Predaj solárnych kolektororv

Predaj solárnych kolektororvPredaj solárnych kolektororv 2Predaj solárnych kolektororv 3Predaj solárnych kolektororv 4Predaj solárnych kolektororv 5

Naše solárne kolektory Akysun® jednoduché na obsluhu vám umožnujú zdarma využívat energiu zo slnka zohrievaním vody v bunkách.
Spolu s našimi 20-rocnými skúsenostami v tejto oblasti bol už tento produkt nainštalovaný na tisícoch a tisícoch metrov zeme v Európe a predstavuje nákladovo efektívne a ekologické riešenie na vyhrievanie bazénov a vody v domácnostiach.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Montáž solárnych panelov na kľúč už od 2.500 € - 3 ks panelov s 300 litrovým zásobníkom

  Montáž solárnych panelov na kľúč už od 2.500 € - 3 ks panelov s 300 litrovým zásobníkom

  Cenová ponuka už do 30 sekúnd. Ponuka obsahuje: Poradenstvo a obhliadku Dodanie materiálu zo skladu Montáž

 • Montaz solárnych elektrárni

  Montaz solárnych elektrárni

  Ponúkam kompletnú realizáciu PV - projektov na kluč

 • Výstavba elektrarni, popskytovanie úverov, monáž solarnych ohrevov

  Výstavba Elektrárni, solárnych ohrevov, solarné kolektory - montáž + výroba, zabezpečenie dodávku elektryni. Zrealizujeme ubytovanie, podnájom, kupu - predaj bytu,domu.

 • Predaj solárnych zostáv

  - Zostavy s PLOCHÝMI kolektormi - Zostavy s VÁKUOVÝMI kolektormi - Zostavy s tepelným čerpadlom

 • Regulátory solárnych systémov

  Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia nezodpovedá požiadavkám okamžitej potreby energie. Z tohoto dôvodu je nutné, aby sa slnečná energia akumulovala. Riadenie ukladania slnečnej energie do zásobníka zabezpečujú elektronické regulátory solárneho systému. Z funkčného hľadiska musia zabezpečiť v prípade vhodných pracovných podmienok prenos získaného tepla do zásobníka. Súčasne musia zabrániť vynášaniu tepla zo zásobníka a zabezpečiť dodržanie bezpečných teplôt v zásobníku. Je niekoľko spôsobov ako sa tieto požiadavky dajú zabezpečiť. V solárnych systémoch sa predpokladá použitie čerpadla na obeh teplonosného nemrznúceho médi...

 • Výstavba solárnych parkov

  Prevádzame kompletné dodávky montážnych prác pre investorov ale aj pre subdodávateľov, ktorý si zabezpečujú vlastnú technológiu. a. montáže konštrukcii a panelov b. montáž a oživenie DC časti a NN rozvodov c. montáž VN rozvodov s pripojením do siete d. montáž uzemňovacej sústavy e. inštalácia monitorovacieho systému f. inštalácia zabezpečovacieho systému elektrárne

 • Software Solar -Program určený na ovládanie solárnych systémov

  Software Solar -Program určený na ovládanie solárnych systémov

  Program Solar je určený na ovládanie solárnych systémov s regulátormi DUEL. Umožňuje zobrazenie aktuálneho stavu solárneho systému, grafické zobrazenie denných teplôt, štatistické spracovanie dodanej slnečnej energie, zobrazenie, nastavenie a tlač parametrov a nameraných hodnôt v systéme.

 • Regulátor trojokruhových solárnych systémov DX4306.DIN

  Regulátor trojokruhových solárnych systémov DX4306.DIN

  Regulátor DX4306.DIN je určený na reguláciu trojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii tri pomocné reléové výstupy, ktoré je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla alebo cirkulačného čerpadla. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev. Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému. Je taktiež možné pripojiť ho k PC. Montuje sa na DIN 35 mm lištu.

 • Regulátor dvojokruhových solárnych systémov DX4304.DIN

  Regulátor dvojokruhových solárnych systémov DX4304.DIN

  Regulátor DX4304.DIN je určený na reguláciu dvojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii dva pomocné reléové výstupy, ktoré je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla alebo cirkulačného čerpadla. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev. Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému. Je taktiež možné pripojiť ho k PC. Montuje sa na DIN 35 mm lištu

 • Regulátor jednoduchých solárnych systémov DX4302.DIN

  Regulátor jednoduchých solárnych systémov DX4302.DIN

  Regulátor DX4302.DIN je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii pomocný reléový výstup, ktorý je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla alebo cirkulačného čerpadla. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev. Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému. Je taktiež možné pripojiť ho k PC. Montuje sa na DIN 35 mm lištu.

 • Regulátor trojokruhových solárnych systémov DX4303

  Regulátor trojokruhových solárnych systémov DX4303

  Regulátor DX4303 je určený na reguláciu trojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii dva pomocné reléové výstupy, ktoré je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla alebo cirkulačného čerpadla. Má možnosť štartu pomocou pripojeného tlakového snímača V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev. Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému. Je taktiež možné pripojiť ho k PC.

 • Regulátor trojokruhových solárnych systémov DX4233

  Regulátor trojokruhových solárnych systémov DX4233

  Regulátor DX4233 je určený na reguláciu trojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii tri pomocné reléové výstupy, ktoré je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla, cirkulačného čerpadla, ekvitermické ovládanie zmiešavacieho ventila a týždenný termostat. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev. Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému. Je taktiež možné pripojiť ho k PC.

 • Regulátor dvojokruhových solárnych systémov DX4232

  Regulátor dvojokruhových solárnych systémov DX4232

  Regulátor DX4232 je určený na reguláciu dvojokruhových solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v jednotlivých okruhoch na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii dva pomocné reléové výstupy, ktoré je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, termostat, ovládanie krbového čerpadla, cirkulačného čerpadla, ekvitermické ovládanie zmiešavacieho ventila a týždenný termostat. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocný ohrev. Prístroj meria množstvo dodanej tepelnej energie a uchováva históriu činnosti solárneho systému. Je taktiež možné pripojiť ho k PC.

 • Regulátor solárnych systémov DX4102

  Regulátor solárnych systémov DX4102

  Regulátor DX4102 je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v zásobníku na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii pomocný reléový výstup, ktorý je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, alebo cirkulačné čerpadlo. Pomocou štyroch snímačov teploty, ktoré sú súčasťou dodávky, sníma teplotný rozdiel medzi kolektormi a zásobníkom, teplotu na spätnom potrubí kolektorov a teplotu v hornej časti zásobníka. V prípade splnených podmienok zapína, resp. vypína solárne čerpadlo s možnosťou regulácie jeho otáčok. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocn...

 • Regulátor solárnych systémov DX4102

  Regulátor solárnych systémov DX4102

  Regulátor DX4102 je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v zásobníku na požadovanú teplotu. Okrem toho má k dispozícii pomocný reléový výstup, ktorý je možné použiť ako pomocný ohrev, sekundárne čerpadlo, alebo cirkulačné čerpadlo. Pomocou štyroch snímačov teploty, ktoré sú súčasťou dodávky, sníma teplotný rozdiel medzi kolektormi a zásobníkom, teplotu na spätnom potrubí kolektorov a teplotu v hornej časti zásobníka. V prípade splnených podmienok zapína, resp. vypína solárne čerpadlo s možnosťou regulácie jeho otáčok. V prípade nedostatku slnečnej energie zapína pomocn...

 • Regulátor solárnych systémov DX4201.D

  Regulátor solárnych systémov DX4201.D

  Regulátor DX4201.D je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v zásobníku na požadovanú teplotu. Prístroj je bezobsluhový Pomocou dvoch snímačov teploty, ktoré sú súčasťou dodávky, sníma teplotný rozdiel medzi kolektormi a zásobníkom. V prípade splnených podmienok zapína, resp. vypína solárne čerpadlo s možnosťou regulácie jeho otáčok. Prístroj uchováva históriu činnosti solárneho systému.

 • Regulátor solárnych systémov DX4201

  Regulátor solárnych systémov DX4201

  Regulátor DX4201 je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v zásobníku na požadovanú teplotu. Prístroj je bezobsluhový Pomocou dvoch snímačov teploty, ktoré sú súčasťou dodávky, sníma teplotný rozdiel medzi kolektormi a zásobníkom. V prípade splnených podmienok zapína, resp. vypína solárne čerpadlo s možnosťou regulácie jeho otáčok. Prístroj uchováva históriu činnosti solárneho systému.

 • Regulátor solárnych systémov DX4101

  Regulátor solárnych systémov DX4101

  Regulátor DX4101 je určený na reguláciu jednoduchých solárnych systémov, kde zaručuje automatický ohrev teplej vody v zásobníku na požadovanú teplotu. Je to v princípe analógový diferenčný regulátor, ktorého činnosť je emulovaná na mikroprocesore. Regulácia je typu ON-OFF. Pomocou dvoch snímačov teploty, ktoré sú súčasťou dodávky, sníma teplotný rozdiel medzi kolektorovým poľom a zásobníkom a v prípade splnených podmienok zapína, resp. vypína obehové čerpadlo. Pri prehriatí kolektorov je obehové čerpadlo automatický vypnuté, až do času, keď dôjde k samovoľnému vychladeniu kolektorov na pracovnú teplotu. Prístroj pracuje na zákla...

 • Servis solárnych systémov

  Servis solárnych systémov

  Prevádzame obhliadky a servis už existujúcich solárnych systémov (všetky typy plochých slnečných kolektorov namontované od roku 1985). V prípade potreby navrhneme najekonomickejšie riešenie servisu, resp. vylepšenia už existujúcej solárnej zostavy

 • Príslušenstvo k inštalácii solárnych kolektorov

  Príslušenstvo k inštalácii solárnych kolektorov

  - Izolácia- 1 bm - Ohybná prepájacia zostava + kábel - Zásuvka pre montáž snímača teploty - Solárna kvapalina - Glikol - Úchyt jednotlivý do plechovej krytiny - Úchyt dvojitý do plechovej krytiny - Úchyt jednotlivý do keramickej a betónovej krytiny, regulovaný, nerez - Spodné skrutky na upevnenie montážnej lišty - Matica s podložkou - M8 skrutku - Poistná matica - Elektrický ohrievač - Elektrický ohrievač 3,0 kW 230/240V - Lemovanie jednotlivého kolektora VBP/VEP, jednotlivé, vlnité - Solárna expanzná nádoba - Solárna Expanzná nádoba 18 l 3 / 4 rozsah teplôt -10 ° C až 140 ° C, 8 bar - Expanzná nádoba TÚV - Bezpečnostný ventil ...

 • Realizácia solárnych zostáv

  Realizácia solárnych zostáv

  Ponúkame realizáciu solárnych zostáv na ohrev TUV a dokurovanie. Ponúkame na predaj ploché vákuové kolektory, ktoré majú ďaleko lepšiu efektivitu ako trubicové. Ponúkame aj cenovo dostupnejšie ploché kolektory s minerálnou izoláciou, ktoré vedia pokryť až 80% potreby TUV.

 • Kompletná výstavba solárnych elektrární

  Kompletná výstavba solárnych elektrární

  Zaoberáme sa výrobou kotviacich a spojovacích prvkov pre solárne panely - 3D simulácia rozloženia konštrukcií a panelov na pozemku na základe požiadaviek investora - Návrh konštrukcií na základe rozmeru a počtu solárnych panelov, statického zaťaženia, umiestnenia s ohľadom na región a tvar pozemku - Laserové zameranie a presné vytýčenie uloženia panelov na danom pozemku v rámci nerovností plochy - Technológia na ukotvenie zemných prvkov do rôznych podloží - Stavba nosnej oceľovej konštrukcie - Uloženie a upevnenie solárnych panelov

 • Akumulátory solárnych kolektorov

  Stacionárne využitie: Solárne mestské lampy, profesionálne solárne pumpy.

 • Návrhy solárnych ohrevov

  •poradenstva •navrhnutia zostavy •dodania tovaru až k Vám domov •montáž zariadení •preskúšanie a spustenie systému •záručný a pozáručný servis •pomoc pri vybavení štátnej dotácie

 • Dodávka a montáž slnečných kolektorov a solárnych systémov

  Dodávka a montáž slnečných kolektorov a solárnych systémov

  Dodávame a montujeme slnečné kolektory na ohrev vody pre rodinné domy, bytové spoločenstvá, reštaurácie, hotely a penzióny. Montujeme predohrev kúrenia a ohrev bazénov....

 • Rúrky na inštaláciu solárnych systémov

  Na inštaláciu solárnych systémov využívame len najkvalitnejšie materiály a veľmi prísne inštalačné štandardy. Vzhľadom na to, že solárny systém musí fungovať mnoho rokov, snažíme sa predchádzať rôznym problémom s tesnosťou systému. Z tohto dôvodu používame čo najmenej spojov; ak používame spoje, tak spojenie potrubí vykonávame lisovaním zastudena. Pri inštalácii nepoužívame otvorený oheň, čím znižujeme riziko možnosti vzniku požiaru. Na dlhšie trasy používame rúrky, ktoré sú vcelku a už s izoláciou, ktorá je určená pre solárny okruh. Používame tri typy priemerov potrubí. Paralelné zvlnenie umožňuje jednoduché ohýbanie rú...

 • Predaj a montáž solárnych kolektorov

  Spoločnosť sa zameriava na výrobu a predaj solárnych kolektorov.

 • Predaj solárnych systémov

  Kolektor TS 300 - Štandardný vertikálny kolektor vhodný na prípravu OPV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie a pod. Kolektor TS 310 - Štandardný vertikálny kolektor so sníženými tepelnými stratami a s vyšším energetickým ziskom oproti TS 300. Kolektor TS 330 horizontálny - Štandardný kolektor určený na horizontálnu montáž (na fasády budov, balkónov, rovné strechy vysokých budov a pod.) Kolektor TS 400-vákuový - Plochý vákuový kolektor, určený pre špeciálne aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje vyššia výstupná teplota teplonosného média a vyšší energetický zisk počas chladných mesiacov roka.

 • Predaj solárnych systémov

  - Držáky slunečních kolektorů - Čerpadlové skupiny - Příslušenství slunečních kolektorů - Solární regulátory - Solární sestavy - Zásobníky a dohřev vody

 • Predaj solárnych kolektororv

  Solárný kolektor pokryje 60-70 % energie potrebnej na prípravu teplej vody ! Trubicové vákuové slnečné kolektory! - So slnečným kolektorom môžeme priamo využiť slnečnú energiu na prípravu teplej vody. - Zo slnka získanú energiu, solárny systém spracuje na prípravu spotrebnej vody. - Aj v zamračenom počasí systém funguje. - Solány systém pracuje s uzavretými vakuovanými trubicami. - Ekologicky čistý systém.

 • Predaj solárnych systémov

  Predaj solárnych systémov

  - ohrev vody - ohrev vody a kúrenie

 • Predaj solárnych panelov

  Predaj solárnych panelov

  - ploché - turbínové

 • Predaj solárnych systémov

  Predaj solárnych systémov

  - solárne zostavy - slnečné kolektory - solárne čerpadlové jednotky - riadiace jednotky - expanzné nádoby - zásobníky vody - ostatné príslušenstvo - solár

 • Predaj solárnych systémov

  Predaj solárnych systémov

  - solárne zostavy - tlakové systémy - netlakové systémy - zásobníky - príslušenstvo

 • Predaj, montáž a servis vákuovo - trubicových solárnych kolektorov

  Predaj, montáž a servis vákuovo - trubicových solárnych kolektorov

  Zabezpečujeme predaj, montáž a servis vákuovo - trubicových solárnych kolektorov SES GM 70 - 1900. Solárny kolektor pozostáva z 10 ks vákuových solárnych trubíc, ktoré pracujú na osvedčenom systéme heat pipe. To zabezpečuje kolektoru dosahovať vysoké solárne zisky počas celého roka, nezáväzne od vonkajšej teploty (-50 do 250 stupňov Celzia). - na ohrev teplej vody - na výrobu elektrickéj energie * konštrukcie a montážne systémy (statické, 1-osové, 2-osové) * PV moduly (panely od 80 do 230W) * Inventory DELTA * a iné príslušenstvo

 • predaj a motáž solárnych panelov

  Vážený obchodný partner. Hľladáme touto cestou záujemcov o obchodné zastúpenie našej spoločnosti pre predaj a montáž nám ponúkaných produktov. Ponúkame Vám moderné technológie v oblasti solárnych ohrevov. Je to velmi zaujímavá oblasť podnikateského prostredia nakoľko vytvára viac než zaujímavé zisky , pretože obor solárnych systémov je najlepšie sa se rozvíjajúcim oborom s obrovským potenciálom, ktorý má zaručene velmi dlhú budúcnosť.

 • Predaj tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov

  Predaj a montáž tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda, predaj a montáž vákuových trubicových solárnych kolektorov s priamym prietokom, s priemerom trubíc 100mm, s možnosťou montáže na strechu aj priamo zvisle na fasádu, minimálne straty vďaka vakuu a výbornej izolácii.

 • Kompltné riešenie solárných panelov

  Návrhy: - Štúdie realizovateľnosti fotovoltaických systémov - Návrh najvhodnejšej technológie - Spracovanie ekonomických výpočtov efektívnosti Realizácie: - Výber vhodných pozemkov a ich výkup pre potreby realizácie FVE - Vypracovanie autorizovanej projektovej dokumentácie fotovoltaického systému - Vybavenie stavebného povolenia - Realizácia fotovoltaického systému na kľuč - Zaistenie pripojenia fotovoltaického systému u distribučnej spoločnosti - Vybavenie licencie pre predaj elektriny u Energetického regulačného úradu Financovanie: - Pomoc pri zaistení financovania projektu - Spracovanie žiadosti dotáciu z fondov ...

 • Návrh, montáž a servis solárnych systémov

  - zaoberáme sa návrhom, montážou a servisom solárnych systémov

Zabezpečujete rezivo, guľatinu?

Zabezpečujete rezivo, guľatinu?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Predaj solárnych kolektororv 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.