ETISOFT Slovensko s. r. o.

ETISOFT Slovensko s. r. o. ponúka  • Tlačiareň CITIZEN CL S700 a CL S703

   Tlačiareň CITIZEN CL S700 a CL S703

   Priemyselná tlačiareň CL S700 a CL S703 má novú konštrukciu. Kryt tlačierne Hi-Open™ sa otvára smerom hore čo umožňuje veľmi dobrý prístup ku všetkým častiam tlačiarne. Dostupnosť všetkých ovládacích funkcii umiestnený na čelnom panely tlačiarne:ovládacie tlačítka, obsluha menu tiež zakladanie materiálu a TTR pásky OUT a IN. Citizen rada CL-S700 a CL-S703 ponúkame s emuláciou Zebra Z4Mplus (firmware DA040000) a spolupracuje so systémom ZPL, používanom pri tlačiarňach Zebra. Pri tlačení využívajú systém DMS a ZPL2 Pri spustení tlače rozoznajú vstupný kód tlačenia a automaticky sa prepnú na potrebnú emuláciu. Pri zámene tlačiarne Zebra ...

  • Etikety 3M pre elektropriemysel

   Etikety 3M pre elektropriemysel

   Výrobcovia elektronických prvkov a plošných spojov na pájkovacích automatoch, na označenie svojich výrobkov, používajú špeciálne etikety. Tieto etikety sú aplikované priamo na výrobok a musia spĺňať určité kritériá: Odolnosť voči vysokým teplotám (do 200°C), chemickým rozpúšťadlám, vlhkosti a iným agresívnym podmienkam. Okrem toho sú nevodivé a musia mať výborné lepiace vlastnosti k povrchu. POUŽITIE Etikety odolné voči vysokým teplotám sú používané na označovanie elektronických prvkov a plošných dosiek. Biely povrch etikiet zaručuje veľký kontrast počas snímania čiarových kódov.

  • Etikety 3M vysokotepelné

   Etikety 3M vysokotepelné

   V hutníctve za účelom pozorovania výrobných postupov je často nutné označovať výrobky vo veľmi vysokých teplotách. Tieto označenia by mali byť odolné voči mechanickému poškodeniu, vlhkosti, chemikáliám a mali by poskytovať záruku na ich trvanlivosť v podmienkach v ktorých sú skladované.Správny výber označenia je základom pre celý systém dozoru výroby a skladové hospodárstvo.

  • Etiketa 3M - Purplestop

   Etiketa 3M - Purplestop

   Plombovacie zabezpečujúce etikety sú zamerané na pečatenie výrobkov počas dopravy a skladovania. Fialová etiketa je dobre viditeľná z väčšej vzdialenosti, informuje, že miesto alebo tovar je zaplombovaný. V prípade, že použijete čiarové kódy, musia byť tlačené kontrastnou farbou, doporučuje sa biela. V prípade etikety e 1060p sa pri pokuse o jej odstránenie od základu etikety oddelí a zobrazí nápis STOP na oboch stranách, na etikete a na prilepenej ploche. Opätovné nalepenie nie je možné. Zabezpečovacia etiketa e-1060r sa pri pokuse o odstránenie odlepí od podkladu a na etikete sa objaví nápis STOP. Povrch výrobku ostane čistý bez zbytkov lepidla. ...

  • Etikety 3M reflexné

   Etikety 3M reflexné

   V logistických centrách a veľkoskladoch, sú police a regály označené etiketami s čiarovým kódom. Uloženie označované podľa charakteristických znakov uloženého tovaru na základe ich skladovacích potrieb a parametrov pre uskladnenie a skladovanú registráciu. Dobrá viditeľnosť a čitateľnosť voľným okom, ako aj čítanie snímačmi čiarkových kódov je základom skladovania. POUŽITIE Pre veľkosklady a skladovacie priestory použitím bielej etikety zabezpečia vysoký kontrast a vynikajúcu čitateľnosť čiarového kódu a ostatných údajov. Samolepiaca fólia etikety sa vyznačuje vysokou odolnosťou k teplotným zmenám, znečisteniu povrchu a nerovnosti pov...

  • Visačky PET a kartón

   Visačky PET a kartón

   Visačky vyhotovené z umelých hmôt sú odolné voči atmosferickým podmienkam a mechanickému poškodeniu. Taktiež termotransferová tlač vyhotovená živicovou páskou, je odolná voči dažďu, UV žiareniu, prachu, špine, a taktiež chemickým rozpúšťadlám. Vďaka tomu je možné visačky používať na označenie rastlín a výrobkov uložených vo vonkajšom prostredí zabezpečujúc ich identifikáciu počas mnoho rokov. POUŽITIE Visačky vyhotovené z umelých hmôt s potlačenými údajmi o produkte, alebo výrobku, rozmerom, váhou a čiarovým kódom sú ideálne pre hutníctvo a strojárenský priemysel. - Na železných výrobkoch (prúty, rúry, mreže) sa visačky p...

  • Etikety 3M - Eti calls

   Etikety 3M - Eti calls

   Kryogenika zahŕňa hĺbkové zmrazenie vzoriek pod teplotu -196°C. Na kryogenetické zmrazovanie sa často používa tekutý dusík využívaný pri konzervácií biologických tkanív v klinických a nemocničných labora-tóriách. Počas kryogenézy je dôležité zabezpečiť správne označenie vzoriek a etikety musia odolávať extrémne nízkym tepoltám. Etikety musia byť vyrobené tak, aby si pri použití tekutého dusíka a v iných náročných podmienkach udržali pružnosť a priľnavosť.

  • Etikety 3M -automobilový priemysel

   Etikety 3M -automobilový priemysel

   Informačné etikety, alebo výrobné štítky sú špeciálne samolepiace etikety s termotransferovou tlačou, ktoré sú ľahko aplikovateľné a pritom trvanlivé a odolné proti chemickým vpyvom. Správna kombinácia etikety, jej lepiaca vrstva a fólia na ktorú je možné tlačiť, zabezpečuje etikete vysokú odolnosť voči teplote (od -196°C do 200°C), UV žiareniu, vlhkosti a agresívnym chemickým rozpúšťadlám. Termotransferová tlač zabezpečí trvalé označenie, dokonalú čitateľnosť textov, obrázkov, ako aj čiarových kódov a iných logistických údajov. Panely vyrobené z membránových fólii sú vysoko elastické, trvanlivé s výbornou prílnavosťou k rôzn...

  • Snímače kódov - Mobilné terminály

   Snímače kódov - Mobilné terminály

   Snímače čiarových kódov sa bežne používajú v obchode, priemysle, logistike a pod.. Sú výkoné a poskytujú rýchle a bezchybné čítanie čiarových kódov. Vyznačujú sa kvalitou a spoľahlivosťou. V ponuke sú drôtové a bezdrôtové snimače. Mobilné terminály (so zabudovanou čítačkou čiarových kódov) sú výkonné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou. Využívajú sa v skladovom hospodárstve, veľko a maloobchode (kontrola skladových, alebo predajných cien), logistických centrách a pri inventarizácii skladov a majetku.

  • Etikety 3M

   Etikety 3M

   Blombovacie etikety VOID slúžia na ochranu výrobkov proti niežiadúcemu prístupu počas skladovania , dopravy ako aj počas používania. Použitie na viditeľnom mieste zabezpečovacej potlačenej etikety s nápisom (pozor blomba, neodstraňujte) poukazuje na následky spojené s odstránením blomby a so stratením záruky. Pokus o strhnutie spôsobí poškodenie etikety, a na lepiacom povrchu sa objaví nápis VOID. Toto charakteristické rozvrstvenie etikety znemožňuje jej ďalšie prilepenie.

  • Etikety 3M informačné

   Etikety 3M informačné

   Výrobcovia elektronických prvkov a plošných spojov na pájkovacích automatoch, na označenie svojich výrobkov, používajú špeciálne etikety. Tieto etikety sú aplikované priamo na výrobok a musia spĺňať určité kritériá: Odolnosť voči vysokým teplotám (do 200°C), chemickým rozpúšťadlám, vlhkosti a iným agresívnym podmienkam. Okrem toho sú nevodivé a musia mať výborné lepiace vlastnosti k povrchu. POUŽITIE Etikety odolné voči vysokým teplotám sú používané na označovanie elektronických prvkov a plošných dosiek. Biely povrch etikiet zaručuje veľký kontrast počas snímania čiarových kódov.

  • TTR PÁSKY - termotransférové pásky

   TTR PÁSKY - termotransférové pásky

   TTR PÁSKY do termotransférových tlačiarní s CleanSTART (15cm čistiaci pás na čistenie hlavy tlačiarne), pre všetky transférové tlačiarne. Voskové, voskovo živicové, živicové pre tlač na papierové, foliové etikety, papierové a plastové visačky.

  • TEXTILNÉ OŠETROVACIE ETIKETY

   TEXTILNÉ OŠETROVACIE ETIKETY

   TEXTILNÉ OŠETROVACIE ETIKETY: textilné a polyesterové ošetrovačky(visačky). Samolepiace textilné etikety. Tlačenie informácii o výrobku ( označenie logom, názvom výrobku, čiarovým kódom, inštrukcie o praní, informácie o rozmere a veľkosti výrobku atď. Odolná voči praniu a čistenia za sucha.

  • 3M ETIKETA ZABEZPEČOVACIA

   3M ETIKETA ZABEZPEČOVACIA

   3M ETIKETA ZABEZPEČOVACIA – na označovanie: - automobilových dielov - rôznych výrobkov - elektrotechnických výrobkov - liekov - chemických výrobkov - CD a DVD disky Pri pokuse o odstránenie je etiketa zničená a dochádza k strate záruky. Materiál: vinylová biela, matná, žltá a strieborná samolepiaca.

  • Tlačiarne CITIZEN CLP521, CLP621 a CLP631

   Tlačiarne CITIZEN CLP521, CLP621 a CLP631

   tlačiarne na tlač samolepiacich etikiet papierových, plastových, termických etikiet, textilných ošetrovacích stúh, visačiek kartónových a plastových. Tlačiarne CITIZEN CLP521, CLP621 a CLP631 s emuláciou ZEBRA. - CLP621Z 203 dpi - emulation of Zebra TLP2844Z™, LP2844Z.™ - CLP521Z 203 dpi - emulation of Zebra LP2844Z™ - CLP631Z 300 dpi - emulation of ZebraTLP3844Z™ Jednoduchá zámena pre zákazníkov, ktorí používajú tlačiarne Zebra a Datamax - bez inšzalácie nového programu a ovládačov. Vynikajúca kvalita a cena.

  • Farbiace pásky

   Farbiace pásky

   Ponúkame nasledovné farbiace pásky: * Voskové pásky sa vyznačujú nízkou teplotou tavenia a v súvislosti s tým majú potlače obmedzenú odolnosť voči rozmazávaniu a oteru. Voskové farbiace pásky určené na tlač papierových etikiet a kartónových visačiek. * Voskovo - živicové pásky sú určené na tlač na papierové a kartónové podklady. Zaručujú dokonalú kvalitu tlače rovnako z estetického hľadiska, ako aj z hľadiska odolnosti voči oteru. Voskovo ? živicové pásky sa môžu používať na tlač fóliových etikiet, ak sa nevyžaduje trvanlivá tlač. * Termotransferové živicové pásky sú určené na tlač fóliových etikiet a visačiek z u...

  • Termotransférová tlač

   Termotransférová tlač

   Tlač samolepiacích etikiet papierových a fóliových na kotúči, tlač visačiek papierových a plastových na kotúči.

  • ETI – SLUČKA, ŠÍPKA

   ETI – SLUČKA, ŠÍPKA

   ETI – SLUČKA, ŠÍPKA: štítky vhodné pre záhradníctva, označovanie kvetov, stromčekov a rastlín. ETI štítky sú odolné voči daždu,UV žiareniu, teplote,prachu,špine,chemickým rozpúšťadlám a mechanickému oderu.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: ETISOFT Slovensko s. r. o. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.