Chlór - TABLET 1,2 kg 5+1zdarma

Balenie: PVC dóza
Dostupné balenie: 1,2kg - 6ks

Chlór-Tablet sú 200g vo vode pomaly sa rozpúšťajúce tablety určené na priebežnú starostlivosť o vodu v bazéne počas celej sezóny. Postupné uvoľňovanie chlóru zabraňuje tvorbe baktérií a rias. Vďaka pomalému rozpúšťaniu tabliet nie je potrebná každodenná starostlivosť. 1-2 tablety vydržia (pri objeme 25 m3 bazénovej vody) cca 5-7 dní pri teplote vody do 25°C.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Priemyselná  posypová soľ na báze chloridu sodného - NaCl

  Pôvod : Ukrajina Balenie:  voľne ložená – 25 ton lkw              Spotrebiteľské balenia:10kg, 25kg, 50kg PE balenia, na palete 1 000kg Bezkonkurenčne najvyššia kvalita na slovenskom a českom trhu potvrdená  protokolmi o skúške a medzinárodne uznávanými certifikátmi kvality  - TUV, výrobný certifikát, VÚSAPL certifikát zhody.

 • Chlorid sódny v tekutom stave NaCl - 26%

  Pôvod : Nemecko Vzhľad : bezfarebná číra látka Balenie: cisternové dodávky 26%, DAP celá SR, ČR, POL, ITA, HU

 • Chlorid vápenatý v tekutom stave CaCl2

  Pôvod : Ukrajina Vzhľad : bezfarebná číra látka Balenie: cisternové dodávky o rôznych objemoch, DAP celá SR, ČR, POL, ITA, HU

 • Odstraňovanie dusičnanov, železa a chlóru

  Realizujeme aj dodávky zariadení na odstráňovanie dusičnanov, železa, chlóru z vody. V neposlednej rade riešime aj dávkovanie chémie do tepelných a chladiacich systémov dodávkou dávkovacích čerpadiel vrátane chemických produktov KURITA pre jednotlivé systémy. Náročné požiadavky úpravy vody reverznými osmózami sú vždy šité na mieru pre jednotlivé prípady.

 • Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia, špeciálna ponuka: Bezzápachová a bezchlórová dezinfekcia

  Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia, špeciálna ponuka: Bezzápachová a bezchlórová dezinfekcia

  Naša spoločnosť vykonáva dezinsekciu, deratizáciu a dezinfekciu, vo vysokej kvalite, so zárukou a bez škodlivého pôsobenia na životné prostredie. Nami používané prípravky nie sú jedy. Vykonávame aj plynovanie a účinné postreky proti plošticiam. Likvidujeme osie hniezda, aj podzemné !! Naše ceny Vás presvedčia. Nečakajte na premnoženie hávede, ŠPECIÁLNA PONUKA: Bezzápachová a bezchlórová dezinfekcia s dlhodobým účinkom !! Nemá nijaké vedľajšie účinky na životné prostredie, ani na ošetrované povrchy, kovové zariadenia nekorodujú !!!. !! Môže sa aplikovať aj za prítomnosti napr dlhodobo chorých a pod!! ...Sme platiteľmi DPH.

 • Chlorella plus spirulina

  - (250g)

 • Prípravné a dávkovacie zariadenie chlórdioxidu

  S pomocou prípravného a dávkovacieho zariadenia sera sa vyrobí z 9% HCl a 7,5% NaClO2 reakciou kyselina/chlorid 2%-tný roztok chlórdioxidu. Zariadenie sa skladá z dvoch dávkovacích čerpadiel s ovládaním, dvoch prietokomerov, reaktorov a ovládania. Dopravované množstvá čerpadiel sú neustále merané a sú navzájom upravované tak, aby obidve chemikálie boli do reaktoru dopravované v pomere 1:1. Tu prebieha premena obidvoch zložiek na ClO2. Výroba chlórdioxidu prebieha napríklad proporcionálne k prietoku vody alebo v závislosti na meraní chlórdioxidu.

 • Kyselina chlorovodíková (soľná)

  Popis: Tekutá chemická látka na čistenie a dezinfekciu stien bazénov Účinná látka: Kyselina chlorovodíková 31-33% Balenie: 5,10,20 L bandaska, 30,50 L súdok, 600,1000 L IBC kontajner

 • Tekutý chlór (chlórňan sodný)

  Popis: Vysokokoncentrovaný tekutý dezinfekčný prípravok na ošetrovanie vody v bazénoch na báze aktívneho chlóru. Pôsobí účinne proti baktériám. Účinná látka: chlórňan sodný 150 g/l aktívneho chlóru Balenie:10,20L bandaska, 30,50 L súdok, 600,1000 L IBC kontajner

 • Rýchlorozpustné alebo 3-mesačné dlhodobo pôsobiace hnojivá

  - jarné štartovacie hnojivo - jesenné hnojivo

 • PVC (Polyvinylchlorid) tvrdé desky extrudované

  PVC (Polyvinylchlorid) tvrdé desky extrudované

  Vyrábíme PVC tvrzené extrudované desky vhodné k vakuovému tváření, výrobě nádrží, v galvanických zařízeních, v chemické a laboratorní technice a vzduchotechnice, k vyložení ČOV a dalších zařízení na úpravu vody. Zvláštní přednosti: Vysoká pevnost,tuhost a tvrdost, rázově roztažné, světlu a vnějším vlivům odolné, dobrá chemická odolnost, těžká vznítitelnost dle DIN 4102 B1. Výroba bez okolnímu prostředí a zdraví škodlivých přísad.

 • Zelený jačmeň a chlorella pyrenoidosa - zelené potraviny

  Zelený jačmeň a chlorella pyrenoidosa - zelené potraviny Je zjavné, že jedným z paradoxov našej civilizácie je, že bojuje súčasne s nadváhou a nutričnou podvýživou. Tak u jednotlivcov, ako aj v globálnom slova zmysle - niekde je nadbytok a inde zas nedostatok... a hoci vo vyhranených prípadoch dokáže až zabíjať, ťažko sa nachádzajú a zavádzajú do praxe spôsoby, ktoré nastoľujú rovnováhu. Vyčerpaná pôda živí chemicky ošetrované plodiny a tie živia nás. Podobne ako rastliny zaťažované chemickým ošetrovaním a hnojivami strácajú svoju imunitu, strácame ju aj my... Zelené potraviny n...

 • ECS 3000 Total Chlorine/Total Sulfur Analyzer

  ECS 3000 Total Chlorine/Total Sulfur Analyzer

  Přístroj pro stanovení Adsorbovatelných Organických Halogenidů AOX a Extrahovatelných Organických Halogenidů EOX. Principem metody popsané v ISO normě pro stanovení organicky vázaných halogenidů je spálení vzorku v peci při vysoké teplotě, zchlazení spalin a detekce halogenidů coulometrickou titrací. ECS3000 splňuje veškeré požadavky kladené normou.

 • Chlorella tablety

  Jedna tableta Chlorelly obsahuje milióny chlorellových buniek, ktoré sa podieľajú na ozdravení nášho tela. Chlorella nám dodáva kompletné spektrum výživných látok i energiu zo všetkých prírodných živlov. Naše tablety obsahujú kmeň Chlorella vulgaris, ktorá je pestovaná najmodernejšou technológiou tzv. heterotrofným spôsobom, to znamená pestovanie chlorelly v uzavretých čistých nádržiach. O kvalite Chlorelly pestovanej takýmto spôsobom svedčí aj fakt, že hlavným importérom týchto tabliet je Japonsko.

 • Rýchlorastúca vŕba

  Rýchlorastúca vŕba

  Hľadám odberateľa na štiepku z rýchlorastúcej vŕby slúžiacej na energetické účely ale aj ako vedlajší materiál na výrobu peliet.

 • Slovinyl® E 551 je nízkomolekulárny homopolymér vinylchloridu

  Slovinyl® E 551 je nízkomolekulárny homopolymér vinylchloridu vyrobený emulznou polymerizáciou. VLASTNOSTI: Slovinyl® E 551 je tuhá látka - prášok bielej farby, bez zápachu, stály proti kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. E PVC je rozpustný v chlórovaných uhľovodíkoch, nerozpúšťa sa vo vode a v mnohých organických rozpúšťadlách. Je ťažko samozápalný, horí len pri priamom styku s plameňom a dobre šíri požiar. POUŽITIE: Slovinyl® E 551 sa používa na výrobu nízkomäkčených vysokoplnených materiálov valcovaním a vytláčaním najmä na tvrdé ľahčené výrobky. Medzi jeho výhody patrí nízka spracovateľsk...

 • 1,2 - dichlórpropán (1,2-DCP)

  1,2 - dichlórpropán (1,2-DCP) sa získava ako vedľajší produkt pri výrobe propylénoxidu. Následne sa čistí na odvodňovacej a rektifikačnej kolóne. - Chemický vzorec: C3H6Cl2 - Hustota pri 20°C: 1,156 g/cm3 - Číslo CAS: 78-87-5 - Molekulová hmotnosť: 112,99 g/mol - Číslo EINECS: 201-152-2 VLASTNOSTI: 1,2 - dichlórpropán je veľmi horľavá kvapalina, sladkastého zápachu po chloroforme. V suchom stave je veľmi stály, v prítomnosti vlhkosti sa pomerne rýchlo rozkladá a uvoľňuje chlorovodík. Pary 1,2 - DCPsú ľahko vznietlivé, so vzduchom tvoria výbušné zmesi. Pri horení vzniká chlorovodík a fosgén. 1,2 - DCP je zdraviu škodlivý pri i...

 • Damaskovy obrus zakarsky v chlorostalej farbe

  - 140x180 cm

 • Chlórnan sodný 35 kg /30 l

  Anorganický tekutý chlórový prípravok na dezinfekciu pitnej vody a vody na kúpanie podľa normy DIN 19643 6.1 určené pre veľké súkromné, verejné kúpaliska a väčšie bazény. Rýchla dezinfekcia, dlhodobo stabilná pre bezpečné a spoľahlivé dávkovanie. Špeciálny výrobok podľa DIN pre nerušenú prevádzku automatických meracích a regulačných zariadení, privátnych i verejných. UN 1791, trieda 8, III, ADR.

 • Chlór - ŠOK 5kg

  Balenie: PVC dóza Dostupné balenie: 5kg - voľne Chlór-Šok je určený na rýchlu úpravu hodnoty chlóru v bazénovej vode pri náhlom zhoršení jej kvality v priebehu sezóny. Prípravok ničí všetky bežne sa vyskytujúce baktérie a vodné riasy. Prípravok je možné použiť i na počiatočné chlórovanie pri napustení alebo na pravidelnú údržbu vody.

 • Spaľovanie PCB (polychlórované bifenyly)

  Do konca r. 2010 sú podľa zákona právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve zariadenia obsahujúce PCB, ich časti alebo oleje s obsahom PCB, povinné odovzdať tieto na likvidáciu oprávneným na to osobám. Ako konečný spracovateľ na Slovensku vám ponúkame likvidáciu polychlórovaných bifenylov - PCB. Máme na to všetky potrebné súhlasy od štátnych orgánov SR, ako aj na zber a prepravu ADR po celom území SR. - 130101 - hydraulické oleje obsahujúce PCB - 130301 - izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB - 160109 - dielce obsahujúce PCB - 160209 - transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB - 160210 - vyradené zariadenia obsahuhjúce a...

 • SANOSIL Super 25 Ag - Přípravek na bázi peroxidu vodíku s přídavkem stříbra (bez chloru) k desinfekc

  Přípravek na bázi peroxidu vodíku s přídavkem stříbra (bez chloru) k desinfekci: - teplé vody a zařízení na její ohřev a rozvod za účelem zamezení výskytu bakterií, zejména bakterií LEGIONELLA pneumophila, - zařízení na výrobu, akumulaci a rozvod pitné vody, - bazénů (vhodné pro bazény s plastovými rozvody a s filtrací přes filtrační písek), - povrchů. SANOSIL Super 25 Ag je universálním desinfekční prostředek účinný proti bakteriím, virům, amébám houbám a řasám, narušuje biofilmy. Je možné jeho použití jak pro vodu, tak i pro desinfekci povrchů. Zvláště je vhodný pro desinfekci teplé vody a zařízení na její ohře...

 • Nástrojové oceli rychlořezné

  - 1.3343 HS 6-5-2 19 830.3

 • CHLORELLA

  - obsahuje vysoké množstvo vitamínov, minerálov, aminokyselín, chlorofyl, kyselinu listovú, cholín a biotín - posilňuje imunitný systém - priaznivo ovplyvňuje črevnú mikro?óru - pomáha redukovať telesnú hmotnosť Chlorella pyrenoidosa je mikroskopická zelená sladkovodná riasa. Obsahuje veľké množstvo minerálov, vitamínov, esenciálnych aminokyselín, mastné kyseliny, chlorofyl, kyselinu pantotenovú, kyselinu listovú, biotín a cholín. Podporuje regeneráciu tkanív a rast buniek, stimuluje lepšiu funkciu čriev a zlepšuje črevné vylučovanie. Posilňuje schopnosť imunity likvidovať baktérie, vírusy, chemikálie a cudzie proteíny.

 • Bezchlórová úprava bazénovej vody

  ASIN SANOSIL - je zariadenie, vhodné pre rodinné bazény, ktoré automaticky reguluje pH a plynule dávkuje zvolené množstvo bezchlórovej dezinfekcie po dobu behu upravne vody. Hodnota pH je meraná pH sondou. Dávkuje sa prednastavené množství SANOSILU.

 • Chlórová úprava bazénovej vody

  ASIN Redox Dose - je zariadenie, vhodné pre rodinné bazény, ktoré automaticky reguluje pH a plynule dávkuje zvolené množstvo chlórovej dezinfekcie po dobu behu upravne vody. Hodnota pH je meraná pH sondou. Úroveň dezinfekcie vo vode je meraná redox sondou . Pri dosiahnutí požadovanej hodnoty redox potencialu sa davkovanie dezinfekcie zastaví. Množstvo dávky sa zadáva ako množstvo dezinfekcie dávkovanej za 1 hodinu na 1 m3 objemu bazénu. Meraná hodnota redoxu a namerané pH sú zobrazené na displeji. Všetky potrebné parametre možno nastaviť pomocou dvoch tlačidiel v jednoduchom dialogovom režime. Regulátor ASIN Dose redox tvorí kompaktný celok, pozostávajúci ...

 • Rýchlorezné ocele Print

  Skupina špeciálnych vysokovýkonných materiálov určených na výrobu kovoobrábacích nástrojov ako vrtáky, závitníky, valcové, tvarové a odvalové frézy, preťahovacie trny a podobne. Ďalšie využitie ponúkajú tieto materiály pri vysokých nárokoch na životnosť strihacích a tvárniacich nástrojov. Väščina týchto materiálov je vyrábaná technológiou práškovej metalurgie, čomu zodpovedajú aj jedinečné mechanické vlastnosti, ktoré vo všetkých parametroch prevyšujú materiály vyrábané konvenčnou metalurgiou. Prioritnými vlastnosťami týchto materiálov sú odolnosť voči opotrebeniu, zachovanie tvrdosti pri zvýšených teplotách, húževnat...

 • AB Chloršok - pro rychlou desinfekci vody

  Návod k použití: V počátcích dávkujte 17g/m3 doporučené provozní dávkování 0,5-1,7g/m3/den. Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozníchejte a přidejte do bazénové vody nejlépe večer po skončení koupání. POZOR!!! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 • AB Chlortab - pravidelná desinfekce

  Návod k použití: Za normálních podmínek dávkujte 1 tabletu na 25 m3 vody každých 7 dní. Maximálně dávkujte 2 tablety na 25 m3 vody každých 7 dnů. Přípravek dávkujte vždy do dávkovače nebo plováku.

 • PVC-C chlórovaný polyvinylchlorid

  Charakteristika: - prevádzková teplota od 0C° do +80°C ( viď diagram dole) - maximálny prevádzkový tlak 16 bar ( pri PN16/, ( viď diagram dole) - spájanie: lepením / lepidlo Tangit na PVC-C, DYTEX/ - vyššia tepelná odolnosť ako u PVC-U - výnimočná chemická odolnosť elektricky nevodivý, nízka tepelná vodivosť - veľmi dobré mechanické vlastnosti aj pri vyšších teplotách - toxicky neškodný, nepodporuje mikrobiologický rast vo vode - v ponuke je široký sortiment tvaroviek, potrubí, ručných a automatických armatúr. Rozmery ISO/DIN od d16 až do d225. Rozmery BS/ANSI od 3/8” do 12”. Použitie /uplatnenie/: - vhodný do veľmi agresí...

 • PVC-U polyvinylchlorid

  Charakteristika: - prevádzková teplota od 0C° do +60°C /viď diagram dole/ - maximálny prevádzkový tlak 16 barov ( pri PN16), viď diagram dole - spájanie: lepením / lepidlo Tangit a Dytex/ - veľmi dobrá chemická odolnosť, univerzálne použitie - fyziologicky neškodný, biologicky inertný - veľmi dobrá tepelná stálosť a životnosť - veľmi dobrá mechanická odolnosť - elektricky nevodivý - široký sortiment tvaroviek, potrubí ako aj ručných a automatických armatúr rozmery ISO/DIN od d6 do d400, rozmery BS/ANSI od 1/4”do16”. Použitie /uplatnenie/: - chemický priemysel - úpravne vôd pre energetický priemysel - lakovne v automobilovom ...

 • KClO4 - Chloristan draselný

  Špecifikácie: - KClO4 min. 99,2 % - Chloridy Cl - max. 0,02 % - Chlorečnany ClO3- max. 0,02 % - NaClO4 max. 0,2 % - KBrO3 max. 0,02 % - Látky nerozpustné vo vode max. 0,02 % - Vlhkosť max. 0,02 % - pH 5,5 – 8,5 - Priemerná veľkosť častíc 0,02 mm

 • KClO3 - Chlorečnan draselný

  Vlastnosti: Obsah hlavnej zložky: min. 97% TYP: p.a. / G.R. Jemný prášok chlorečnanu draselného, častice 100mikronu, čistota 99,7%. KClO3 min. 99,7% látky nerozpustná vo vode max 0,03% - chloridy max 0,02% Na max 0,05% - sírany max 0,01% zvyšok na siete 0,180 mm max 1% - Fe max 0,003% KbrO3 max 0,03% Bezpečnosť: - Oxidujúci - Škodlivý - Výstražný symbol nebezpečnosti: O, Xn

 • Chlorované PE elastomerního typu

  Chlorované PE elastomerního typu, chlorované PE jako impakt přísady do PVC komerčního označení TYRIN.

 • 1,2 - dichlórpropán (1,2-DCP)

  1,2 - dichlórpropán (1,2-DCP) sa získava ako vedľajší produkt pri výrobe propylénoxidu. Následne sa čistí na odvodňovacej a rektifikačnej kolóne. - Chemický vzorec: C3H6Cl2 - Hustota pri 20°C: 1,156 g/cm3 - Číslo CAS: 78-87-5 - Molekulová hmotnosť: 112,99 g/mol - Číslo EINECS: 201-152-2 VLASTNOSTI: 1,2 - dichlórpropán je veľmi horľavá kvapalina, sladkastého zápachu po chloroforme. V suchom stave je veľmi stály, v prítomnosti vlhkosti sa pomerne rýchlo rozkladá a uvoľňuje chlorovodík. Pary 1,2 - DCPsú ľahko vznietlivé, so vzduchom tvoria výbušné zmesi. Pri horení vzniká chlorovodík a fosgén. 1,2 - DCP je zdraviu škodlivý pri i...

 • Chlorovaný PE

  Modifikátor houževnatosti PVC, polymerní materiál se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, retardér hoření, síťovatelný peroxidy i radiačním zářením.

Prezentujete svoju firmu?

Prezentujete svoju firmu?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Chlór - TABLET 1,2 kg 5+1zdarma 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.