Revízie

Revízie

- Východiskové a opakované revízie elektrických zariadení a pracovných strojov do 1000V vrátane bleskozvodov v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu.
- Revízie ručného náradia a spotrebičov
- Kusové skúšky nízkonapatových rozvádzačov.


Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.
 • Elektroinštalačné projekty a revízie

  Zabezpečujeme projektové dokumentácie, revízne správy, konzultácie k elektroinštaláciám. Dôležitá je nielen odborná stránka projektov, ale aj ich vizuálne pôsobenie na klienta.

 • Odborné prehliadky - revízie

  - elektrických inštalácií do 1000 V - bleskozvodov - pracovných strojov - elektrických spotrebičov - prenosného náradia

 • IM-EL :: elektroinštalácia, revízie, prípojky, montáž satelitov

  IM-EL je spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2009. Tím našich zamestnancov tvoria kvalifikovaný odborníci v daných oblastiach s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami. Za dva roky existencie sme pracovali na množstve projektov , čím sme si získali pozornosť a dôveru našich zákazníkov. Poskytujeme komplexné elektroinštalácie od projektovania až po montáž všetkých komponentov a revízie.Ďalej poskytujeme montáž garážových brán spojenou so zabezpečením všetkých potrebných komponentov.Zaoberáme sa aj satelitnou technikou, služby v tejto oblasti zahrňujú všetko od poradenstva, cez montáž, nastavovanie, inštaláciu až po servis.Značný d...

 • Zabezpečenie revízie

  - elektrických zariadení a bleskozvodov

 • Elektrorevízie a elektro-montáž

  Elektrorevízie a elektro-montáž

  Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti elektrických inštalácií v interiéri , exteriéri a priemyselnej automatizácie.

 • Revízie plynu

  Revízie plynu

  Revízie plynu, rozvodu plynu, plynových spotrebičov, vyhradených technických zariadení a regulačných staníc plynu.

 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, elektro, plyn a tlaky, revízie

  Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, elektro, plyn a tlaky, revízie

 • Elektrorevízie a elektro-montáž

  Elektrorevízie a elektro-montáž

  Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti elektrických inštalácií v interiéri , exteriéri apriemyselnej automatizácie.

 • Revízie - elektroinštalácií, VTZ, EPS, EZS, kamerové systémy, evakuačný rozhlas, ozvučenie obj. ....

  Revízie vyhradených technických zariadení elektrických, plynových,tlakových, elektroinštalácie silnoprúd, slaboprúd,kamerové systémy,požiarna signalizácia, zabezpečovacie systémy,evakuačný rozhlas,ozvučenie objektov, meranie a regulácia objektov a zariadení. Vodoinštalačné a kúrenárske práce. Servis a opravy bazénov, sáun - bazénových a wellness technológií.

 • Revízie plynových rozvodov

  Prevádzame revízie plynových spotrebičov do 500 kW a tlakové skúšky plynových rozvodov v zmysle vyhlášky 508 / 2009, aj pre rodinné domy. Prevádzame školenia a skúšky na obsluhu plynových kotlov do 100 kW, pre jednotlivcov, aj pre firmy.

 • Revízie elektro

  Vykonávame OPaOS ( odborné prehliadky a odborné skúšky) - revízie vyhradených technických zariadení elektrických, vrátne bleskozvodov, do 1.000V.

 • Revízie

  Zabezpečujeme komplexné revízne kontroly plynových zariadení. Vykonávame aj kompletné servisné práce a servisné havarijné zásahy. Neodkladajte servis svojho zariadenia a ušetríte čas aj peniaze.

 • Revízie elektrických a plynových zariadení

  Ponúkam revízne služby pre: - elektrické zariadenia a inštalácie - bleskozvody - spotrebiče a ručné náradie - plynové zariadenia, kotly - rozvody plynu - regulátory tlaku plynu Rovnako je možnosť aj servisných a montážnyhc prác. Pre viac info pozrite: www.teploservis/teplosystem.sk

 • Revízie plynových zariadení

  Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení s meraním kotlových splodín.

 • Revízie elektro

  Revizie elektro, inštalacie, blezkozvod, náradie, zariadenia, montáž elektroinštalacii, rozvádzačov,

 • Revízie zdvihákov

  Revízie - odborné prehliadky a skúšky zdvihákov.

 • Revízie komínov, kontroly a odborné skúšky

  Pred uvedením nového spotrebiča do prevádzky musí odborne spôsobilá osoba , teda kominár vykonať odbornú skúšku komína. V prípade, že komín vyhovie podmienkam odbornej skúšky kominár vystaví na základe tejto skúšky doklad o preskúšaní komína. Komínová vložka musí byť tvorená z certifikovaných materiálov, v opačnom prípade nemôže byť udelený doklad o preskúšaní komína.

 • Revízie plynových zariadení

  Revízie plynových zariadení

  Firma sa zaoberá revíziou plynových zariadení.RS a OMRZ,plynovodov NTL,STL.Spotrebičov skA/h a B/h

 • Revízie bleskozvodov

  Je dôležité, aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny boli skontrolované a dôležité hodnoty overené meraním. Každopádne v posledných rokoch je počasie skutočne nevyspytateľné, búrky sprevádzané silnými bleskami sa môžu prihnať veľmi rýchlo a jediné, čo náš dom pred nimi ochráni, je bleskozvod. Preto by sme ho nemali podceňovať a zabúdať na jeho pravidelné revízie, lebo iba tak sa môžeme vyhnúť škodám, ktoré by blesky mohli napáchať. Lehoty pravidelných OPaOS sa určujú podľa druhu objektu. Vykonávajú sa na základe noriem STN EN 62305-1-4, STN 33 1391. Bleskoz...

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS - revízie) elektrickéj inštalácie v budovách a rodinnýc

  Predmetom OPaOS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN 33 1500, STN 33 1620, a STN 33 2000-6-61.

 • Odborné prehliadky - revízie ,skúšky plynových a tlakových zariadení...

  Odborné prehliadky - revízie ,skúšky plynových a tlakových zariadení...

  Vykonávam: 1/Odborné prehliadky plynových zariadení : Plynové kotle ,horáky, rozvody plynu, plynovody,prípojky plynu, regulačné stanice plynu 2/Odborné prehliadky tlakových zariadení: Tlakové nádoby stabilné, expanzomaty, zásobníky, ohrievače, kotle... (vnútorné, vonkajšie prehliadky, tlakové skúšky ) 3/Odborné prehliadky plynových kotolní, kotolní na pevné palivá. 4/Školenia kuričov a obslúh plynových a tlakových zariadení 5/Kontrola kotlov a vykurovacích sústav 6/V spolupráci s montážnou firmou vypracovanie projektu kotolne, dodanie technológie, montáž, uvedenie do prevádzky.

 • Revízie el. zariadení

  Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb. Neváhajte a obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou, či pripomienkou.

 • Revizie elektro,instalacie,projekcia

  revizie elektro,instalacie,projekcia

 • Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov

  Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov.

 • Revízie elektrické Bratislava

  Revízie elektrické Bratislava

  Ponúkame naše služby v oblasti elektrických revízií a inštalácií: Revízie východiskové Revízie pravidelné Revízie a kontroly bleskozvodov aj aktívnych Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov Revízie a kontroly elektrického ručného náradia Revízie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky Revízie a kontroly zabezpečovacích a kamerových systémov Servis vyhradených technických zariadení v zmysle dohody. Welcome to our site Services offered: Earlier, regular technical inspections and testing of electrical equi...

 • Revízie plynových zariadení - kotolne,byty,velkokuchyne.....

  Vykonávam revízie plynových zariadení v plynových kotolniach,veľkokuchyniach,domoch a bytoch, plynových rozvodov v dome a bytoch + tlaková skúška.

 • Služby s montážnou plošinou MP-13 , elektro-inštalácie , bleskozvody, revízie EZ

  Služby s montážnou plošinou MP-13 , elektro-inštalácie , bleskozvody, revízie EZ

  - prenájom montážnej plošiny MP-13 s obsluhou, - služby s vo výškach s použitím montážnej plošiny MP-13 v oblasti montáže a údržby elektrických zariadení , stavebná oblasť , údržba zelene a pod.

 • Revízie

  Odborné skúšky a prehliadky (revízie) vykonávame vo všetkých oblastiach nášho zamerania. Ide o odborné prehliadky elektroinštalácii, bleskozvodov, plynoinštalácii, regulátorov tlaku plynu a taktiež tlakové skúšky potrubí.

 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení revízie

  Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení revízie

  Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, plynoinštalácií a regulátorov tlaku plynu. Pri výkone odbornej prehliadky (revízie) po dohode odstraňujeme závady menšieho rozsahu priamo na mieste.

 • Revízie vyhradených elektrických zariadení do 22kV

  Revízie vyhradených elektrických zariadení do 22kV

  - elektrických zariadení do 22kV - bytových inštalácií - bleskozvodov - aktívne bleskozvody

 • Projekcia elektroinštalácií, revízie

  Zaoberáme sa vyhotovením projektu elektrických inštalácii, prípojok a sietí, ako aj odbornými prehliadkami a skúškami (reviziami) elektrických zariadení.

 • Revízie vyhradených zariadení na Zemny plyn a Propan Butan

  Revizie domových plynovodov,regulatorov tlaku plynu,lokálných spotrebičov na zemny plyn(piecky, gamaty,karmy, sporáky,ohrievače teplej vody, Revízie plynových kotlov pre rodinné domy a malé prevádzky do 50 kW výkonu Revízie plynových kotlov s atmosferickými horákmi do výkonu 300 kW Revízie plynových kotlov s pretlakovými horákmi do výkonu 8,5 MW Revízie plynových nízkotlakových a strednotlakových rozvodov plynu Revízie regulačných staníc a regulačných zariadení Revázie priemyselných plynových pecí Revízie plynových teplovzdušných a gregátov a ohrievačov vzduchu

 • Revízie plynu, tlakových zariadení a parných kotlov

  Revízie plynových a tlakových zariadení všetkého druhu a veľkosti, v školstve, verejnej správe,komunalnej sfére, poľnohospodárstve, rodinných a bytových domov,

 • Revízie, Servis a Opravy plynových zariadení, kotlov a horákov

  Revízie všetkých plynových zariadení: regulečne stanice, regulátory plynu, rozvody plynu, plynové spotebiče lokákne, plynové kotly pre domacnosti, firmy a priemysel, dodávka a výmena kotlov, ohrievačov TUV, plynových horákov,Spracovanie dokumentácie plynových spotrebičov, revízne knihy, Školenie obslúh plynových zariadení a kotlov. Skolenie servisných technikov , a revizorov plynu.

 • Bozp - po - kurzy, školenia - revízie 2014 (arpas)

  I. Komplexné služby v oblasti bozp a po - výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany Ii. Koordinátor bezpečnosti na stavbách Iii. Komplexná dokumentácia bozp a po v zmysle platnej legislatívy sr Iv. Implementácia požiadaviek iso 9001, iso 14001, ohsas 18001 V. Odborné vzdelávanie - kurzy, školenia - základné, opakované, rozširovacie školenia a aktualizačná odborná príprava: - obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení (strojníci) - všetky druhy stavebných strojov a zariadení - obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení (poľnohospodári) - všetky druhy poľnohospodárskych strojov a zar...

 • Revizie vytahov

  Montáž, demontáž, oprava, rekonštrukcia, revízie a servis: - výťahy (osobné, nákladné, hydraulické, trakčné) - dvíhacie zariadenia Všetky druhy prác okolo výťahu. Pocitacove sluzby.

 • Elektro montaže, Elektro revízie

  Vykonávanie elektro montážnych, elektro inštaláčnych prác a revízií elektro

 • Výťahy opravy, rekonštrukcie, modernizácia, revízie

  Výťahy opravy, rekonštrukcie, modernizácia, revízie

  Spoločnosť sa zaoberá najmä modernizáciou dosluhujúcich výťahov a to buď v etapách alebo naraz v celku. Montujeme overené stroje Wykov - bývalá Transporta, rozvádzače Vsetín aj s frekvenčným riadením, výťahové kabíny s automatickými dverami atď.

 • Revízie VTZ plyn, tlak, kotly

  Revízie VTZ tlakových, plynových, kotlov, servis a opravy kotlov

 • Elektroinštalačné a elektromontážne práce, revízie

  Poskytujeme služby (elektromontážne práce) týkajúce sa silnoprúdu, slaboprúdu, rozvádzačov, studňových čerpadiel, bleskozvodov a revízií.

 • Revízie komínových systémov

  Pri uvedení komína do prevádzky je nutnosťou preskúšanie (revízia) komína od revízneho technika. Ustanovuje to Zákon 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. Pri neodbornom zapájaní spotrebičov dochádza k častým požiarom. Majiteľ tak získa istotu, že má komínový systém v domácnosti bezpečný, v poriadku a môže ho bez obáv používať.

 • Revízie nádrží PHM

  Revízie nádrží PHM

  - zabezpečenie kalibrácie nádrží laserom s vydaním kalibračných tabuliek - pravidelné odkaľovanie nádrží - čistenie nádrží, skúšky tesnosti, meranie hrúbky stien ultrazvukom s vydaním protokolov o technickom stave nádrží podľa STN 75 3415 a STN 650201 - nátery nádrží

 • Vysokozdvižná plošina, lešenie, revízie, elektroinštalácia

  Vysokozdvižná plošina, lešenie, revízie, elektroinštalácia

  Predaj elektroinštalačného materiálu elektroinštalačné práce, bleskozvody odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení, spotrebičov a náradia prenájom lešenia 10,6m dokončovacie stavebné práce Práce s vysokozdvižnou plošinou na podvozku Nissan Cabstar E219PX. Vhodná pri oreze stromov aj havarijné a bezpečnostné orezy , oprave striech, lepení billboardov, umývaní okien, oprava vzdušného elektrického vedenia a podobne.V uzavretých priestoroch je možné napájanie zo siete 230 V. Cena 20 euro za hodinu bez DPH, pri dlhodobom nájme dohoda - zľava. max. pracovná výška: 21m bočný dosah: 9m zaťaženie koša: 200kg celková hmotnos...

 • Revízie, kontroly a skúšky elektrických zariadení

  + revízia elektrickéj inštalácie rodinných domov + revízia elektrickéj prípojky + revízia bleskozvodov + revízia aktívnych bleskozvodov + revízia elektrickéj inštalácie vo výbušnóm prostredí + revízia elektrickéj inštalácie vysokého napätia + revízia pracovných strojov + revízia elektrických spotrebičov + revízia náradia

 • Revízie bleskozvodov

  + revízia bleskozvodu + revízia aktívneho bleskozvodu + revízia uzemnenia

 • Revízie el.požiarnych systémov-EPS

 • Revízie tlakových zariadení

  Vonkajšie,vnútorné prehliadky kotlov a tlakových nádob.Odborné prehliadky kotolní v zmysle Vyhl.č.25/84 zb.

 • Odborné prehliadky (revízie) VTZ tlakových a plynových

  Odborné prehliadky (revízie) VTZ tlakových a plynových

  - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok (revízií) a skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok nízkotlakových teplovodných kotolní podľa vyhlášky 25/1984 Z.z. 1. Tlakové zariadenia: a) tlakové nádoby skupiny A,B I. – IV. trieda b) kotly parné a kvapalinové skupiny A,B III. IV. V. trieda 2. Plynové zariadenia: a) spotrebiče skupiny A,B b) regulačné súpravy skupiny A,B c) plynovody skupina A,B 3. Hlavné opravy regulačných plynových staníc. 4. Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok nízkotlakových teplovodn...

 • Revízie

  Revízie

  Odbornými prehliadkami a skúškami prenosných elektrických zariadení predídete prípadným pracovným úrazom a hospodárskym škodám (sankcie od štátnych orgánov, neplnenie poistných plnení),ktoré by mohli vzniknú vo Vašej spoločnosti.

 • Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov a spotrebičov

  Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov a spotrebičov

  Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, spotrebičov, bytov, rodinných domov... - kompletné zrekonštruovanie bytových jadier (elektrika+murárske práce) - montáž domových elektrických prípojok, bleskozvodov - elektroinštalácie v bytoch,rodinných domoch vrátane materiálu(káble, rozvádzače, zásuvky, vypínače, svetlá...) - montáž a predaj senzorov na osvetlenie schodiska,dvorov,hál...,svetiel so zabudovanými senzormi - montáž a predaj DDZ-domácich dorozumievacích zariadení-zvoncové tablá,BT-bytových telefónov - montáž a predaj bezdotykových aj dotykových systémov na otváranie schodiskových-vchodových dverí-aj na magnety - m...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Revízie 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.