Odstraňovanie špiny z umelého trávnika

ODSTRAŇOVANIE ŠPINY – odstraňovanie špiny, prachu a odpadkov realizuje SportChamp SC2 s pomocou prídavných rotačných kief. Rotačný valec naberá odpad plus malé množstvo rozptýleného výplňového materiálu. Prach je nasávaný cez permanentný filter. Veľké častice špiny a výplňový materiál sú oddelené od seba cez vibračné sito a plniaci materiál okamžite padá späť na trávu. Konštantne udržovaná rýchlosť jazdy zabezpečuje, že plniaci materiál bude rozptýlený čo najrovnomernejšie, ako tomu je pri zametaní.Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Hľadáte zákazníkov?
 • Odstraňovanie dusičnanov

  Vplyvom intenzívneho hnojenia a únikmi odpadových vôd zo žúmp či septikov sa dusičnany stali vážnou hrozbou všetkých studní a vrtov. Pokiaľ zamedzíte úniku dusičnanov do pôdy, trvá ešte dlho, kým sa dusičnany v pôde rozložia. Ich zdravotné riziko spočíva v tom, že sa môžu v tráviacom trakte premieňať na tzv. nitrosaminy, ktoré sú podozrivé z karcinogénneho účinku. V tele človeka sa dusičnany premieňajú na dusitany. Dusitany sú priamo nebezpečné pre malé deti aj v hodnotách pod oficiálnym limitom. Prostredníctvom oxidácie hemoglobínu, ktorý prenáša kyslík v tele, môže vystavenie dusitanom viesť k methemoglobinémii, teda k nesch...

 • Odstraňovanie dusičnanov, železa a chlóru

  Realizujeme aj dodávky zariadení na odstráňovanie dusičnanov, železa, chlóru z vody. V neposlednej rade riešime aj dávkovanie chémie do tepelných a chladiacich systémov dodávkou dávkovacích čerpadiel vrátane chemických produktov KURITA pre jednotlivé systémy. Náročné požiadavky úpravy vody reverznými osmózami sú vždy šité na mieru pre jednotlivé prípady.

 • NOX - vysokoúčinný kvapalný čistiaci prípravok na odstraňovanie vodného kameňa

  NOX - vysokoúčinný kvapalný čistiaci prípravok na odstraňovanie vodného kameňa

  NOX – je tekutý kyslý čistiaci prípravok na báze kyseliny fosforečnej a povrchovo aktívnych látok určený na odstraňovanie vodného kameňa, močového kameňa a usadenín vo WC misiach, vaniach, umývadlách. NOX – obsahuje kyselinu fosforečnú a povrchovo aktívne látky. NOX – je parfémovaný a vysokoúčinný prípravok NOX – nepoužívajte na čistenie mramoru a prírodných kameňov, vodovodných batérií NOX – sa používa koncentrovaný nanesením prípravku na čistené miesto

 • Odstraňovanie naplaveného odpadu

  Odstraňovanie naplaveného odpadu

  Za pomoci pripojiteľných zariadení vieme našim plávajúcim bagrom zozbierať z hladiny vodnej plochy naplavený odpad (konáre stromov, naplavený komunálny odpad a iné). Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

 • Odstraňovanie organických a atmosférických nečistôt z fasád

  Organické nečistoty – likvidácia a odstránenie –rias, plesní, machov a húb Atmosférické nečistoty – prachové častice, smog, sadze a iné nečistoty Celá SR bez príplatku za dopravu ZADARMO prídeme zistiť stav Vašej fasády, zameriame a vypracujeme cenovú ponuku. V prípade impregnácie až 5 rokov záruka proti novotvorbe rias !!! V prípade záujmu vykonáme vzorku čistenia na Vašej fasáde ZADARMO

 • Odstraňovanie azbestu

  Odstraňovanie azbestu

 • Úpravňa vody pre odstraňovanie vysokých hodnôt amoniaku z vody

  Plnoautomatická úpravňa vody pre efektívne odstraňovanie vysokých hodnôt amoniaku z vody. Zariadenie obsahuje syntetické multifunkčné médium, speciálne vyvinuté pre úpravu vody, ktoré je regenerované tabletovanou soľou. Riadiaca hlavica je plne automatická a v prednastavených intervaloch riadi proces úpravy vody a regenerácie zariadenia.

 • Automatická úpravňa vody pre odstraňovanie dusičnanov a dusitanov

  Tento typ zariadenia je ideálny na odstránenie vysokých hodnôt dusičnanov a dusitanov z vody. Zariadenie má plnoautomatickú elektronickú hlavicu, ktorá riadi proces úpravy a preplachov. Náplňou je aniónaktívna iónovýmenná živica pre odstraňovanie dusičnanov a dusitanov. Voda prechádzajúca úpravňou, prúdi cez vrstvu živice kde dochádza k výmene iónov a tým odstraňovaniu dusičnanov a dusitanov.

 • Odstraňovanie železa a mangánu

  Plnoautomatická úpravňa pre efektívne odstránenie vysokých koncentrácií železa a mangánu z vody. Filtračným médiom je minerál, ktorý se používa v úprave vody už 75 rokov. Je to granulované filtračné médium vhodné pre odstraňovanie vysokých hodnot železa a mangánu. Princíp fungovania spočíva v oxidovaní železa a mangánu a v ich zachycení na médiu, pričom jednoduchý preplach vodou je schopný prečistiť a zregenerovať celú náplň úpravne.

 • Odstraňovanie a ochrana pred GRAFFITI

  Ponúkame kompletné riešenie problematiky odstraňovania a ochrany pred GRAFFITI na základe individuálnych potrieb zákazníka. Predovšetkým vďaka ochranným náterom je možné znížiť náklady na udržiavanie čistej fasády (napr. bez premaľovávania).   Používané prostriedky spĺňajú prísne európske ekologické normy, pôsobia bez poškodenia čisteného povrchu, sú paropriepustné, vodostále a okrem ochrany proti graffiti chránia ošetrené časti objektu aj voči vplyvom poveternostných podmienok, ÚV žiareniu, exhalátom, kyslým dažďom a posypovým materiálom.

 • Chemické injektáže, odstraňovanie vlhkosti, stabilizácia podložia a stavieb

  Chemické injektáže, odstraňovanie vlhkosti, stabilizácia podložia a stavieb

  Komplexná realizácia injektáží a sanácií, železobetónových, betónových a murovaných stavebných konštrukcií, orientovanú na odstránenie zatekania a vlhnutia konštrukcií. Návrh riešenia problému vrátane technologických postupov, návrhu vhodných materiálov, orientačný výpočet potrebného množstva príslušných materiálov. Špeciálne zakladanie stavieb. Kotvenie pomocou injektážnych samozavrtávacích tyčí a tyčových kotiev. Injektáž muriva voči vzlínajúcej vlhkosti Spevňovanie základov a podzákladia Špeciálne injkečné práce na vodohospodárskych objektoch

 • Odstraňovanie systémových porúch

  - firma ponúka odstraňovanie systémových porúch

 • Veľkoplošné odstraňovanie žuvačiek-čistenie komunikácii, chodníkov, sanita a iné.

  Veľkoplošné odstraňovanie žuvačiek-čistenie komunikácii, chodníkov, sanita a iné.

  Odstraňovanie žuvačiek z komunikácii, čistenie chodníkov, námestí, náhrobných kameňov, zámkovej dlažby, odstraňovanie graffiti profesionálnym prístrojom REVOLUTION GUMCART patentovanou technológiou GUMBUSTERS.

 • Odstraňovanie pigmentov odtetovaním

  Pri odstraňovaní tetovania sa používa roztok, ktorý rozpúšťa pigmenty a tie sa následne vyplavujú z pokožky. Pôsobenie roztoku v mieste odstraňovania a činnosť odtetovania spôsobuje zníženie intenzity farby pigmentu, vo výnimočných prípadoch aj jeho úplne odstránenie. Zákrok je potrebné vykonať v 2-3 i viac opakovaniach. Odstrániť tetovanie však nie je možné v prípadoch, ak bolo pôvodné tetovanie vykonané príliš hlboko do pokožky alebo boli použité pigmenty s prímesou syntetiky. Po odstránení permanentného mejkapu je potrebné miesto opať vytetovať a to šetrným spôsobom, inak zostáva nevzhľadné.

 • Odstraňovanie pigmentov metódou chemického peelingu

  Chemický peeling je takisto účinnou metódou odstraňovania pokazeného permanentného mejkapu obočia. Ošetrenie je potrebné opakovať 4x. Po každej aplikácii sa pokožka obočia intenzívne zošúpe, čím sa pigment odstráni. Podmienkou však je, že predchádzajúce tetovanie nebolo aplikované príliš hlboko do pokožky. Obočie po chemickom peelingu je pripravené na ďalšiu korekciu - aplikáciu šetrného permanentného mejkapu. Vizážistka Martina Radváni zo salónu inVisage, ktorá patrí k najlepším odborníkom v oblasti aplikácie premanentného mejkapu vám vymodeluje nové obočie, s ktorým budete nadmieru spokojná.

 • Odstraňovanie popínavých porastov

  Odstraňovanie popínavých porastov

  Vymklo sa Vám to s rúk, neviete si dať rady s Brečtanom či inými popínavymi rastlinami?? Ničia Vám fasádu, ťahajú sa aj tam kde to vy nechcete(na fasáde budov, stromoch, hromozvodoch a podobne) Za pomoci horolezeckej techniky Vám radi pomožeme.

 • Odstraňovanie nebezpečných cencúľov a snehu

  Odstraňovanie nebezpečných cencúľov a snehu

  Odstraňovanie nebezpečných cencúľov a snehu zo šikmých a plochých striech, pomocou horolezeckej techniky. V prípade záujmu a otázok nás kontaktujte.

 • Odstraňovanie statických porúch murovaných stavieb

  Odstraňovanie statických porúch murovaných stavieb

  Vo vä?šine prípadov je narušenie statiky nosných prvkov stavieb (praskliny obvodového a vnútorného nosného muriva, klenieb, nadokenných a naddverných oblúkov, ...) vyvolané nerovnomerným sadaním stavby alebo celkovou deštrukciou stavby poveternostnými vplyvmi (dlhodobé zatekanie, prem?zanie...). Technológia sanácie statických porúch musí preto komplexne rieši? odstránenie prvotných prí?in tak i následných prejavov. Medzi ?asté statické poruchy patria: Poruchy klenieb historických objektov – na sanáciu používame technológiu založenú na maximálnom využití samonosnej schopnosti klenby. Nedostato?ná tuhos? stavieb, u ktorých neboli prevedené stužuj...

 • Odstraňovanie azbestu zo stavieb

  Odstraňovanie azbestu zo stavieb

  Sme oprávnenou spoločnosťou na odstraňovanie azbestu a azbestových materiálov zo stavieb v zmysle platnej legislatívy/ Zák.č.355/2007 Z.z. O ochrane zdravia ….zák.č.223/2001 Z.z. O odpadoch…. / Ide najmä o strešné krytiny /eternity rôznych tvarov / platne, potrubia a iné materiály vyrobené na báze azbestocementu určené na vonkajšie použitie. Ponúkame komplexnú službu vrátane vybavenia povolenia, samotnú bezpečnú demontáž spojenú s fixáciou azbestu v súlade s príslušnými zákonmi, prepravu a definitívne zneškodnenie uložením na určenú skládku nebezpečných odpadov.

 • FRASER Anti-Static Techniques - Odstraňovanie statickej elektriny, odstraňovanie nečistôt a prachu

  FRASER Anti-Static Techniques - Odstraňovanie statickej elektriny, odstraňovanie nečistôt a prachu

  • Eliminátory elektrostatického náboja s krátkym dosahom • Eliminátory elektrostatického náboja s dlhším dosahom • Eliminátory elektrostatického náboja so stlačeným vzduchom • Ventilátory na odstraňovanie prachu a čistenie prúdom ionizovaného vzduchu • Ventilátory a dúchadlá pre lakovne a výrobcov automobilov • Generátory • Pasívne eliminátory statického elektrického náboja • Ionizátory do Ex-výbušného prostredia • Meracie prístroje statickej elektriny wwww.fraser-antistatic.co.uk

 • FRASER Anti-Static Techniques - Zariadenia na odstraňovanie statickej elektriny

  FRASER Anti-Static Techniques - Zariadenia na odstraňovanie statickej elektriny

  Na elimináciu statickej elektriny a na odstraňovanie nečistôt a prachu Vám ponúkame tieto komponenty: 1. Eliminátory elektrostatického náboja s krátkym dosahom 2. Eliminátory elektrostatického náboja s dlhším dosahom 3. Tryskové a štrbinové ionizátory, používané aj na odstraňovanie prachu ofukovaním prúdom ionizovaného vzduchu 4. Ventilátory a dúchadlá s ionizátormi, používané aj na čistenie ionizovaným vzduchom 5. Generátory statického náboja, používané na dočasné prilepenie materiálov 6. Pasívne eliminátory statického elektrického náboja 7. Ionizátory do Ex-výbušného prostredia s ATEX certifikáciou 8. Meracie prístroje staticke...

 • Realizovanie-odstraňovanie porúch základov a múrov

  Delenie základových konštrukcií: • horizontálne, plošne základy(základové dosky, rošty, pätky, dosky) • vertikálne základy (pilóty, studne, kesóny) Poruchy základov môžu byť spôsobené rôznymi činiteľmi: • poruchy spôsobené vplyvom deformácie a zmien v základnej pôde • poruchy spôsobené nedostatočnou hĺbkou základov • poruchy spôsobené podmrznutím základov • poruchy spôsobené vplyvom agresívnej spodnej vody •čiastočné podmytie základov a nerovnomerné sadanie Poruchy základov odstraňujeme – zlepšujeme: • spevnením základov – injektážou základov • spevnením základového podložia – injektážou zem...

 • Prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa-kúpelňa

  Prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa-kúpelňa

  Veľmi silný čistiaci prostriedok(efekt zaručený) na odstraňovanie vodného kameňa. Produkt vyrobený v Nemecku, veľmi dobrej kvality a ceny. Príjemná vôňa,dezinfekčné účinky. 1balenie-750ml cena pre veľkoodberateľov je 1,07 eur s DPH.

 • Odstraňovanie snehu z vozoviek a chodníkov

  Odstraňovanie snehu z vozoviek a chodníkov

  Odstraňovanie snehu z ciest, vozoviek, nájazdových rámp, schodov, chodníkov a núdzových východov Sneh a ľad znemožňuje prístup na príjazdové cesty (komerčná, bytová výstavba), chodníky, schodisko, núdzové a únikové zóny alebo nakladacie rampy. Vedie to k stratám v podnikateľskej činnosti, k poškodeniu vozidiel, zraneniu osôb, nebezpečenstva zamedzenia bezpečného používania únikových ciest či obmedzené dodávanie alebo omeškanie zásielok.

 • EROMOBIL - zariadenie na odstraňovanie zlomených nástrojov z obrobkov

  EROMOBIL - zariadenie na odstraňovanie zlomených nástrojov z obrobkov

  Firma WALDMANN & WEIGL GmbH, Neckartenzlingen/SRN ponúka zariadenia využívajúce princíp elektorerózie na odstraňovanie zlomených nástrojov z obrobkov ako aj na zhotovovanie rôznych otvorov pri opravách vo veľkých, prípadne ťažko demontovateľných dielcoch. V ponuke tejto firmy sú zastúpené i pomôcky na odber vzoriek materiálov zo zlomených nástrojov

 • Zemné práce, odstraňovanie kmeňov

  Zemné práce, odstraňovanie kmeňov

  Ponúkame zemné práce strojom CATERPILLAR: - najvýkonnejší a najmodernejší stroj - model 2004-Turbo riadený pilotnými joystikmi s automatickou prevodovkou, s pohonom všetkých kolies 4-AWD, rýpna sila 6,5 ton, do extrémnych terénov, na ťažké zemné práce - vhodný na výkopy základov, rýh a jám, nakladanie vysokých vyklapačov s rýchloupínačom výmeny podkopových a kopacích lopát v šírke 30 cm, 60 cm a svahovou lopatou v šírke 150 cm, s výsuvom podkopu do max. hĺbky a diaľky 6,7 m - nakladacia lyžica s paletizačnými vidlami o objeme 1,2 m3 - rýchle naloženie na dopravný prostriedok a premiestňovanie zeminy - úprava, planírovanie, odkrývka ze...

 • Pieskovanie a odstraňovanie hrdze

  Pieskujeme a odstraňujeme hrdzu a staré nátery s kovov pieskovaním, výkonnou pieskovačkou vhodnou aj na veľké plochy hál, konštrukcií a budov. Okrem pieskovania u nás poskytujeme aj mobilné pieskovanie. Opieskujeme čokoľvek a kdekoľvek. Pieskujeme aj vo výškach, alebo pod mobilným stanovým hangárom.

 • Odstraňovanie škodcov

  Poskytujeme nasledovné služby: - Deratizácia - Dezinfekcia - Dezinsekcia - Montáž zábran proti holubom

 • Odstraňovanie a recyklácia toxických a vzácnych zložiek z vôd (ropné látky, ťažké kovy, fenoly, amín

  • Čistenie a recyklácia vôd • Čistenie a remediácia území • Zhodnocovanie a recyklácia materiálov • Komplexné riešenie odpadovej biomasy a biologicky rozložiteľného odpadu • On-line monitoring vôd • Extrakcie, filtrácie, rôzne procesné techniky • Zníženie nebezpečnosti, oddeľovanie a recyklácia/znovu využitie odpadov • Meranie spotreby vykurovacieho tepla pomocou priemernej teploty • Výroba produktov s komplexným zhodnotením vedľajších produktov a odpadov

 • Odstraňovanie nebezpečných námraz zo striech

  odstraňovanie nebezpečných námraz zo striech

 • Komplexné odstraňovanie porúch po revízii elektrických zariadení

  Komplexné odstraňovanie porúch po revízii elektrických zariadení a bleskozvodov, vrátane vypracovania technickej dokumentácie a protokolov o určení vonkajších vplyvov.

 • Odstraňovanie pigmentových škvŕn na tvári a rukách

  Hoci pigmentové škvrny, známe aj ako starecké fľaky nepredstavujú žiadne zdravotné riziko, trápia ženy aj mužov v každom veku z estetického hľadiska. Kto sa pustí do boja s týmito kozmetickými defektmi krásy, mal by sa vyzbrojiť trpezlivosťou, lebo ho čaká neľahká cesta k ich odstráneniu. Príčinu vzniku pigmentových škvŕn je niekedy ťažké vystopovať. Môžu sa objaviť počas tehotenstva, v dôsledku užívania antikoncepcie, pri hormonálnych poruchách, či zápale vaječníkov. Najobávanejším útočníkom je však nadmerné slnenie, či kombinácia slnečných lúčov a nevhodnej kozmetiky.

 • Odstraňovanie rozšírených cievok na tvári

  Môžu byť vrodené, často sú dedičné, niekedy sa vyvíjajú bez prekazatelných príčin (primárne), alebo ich môžu vyvolať vonkajšie vplyvy, poprípade sú dôsledkom ochorenia kože (sekundárne). Rovnako extrémne zaťaženie kože pri intenzívnom opaľovaní alebo pri rýchlom striedaní teplôt preťažuje elasticitu cievnych stien. Škodlivá je dlhotrvajúca liečba kortikoidmi, alebo prípravkami rozširujúcimi cievy, ako krémy či intenzívne masáže podporujúce prekrvenie, ošetrenie teplom - naparovanie či obklady. Príčinou oslabenia cievnej steny a následne vzniku získaných teleangiektázií môže byť aj požívánie alkoholu, nikotinu a každý typ psychi...

 • Odstraňovanie névov, kožných výrastkov a bradavíc

  V prvom rade treba klinicky zhodnotiť o aký typ kožného útvaru sa jedná. Najjednoduchšie a najrýchlejšie je pohľad (lepšie pod zväčšením lupou, okuliarmi, dermatoskopom) a pohmat lekára. O aký typ útvaru ide sa dá usudzovať podľa vzhľadu, veľkosti, povrchu, farby a lokalizácie. Základným hodnotením „nebezpečnosti pigmentovaných útvarov sú kritéria ABCD. Asymmetry-asymetria je prítomná, ak znamienko nemá symetrický tvar, teda okraje nie sú okrúhle, alebo oválne. Border-hranica útvaru nie je ostro ohraničená od okolitej kože, ale všade, alebo v niektorých častiach postupne splýva, stráca sa v nej, Color-farba je tmavá, alebo nepravidelne pigm...

 • Odihlovanie, ohraňovanie, leštenie ( odstraňovanie ostrín )

  Odihlovanie, ohraňovanie, leštenie ( odstraňovanie ostrín )

  Ponúkame voľné kapacity na odihlovanie kovových súčiastok

 • Odstraňovanie prameňov

  Odstraňovanie prameňov

  Ponúkam odstraňovanie napojených prameňov, vlasov pri predlžovaní rôznymi metódami

 • Riešenie havarijných stavov a odstraňovanie starých záťaží

  Po dohode so zákazníkom zabezpečujeme aj havarijnú službu, v rámci ktorej vykonávame prvotný sanačný zásah a následne aj sanáciu zasiahnutého územia. Podľa požiadaviek riešime aj odstraňovanie starých záťaží a následnú rekultiváciu dotknutého územia. Ponúkame vysoko účinný absorpčný materiál EKO PUR na odborné odstránenie následkov havárií pri ktorých unikli rôzne kvapaliny alebo chemikálie, ropné látky a pod. Ponúkame aj spätný odber použitého absorpčného materiálu.

 • Odstraňovanie vodného kameňa

  Ponuka pre zákazníkov ako aj montážne firmi. Zlava 20 percent. Vodný kameň bude minulosť.

 • Sanácie a odstraňovanie ekologických havárií

  Priemyselne využívané priestranstva ako čerpacie stanice a chemické prevádzky, ktoré boli znečistené rôznymi látkami vyžadujú odborné ošetrenie pred ich ďalším využitím.

 • Antivírová kontrola a odstraňovanie vírusov

  Počítačové vírusy sú v dnešnej dobe veľmi častým a nepríjemným problémom. Vo väčšine prípadov sa stáva najmä to, že sa viditeľne spomalí chod počítača, v horších prípadoch, počítač vyhadzuje chyby, alebo nejde vôbec. Najhoršie na tom je, že práve my môžeme byť prenášačom tohto vírusu, ak nemáme správne zabezpečený a ochránený počítač. Naša firma Vám môže v týchto prípadoch pomôcť. Vieme jednak počítač prečistiť od rôznych vírusov, spamov, trojanov, spywarov a podobných nepríjemných vecí a na druhej strane Vám vieme ponúknuť ten najkvalitnejší antivírový program na trhu. Sme certifikovaným partnerom svetovej firmy E...

 • Odstraňovanie statických porúch murovaných stavieb

  Vo väčšine prípadov je narušenie statiky nosných prvkov stavieb (praskliny obvodového a vnútorného nosného muriva, klenieb, nadokenných a naddverných oblúkov, ...) vyvolané nerovnomerným sadaním stavby alebo celkovou deštrukciou stavby poveternostnými vplyvmi (dlhodobé zatekanie, premŕzanie...). Technológia sanácie statických porúch musí preto komplexne riešiť odstránenie prvotných príčin tak i následných prejavov. Medzi časté statické poruchy patria: - Poruchy klenieb historických objektov – na sanáciu používame technológiu založenú na maximálnom využití samonosnej schopnosti klenby. - Nedostatočná tuhosť stavieb, u ktorých neboli p...

 • Odstraňovanie graffitov

  - steny, ploty, mosty, výklady, zastávky, značky ... - ochranný antigrafity náter pre ochranu povrchov ...

 • Tablety na odstraňovanie rias

  ANTIALGAE - tablety na odstraňovanie rias a kalových vlákien vo vodných roztokoch (vyvolávacie automaty na filmy)

 • Odstraňovanie zápachov v budovách

  Na potláčanie zápachov vyskytujúcich sa pri udržiavaní budov, respektíve pri vedení domácností, naša firma ponúka široký sortiment produktov individuálneho riešenia. Ponúkame účinné riešenia na ošetrenie účinkov zápachov vznikajúcich pri zbere a skladovaní odpadov, pri odvode odpadových vôd, upratovaní, skladovaní a pri iných rôznych činnostiach. Po vyprázdnení nádob a väčších (1,1 a 4,4 m3) kontajnerov slúžiacich na zber pevných odpadov je potrebné do nádoby nasypať malé množstvo granúl na neutralizáciu pachov, a po niekoľkých ošetreniach nádoba prestane nepríjemne zapáchať. V budovách so systémom zhadzovania odpadkov, ...

 • Odstraňovanie zápachov v potravinárstve

  Odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu vrátane odpadových vôd, vznikajúce v potravinárskej výrobe sú výrazným zdrojom zápachov. Aj tu ponúka naša spoločnosť riešenia pre dezodorizáciu odpadov z potravinárskeho priemyslu. Popri dezodorizácii pri manipulácii s odpadmi vieme ponúknuť aj neutralizáciu nepríjemného pachu v uzavretých priestoroch spracovateľských hál alebo šíriaceho sa zo závodu do okolia. Pomocou nášho riešenia sa dá kompenzovať predpísaná ochranná vzdialenosť určená pre zápach k najbližším obydliam. Spríjemní sa pracovné prostredie a zvýši sa akceptovateľnosť závodu medzi obyvateľstvom.

 • Odstraňovanie zápachov v interiéry

  Vo verejných budovách, v kanceláriách, bankách, hoteloch, pohostinstvách, nákupných strediskách a v iných uzatvorených miestnostiach sa denne stretávame s nepríjemnými zápachmi, pretože sú to priestory preplnené ľuďmi, pachy sa premiešavajú, je tam zlé vetranie. Na prekrytie nepríjemných pachov sa často používajú rôzne vône, ktorými sa ich snažia potlačiť, lenže výsledkom je len ďalšie premiešanie pachov. Produkty výlučne dodávané našou firmou od výrobcu sa pokúšajú dosiahnuť výsledky nie iba vytváraním „protivône“, ale vďaka špecifickým vlastnostiam týchto produktov neutralizujú pachové molekuly. Popri interiéroch ponúkam...

 • Odstraňovanie ľadu a snehu zo žľabov a striech

  Firma sa zaoberá odstraňovanie ľadu a snehu zo žľabov a striech.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Odstraňovanie špiny z umelého trávnika 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.