Monitorovací systémy

Monitorovací systémyMonitorovací systémy 2Monitorovací systémy 3Monitorovací systémy 4

PRONIX s.r.o. je předním integrátorem systémů napájení zaměřeným na dodávky kompletních řešení. Naše nabídky služeb zahrnují inovativní návrhy projektu a inženýrské práce, energo audity a realizaci projektu, záruční a pozáruční služby. Známí, jako dodavatelé předních technologií pro důležité projekty na území České a Slovenské republiky, poskytujeme na míru šitá flexibilní rešení od inženýrských prací, jednotlivých komponent až po kompletní systémy.

- POC - Power operation center
POC - Power Operation Centre je systém vzdáleného monitoringu technologií, který byl vyvinut společností PRONIX s.r.o.
Zákazníkovi systém POC přináší tolik potřebný dohled nad technologiemi 24 hodin denně / 365 dní v roce. Data s informací o stavu jednotlivých zařízení jsou neustále k dispozici díky webovému rozhraní systému POC.

- Cellwatch Monitorovani Baterii
Zdravý bateriový systém je klíč k dobře fungující UPS, ale samostatné dobré udržování nedává záruku. Pravidelné zkoušení a manuální prohlížení je potřebné a správné, ale odkryje stav baterie pouze v jednom časovém okamžiku. V kritických aplikacích a provozech není místo na žádnou chybu a následný výpadek. Jediná bezpečná cesta je instalovat předpovídající systém, který by sledoval baterie nepřetržitě. Online CELLWATCH systém testuje, sleduje, zaznamenává a vyhodnocuje stav celého bateriového


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Monitorovací systémy - Kontinuální monitorovací systém OCIO.

  Monitorovací systémy - Kontinuální monitorovací systém OCIO.

  OCIO - systém nepřetržitého vzdáleného monitorování množství a vyšky hladiny v nádržích. Systém je schopen až do vzdálenosti 50m poskytovat s vysokou přesností informace o aktuální výšce hladiny v nádrži, objemu a procentuálním zaplnění sledované nádrže. Umožňuje také nastavit alarm při dosažení předem stanovené maximální resp. minimální výšky hladiny v nádrži. Monitorovací systém OCIO je dodáván ZDARMA k nádržím řady NDN 10000 a vyšších. Nadstavba monitorovacího systému OCIO Možnosti systému lze dále rozšiřovat prostřednictvím jeho napojení na osobní počítač. S pomocí výpočetní techniky a softwaru OCIO DESK lze...

 • Monitorovací systém vozidiel

  „Ponúkame Vám komplexný monitoring Vášho vozového parku. Samostatné riešenia zabezpečujú dispečerské riadenie prevádzky, neustály dohľad a kontrolu nad vozidlami. Umožňujú používanie monitorovacieho systému pracovníkom, ktorí sa zaoberajú správou vozového parku, na rôznych úrovniach spoločnosti. Sme pripravení riešenia kedykoľvek prispôsobiť individuálnym potrebám užívateľov. ( napr.: Monitorovanie teploty v ložnej časti vozidla - chladiarenské vozy, automatická tvorba knihy jázd a výkazu o prevádzke vozidla, sledovanie rýchlosti vozidiel a jazdy vozidla, možné meranie stavu a spotreby paliva a pod. ). Zabezpečíme Vám riešenia, kto...

 • Monitorovací systém pre vozidlá

  TransTechnic predstavuje technológiu vyvinutú na zabezpečenie komplexného monitorovania vozidiel, počnúc podrobným sledovaním polohy vozidla pomocou GPS technológie, až po sledovanie definovaných prevádzkových parametrov samotného vozidla, ako aj jeho prídavných častí. Pohodlný a operatívny prenos získaných údajov ako aj prípadná možná komunikácia medzi centrálnym dispečerom a vozidlom sa uskutočňuje pomocou GPRS komunikačnej technológie, ktorá je súčasťou tohto komplexného monitorovacieho systému. Stručný popis technológie Základnou časťou technického vybavenia vozidla je mobilná riadiaca jednotka TransTechnic MRJ. Jedná sa o počítač u...

 • Monitorovacie systémy

  Monitorovacie systémy

  Potrebujete monitorovať alebo dohliadať na Vami zvolený objekt? My ponúkame riešenie - systém sieťových kamier. Systém nie len že spĺňa základné požiadavky na dohľadový sytém, ale ho aj dopĺňa, napr. o program schopný počítať zákazníkov alebo spúšťanie alarmov na základe preddefinovaných požiadaviek. Čo je sieťová kamera? - Sieťové kamery, taktiež nazývané IP kamery spĺňajú základne požiadavky kladené na monitorovanie, ale dokážu oveľa viac. Umožňujú si v reálnom čase prezerať záznam, bez vedľajšieho efektu na nahrávanie. Je možné si zvoliť stále nahrávanie alebo tzv. motion detection, čo znamená nahrávanie udalosti, p...

 • SMS monitorovacia stanice / CLIP, GPRS (IIIQ)

  SMS monitorovacia stanice / CLIP, GPRS (IIIQ) - možnosť práce bez pripojenia k PC (RS232), - lokálna pamäť na 500 udalostí - rozmery (200x280x80 mm) - LCD displej a klávesnica - LED a akustická signalizácia - 230 V AC napájanie - Vstavané záložné napájanie - Vstavaný priemyselný GSM modem(900/1800 MHz) - Firmware upádate funkcia (FLASH pamäť) - 1 licencia: Software pre PC (XP, Vista), založený na SQL

 • Monitorovacie služby

  V oblasti monitorovacích služieb poskytujeme služby súvisiace s video monitoringom, zálohou daného monitoringu a následným výjazdom mobilných strážnych hliadok.

 • Monitorovací systém Globmon

  Monitorovací systém Globmon

  Elektrotechnický výrobok roka 2013 V súčasnosti je dôležitým kritériom pri výbere vhodného záložného zdroja okrem výkonu, doby zálohovania a druhu výstupnej energie i schopnosť monitorovať a riadiť tento záložný zdroj pomocou počítača s prihliadnutím na jeho operačný systém. Charakteristika: - zber a vyhodnocovanie informácií z rôznych typov a druhov zariadení - rôzne komunikačné rozhrania - prehľadné užívateľské rozhranie - podpora protokolov SNMP a TCP modbus - kontrola monitorovaných zariadení 24 hodín 7 dní v týždni - záznam histórie udalostí, histórie nameraných údajov a trendov

 • Monitorovací server

  Monitorovací server

  Monitorovací server je určený pre informovanie o dostupnosti serverov, ich služieb, prípadne ich rôznych stavoch. Server možno použiť aj na sledovanie rôznych iných stavov, ako hodnôt ktoré poskytuje samotný hardware. Monitorovací server je server je navrhnutý tak, aby informoval o prípadných výpadkoch skôr ako to urobia zákazníci, užívatelia, alebo Vaši nadriadení. Ponúkame Vám službu návrhu, realizácie a správy monitorovacieho servera, ktorý Vám zefektívni starostlivosť o Vašu IT infraštruktúru.

 • Monitorovacie systémy lôžka pacienta a transportu

  Stále monitorovanie pomáha optimalizovať bezpečnosť pacienta. Spoločnosť ponúka inovačné monitory lôžka pacienta, ktoré môžu sprevádzať pacienta pri presúvaní po celej nemocnici. Tento prístup poskytuje výhody štandardizácie bez toho, aby sa ohrozili individuálne potreby pacientov, alebo jednotiek starostlivosti.

 • Riadiace a monitorovacie systémy

  Riadiace a monitorovacie systémy

  Strážič maxima EKS Junior zrovnomerňuje odberový diagram, odstraňuje výkonové špičky a zabezpečí pre každého užívateľa zefektívnenie nákladov. EKS Junior umožňuje dosiahnúť optimálne náklady a využitie energie. Nasadenie do rôznych oblastí: do zariadení na vykurovanie, chladiace agregáty, kompresory, spotrebiče na tepelné spracovanie a pod. Kontrolovaným časovým obmedzením prevádzky zabraňuje vytváraniu výkonových špičiek a umožňuje efektívne využit odoberanú elektrickú energiu. EKS 5/16 a EKS DV riadiaca jednotka pre riadenie spotreby el. energie a optimalizáciu kWmax s možnosťou rozšírenia na 32 výk. stupňov v náročných ap...

 • Návrh a inštalácia monitorovacích systémov

  Návrh a inštalácia monitorovacích systémov

  Nie ste doma a máte pochybnosti, či ste nezabudli vypnúť žehličku, alebo chcete vedieť čo sa deje vo Vašej firme keď ste mimo nej? Nainštalujeme Vám kamerový systém, ktorý bude strážiť Váš majetok 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Z ktoréhokoľvek miesta na svete budete môcť sledovať čo sa u Vás deje momentálne ale pozerať aj staršie záznamy.

 • Predaj - Monitorovací a zabezpečovací systém

  Predaj - Monitorovací a zabezpečovací systém

  GCOM je zariadenie diaľkového monitoringu prevádzky strojova technológií GCOM je vybavený GSM modulom. ktorý v nastavenom intervale 30s - 10 minút pomocou GPRS spojenia, prenáša data so strojov na centrálny server. Na centrálnom serveri je každému užívateľovi vyhradený oddelený datový priestor, ku ktorému má cez sieť Internet na základe prístupového mena a hesla. Tu sú k dispozícii data vyhodnotené v tabuľkovej a grafickej podobe, mapové podklady, tlač dát a exporty dát do databáze užívateľa. Počet paralelných prístupov nieje obmedzený a teda tieto data sú na základe pridelených prístupových práv, prístupné akémukoľvek pracovníkovi firmy...

 • GPS monitorovacie zariadenie - T102B

  GPS monitorovacie zariadenie - T102B

  Či už potrebujete sledovať svoj automobil, personál, dieťa alebo svojho domáceho miláčika, toto kompaktné GPS monitorovacie zariadenie je presne to, čo potrebujete. Zariadenie využíva najmodernejšie technológie GSM/GPRS (850/900/1800/1900MHz) a siete GPS systému. Vo svojom vnútri má integrovanú GPS a GSM anténu a citlivý mikrofón. Je tak možné pohodlne sledovať a monitorovať i veľmi vzdialené objekty. Model T102 dokáže odoslať svoju polohu na akékoľvek telefónne číslo prostredníctvom SMS správy alebo priamo cez internet cez GPRS. Jediné čo potrebujete je vložiť do zariadenia SIM kartu, ktorá podporuje službu CLIP (zobrazovanie čísla prichádza...

 • Univerzální monitorovací systém s měřicí a záznamovou ústřednou MS5D, MS5

  Univerzální monitorovací systém s měřicí a záznamovou ústřednou MS5D, MS5

  Kompletní řešení pro monitorování teploty, vlhkosti, tlaku a dalších veličin zejména v těchto oblastech: - potravinářský průmysl (HACCP) - farmaceutický průmysl - transfúzní stanice, lékárny - vytápění, ventilace, klimatizace, chlazení - energetický management budov - výzkum a vývoj - skladové hospodářství

 • Monitorovací systémy MS5D, MS5

  Monitorovací systémy MS5D, MS5

  - jednokanálové až šestnáctikanálové - teplota, RV, proud, napětí, frekvence, binární vstupy, čítání impulsů - kapacita až 480 000 zaznamenaných hodnot - alarmy při překročení měřených hodnot - komunikace - RS232, RS485, USB, Ethernet, GSM - ovládání připojených zařízen

 • Rídící a monitorovací hardware a software

  Rídící a monitorovací hardware a software

  Rídící a monitorovací hardware a software umožňuje snímání měřených veličin, alarmové možnosti, případně i změnu nastavených parametrů a to i formou vzdáleného přístupu použití komponentů od předních renomovaných výrobců zaručuje vysokou technickou úroveň. XJ500 Monitorovací jednotka s LCD - Sledování a sběr dat až 225 měřicích míst v potravinářských, obchodních, zdravotnických nebo výrobních provozech - Možnost sledování na displeji a ovládání vestavěnými tlačítky - Sběrné moduly připojeny seriovou linkou RS485 s protokolem ModBUS - RS232C pro připojení nadřízeného PC - Port pro připojení tiskárny - Rozm...

 • CMS - Centrální monitorovací systém nabíjecí stanice

  CMS - Centrální monitorovací systém nabíjecí stanice

  Centrální monitorovací systém CMS je určen pro rozsáhlejší nabíjecí stanice trakčních baterií, jež svojí cenou vyžadují zvýšenou péči a pozornost. Systém umožňuje v reálném čase sledovat a vyhodnocovat nabíjecí procesy baterií. Obsluha má okamžitý přehled o stavu jednotlivých nabíječů přímo na displeji počítače. Monitorované nabíječe řady HFR se připojují do série na společnou informační sběrnici - optickou linku, která je dále vedena do řídícího počítače s aplikací CMS (Central). Přenosové rychlosti se používají 9600 bit/s s vlastním přenosovým protokolem Eprona.

 • Monitorovací systémy TNC2010, TNC2000

  Monitorovací systémy TNC2010, TNC2000

  Systémy jsou určeny pro sledování stavu a plánování oprav rotačních strojů (např. čerpadel, kompresorů, motorů, generátorů, ventilátorů). Skládají se ze snímačů a z modulů, které zpracovávají signály ze snímačů. Moduly jsou v provedení na lištu DIN (TNC 2010) nebo do skříně 19 (TNC 2000). Systémy mohou měřit: - absolutní a relativní vibrace stroje - posunutí a deformace stroje - rychlost otáčení - teplotní dilatace - teplotu ložisek

 • Monitorovací modul FIU

  Monitorovací modul FIU

  Monitorovací modul FIU. Monitoruje všetky chybové stavy systémov nainštalovaných v ústredňovej skrini. V prípade nainštalovania, poskytuje väčšie technické možnosti pri údržbe a hľadaní porúch čo v podstatnej miere znižuje náklady na údržbu. Všetky možnosti diagnostiky sú lokálne prístupné cez VT100 terminál pripojený cez RS 232 rozhranie na zadnom paneli ústredňovej skrine (rozhranie RS485 je dostupné v novšej verzii FIU). Systém je funkčný aj bez modulu FIU. Stav systému sa v tomto prípade zobrazuje iba na jednotlivých doskách EU a urgentné chybové hlásenia sú signalizované pomocou relé EU ALARM. V prípade nainštalovania modulu FIU sys...

 • Batériový monitorovací systém

  Batériový monitorovací systém

  - komplexný modulárny dohľadový systém stavu akumulátorov - procesorová riadiaca jednotka - možnosť monitorovania maximálne 4 nezávislých batériových sád - možnosť monitorovania max. 256 článkov / blokov v 4 batériových sadách - distribuované meranie článkov / blokov - LCD displej 2x24 znakov s podsvietením - plne programovateľný proces merania - galvanické oddelenie merania - komunikácia RS232/485/422 – jednoduché pripojenie meracích modulov aj na väčšie vzdialenosti - možnosť zabudovania do 19” skrine resp. závesné prevedenie na stenu Nasadenie monitorovacieho systému HB je vhodné predovšetkým tam, kde je potrebné zabezpečiť be...

 • Distribuovaný monitorovací modul - DMM1

  Distribuovaný monitorovací modul - DMM1

  Distribuovaný monitorovací modul DMM1 je určený na nezávislé monitorovanie už fungujúcich a rozľahlých výrobných technológií. Pripája sa jednoducho na už zabudované snímače technologických parametrov, bez ovplyvnenia a zníženia presnosti už existujúcich meracích prístrojov a regulátorov. Pri využití digitálnych výstupov sa dá využiť aj ako autonómny regulátor, alebo na diaľkové spínanie a ovládanie. V prípade použitia špeciálnych výmenných modulov je možné nimi zrealizovať vstup aj výstup neštandardných signálov. · Popis Monitorovací modul je konštrukčne riešený na jednej doske plošného spoja, na ktorej je zdroj, svorky, výk...

 • Výroba distribuovaných monitorovacích modulov

  Výroba distribuovaných monitorovacích modulov

  - Distribuovaný monitorovací modul, DMM1 - Použitie Distribuovaný monitorovací modul DMM1 je určený na nezávislé monitorovanie už fungujúcich a rozľahlých výrobných technológií. Pripája sa jednoducho na už zabudované snímače technologických parametrov, bez ovplyvnenia a zníženia presnosti už existujúcich meracích prístrojov a regulátorov. Pri využití digitálnych výstupov sa dá využiť aj ako autonómny regulátor, alebo na diaľkové spínanie a ovládanie. V prípade použitia špeciálnych výmenných modulov je možné nimi zrealizovať vstup aj výstup neštandardných signálov. - Popis Monitorovací modul je konštrukčne riešený na jednej ...

 • Kontinuálny monitorovací systém OICO

  Kontinuálny monitorovací systém OICO

  OICO - systém nepretržitého sledovania množstva a výšky hladiny v nádržiach. Systém je schopný až do diaľky 50 m poskytnúť s vysokou presnosťou stav hladiny a percentuálne naplnenie nádrže. Umožnuje tiež nastaviť vopred signalizáciu mni. alebo max. hladiny v nádrži.

 • Monitorovací systémy

  Monitorovací systémy

  OCIO - systém nepřetržitého vzdáleného monitorování množství a vyšky hladiny v nádržích. Systém je schopen až do vzdálenosti 50m poskytovat s vysokou přesností informace o aktuální výšce hladiny v nádrži, objemu a procentuálním zaplnění sledované nádrže. Umožňuje také nastavit alarm při dosažení předem stanovené maximální resp. minimální výšky hladiny v nádrži. Monitorovací systém OCIO je dodáván ZDARMA k nádržím řady NDN 10000 a vyšších. Možnosti systému lze dále rozšiřovat prostřednictvím jeho napojení na osobní počítač. S pomocí výpočetní techniky a softwaru OCIO DESK lze zvýšit jak vzdálenost, na kterou lze mon...

 • Prenosný monitorovací systém - potrubie DN 50–250 mm

  Monitorovacie zariadenie sa do potrubia cez vstupný otvor /šachta, čistiaci kus/ nastrkáva pomocou výstuženého kábla s dosahom 50 m. Oblasť použitia: •domové kanalizácie, prípojky, strešné zvody, studne, dymovody

 • Návrh a realizácia kamerových monitorovacích systémov

  - Sledovanie a záznam výroby - Sledovanie a záznam objektov

 • Vyhľadávacie a monitorovacie systémy vozidiel

  Predstavujú najvyššiu radu vyhľadávacích systémov . Spojenie troch technológií - družicový komplex GPS , satelitov pohybujúcich sa po obežnej dráhe okolo Zeme, GSM mobilnú prenosovú sieť a Rádiolokačnú sieť rozmiestnenú na monitorovanom území. Spojenie týchto troch technológií tvorí jedinečný produkt zabezpečovacej techniky do vozidiel , ktorý umožní lokalizovanie odcudzeného vozidla v celej Európe ako na otvorenom priestranstve tak aj v uzavretých garážach či prevozných kontajneroch . Výnimočnosťou systému je, že je odolný proti rušeniu pri krádeži vozidla. Produkty najvyššej rady: GP-JACKclasic, GP-JACKoptimum, GP-JACKpremium pracuj...

 • CCTV - Priemyselné televízie a uzatvorené monitorovacie televízne systémy a videosystémy

  Naša spoločnosť po testovaní jednotlivých komponentov používaných v priemyslovej televíznej technike a videosystémoch sa rozhodla pre používanie dvoch skupín prvkov podľa kvality, možnosti použitia a cenovej dostupnosti. Prvá skupina : - kvalitné neznačkové komponenty od firiem KT& C a SHANY - pre bežné použitie Druhá skupina: - kvalitné značkové komponenty od firiem SAMSUNG A BOSCH - pre náročné podmienky použitia s dlhodobou zárukou METÓDY ZÁZNAMU: Najjednoduchší uzavretý televízny okruh tvorí kamera spojená s monitorom. Obraz je možné prípadne nahrávať na digitálny videorekordér - DVR. S narastajúcim počtom kamier je potrebné...

 • Vlhkostný monitorovací systém HUMON

  Vlhkostný monitorovací systém HUMON je určený na zber, spracovanie, archivovanie a vyhodnocovanie analógových signálov z vlhkostných snímačov v jadrovej elektrárni, ktoré merajú vlhkosť vzduchu na príslušnom odbernom mieste. Umožňujú dispečerovi monitorovať úroveň vlhkosti v danej zóne a v prípade úniku vody približne lokalizovať miesto úniku.

 • Lokálny monitorovací a alarmový

  - Zber dát až z 253 jednotiek SDAM, typy A5 alebo - D10, cez miestnu sieť RS485 - s prevádzkovými parametrami priradenými zodpovedajúcej SDAM jednotke. - Zobrazenie pôvodu informácie. - Displej 4 riadky x 20 symbolov s LED podsvietením - Žlté a červené signalizačné svetlo pre bežný a núdzový alarm - Akustický alarm s tlačidlom stop (potvrdenie alarmu) - Nastavenie obnovenia alarmu od 1 do 15 minút - Programovanie tlačidlami na čelnom paneli - Automatická konfigurácia – samo-učiteľná funkcia - Vizuálna indikácia komunikácie a chybnej prevádzky - Výstupný kontakt pre kumulatívny alarm alebo sirénu - Sieťový protokol SDAMNET

 • Monitorovací a alarmový prístroj pre rozvody technických a medicinálnych plynov

  Monitorovací a alarmový prístroj pre rozvody technických a medicinálnych plynov

  Použitie: - Signalizácia nízkeho tlaku plynu v tlakových fľašiach na zdrojovom redukčnom panely pri prvom stupni redukcie plynu. - Sledovanie tlaku plynu v jednotlivých vetvách centrálneho rozvodu plynov.

 • Bezpečnostné a monitorovacie systémy

  Komplexnosť ponuky služieb ochrany osôb a majetku našou spoločnosťou je zavŕšená vlastným vývojom, montážou i samostatným predajom elektronických zabezpečovacích a monitorovacích zariadení v rámci profesionálnej špionážnej techniky a následnými špecializovanými dopĺnkovými službami: - zabezpečením 24 hodinového monitorovania strážených objektov, osôb, majetku a motorových vozidiel, veľmi výhodné cenové relácie pri kombinácii fyzickej a technickej ochrany, - okamžitý zásah výjazdových jednotiek a pridelených osôb poverených fyzickou ochranou v prípade akéhokoľvek ohrozenia či narušenia predmetu záujmu, následná spolupráca s pol...

 • Monitorovací systém K2

  - Systém K2 je databázový systém, určený hlavne pre monitorovanie a riadenie telemetrických a riadiacich systémov (RTU) s batériovým napájaním. - K2 umožňuje diaľkový zber a štatistické spracovanie technologických a obchodných informácií, povelovanie a riadenie tisícov telemetrických a riadiacich systémov RTU, ktoré pracujú v režime šetriacom elektrickú ene - energiu a sú napájané dlhodobo z batériových článkov. Systém K2 umožňuje využitie rôznych komunikačných systémov pre spojenie s telemetrickými a riadiacimi systémami, hlavne GSM/CSD alebo GSM/GPRS ale aj privátne rádiové siete. Spracované a validované informácie exportuje do rô...

 • Monitorovací systém - CCTV

  Monitorovací systém - CCTV

  Monitorování požadovaných vnitřních, ale i venkovních prostor nebo speciálních zařízení kamerami s možností sledování obrazu na monitorech a analogového či digitálního zpracování včetně záznamu obrazu.

 • Monitorovacie systémy

  Predstavujeme Vám moderný a spoľahlivý systém pre kontinuálne meranie hladín a indikácie COLIBRI a INCON Tank Sentinel Systém zabezpečuje tieto funkcie: - meranie hladiny paliva a vody s presnosťou 0,01mm, hustoty, teploty a následne prepočítané množstvo skladovaného média v litroch, jeho prepočet na referenčnú teplotu 15°C, voľnú kapacitu. Predpokladom dosiahnutia uvedenej presnosti sú presné litrovacie tabulky nádrží. Tabulky je možné systémom nasimulovať avšak za cenu zníženia presnosti. - indikácia tesnosti medziplášťových priestorov, prítomnosti kvapalín, výparov podľa druhu použitého čidla - ovládanie ďaľšieho technického...

 • Inštalácia bezpečnostných a monitorovacích systémov

  Ponúkame riešenie elektrických rozvodov šitých na mieru : - elektrické zabezpečovacie systémy (PNS), - elektrickú protipožiarnu signalizáciu (EPS), - poplachové systémy hlásenia narušenia, - prístupové a dochádzkové systémy (ACCESS), - priemyselné analógové televízne uzavreté okruhy (CCTV), - domáce audio a video telefóny a vrátnikov, - obvodovú a perimetrickú technickú ochranu. Vykonávame inštaláciu a montáž systémov audio, video, pohyb, tlak, vibrácie, teplo, dym a vlhko, kamerových sieťových, prístupových a dochádzkových systémov. Nová inštalácia systému, rekonštrukcia a úprava pôvodných systémov. Poskytujeme komplexné slu...

 • Monitorovacie kamerové systémy

  - Budov a priestranstiev od výrobcov: GRUNDIG a PHILIPS… - Možnosť zálohovania na VHS, S-VHS, alebo digitálne - Monitorovanie pomocou PC stanice - AXIS, Videoguard

 • DMZ - domové monitorovacie zariadenia

  DMZ je súbor zariadení, ktoré vytvárajú komplexný systém monitorovania a zaznamenávania udalostí v digitálnej podobe. Výhodou systému DMZ je, že obraz z rôzne umiestnených kamier je zaznamenaný len v prípade, ak v zornom poli kamery dochádza k pohybu. Nevzniká tak veľké množstvo nepotrebných záznamov a zrýchľuje sa proces ich prezerania a triedenia. Po naprogramovaní zariadení DMZ nie je potrebná ich ďalšia obsluha ako napr. výmena videopásky, čím zaniká závislosť monitorovania od prítomnosti ľudského faktora v objekte. Exteriérová kamera čb, antivandal - YK-3B43 CCD kamera so vstavaným IR iluminátorom je vybavená obrazovým senzorom...

 • Monitorovací systém do stojanu rack 19

  Monitorovací systém do stojanu rack 19

  - teplota - vlhkost - přítomnost napájení - zaplavení - kouř - proudění vzduchu - přítomnost osob


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Monitorovací systémy 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.