Infrazářiče GIRAD - kompaktní nízkoteplotní plynové infrazářiče firmy FRACCARO

Infrazářiče GIRAD - kompaktní nízkoteplotní plynové infrazářiče firmy FRACCARO

Proč právě infrazářiče GIRAD k vytápění haly?
- Úsporný sálavý systém vytápění, zaručující dosažení tepelné pohody již při teplotách nižších o ca 3-4°C, příjemné sálavé teplo bez průvanu
- Infrazářiče GIRAD nevíří prach a škodliviny v průmyslových objektech
- Systém vhodný zejména pro celoplošné vytápění málo členitých hal
- Možnost zavěšení do výšek od 4m do 12m, výška hal neomezena
- Vícetryskové patentované hořáky, modulovaný výkon modulací plynu nebo modulací plynu i vzduchu, dokonalé spalování, jednotkové výkony od 50kW do 300kW
- Účinnost vytápění 92% (modulace plynu) nebo 95% (modulace plynu i vzduchu)
- Jednoduchá montáž infrazářičů, předmontované panely dl. 6m, 3m nebo 1,5m, minimální údržba (pouze malý počet generátorů)
- Možnost umístění generátorů pod strop, na vnější stěnu nebo na střechu objektu
- Sálavé potrubí Dn 200mm nebo Dn 300mm jedno- a dvou-trubkové
- Maximální délka sálových trubic infrazářiče je 324m

S infrazářiči GIRAD máte jistotu:
- Tradice výroby infrazářičů od r.1980, infrazářiče GIRAD vyvinuty již na začátku 90. let - více než 20 let zkušeností a praxe výrobce, prodej v mnoha zemích celého světa
- Montáž a servis na území ČR zajišťuje sedm proškolených firem, vybavených zdvíhací technikou ALP-LIFT a náhradními dily . Další montážní střediska vítána!


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • MAXITEMP ESMT 200 - plynové infrazářiče

  - Výkon cca 1,5 kW/m - Délka sálavých pásů 60 - 102 m - Výkon infrazářičů 60 - 102 kW

 • Plynové světlé keramické infrazářiče

  Plynové světlé keramické infrazářiče

  Světlý infrazářič vyzařuje teplo z keramických destiček, na jejichž povrchu dochází k bezplamennému hoření. Teplota povrchu keramických destiček se pohybuje okolo 860°C - zářič svítí. Protože infrazářič je bodovým zdrojem tepla, dodávku tepla na ohřívanou plochu lze usměrňovat lokálně na samostatná pracoviště a to i z větších vzdáleností. Infračervené záření po dopadu na hmotné těleso se částečně odrazí a částečně se v něm absorbuje a přemění v teplo. V porovnání s konvenčními nebo teplovzdušnými vytápěcími soustavami jsou proto podstatně úspornější. Infrazářič DC eco Infrazářič DC eco - vhodné pro lokaln...

 • Supertmavé infrazářiče

  Supertmavé infrazářiče

  Dávají měkké a pohodové tepelné záření v dlouhé vlnové délce. Rozdíl pocitové teploty a skutečné teploty vzduchu je minimální. Supertmavé infrazářiče používají účinný, většinou dvoustupňový podtlakový hořák s integrovaným vysokoteplotním ventilátorem a rekuperační komorou. Vzduch pro hoření je do hořáku z venku přisáván a část spalin je odváděna do ovzduší. Zbytek objemu ohřáté směsi vzduchu se spalinami v okruhu zářiče opakovaně cirkuluje. Zářič je shora po celé délce dokonale izolován a odstíněn, čímž je zajištěno sálání pouze do potřebného směru. Část vložené energie je v tomto typu zářiče přeměně...

 • Tmavé infrazářiče

  Tmavé infrazářiče

  Jsou optimálním plynovým vytápěcím zařízením. Poskytují tepelné záření v nejpřirozenější střední vlnové délce - obdobné, jako má sluneční záření. Rozdíl mezi pocitovou teplotou a skutečnou teplotou vzduchu bývá 3 až 5 °?. Topné trubice se vyrábějí buď ve tvaru U nebo I. Teplota trubice se pohybuje od 500 °C na počátku po 200 °C na konci. Nad trubicemi je umístěn reflexní kryt, který zabraňuje úniku tepla pod střešní plášť. Spaliny jsou odváděny do venkovního ovzduší. Vhodné instalační výšky se pohybují v rozsahu 4 a více metrů. Hodí se především do běžných provozů v klasických průmyslových halách, jaké zd...

 • Supertmavé infrazářiče

  Supertmavé infrazářiče

  Dávají měkké a pohodové tepelné záření v dlouhé vlnové délce. Rozdíl pocitové teploty a skutečné teploty vzduchu je minimální. Supertmavé infrazářiče používají účinný, většinou dvoustupňový podtlakový hořák s integrovaným vysokoteplotním ventilátorem a rekuperační komorou. Vzduch pro hoření je do hořáku z venku přisáván a část spalin je odváděna do ovzduší. Zbytek objemu ohřáté směsi vzduchu se spalinami v okruhu zářiče opakovaně cirkuluje. Zářič je shora po celé délce dokonale izolován a odstíněn, čímž je zajištěno sálání pouze do potřebného směru. Část vložené energie je v tomto typu zářiče přeměně...

 • Tmavé infrazářiče

  Tmavé infrazářiče

  Jsou optimálním plynovým vytápěcím zařízením. Poskytují tepelné záření v nejpřirozenější střední vlnové délce - obdobné, jako má sluneční záření. Rozdíl mezi pocitovou teplotou a skutečnou teplotou vzduchu bývá 3 až 5 °?. Topné trubice se vyrábějí buď ve tvaru U nebo I. Teplota trubice se pohybuje od 500 °C na počátku po 200 °C na konci. Nad trubicemi je umístěn reflexní kryt, který zabraňuje úniku tepla pod střešní plášť. Spaliny jsou odváděny do venkovního ovzduší. Vhodné instalační výšky se pohybují v rozsahu 4 a více metrů. Hodí se především do běžných provozů v klasických průmyslových halách, jaké zd...

 • Světlé infrazářiče

  Světlé infrazářiče

  Světlé infrazářiče pracují na principu katalytického spalování plynu plynu na povrchu keramických destiček. Tím je zaručen minimální vývin NOx. Světlé zářiče dávají při teplotě spalování cca 900-1200 °C tepelné záření v krátké vlnové délce s okamžitou dodávkou tepla na vytápěných místech. Díky tomu je pocitová teplota pracovníka v hale např. 17 °?, zatímco vzduch má teplotu pouhých 12 °?. V tom spočívá hlavní úspora energie. Zářiče se instalují pod stropem 5 m od podlahy a výše. Hodí se především pro místní vytápění v hrubých provozech, do vyšších hal, které mají velké tepelné ztráty. Lze s nimi vytvářet sam...

 • Tmavé plynové infrazářiče

  Tmavé plynové infrazářiče

  Výrobce: SBM, Dijon, Francie. K vytápění se využívá principu tepelného sálání (spalování plynu probíhá v uzavřené trubici, provozní teplota trubice cca 450°C) pro topení ve specifických prostorách a zónách i celých objektech. Dovede velice rychle zvýšit teplotu ve velkých, nižších a středně vysokých objektech (zateplených i nezateplených). Tento princip vytápění zajišťuje až 50% energetickou úsporu a tím i úsporu nákladů na topení. Výkonová řada od 13 do 50 kW. Nadstandartní spolehlivost, stabilita výkonu, nízké emise, nenáročná údržba. Výhody a nevýhody topení tmavými infrazářiči. • + nadstandartní spolehlivost, st...

 • Světlé plynové infrazářiče

  Světlé plynové infrazářiče

  Výrobce infrazářičů: SBM Int., Dijon, Francie. K vytápění infrazářiči se využívá principu tepelného sálání (spalování plynu probíhá na keramické mřížce v otevřeném prostoru) pro topení ve specifických prostorách a zónách i celých objektech. Světlý infrazářič dovede velice rychle zvýšit teplotu ve velkých, středně nebo velmi vysokých objektech (zateplených i nezateplených). Vytápění infrazářiči zajišťuje až 50% energetickou úsporu a tím i úsporu nákladů za topení. Atmosferický hořák, provozní teplota keramických desek cca 800-900°C, keramické desky uloženy v rámech z ušlechtilé oceli. Součástí infrazářiče je tz...

 • Infrazářiče PANRAD - tmavé trubkové infrazářiče firmy FRACCARO

  Infrazářiče PANRAD - tmavé trubkové infrazářiče firmy FRACCARO

  Proč si vybrat k vytápění haly právě infrazářiče PANRAD? - Infrazářiče jsou systém vhodný pro celoplošné i pro částečné (lokální) vytápění hal - Vytápění hal úsporné v provozu i v investicích - Výška montáže od 4m až do 12m, délka tělesa 6/9/12m - Regulace 1-stupňová (0/100%) i 2-stupňová (0/50%/100%) - Reflektor z leštěného hliníku - záruka nejvyšší odrazivosti, na vyžádání reflektory nerezové nebo izolované - Snadná demontáž reflektoru za účelem vyčištění na zemi za mokra pro obnovu 100% odrazivosti - Možnost využití v provedení B (s odtahem spalin) nebo C (s odtahem spalin a nasáváním čistého spalovacíh...

 • Infrazářiče PANRAD-LINE - tmavé infrazářiče firmy FRACCARO

  Infrazářiče PANRAD-LINE - tmavé infrazářiče firmy FRACCARO

  Proč si k vytápění haly vybrat právě infrazářiče PANRAD LINE? - Kompromis mezi infrazářiči Panrad a infrazářiči GIRAD - Maximální délka osálané plochy při jednotkovém výkonu hořáku do 50 kw - Možnost zesílení výkonu osaním dalších hořáků do průběžného sálového tělesa - Systém vytápění úspěšně konkurující přímotopným ohřívačům vzduchu i v nízkých rozlehlých objektech - Certifikace pro zemní plyn i propan S infrazářiči PANRAD LINE máte jistotu: - Montáže a servisu na území ČR zajišťuje sedm proškolených firem, vybavených zdvíhací technikou ALP-LIFT a náhradními dily - Tradice výroby in...

 • Infrazářiče SUNRAD - světlé keramické plynové infrazářiče firmy FRACCARO

  Infrazářiče SUNRAD - světlé keramické plynové infrazářiče firmy FRACCARO

  Proč právě infrazářiče SUNRAD k vytápění haly? - Vytápěcí systém úsporný v provozu i v investicích - Provozní úspory jsou nejvýraznější v krátkodobém a často přerušovaném provozu - Nejvýhodnější vytápěcí systém pro lokální ohřev jednotlivých pracovišť - Infrazářiče jsou jediněčný systém vytápění pro silně větrané halyma objekty s velikou tepelnou ztrátou (jednoduché světlíky, ap.) - Možnost vytápění i otevřených ploch - např. tribuny sportovišť , nástupiště - Výhodné využití jako tepelných clon u vrat a v průchodech - Komfortní provedení IECH vhodné do společenských sálů a kostelů - Velmi nízká hla...

 • RODA UFO elektrické infrazářiče

  RODA UFO elektrické infrazářiče

  Infračervené topení představuje nejmodernější a ekonomicky velmi výhodnou alternativu vytápění. Infračerven topení je tedy zcela jistě favoritem na budoucí jedničku ve vytápění moderního bydlení. Nejen svými nízkýmí pořizovacími i provozními náklady, ale také proto, že infratopení pozitivně stimuluje funkce lidského organizmu a podstatně snižuje prašnost v místnostech. Tím se stává infračervené topení vhodnou volbou také pro alergiky. Infratopení vám navíc umožní využití celého interieru, jelikož tato tělesa jsou ideální pro ínstalaci na stropy a na stěny místností. V současné době používaná konvekční topidla ohříva...

 • Infrazářiče

  Infrazářič je konstruován pro intenzivní bodové rovnoměrné vyzařování tepla s maximální účinností. Tento výsledek je docílen tepelnou vložkou ze speciálního materiálu, který za určitých podmínek zamezí tepelným ztrátám mimo požadovaný směr sálání a také chrání ostatní části před tepelným namáháním. Značkový hořák GIERSCH, tepelná vložka, palivový filtr a topná patrona, která se automaticky zapíná při venkovní teplotě -5 ° C, podstatně snižují náklady na údržbu. Nádrž je vybavena indikací hladiny paliva. Plná nádrž paliva umožní nejméně 16 hodin provozu. Přístroj má možnost výškového naklonění sálavé p...

 • Infrazářiče - INFRA 6 ZG

  - Gumová kolečka - Brzda na zadních kolečkách - Závěsné, pohyblivé rameno - Šest těles - krátké vlny - Vysoušený prostor: 2,80 m x 1 m - Digitální časovač pro předsušení a sušení. - Minimální pracovní vzdálenost: 50 cm - Napětí: 380V 50/60Hz - Max. výkon: 6.600 W

 • Infrazářiče - INFRA 6 G

  - Gumová kolečka - Brzda na zadních kolečkách - Šest těles - krátké vlny - Vysoušený prostor: 2,80 m x 1 m - Digitální časovač pro předsušení a sušení - Optická a akustická kontrola času sušení - Minimální pracovní vzdálenost: 50 cm - Napětí: 380V 50/60Hz - Max. výkon: 6.600 W

 • Infrazářiče - INFRA 3 G

  - Mobilní - gumová kolečka - Brzda na zadních kolečkách - Tři tělesa - krátké vlny - Vysoušený prostor: 1,4 m x 1 m - Nastavitelné rameno - Digitální časovač pro předsušení a sušení - Optická a akustická kontrola času sušení - Minimální pracovní vzdálenost: 50 cm - Napětí: 230V 50/60Hz - Max. výkon: 3.300 W

 • Infrazářiče INFRA 2

  - Mobilní - gumová kolečka - Dvě tělesa - krátké vlny - Vysoušený prostor: 1m x 0,85 m - Minimální pracovní vzdálenost: 50 cm - Napětí: 230V 50/60Hz - Max. výkon: 2.200 W

 • Světlé infrazářiče

  Světlé infrazářiče pracují na principu katalytického spalování plynu plynu na povrchu keramických destiček. Tím je zaručen minimální vývin NOx. Světlé zářiče dávají při teplotě spalování cca 900-1200 °C tepelné záření v krátké vlnové délce s okamžitou dodávkou tepla na vytápěných místech. Díky tomu je pocitová teplota pracovníka v hale např. 17 °?, zatímco vzduch má teplotu pouhých 12 °?. V tom spočívá hlavní úspora energie. Zářiče se instalují pod stropem 5 m od podlahy a výše. Hodí se především pro místní vytápění v hrubých provozech, do vyšších hal, které mají velké tepelné ztráty. Lze s nimi vytvářet sam...

 • ETASTAR TURBO EST 200 / 250 - plynové infrazářiče

  - Výkon cca 4 kW/m - Délka sálavých pásů 6,5 - 42,5 m - Výkon infrazářičů 18 - 152 kW

 • ETASTAR ES - plynové infrazářiče

  - Výkon cca 2 kW/m - Délka sálavých pásů 3,5 - 42,5 m - Výkon infrazářičů 5 - 70 kW

 • MINITEMP ESMT 150 - plynové infrazářiče

  - Výkon cca 1 kW/m - Délka sálavých pásů 24 - 54 m - Výkon infrazářičů 22 - 56 kW

 • MAXISTAR ESRM - plynové infrazářiče

  - Výkon cca 2 kW/m - Délka sálavých pásů 30,5 - 90,5 m - Výkon infrazářičů 70 - 150 kW

 • ETASTAR TURBO EST 150 - plynové infrazářiče

  - Výkon cca 3 kW/m - Délka sálavých pásů 3,5 - 18,5 m - Výkon infrazářičů 5 - 60 kW


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Infrazářiče GIRAD - kompaktní nízkoteplotní plynové infrazářiče f 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.