Podnikové informačné systémy (ERP) - Microsoft Dynamics NAV

Podnikové informačné systémy (ERP) - Microsoft Dynamics NAV

Prečo podnikový informačný systém?
- vytvorí podmienky na zvýšenie produktivity práce a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
- dostupnosť aktuálnych údajov v reálnom čase umožňuje efektívne riadenie, realistické plánovanie a prijímanie správnych operatívnych aj strategických rozhodnutí

Prečo Microsoft Dynamics NAV (predtým Navision)?
- tento komplexný informačný systém používa viac ako 300 000 spoločností po celom svete
- Microsoft Dynamics NAV je novými funkcionalitami a rozšíreniami podľa požiadaviek užívateľov, vďaka čomu bude Vaša práca ešte viac efektívna
- s Microsoft Dynamics NAV neostanete nikdy sami - Microsoft má v SR aj ČR sieť partnerov
- integrácia s ostatnými softvérovými technológiami (MS Office, MS Windows Server, MS Sharepoint Services či MS SQL server)
- neustále vyvíjaný a priebežne aktualizovaný
- jednoduché ovládanie, ktoré už poznáte z kancelárskeho balíka Microsoft Office
znásobí efekt investícií, ktoré ste už v minulosti do softvéru vložili

Prečo Telegrafia, a.s.?
- Telegrafia a.s. je po splnení prísnych podmienok držiteľom certifikátu Microsoft Gold competency partner a Microsoft Small Business Specialist, čo je pre Vás maximálnou zárukou kvality dodávaného riešenia
- naši odborne vyškolení a certifikovaní konzultanti majú bohaté skúsenosti s implementáciou špecifických riešení podľa potrieb zákazníka a sú pripravení ich využiť aj pri návrhu riešenia pre Vašu firmu
- ponúkame Vám riešenie podnikového informačného systému vytvorené na mieru podľa Vašich potrieb a prepojené s existujúcimi systémami vo Vašej firme, takže zhodnotíte aj predchádzajúce investície do softvéru
- prevádzkujeme aj vlastné vzdelávacie IT centrum, takže vieme zaškoliť Vašich zamestnancov


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Podnikové čerpací stanice

  Podnikové čerpací stanice

  Pro větší podnikové provozy případně pro vnitropodnikové čerpací stanice s prodejem externím zákazníkům je vyžadováno stavební povolení a souhrnné řešení stavby. Při umístění čerpací stanice PHM je nutné dodržet veškeré normativní minimální odstupové vzdálenosti a skloubit je s požadavky investora na maximální průjezdnost s využitím stávajících komunikací. Stacionární neveřejné čerpací stanice je tvořena skladovací dvouplášťovou nádrží řady NDN dle přání zákazníka vybavená kompletní technologií. Výdejní stojan je umístěn ve skříňce, příp. na nepropustné podestě s nášlapnými rošty, která plní funkci ekova...

 • PODNIKOVÉ A FINANČNÉ PORADENSTVO

  Poradenská činnosť vo sfére podnikania na Slovensku Súčinnosť a poradenstvo pri zakladaní akciových spoločností, rôznych súkromných podnikov rôznych iných foriem Finančné poradenstvo

 • Podnikové životné prostredie

  Podnikové životné prostredie

  Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám v rámci zabezpečenia požiadaviek právnych predpisov a základných povinností zamestnávateľov podľa zákona č. 223/2001 Z.z. v oblasti odpadového hospodárstva a podnikového životného prostredia ponúka : Rozsah služieb a činností v oblasti životného prostredia : - Zaradenie jednotlivých druhov odpadov, - Školenie zamestnancov z manipulácie s NO - Vypracovanie havarijného plánu pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, - Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre nakladanie s odpadmi - Vypracovanie POH, - Vytvorenie systému vedenia evidencie, - Zavedenie hlásenia, - Určenie miest na zhromažďovanie odpadov atď. - Poradens...

 • Podnikové akcie

  Podnikové akcie

  - Gala večery VIP party, recepcie - Firemné mítingy - Módne prehliadky, výstavy - Konferenčný a kongresový servis - Akcie na podporu predaja - Store check - Štandartný a komplexný merchandising - Reklamné banery, informačné panely - Dekorácie interiérov a exteriérov - Výroba tlačových materiálov - Grafika, tvorba web stránok - Výroba kostímov a rekvizít - Kvetinová a sadovnícka výzdoba - Darčekové služby

 • Dlhodobý majetok, odpisovanie (účtovné, daňové, komponentné), podnikové kombinácie ..., inventarizác

  - vymedzenie jednotlivých druhov dlhodobého majetku podľa účtovných predpisov - vymedzenie jednotlivých druhov majetku z daňového hľadiska - vymedzenie kategórií majetku, ktoré neupravujú účtovné ani daňové predpisy, ale aplikujú sa osobitné zákony - vymedzenie majetku, ktorý je vylúčený z odpisovania na daňové účely

 • Podnikové financie

  Hlavným cieľom v oblasti podnikových financií je vytvoriť čo najpriaznivejšiu finančnú štruktúru a podmienky transakcií pre našich klientov. Uvedená oblasť zahŕňa široké spektrum poskytovaných služieb, orientujúcich sa predovšetkým na riadenie nákladovosti a výkonnosti podnikov, komplexné reštrukturalizačné procesy a optimalizáciu cash flow managementu. Vďaka poznatkom a skúsenostiam z mnohých hospodárskych odvetví sme pripravení pomôcť našim klientom zrealizovať všetky typy transakcií. •Podnikové plánovanie / finančné modelovanie / štúdie realizovanosti •Controlling / výkazníctvo •Riadenie finančných rizík •Optimal...

 • Vnútropodnikové vzdelávanie

  Výhody vnútropodnikového vzdelávania: - obsah programov je vytvorený v spolupráci s klientom podľa jeho špecifických podmienok, - jednotlivé príklady sú priamo z praxe klienta, - zamestnanci si navzájom vymenia skúsenosti zo svojej práce, - kurzy podporujú otvorenú komunikáciu medzi zamestnancami, - neformálna atmosféra počas vzdelávania pomôže zlepšiť vzájomné vzťahy v kolektíve, - zamestnanci firmy prechádzajú jednotným systémom vzdelávania. Realizujeme vzdelávanie pre nasledovné skupiny: - všetky úrovne manažmentu - pracovné tímy - obchodné skupiny - asistentky a sekretárky

 • Vnútropodnikové účtovníctvo

  - vedenie vnútropodnikového účtovníctva a vypracovanie plánových a výsledných kalkulácií

 • Podnikové poradenstvo

  Podnikové poradenstvo: výber vhodnej formy spoločnosti v súvislosti s platnou legislatívou v rôznych krajinách.

 • Podnikové právo

  - poradenstvo pri zakladaní spoločných podnikov - stratégia podnikania na novom trhu - vytvorenie, zmena a zánik spoločnosti - príprava obchodných zmlúv rôzneho charakteru - právny audit

 • ERP - Podnikové informačné systémy

  Podnikové informačné systémy ERP (Enterprise resource planning) sú určené pre malé, stredné až veľké podniky, pre ich vedenie, manažérov, účtovníkov, nákupcov, správcov a pre všetkých, ktorí sa aktívne zapájajú do procesu plánovania a využitia zdrojov v podniku. Svojou funkcionalitou pokrývajú a automatizujú procesy od finančnej oblasti až po oblasť výroby. ERP systémy sú postavené na 2 - 3 vrstvovej architektúre klient – server, alebo na báze tenkého klienta s využitím internetového prehliadača. Ich zavedenie sprehľadní a zníži prevádzkové náklady spoločností, skvalitní rozhodovanie a podporí automatizáciu procesov. Riadenie finan...

 • Výskum podniku, podnikovej štruktúry, podnikovej klímy a kultúry

  Výskum v prostredí podniku je zameraný buď na podnik ako celok, alebo na funkčnosť a efektivitu jednotlivých subsystémov (sociálny, ekonomický, technický a podobne). V závislosti od veľkosti podniku najmä z hľadiska počtu zamestnancov realizujeme v podnikovej sfére výskum s využitím buď tzv. vyčerpávajúceho alebo výberového princípu. Predmetom výskumu v podniku je v závislosti od potrieb zadávateľa napríklad: - vhodnosť a efektivita socioprofesionálnej štruktúry podniku - spokojnosť a loajalita zamestnancov - funkčnosť a efektivita motivačného systému - systém vnútropodnikovej komunikácie a saturácia zamestnancov informáciami - podni...

 • Podnikové financie

  Podnik pri svojom fungovaní využíva kapitál svojich akcionárov, úverový kapitál poskytnutý bankami alebo držiteľmi dľžnych úpisov a vlastnú hotovosť naakumulovanú podnikaním. Pri obchodovaní podnik využíva rôzne nástroje na ochranu svojho vlastníctva najmä tak, aby sa nestalo že predá svoju produkciu a nedostane za ňu zaplatené, alebo naopak zaplatí za tovar a ten mu nebude dodaný. Preto v dodavateľských zmluvách využívajú partneri, najmä exportéri a importéri nástroje zaistenia ako sú akreditívy, inkasá, garancie, zmenky atď. Veľa krát spoločnosť nepozná všetky možnosti využitia týchto nástrojov a potrebuje odkonzultovať použitie toho...

 • Benefit pre zamestnancov - Podnikové životné poistenie

  Legislatívna úprava, ktorá začiatkom roka 2006 vstúpila do platnosti a umožnila právnickým osobám daňovo zvýhodniť príspevky na životné poistenie svojim zamestnancom sa od 1. 1. 2007 novelizovala. Z novely zákona vyplýva, že príspevok zamestnávateľa na dôchodkové sporenie zamestnanca formou životného poistenia nie je daňovým výdavkom zamestnávateľa. Aj napriek týmto zmenám mám riešenie, ako znížiť finančné zaťaženie zamestnávateľa, ktoré mu vznikne zrušením odpočítateľnej položky a naďalej využívať príspevky na životné poistenie zamestnancov ako motivačný prvok jeho sociálnej politiky. V čom je prínos zmeny zákona? Vý...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Podnikové informačné systémy (ERP) - Microsoft Dynamics NAV 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.