Ponuky - Poradenstvo, právo, marketing

 • Poradenské služby v oblasti litin

  Poradenské služby v oblasti litin

  Poskytujeme odběratelů základní informace o použití litin jako konstrukčních materiálů. Dále informace o převodu jednotlivých státních nebo firemních norem, které pozbyly v minulosti svoji platnost, na platné EN – ISO normy.

 • Riešenie sporov mimosúdnou cestou dohodou - mediáciou

  ponúkame služby mediátora - riešenie sporov mimosúdnou cestou - dohodou. Rýchlejšie, inteligentné, diskrétne a hlavne lacnejšie riešenie sporov mimosúdnou cestou. Riešime aj prípady, ktorú sú už podané na súde. V prípade úspešnej mediácie je účastníkom konania vrátený časť súdneho poplatku v zmysle Zák. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov. Riešime všetky spory - rodinné, úprava práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu a po rozvode, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode/BSM/manželstva, vyporiadanie podielového majetku spoluvlastníkov riešime dodávateľsko-odberateľské vzťah...

 • Služby Online Marketingu

  Služby Online Marketingu

  146 400 Kč. Právě tolik stojí českou firmu průměrný čtyřčlenný tým specialistů na internetový marketing. Měsíčně a jen v přímých nákladech. Získejte služby nadprůměrného týmu za zlomek ceny a posouvejte svůj e-shop dál průběžně a dlouhodobě. Pomůžeme vám najít, přitáhnout a zaujmout nové zákazníky. Nasadíme do vašich služeb nástroje, které vám zvýší obrat i zisk a promění maximum návštěvníků v zákazníky, kteří se rádi vrací. Jak začít? Třeba bezplatnou analýzou nebo výběrem ze služeb: SEO Zjistíme, co vaši zákazníci hledají, a přivedeme je k vám na web. PPC Reklamou placenou za proklik vám zajistíme...

 • Vyžiadanie výpisu z obchodného registra

  - v listinnej podobe: 10 EUR / 1 výpis (cena vrátane súdneho poplatku a poštovného) - v elektronickej podobe: 3 EUR (cena vrátane súdneho poplatku)

 • Pracovné právo

  - Ukončenie pracovného pomeru - Príprava vnútropodnikových smerníc pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení - Zastupovanie v súdnych sporoch (v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu a pri iných pracovnoprávnych sporoch) - Agentúra dočasného zamestnávania - Právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

 • Vyžiadanie výpisu zo živnostenského registra

  - v listinnej podobe - v elektronickej podobe

 • Konkurz | Reštrukturalizácia | Oddlženie

  - Zastupovanie v konkurzných konaniach - Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu - Vypracovanie reštrukturalizačného posudku - Poradenstvo - Oddlženie fyzických osôb

 • Exekučné právo

  - Podávanie návrhov na začatie exekučného konania - Zastupovanie v exekučnom konaní

 • Správne právo

  - Zastupovanie v katastrálnych konaniach - Zastupovanie v priestupkových konaniach - Zastupovanie v stavebných konaniach - Zastupovanie v iných správnych konaniach - Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi (spisovanie a podávanie žalôb a opravných prostriedkov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, návrhov na konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy) - Právne poradenstvo v oblasti správneho práva

 • Autorizácia zmluvy

  Potrebujete spísať zmluvu o prevode nehnuteľnosti a podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností? Vieme Vám ušetriť notárske poplatky a až 50% z katastrálneho poplatku! Autorizáciou zmluvy je v zmysle zákona o advokácii: - spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, - zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, - posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a - posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

 • Občianske právo

  - Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv (napr. kúpna zmluva, nájomná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, príkazná zmluva, zmluva o úschove, zmluva o ubytovaní, zmluva o preprave, sprostredkovateľská zmluva, poistné zmluvy, atď.) - Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva - Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov - Založenie občianskeho združenia - Nehnuteľnosti (kúpa, predaj a prenájom) - Úprava práv k nehnuteľnostiam (zriadenie vecných bremien, záložného práva a iných vecných práv, výmaz vecného bremena / záložného práva) - Spisovanie žalôb a iných podan...

 • Živnostenské právo

  - Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti - Oznámenie o ukončení podnikania - Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri - Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovania služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané - Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb

 • Obchodné právo

  - Predaj spoločností s ručením obmedzeným - Prevody obchodných podielov - Registračné sídlo pre spoločnosti (Bratislava III – Nové Mesto) - Zastupovanie pred obchodným registrom, živnostenskými a daňovými úradmi - Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok - Spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúvv - Vypracovanie právnych rozborov - Spisovanie žalôb a iných podaní - Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka - Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania a zastupovanie v konkurznom konaní - Právne poradenstvo v oblasti obchodného práva - Likvidácia spoločnosti

 • Právo obchodných spoločností

  - Predaj spoločností s ručením obmedzeným - Registračné sídlo pre spoločnosti (Bratislava III – Nové Mesto) - Založenie organizačnej zložky a organizačnej zložky zahraničnej osoby - Zastupovanie pred obchodným registrom, živnostenskými a daňovými úradmi - Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok - Spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúvv - Vypracovanie právnych rozborov - Spisovanie žalôb a iných podaní - Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka - Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania a zastupovanie v konkurznom konaní - Podávanie návrhov na začatie exekučného ...

 • Právo nehnuteľností

  - Kúpa a predaj nehnuteľností (spisovanie kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností, darovacích zmlúv, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností) - Prenájom nehnuteľností (vypracovanie nájomných a podnájomných zmlúv) -Spisovanie, pripomienkovanie a právne poradenstvo ohľadne ostatných zmlúv o úprave právnych vzťahov k nehnuteľnostiam (zmluvy o stavbách / nadstavbách, zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy na inžinierske siete, atď.) - Úprava práv k nehnuteľnostiam (zriadenie vecných bremien, záložného práva, a iných vecných práv)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  34  Ďalšia
Upratovanie a údržbaUpratovanie a údržba

Široký sortiment potrieb pre upratovanie a údržbu v kanceláriách, skladoch.

KliprámyKliprámy

Kliprámy pre umiestnenie plagátov do priestoru, alebo na stenu.

Čalúnené kancelárske kresláČalúnené kancelárske kreslá

Široká ponuka anatomicky tvarovaných pohodlných kancelárskych kresiel.

Stojany na stôlStojany na stôl

Plexi stojany na stôl pre umiestnie letákov, propagačných materiálov, menu.Hľadáte nových zákazníkov?  Aktuálne evidujeme 119 530 užívateľov zo všetkých oblastí podnikania.  Viac >>>

X

Vstup pre firmy

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste prihlasovacie meno alebo heslo?
Hľadáte zákazníkov?

1. Povedzte zákazníkom aké služby poskytujete, aké produkty vyrábate. Ukážete, čo chcete predať a potrebujete dať zákazníkom do pozornosti.

2. Vytvoríme spoločne stratégiu a nájdeme pre Vás odberateľov. Ukážeme im vašu ponuku, vaše referencie, katalógy.

3. Zákazníci smerujú priamo k Vám, prípadne do Vášho internetového obchodu alebo na Vaše webstránky.

X

Hľadám - rýchlo, výhodne, bezplatne a nezáväzne

Služba je bezplatná a k ničomu Vás nezaväzuje, predošlí užívatelia takto ušetrili u dodávateľov v priemere do 25%.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navygácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Poradenstvo, právo, marketing ponuky | Požiadavka.sk 2004 - 2017 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.