Implementácia riešení

Pre zákazníkov, ktorí chcú využívať všetky prednosti štruktúrovanej kabeláže ale ich spoločnosť sídli v budove v ktorej kabelážny systém nebol vybudovaný. Trasy sú pritom tvorené pomocou plastových alebo elegantných hliníkových káblových kanálov. Toto riešenie je plnohodnotné a spĺňa certifikačné požiadavky.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Implementácia prvkov OHSAS 18001

  Spoločnosť Safirs, s.r.o. svojím odborným poradenstvom pomáha organizáciam s dosahovaním a zabezpečovaním vhodného systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na sprísnenú legislatívu a narastajúci záujem. Za účelom zaistenia vhodného systému BOZP nepostačuje len jednoducho splniť požiadavky právnych predpisov, ale je potrebné odhaliť aj mnohé iné riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie na pracovisku. V neposlednom rade je potrebné aktívne zapojiť do systému zamestnancov organizácie, kedže BOZP sa dotýka každého jedného z nich. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz aj na zlepšovanie pracovných podmienok v oblasti BOZP, kde jedným...

 • Implementácia a lokalizácia ERP riešení

  Spoločnostiam, ktoré vedú svoje účtovníctvo v softvéri SAP alebo MS Dynamics NAV (Navision) dokážeme pomôcť s nastavením účtovníctva do daných softvérov. V rámci implementácie a lokalizácie softvérov vykonávame nasledovné aktivity: - Počiatočné nastavenie systému vzhľadom na účtovníctvo (nastavenie účtovných osnov podľa lokálnej legislatívy) - Namapovanie účtovnej osnovy materskej spoločnosti na lokálne účtovníctvo, skĺbenie požiadaviek materskej spoločnosti a lokálnej legislatívy - Nastavenie účtovných procesov - Kontrola nastavenia systému

 • Know-how : tvorba a implementácia

  Know-how : tvorba a implementácia

  Koncepčné a systémové know-how: - vytvorenie vízie, filozofie a posolstva podnikateľského zámeru - vypracovanie rámcového plánu podnikateľského zámeru so strategickým cieľom: bežná prevádzka - analýza návratnosti výdavkov - špecifikácia potrebných podsystémov podnikateľského zámeru - vypracovanie plánov na zabezpečenie podsystémov - špecifikácia rizikových faktorov podnikateľského zámeru - vypracovanie plánu krízového manažmentu vzhľadom na rizikové faktory - vypracovanie logistickej koncepcie prípravnej a realizačnej fázy podnikateľského zámeru - vypracovanie plánu logistickej postupnosti jednotlivých etáp podnikateľského zá...

 • Vývoj a implementácia softvéru

  Naše riešenia pokrývajú oblasť manažérskych informačných systémov, teda systémov slúžiacich pre podporu rozhodovacieho procesu ale aj úzko špecializované odvetvové riešenia.Našou snahou je poskytovať produkty a služby,ktoré v maximálnej možnej miere uspokoja požiadavky a potreby klientov a dokážu sa im prispôsobiť. Dôraz kladieme predovšetkým na kvalitu vyhotovenia jednotlivých riešení i samotný prístup ku klientom od analýzy až po realizáciu a následnú podporu.

 • Tvorenie a implementácia softwarových riešení

  Pri tvorení a implementácii softwarových riešení náš kolektív sa spolieha na nasledujúce princípy: - Študovanie potrieb zákazníka do detailov; - Projektovanie optimálnych riešení na základe ceny a potrebného na realizáciu času; - Odsúhlasenie detailov projektu na každom etape so zákazníkom; - Prísna organizácia procesu výroby a testovania, dodržiavanie termínov; - Implementácia a ďalšie sprevádzanie hotového riešenia. Základne činnosti spoločnosti: - Tvorenie softwaru (medzi tým také známe produkty ako Exstora a Skincrafter); - Tvorenie Web 2.0 proektov (SaaS); - Dizajn a výroba internetových stránok; - Komplexná pomoc v propagácii in...

 • Implementácia zmien IT

  - po úspešných testoch sa pristúpi k implementácií, súčasťou ktorej je tvorba dokumentácie implementovaného riešenia.

 • Vývoj a implementácia vlastného software na zákazku

  Poskytujeme - komplexné poradenstvo a služby v IT oblasti - precíznu analýzu a návrhy vnútofiremných informačných systémov - informačné a logistické počítačové systémy šité na mieru - špičkovú kvalitu na základe dlhodobých skúseností - riešenia využívajúce najnovšie technológie - internetové a intranetové portály - bezpečnostné riešenia pre vašu počítačovú sieť - 24 hodinový servis 7 dní v týždni pre naše produkty Umožníme Vám - archiváciu, triedenie a spracovávanie informácií takým spôsobom, aby boli prístupné všade tam, kde ich treba a vždy, keď ich treba - lepšiu informovanosť medzi jednotlivými zložkami a ef...

 • Implementácia štíhleho manažmentu

  Pod implementáciou projektov sa mieni realizácia činností a úloh vopred definovaných manažmentom podniku prostredníctvom nástrojov a techník štíhleho manažmentu na základe výrobného systému Toyoty. Cieľom implementácie projektového teamu je dosiahnuť vopred definovaný a kvantifikovaný cieľ. Manažment podniku si môže zvoliť počet a postupnosť realizácie jednotlivých projektov, pričom Cassis consult vopred navrhne manažmentu poradie realizácie jednotlivých projektov za účelom dosiahnutia čo najrýchlejšej a maximálnej efektivity. Projekty sú realizované spravidla na týždennej maximálne dvojtýždennej báze v závislosti od týchto ch...

 • Implementácia podnikových informačných systémov

  Či už riadite malú firmu, oddelenie alebo veľký podnik, potrebujete mať pre svoje každodenné rozhodovanie aktuálne a presné informácie. K tomu, aby ich získavanie nebolo zdĺhavým procesom s neistým výsledkom, slúži prepracovaný nástroj - podnikový informačný systém. Nástroj pre plánovanie a riadenie podnikových zdrojov ERP systém (Enterprise Resource Planning), ktorý previaže jednotlivé agendy spracovávané v každej firme, komplexne podporí hlavné podnikové procesy a poskytne vám potrebné informácie vrátane nevyhnutných súvislostí.

 • Príprava a implementácia projektov

  Programové obdobie 2007-2013 je pre SR novým programovým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať finančné zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania. V novom rozpočtovom a programovacom období bude Slovensko len prostredníctvom Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu mať možnosť čerpať cca 400 mld. Sk, ďalších cca 90 mld. SK bude z Európskeho poľnohospodárskeho fondu. Ďalšie finančné prostriedky budú k nám smerovať prostredníctvom komunitárnych programov, priamych platieb a pomocí, ako aj špeciálnych účelových grantov riadených priamo Bruselom. Čerpanie uvedených finančných prostriedkov je podmienené existenciou kvalitných p...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Implementácia riešení 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.