Protihlukové kryty a zábrany

Protihlukové kryty a zábranyProtihlukové kryty a zábrany 2Protihlukové kryty a zábrany 3

Návrh, výroba a inštalácia protihlukových krytov a zábran.


Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.
?
Vozíky na sudy
 • Protihlukové steny

  Protihlukové steny

  Nárast automobilovej a železničnej dopravy spôsobuje vyššiu záťaž obyvateľstva hlukom. Tým pribúda fyzických a psychických porúch spôsobených pôsobením hluku. V našom sortimente nájdete širokú paletu produktov pre stavbu protihlukových stien cestných a železničných koridorov, ktoré spĺňajú kompletné požiadavky podľa európskych noriem EN 14388. Plasty sa v moderných konštrukciách protihlukových stien používajú najmä kvôli vysokej transparentnosti, dobrým hlukovo odrazovým vlastnostiam, nízkej hmotnosti, vysokej odolnosti voči nárazu a možnostiam ľahké následné recyklácie. Európskej smernice pre konštrukciu protihlukových stien zárove...

 • Protihlukové kryty strojov a zariadení

  Protihlukové kryty strojov a zariadení

  Návrhy, výroba a inštalácia akustických krytov pre aplikácie v priemysle: - elektrické stroje - dieselelektrické agregáty - čerpadla, dúchadla - prevodovky - ventilátory - turbíny a pod. zariadenia Tlmiče hluku pre obecné aplikácie. Komplexné riešenie akustických problémov vo výrobných prevádzkách. Ventilácia a chladenie elektrických strojov. Výroba a opravy výmeníkov tepla.

 • Protihlukové stěny

  Protihlukové stěny slouží ke snížení hluku ze silničního provozu a zabraňují přímému přenosu zvuku vzduchem. Staví se zejména ve městech u hlavních pozemních komunikací, u železničních tratí a u dálnic.

 • Protihlukové kabíny určené do prostredia s nadmerným hlukom

  Protihlukové kabíny určené do prostredia s nadmerným hlukom

  Pre zlepšenie pracovného prostredia v prevádzkach s nadmerným hlukom bola vyvinutá konštrukcia pracovnej kabíny so zvukovopohltivou izoláciou so sendvičov z recyklovaných autoplášťov. Sendvič má konštrukciu guma-textilné kordy-guma . Riešenie bolo aplikačne overené v Elektrárni Vojany. Bol dosiahnutý útlm hluku 29,1 dB a spĺňa hygienickú normu. Meranie realizovalo akreditované pracovisko Strojníckej fakulty TU Košice. Ide o originálne riešenie, o ktoré bol prejavený záujem i v zahraničí. V súčasnosti pripravujeme nové riešenie na báze recyklovaných autoplášťov, kde bude využitá frakcia textilných kordov pre aplikáciu na odhlučnenie objekt...

 • Protihlukové panely pre dopravné komunikácie

  Protihlukové panely pre dopravné komunikácie

  Sú vyrobené z recyklovaných plastov vo viacerých variantoch: - ako odrazivý panel s koeficientom zvukovej pohltivosti A1, - jednostranne pohltivý panel so zvukovopohltivým absorbérom NOBASIL a koeficientom zvukovej pohltivosti A2, - jednostranne vysokopohltivý panely so zvukovopohltivým absorbérom z recyklovaných autoplášťov a koeficientom zvukovej pohltivosti A3, - obojstranne zvukovopohlitvý panely s koeficientom zvukovej pohltivosti A2 Jednostranne pohltivé panely sú aplikované na diaľnici D1 v úseku Horná Streda, na úseku Mierová - Senecká v Bratislave a v Košiciach na ceste Prešovská - Sečovská. V súčasnosti sa pripravuje ďalšia aplikác...

 • Výroba protihlukové stěny výhradně pro železniční tratě

  Popis protihlukového panelu. •Materiál hliník , nátěr z polyesterovo-plastového prášku. •Hlinikový protihlukový vysokopohltivý panel, na obklad reflexních stěn. Podle EN 1793-1, EN 1793 - 1, ZTV –LSW 06 a CE Označení EN 14388. •Izolační deska : 40 mm hrubá podložka z minerální vlny, prostorová hmotnost cca. 100 kg/m3 , přední strana s černou vlákninou překrytá ( hydrofobní ) . •Pohledová plocha protihlukových panelů je s dvěma drážkami , profilovaná. •Barva libovolná dle výběru. •Otevíraci branka ( servisní – uniková ) barva dle výběru. Množství dle předloženého projektu. CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY. •Zvuková pohltiv...

 • Protihlukové steny

  Protihlukové steny

  Protihlukové panely sa používajú ako súčasť zariadenia umiestneného v nechránenej expozícii na zníženie hluku z cestnej a železničnej dopravy alebo priemyselných prevádzok v okolí obývaných častí. Je možné ich zostaviť z jednotlivých prvkov do rôznej výšky, v závislosti od intenzity hluku a typu premávky. Zvuková pohltivosť: 8 - 11 dB (kat. A3 podľa STN EN 1793 - 1). Vzduchová nepriezvučnosť: Od 24 dB (kat. B3 podľa STN EN 1793 - 2) Panely proti oslneniu sa vyrábajú v štandardných rozmeroch ako panely protihlukové. Používajú sa na zabránenie oslnenia protiidúcich vozidiel v cestnej a železničnej doprave.

 • Protihlukové pohltivé prefabrikované stěny

  Protihlukové pohltivé prefabrikované stěny ( ochrana proti hluku u dálnic, železnic…) železobetonové sloupy + dřevocementové pohltivé variabilní absorbéry

 • Protihlukové kryty

  Protihlukové kryty

  Protihlukové kryty - originálne príslušenstvo pre dúchadlá s postranným kanálom Vložný útlm a ventilačno-tepelné vlastnosti: - vložný útlm v rozsahu 7 - 20 dB - nútená ventilácia = minimálne zvýšenie teploty zariadenia - vysoký štandard bezpečnosti Konštrukcia: - profesionálny vzhľad - vyrobené z ocelového, hliníkového alebo nerezového plechu - rôzne hrúbky plechu, štandardné 1,5mm, robustné 2mm - celková hrúbka steny podľa požadovaného útlmu minimálne 40mm - prístupnosť k dielom tlmeného dúchadla dvierkami, odnímateľnými vekami - dodatočná ochrana dúchadla - povrchová úprava podľa požiadaviek

 • Protihlukové tlumiče pro vzduchotechniku

  Protihlukové tlumiče pro vzduchotechniku

  Tento typ tlumiče má poněkud odlišnou konstrukci, neboť není namáhán teplotně ani tlakově. Bývá menších rozměrů. V dnešní době je neodmyslitelnou součástí vzduchotechnických zařízení. Na Vámi požadovaný tlumič zajistíme projektovou dokumentaci. Tlumič hluku vyrábíme, dodáváme a montujeme včetně připojovacího potrubí s ukotvením a zachycením všech působících sil do konstrukce stavby včetně úpravy proti vnikání dešťové vody. Životnost tlumiče hluku je shodná s životností celého energetického zařízení. Na tlumič hluku je poskytována záruka, která je obvyklá na poskytování záruky na energetické zařízení. Součást...

 • Protihlukové kryty

  Protihlukové kryty

  Tento typ zařízení je používám ve většině případů v interiérech dílen nebo výrobních hal a jeho úkolem je zabránit šíření nepříznivého hluku a snížit jeho hladina na povolenou mez. Zdrojem takovýchto nežádoucích zvukových aspektů bývají jakékoli stacionární stroje (větších rozměrů a výkonů) j- turbíny, motory, kompresory, ventilátory, vývěvy, čerpadla apod.

 • Protihlukové stěny

  Protihlukové stěny

  Toto zařízení se používá pro zabránění šíření nežádoucího hluku od zdroje směrem k obytným prostorám nebo místům, kde takovýto hluk je nežádoucí či nepřípustný (pozemní komunikace versus obytné prostory areál průmyslového objektu versus obytná zóna apod.)

 • Protihlukové tlumiče pro odfuky (polnice) páry z kotlů

  Protihlukové tlumiče pro odfuky (polnice) páry z kotlů

  Konstrukce tlumiče pro pojistné a najížděcí ventily - Návrh samotného tlumiče závisí na požadovaném útlumu, množství páry, tlaku páry, teplotě páry. Jeho konstrukce je navržena tak, aby jeho průtočný průřez nebyl nepřípustně zmenšován případnými usazeninami. Všechny statické a dynamické síly působící na odváděcí potrubí jsou zachyceny podporami a vedením. Namáhaní výstupního hrdla pojišťovacího ventilu je minimální. Odváděcí potrubí od pojišťovacího ventilu je odvodněno. Samostatný tlumič hluku má odváděcí potrubí na kondenzát a dešťovou vodu. Konstrukce tlumiče hluku je samonosná a skládá se z nádoby obvykle kr...

 • Protihlukové paravány do priestoru

  Protihlukové paravány do priestoru

  Pomocou prvkov je možné zhotoviť akustické paravány, a oddeliť nimi hlučný priestor. Zvukovo izolačný panel sa skladá z oceľového plechu, ťažkej antivibračnej fólie, akusticky pohltivej výplne, a perforovaného plechu. Povrchové úpravy: striekanie, striekanie práškovou farbou COMAXIT, pozinkovaný plech, prípadne pozinkovaný plech nastriekaný farbou.

 • Protihlukové kapotáže strojov

  Protihlukové kapotáže strojov

  Pomocou špeciánych prvkov stavebnicového systému je možné zostaviť kapotáže strojov s obsluhou, alebo bez obsluhy. Zvukovo izolačný panel sa skladá z oceľového plechu, ťažkej antivibračnej fólie, akusticky pohltivej výplne, a perforovaného plechu. Povrchové úpravy: striekanie, striekanie práškovou farbou COMAXIT, pozinkovaný plech, prípadne pozinkovaný plech nastriekaný farbou. Kabíny môžu obsahovať dvere, okná s rôznym otváraním, osvetlenie, montážne klapky, VZT, tlmiče, ventilátory a klimatizačné jednotky. Návrhy kapotáží a rozmiestnenia paravánov, zloženie panelov zvukovej izolácie je predmetom posúdenia priestoru z hľadi...

 • Protihlukové pohltivé stěny - ochrana proti hluku u železnic. diaľnic.....

  Protihlukové pohltivé stěny - ochrana proti hluku u železnic. diaľnic.....

  Pre Vaše projekty a dodávky zajistíme veľmi kvalitné systémy protihlukových pohltivých sten v profesionálnej kvalite. Systém je tvorený železobetonovými pilotmi a drevobetonovými absorbčními doskami. Množstvo typov, variánt, kombinácia so sklenenými či plastovými panelmi, barevné varianty. Kvalita EU - dozorované podľa ISO. Cenovou ponuku zrobíme na základě Vámi zaslaného projektu v pdf. Prospekty v elektronickej forme si vyžiadajte u nás.

 • Výroba a prodej - Protihlukové tvárnice PHT

  Výroba a prodej - Protihlukové tvárnice PHT

  Protihlukové tvárnice jsou určeny ke kompletaci systému protihlukových stěn. Tvoří na nich pohltivou část, která je směrována ke zdroji hluku. Nejvíce se osvědčilo zabudování našich protihlukových desek do betonových panelů ať již systémem zalití nebo zasunutím do drážky a uchycením plastovými lištami. Velmi vhodná je aplikace lepení PHT na stabilizovaný podklad při dodatečné úpravě odrazové stěny na pohltivou, resp. snížení přenosu hluku z hlučného prostředí / strojovna / do okolního prostředí. Desky se vyrábí v síle 50 a 80 mm při útlumu 6 a 13 dB . Standardní rozměry jsou 500x500 mm, avšak dle typu PHT jsou možné indivi...

 • Protihlukové steny

  Protihlukové steny

  Spolocnost Plastwood vyrába a dodáva dva typy protihlukových panelov, slúžiacich na zníženie hluku z cestnej a železničnej dopravy. A - PROTIHLUKOVÝ PANEL PPZ1/8dB - panel je vyrobený z masívnych (plných) plastových profilov Plastwood . To znamená, že základový rám ako aj opláštenie panela nevyžaduje žiadnu údržbu, pretože tento materiál je odolný voči poveternostným vplyvom, nenasiaka vodu a tým nehnije. Panel je z pevnostného hľadiska navrhnutý na zaťaženie vetrom a odolný voči mechanickému poškodeniu. Jadro panela tvoria zvuk-pohlcujúce dosky Nobasil. Čelná strana Nobasilu je prekrytá textíliou z čadičových vlákien. Na ochranu Noba...

 • Protihlukové panely

  Protihlukový panel VELOX je zložený z nosného dreveného rámu (SM,JD), ktorý je tlakovo impregnovaný Wolmanitom s dlhodobou účinnosťou proti hnilobe a pliesňam. Nosný rám je spojovaný pozinkovanými skrutkami a klincami. Rám panelu je obojstranne opláštený doskami VELOX s vysokou pohltivosťou hluku. Lícnu stranu panelu môže tvoriť absorpčná profilovaná doska VELOX WSR 50, WSO 70, WSW 75, WSZ 100 a WSO 105. Zadnú stranu panelu tvorí štandartne rovná doska VELOX WS 35. Podľa požiadaviek projektu pre vysokú absorpciu je možné dodať panely s obojstranne akustickými doskami VELOX.

 • Protihlukové obklady

  Protihlukové obklady sú dodatočne nalepiteľné panely. Podľa potrebného množstva vypracujeme individuálne cenové ponuky.

 • Protihlukové bariéry

  Protihlukové bariéry. Podľa potrebného množstva vypracujeme individuálne cenové ponuky.

 • Protihlukové steny

  Protihlukové steny

  - ochrana pred negatívnym účinkom hluku, hlavne z dopravy - formovanie a dotváranie priestoru

 • Protihlukové steny, bariéry HAMPPEP B13-A3, A4

  Sme výrobcovia prvého plnohodnotného protihlukového systému z recyklovaných plastov. Protihlukové steny, bariéry = je sústava uzamykateľných vodorovných extrudovaných lamiel z tvrdého PVC. Uzamykateľný akustický spojler je vyplnený minerálnou vatou. Systém plastových protihlukových stien HAMPPEP umožňuje použiť širokú škálu dizajnových prvkov. Protihlukové steny sú certifikované a schválené na použitie Riaditeľstvom ciest a diaľnic v ČR a Správou železničnej a dopravnej cesty Praha. Plastové protihlukové steny spĺňajú všetky bezpečnostné kritériá vyplývajúce z legislatívy EÚ pre udelenie značky CE. Rozmery: v modulovom rozpätí n...

 • Protihlukové steny, bariéry HAMPPEP NATURAL

  Protihlukové steny, bariéry HAMPPEP NATURAL sú konštrukčne navrhnuté obdobne ako HAMPPEP B13-A3, HAMPPEP B13-A4.Protihlukové bariéry = sústava uzamykateľných vodorovných extrudovaných lamiel z tvrdého PVC s koextrudovanou vrstvou dreva (WPC). Uzamykateľný akustický spojler je vyplnený minerálnou vatou. Použitím novej technológie a materiálu získala protihluková stena atraktívny dizajn prírodného dreva a ďalšie úžitkové vlastnosti. Farebné riešenie: farebné variácie je možné rozšíriť podľa špecifikovanej požiadavky zákazníka, kombináciou rôznych odtieňov a kresby dreva je možné vytvoriť mozaiky a zaujímavé originálne riešenia PHS. R...

 • Protihlukové steny HAMPPEP

  Vyrábame plastové Protihlukové steny HAMPPEP. Materiál: sústava uzamykateľných vodorovných extrudovaných lamiel z tvrdého PVC. Uzamykateľný akustický spojler je vyplnený minerálnou vatou. Protihlukové steny, bariéry spĺňajú všetky bezpečnostné kritériá vyplývajúce z legislatívy EÚ pre udelenie značky CE. Rozmery: v modulovom rozpetí nosných oceľových alebo železobetónových stĺpov 500 – 6 000 mm, výška steny je od 1 000 do 6 000 mm. Výhody: Nízka obstarávacia cena (zníženie nákladov na protihlukové opatrenia). Jednoduchá výmena poškodených dielov (stavebnicový systém). Vysoká chemická odolnosť (napr. solenie v zimnom období).

 • Protihlukové PH boxy HAMPPEP B13

  Protihlukové boxy HAMPPEP B13 sú konštrukčne navrhnuté obdobne ako protihlukové steny pre diaľnice a železnice HAMPPEP B13. Ide o akustickú bariéru medzi zdrojom hluku a pracovným prostredím. Výhody pri použití protihlukového PH boxu: zníženie hladiny hluku v pracovnom prostredí, rozmery protihlukového PH boxu podľa zadania zákazníka (presne na mieru, návrh na mieru podľa rozmerov stroja a prevádzkových priestorov), ľahká a veľmi rýchla montáž, jednoduchá montáž, ľahká opakovaná demontáž a montáž, inštalácia pri minimálnom obmedzení prevádzky, jednoduchá výmena poškodených dielov (stavebnicový systém), vzhľadom na nízku hmotnosť die...

 • Protihlukové tvárnice PHT

  Protihlukové tvárnice jsou určeny ke kompletaci systému protihlukových stěn. Tvoří na nich pohltivou část, která je směrována ke zdroji hluku. Nejvíce se osvědčilo zabudování našich protihlukových desek do betonových panelů ať již systémem zalití nebo zasunutím do drážky a uchycením plastovými lištami. Velmi vhodná je aplikace lepení PHT na stabilizovaný podklad při dodatečné úpravě odrazové stěny na pohltivou, resp. snížení přenosu hluku z hlučného prostředí / strojovna / do okolního prostředí. Desky se vyrábí v síle 50 a 80 mm při útlumu 6 a 13 dB. Standardní rozměry jsou 500x500 mm, avšak dle typu PHT jsou možné individ...

 • Protihlukové hadice na odhlučnění svodů Akustik

  Popis: - zvuková izolace z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou - snižuje hlučnost svodů - ohebnost a snadná zpracovatelnost - chemická odolnost - nenasákavost - zdravotní a ekologická nezávadnost, recyklovatelnost - pohodlná, čistá a rychlá práce - úspora spojovacího materiálu - zabraňuje orosení svodů a chrání je před korozí Použití: - izolace rozvodů studené vody - termoakustická izolace sanitárních rozvodů

 • LK - protihlukové systémy

  Snižování škodlivého hluku od jednoduchých oddělovacích stěn až po kompletní obestavění celého stroje.

 • Protihlukové kryty a zábrany

  Protihlukové kryty a zábrany

  Návrh, výroba a inštalácia protihlukových krytov a zábran.

 • Plastové výrobky - Protihlukové steny

  Plastové výrobky - Protihlukové steny

  Naša firma vyrába aj protihlukové steny rôznych farieb a druhov.

 • Protihlukové steny

  Dodávka a montáž PHS odrazových aj pohltivých, hluku spôsobeného automobilovou a železničnou dopravou v obytných a priemyselných zónach.

 • protihlukové kryty

  Návrh, výroba a inštalácia protihlukových krytov vo výrobných prevádzkách aj vo vonkajšom prostredí

 • Protihlukové kryty

  Návrh, výroba a inštalácia protihlukových krytov vo výrobných prevádzkách aj vo vonkajšom prostredí. - chladenie elektrických strojov - obchod s elektromotormi

?
Paletové vidlice

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Protihlukové kryty a zábrany 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.