Dopravne sluzby

Dopravne sluzby

Ponukam dopravne sluzby do 1,5t v rámci SR a zahranicie.


Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.
 • Dopravné značky

  Dopravné značky

  Certifikovaná výroba dopravných značiek, dodatkových tabúľ, tabúľ označujúcich železničné prejazdy. Výroba dopravných značiek pre jubilantov.

 • Špedičné a dopravné služby

  Špedičné a dopravné služby

  Sme špedičná a dopravná firma, ktorá sa zaoberá prepravami medzi štátmi východnej a západnej Európy. Mesačne organizujeme cca 1500 prepráv rôznymi typmi vozidiel. Prepravujeme bežný obchodný tovar, ADR tovar, chladiarenský tovar, zabezpečujeme aj prepravy expresných zásielok a zbernú službu. Máme k dispozícií vlastný sklad (aj colný), 30 vlastných vozidiel s kapacitou od 10-100 cbm. Firma bol založená v r. 1993, v súčasnosti má cca 50 zamestnancov a dokáže Vám ponúknuť: - Konkurencieschopné ceny - Flexibilitu - Spracovanie Intrastatu - Žiadna jazyková bariéra ( 10 európskych jazykov ) - Garantujeme profesionálny a individuálny prístup - ...

 • Odborné poradenské služby pri nákupe poľnohospodárskej a špeciálnej dopravnej a manipulačnej technik

  Odborné poradenské služby pri nákupe poľnohospodárskej a špeciálnej dopravnej a manipulačnej technik

  Ponúkame široký sortiment strojov a zariadení do poľnohospodárskej výroby - traktory -pluhy-brány - sejacie stroje podrýváky a pod. V oblasti špeciálnej dopravnej techniky máme v ponuke prepravníky kŕmnych zmesí. výmenné fekálne nadstavby,nosiče kontajnerov a pod. V sekcii manipulačnej techniky je v ponuke široký sortiment kĺbových nakladačov a manipulátorov, špeciálnych obojživeľných strojov, závitových a pásových dopravníkov a pod.

 • Vodorovné dopravné značky

  Na základe dlhoročných skúseností z hľadiska životnosti, farebnej stálosti a reflexivity zabezpečujeme vodorovné dopravné značenie týmito materiálmi: - jednozložkové farby (SINOKRYL, ZEBRAKRYL) - studený plast (PLASTMAL, SILAMAT) - termoplast (LKF, NAVIPLAST) - fotoluminiscenčné farby (HELREFLEX) - predformované fólie (3M) - bezpečnostné prvky (MAIBACH, GARANT, HELVET) - reflexné úpravy (SOVITEC, SWARCO, POTTERS) Všetky materiály majú platný certifikát pre použitie, prípadne vlastnia potrebný protokol o zhode výrobku.

 • Dopravné zaridenia

  Dopravné zariadenie je zariadenie určené na usmerňovanie premávky na cestách. Je súčasťou vybavenia trvalej alebo dočasnej organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.

 • Zvislé dopravné značky

  - obrazy (symboly) dopravných značiek - dopravné značky na hliníkovom podklade - dopravné značky na pozinkovanom podklade - velkoplošné dopravné značenie - zvislé nosiče a uchytávacie prvky

 • Stavebné a dopravné výkony

  Stavebné a dopravné výkony

  Sme stavebno-dopravná spoločnosť so zameraním sa na uskutočňovanie stavieb rôzneho druhu a využitia. V portfóliu spoločnosti je aj predaj a doprava betónu a štrkov.

 • Dopravníky, dopravné a manipulačné prostriedky

  B, Dopravníky - Rúrovo-reťazové (RRD) - Reťazové (RD) - Pásové (PD) - Valčekové (VD) - Závitovkové (ZD) - Vibračné (ViD) - Korčekové elevátory (KDS) - Pneumatické (PaD) - Špeciálne (ŠD) Dopravné a manipulačné prostriedky Výroba príslušenstva, triediacich zariadení a jednoúčelových strojov (návrh, konštrukcia a výroba), zváracích a montážnych prípravkov pre všetky priemyselné odvetvia, manipulátorov a ručnej manipulačnej techniky, mechanizovaných prostriedkov, prepravníkov pre oblasť elektrotechniky, elektroniky, poľnohospodárstva, strojárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Výroba dopravníkov, plniacich stroj...

 • Zvislé dopravné značky

  Zvislé dopravné značky

 • Dopravné stavby

  V oblasti dopravných stavieb realizujeme zabezpečovanie stability ciest a svahov kotvením a mikropilotážou, sanácie zosuvov ciest a z mostného programu realizujeme sanácie poškodených betónových konštrukcií najnovšími technológiami stavebnej chémie. Pri realizácií sanácií betónov a výstavby oporných múrov využívame okrem tradičných aj moderné technológie torkrétov a striekaných betónov.

 • Protihlukové panely pre dopravné komunikácie

  Protihlukové panely pre dopravné komunikácie

  Sú vyrobené z recyklovaných plastov vo viacerých variantoch: - ako odrazivý panel s koeficientom zvukovej pohltivosti A1, - jednostranne pohltivý panel so zvukovopohltivým absorbérom NOBASIL a koeficientom zvukovej pohltivosti A2, - jednostranne vysokopohltivý panely so zvukovopohltivým absorbérom z recyklovaných autoplášťov a koeficientom zvukovej pohltivosti A3, - obojstranne zvukovopohlitvý panely s koeficientom zvukovej pohltivosti A2 Jednostranne pohltivé panely sú aplikované na diaľnici D1 v úseku Horná Streda, na úseku Mierová - Senecká v Bratislave a v Košiciach na ceste Prešovská - Sečovská. V súčasnosti sa pripravuje ďalšia aplikác...

 • Dopravné služby

  Naše vozidlá sú vo verziách plne zodpovedajúcich požiadavkám trhu a komplexnosti požiadaviek dopravných služieb. Sme pripravení previezť rozdielne množstvá tovaru od: 1 t | 3,5 t | 5 t | 8t | 11 t | až do 26 t alebo rôzne druhy tovaru (mrazený tovar, chladený tovar, klasický tovar, zvitky plechov, ai.)

 • dopravné značky

  Ponúkame dopravné značky a príslušenstvo. Cenník na vybrané značky pošleme na požiadanie

 • Dopravné značky, smetné koše - akciova ponuka

  Dopravné značky, smetné koše - akciova ponuka

  - dopravné značky (stn 01 8020) na podklade pozinkovanom, dopravné značky sú opatrené certifikátom s použitím reflexnej fólie triedy I. a II. - reklamné tabule, označovanie ulíc, čísla domov - erby obcí + konštrukcie na umiestnenie erbov - reflexné tabule - pre nákladné automobily a prívesy - značenie hrobových miest - značenie podzemného hydrantu - autobusové zastávky - skladacia nožnicová mreža - prenosné stojany - ochranný obal na 50 l demižón - protizávejové snehové zábrany - výška 1250 x dĺžka 1500 (2000mm) prípadne podľa potrieb zákazníka - bahenné koše - do kanalizácie - smetné koše - rôznych tvarov a veľkostí - pa...

 • Dočasné dopravné značenie

  •Ponúkame prenájom, montáž, demontáž dočasného – prenosného dopravného značenie.

 • Zvislé dopravné značenie

  •Vyrábame certifikované dopravné značky z pozinkovaného plechu. Grafika je zhotovená vyrezávaním z vysokokvalitnej fólie 3M za pomoci moderných rezacích plotrov značky Mimaki čo zaručuje veľmi dlhú trvácnosť a stálosť. •Máme 25 rokov skúsenosti s výrobou a montážou dopravných značiek. •Všetky naše výrobky sú certifikované Výskumným ústavom dopravným v Žiline a označené ochrannou certifikačnou známkou. •Vieme zhotoviť aj atypické a nadrozmerné dopravné značky.

 • Vodorovné dopravné značenie

  •Ponúkame zhotovenie vodorovného dopravného značenia špičkovým strojmi nemeckého výrobcu Hoffman H-18, H-11. •Vodorovné značenie realizujeme v rôznych farbách v reflexnej aj nereflexnej úprave. •Vďaka strojom Graco vieme zhotoviť aj termoplastické značenie tzv. reliéfne značenie za studena. • Značenie poskytované našou spoločnosťou je certifikované Výskumným ústavom dopravným v Žiline, k čomu nám bol vydaný certifikát. •Taktiež ponúkame odstraňovanie dopravného značenia a vysúšanie podkladu pred nanášaním značenia strojmi Hoffman.

 • Zariadenia pre malé súkromné dopravné firmy

  Zariadenia pre malé súkromné dopravné firmy

  Zariadenia pre malé súkromné dopravné firmy, poľnohospodárske družstvá, autoservisy, malé skladové hospodárstva PH a olejové hospodárstva. Produkty sa vyznačujú jednoduchým a bezpečným skladovaním a manipuláciou s PH. Okrem toho naša firmaponúka pieskovanie reklamných textov na predmety zo skla, kovu a porcelánu. Sortiment: 1. Samonasávacie čerpadlá s prietokom 50 - 80 l/min, napájacie napätie 12-24V=, 220-400V~ 2. Elektronické a mechanické prietokomery 10 - 90 l/min 3. Malé výdajné súpravy pre nekomerčný výdaj s prietokom 35 - 80 l/min 4. Filtre pre PH, 5 mikronov, prietok 2 - 500 l/min, Filtre s odlučovačmi vody 5. Sudové čerpadlá na paliv...

 • Dopravné technológie

  Spoločnosť TRANSTECH, a.s. okrem iného vykonáva aj činnosti súvisiace s koordináciou stavebných prác a dodávkou rôznych druhov technológií. Má samostatnú divíziu špecializovanú na zabezpečovanie výkonov servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) vrátane opráv stavebných a technologických častí cestných tunelov a informačných systémov diaľnic (ISD) pre strediská správy a údržby rýchlostných komunikácií. Ako referencia môže slúžiť zabezpečovanie výkonov servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) cestného tunela Horelica (Čadca) vrátane ISD.

 • Zasielateľské a dopravné služby

  Sme špedično dopravná spoločnosť založená v januári 2007. Hlavnou činnosťou spoločnosti sú zasielateľské a dopravné služby v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave. Zabezpečujeme prepravy v rámci celej Európy so špecializáciou na Poľsko, Česko a Maďarsko. Realizujeme prepravy bežného obchodného tovaru, ADR tovaru s výnimkou rádioaktívnych a výbušných látok, chladiarenskeho tovaru a prepravu expresných zásielok. Na realizáciu prepráv využívame kapacity našich vozidiel vybavených satelitným monitorovacím zariadením ako aj dopravcov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Česka.

 • Dopravné stavby- výstavba, rekonštrukcia a asfaltovanie

  - asfaltovanie ciest a chodníkov - kompletná výstavba parkovísk a spevnených plôch - oprava výtlkov - výstavba športových ihrísk, oporných a zárubných múrov - asfaltovanie dvorov a areálov firiem - spätná oprava miestnych komunikácii - kladenie zámkovej dlažby - vodorovné dopravné značenie

 • Čistenie komunikácií a oprava dopravného značenia

  - v rozsahu voľnej živnosti

 • Dopravné služby

  Patria medzi terciálne činnosti našej spoločnosti a z toho dôvodu sú vykonávané len v obmedzenom čase (víkendy, sviatky, počas pracovného týždná podľa vyťaženosti). Z tohto dôvodu sú i ceny prispôsobené naším zákazníkom. Dostupnosť služby je vždy zobrazená v kalendári akcií. Vieme, že naši zákazníci vo väčšej miere radi využívajú dopravné služby počas voľna (víkendy, sviatky) nakoľko nie su časovo obmedzovaní a prácu súvisiacu so službami dopravy (nakládky/vykládky) si chcú realizovať vo väčšej miere sami z dôvodu úspory financii. Samozrejme vieme zabezpečiť i kompletné služby, ktoré zákazníka odbremenia od namáhavej fy...

 • Dopravníky a dopravné systémy

  Dopravníky a dopravné systémy

  Dopravníky a dopravné systémy pre potravinársky priemysel.

 • Dopravné značky na pozinkovanom podklade

  - Dopravná značka je vyrobená z pozinkovaných plechov hrúbky 1 mm. Po svojom obvode má lisovaný ochranný okraj šírky 25 mm, prípadne z plechov hrúbky 1,3 mm bez ochranného okraja. - Prednú stranu dopravnej značky vyrábame z retroreflexných fólií. Používame fólie 3M a Kiwalite triedy 1 Engineer Grade, triedy 2 High Intensity Grade a triedy 3 Diamond Grade. - Na zadnej strane dopravnej značky sú pomocou obojstranne lepiacej pásky nalepené vystužovacie lišty, ktoré zároveň slúžia na uchytenie dopravnej značky o zviský nosič. - Dopravnú značku máme certifikovanú podľa ustanovení §21 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona 41...

 • Veľkoplošné dopravné značky

  - Dopravné značky sú vyrábané z plechov z hliníkových zliatin hrúbky 2 mm, resp. z pozinkovaných plechov hrúbky 1mm. Posvojom obvode majú lisovaný okraj šírky 25 mm. - Prednú stranu dopravných značiek vyrábame z retroreflexných fólií. Používame fólie 3M a Kiwalite triedy 1 Engineer Grade, triedy 2 High Intensity Grade a triedy 3 Diamond Grade. - Obrazy dopravných značiek zhotovujeme sieťotlačou a rezaním na plotri. - Na zadných stranách dopravných značiek sú pomocou obojstranne lepiacej pásky nalepené vystužovacie lišty, ktoré zároveň plnia uchytávaciu funkciu. - Dopravné značky máme certifikovanú podľa ustanovení §21 zákona č.90/1998 Z....

 • Vodorovné dopravné značenie

  Na základe dlhoročných skúseností z hľadiska životnosti, farebnej stálosti a reflexivity zabezpečujeme vodorovné dopravné značenie týmito materiálmi: - jednozložkové farby (SINOKRYL, ZEBRAKRYL) - studený plast (PLASTMAL, SILAMAT) - termoplast (LKF, NAVIPLAST) - fotoluminiscenčné farby (HELREFLEX) - predformované fólie (3M) - bezpečnostné prvky (MAIBACH, GARANT, HELVET) - reflexné úpravy (SOVITEC, SWARCO, POTTERS) Všetky materiály majú platný certifikát pre použitie, prípadne vlastnia potrebný protokol o zhode výrobku.

 • Dopravné inžinierstvo

  Prvoradým predpokladom pre správne a účelné použitie dopravných značiek je vypracovanie dopravno-inžinierskej dokumentácie - návrhu organizácie dopravy, ktorá je po prerokovaní a schválení záväzným predpokladom pre ich výrobu a umiestnenie. Vysokokvalifikovaný tím našich odborníkov je schopný podrobne analyzovať Váš dopravný problém a navrhnúť jeho optimálne riešenie.

 • Dopravné značky na hliníkovom podklade

  Dopravné značky na hliníkovom podklade

  - Dopravnú značku vyrábame z plechov z hliníkových zliatin hrúbky 1,5 mm. Po svojom obvode má lisovaný ochranný okraj šírky 25 mm. - Prednú stranu dopravnej značky vyrábame z retroreflexných fólií. Používame fólie 3M a Kiwalite triedy 1 Engineer Grade, triedy 2 High Intensity Grade a triedy 3 Diamond Grade. - Obrazy dopravných značiek zhotovujeme sieťotlačou a rezaním na plotri. - Na zadnej strane dopravnej značky sú pomocou obojstranne lepiacej pásky nalepené vystužovacie lišty, ktoré zároveň plnia uchytávaciu funkciu. - Dopravnú značku máme certifikovanú podľa ustanovení §21 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona 413/...

 • Dopravné stavby

  - stavba ciest - rekonštrukcia a oprava ciest - sanácia zosuvov cestných telies - výstavba, oprava a rekonštrukcia objektov cestných stavieb (oporné a zárubné múry, priepusty, rigoly) - výstavba a rekonštrukcia mostov - dodávka a montáž zábradlí, zvodidiel a dopravného značenia

 • Stavebné práce - dopravné a inžinierske stavby

  Realizujeme: - výstavbu a rekonštrukciu ciest, miestnych komunikácií, vnútroareálových komunikácií, parkovísk, chodníkov, schodísk a ihrísk - výstavbu a prekládku inžinierskych sietí (kanalizácie a vodovody) - terénne úpravy a spevnené plochy okolo objektov, budov a rodinných domov - pokládku zámkových dlažieb a obrubníkov - výkopové a zemné práce - demolácie a búracie práce - zakladanie stavieb - oporné a zárubné múry - oplotenia objektov a pozemkov - priepusty a menšie premostenia - zimnú údržbu prístupových komunikácií, parkovísk, dvorov strojom JCB 3CX

 • Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  Projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť, projekty dopravného značenia a organizácie d

  - projektovanie ciest - projektovanie miestnych komunikácii vrátane cyklistických chodníkov a peších zón - projektovanie účelových spevnených plôch a prístupových komunikácii k rodinným domom - vypracovanie projektov vjazdov k nehnutelnostiam - projektovanie parkovísk - projekty dopravného značenia a organizácie dopravy - pasport miestnych komunikácii - rozpočtovanie objektov dopravných stavieb - vykonávanie autorského dozoru pri realizácii stavieb - inžinierska činnosť v stavebníctve

 • Dopravné pásy

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti dopravných pásov.

 • Dopravné valčeky

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti predaja dopravných valčekov.

 • Dopravné služby

  Firma, využíva predovšetkým na realizáciu prepráv chladiarenské a plachtové vozidlá dopravcov, ktorých má preverených dlhodobou spoluprácou. Vozidlá sú vybavené aj na prepravu nebezpečných tovarov podliehajúceho vyhláške ADR. Vozidlami jazdíme prevažne do krajín Beneluxu, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Talianska a Maďarska. Všetky vozidlá sú vo veľmi dobrom technickom stave, pravidelne kontrolované a servisované v značkových servisoch. Nosnosť plachtových vozidiel je do 25 ton brutto hmotnosti a u chladiarenských návesov je nosnosť do 23 brutto hmotnosti. Všetky vozidlá sú v neustálom kontakte s dispečingom, takže môžeme poskytnúť aktuálne ...

 • Pomoc osobám poškodeným na zdraví pri dopravnej nehode, úraze

  Pomoc osobám poškodeným na zdraví pri dopravnej nehode, úraze

  Boli ste poškodený na zdraví pri dopravnej nehode, úraze - Ako vodič,spolujazdec,cestujúci,chodec,alebo cyklista? - Poisťovňa Vám zaplatila málo alebo odškodnenie znížila? - Máte problém dostať sa ku odškodneniu,na ktoré máte nárok zo zákona? - Stala sa vám nepríjemná nehoda u nás alebo v zahraničí? - Potrebujete peniaze na liečbu či zmiernenie následkov súvisiacich so zdravotným poškodením pri nehode? Vyznáte sa? Čo ,kedy ,ako,kde ,dokedy?! My áno. Špecializujeme sa na poskytovanie pomoci pre tých klientov,ktorí sa stali obeťami dopravnej nehody/ úrazu a utrpeli pri tom škody na zdraví.Zastupujeme klientov v zložitom procese získan...

 • Dopravníky a dopravné systémy

  Dopravníky a dopravné systémy

  Ponúkané dopravníky sú v širokom spektre prevedení a aplikácií. Dopravníky sa dodávajú ako pásové, valčekové, lamelové alebo článkové. Pre potravinárske účely sú v materiálnom prevedení, ktoré spĺňajú podmienky potravinárskeho kódexu. Všetky typy dopravníkov sú v prevedení ako priamočiare alebo oblúkové. Rýchlosti dopravníkov sú buď konštantné, alebo s reguláciou rýchlosti frekvenčným meničom. Prednosťou dopravníkov je ich jednoduchá konštrukcia a možnosť ich zhotovenia na mieru podľa potreby objednávateľa. Základné technické parametre: Pásové dopravníky šírka 20 – 2700 mm dĺžka až do 80 m (podľa dohody) pás...

 • Dopravníky a dopravné systémy

  Sériovo vyrábané pásové dopravníky podľa konštrukcie môžeme rozdeliť do troch skupín: priehradové rámové ľahké Ťažké priehradové pásové dopravníky Označujú sa napríklad TPD 800 -120, kde 800 je šírka dopravníkového pásu v mm a 120 je vzdialenosť medzi bubnami v metroch.

 • Autodopravné služby

  Neviete kto by Vám prepravil náklad? Rýchlo a lacno? Naši profesionálny vodiči sa postarajú o Vaše starosti. Nikdy to nebolo jednoduchšie, stačí sa len ozvať.

 • Autodopravné služby

  V oblasti Bratislavy a okolia.

 • Radarom riadené svetelné dopravné zariadenie /semafór/

  Radarom riadené svetelné dopravné zariadenie /semafór/

  SYDOTraffic Semafor – svetelné zariadenie ovládané od rýchlosti prichádzajúcich vozidiel, zariadenie pri preddefinovanej max. rýchlosti v meranom úseku, riadi svetelný signál na svetelnom dopravnom zariadení /automatický svetelný spomaľovač/. Všetky funkcie zariadenia /zmena intervalov, zmena činnosti, vypnutie alebo zapnutie /je vykonávaná operatívne cez SMS. Zariadenie má vlastný kontrolný systém o prítomnosti a pohybe vozidiel a vyhodnocuje aj stojacé vozidlá. Má prednastaviteľnú možnosť automaticky zasielať dopravné údaje o rýchlosti a kategórii vozidiel prechádzajúcich vozidiel. Zariadenie v spojení so zariadením SYDOTRAFFIC REDLIGHT zhotoví ...

 • Dopravné stavby

  Dopravné stavby

  Firma spolupracuje pri dopravných stavbách ako subdodávateľ. Je to najmä pri výstavbe železničných zvrškov, železničných spodkov, železničných staníc, parkovísk, chodníkov, kladenie zámkových dlažieb, zhotovenie živičných povrchov, terénne úpravy a pod

 • Dopravné značenie

  Dopravné značenie

  Spoločnosť Vám predstavuje novú radu inteligentného dopravného značenia typu Weebol, ktorá je úplnou novinkou na slovenskom trhu. Jednou zo súčasných otázok dopravného inžinierstva je možné nebezpečenstvo a vysoká nákladovosť poškodenia cestného značenia a to najmä dopravnými kolíziami alebo vandalizmom. Rotačný socket vyrábaný z kujnej ocele a Weebol dopravné značenie Vám umožní rýchle a efektívne vyriešiť tieto problémy. V extrémnych prípadoch zničenia značky Vám rotačný socket umožňuje rýchlu výmenu tejto značky za niekoľko minút, bez potreby ťažkých mechanizmov a tým šetrí Váš čas a peniaze. Weebol je dopravné zna...

 • Zákazové dopravné značky - STN 018020

  Zákazové dopravné značky - STN 018020

  DZ sú vyrábané v reflexnom prevedení celoplošne so symbolikou nanášanou za pomoci svieťotlače. Použitá fólia typ I - Eg, prevedenie Al lem lisovaný po obvode. ROZMERY: - zmenšený tvar 500 mm - základný tvar 700 mm - zväčšený tvar 900 mm - Zmenšený a základný tvar sa upevňuje na 1 stĺpik v osi s možnosťou jednej alebo viacerých nad sebou - Značka sa upevní na stĺpik pomocou dvoch objímok a štyroch kusov skrutiek na držiak zadnej strany značky - Zväčšený tvar sa doporučuje upevniť na dva stĺpiky z Al (FeZN) za pomoci štyroch objímok.

 • Pomoc osobám poškodeným na zdraví pri dopravnej nehode

  mali ste dopravnú nehodu ?, boli ste poškodení na zdraví ?, ohláste nám Vašu dopravnú nehodu !

 • Lešenie, zabezpečenie staveniska, dopravné značky

  Lešenie, zabezpečenie staveniska, dopravné značky

  - Lešenie a ochrana lešenia - Stavebný plot a nepriehľadné sieťe ako ochrana - Ohradenia stavieb a príslušenstvo - Zariadenia staveniska - Sklzy na stavebný odpad, mriežkové boxy, stohovacie podstavce, kontajnery - Označenie staveniska

 • Vodorovné dopravné značenie

  Vodorovné dopravné značenie

  Skupina SafeRoad sa už mnoho rokov zaoberá výrobou hmôt, ktoré sa používajú na výrobu hrubovrstvových hladkých, štrukturálnych a akustických vodorovných dopravných značiek. Vodorovné dopravné značenie v náročných podmienkach.Vysoká kvalita a technologický pokrok umožňujú výrobkom spĺňať vysoké požiadavky na viditeľnosť vo dne i v noci, drsnosť a trvanlivosť v rôznych klimatických a cestných podmienkach. Výroba termoplastických hmôt je realizovaná v dvoch moderných fabrikách vo Švédsku a v Poľsku, ktorých ročný objem produkcie dosahuje 10 000 ton. Skupina SafeRoad je na európskom trhu uznávaným výrobcom termoplastických hmôt Gra...

 • Detské dopravné ihrisko Čerenec

  Detské dopravné ihrisko Čerenec

  Pre združenie autoškôl v Piešťanoch realizovala naša firma projekt Detského dopravného ihriska. V rámci tohto projektu bolo dodané riadenie križovatky s algoritmom podľa požiadavky zákazníka a kompletná elektroinštalácia zariadenia. Zariadenie je v mobilnom vyhotovení t.j. je možná jednoduchá demontáž, prevoz a následná montáž na ľubovoľnom vyhovujúcom mieste. Zariadenie sa pripája do elektrickej siete štandardnou vidlicou na 230V 50Hz.

 • Dopravné pásy

  Dopravné pásy

  Spoločnosť vyrába dopravné pásy od roku 1955. Dlhoročné bohaté skúsenosti, moderná technológia výroby a vysoká technická úroveň spolu s kvalitou dopravných pásov MATADOR zaručuje ich prevádzkovú spoľahlivosť a dlhú životnosť. Dopravné pásy vyrábame podľa európskych aj celosvetových štandardov, taktiež podľa národných noriem a špecifikácií, čo dokazuje skutočnosť, že naše výrobky prevádzkujú užívatelia takmer po celom svete. Našim cieľom je vyrábať dopravné pásy tak, aby čo najlepšie zodpovedali požiadavkám našich zákazníkov, zároveň však kladieme dôraz na čo najmenšie zaťaženie životného prostredia v súvislosti s ich v...

 • Informatívne dopravné značky - STN 018020

  Informatívne dopravné značky - STN 018020

  Použitá fólia typ I - EG, II - HIG prevedenie Al lem lisovaný po obvode. ROZMERY: - zmenšený tvar: 500 mm x 500 - základný tvar 750 mm x 750 mm - zväčšený tvar 1500 x 1500 mm Upevnenie na stĺpik: - rozmer do 1,5 m? upnutie na 2 kusy stĺpikov alebo na 2 ks I profilov - rozmer nad 1,5 m? upnutie na viac stĺpikov alebo I profilov.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Dopravne sluzby 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.