Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Zabezpečenie podkladov k stavebnému povoleniu a ku kolaudačnému rozhodnutiu.

Stavebné povolenie

Zabezpečíme všetky náležitosti, ktoré je potrebné predložiť k Stavebnému povoleniu:

• List vlastníctva
• Kópiu katastrálnej mapy
• Situáciu osadenia stavby na pozemku
• Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
• Všetky žiadosti o vyjadrenie a stanoviská
• Preberanie všetkých rozhodnutí, oznámení a listín vydaných orgánmy štátnej správy a samosprávy, alebo právnickej osoby, ktorej zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach iných osôb rokovať a dohodnúť podmienky s účastníkmi konaní
• Podávanie prípadných námietok, návrhov na začatie, prerušenie a zastavenie konania
• Podávanie žiadostí, odvolaní, podnetov a iných návrhov

Kolaudačné rozhodnutie
• V rámci ponúkaných služieb INKLAS za Vás zabezpečí potrebné doklady pre zahájenie kolaudačného konania. Osobne sa zúčastníme kolaudačného konania a až po vydanie rozhodnutia o užívaní stavby Vás budeme zastupovať.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Vypracovanie a zabezpečenie súladu s požiadavkami zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch / v znení neskor

  - Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, spracovanie návrhu na podanie, podanie žiadosti, zastúpenie na konaní. - Zaradenie odpadov, zavedenie úplnej evidencie odpadov – evidenčné listy. - Spracovanie Prevádzkovomanipulačného poriadku pre nakladanie s odpadmi. - Spracovanie Plánu havarijných opatrení pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. - Spracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov, označenie a identifikácia miest na zhromažďovanie odpadov. - Zavedenie evidencie prepráv nebezpečných odpadov a evidencie plnenia ohlasovacej povinnosti z prepráv nebezpečných odpadov. - Návrh vybavenia skladovacích miest pre odpady, návrh a výber typ...

 • Autodoprava, preprava, vykladka, zabezpečenie tovaru

  Autodoprava, preprava, vykladka, zabezpečenie tovaru

  Autodoprava vyklápač s hydraulickou rukou. Nosnosť 8t dĺžka ruky max 9m/1t.Preprava sypkeho, paletového materiálu s max.vahou 8t/8eupaliet atď. Dovoz, zabezpečenie kameniva, trávnikoveho koberca,štrk a iných sypkých materiálov. Preprava menších stavebných búd a iných atypických konštrukcií na základe osobnej komunikácie pripadne obhliadky a stretnutia. Menšie žeriavnicke práce s hydr.rukou. Cena dohodou na základe konkrétnej požiadavky na prepravu v rámci SK po telefonickom kontakte pripadne mail,sms. Základňa Senec

 • Technické zabezpečenie

  Technické zabezpečenie servisnej divízie firmy: - servisní technici dôkladne vyškolení vo firme a u dalších dodávateľov (HAFI, BOGE, Sabroe, Flair, Domnick Hunter, Beko, atď.) s dlhoročnými skúsenosťami v servise rotačných strojov - servisní inžinieri zabezpečujú styk so zákazníkom, prípravu zákaziek a skladové hospodárstvo - päť zásahových servisných vozidiel s kompletnou servisnou výbavou - sklad náhradných dielov - servisná montážna dielňa s komplexným servisným a montážnym vybavením - zdvíhacie a manipulačné prostriedky

 • Zabezpečenie kamerového systému

  EZS aj kamerové systémy sú v najvyššej bezpečnostnej triede a v primeranej cene.Po obhliadke a osobnom pohovore Vám vypracujeme projekt aj s cenovou kalkuláciou. Po Vašom odsúhlasení bude realizovaná montáž EZS našimi pracovníkmi v dohodnutom termíne.

 • Zabezpečenie revízie

  - elektrických zariadení a bleskozvodov

 • Zabezpečenie engineeringu k stavebnému konaniu

  Zabezpečenie engineeringu k stavebnému konaniu

  Vybavíme engineering k stavebnému konaniu s možnosťou realizácie výstavby - vyhľadávanie, výkup a nákup pozemkov • geometrické plány, vytyčovanie a osadzovanie stavieb - vypracovanie architektonických štúdií a projektovej dokumentácie - architektúra, statika - spracovanie projektovej dokumentácie - technológia ( UK, ZTI, VZT, ELEKTRO, PO, energetické hodnotenie stavieb) - vypracovanie rozpočtov a kalkulácií - výber a tender dodávateľa pre klienta - autorský a stavebný dozor - spracovanie podkladov pre územné a stavebné konanie, vyjadrenia príslušných orgánov a inštitúcií - príprava dokumentov ku kolaudácii stavieb - kompletný in...

 • Zabezpečenie denného stravovania pre zamestnancov v rámci Košíc

  Zabezpečenie denného stravovania pre zamestnancov v rámci Košíc

  Ponúkame čerstve teple obedy a večere v rámci Košíc formou donášky.

 • Zabezpečenie a účtovanie

  - PS Account Manager - PS Authentication Manager - SafeQ

 • PL 91 plomba s tŕňmi na zabezpečenie vakov

  PL 91 plomba s tŕňmi na zabezpečenie vakov

  Zaťahovacia plomba s tŕňom s možnosťou výroby v rôznych farbách a v dĺžkach: 18cm, 26cm, 32cm, 38cm. Používa sa predovšetkým na ochranu zásielok, cenín, transportu bankoviek a peňazí. (Plombovanie vriec) Plomby PL 91 máme schválené CR SR ako špeciálna uzávera, sme držiteľom osvedčenia KEÚ PZ v Bratislave o bezpečnostnej úrovni plômb a certifikát o zhode vlastností plômb s technickými požiadavkami podľa metodiky posudzovania plômb CERTES 01/2007. Ich konštrukčné riešenie, použité materiály, jednoduchý spôsob uzatvárania, pri ktorom nie je nevyhnutné použiť plombovacie kliešte, alebo iné nástroje a široké spektrum možných modifiká...

 • Zabezpečenie zhodnotenia odpadov

  Zabezpečenie zhodnotenia odpadov a odpadov z obalov.

 • ZABEZPEČENIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ

  - kultúrne a spoločenské podujatia ( plesy, zábavy, recepcie, bankety... ) - rodinné oslavy ( jubileá, výročia, rodinné stretnutia, párty, svadby, kary... ) - športové podujatia ( športové podujatia rôzneho druhu a charakteru ) - iné akcie ( zabezpečenie castingu, promócií, stužkových slávností, akcií pre deti a mládež, špeciálne akcie, akcie na klúčik... )

 • Špeciálna ponuka na zabezpečenie nákladu

  Špeciálna ponuka na zabezpečenie nákladu

  Ergo gurtne, pásy, rohy, všetky zabezpečovacie pásy ( gurtne ) sú homologizované a majú platný certifikát. Akceptované aj BAG Nemecko.

 • Festivaly a ich technické zabezpečenie

  Festivaly rovnako ako jarmoky tiež patria medzi outdoorové akcie rozsiahlejšieho charakteru. Akcie tohto typu organizované na voľnom priestranstve si vyžadujú náročnejšie technické zabezpečenie, množstvo inventáru a personálu. Spoločnosť Trade & Consult Vám vie ponúknuť všetko. Veľkokapacitný stan na prekrytie občerstvenia a stravovacej časti, pódií, samotné pódiá, osvetlenie, inventár – stoly, stoličky, lavičky, pivné sety a všetky ostatné potrebné doplnky pre Váš festival zabezpečíme v dostatočnom množstve a primeranej kvalite. Zároveň po akcii ani nebudete vedieť, že tu nejaký veľkokapacitný stan stál. Celý priestor dáme do pôvodnéh...

 • Jarmoky a mestské podujatia a ich technické zabezpečenie

  Outdoorové akcie väčšieho rozsahu ako sú jarmoky si vyžadujú náročnejšie technické zabezpečenie, množstvo inventáru a personálu. Spoločnosť Trade & Consult Vám vie ponúknuť všetko. Veľkokapacitný stan na prekrytie občerstvenia a stravovacej časti, pódií, samotné pódiá, osvetlenie, inventár – stoly, stoličky, lavičky, pivné sety a všetky ostatné potrebné doplnky posunú Váš jarmok o stupienok vyššie. Zároveň po akcii ani nebudete vedieť, že tu nejaký veľkokapacitný stan stál. Celý priestor dáme do pôvodného stavu.

 • Teambuildingy, firemné dni a ich technické zabezpečenie

  Teambuilding, či firemné hry v exteriéri sú ideálnym spôsobom utuženia kolektívu. Čo však v prípade nevhodného počasia? Zakryjeme, prestrešíme, vykúrime, či vychladíme priestor pre Váš teambuilding/ firemné hry tak, aby ste mohli zrealizovať všetko podľa pôvodného plánu. Nenechajte sa zastrašiť počasím. Party stany a stanové haly od spoločnosti Trade & Consult Vám umožnia zrealizovať Vaše plány aj za nepriaznivého počasia. Vhodné technické zabezpečenie, potrebný inventár a dekorácie na mieru urobia Váš teambuilding/ firemné hry nezabudnuteľným zážitkom, a tak napomôžu dosiahnuť ich cieľ.

 • Kongresy a konferencie a ich technické zabezpečenie

  Kongresové podujatie väčšieho rozsahu je náročné usporiadať v obmedzenom priestore. Neprispôsobujte sa priestoru - prispôsobte priestor Vám. Prestrešíme, zakryjeme, postavíme party stan potrebných rozmerov kdekoľvek. Vhodné technické zabezpečenie, potrebný inventár a vkusné dekorácie urobia Vaše kongresové podujatie výnimočným .

 • Rauty, recepcie a ich technické zabezpečenie

  ete raut, či recepciu pre Vašich obchodných partnerov a nemáte vhodný priestor? Postavíme Vám ho. Party stan od spoločnosti Trade & Consult Vám postavíme kdekoľvek na Slovensku, v akomkoľvek priestore. Dodáme kompletné technické zabezpečenie, inventár a dekorácie a nový priestor pre Váš raut a recepciu je pripravený. Raut, či recepcia v party stane bude pre Vašich obchodných partnerov nevšedným zážitkom.

 • Svadby a ich technické zabezpečenie

  Vaša svadba je jedinečná udalosť. A práve preto je potrebné vopred všetko dôkladne naplánovať. Technické zabezpečenie pre Vašu svadbu je základom pre úspešnosť akcie. Vhodné technické zabezpečenie, inventár a dekorácia dodá celej svadbe charakter bezpečnosti, pohodlia a precíznosti. Pokiaľ nemáte vhodný priestor na organizáciu Vašej svadby, postavíme Vám ho. Ak snívate o svadbe v záhrade, splníme Vám sen. Biely svadobný party stan, okrúhle stoly, stoličky s návlekmi a mašľami a vhodné dekorácie urobia miesto Vašej svadby rozprávkovým.

 • 3D mapping prenájom 3d led podia, zvuk, osvetlenie, technické zabezpečenie

  3D mapping prenájom 3d led podia, zvuk, osvetlenie, technické zabezpečenie

  Kompletné zastrešenie technikého zabezpečenia od creativity mappingu cez inštaláciu obrazoviek led obrazoviek, ozcučenia, osvetlenia, stavna podia prenájom komplet technického zabezpečenia

 • Zabezpečenie nových zákazníkov a zákaziek - sprostredkovanie obchodu

  Zabezpečenie nových zákazníkov a zákaziek - sprostredkovanie obchodu

  Pre klientov bartrovej spoločnosti vieme zabezpečiť nové zákazky, nových zákazníkov a tým im zároveň vyťažiť ich voľné kapacity. Sprostredkovanie obchodu je základným produktom bartrovej spoločnosti a zároveň hlavnou náplňou práce poradcov – ako profesionálnych bartrových obchodníkov. Každý poradca má vo svojej starostlivosti klientov, ktorým poskytuje poradenstvo, s cieľom uskutočniť čo najväčší počet bartrových predajov a tiež bartrových nákupov. Pri tejto práci je nesmierne dôležitá vzájomná - veľmi dobrá komunikácia medzi poradcom a klientom. Do akej miery je poradca dobre informovaný o situácii u svojho klienta a o jeho ponu...

 • Komplexné zabezpečenie objektov

  •bezpečtnostný audit •bezpečný dom a bezpečné pracovisko

 • Zabezpečenie exteriéru

  •perimetrické (obvodové - vonkajšie) zabezpečovacie systémy (PERIMETRIA) •kamerové systémy •elektronické zabezpečovacie systémy •elektronické systémy kontroly vstupu •elektronická požiarna signalizácia •fyzická ochrana

 • Zabezpečenie interiéru

  •elektronické zabezpečovacie systémy •elektronické systémy kontroly vstupu •kamerové systémy •elektrická požiarna signalizácia •fyzická ochrana

 • Elektronické zabezpečenie

  Elektronické zabezpečenie

  - Elektronické zabezpečenie, - prístupové systémy

 • Technické zabezpečenie simultánneho tlmočenia

  - (digitálne, prípadne aj analógové systémy)

 • Komplexné technické zabezpečenie podujatí

  - (tlmočenie, ozvučenie, nahrávanie, tlmočnícka technika, konferenčná technika, data/video projekcia, ďalšie požiadavky zákazníkov)

 • Zabezpečenie kmeňa proti rozlomeniu

  V prípade, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrátenia, vykonávame odborné posúdenie a následné bezpečnostné zaistenie.

 • Zabezpečenie budov hliníkovými bránami

  Zabezpečenie budov hliníkovými bránami je veľmi časté a to pri rôznych typoch stavieb. Univerzálnosť brán je výsledkom rozšírenej ponuky,do ktorej patrí aj možnosť celkového presklenia brány. Hliníkové brány sú dostupné vo všetkých farbách palety RAL.

 • Kompletné zabezpečenie realizácie stavieb

  obytných, víkendových a hosťovských domov, záhradných pavilónov, polyfunkčných objektov, prístavieb, nadstavieb. Realizácia je vrátane zabezpečenia stavebnej dokumentácie, stavebného povolenia, realizácie stavby v konštrukčných systémoch: - zrubová konštrukcia - panelová konštrukcia

 • Zariadenia pre zabezpečenie procesu úpravy vzduchu

  Zariadenia pre zabezpečenie procesu úpravy vzduchu

  - ekonomizéry ( spaliny-voda) - rekuperátory tepla - skriňové klimatizačné a vetracie jednotky - teplovzdušné agregáty - vykurovacie jednotky - výmenníky tepla - vzduchotechnické potrubia - zariadenia pre spätné získavanie tepla - zostavné klimatizačné a vetracie jednotky - zvlhčovacie a odvlhčovacie jednotky

 • Kamerové systémy, zabezpečenie prevádzky

  Poskytujeme návrh a inštaláciu kamerových systémov. Navrhneme Vám najvhodnejšie riešenie pre monitorovanie Vašej prevádzky, sídla firmy alebo rodinného domu. Zrealizujeme kompletnú montáž a dodanie kamerového systému a zaškolíme Vás na jeho používanie.

 • Protipožiarne zabezpečenie stavieb

  Neustále sa meniaca legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi ukladá stále tvrdšie podmienky na protipožiarne zabezpečenie stavieb. Tieto tvrdé podmienky je možné splniť len používaním kvalitných materiálov na protipožiarne zabezpečenie stavieb a ich správnou aplikáciou.

 • Zabezpečenie účasti na výstavách v tuzemsku aj v zahraničí

  Zabezpečenie účasti na výstavách v tuzemsku aj v zahraničí

  - komlexné zabezpečenie účasti na výstavách - architektonické a výtvarné riešenia expozície - pôdorys a axonometria - vizualizácia

 • Zabezpečenie sanitárnej keramiky, umývadiel, WC, vaní, kurárenského materiálu, radiátorov a kotlov.

  Zabezpečenie sanitárnej keramiky, umývadiel, WC, vaní, kurárenského materiálu, radiátorov a kotlov.

 • Svadby - zabezpečenie zábavy a príjemne stráveného večera

  Svadby - zabezpečenie zábavy a príjemne stráveného večera

  V ľudskom živote je niekoľko významných okamihov a svadba určite patrí medzi ne. Je to krásna udalosť, keď sa dvaja zaľúbení ľudia rozhodnú spečatiť svoju vzájomnú lásku a spolu kráčať životom. Svadba je prvý vážny krok na tejto spoločnej ceste. Aby sa táto radostná udalosť vydarila, je dôležité aj rozhodnutie týkajúce sa zabezpečenia profesionálneho ozvučenia a osvetlenia na vašu svadbu. Máme vo svojej zbierke veľké množstvo českých, slovenských a zahraničných piesní rôznych žánrov a rôzneho obdobia, na ktoré sa môžete počas svadobnej hostiny zabávať. Máme s takouto prácou skúsenosti a dokážeme zabaviť svadobných hostí v...

 • Komplexné zabezpečenie a realizácia jednoduchých stavieb na kľúč

  Komplexné právne a technické poradenstvo, inžiniering, počas prípravy realizácie Vašej vysnívanej nehnuteľnosti ( stavebný dozor, projektová dokumentácia, vypracovanie geometrického plánu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, poradenstvo pri výbere zhotoviteľa stavby, poradenstvo najvhodnejšieho financovanie stavby, kolaudácia stavby).

 • Mechanické zabezpečenie

  Mechanické zabezpečenie

  Princíp zabezpečenia Zabezpečenie spočíva v mechanickom zablokovaní mechanizmu radenia vo vozidle pomocou masívneho mechanického zabezpečovacieho systému. Manuálne radenie je blokované v polohe radiacej páky „REVERZ“ - spätný chod a u automatického radenia v polohe „PARKING“ - parkovanie. Možnosti použitia Mechanické zabezpečenie CONSTRUCT je použiteľné pre väčšinu sériovo vyrábaných osobných a úžitkových vozidiel s mechanickými alebo automatickými prevodovkami. Bezpečnosť Zariadenie je klasifikované v najvyššej bezpečnostnej triede. Má prekrytý profil zámkovej vložky proti vyhmataniu planžetou, je odolná proti vyvŕtaniu a r...

 • Zabezpečenie, ochrana počítačov

  Zabezpečenie, ochrana počítačov

  Počítačový program - WinPCGuard - zabezpečenie počítačov vo Vašej firme - obmedzenie používateľov v ich činnosti na počítači - ochrana citlivých údajov - jednoduchá sieťová administrácia PC WinPCGuard je komplexný nástroj, ktorý Vám pomôže rýchlo a jednoducho ochrániť Váš počítač a nielen to ... Jeho pomocou môžete výrazne obmedziť činnosť používateľov a tým ušetriť Váš čas spojený s údržbou počítačov, alebo obmedziť používateľov v plytvaní pracovného času. Pomocou programu WinPCGuard môžete sledovať jednotlivých používateľov akú činnosť na počítači práve vykonávajú, alebo môžete skryť akékoľvek sú...

 • Lešenie, zabezpečenie staveniska, dopravné značky

  Lešenie, zabezpečenie staveniska, dopravné značky

  - Lešenie a ochrana lešenia - Stavebný plot a nepriehľadné sieťe ako ochrana - Ohradenia stavieb a príslušenstvo - Zariadenia staveniska - Sklzy na stavebný odpad, mriežkové boxy, stohovacie podstavce, kontajnery - Označenie staveniska

 • Zabezpečenie a sledovanie kamerovým systémom

  Zabezpečenie a sledovanie kamerovým systémom

  V rámci bezpečnosti dnes kamerové sytémy predstavujú veľmi dôležitú úlohu. Jednako sú kamerové systémy omnoho dokonalejšie a prepracovanejšie ako kedysi. Na trhu je obrovské množstvo systémov a kamier a to od triviálnych až po špičkové. Je naozaj na zákazníkovi poprípadne dohode so zákazníkom aký systém mu bude namontovaný. Taktiež je dôležité či sa bude monitorovať celý priestor alebo len detaily(tváre, postavy, autá, poznávacie značky apod). Kamerový systém v spojení so zabezpečovacím systémom a systémom identifikácie tvorí obrovskú bariéru pre prípadné narušenie alebo vniknutie do objektu. Dnes sa dá zabezpečiť celý objekt vr...

 • Elektronické zabezpečenie, zabezpečovacie systémy a obrana objektov.

  Elektronické zabezpečenie, zabezpečovacie systémy a obrana objektov.

  V rámci elektronického zabezpečenia objektov ponúkame systémy od jednoduchých zabezpečení až po totálne. Každý z nás pozná systémy jednoduchých zabezpečení s ktorými sa stretávame snáď v každom objekte. Zmienim sa však o už spomínanom totálnom zabezpečení a obrane. To spočíva v zabezpečení celého objektu a to počnúc perimetriou- zakopaným špeciálnym káblom po obvode oplotenia alebo samotnej budovy, zábranami v podobe rámp, infračerveným vysvietením celého pozemku- používa sa pre kamerový systém, ktorý je pre ľudské oko neviditeľné a vnímame to ako tmu, ale pre kamery slúži ako osvetlenie, kamerovým systémom, externými pohybovými d...

 • Zabezpečenie a servis obalovými materiálmi

  Zabezpečenie a servis obalovými materiálmi

  Kompletné zabezpečenie a servis obalovými materiálmi. PE sáčky, vrecia, streč fólia, /LDPE, LLDPE, HDPE, BOPP a iné/ Thermoetikety-kotúče aj voľné, Penový polyetylén vrecia aj prírezy, lepiace pásky-izolepa, PP, PE viazacie, potlač fólii aj etikiet, baliaci papier v kotúčoch aj v hárkoch

 • Servis na váhy, zabezpečenie úradného overenia

  Servis na váhy, zabezpečenie úradného overenia

  - servis na mechanické a elektronické váhy - montáž meradiel - zabezpečenie úradného overenia - výmena a predaj obchodného závažia - vystavenie kalibračných listov - evidencia meradiel - predaj váh od 0 kg do 60000 kg - bazár váh - ochota, rýchlosť, pružnosť

 • Zabezpečenie trubiek proti zamŕzaniu

  Zabezpečenie trubiek proti zamŕzaniu

  Systém ochrany pred zamrznutím Raychem FlexiClic zaisťuje prúdenie vody a zabraňuje tomu, aby tekutiny v potrubí zamrzli! Samotná izolácia nemôže celkom ochrániť potrubie pred premrznutím. Keď je potrubie vystavené teplotám pod bodom mrazu, môže dôjsť k ich prasknutiu, čo môže mať za následok závažné škody a narušenie potrubia. Samoregulačný vykurovací kábel Raychem spolu s príslušnou izoláciou a inteligentnými riadiacimi jednotkami zabraňujú premrznutiu potrubia a tým ich chránia. drat.jpg, 22kB FlexiClic je možné v zmysle jednoduchosti montáže a flexibility prirovnať ku stavebnici. Montážne časy sa nám tak podarilo znížiť až na polo...

 • Zabezpečenie Vašich dát

  Zabezpečenie Vašich dát

  Zabezpečenie Vašich dát sa stáva stále komplexnejším problémom. Naši konzultanti sú pripravení pomôcť Vám zorientovať sa v ňom cez naše portfólio služieb ako sú: - Komplexné audity bezpečnosti a vypracovanie rizikových analýz, bezpečnostných politík, zámerov a projektov v zmysle Vašich interných predpisov, medzinárodných štandardov a národných legislatívnych predpisov - Návrh a realizácia penetračných testov s vypracovaním podrobných reportov a návrhov opatrení na odstránenie alebo redukciu potenciálnych rizík - Zabezpečenie IKT infraštruktúry pomocou firewall-ov, IDS/IPS, šifrátorov, antivírových systémov, NAC, AAA, VPN (PPTP, IPSec,...

 • Kompletné zabezpečenie výzdoby na rôzne spoločenské udalosti

  Kompletné zabezpečenie výzdoby na rôzne spoločenské udalosti

  Vyčarujeme Vám svadbu snov,neobyčajne ,vkusne ,tradične, ale aj netradične. A prečo práve my?Lebo sme tu pre Vás,máme plno nápadova zrealizujeme aj Vaše tajné sny.Zabezpečujeme výzdobyx interiérov,aj exteriérov... Používame rôzne materiály tradičné,ale aj exkluzívne,živé,ale aj umelé dekorácie-na ktoré používame také kvetinky,ktoré sú vernou kópiou originálnych... S návlekmi na stoličky ,s rôznymi dekoračnými látkami na strope premeníme aj najobyčajnejšiu miestnosť na nádhernú sálukde môžete prežiť najkrajší okamih vo svojom živote.Prenechajte všetky starosti okolo prípravy na výzdobu na nás a plne si vychutnajte Váš deň D. Na ...

 • Zariadenia na úpravu vôd a zabezpečenie pitného režimu

  Zariadenia na úpravu vôd a zabezpečenie pitného režimu

  Naša spoločnosť sa zaoberá predajom, montážou a servisom zariadení na úpravu vôd a zabezpečenie pitného režimu pre firmy, organizácie a domácnosti. Naše produkty: Pre domácnosti: * Filtre, reverzné osmózy, zmäkčovače - Pre Vaše zdravie, Vaše dieťa, Vašu kuchyňu, Vašu krásu, Váš byt, Vašu kotolňu, Váš dom, Vaše kvety a domáce zvieratká. V ponuke našej firmy pre domácnosť nájdete zariadenia, ktoré budú riešiť každý Váš problém s kvalitou vody. * Filtre na mechanické nečistoty a s náplňou aktívneho uhlia sú určené na doúpravu pitnej vody z verejného vodovodu. * Reverzná osmóza je čistý fyzikálny proces, ktorý odstr...

 • Zabezpečenie akcií, hudobných podujatí

  Zabezpečenie akcií, hudobných podujatí

  Sme mladá a rozvíjajúca sa firma, no zato s mnohými skúsenosťami fungujúca od r.2004. Za tento čas sme stihli zabezpečiť veľa projektov, ktoré pomohli zákazníkovi zlepšiť si meno a posunúť ho vpred. Do každého projektu vkladáme celú svoju osobnosť. Projekty pre Vás tvoríme s radosťou a nie s nutnosti. Každý zákazník má u nás individuálny a diskrétny prístup a hlavne naša práca a priateľský prístup nekončí tým, keď od Vás prevezmeme financie. Odmenou pre nás je v prvom rade Vaša spokojnosť. Zaoberáme sa: - predajom, prenájmom, montážou a servisom profesionálnej svetelnej, Led a zvukovej techniky - predajom aj prenájmom pódii a kon...

 • Zabezpečenie dopravy pre svadby

  Zabezpečenie dopravy pre svadby

  Vydajte sa na spoločnú svadobnú cestu s dopravnou spoločnosťou OLIJANBUS. ktorá spríjemní Vaše šťastné chvíle pohodovou jazdou za prijateľné ceny.Navštívte nás aurčite neobanujete. Náš zákazník - náš pán.

 • Zabezpečenie WIFI siete

  • Nastavíme zabezpečenie bezdrôtovej (WiFi) siete • Odzálohujeme funkčné nastavenie routera • Predvedieme funkčnosť zabezpečenia siete • Nastavíme zabezpečenie pripojených zariadení

Ako osloviť viac zákazníkov?

Ako osloviť viac zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Zabezpečenie podkladov k stavebnému povoleniu a ku kolaudačnému rozhodn 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.