Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 






 
RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.

RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. ponúka



  • Služby - Montáž

   Služby - Montáž

   Vďaka bohatým skúsenostiam a realizovaným zákazkám môžeme ponúknuť komplex montážnych služieb: * montáž potrubných systémov, vrátané značenia (PP-H,PP-R, HDPE, oceľ, nerez,), priemyselných armatúr, čerpadiel, dúchadiel, vývev – naši montážni pracovníci sú profesionálne školení a vlastnia všetky potrebné kurzy a školenia na výkon povolanie vrátane úradných atestov – štátni zvárači a podobne * izolácie potrubných rozvodov vrátane oplechovania – hliník, pozink (NOBASIL, ROCKWOOL, K-FLEX) * povrchové úpravy – zinkovaním, pieskovaním, nátermi (polyuretán aj do extrémnych teplôt, syntetické) * repasácie potrub...

  • Alternatívne zdroje energie - Bioplynové hospodárstvo

   Alternatívne zdroje energie - Bioplynové hospodárstvo

   Bioplyn je súčasťou obnoviteľných zdrojov energie. Jeho dostupnosť je relatívne dobrá, nakoľko ho produkuje náš domáci priemysel – poľnohospodárstvo, potravinársky a biologický priemysel. Súčasťou bioplynového hospodárstva sú technologické zariadenia na spracovanie, uskladnenie a využitie bioplynu ako aj zariadenia, v ktorých sa bioplyn produkuje. * Bioplynové stanice * Horáky * Fermentory * Plynojemy * Lagúny pre močovku * Biofiltre * Separátory * Desintegrátory * Kogeneračné jednotky

  • Alternatívne zdroje energie - Biomasa

   Alternatívne zdroje energie - Biomasa

   Naša spoločnosť, RUDOS Ružomberok, sa snaží napredovať v ponúkaní komplexných riešení v oblasti ponuky alternatívnych zdrojov a rozšíriť svoje portfólio. Firma disponuje odborníkmi po profesnej stránke a má aj bohaté skúsenosti s montážou tepelného hospodárstva, rozvodov a zdrojov tepla. * Výroba a predaj kotlov pre BIOMASU * Zariadenia na výrobu BIOMASY * Dopravníky BIOMASY, sklady BIOMASY * Čerpadlá, armatúry, merače tepla, zabezpečovacie zariadenia, úpravne vody, rozvody tepla * Prepočet energetickej úspory

  • Alternatívne zdroje energie - Geotermálna energia

   Alternatívne zdroje energie - Geotermálna energia

   Pomocou nášho zariadenia – odplyňovača - sa získava z vody plyn, ktorý je po vyčistení kvalitatívne porovnateľný zo zemným plynom. Následne je využívaný v kogenerácii. V rámci komplexnosti tu nájdu svoje uplatnenie aj zariadenia na uskladenie a využitie plynu. * Tepelné hospodárstvo * Výrobu bioplynu pre ďalšiu výrobu energie * Spracovanie geotermálnych vôd pre liečebné účinky * Relaxačné centrá

  • Alternatívne zdroje energie - Solárna energia

   Alternatívne zdroje energie - Solárna energia

   Z pohľadu alternatívnych zdrojov energie má nezastupiteľné postavenie slnečná energia. * Solárne kolektory * Koncentrické kolektory * Fotovoltické kolektory na výrobu elektrickej energie * Pasívne solárne systémy

  • Alternatívne zdroje energie - Úspora energie

   Alternatívne zdroje energie - Úspora energie

   Úspora energie je v súčasnosti prioritou všetkých. Využívanie alternatívnych zdrojov je len zlomkom z celkového riešenia úspory energie. Aplikácii zdroja musí predchádzať „Energetický audit“ – analýza jestvujúceho stavu objektu. Po analýze sú potrebné návrhy riešení a ich aplikácia. To opäť poukazuje na komplexnosť riešenia problému úspory energie. Firma RUDOS Ružomberok poskytuje poradenstvo v oblasti úspory energie. * Vyregulovanie tepelnej sústavy * Úsporné zdroje tepla * Zateplenie fasád * Zateplenie domov, striech, podláh

  • Stlačený vzduch - Kompresory

   Stlačený vzduch - Kompresory

   Naša spoločnosť ponúka zákazníkom široký sortiment kompresorov. Skrutkové kompresory sa vyznačujú moderným riešením, vysokou účinnosťou, možnosťou jednoduchého spájania do skupín. Piestové kompresory sa v súčasnosti využívajú len v špeciálnych vysokotlakých aplikáciách. Vo všetkých ostatných odvetviach sú nahrádzané skrutkovými kompresormi. Najrozšírenejšou značkou sú kompresory Schneider. Využívajú sa v nenáročných remeselníckych a priemyselných aplikáciách.

  • Stlačený vzduch - Dúchadlá a vývevy

   Stlačený vzduch - Dúchadlá a vývevy

   Ich početné zastúpenie v priemysle môžeme porovnať s kompresormi. Vyrábajú sa v rôznych technických prevedeniach a vo výkonoch do 130 kW. Našim zákazníkom ponúkame nasledujúce typy dúchadiel: * membránové, * piestové, * rootsove. Rootsove dúchadlá sa využívajú v najťažších podmienkach prvovýroby, najmä v stavebnom a hutníckom priemysle. Špeciálnym odvetvím sú čistiarne odpadových vôd. V tomto odvetví sa dúchadlá používajú na aktiváciu biologických procesov v technológii čistenia odpadových vôd. Našim najvýznamnejším obchodným partnerom v tejto významnej kategórii sú dúchadlá Lutos. V rámci nášho sorti...

  • Úprava stlačeného vzduchu, filtrácia a spracovanie kondenzátu

   Úprava stlačeného vzduchu, filtrácia a spracovanie kondenzátu

   Podľa požiadaviek je možné upraviť kvalitu stlačeného vzduchu – mazanie, sušenie, filtrácia a pod. Spoločnosť Rudos Ružomberok ponúka na úpravu stlačeného vzduchu: * cyklónové odlučovače, * filtre tuhých častí rôznych veľkostí, * separátory olej-voda, * automatické odpúšťače kondenzátu, * príslušenstvo.

  • Rozvody stlačeného vzduchu

   Rozvody stlačeného vzduchu

   V nadväznosti na výrobu stlačeného vzduchu realizujeme aj rozvody na prepravu týchto médií. Materiál a technické prevedenie rozvodov vzduchu a vákua plne prispôsobujeme požiadavkám zákazníka. Rozvody môžu byť realizované z plastu, klasickej ocele, prípadne antikoro ocele.

  • Servis zariadení vyrobené spoločnosťou Rudos

   Servis zariadení vyrobené spoločnosťou Rudos

   Na všetky zariadenia predávané spoločnosťou Rudos poskytujeme záručnú a pozáručnú servisnú činnosť. V prípade časovo náročnejšej doby opravy Vám zabezpečíme zapožičanie náhradného zariadenia. Autorizovaní servisní pracovníci spoločnosti RUDOS Ružomberok, s.r.o. sú pravidelne zaškoľovaní u popredných producentov zariadení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu. Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou rýchleho a kvalitného servisu.

  • Hydro-eko systémy

   Hydro-eko systémy

   Voda sa pomaly stáva nedostatkovým prírodným zdrojom. Narastajúci objem znečistených vôd z priemyselnej výroby, alebo komunálneho spracovania opakovane spôsobuje toxicitu našich vodných tokov. Spoločnosť Rudos Ružomberok, s.r.o. sa od svojho vzniku, intenzívne zaoberá riešením tohto problému. Jej dlhoročné skúsenosti a prax v oblasti úpravy a filtrácie, čistenia priemyselných vôd a spracovanie kalov, ju oprávňujú riešiť a komplexne realizovať projekty vo všetkých priemyselných a komunálnych odvetviach v rámci všetkých stupňoch realizácie.

  • Náhradné diely pre koľajové vozidlá

   Náhradné diely pre koľajové vozidlá

   Sortiment náhradných dielov pre hnacie koľajové vozidlá: * motorová časť , * podvozková časť, * príslušenstvo (mechanické náhradné diely, brzdové kompresory), * guma-kov, * elektrovýzbroj, * doplnky (vozidlové chladničky, rolety čelných skiel, bezpečnostné sklá, vozidlové zarážky). st

  • Predaj - Náhradné diely pre vozne

   Predaj - Náhradné diely pre vozne

   Spoločnosť Rudos Ružomberok zabezpečuje náhradné diely pre nákladné a osobné vozne. * Brzdové systémy * Deliace priečky * Guma – kov * Doplnky (klanice, upínacie pásy na prepravu dreva, police do osobných vozňov) * Mechanické náhradné diely

  • Voľné výrobné kapacity CNC strojov

   Voľné výrobné kapacity CNC strojov

   Ponúkame výrobu všetkých sústružníckych prác, frézarske práce, frézarské práce na CNC strojoch Popis strojov: Sústruh klasický SU 50 Sústruh klasický SV 18 CNC sústruh DOOSAN PUMA 280L CNC fréza DOOSAN NYNX 650 Fréza klasická FA-4

  • Servis a opravy náhradných dielov na koľajové vozidlá a vozne

   Servis a opravy náhradných dielov na koľajové vozidlá a vozne

   Pre náhradné diely a sústrojenstvá na hnacie koľajové vozidlá a vozne zabezpečujeme generálne opravy a opravy nižšieho rozsahu.

  • Predaj hnacích koľajových vozidiel

   Predaj hnacích koľajových vozidiel

   Rudos Ružomberok sa zaoberá predajom hlavne dieselelektrických rušňov rady 770, 740 a nimi podobnými.

  • Predaj - Náhradné diely

   Predaj - Náhradné diely

   Naša spoločnosť ponúka zákazníkom originálne náhradné diely na všetky naše produkty.

  • Alternatívne zdroje energie - Výroba elektrickej energie

   Alternatívne zdroje energie - Výroba elektrickej energie

   Naša spoločnosť ponúka v rámci svojho sortimentu pre výrobu elektrickej energie bioplynové stanice a kogeneračné jednotky.

  • Výroba - Zámočnícke a zváračské práce

   Výroba - Zámočnícke a zváračské práce

   Výroba - zámočnícke práce, zváračské práce, spracovanie technologických postupov zvárania (WPS, WPQR), zabezpečenie defektoskopických skúšok (RTG, UV), atypická výroba (materiál triedy 11 a 17)

  • Výroba - Zákazková kovovýroba

   Výroba - Zákazková kovovýroba

   Zákazková kovovýroba - konštrukcie, atypické nádrže, zábradlia, výrobky z liatiny, výrobky z ocele, výrobky z nehrdzavejúcej ocele

  • Výroba - Strojárska výroba

   Výroba - Strojárska výroba

   Výroba je našou ďalšou ťažiskovou aktivitou. Toto stredisko sa zaoberá výrobou strojných častí, rámov koľajových vozidiel, kompresorov a pod.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.




X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkom



Pre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.



X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555



Rýchla navigácia:



Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.