Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôdČistiarne odpadových vôd 2Čistiarne odpadových vôd 3Čistiarne odpadových vôd 4Čistiarne odpadových vôd 5

V kľúčovom segmente stavby a dodávky technológií pre čistiarne odpadových vôd ponúka Ferrmont skúsenosti a úspešné realizácie za posledných 15 rokov. Klientom ponúkame buď stavbu na kľúč od plánu až po realizáciu, alebo iba dodávku technológií, prípadne renovácie, či servis. Okrem poskytovania služieb pre samosprávy a firemný sektor v oblasti čistenia odpadových vôd ponúkame aj špecializované riešenia na mieru pre priemyselné odpadové vody.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Drobnosti pre práčovne - čistiarne

  Drobnosti pre práčovne - čistiarne

  Dodávame drobnosti do čistiarní - práčovní... ramienka, baliace fólie, baliace strojčeky, pracie sáčky, stuhy na dočasné značenie odevov, kartáče, hladítka, baliaci papier, igelitové tašky na bielizeň, poťahové materiály na žehliace stoly - lisy, postrekové - ofukové pištole, zicherky, špendlíky, čistiace prostriedky do práčovní, ventily pre parné potrubie, hadice, malé vyvíjače pary so žehličkami, vozíky, štendre na kolieskach.

 • Vyvíjače pary pre práčovne a čistiarne

  Vyvíjače pary pre práčovne a čistiarne

  Rozšírili sme ponuku o kompaktné plynové vyvíjač pary od 20 do 500 kg pary za hodinu. - kompaktné prevedenie na antikorovej palete - RIELLO horák – autorizované servisné zastúpenie priamo na Slovensku / Čechách - vysoká účinnosť horáku – až 93% - opláštenie antikorovým plechom - antikorový zásobník na vodu s čerpadlom, s plavákom a termostatom na chladenie vody dopúšťaním vody z rozvodu - prevedenie spĺňajúce „CE“ PED 97/23/CE nariadenia Bližšie info osobne, telefonicky, e-mailom...dodávame aj elektrické vyvíjače pary...

 • ČOV - Domové čistiarne odpadových vôd

  ČOV - Domové čistiarne odpadových vôd

  Malé domové ČOV EKOPROGRES EČ SBR-2 sú biologické čistiarne odpadových vôd určená na decentralizované odkanalizovanie pre rodinné domy, chaty, chalupy, firmy, penzióny, hotely, osady, obce alebo mestské časti nenapojené na verejnú kanalizáciu. Technologické riešenie ČOV zaručuje dlhú životnosť, 100% vodotesnosť, jednoduchú údržbu a vysoký komfort prevádzkovania. Domová čistička odpadových vôd je plne automatizovaná, riadenie procesu zabezpečuje priemyselný počítač Siemens. Nádrž ČOV je vyrobená z LLDPE ako jeden celok vrátane nádstavca bezzvarovou technológiou.

 • Čistiarne odpadových vôd PROFI

  Čistiarne odpadových vôd PROFI

  ČOV PROFI je fyzikálno–chemická čistiareň pracujúca na princípe koagulácie a flokulácie, v kombinácii s dvojstupňovou tlakovou flotáciou. Konštrukčné riešenie je založené na jednoduchosti a účelnosti, so zámerom dosiahnuť vysokú spoľahlivosť a účinnosť čistenia. Celý výrobok je z materiálov vysoko odolných voči agresívnemu prostrediu. Kvalita agregátov a materiálu sú zárukou spoľahlivosti a prakticky bezporuchového chodu ČOV PROFI. V základnom prevedení je zariadenie okrem funkčných jednotiek vybavené zásobnými nádržami chemikálií s dávkovaním, systémom pneumatického zhrabovania a spracovania flotačného kalu. Zariadenie je vh...

 • Malé domové čistiarne odpadových vôd AQUAFLOT

  Malé domové čistiarne odpadových vôd AQUAFLOT

  Malé biologické čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. rodinné domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia ap. Malé biologické čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. rodinné domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia ap. Umožňujú modernú a ekonomicky výhodnú likvidáciu splaškových odpadových vôd. Z hľadiska kapacity sú ČOV s typom označeným AQ vyrábané nasledovne: Predpríprava jamy na ištaláciu ČOV - AQ 4 slúži pre čistenie odpadových vôd z produkcie 3 – 6 EO - AQ 8 čistenie odpadových vôd z produkcie 7 – 10 EO - AQ 12 čisten...

 • Modulárne čistiarne odpadových vôd

  Modulárne čistiarne odpadových vôd

  Odpadové vody produkované priemyselnými podnikmi predstavujú najväčší zdroj znečistenia prírodných vôd, do ktorých sú vypúšťané priamo, alebo prostredníctvom verejných kanalizácií ako mestské odpadové vody. Sú nezanedbateľným faktorom ovplyvňujúcim životné prostredie a preto je potrebné venovať im pozornosť primeranú ich významu. Modulárne čistiarne odpadových vôd sú určené pre rôzne priemyselné prevádzky, charakteristické rôznorodým zložením. Charakteru odpadových vôd musí adekvátnym spôsobom zodpovedať metóda ich čistenia, zahrňujúca spôsoby fyzikálne, chemické i biologické. Od nich je požadovaná nielen potrebná účinn...

 • Biologické čistiarne odpadových vôd AQUAFLOT

  Biologické čistiarne odpadových vôd AQUAFLOT

  Dom Technologické stupne Profil biologických ČOV Sú určené na čistenie splaškových a priemyselných odpadových vôd. Biologické ČOV Aquaflot sú založené na princípe nízkozaťažovanej aktivácie s úplnou stabilizáciou kanálu. V prípade požiadavky je ČOV rozšírená o odstraňovanie dusíka, príp. fosforu. Stavebne môžu byť realizované ako uzatvorené resp. otvorené. Biologická linka pre čistenie pozostáva zvyčajne z: - akumulačnej nádrže - denitrifikačnej nádrže - aktivačnej nádrže - dosadzovacej nádrže - kalojemu Účinnosť pre splaškové vody: BSK5 do 20 mg / l CHSKCr do 80 mg / l NL do 30 mg / l N-NH4 do 5 mg / l N-NO3 do 15 mg ...

 • Čistiarne odpadových vôd K.O.F.I

  Čistiarne odpadových vôd K.O.F.I

  K.O.F.I je kompaktné čistiace zariadenie určené na čistenie odpadových vôd s obsahom ropných látok. Súčasťou ČOV sú prípravné a dávkovacie jednotky chemikálií a odvodňovač kalu. Základná výkonová rada 1, 2 ,3 a 5 m3 / hod. je dostatočná pre nasadenie pri čistení odpadových vôd: - z umývania automobilovej techniky na ručných alebo automatických linkách - pri umývaní poľnohospodárskej a inej dopravnej techniky - v autoservisoch - v dopravných podnikoch - na čerpacích staniciach pohonných hmôt - v halových umývačoch a pod. Účinnosť: - ropné látky do 1 mg / l pri použití sorpčného filtra - nerozpustné látky 15 mg / l Pri...

 • Malé čistiarne odpadových vôd VH12

  Čistiareň odpadových vôd VH12 spľňa najprísnejšie kritéria Európskej únie. Bez problémov si poradí s extrémnymi prevádzkovými podmienkami. Dokáže s maximálnou účinnosťou pracovať pri nárazovom zatažení, pri zníženom a nulovom nátoku odpadových vôd, ale aj pri výpadku elektrického prúdu apod. Obsahuje unikátne a medzinárodne chránené technologické prvky, čímje zabezpečená jej nadpriemerná účinnosť a maximálna kvalita vyčistenej vody na odtoku.

 • Čistiarne odpadových vôd - AQD 1,0 W

  - potlačenie zápachu v ČOV - eliminácia penenia v ČOV - zlepšenie sedimentácie aktivovaného kalu - zvýšenie čírosti vody na odtoku z ČOV - ochrana biocenózy v nábehovej časti po naočkovaní aktivovaným kalom - prípravok nie je odporučené používať v MBR-reaktoroch - prípravok neobsahuje žiadne mikroorganizmy ani enzýmy Návod na použitie: Pred použitím obsah obalu poriadne zatrepaním rozmiešajte. Obsah opatrne vylejte do aktivácie ČOV. Obal naplňte vodou, premiešajte, aby sa prípravok dôkladne zmyl z povrchu obalu, oplach opatrne vlejte do aktivácie ČOV. Účinnosť prípravku: Podmienená koncentráciou zapáchajúcich lá...

 • Domové čistiarne už od 995,-€

  Domové čistiarne už od 995,-€

  Domové čistiarne sú určené pre likvidáciu odpadových vôd z najmenších zdrojov znečistenia ako napr.: - rodinných domov - chát - bytových jednotiek - penziónov - motelov - reštaurácií - menších prevádzkární apod. Čistia odpadové vody z kúpeľní, sociálnych zariadení, kuchýň, automatických práčiek, umývačiek riadu, drvičov kuchynských zvyškov. Pritom náklady na vyčistenie odpadovej vody sú veľmi nízke.

 • Čistiarne odpadových vôd a kanalizácie

  •návrh •projekcia •realizácia •prevádzka

 • Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd všetkých typov

  Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd všetkých typov

  Projekty kanalizácií a čistiarní odpadových vôd slúžia pre napojenie domácností na kanalizačnú sieť a riešenie odpadových vôd v priemyselných podnikoch. Dôležitosť ich výstavby je vyjadrená aj finančnou podporou z Európskych fondov, nakoľko výrazne ovplyvňujú hospodársky rozvoj a rast daného regiónu. Z mnohých realizovaných projektov uvádzame:/ Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd Bardejov - Dlhá Lúka - Bardejovská Nová Ves – kanalizácia Do roku 2015 by malo byť na kanalizáciu napojených 98% slovenských domácností. Ešte v...

 • Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

  Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

  Čistiarne odpadových vôd typu PURACHRON v betónových nádržiach. Čistiarne pracujú na princípe aktivácie s jemnobublinnou aeráciou v diskontinuálnom režime, ktorá je zaistená odpovedajúcimi dúchadlami a prevzdušňovacími elementmi. To zabezpečuje vysokú účinnosť čistenia aj pri veľmi nepravidelnom nátoku do čistiarne. Prevzdušňovaním vyčistenej vody je dokonalé nasýtenie kyslíkom bezprostredne pred vypustením do recipientu. Tento technologický krok vedie k ďalšiemu významnému poklesu zaťaženia životného prostredia. Technológia čistiarne a manipulácia s produktmi čistiaceho procesu je úplne bezzápachová a bezhlučná. Čistiareň je možn...

 • Chemické čistiarne odpadových vôd

  Chemické čistiarne odpadových vôd

  Použitie Kontinuálna čistička KONTEC je určená pre dekontaminaciu priemyselných odpadových vôd znečistených ropnými alebo nerozpustenými látkami (napr. uhoľné častice, kaolín), ďalej emulziami, disperziami, ťažkými kovmi. Svoje použitie nájde v autoservisoch, v autoumyvárňach, v poľnohospodárskych a dopravných strediskách, v sklárňach, porcelárňach, galvanizovniach, vo výrobe akumulátorov, energetike, teplárňach a pod. Kvalita vyčistenej vody umožňuje jej opätovné použitie, čím sa progresívne znižujú prevádzkové náklady používateľa. Popis funkcie Odpadová voda je zachytávaná v akumulačnej nádrži odpadových vôd. Tu je možné...

 • Biologické čistiarne komunálnych a priemyselných odpadových vôd

  Biologické čistiarne komunálnych a priemyselných odpadových vôd

  - Mäsový priemysel - jatky, spracovanie mäsových výrobkov - Hydinársky priemysel - Mliekarenský priemysel - Pivovary, sladovne, vinárske závody, liehovary - Spracovanie zemiakov, škrobárenský priemysel - Konzervárne - Drevovýroba - Papierenský priemysel - Textilný priemysel

 • Čistiarne odpadových vôd s obsahom emulgovaných ropných látok

  Čistiarne odpadových vôd s obsahom emulgovaných ropných látok

  Použitie: - autoservisy, autoumyvárne, poľnohospodárske, železničné a dopravné prevádzky, sklárne, galvanizovne, ťažba a spracovanie rúd, strojárne a iné priemyselné odvetvia s výskytom odpadových vôd znečistených rôznymi disperziami, emulziami, nerozpustnými látkami a pod.

 • Komunálne čistiarne odpadových vôd typu PROX

  Komunálne čistiarne odpadových vôd typu PROX

  Výhody navrhovaného riešenia: - celková koncepcia ČOV je riešená so zameraním na spoľahlivú a bezproblémovú prevádzku - vďaka maximálnemu použitiu plastov a nerezovej oceli je možné predpokladať vysokú fyzickú životnosť technologického zariadenia - zariadenia uložené v nádržiach sú riešené ako vyberateľné, takže nie je potrebné v prípade opravy alebo údržby zastavovať chod celej čistiarne.

 • Biologické čistiarne odpadových vôd

  Ponúkame biologické čistiarne odpadových vôd na další predaj aj jednotlivcom.

 • Čistiarne odpadových vôd

  Čistiarne odpadových vôd

  V rámci produkcie čistiarní odpadových vôd vyrábame: - domové čistiarne odpadových vôd, - SBR reaktory, - kontajnerové čistiarne odpadových vôd, - priemyselné čistiarne odpadových vôd.

 • Stredné čistiarne odpadových vôd

  Do kategórie stredné čistiarne odpadových vôd spadajú čistiačky určené od 50 do 200 ľudí. Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných domov, skupín rodinných domov, menších obcí alebo častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, školy, rekreačných zariadení, prevádzok, a pod. Na základe špecifického zaťaženia môžu byť stredné čistiarne odpadových vôd (v základnom prevedení) doplnená o príslušné zariadenia (lapače tukov, odlučovače ropných látok , atď.). Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na t...

 • Čistiarne odpadových vôd typ EKOL - 1; EKOL - 2,5; EKOL - 4; EKOL - 6; EKOL - 9; EKOL 12; EKOL -

  ČOV rady EKOL je zariadenie, ktoré slúži na mechanicko-biologické vyčistenie splaškových vôd z objektov, ktoré nemožno pre svoju polohu pripojiť na existujúce čistený kanalizačný systém alebo tento nie je vybudovaný. Existujúce typy ČOV EKOL - 1; EKOL - 2,5; EKOL - 4, EKOL - 6; EKOL - 9; EKOL 12 a EKOL - 15 sú navrhnuté na hydraulické zaťaženie 1 - 2,5 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 m3 / deň splaškových vôd, tj 8, 15, 25; 40; 60; 80 a 100 ekvivalentných obyvateľov (0,4 - 1,3 - 1,6 - 2,4 - 3,4 - 5,2 - 6 , 2 kg BSK5/den), pri posudzovanom látkovom zaťažení 400 mg BSK5 na 1 liter a privádzanom nátoku 150 l / osobu / deň.

 • Čistiarne odpadových vôd typ DCB 5

  Biologická čistiareň odpadových vôd s rotačným biokontaktorov balená, celoplastová, typ DCB 5 (ďalej len DCB 5) je zariadenie na čistenie splaškových odpadových vôd z objektov, ktoré nejdú pre svoju polohu, alebo z iných dôvodov prípojiť na existujúci kanalizačný systém alebo tento nie je vybudovaný. DCB 5 slúži na čistenie splaškových odpadových vôd z bytových zariadení, obytných lokalít, poľnohospodárskych usadlostí, rekreačných zariadení s počtom 5 - 7 ekvivalentných obyvateľov (pre 1 EO je uvažované s hodnotou BSK5 60 g.den-1 a množstvom odpadových vôd 150 l. de?-1). Východiskovým podkladom pre návrh a umiestnenie DCB 5 sú požiadavk...

 • Čistiarne odpadových vôd typ DCB 4K, 5K

  Biologické čistiarne odpadových vôd s rotačným biokontaktorom balené, celoplastová. Zariadenia na čistenie splaškových odpadových vôd z objektov, ktoré nie je možné pre svoju polohu, alebo z iných dôvodov pripojiť na existujúci kanalizačný systém, alebo tento systém nie je vybudovaný.

 • Biologické čistiarne odpadových vôd

  Biologické čistiarne odpadových vôd

  Čistiarne typu Sx sú určené predovšetkým na čistenie splaškových vôd z domácností a škôl reštaurácií a pod.

 • Čistiarne odpadových vôd Bio Cleaner

  Čistiarne odpadových vôd sú zariadenia slúžiace k vyčisteniu odpadových vôd z objektov na takú kvalitu, ktorá umožňuje vyčistené odpadové vody vypúšťať do vodojemu, dažďovej kanalizácie, vsakovať do podložia, prípadne použiť vodu na zálievku.

 • Čistiarne odpadových vôd Bio Cleaner

  Čistiarne odpadových vôd sú zariadenia slúžiace k vyčisteniu odpadových vôd z objektov na takú kvalitu, ktorá umožňuje vyčistené odpadové vody vypúšťať do vodojemu, dažďovej kanalizácie, vsakovať do podložia, prípadne použiť vodu na zálievku.

 • Domové biologické čistiarne

  Domové biologické čistiarne odpadových vôd sú určené pre čistenie splaškových odpadových vôd z individuálnych zdrojov, tj. z rodinných domov, chát, hotelov, reštaurácií, satelitných vilových štvrtí, alebo akýchkoľvek iných objektov, ktoré nemajú možnosť pripojenia na kanalizáciu. Pre týchto znečisťovatelov dodáva firma typovú radu, ktorá pokrýva kapacity od 4 do 50 EO, čo znamená od 2 do max. 60 osôb. Čistiarne tiež nahrádzajú už prekonané septiky ako po stránke účinnosti, tak po stránke nákladov na prevádzku a sú v súlade s požiadavkami moderného bývania. Umožňujú čistiť odpadovú vodu, ktorá vzniká v domácnostiach pri bežne...

 • Naše čistiarne

  Slúžia na čistenie splaškových vôd pred ich vypúšťaním do vodných tokov. Okrem domových čistiarni, s kapacitou čistenia šesť ekvivalentných obyvateľov, dodáva firma technológie aj pre väčšie komunity či prevádzky. Stačí ak nás kontaktujete na našej adrese a naši odborníci pre vás vypracujú riešenie vodného hospodárstva na mieru.

 • Čistiarne odpadových vôd

  Zabezpečujeme projektovú činnosť s kompletnou dávkou vrátane kolaudácie čistiarne odpadových vôd od 3 do 630 EO pre súkromné osoby k rodinným domom, ako aj pre obce a mestá. Predvádzame pozáručný servis ČOV, ktoré boli inštalované cudzími firmami pre súkromné osoby, t.j. malé ČOV pri rodinných domoch. Väčšie ČOV pre obce a mestá. Výhody ČOV: - vysoká kvalita vyčistenej vody - nízke zriaďovacie a prevádzkové náklady - minimálne nároky na plochu - jednoduchá montáž - úplná eliminácia zápachu - minimálna údržba Použitie ČOV: sú určené pre malé izolované zdroje odpadových vôd splaškového alebo priemyselného odpadu ...

Ako upútať zákazníkov?

Ako upútať zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Čistiarne odpadových vôd 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.