Zkoušky a certifikace personálu

V rámci zkušebního střediska provádíme jako nestranná a nezávislá strana ověřování způsobilosti, zkoušky a certifikace personálu.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Odborné zkoušky výtahu

  Jsou prováděny v rozsahu a četnosti dle tab.l. ČSN 27 4007. Jedná se o odbornou prohlídku rozšířenou o zkoušku s provozním zatížením a o revizi elektrického zařízení.

 • Diamantová tělíska pro zkoušky tvrdosti Rockwell a Vickers

  Diamantová tělíska pro zkoušky tvrdosti Rockwell a Vickers

  Dodáváme diamantová tělíska pro zkoušky tvrdosti Rockwell a Vickers největšího světového výrobce těchto tělísek firmy STROH Diamantwerkzeuge GmbH, jejíž jsme zastoupení pro Slovenskou republiku. Provádíme i renovace těchto tělísek, přebroušením.

 • Měření a zkoušky

  Nabízíme kapacitu naší zkušebny elektrických strojů a pohonů: – zkoušky všech elektrických strojů, točivých a netočivých pohonů, měničů a dalších výrobků. Pro zkušební stanoviště je k dispozici : 1. síť 3 × 400 V / 220 V – do 300 A 2. různé třífázové indukční regulátory (boostery): – s výkonem 130 kVA, 0 – 380 V, 200 A – s výkonem 457 kVA, 0 – 580 V, 455 A 3. sady příslušných zatěžovacích odporníků a reaktorů: – možnost spojovat odpory 1 ?, 70 A sérioparalelně v různých kombinacích – reaktory 230 A, L = 1 – 12 mH nastavitelná ve skocích 4. sady stejnosměrných dynamometrů až do výko...

 • Spádová horizontální pec VEZ GF - 2.5 a měřící přípravek VEZ ETM - 1 pro zkoušky krystalizačních vla

  Spádová horizontální pec VEZ GF - 2.5 a měřící přípravek VEZ ETM - 1 pro zkoušky krystalizačních vla

  Horizontální spádová pec, vybavená dvojicí regulátorů teploty s možností nastavení teplotního gradientu. Součástí pece je přípravek VEZ ETM - 1, který se používá k proměřování teplotního gradientu uvnitř topného elementu, resp. v těsné blízkosti zkoušeného vzorku skla. Metodika měření a stanovení teploty liquidus, resp. stanovení krystalizačních vlastností odpovídá doporučení ASTM C829 - 81(86). Vzorky skla se ukládají do PtRh lodiček, ve kterých se podrobují definované teplotní expozici ve spádové peci. Po teplotní expozici a proměření gradientu teploty se vzorek vyjme z pece a podrobí se zkoumání optickým mikroskopem - tímt...

 • Certifikace a zkoušky letadel

  Certifikace a zkoušky letadel

  Letové vývojové i certifikační zkoušky provádí certifikované oddělení letové zkušebny. Kompletní vývoj letadel zahrnuje i zajištění certifikačního procesu, který je završen získáním certifikátu. Oddělení letové způsobilosti zajišťuje komunikaci s hlavními leteckými úřady: ÚCL České republiky, FAA pro USA nebo EASA pro Evropskou unii. Zabezpečujeme následující služby: - Získání certifikátu v kategorii malých letadel (do maximální vzletové hmotnosti 5700 kg) - Kompletní zabezpečení schválení instalací a modifikací - Zpracování certifikačních programů pro nová nebo modifikovaná letadla - Konzultační služby v obl...

 • Provozní zkoušky

  Provozní zkoušky

  Vývojová zkušebna je akreditovaná zkušební laboratoř dle ČSN ENISO/IEC 17025:2001 pro následující činnosti: - materiálové zkoušky tahem za okolní teploty - kovové materiály - stanovení tahových vlastností - plasty, plastové kompozity - střihové zkoušky svarových spojů - smykové zkoušky tahem - lepené spoje - zkoušky střídavým klimatem - konstrukční díly a celky automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu, povrchové úpravy a ochrany - korozní zkoušky v solné mlze - konstrukční díly a celky automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu, povrchové úpravy a ochrany - vibrační zkoušky - konstrukč...

 • Měření a zkoušky

  Měření a zkoušky

  MĚŘENÍ A ZKOUŠKY: Společnost používá postupy a technické prostředky splňující mezinárodní normy pro následující měření a zkoušky: - Měření pokrytí radiovým signálem venkovních a vnitřních prostor - Měření chyb na koaxiálních kabelech - Měření činitele stojatých vln na kabelových rozvodech a na anténách - Měření chyb na mikrovlnných spojích - Testování parametrů antén - Měření izolace antén - Zkoušky EMC - Měření výkonu na optických kabelech - Měření tloušťky povrchových úprav - Klimatické zkoušky zařízení

 • Zkoušky protikorozivní odolnosti zinkových povlaků

  •Zkouška s kondenzovanou vodou se solným roztokem, NaCl - SS DIN 50 021 •Zkouška s kondenzovanou vodou s SO 2 - DIN 50 018 •Zkouška s kondenzovanou vodou s proměnným klimatem - DIN 50 017 •Galvanovna je certifikována pro galvanické pokovování součástí pro automobilový průmysl dle požadavků norem DIN EN ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2009. V roce 2009 úspěšně proběhl již II recertifikační audit.

 • Zkoušky

  Laboratoř je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří s právem používat razítko sdružení. Na základě mezilaboratorního porovnávání výsledků spektrálních analýz obdržela laboratoř Osvědčení o způsobilosti, potvrzené Českým institutem pro akreditaci.

 • Zkoušky povrchových úprav

  - tloušťka - korozivní odolnost v solné mlze

 • Nedestruktivní zkoušky

  - vizuální metoda (NDT, VT) - ultrazvuková metoda (UT, EMAT) - elektromagnetické metody (ET,MFL) - magnetická metoda (MT) - kapilární metoda (PT) - prozařovací metoda (RT)

 • Mechanické zkoušky

  - tvrdosti podle Rockwell, Brinell, Vickers - tahem, trhem, rázem - vrubové houževnatosti

 • Mechanické zkoušky

  - tvrdosti podle Rockwell, Brinell, Vickers - tahem, trhem, rázem - vrubové houževnatosti

 • Mechanické zkoušky

  - tvrdosti podle Rockwell, Brinell, Vickers - tahem, trhem, rázem - vrubové houževnatosti

 • Vrty a čerpací zkoušky

  Zaměstnanci společnosti s odbornou způsobilostí k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem zajišťují projekty a dohled nad prováděním vrtných prací v terénu včetně vedení dokumentace, přebírek a komplexního vyhodnocení výsledků. Společnost má dlouhodobé zkušenosti s prováděním hydrogeologických průzkumných, jímacích a monitorovacích vrtů, dalších specielních vrtů pro tepelná čerpadla, odplyňovací vrty na skládkách, vrty prováděné v podzemních dílech (odvodňovací vrty, ventingové vrty atp.) a piloty. Provádění a vyhodnocování krátkodobých i dlouhodobých čerpací zkoušek a slug testů.

 • Zkoušky měření

  Samozřejmostí při provádění oprav elektrických strojů je provedení vstupní kontroly ke zjištění skutečného stavu stroje, zařízení před opravou. V průběhu oprav pak provádění mezioperačních zkoušek, které odhalí možné chyby v jakosti materiálu nebo chyby v technologii opravy. Každá oprava je zakončena závěrečnými zkouškami výstupní kontroly, dokladovanými zkušebním protokolem. Zákazník má možnost ovlivnit rozsah prováděných zkoušek. V rámci zkušebnictví a měření nabízíme sortiment zkoušek : - měření činných odporů - měření polarizačního indexu - měření izolačních stavů - měření ztrátového činitele tg ?...

 • Laboratorní zkoušky ve zkušebnách a laboratořích akreditovaných dle normy ČSN EN ISO / IEC 17025

  Oddělení: Mechanická zkušebna - Zjišťováníní základních mechanických vlastností kovových materiálů, součástí, polotovarů a spojů - Zkoušky tahem, rázem v ohybu, zkoušky tvrdosti - Zkoušky hlubokotažnosti plechů - Technologické zkoušky součástí a polotovarů - Poradenská činnost v oblasti materiálů a jejich zkoušení Oddělení: Metalografická a metalurgická laboratoř - Hodnocení makrostruktury a mikrostruktury ocelí, litin a neželezných kovů světelnou a elektronovou mikroskopií dle ČSN i zahraničních norem - Zhotovení a příprava metalografických vzorků - Hodnocení lomových ploch zkušebních těles i havarovaných dílů - ...

 • Zkušební pracoviště pro životnostní zkoušky

  Zkušební pracoviště pro životnostní zkoušky jsou tvořena souborem zařízení, určených pro dlouhodobé cyklické řízení elektrických točivých strojů v režimu naprázdno i v režimu volitelného zatížení v rozsahu výkonů od desítek wattů do stovek kilowattů.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zkoušky a certifikace personálu 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.