvodičový systém DDS Dvojvodičový dorozumievací systém tvoria domáci telefón, sieťový napájač a elektrický vrátnik, resp. tlačidlové tablo. Hlavnou súčasťou je hlavný elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Vedľajšie elektrické vrátniky (max. 7) majú z hľadiska užívateľa rovnaké vlastnosti ako hlavný, montujú sa napr. na zadnú bránu, na vchod z terasy, na vedľajší vchod a pod. Výnimočnosť dvojvodičového systému spočíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom prepojené dvoma vodičmi. Na zvonenie - identifikáciu, komunikáci...

 • PDS - Prístupové a dochádzkové systémy

  EXPRESS ALARM SLOVAKIA s.r.o. vám ako výhradný zástupca pre SR ponúka prístupový a dochádzkový systém ALPUS TLD, ktorý vyrába česká firma TOMST s.r.o. v Prahe. Prístupový a dochádzkový systém ALPUS TLD umožňuje unikátne riešenie prístupu do objektov. Namiesto množstva rôznych zámkov a kľúčov , ktoré potrebujete na ich otváranie a ktoré musíte mať neustále pri sebe, vám teraz stačí iba jedno jediné identifikačné médium: čip alebo karta. Po priložení identifikačného média k čítaciemu terminálu dôjde k identifikácii média a k prenosu informácie do riadiacej jednotky TLD-L alebo TLD-LE, ktoré na základe vyhodnotenia zopne alebo...

 • Dochádzkové a prístupové systémy

  Súčasťou IT infraštruktúry sú dnes aj systémy sledujúce pohyb ľudí, príchody a odchody pracovníkov a návštevy. Ponúkame Vám moderné riešenia založené na nových technológiách, od jednoduchých čipových kariet (RFID), až po snímanie biometrických údajov, ako otlačok prsta alebo ruky. Využitím technológie RFID môžete sledovať aj rôzne technologické procesy alebo pohyb tovaru. Súčasťou systému, alebo samostatným prvkom, môžu byť kamerové systémy. Ponúkame Vám realizáciu od jednoduchých IP kamerových systémov, až po profesionálne systémy na sledovanie pohybu ľudí, tovaru, stráženie objektov.

 • Prístupové systémy a dochádzkové systémy

  Prístupové systémy sú určené podnikom a organizáciám, ktoré chcú sledovať prístup alebo dochádzku. Ide najmä o administratívne budovy, priemyselné podniky, zábavné a športové centrá. Prístupový systém zabezpečuje riadenie prístupu a evidenciu dochádzky osôb do budov, objektov a ich častí. Následne umožňuje manažment týchto dát. Po overení identifikačného prvku prístupový terminál otvorí dvere alebo turniket. Zavedením prístupového systému zamedzíte neoprávneným vstupom a zabezpečíte presné sledovanie dochádzky a pohybu osôb.

 • Prístupové systémy

  Prístupové systémy

  V našej ponuke okrem iného nájdete aj prístupové systémy od spoločnosti GeoVision.

 • Přístupové systémy

  Integrovaný přístupový systém pomáhá řešit problémy v oblastech ochrany hmotného i nehmotného majetku firmy, kontroly přístupu k informacím, přehledu o pohybu pracovníků v areálu vzhledem k jejich povinnostem a oprávněním. Systém se může skládat z modulů dle potřeb organizace: - evidence docházky - kontrola přístupu a analýza pohybu osob - stravovací systémy - evidence návštěv - evidence podnikové dopravy - kontroly obchůzek bezpečnostních služeb apod. - kreditní systémy - vjezdové systémy - parkovací systémy - systémy sběru dat ve výrobě - systémy identifikace výrobků a skladové hospodářství

 • Prístupové systémy

  - Projektovanie prístupových systémov - Realizácia - Dodávka komonentov výrobcov: Honeywell, Cominfo, Aritech.. - Integrované riešenia - Záručný a pozáručný servis

Chcete reagovať na aktuálne zákazky?

Chcete reagovať na aktuálne zákazky?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Přístupové systémy 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.