Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Technicka a poradenska služba v oblasti výťahov

Technicka a poradenska služba v oblasti výťahovTechnicka a poradenska služba v oblasti výťahov 2Technicka a poradenska služba v oblasti výťahov 3Technicka a poradenska služba v oblasti výťahov 4Technicka a poradenska služba v oblasti výťahov 5

- všeobecnou konzultační činnost
- projekční činnost
- výrobu
- montáž
- servis
- školení pracovníků provozovatele
- výrobu a dodávky náhradních dílů pro servisní organizace

Všechny typy výtahů je možno provádět v různých tvarových, prostorových a velikostních modifikacích. Interiér kabin možno navrhovat v přírodních materiálech, imitacích, nerez plech strukturovaný, leštěný, mosazný plech, obklad POLYREY, koberec, nástřik akrylátovými barvami dle odstínů RAL a další materiály, osvětlení (bodové, rastrové, nepřímé, celoplošné), zrcadlo, ovladače a doplňky v provedení nerez, mosaz, barva dle požadavku.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Technická pryž lisovaná

  Technická pryž lisovaná jsou tvarové dílce určené k pružnému těsnění, tlumení a odpružení a spojování různých technických systémů v kombinaci s pojistnou funkcí. Jsou to nejrůznější průchodky, záslepky, prašnice, krytky a spojovací a odtokové hadice, pružiny, dorazy, nárazníky, podložky a podobně. Pro výrobu technické pryže lisované se používají gumárenské směsi zpracované ve vlastní moderní válcovně.Po dohodě se zákazníkem je možné vyrábět ze směsi na bázi NBR, SBR, AU, CR, EPDM a dalších. V případě Vašeho zájmu Vám rádi na poptávku konkrétních dílů odpovíme a navrhneme optimální technické řešení. Dle popt...

 • Technická pryž lisovaná

  Rôzne tvarové výlisky určené pre konkrétne motážne skupiny, určené k utesneniu, odpruženiu, ochrane iných častí zariadení. Tvarové výlisky sú v prevedení samotná guma, v spojení guma-kov Základné elastomery: AU, YAU, BR, CR, CSM, EPDM, FKM, IIR, BIIR, CIIR, NBR, NR, IR, SBR, VMQ, ECO, YEPM

 • Technická soľ

  Technická soľ

  Technická soľ pre chemický priemysel

 • Technicka keramika, vyrobky z karbidu kremíka – SiSiC

  Technicka keramika, vyrobky z karbidu kremíka – SiSiC

  Ponúkame kvalitné výrobky z technickej keramiky: • dýzy pre zariadenia na zváranie a pieskovanie argónom, plazmatróny, dýzy-dýzy vírivého systému prívodu paliva atď. • vodiace krúžky, krúžky mechanického tesnenia čerpadla atď. • kovokeramické rezné doštičky pre frézy s mechanickým upevnením na obrábanie vysoko tvrdých ocelí a liatin. • keramické a karbidové ťažné matrice na drôt a ťahanie drôtu. • filtračné prvky z prášku z bronzu, titánu, nehrdzavejúcej ocele, keramiky na mechanické čistenie plynov a kvapalín. • jadrá na výrobu otvorov v tehle. • bronzovo-grafitové vložky • polotovary pre obrúčky a prstene z ...

 • Elektrotechnická výroba

  Elektrotechnická výroba

  Projekcia Návrhy a výroba rozvádzačov NN Elektroinštalačné práce - priemyselné - domové - opravy Bleskozvody Prevíjanie motorov Návrh a realizácia riadiacich systémov Meranie a regulácia Revízie elektrických zariadení Firma má dlhoročné skúsenosti v elektro oblasti, vyškolený a odborne zdatný personál, pôsobnosť na území celého Slovenska aj v zahraničí.

 • Technická príprava

  Poskytujeme komplexné spracovanie výkresovej dokumentácie z ideových návrhov, náčrtov, prípadne aj z dodaných vzoriek, pôvodných strojných súčiastok záujemcov o strojárenskú výrobu. - Spracovanie výkresovej dokumentácie v elektronickej aj tlačenej forme - Spracovanie technologických postupov - Výber vhodných materiálov - Cenová kalkulácia - Kontrola a odsúhlasenie vyrobených vzoriek

 • Bezpečnostnotechnická služba

  Bezpečnostnotechnická služba

  Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostno-technických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovanie zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostno-technické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dop...

 • Technická správa nehnuteľností

  Princípom technickej správy nehnuteľností je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby nehnuteľnosti a ak je to potrebné, prípravu technických operácií, ktoré majú za cieľ predĺženie životnosti zariadení a zníženie doby možných odstávok z dôvodu porúch. Zabezpečujeme všetky kroky na údržbu a bezproblémovú prevádzku a kroky na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.

 • Technická správa budov

  Aby ste sa mohli viac sústrediť na vlastné podnikanie, prenechajte starostlivosť o budovu na nás. V Bavaris Facility Services máme so správou nehnuteľností bohaté skúsenosti, neunikne nám žiaden detail.

 • Technická podpora

  Postaráme sa montáž a dodávku hygienických dávkovačov a zásobníkov. Rovnako sa priebežne postaráme o dodávku spotrebných materiálov a technický stav hygienických zariadení.

 • AdBlue - technická močovina

  Pre nákladné automobily vybavené technológiou SCR je používanie roztoku močoviny AdBlue nutnosť. Vďaka tejto technológii spĺňajú emisné limity Euro 4 a Euro 5. Firma PAGANIK OIL DISTRIBUTOR rieši v rámci svojho sortimentu aj distribúciu a predaj AdBlue s dovozom až k odberateľom. Vzhľadom k špecifickým chemickým vlastnostiam vyžaduje manipulácia s roztokom AdBlue špeciálne výdajné zariadenie priamo u odberateľa. Tieto výdajné zariadenia sú k dispozícii pri objednávaní produktu alebo je možnosť prenájmu. Taktiež dodávame motorové oleje, ktoré motory vybavené SCR technológiou vyžadujú. Oleje sú k dispozícii vo visk. triede SAE 10...

 • Technická služba

  Naša spoločnosť Abred s.r.o. je držiteľom licencie č. PT 000002 na prevádzkovanie technickej služby, ktorá ju oprávňuje k: • vývoju, • výrobe, • predaju, • projektovaniu, • montáži, • údržbe, • revízii a • oprave zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

 • We Care - technická kontrola nadstavby a poradenstvo

  We Care je služba jediná svojho druhu v odvetví automobilových nadstavieb. Ponúka bezplatnú a nezáväznú technickú kontrolu príslušnej nadstavby a poradenstvo na jej zlepšenie výkonu a efektivity. Prioritou We Care služby je odborná pomoc ľuďom, ktorí chcú posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň a dostať zo svojho podnikania maximum.

 • Technická služba na ochranu majetku a osôb

  Technická služba na ochranu majetku a osôb

  TECHNICKÁ SLUŽBA NA OCHRANU MAJETKU A OSOBY • poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN) • perimetrická ochrana • pripojenie na stredisko registrácie poplachov (SRP) - pult centrálnej ochrany (PCO) • pripojenie na stredisko registrácie poplachov (SRP) – video monitoring • vstupný kontrolný režim, dochádzkový režim • priemyselná TV a video systémy (CCTV) • automatické závory, turnikety • systém na ochranu tovaru • servis, revízie uvedených technických zariadení

 • Bezpečnostnotechnická služba

  Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciach. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám naša spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov

 • Technická služba

  - vypracovanie projektov, analýz a metodík technickej ochrany, - dodávka, montáž a prevádzkovanie elektrických a mechanických zabezpečovacích systémov.

 • Technická podpora a poradenstvo

  •technická podpora a poradenstvo pri riešení otázok v spojitosti s našimi strojmi, •úpravu softwérovej výbavy strojov podľa požiadaviek zákazníka, •zaškolenie obsluhy na jednotlivé typy strojov, •školenie autorizovaných servisných pracovníkov zo zahraničia.

 • Bezpečnostnotechnická služba - BoZP

  Poskytujeme školenia, predpisy, smernice a všetky náležitosti týkajúce sa BoZP

 • Technická diagnostika

  diagnostika stavu strojov, analýza chvenia, zistenie príčin porúch, odstránenie porúch, vyvažovanie rotorov, termovízne merania, defektoskopia, optické merania, oprava základov strojov

 • GIS Technická mapa

  - zobrazenie popisných a grafických informácií technickej mapy sídla - grafické zobrazenie vedení, zariadení a popisu v súlade s STN - členenie na jednotlivé siete—Vodovod, Kanalizácia, Plyn, Teplovod, Elektrina, Osvetlenie, Telekomunikácie, Káblová televízia, .. - súčasné zobrazenie s inými mapami (kat. mapa, ortofoto, druhy pozemkov) - základné popisné údaje s možnosťou vyhľadávania - možnosť prepojenia na podrobné pasporty spravovaných sietí

 • Technická plst

  Vlněná nebo polovlněná plst. Vyrábí se tuhá, polotuhá nebo měkká, přírodní nebo barvená. Technické plsti se používají ve všech průmyslových odvětvích jako podložky, těsnění, různé tvarové výseky, zásobníky mazacích médií, těsnící pásky, při výrobě hudebních nástrojů apod.

 • Bezpečnostnotechnická služba, výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP, spracovanie predpís

  Na základe oprávnení Národného inšpektorátu práce zmluvne zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania zamestnancov, vedúcich zamestnancov a bezpečnostných technikov. Vykonávame prípravu a aktualizačnú prípravu bezpečnostných technikov a aktualizačnú prípravu autorizovaných bezpečnostných technikov.

 • Technická výpomoc a poradenstvo

  - technickú výpomoc a poradenstvo pri riešení niektorých problémov v spojitosti s našimi strojmi, - úpravu softwérovej výbavy strojov podľa požiadaviek zákazníka, - zaškolenie obsluhy na jednotlivé typy strojov, - školenie autorizovaných opravárov zo zahraničia

 • Technická realizácia expozícií

  Technická realizácia expozícií

  - klasické expozície z variabilného skladačkového systému - náročnejšie expozície zo skladačkového systému - pulty, pútače, steny... - atypické expozície z materiálov podľa predstáv zákazníka - sklo. látky, drevo, plexisklo

 • Technická Služba

  Technická Služba

  Vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, opravy a revízie : - poplachových systémov na hlásenie narušenia, - priemyselnej televízie a uzatvorených TV okruhov, - prístupových a dochádzkových systémov, - elektronických protipožiarnych systémov Analyzovanie požiarnych rizík, poskytovanie služieb v oblasti požiarnej prevencie a požiarnej represie v plnom rozsahu tejto činnosti. Dodávku, inštaláciu a obsluhu stredísk registrácie poplachov.

 • Průtažná technická STRETCH fólie

  Průtažná technická STRETCH fólie

  Souhrné informace o produktu: Fólie je vyráběna v šířce: 100, 125, 150, 250, 450, 500 mm síla fólie 0,017; 0,02; 0,023 mm Provedení přírodní Provedení černá Adjustace výrobků do skupinového balení Fixace výrobků na přepravních jednotkách

 • Vzduchotechnická potrubí

  Vzduchotechnická potrubí

  Vzduchotechnická potrubí jsou dodávána ze všech druhů plastů. Kompletní dodávky a montáž včetně spojovacího materiálu, závěsů, těsnění. Dodávka a montáž ventilátorů, včetně tlumičů chvění a zapojení elektro. Zařízení na pohlcování škodlivin obsažených v odsáté vzdušnině, pracující na principu absorbce škodliviny aktivním stykem vzdušniny s vhodně zvoleným absorbentem. Provedení: - potrubí kruhové (přírubové nebo vcelku) - potrubí obdélníkové (přírubové nebo vcelku) - rovné kusy, tvarové kusy - výfukové hlavice - VZT regulační klapky - odlučovače kapalných aerosolů - pračky vzduchu (absorbery) - št...

 • Technická konfekce

  Technická konfekce

  Zpracovává technické textilní materiály, různých gramáží, parametrů, vlastností i složení. Tato divize je rozčleněna do třech odvětví, což umožňuje kvalitnější systém zpracování daného výrobku. Divize zpracovává materiály vyráběné ostatními divizemi, ale i materiály jinde nakoupené. Materiály dodávané divizí II. a IV. se zpracovávají šitím, převážně se z nich dělají velkoprostorové stany pro různé využití. Takto zpracované materiály mají hmotnost do 800 g/m2 a jsou z čistě přírodních nebo směsových materiálů, ba, PES/ba. Pro výrobu stanů se používají materiály upravené voduodpudivě a protiplísňově. Materi...

 • Aqua Osmotic 300/450 kompakt [technická/laboratorní voda]

  Aqua Osmotic 300/450 kompakt [technická/laboratorní voda]

  Upozornění: K provozu je nutné použít změkčovací zařízení 2× 30 l (300 k) nebo 2× 50 l (450 k). * Popis: - rám z nerezové oceli nebo celoplášťové nerezové provedení - mechanická filtrace 20 - uhlíkový filtr 20 - změkčování - demineralizace (reverzní osmóza) - měření kvality permeátu (konduktometr) - automatický provoz - vyšší výkon (čerpadlo PROCON 0,8 MPa) - měření průtoku * Sestavu je na přání možné rozšířit o: - dočištění iontoměniči (ionexová patrona 10 l) - mikrobiální úpravu (UV lampa) - přepravní čerpadlo včetně tlakového zásobníku (kde je nutná tlaková voda do jiného systému)...

 • Aqua Osmotic 150 kompakt [technická/laboratorní voda]

  Aqua Osmotic 150 kompakt [technická/laboratorní voda]

  Upozornění: K provozu je nutné použít změkčovací zařízení 2x 15 l. * Popis: - rám z nerezové oceli nebo celoplášťové nerezové provedení - mechanická filtrace - uhlíkový filtr - změkčování - demineralizace (reverzní osmóza) - měření kvality permeátu (konduktometr) - automatický provoz - vyšší výkon (čerpadlo PROCON 0,8 MPa) - měření průtoku * Sestavu je na přání možné rozšířit o: - dočištění iontoměniči (ionexová patrona 10 l) - mikrobiální úpravu (UV lampa) - přepravní čerpadlo včetně tlakového zásobníku (kde je nutná tlaková voda do jiného systému) * Výkon: 150 l/hod * Další inf...

 • Aqua Osmotic 05 kompakt [laboratorní/technická voda]

  Aqua Osmotic 05 kompakt [laboratorní/technická voda]

  * Popis: - mechanická filtrace (2 filtry) - uhlíkový filtr - demineralizace (2x modul reverzní osmózy) - dočištění iontoměniči (ionexová patrona 5 l nebo 10 l) - měření kvality permeátu (konduktometr) - zvýšení tlaku vstupní vody (čerpadlo) - automatický provoz (zásobník 25 nebo 50 l) * Sestavu je na přání možné rozšířit o: - mikrobiální úpravu (UV lampa) - přepravní čerpadlo včetně tlakového zásobníku (kde je nutná tlaková voda do jiného systému) * Výkon: 20 l/hod a více * Další informace: - v blízkosti přívodu pitné vody a odpadu - přístroj je zabudován v bílé komaxitové skříni na kolečkách -...

 • Aqua Osmotic 05 [laboratorní/technická voda]

  Aqua Osmotic 05 [laboratorní/technická voda]

  * Popis: - mechanická filtrace - demineralizace (reverzní osmóza) - dvoustupňové dočištění iontoměniči (směs anexu a katexu) * Sestavu je na přání možné rozšířit o: - mikrobiální úpravu (UV lampa) - měření kvality permeátu (konduktometr) - zvýšení tlaku vstupní vody (čerpadlo) - automatický provoz * Výkon: 20 l/hod a více * Další informace: - přístroj se montuje na stěnu v blízkosti přívodu pitné vody a odpadu - v případě automatického provozu je nutná zásuvka na 230 V

 • Aqua Osmotic 01 [technická voda]

  Aqua Osmotic 01 [technická voda]

  * Popis: - mechanická filtrace - uhlíkový filtr - demineralizace (reverzní osmóza) * Sestavu je na přání možné rozšířit o: - měření kvality permeátu (konduktometr) - zvýšení tlaku vstupní vody (čerpadlo MOL) - automatický provoz Výkon: dle použitého REVERZNĚ OSMOTICKÉHO MODULU a tlaku vodního řádu 0,3 - 0,8 MPa - MT 35: 2,5 - 5,5 l/hod - MT 50: 3,5 - 8,0 l/hod - MT 75: 5,0 -10,0 l/hod * Další informace: - přístroj se montuje na stěnu v blízkosti přívodu pitné vody a odpadu - v případě automatického provozu je nutná zásuvka na 230 V

 • Technická pena

  Technická pena

  Polyetylenová pena s uzavretou štruktúrou prostá alebo zosieťovaná. Materiál je svojou hutnosťou a tvarovou pamäťou predučený na náročné aplikácie pri balení tovaru. Zabezpečuje optimálnu ochranu výrobkov vystavených nebezpečenstvu poškodenia pri manipulácii alebo preprave. Tiež sa používa na konštrukciu 3D tvaroviek a fixácii ako súčasť vnútorných vybavení krabíc, boxov, kolovacích prepraviek. Technická pena sa dodáva v platniach so širokou škálou hrúbok. Našim zákazníkom však spravidla dodávame hotové tvarové výrezy presne podľa potreby, alebo konštrukčného zadania. Samostatnou kategoriou sú profily z penového polyetylénu. S...

 • Bezpečnostnotechnická služba

  Bezpečnostnotechnická služba

  Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostnotechnických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovanie zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene ...

 • Preventivní a poruchová technická diagnostika strojních i el. zařízení

  Preventivní a poruchová technická diagnostika strojních i el. zařízení

  Technická diagnostika má v životním cyklu současných technologií velmi důležitou úlohu. Umožňuje plánování oprav a generálních oprav s ohledem na skutečný stav stroje, snižuje riziko následných poruch a eliminuje zvyšování nákladů v důsledku provádění zbytečných oprav. Důsledná a dlouhodobá aplikace metod technické diagnostiky významně snižuje výskyt závažných poruch a havárií s možností dlouhodobého výpadku výroby. Včasná diagnóza vadného dílu snižuje riziko havárií s následnou opravou několikanásobně převyšující svými náklady cenu za pouhou opravu vadného dílu. Nabízíme: - technickou diagnostiku vodních turbín m...

 • Ostatní technická lisovaná pryž

  Ostatní technická lisovaná pryž

  Nabízíme pryžové disky a kotouče, které se používají na spodní válečky pásových dopravníků a mnoho dalších výrobků, které se používají v průmyslu, stavebnictví atp. Jsme schopni dle výkresu posoudit možnost výroby jiných pryžových výrobků pro různé aplikace ( pryžové dorazy pro nakládání automobily,…) a zajistíme výrobu formy.

 • Technická pryž

  Technická pryž

  Technická pryž slouží jako otěrový element pásových dopravníků nebo jako bočnice pásových dopravníků. Vyrábí se v síle 6mm, 8mm, 10mm, 15mm a 20mm, v šíři 800mm a 1400mm. Dodává se buď jako pásy, nebo desky. Na přání řežeme na požadované šířky a délky. Balení: v závislosti na požadovaných rozměrech. Záruka: 24 měsíců. Technická pryž o síle 6,8,10 mm je možné vyrábět až do délky 100m, o síle 15 až 20 mm do délky 50m. U síly 15 a 20mm v šíři 1400 mm je nejnižší odběrové množství 50m. V případě potřeby můžeme vyrobit kratší délky nebo délky rozřezat na požadované proužky. Technickou pryž máme běžně s...

 • Reklamná a technická fotografia

  Reklamná a technická fotografia

  • Reklamná a technická fotografia • Grafický design • Web design • Reklamné texty • Rozhlasové a TV spoty Vlastný fotoateliér s profesionálnou fototechnikou a osvetlovacou technikou. Predtlačová príprava na pracoviskách Apple Mac v legálnom prostredí Adobe Creativ Suite 4 Premium. Web aplikácie HTML / PHP / SQL.

 • Technická keramika

  Technická keramika

  Firma má viac než pädesiatročné skúsenosti s výrobou karamických produktov, ktoré sú prevažne určené pre izolátory v elektrotechnickom priemysle. Nedávno sme vyvinuli nové keramické produkty, ktoré sú používané v automobilovom priemysle, metalurgii ako aj vo vysokotepelnom priemysle. Produkujeme takmer všetky tradičné keramické materiály (porcelán, steatit, kordierit, špeciálne keramické lepidlá), a disponujeme účelovo navrhnutým technologickým zariadením pre sériovú produkciu náročných keramických produktov, čo sa týka tvarovania a rozmerov. Naši špecialisti z vývojového oddelenia v spoluprácii so zakaznikmi vyvíjajú špeciálne materiá...

 • Průtažná technická STRETCH fólie

  Průtažná technická STRETCH fólie

  Fólie je vyráběna v šířce: - 100, 125, 150, 250, 450, 500 mm - síla fólie 0,017; 0,02; 0,023 mm - Provedení přírodní - Provedení černá - Adjustace výrobků do skupinového balení - Fixace výrobků na přepravních jednotkách

 • Práčky plynu, odtahová a vzduchotechnická potrubí

  Práčky plynu, odtahová a vzduchotechnická potrubí

  Systémy zachycování emisí plynných, pevných nebo aerosolů zahrnují většinou: - odsávací hubici nebo zvon - odtahovou potrubní soustavu - odlučovač (pračku nebo filtr) - odsávací ventilátor - výfuk s hlavicí nebo komín Z hlediska materiálového převažuje použití PP a PE, především v modifikacích samozhášivých a antistatických. Pro odtah spalin a jiných plynů s vyšší teplotou používáme PVDF. Komíny do výšky 30 m jsou montovány převážně jako samonosné. častým požadavkem je kompletace plastové vložky komína betonového. Pračky plynů pěnové slouží k zachycování snadno rozpustných plynů (HF, HCl, SiF4) ...

 • Technická keramika

  Technická keramika

  Hubice pro sváření: - Odolnost proti vysokým teplotám, vysoká isolační schopnost a chemická odolnost činí ze značkové keramiky Oxal Al2O3 - 95% nejvhodnější materiál pro sváření v ochranné atmosféře a pro plasmové sváření a řezání. Dodáváme hubice standardních tvarů dle mezinárodního označení se závitem a bez závitu. Trysky: - Materiál Oxal se ukázal jako nejvhodnější pro výrobu otěruvzdorných trysek - pro otryskávání pískem či chemické postřiky. Sortiment těchto výrobků je dále rozšiřován. Dílce pro elektrotechniku: - Vysoký elektrický odpor, elektrická pevnost a značná tepelná vodivost, pro něž byla korun...

 • Služby - Technická podpora

  Služby - Technická podpora

  Naša firma vám ponúka technickú podporu a služby na rôznych úrovniach spolupráce - pred, počas a po dodaní našich produktov do spracovateľského procesu našich zákazníkov. Patria sem: » poradenstvo a technický servis od vývoja materiálu až po realizáciu výroby » porovnávanie ekvivalentov » vývoj univerzálneho materiálu pre viaceré aplikácie » technická účasť pri testovaní materiálov

 • Technická podpora

  Sme tu pre Vás 7 dní v týždni! • ochotne • rýchlo • zodpovedne

 • Kukurica kŕmna a technická z úrody 2012

  Týmto ponúkame cteným záujemcom kukurica kŕmnu a technickú z úrody 2012. Krajina pôvodu Ukrajina. Plne zodpovedá príslušným normám. Množstvo k dispozícii 20.000 mT. Parita : podľa dohody Cena : podľa dohody

 • Bezpečnostno technická služba

  Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 1. výkon služieb bezpečnostného technika v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 2. spracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom, súvisiacich smerníc a pokynov BOZP podľa jednotlivých pracovných činností 3. zisťovanie, posudzovanie, analyzovanie, hodnotenie a určovanie pracovných rizík 4. vykonávanie kontroly dodržiavania BOZP 5. vykonávanie školení o BOZP vedúcich a ostatných zamestnancov 6. vykonávanie školení o BOZP zástupcov zamestnancov 7. spracovanie koncepcie politiky bezpečnosti práce 8. označovanie pracovísk a zariadení, ktoré ...

 • Technická dokumentácia

  - Návody na použitie - Analýzy rizík - Spustenie do prevádzky

 • Bezpečnostnotechnická sluižba - BoZP

  Poskytujeme školenia, predpisy, smernice a všetky náležitosti týkajúce sa BoZP

 • Technická fréza sada

  - 15ks, st.3,0mm, sek6

Ako upútať zákazníkov?

Ako upútať zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Technicka a poradenska služba v oblasti výťahov 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.