Hasiace prístroje

Hasiace prístrojeHasiace prístroje 2Hasiace prístroje 3Hasiace prístroje 4Hasiace prístroje 5

Pripravte sa na prípadný prvý zásah – rozmiestnite hasiace prístroje a udržujte ich v akcieschopnom stave. Hasiace prístroje všetkých druhov a pre všetky typy požiarov dodáme, nainštalujeme a vykonáme ich pravidelnú kontrolu. Bližšie informácie o konkrétne nami ponúkaných hasiacich prístrojoch Vám radi poskytneme v našej predajni na Vajnorskej ulici v Bratislave.

URČENIE A OZNAČENIE TRIED POŽIAROV:
- Trieda A: Požiare pevných látok zvyčajne organického pôvodu. Pri horení týchto látok sa spravidla vytvára žeravý zvyšok
- Trieda B: Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva
- Trieda C: Požiare plynov
- Trieda D: Požiare kovov

TYPY HASIACICH PRÍSTROJOV:
- Práškové - najuniverzálnejšie hasiace prístroje, vhodné na hasenie požiarov tried: A,B,C.
- Vodné - hasiaci prístroj vhodný na hasenie požiarov tried: A.
- Penové - hasiaci prístroj vhodný na hasenie požiarov tried: A,B
- CO2 - hasiaci prístroj vhodný na hasenie požiarov tried: B,C
- Špeciálne - tandem, hasenie kovov, hasenie jedlých tukov a olejov


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Hasiace príslušenstvo

  Hasiace príslušenstvo

  Prenosný hasiaci prístroj PR 1e Hasivo: ABC (prášok) 1kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu ABC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 2 Doba činnosti (s): 6 Prenosný hasiaci prístroj PR 2e Hasivo: ABC (prášok) 2kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu ABC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 2 Doba činnosti (s): 6 Prenosný hasiaci prístroj P6Te Hasivo: ABC (prášok) 6kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu ABC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 4 Doba činnosti (s): 12 Prenosný hasiaci prístroj S5KTe Hasivo: CO 2 5kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu BC Rozsah (...

 • Hasiace prístroje

  Hasiace prístroje

  Pojazdný hasiaci prístroj P50Te Hasivo: ABC (prášok), 50 kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu ABC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 4 Doba činnosti (s): 45 Pojazdný hasiaci prístroj S1x30T Hasivo: CO2, 30 kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu BC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 3 Doba činnosti (s): 60 Pojazdný hasiaci prístroj S2x10T Hasivo: CO2, 2 x 10 kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu BC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 5 Doba činnosti (s): 50 Pojazdný hasiaci prístroj S2x30T Hasivo: CO2, 2 x 30 kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu BC Rozsah (°C...

 • Hasiace prístroje

  Ponukame vám kompletný sortiment hasiacich prístrojov. Hasiace prístroje od nás pochádzajú od popredných európskych výrobcov. Nepredávame žiadne pochybné Čínske značky ktorých účinnosť je nepreukázaná a otázna. Naše prístroje majú vždy certifikát a dvojročnú záručnú lehotu. Ich následný servis, revíziu a tlakové skúšky Vám vieme po celú dobu životnosti hasiaceho prístroja zabezpečiť. Práškové, snehové alebo vodné, s rôznymi hmotnosťami náplní, s rôznymi účinnosťami a v rozličných cenových kategóriach.

 • Hasiace prístroje a hydrantový materiál

  - firma ponúka na predaj rôzne hasiace prístroje

 • Hasiace prístroje

  Hasiace prístroje

  Hasiace prístroje: - penové - práškové - skrinky - snehové - špeciálne - vodné

 • Hasiace prostriedky

  - Automatické hasiace zariadenia AUFEX - Penidlá - DAFO - automatický hasiaci systém

 • Penové hasiace zariadenia

  Penové požiarnotechnické zariadenia sú vhodné predovšetkým pre také priestory, v ktorých sa realizuje nie iba výroba, preprava, skladovanie, ale i plnenie rýchlozápalných tekutých a plynných produktov. Tieto zariadenia v rámci procesu hasenia produkt jednak ochladzujú a tiež tvoriacou sa objemovou penotvornou látkou priestor zaplavujú, čím dochádza k zamedzeniu prístupu kyslíka a tým k uhaseniu požiaru.

 • Sprinklerové hasiace zariadenie

  Sprinklerové hasiace zariadenieJe samočinné hasiace zariadenie, ktoré patrí do skupiny vodných stabilných hasiacich zariadení protipožiarnej ochrany. Pozostáva z vodného tlakového zdroja, potrubných rozvodov, ventilových staníc, poplachového a monitorovacieho zariadenia a rozvádzacieho potrubia so sprinklerovými hlavicami pevne pripevneného ku stavebnej konštrukcii.

 • Stabilné hasiace zariadenia

  •Stabilné hasiace zariadenia sprinklerové •Stabilné hasiace zariadenia drenčerové •Stabilné hasiace zariadenia penové •Stabilné hasiace zariadenia plynové

 • Stabilné hasiace zariadenie

  Stabilné hasiace zariadenie zabezpečuje vysokú účinnosť hasenia v prípade vzniku požiaru. Hasiace médium sa používa voda (nízko – stredno – vysokotlaké systémy), pena, hasiaci prášok a plynové hasiva. V rámci aktívnych požiarnych systémov ponúkame: - Stabilné hasiace zariadenie vodné sprinklerové a drenčerové - Stabilné hasiace zariadenie vodné - penové - Stabilné hasiace zariadenie vodné vysokotlaké (hmlové) - HI-FOG - Stabilné hasiace zariadenie s plynovým hasivom: HFC 236fa, HFC 227ea, - Stabilné hasiace zariadenie s inertným hasivom: IG 100 (dusík), IG 55 (argonit), IG 541 (inergen) - Stabilné hasiac...

 • Hasiace prístroje vhodné do automobilov

  Hasiace prístroje vhodné do automobilov

  - Hasiaci sprej - Červinka spray 500ml - Hasiaci sprej FMS 400 - Hasiaci sprej FMS 1000 - Práškový hasiaci prístroj P1Če (1kg) - Práškový hasiaci prístroj RAIMA P1 (1kg) - Práškový hasiaci prístroj RAIMA P2 (2kg) - Práškový hasiaci prístroj P2Če (2kg) - Práškový hasiaci prístroj P4Če (4kg) - Práškový hasiaci prístroj P6Če (6kg) - Práškový hasiaci prístroj RAIMA P6 (6kg)

 • Pojazdné hasiace prístroje Co2

  Pojazdné hasiace prístroje Co2

  Tieto hasiace prístroje je možné použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím. Uplatnenie nájdu tak v ťažkom, ako i v chemickom priemysle, v rozvodniach. Pri hasení nezostanú zbytky hasiacej látky, preto sú ideálne pre hasenie spaľovacích alebo elektrických motorov a ich doplnkových zariadení, ako sú štartéry, karburátory, elektrické spínače a zariadenia na spracovanie údajov. Možnosť uloženia na voľnom priestranstve v zimnom období. CO2 1x30/ETS Hasiaca schopnosť: B, C Hmotnosť hasiva: 30 kg Hasivo: oxid uhličitý Teplotný rozsah použitia: -30?C / 60?C Maximálna hmotnosť: 90 kg CO2 2x30/ETS Hasiaca schopnosť: B, C Hmotnosť hasiva...

 • Protipovodňové vrecia, hasiace prístroje, HaZZ

  Protipovodňové vrecia, hasiace prístroje, HaZZ

  - Protipovodňové prostriedky - Neiskrivé náradie - Dezinfekčné prostriedky - Nádrže a vaky na vodu - Hasiace prístroje - Príslušenstvo núdzových kontajnerov a stanov - Svietidlá - Dekontaminácia - Olejové zberače a separátory - Odvlhčovače - Penotvorné hasivá - Čerpadlá a príslušenstvo - Ostatné

 • Hasiace prístroje práškové

  Hasiace prístroje práškové

  Typ PR1e Prístroj tvorí oceľová nádoba naplnená 1 kg hasiaceho prášku Furex ABC 40 pod stálym tlakom výtlačného prostriedku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometer umiestnený vo ventile. Typ PR2e Prístroj tvorí oceľová nádoba naplnená 2 kg hasiaceho prášku Furex ABC 40 pod stálym tlakom výtlačného prostriedku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometer umiestnený vo ventile. TypP6Te Prístroj tvorí oceľová nádoba naplnená 6 kg hasiaceho prášku Furex ABC 40 pod stálym tlakom výtlačného prostriedku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometer umiestnený vo ventile. TypP6TeA Tento prístroj je rovnakého konštrukčného riešenia ako prístroj P6Te, al...

 • Hasiace prístroje

  Hasiace prístroje

  Prenosné hasiace prístroje: Práškové hasiace prístroje - vhodné na hasenie požiarov triedy A, B, C - teplotný funkčný rozsah –20 do +60 °C - vyrábajú sa s náplňou prášku 1 kg, 2kg, 6 kg Snehové (CO2) hasiace prístroje - vhodné na hasenie požiarov triedy B, C - teplotný funkčný rozsah –30 do +60 °C - vyrábajú sa s náplňou CO2 2 kg, 5 kg Vodné hasiace prístroje - vhodné na hasenie požiarov triedy A - teplotný funkčný rozsah –20 do +60 °C Pojazdné hasiace prístroje Práškové hasiace prístroje - vhodné na hasenie požiarov triedy A, B, C - teplotný funkčný rozsah –20 do +60 °C - vyrábajú sa s náplňou prášku 5...

 • Hasiace prístroje, hasiaca deka

  Hasiace prístroje, hasiaca deka

  Spoločnosť ponúka: - Všetky typy prenosných hasiacich prístrojov - Hadicové navijáky so skrinkou a bez skrinky - Ochranné skrinky pre hasiace prístroje - Ochranné boxy pre hasiace prístroje určené pre nákladné autá - Protipožiarne deky - Hlásiče dymu - Vankúše absorbujúce vodu

 • Predaj - Stabilné hasiace zariadenia

  Predaj - Stabilné hasiace zariadenia

  Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) je zariadenie pevne zabudované do objektov s možnosťou vzniku požiaru. Podľa konkrétnych podmienok odberateľa naša spoločnosť ponúka SHZ aerosólové alebo plynové hasiace zariadenia, ktoré v chránenom úseku spoľahlivo uhasia vznikajúci požiar. K zmysluplnej funkčnosti celého systému protipožiarnej ochrany je potrebné zabezpečiť podmienky k plneniu jeho 3 základných funkcií: * lokalizácia požiaru * signalizácia nebezpečenstva do miesta ochrany * hasenie požiaru Stabilné hasiace zariadenie zabezpečuje predovšetkým uhasenie požiaru. Je schopné spolupracovať s rôznymi detekčnými systémami elekt...

 • Prenosné hasiace prístroje halónové

  Prenosné hasiace prístroje halónové

  Prenosné penové hasiace prístroje s označením CA2Le, CA4Le, CA6Le sú naplnené špeciálnou hasiacou látkou FE-36 o hmotnosti 2kg, 4kg, 6kg. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy B, C. Prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C.... Výhody hasiaceho prístroja: - Halónové hasiace prístroje obsahujú elektricky nevodivé hasivo, ktoré je bez koróznych účinkov, ekologicky a toxicky nezávadné. - Je vhodné pre hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, archívov, telefónnych ústrední, múzeí, vojenskej techniky, atď.

 • Prenosné hasiace prístroje vodné

  Prenosné hasiace prístroje vodné

  Prenosný hasiaci prístroj V9Ti je naplnený vodou s prísadou mrazuvzdornej látky o objeme 9l. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A. Prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C. Použitie hasiaceho prístroja: Po spozorovaní požiaru snímeme hasiaci prístroj z vešiaku a prenesieme ho do miesta požiaru, kde ho položíme na rovný podklad. Jednou rukou uchopíme hadicu v blízkosti hubice a druhou rukou vytiahneme zaisťovací kolík, čím uvoľníme páku ventilu. Stlačením páky ventilu vychádza náplň z hasiaceho prístroje hubicou na požiar. Prúd hasiva nasmerujeme do ohniska požiaru.

 • Prenosné a pojazdné hasiace prístroje CO2

  Prenosné a pojazdné hasiace prístroje CO2

  Snehové hasiace prístroje s označením S2KTe, S5KTe, S2x10, S1x30, S2x30 je naplnený 2kg, 5kg, 2x10kg, 1x30kg, 2x30kg CO2. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy B,C. Použitie hasiaceho prístroja: Po zistení požiaru hasiaci prístroj prenesieme do blízkosti ohňa. Vytiahneme zaisťovací kolík a stlačením páky vychádza hasivo z nádoby hasiaceho prístroja do miesta požiaru cez naskrutkovanú prúdnicu CO2, ktorá slúži na usmernenie prúdu hasiva..

 • Prenosné a pojazdné práškové hasiace prístroje

  Prenosné a pojazdné práškové hasiace prístroje

  Práškové hasiace prístroje s označením PR1, PR2, P6T, PG4Le, P50Te sú naplnené hasiacim práškom o hmotnosti 1kg, 2kg, 4kg, 6kg, 50kg. Prístroje sú natlakované výtlačným prostriedkom. Používajú sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A, B, C.

 • Hasiace prístroje

  Použitie hasiaceho prístroja: A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier, uhlie ... B - pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby .... C - pre požiare plynov

 • CO2 (snehové) hasiace prístroje

  Technické údaje: použiteľný na hasenie požiarov tried: B,C náplň: oxid uhličitý množstvo náplne: 2 - 5 kg min. dostrek: 1,5 m skúšobný tlak : 25 MPa teplotný funkčný rozsah: - 30 až +60 °C min. doba použiteľnosti: 5 - 30 sec. výtlačný prostriedok: oxid uhličitý hmotnosť naplneného HP: 8 - 19 kg

 • Hasiace látky

  Doplnenie hasiacich látok do systémov hasiacich zariadení alebo hasičských vozidiel. Penové koncentráty podľa druhu horľavých kvapalín, plyny inertné alebo chemické, či hasiace prášky v potrebnom množstve a kvalite.

 • Hasiace prístroje

  Hasiace prístroje

  Predáme, dodáme aj nainštalujeme prenosné hasiace prístroje výrobcov Neuruppin, Kodreta, Hastex&Haspr,... a nástenné hydranty resp. ich výbavu napr. Hydrantová hadica D 25 s Al koncovkami za 34,52€ vrátane DPH a Prúdnice D25 !

 • Hasiace prístroje

  - vodné (9litrové) - práškové (1kg, 2kg, 4kg, 6kg, pojazdné) - snehové CO2 (2kg, 5kg, pojazdné) - skrinky na hasiace prístroje, stojany

 • Hasiace prístroje

  Návrh, predaj, inštalácia, kontrola a servis - prenosné - vodné - penové - práškové - snehové (CO2) - halónové - špeciálne (hasenie jedlých tukov a olejov) - pojazdné - práškové - penové - snehové (CO2) - príslušenstvo - ochranné skrinky, boxy - autodržiaky - podstavce

 • Stabilné hasiace zariadenia FIRE JACK

  Návrh, inštalácia, kontrola a servis ochrana uzatvorených priestorov aerosolovým hasiacim zariadením použitie: sklady horľavých kvapalín, transformátory, výpočtové strediská, serverovne, telefónne ústredne, elektrické rozvodne, káblové kanály.

 • Pojazdné hasiace prístroje

  Pojazdné hasiace prístroje

  Pojazdný hasiaci prístroj. Technická špecifikácia Typ P50 Hmotnosť hasiva 50kg Triedy požiaru ABC Teplotné rozmedzie -20°C / 60°C

 • Skrinky na hasiace prístroje

  Skrinky na hasiace prístroje

  - Skrinka pre HP do 6kg, plastová - Skrinka pre HP do 6kg, kovová - Skrinka pre HP do 9kg, kovová

 • Hasiace prístroje

  Hasiace prístroje

  - Práškové hasiace prístroje - Snehové hasiace prístroje CO2 - Vodné hasiace prístroje - Hasiace spreje

 • Semináre hasiacej techniky

  Projektovanie, montáž, oprava a vykonávanie revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení podľa VdS, STN, VVÖ, NFPA, FM, IRI, SNIP predpisov. Školenie prevádzkovateľov zariadení.

 • Kryty na hasiace prístroje

  Kryty na hasiace prístroje

  Plechový kryt na hasiaci prístroj Tento kryt je vyrobený z plechu. Chráni hasiaci prístroj pred nepriazňou počasia (blatom, prachom, dažďom) a následnou koróziou. Predlžuje životnosť a použiteľnosť hasiaceho prístroja.

 • Tavná poistka a hasiace zariadenie

  Pre prípad prehorenia paliva do zásobníku, je umiestnená v zásobníku paliva tavná poistka, ktorá sa aktivuje a zaleje palivo v zásobníku vodou z kanistra umiestneného na zadnej stene zásobníka.

 • Prenosné hasiace prístroje

  Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

 • Hasiace prístroje

  Hasiace prístroje

  - práškové - snehové (co2) - vodné - penové hp - skrinky na hasiace prístroje - príslušenstvo

 • Likvidácia azbestu a stabilné hasiace zariadenie

  Likvidácia azbestu Zaoberáme sa odstraňovaním a sanáciou materiálov obsahujúcich azbest z najrôznejších stavebných objektov a technológií. Azbest je označenie pre prírodnú látku využívanú v minulých rokoch pre jej vynikajúce fyzikálne a chemické vlastnosti. Bohužiaľ, v posledných rokoch je kvôli svojim karcinogénnym účinkom považovaný za jednu z najvýznamnejších škodlivín, ktorými môže byť človek vystavený. Stabilné hasiace zariadenie Zabezpečujeme dodávky vodných stabilných hasiacich zariadení. Vďaka vlastnému školiacemu Centru SHZ môžeme ponúknuť výučbu, zdokonaľovanie a udržiavanie znalostí i zručností pracovníkov vyko...

 • Predaj - Hasiace prístroje do áut

  Predaj - Hasiace prístroje do áut

  Predaj menších hasiacich prístrojov.

 • Pojazdné hasiace prístroje

  Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

 • Prenosné hasiace prístroje

  - vodné - penové - práškové - CO2 (snehový) - halónové

 • Skrinky na hasiace prístroje

  1.Plastové, plechové a nerezové skrinky na hasiace prístroje Materiál: plech, nerez, plast Farba: podľa požiadavky (len plechové skrinky) Technické parametre: viď katalógové listy pod textom 2.Nerezový Rám + dvierka na prekrytie otvoru pre umiestnenie hasiacich prístrojov a hydrantových systémov -Estetické riešenie na prekrytie otvoru pre umiestnenie hasiaceho prístroja alebo hydrantového systému -rozmery podľla požiadavky klienta -cena určená na základe požiadaviek uvedených v dopyte Technické parametre: viď katalógové listy pod textom

 • Prenosné hasiace prístroje penové

  Prenosné penové hasiace prístroje s označením VP6 TNC a VP9 TNC sú naplnené zmesou ( vody a penidla AFFF) objeme 6 a 9l. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A, B. Prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C. Použitie hasiaceho prístroja: Po spozorovaní požiaru snímeme hasiaci prístroj z vešiaku a prenesieme na miesto požiaru, kde ho položíme na rovnú podložku. Jednou rukou uchopíme hadicu v blízkosti hubice a druhou rukou vytiahneme zaisťovací kolík, čím sa uvoľní páka ventilu. Stlačením páky vychádza náplň na požiar. Prúd hasiva smerujeme do ohňa. Čo s hasiacim prístrojom počas prevádzky? - ...

 • Hasiace prístroje, hydrantový materiál, ochranné pomôcky

  Hasiace prístroje, hydrantový materiál, ochranné pomôcky

  - Hasiace prístroje - Hydrantový materiál - Ochranné pracovné prostriedky - Tester na alkohol - Samozatvárače na požiarne uzávery - Bezpečnostné značenie

 • Skrine na hasiace prístoje a hydrantové skrine

  Skrine na hasiace prístoje a hydrantové skrine

  - Skriňa na hasiaci prístroj s rozbitným sklom - Skriňa na hasiaci prístroj do interiéru - Skriňa hydrantová do interiéru - Skriňa hydrantová vonkajšia

 • Skolenia PO a BOZP, predaj hasiacej techniky

  Nasa spolocnost poskytuje komplexné sluzby v oblasti PO a BOZP, vratane predaja hasiacej techniky.

Prezentujete svoju firmu?

Prezentujete svoju firmu?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Hasiace prístroje 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.