Inžinierske siete

Výstavba kanalizačných, vodovodných sieti, kablových rozvodov.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Realizácia základov, IBV, Inžinierske siete, terenne úpravy, dovoz/odvoz materiálov.

  Realizácia základov, IBV, Inžinierske siete, terenne úpravy, dovoz/odvoz materiálov.

  Realizujeme zemné a výkopové práce všetkého druhu, samostatna a komplexna praca podla projektovej dokumentácie alebo aj bez nej. Zabezpečujeme dovoz sypkých, stavebných materiálov, odvoz prebytočnej zeminy, stavebnej sute z Vášho pozemku. Naše služby poskytujeme najmä na zapadnom popripade strednom Slovensku. Ponúkame: - výkopy základov, príprava a vyrovnávanie pozemkov na výstavbu, -kompletna realizácia zakladov na kľúč podla projektu, -realizacia inžinierskych sietí, IBV, - výkopy rýh, drenáži, plotov, šácht, vsakov, - výkopy jám pre bazény, pivnice, žumpy, búracie práce, - výkopové práce pre inžinierske siete, prípojky, vodu, pl...

 • Výkopové práce, terénne úpravy, inžinierske siete

  Výkopové práce, terénne úpravy, inžinierske siete

  Stavebná firma Beton Galant s. r. o. ponúka rozsiahle stavebné práce. Ponúkame: - zemné a výkopové práce, - realizáciu základovej platne, - inžinierske siete, - hrubá stavbu, stavbu na kľúč, - demolačné práce - odstránenie pôvodných stavieb a ich častí, - rôzne úpravy pozemkov, - dopravu, - výrobu a montáž betónových plotov, - pokládku zámkovej dlažby, - komplexné stavebné práce. Cenovú ponuku vám vypracujeme do 48 hodín od stretnutia, poprípade na základe projektovej dokumentácie a na základe vašich požiadaviek. Pracujeme po celej SR.

 • Inžinierske siete

  Inžinierske siete

  dodávame montáž: - elektrickej prípojky NN , - dažďovej kanalizácie, - splaškovej kanalizácie, - žúmp - zberných dažďových nádrží - požiarnych nádrží - vodovodnej prípojky - vodomerných šácht

 • Inžinierske siete

  Inžinierske siete

  Robime inžinierske vikopove prace

 • Inžinierske a výrobné činnosti

  V rámci inžinierskych a výrobných činností podporujeme a riešime aktivity vedúce k plnohodnotnému kvalifikovanému rozhodnutiu o riešení predloženého problému. Diagnostikujeme, analyzujeme, overujeme a v konečnom dôsledku nastavujeme prostredie potrebné k zavádzaniu mechanizácie, automatizácie do výrobného procesu. Naša inžiniersko-výrobná podpora sa opiera predovšetkým o : A, Spracovanie štúdií v oblasti priemyselnej automatizácie - návrhy priemyselnej automatizácie nových strojnotechnologic-kých zariadení - optimalizácia výrobných procesov na existujúcich zariadeniach - návrhy dopravníkových systémov paletových, tuhých a sypkých mater...

 • Sortiment inžinierske siete

  Ponuka spoločnosti zahŕňa kompletný sortiment produktov z oblasti KÚRENIE - VODA - PLYN - INŽINIERSKE SIETE - SANITA, tak ako ich nájdete v tlačenom cenníku. Sortiment INŽINIERSKYCH SIETÍ: - kanalizačné trubky - plast: OSMA, WAVIN, PIPE LIFE, Italiana Corrugati, REHAU, BOCR - kanalizačné trubky - liatina: SAINT - GOBAIN, BROKOMAT - kanalizačné trubky - kamenina: Societá del Gres - kanalizačné trubky - betón: EUROBETON, BETA Olomouc, BETONIKA plus, PREFA Brno - kanalizačné šachty (plast): WAVIN, OSMA, PIPE LIFE - kanalizačné šachty (betón): EUROBETON, BETA Olomouc, BETONIKA plus, PREFA Brno - poklopy, mreže: SAINT-GOBAIN, KASI, RENKO, GABEX - vodomer...

 • Inžinierske stavby

  - kompletná realizácia diela

 • Projekčné a inžinierske činnosti v oblasti elektro 

  •analýza potrieb zákazníka •audit a návrh riešenia •nákladová štúdia - ekonomicko-funkčný model •poradenská a konzultačná činnosť •odborné školenia •riadenia projektu, autorský a investorský dohľad •spracovanie technickej a projektovej dokumentácie •meranie, testovanie, revízia;

 • Inžinierske stavby - komplexné

  a/ diaľkové a miestne rozvody zemného plynu, zariadenia na plynovode – regulačné stanice plynu b/ diaľkové a miestne rozvody vody, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

 • Pozemné a inžinierske staviteľstvo

  •Sanácie železobetónových konštrukcií občianskych, priemyselných a dopravných stavieb •Zosilňovanie železobetónových konštrukcií uhlíkovými CFRP a Carbodur lamelami •Tenkovrstvové epoxidové a polyuretánové podlahové systémy •Vodotesné izolácie balkónov a terás •Pochôdzne a pojazdné izolačné povrchy mostných konštrukcií a parkovacích plôch •Realizácia a predaj systémov BASF •Výroba polymérnych mált a drenážnych betónov

 • Vykonávanie inžinierskeho a stavebného dozoru

  Vykonávanie inžinierskeho a stavebného dozoru

  Podlahy tvrdé: - DURAME s.r.o. Bytča - WUBA s.r.o. Liptovská Osada - DLH Nordisk Slovakia s.r.o. Bratislava - tvrdé krytiny krátke - lamparkety - 10 mm masív, parkety, mozaika, intarzované parkety - krytiny veľkoplošné - cementotrieskové dosky, drevoštiepku, drevotriesku Lepidlá, laky: systémy firiem BONA, THOMSIT, DEGUSSA, CARVER Samonivelizačné podlahové hmoty: od firiem UZIN, MUREXIN, DEGUSSA, THOMSIT, CARVER

 • Architektonické, projekčné a inžinierske služby

  ?Naša projekcia poskytuje komplexné architektonické, projekčné a inžinierske služby vrátane odborného poradenstva pri výbere územia, účelu stavby, konštrukčných systémov a investičných zámerov, ktoré klientom pomáhajú lepšie zhodnotiť svoje zámery. ?Projektová činnosť je širokospektrálna, spolupracujeme s architektami pri vypracovávaní územných plánov, štúdií, projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutkového vyhotovenia stavieb. ?Pri jednoduchých a drobných stavbách (záhradné altánky, garáže, prístrešky, oplotenia, rodinné domy, rekreačné chaty) poskytujeme poradenstvo pri výbere kon...

 • Architektonické, projekčné a inžinierske služby

  ?Naša projekcia poskytuje komplexné architektonické, projekčné a inžinierske služby vrátane odborného poradenstva pri výbere územia, účelu stavby, konštrukčných systémov a investičných zámerov, ktoré klientom pomáhajú lepšie zhodnotiť svoje zámery. ?Projektová činnosť je širokospektrálna, spolupracujeme s architektami pri vypracovávaní územných plánov, štúdií, projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutkového vyhotovenia stavieb. ?Pri jednoduchých a drobných stavbách (záhradné altánky, garáže, prístrešky, oplotenia, rodinné domy, rekreačné chaty) poskytujeme poradenstvo pri výbere kon...

 • Inžinierske stavby

  - rekonštrukcie a výstavby vodovodov, kanalizácii, ČOV, komunikácii a spevnených plôch

 • Inžinierske siete

  - výstavba teplovodov a suchovodov - pokládka telekomunikačných káblov - stavba VN, NN sietí - stavba plynovodov

 • Stavebné práce - dopravné a inžinierske stavby

  Realizujeme: - výstavbu a rekonštrukciu ciest, miestnych komunikácií, vnútroareálových komunikácií, parkovísk, chodníkov, schodísk a ihrísk - výstavbu a prekládku inžinierskych sietí (kanalizácie a vodovody) - terénne úpravy a spevnené plochy okolo objektov, budov a rodinných domov - pokládku zámkových dlažieb a obrubníkov - výkopové a zemné práce - demolácie a búracie práce - zakladanie stavieb - oporné a zárubné múry - oplotenia objektov a pozemkov - priepusty a menšie premostenia - zimnú údržbu prístupových komunikácií, parkovísk, dvorov strojom JCB 3CX

 • Inžinierske siete

  - Montáž a dodávka horúcovodov ,teplovodov a parovodov - Montáž a dodávka technologických celkov a potrubí / plyn , voda kanalizácia/,- - Výkopové a stavebné práce

 • Geodetické práce v oblasti inžinierskej geodézie

  Geodetické práce v oblasti inžinierskej geodézie

  PRÁCE V BODOVÝCH POLIACH Meranie a výpočty bodov podrobného polohového poľa v 1.triede presnosti Stabilizácia podrobných bodových polí ( kamennou meračskou značkou M1, M2, M3, značkou z plastu, obetónovanou rúrkou, vyrytím krížiku, vyvŕtaním dierky v trvalých objektoch, umiestnenie reflexnej fólie, resp. smerového znaku. ) Meranie a výpočty bodov a ťahov výškových polí ( technická nivelácia, presná nivelácia, veľmi presná nivelácia ) Stabilizácia nivelačnej značky ( hĺbková, tyčová a pod.) ÚČELOVÉ MAPY VEĽKÝCH MIEROK Účelová mapa základného významu v mierkach 1 : 200, 250, 500, 1000, 2000 (Jednotná železničná mapa...

 • Inžinierske staviteľstvo

  Inžinierske staviteľstvo

  Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o. realizuje v oblasti inžinierskych, dopravných stavieb: - práce na železničnom zvršku a spodku - výstavba ciest a miestnych komunikácií - revitalizácia námestí miest a obcí, revitalizácia parkov - výstavba mostov menších rozpätí a priepustov - výstavba vodovodov, kanalizácií a ČOV - výstavba a rekonštrukcia žeriavových dráh ŽELEZNIČNÉ STAVBY Od začiatku svojej činnosti (1993) sa ERPOS, spol. s r.o. zaoberá stavebnými prácami na železnici. Vo firme pracujú pracovníci , ktorí majú dlhoročné skúsennosti s výstavbou tratí a ostatných objektov na železnici. Zabezpečujeme komplexne všetky práce od odborn...

 • Inžinierske siete

  Sme realizátor inžinierských sietí plyn, voda, elektro, kanalizácia.

 • OSADENIE STAVBY NA POZEMOK A NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE

  Kúpili ste katalógový projekt a potrebujete projekt osadenia a napojenia na inžinerske siete? My Vám vypracujeme potrebné projekty v potrebnom rozsahu. Zabezpečíme Vám: - projekt osadenia stavby na pozemok - zastavovací plán, koordinačná situácia, sprievodná správa, súhrnná technická správa - projekt prípojky a areálových rozvododov pitnej vody vrátane projektu vodomernej šachty a vodomernej zostavy - projekt studne - projekt kanalizačnej prípojky a areálových rozvododov kanalizácie, v prípade nedostupnosti kanalizácie projekt žumpy alebo ČOV - projekt dažďovej kanalizácie - projekt prípojky a areálových rozvodov plynu vrátane plynomernej zost...

 • Inžinierske stavby

  vodovody, kanalizácie, elektro + komunikácie a parkoviská

 • Práce v oblasti inžinierskej geodézie

  Inžinierska geodézia sa hlavne venuje úlohám v oblasti stavebníctva, a to či už pri tvorbe podkladov pre projekčné činnosti, vytyčovacím prácam, porealizačným zameraniam a následným vypracovaním dokumentácie, kontrolným meraniam pri výstavbe, meraniam posunov a deformácií stavebných objektov. Služby v inžinierskej geodézii: - Polohopisné a výškopisné zameranie terénu - Účelové mapovanie - Zameranie inžinierskych sietí s digitálnym spracovaním - Predrealizačné zameranie mapových podkladov pre projektovanie stavieb - Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavieb - Vytýčenie stavebných objektov - Zameranie a výpo...

 • Inžinierske siete

  - vonkajšie vodovody - vonkajšia kanalizácia - plynovody - NN rozvody

 • Inžinierske siete

  - vonkajšie vodovody - vonkajšia kanalizácia - plynovody - NN rozvody

 • Inžinierske činnosti, súvisiace so stavbou

  Súčasťou našej ponukuy sú aj inžinierske činnosti, počnúc jednaniami s orgánmi štátnej správy, obecnej správy a všetkými zúčastnenými stranami, začatím stavebného konania, až po kolaudáciu stavby a vydanie užívacieho povolenia

 • Inžinierske služby

  - Zabezpečovanie relevantných povolení potrebných počas celého životného cyklu projektov a stavieb. - Inžiniersko – geologické a hydrologické prieskumy - Svetlotechnické, hlukové štúdie a rozptylové štúdie - Geodetické zamerania - Posudky EIA/SEA

 • Inžinierske stavby

  Výstavba miestnych komunikácií a výstavba parkovísk.

 • Inžinierske stavby

  - výstavba všetkých konštrukčných vrstiev vozovky - realizácia plôch betónovou zámkovou dlažbou všetkých dezénov

 • Inžinierske stavby

  - Zemné práce - Zakladanie inžinierskych stavieb - Komunikácie, parkoviská, spevnené plochy - Výrobné haly - Realizácia administratívnych budov a ich rekonštrukcie - Realizácia inžinierskych sietí :- - vodovod - plyn - kanalizácie - elektrické vedenie

 • Inžinierske a výrobné činnosti

  V rámci inžinierskych a výrobných činností podporujeme a riešime aktivity vedúce k plnohodnotnému kvalifikovanému rozhodnutiu o riešení predloženého problému. Diagnostikujeme, analyzujeme, overujeme a v konečnom dôsledku nastavujeme prostredie potrebné k zavádzaniu mechanizácie, automatizácie do výrobného procesu. Naša inžiniersko-výrobná podpora sa opiera predovšetkým o : A, Spracovanie štúdií v oblasti priemyselnej automatizácie - návrhy priemyselnej automatizácie nových strojnotechnologic-kých zariadení - optimalizácia výrobných procesov na existujúcich zariadeniach - návrhy dopravníkových systémov paletových, tuhých a sypkých ma...

 • Komplexné a odborné služby v oblasti inžinierskej činnosti a manažovania stavieb

  HRIVIS engineering Je ďalší významný článok skupiny HRIVIS, spoločnosť ktorá poskytuje komplexné a odborné služby v oblasti inžinierskej činnosti a manažovania stavieb. Ciele a zameranie sa vzťahujú najmä na zabezpečenie všetkých povolení a rozhodnutí v procese prípravy a realizácie výstavby vrátane zaobstarania všetkých informácií, dokladov a podkladov potrebných pre zahájenie a vykonanie schvaľovacích konaní. Jednotlivé fázy projektov sa skladajú z viacerých činností, predovšetkým sa jedná o nasledovné: - Predprojektová príprava – technická štúdia realizovateľnosti, technické rešerše a analýzy lokality - Posudzovanie vplyvov ...

 • Inžinierske stavby

  Dopravné - cestné komunikácie - komunikácie pre peších - spevnené plochy Rozvodné - vonkajšie rozvody teplej a úžitkovej vody - vonkajšie rozvody ústredného kúrenia - plynovody Vodohospodárske - vonkajšie vodovody - vonkajšie kanalizácie - čističky odpadových vôd - úpravy tokov - výstavba a rekonštrukcia oporných stien - výstavba a rekonštrukcia mostov

 • Inžinierske služby

  - Letecký a kosmický průmysl - Automobilový průmysl - Další strojní průmysl - Elektronika - IT Telekomunikace

 • Inžinierske CAD služby

  V predvýrobnom procese, ale aj pri samotnej výrobe sa mnohé firmy stretávajú s problémami pri optimalizácií svojich výrobkov. V súčasnosti sú k dispozícií nástroje na úspešné zvládnutie takýchto úloh, no je však nemysliteľné, aby bol v každej firme odborník na pevnostné analýzy, optimalizáciu konštrukcie, alebo odborník na plnenie odlievacej či vstrekovacej formy. Preto spolupracujeme s takýmito odborníkmi a na požiadanie riešime inžinierske úlohy v rôznych oblastiach priemyslu a výroby. Dokážeme odhaliť slabé miesta už pri návrhu výrobkov a tým šetriť nemalé finančné prostriedky pri stavbe a testovaní prototypov, pri návrhoch fori...

 • Inžinierské služby

  Inžinierské služby

  - zabezpečovanie komplexného inžinieringu pre stavby a technologické celky - zabezpečenie výkupu a prepisu pozemkov - spracovanie rozpočtov a kalkulácii - zabezpečenie stavebného povolenia - inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo - stavebný dozor - podnikateľské poradenstvo a prieskum trhu - zabezpečovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov SR - technická príprava projektov pre čerpanie fondov EÚ - spracovanie projektov pre žiadosti o poskytovanie dotácií z recyklačného fondu SR

 • Inžinierske a výrobné činnosti

  V rámci inžinierskej a výrobnej činnosti Vám pracovníci firmy poskytnú kvalifikovanú podporu v týchto činnostiach: Spracovanie štúdií v oblasti priemyselnej automatizácie: - návrhy priemyselnej automatizácie nových strojnotechnologických zariadení, - optimalizácia výrobných procesov na existujúcich zariadeniach, - návrhy dopravníkových systémov paletových a sypkých materiálov. Poradenstvo v oblasti úspor elektrickej energie v priemysle, analýza elektrických sietí. Zmysel uvedených činností pre Vás spočíva v úsporách spotreby elktrickej energie a znižovania nákladov. - systémy monitorovania a riadenia spotreby elektrickej energie -...

 • Inžinierske činnosti

  Poskytujeme odborné služby pri preverovania možností výstavby, pri získavaní dokladov k stavebnému konaniu, vybavovaní stavebného povolenia, kolaudácií i kompletný servis v oblasti územného plánovania.

 • Dopravné, pozemné a inžinierske stavby

  Patrí sem výstavba objektov železničnej infraštruktúry: železničných tratí, vlečiek, staníc, podchodov a železničných priecestí. Výstavba diaľničných privádzačov mestských obchvatov, komunikácii, parkovísk, námestí, Výstavba administratívnych a polyfunkčných objektov, priemyselných hál, spevnených plôch, športových a detských ihrísk. Budovanie inžinierskych stavieb ako je výstavba tepelných napájačov a horúcovodov. Français Deutsch English.

 • Komoditné a inžinierské plasty

  Nabízíme širokou škálu plastů pro všestranné použití: PE-LD rozvětvený nízkohustotní polyethylen: - Vstřikovací materiály s vysokou i nízkou tekutostí pro všestranné použití - Fóliové materiály KLUZNÉ I NEKLUZNÉ na výrobu odnosných tašek, smršťovacích fólií, pytlů - Vytlačovací granuláty na extruzi trubek PE-LLD lineární nízkohustotní polyethylen - Moderní polyethylen se zlepšenými užitnými vlastnostmi vhodný jako přídavek pro zlepšení vlastností vyfukovaných fólií z PE-LD. Také vstřikovací typy a typy práškové na kompaundaci mPE-LLD metallocenové polyethyleny Polyethylen se speciální molekulární...

 • Projekčné, inžinierske služby

  Poskytujeme tieto služby: dokumentácia stavieb pre územné konanie, pre stavebné povolenie, realizačný projekt, autorský dozor, odhad nákladov, uvedenie technologických celkov do prevádzky, reprografické služby,

Chcete viac predávať a zarábať?

Chcete viac predávať a zarábať?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Inžinierske siete 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.