Komplexní údržba elektrického zařízení nn a vn, včetně zařízení mar

Komplexní údržba elektrického zařízení nn a vn, včetně zařízení mar

Vyhrazená elektrická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám zkouškám, revizím a údržbě v souladu s vyhláškami a normami. Nabízíme ucelený systém péče o vyhrazené elektrické zařízení, včetně obsluhy, prediktivní údržby, diagnostiky, oprav elektromotorů, revizí, tvorby projektové dokumentace apod. Systém jakosti, EMS a bezpečnosti práce je certifikován podle norem ISO. Technické i personální zajištění firmy umožňuje provádět údržbu, servis a opravy na širokém sortimentu provozovaného elektrického zařízení nn i vn v průmyslu zejména v chemických a energetických podnicích. Údržbu jsme schopni zajišťovat prostřednictvím sesterské firmy OKMP i na zařízení MaR.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Komplexní audit stlačeného vzduchu

  Standardní audit zahrnuje: - Analýzu stávajícího systému stlačeného vzduchu - Týdenní sběr dat o systému - Měření úniků - Komplexní zprávu s doporučeními Komplexní zpráva - Zhodnocení stávajícího vybavení systému stlačeného vzduchu - Výpočet ceny 1m3 stlačeného vzduchu - Stanovení množství úniků - Doporučení pro snížení energetických nákladů a nákladů na údržbu

 • Komplexní logistika

  - zabezpečení komplexní logistiky a přepravy - stěhování, manipulace a jeřábové práce související s uložením technologie na místo určení

 • Komplexní dodávky interiérů na klíč

  • výroba nábytku z masivního dřeva, dýhy, laminových desek a HPL folií • nábytek do dětských pokojů, kuchyní, obývacích místností, ložnic, předsíní • dodávky podlah, schodů, interiérových dveří • skleněné příčky, osvětlení, návrhy a realizace koupelen • repase nábytku a interiérů • sedací nábytek • návrhy interiérů rodinných domů, restaurací, veřejných prostor a kanceláří • kvalita, nápady, kreativita • individuální profesionální přístup

 • Komplexní služby pro správce technické infrastruktury

  Naše společnost poskytuje komplexní služby pro správce technické infrastruktury (TI) zahrnující sjednocení dokumentace, podporu projektové činnosti, pořizování dat do GIS, poradenství, apod. V oblasti geodat jsme schopni poskytovat služby od definice potřeb zákazníka, přes pořízení dat, jejich údržbu, publikaci a integraci s jinými systémy. Tyto služby jsou podpořeny za využití technologie mapového serveru MAWIS.

 • Komplexní služby v zahraničí

  - servis DDP Rusko - zajištění dodání zboží až ke konečnému klientovi včetně vyřízení všech dovozních formalit a zaplacení cla, možnost vyřízení všech potřebných certifikátů Pojištění - standardní pojištění nákladů na základě CMR mezinárodních podmínek - možnost individuálního all riskového připojištění prostřednictvím smluvní pojišťovny Allianz na klientem stanovenou hodnotu zboží - pojištění všech přepravovaných zásilek bez ohledu na cílové destinace Celní odbavení zásilek - celní odbavení zboží v dovozu a vývozu - zastupování v celním řízení - zajištění celního dluhu - zprostředkování odba...

 • Komplexní řešení automatizace

  Na základě Vaší poptávky Vám vypracujeme nabídku na komplexní řešení automatizace v různých oborech průmyslu - zařízení pro automobilový průmysl, výroba jednoúčelových strojů a linek, těžkého strojírenství a hutních zařízení a to: - nového, rekonstruovaného či modernizovaného stroje - zařízení nebo celé linky - montážní, lakovací, testovací atp. - jedno a víceúčelového výrobního a testovacího stroje - elektrické obloukové, žíhací, ohřívací, hlubinné a pánvové pece - kontilití, rovnací a dělící linky Nabídka zahrnuje detailní technické řešení včetně cenové kalkulace a grafického zpracování.

 • Komplexní nastavení Google Analytics

  Měřicí systém Google Analytics nabízí spoustu možností a statistik, při jejichž vhodném nastavení získáte pro své rozhodování cenné a nezastupitelné informace. Naše dlouhodobé zkušenosti ale ukazují, že naprostá většina webů má měření chybně realizované a provozovatelé využívají z potenciálu Google Analytics jen nepatrný zlomek. Pomůžeme vám vaše měření správně nastavit a ze svých dat vytěžit více. - Založíme nový Analytics účet, pokud jej ještě nemáte. Provedeme důkladnou revizi celého měření u již existujícího účtu. - Přizpůsobíme konfiguraci Analytics specifikům vašeho webu i vašim zvláštním potřebám....

 • Komplexní služby v oblasti robotizovaných systémů FANUC

  Komplexní služby v oblasti robotizovaných systémů FANUC

  Díky své nabídce robotů pokrývá firma FANUC potřeby mnohých průmyslových aplikací. Každý den pracuje na celém světě více než 160 000 robotů FANUC, spolehlivých na 99,9. FANUC dále nabízí širokou nabídku softwaru pro roboty a programovacích offline produktů pro zlepšení spolehlivosti a kvality automatizace. Výrobci a distributoři automobilů a odborníci z potravinářského či strojního průmyslu využívají žluté roboty ve své strategii automatizace. Zajišťujeme: * Analýzu požadavku zákazníka * Vypracování projektu * Konstrukční činnost * Zajištění výroby * Montáž * Aplikace * Uživatelské školení * Servesní...

 • Komplexní dodávky opláštění budov

  Komplexní dodávky opláštění budov

  Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se stavebními firmami, jejich dodavateli, ale hlavně k úzké vazbě na firmu jsme schopni zajistit kompletní dodávku opláštění budov a to jak od výroby oken, kazet apod., tak přes jejich lakování práškovou barvou až po montáž na stavbě.

 • Služby - Komplexní péče o hydraulické náplně

  Služby - Komplexní péče o hydraulické náplně

  Naším prvořadým cílem je zvýšení spolehlivosti Vašeho zařízení a následné snížení ztrát z nevýroby. Jedním ze základních nástrojů napomáhajícím k dosažení tohoto cíle je komplexní péče o hydraulické náplně. Úroveň kvality náplně podstatně ovlivňuje životnost a spolehlivost celého hydraulického systému. Naší snahou je dosažení optimální úrovně kvality náplně. K tomu využíváme diagnostických sytémů Parker CM20 (čistota oleje) a Parker H2Oil (obsah vody). Tyto základní informace o čistotě a obsahu vody doplňujeme o data z rozborů prováděných laboratořemi. Všechny získané údaje shromažďujeme a sledujeme trendy a...

 • TotalRapidPrepTM TRP - komplexní řešení s extrakcí

  TotalRapidPrepTM TRP - komplexní řešení s extrakcí, čištěním a zakoncentrování; PLETM + PowerPrepTM CLEAN + PowerVapTM. Excelentní výtěžky a opakovatelnosti jdou v ruku v ruce s nekompromisně krátkou dobou přípravy!

 • Komplexní vedení účetnictví

  - účetní knihy, sestavy, evidence, přehledy, banka, pokladna - evidence a správa pohledávek a závazků - evidence a správa majetku - zpracování účetní závěrky - inventarizace - interní směrnice

 • Studie odtokových poměrů zaměřené na komplexní řešení a využití vody vkrajině

  Vrámci ucelených povodí jsou zpracovávány studie odtokových poměrů zaměřené na komplexní řešení a využití vody vkrajině. Na základě srážko-odtokových modelů je posuzována retenční schopnost krajiny. Vytipována jsou místa vhodná pro zadržení vody v krajině, navrhována jsou protierozní opatření a vyhodnocován je vliv lidské činnosti v povodí na množství a čas odtoku srážkové vody do uzávěrového profilu. Studie odtokových poměrů, srážko-odtokové modely a matematické modelování proudění vody jsou podkladem pro návrh konkrétních technických a přírodě blízkých opatření orientovaných naminimalizaci negativních účinků vo...

 • Komplexní zajištění provozu vleček

  Provozování dráhy a drážní dopravy je dnes po stránce legislativní i technické poměrně složitá záležitost. Mnoho subjektů vnímá tuto oblast jako nutné zlo a přitom zajištění této činnosti odbornou firmou může naopak přinést toliko neustále žádané úspory nákladů. Tento náš produkt obsahuje komplexní projekt od vypracování technologie přes veškeré legislativní náležitosti, cenové kalkulace a smluvní záležitosti. Takto zpracovaný projekt bude po souhlasu zákazníka předán k realizaci našim partnerům a pravidelně validován.

 • Komplexní řešení pri výrobe nástrojov a foriem

  Komplexní řešení pri výrobe nástrojov a foriem

  Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout komplexní služby, které zahrnují: - konstrukci - výrobu formy nebo nástroje - doladění, optimalizaci - sériovou výrobu výlisků - údržbu a montáž

 • Fermoplus - KOMPLEXNÍ VÝŽIVA PRO KVASINKY

  FERMOPLUS je zástupce nové generace komplexní výživy, která dokáže při správně určené a aplikované dávce zajistit v moštu dostatečné množství okamžitě asimilovatelného dusíku (APA) a dovézt kvašení bez problémů do konce. Použitím se též velmi snižuje riziko tvorby H2S (sirky) a zvyšuje organoleptická kvalita vína. FERMOPLUS se vyrábí v několika druzích podle jejich určení: blanc, blanc varietal, rose, rouge, premier cru, ecorcell, généreux, integrateur.

 • Komplexní odpadové hospodářství

  Co zahrnuje? - periodický, mimořádný odvoz a odstranění odpadu - odstranění a odvoz odpadu formou VOK kontejnerů, klecí, lisovacích kontejnerů - odstranění a odvoz nebezpečných odpadů - odstranění a odvoz důvěrných dokumentů - odstranění a odvoz ostatních odpadů - komplexní vodohospodářské služby včetně ekologického odstranění (údržba tukových lapolů, vzorkování a analýzy, čištění a revize běžných kanalizací, čištění dešťových štěrbinových kanálků) - čištění a úklid venkovních ploch (zimní, letní údržba) - dlaždičské práce, živičné práce, údržba zeleně - vedení a zpracování souhrnné e...

 • Dopravníkové systémy a jednotky v komplexním řešení

  Dopravníkové systémy a jednotky v komplexním řešení

  Varianty dopravníků v nerezovém provedení vyhoví náročným hygienickým požadavkům v oblasti potravinářství. Vhodné též do mokrého prostředí, odolávají organickým nečistotám.

 • Komplexní rekonstrukce vodárenských zařízení

  Komplexní rekonstrukce vodárenských zařízení

  Společnost AQUA-STYL zajišťuje komplexní rekonstrukce a modernizace v oblasti vodárenských zařízení v rozsahu: - výměna zastaralých technologických zařízení včetně nejmodernějších povrchových úprav (záruka 10 let) - modernizace systému řízení v návaznosti na vodárenský dispečink

Ponúkate obalové, baliace materiály?

Ponúkate obalové, baliace materiály?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Komplexní údržba elektrického zařízení nn a vn, včetně zařízení 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.