ZEVETA MACHINERY a.s.

ZEVETA MACHINERY a.s. ponúka  • BR 1 GENERÁTOR HASÍCÍHO AEROSOLU

   BR 1 GENERÁTOR HASÍCÍHO AEROSOLU

   Jedná se o sofistikovaný hasicí prostředek určený k likvidaci požáru prostřednictvím vývinu hasicího aerosolu bez poškození instalovaných zařízení jako např. ústředen, rozvoden, archivů atd. Aktivaci hasicího prostředku zajišťuje elektrický zapalovač, který je napojen na řídící elektronicky vyhodnocovací systém. Hasební účinek základní jednotky generátoru je pro 20 m3. Pro zajištění ochrany větších prostorů jsou používány skupinové sestavy z BR 1.

  • Výroba lisovaných dielov

   Výroba lisovaných dielov

   - LISOVANÉ DÍLY A PODSESTAVY BEZ POVRCHOVÉ OCHRANY - LISOVANÉ DÍLY A PODSESTAVY PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ - LISOVANÉ DÍLY A PODSESTAVY GALVANICKY ZINKOVANÉ - LISOVANÉ DÍLY A PODSESTAVY LAKOVANÉ KTL - LISOVANÉ DÍLY A PODSESTAVY LAKOVANÉ SYNTETICKÝMI BARVAMI - LISOVANÉ DÍLY LAKOVANÉ SYNTETICKÝMI BARVAMI S POTISKEM

  • Výroba výbušnej munície

   Výroba výbušnej munície

   Dýmový granát DGO-3 je určen pro rychlou ochranu obrněné techniky a obdobných vojenských objektů před zbraněmi vysoce přesného navedení na cíl a průzkumně-palebných systémů, které využívají viditelné a infračervené oblasti elektromagnetického záření. SIGNÁLNÍ NÁBOJE - 26,5 mm Signální náboje jsou určeny jako pyrotechnický předmět pro střelbu ze signální pistole. Vlastní signální náboje jsou určeny k vyvolání světelného nebo zvukového efektu. URG-86 Univerzální ruční granát je určen k ničení živé síly nepřítele. Řízeným rozkladem těla granátu je dosažen zvýšený střepinový účinek. Univerzální ruční gr...

  • POCHODEŇ OHŇOSTROJNÁ

   POCHODEŇ OHŇOSTROJNÁ

   Slouží k účelům osvětlovacím, značkovacím, signálním nebo jako zapalovač pyrotechnických předmětů. Doba hoření cca 7 min. Pochodeň může nabývat a používat pouze zaškolená osoba starší 18-ti let, odpalovač ohňostrojů nebo pyrotechnik. Pochodeň je zatříděna dle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb. ve třídě T1. Jsou vyráběny ve dvou provedeních: - opatřená bodcem pro zabodnutí do země nebo do měkkého dřeva bez bodce pro použití v ruce

  • ZAPALOVAČ VĚTRUVZDORNÝ

   ZAPALOVAČ VĚTRUVZDORNÝ

   Větruvzdorný zapalovač je papírová dutinka plněná dusanou pyrotechnickou složí ukončená hlavičkou třecí zápalkové slože. Dno dutinky je vyplněno nehořlavou hmotou. Slouží k zážehu pyrotechnických předmětů. Zapalovač větruvzdorný je zatříděn dle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb. ve třídě T1. Zapalovač může nabývat a používat pouze zaškolená osoba starší 18-ti let, odpalovač ohňostrojů nebo pyrotechnik. Zapalovač je balen do kartónové krabice v počtu 60 ks (6 balení po 10 ks v polyetylenových sáčcích).

  • STOPINA

   STOPINA

   Stopina se skládá z bavlněné příze napuštěné černým prachem. Slouží k iniciaci pyrotechnických předmětů. Dle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb. je zatříděna ve třídě T1. Stopinu může nabývat a používat pouze zaškolená osoba starší 18-ti let, odpalovač ohňostrojů nebo pyrotechnik. Stopina je dodávaná v délce 1 m a je zabalená po 250 ks v papírovém tubusu.

  • DĚLOVÁ RÁNA

   DĚLOVÁ RÁNA

   Dělová rána je pyrotechnický předmět na dosažení silného zvukového efektu se zábleskem. Smí se používat pouze venku na volném prostranství. Dle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb. je zatříděna ve třídě III. Dělovou ránu může nabývat pouze osoba vlastnící platný průkaz odpalovače ohňostrojů. Je určena pouze pro elektrický roznět. Bezpečná vzdálenost pro diváky je 50 m.

  • SIGNÁLNÍ NÁBOJE - 26,5 mm

   SIGNÁLNÍ NÁBOJE - 26,5 mm

   Signální náboje jsou určeny jako pyrotechnický předmět pro střelbu ze signální pistole. Vlastní signální náboje jsou určeny k vyvolání světelného nebo zvukového efektu. Signální náboje jsou dle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb. zatříděny jako podtřída T1. Signální náboje ráže 26,5 může nabývat a střílet pouze držitel zbrojního průkazu kategorie „B“ nebo držitel průkazu odpalovače ohňostrojů.

  • UMĚLÝ DÝM BÍLÝ / ČERNÝ

   UMĚLÝ DÝM BÍLÝ / ČERNÝ

   Umělý dým slouží k dosažení dýmového přízemního efektu k zadýmování a zastírání určeného prostoru, ke zmapování proudění vzduchu, k filmovým účelům a k imitacím bitev. Umělý dým lze používat převážně ve volném terénu mimo dosah obytných a hospodářských budov. Umělý dým může nabývat a používat pouze zaškolená osoba starší 18-ti let, odpalovač ohňostrojů nebo pyrotechnik. Umělý dým je zatříděn dle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb. ve třídě T1. Intenzita dýmového efektu je závislá na množství použité slože. Umělý dým je dodáván v množství 9 kg (3 obaly po 3 kg).

  • RUČNÍ NOUZOVÁ POCHODEŇ S ČERVENÝM SVĚTLEM

   RUČNÍ NOUZOVÁ POCHODEŇ S ČERVENÝM SVĚTLEM

   Ruční nouzová pochodeň s červeným světlem se používá jako vizuální nouzové znamení SOS.Výrobek je složen z rukojeti se šroubovým uzávěrem a ocelové trubky průměr 30 mm, která obsahuje pyrotechnickou slož s integrálním třecím zapalovačem. K funkci (hoření) se pochodeň přivede vytržením třecího drátku, který je umístěn pod šroubovým uzávěrem rukojeti. Funkce je okamžitá za všech povětrnostních podmínek. Hoříčí pochodeň nelze uhasit (ani pod vodou). Výrobek je možno používat v exteriéru, např. na moři, v horách, v lodní, silniční přepravě pro vizuální signalizaci.

  • RUČNÍ NOUZOVÁ RAKETA S ČERVENÝM SVĚTLEM

   RUČNÍ NOUZOVÁ RAKETA S ČERVENÝM SVĚTLEM

   Raketa slouží v nouzi k přivolání pomoci. Raketu tvoří pevná vypouštěcí část, ve které je zabudován zážehový systém. Druhou část tvoří tělo rakety s motorem, světlicí, padákem a balistickou krytkou. Raketa se odpaluje z ruky vytržením třecího drátku, který je umístěn pod šroubovým uzávěrem spodní vypouštěcí části. Start rakety je okamžitý. Ve výšce cca 300 m je z těla letící rakety vymetena hořící světlice s červeným plamenem. Tato se pozvolna vznáší k zemi. Pozor tělo rakety s motorem padá volným pádem k zemi. Použití je především k přivolání pomoci na moři nebo horách, kde nehrozí zapálení porostu.

  • REALIZACE OHŇOSTROJŮ A OHŇOSTROJNÝCH PRACÍ

   Vyprojektujeme, dovezeme, připravíme, naistalujeme a provedeme slavnostní ohňostroje a ohňostrojné práce. Ohňostroje menšího a středního charakteru: - zahradní ohňostroje - ohňostroje pro párty - salonní efekty - speciální efekty - pyrotechnické obrazy Profesionální ohňostroje - ohňostrojné práce: Společenské a sportovní události, znázornění znaků… - výškové a přízemní efekty - kulové a válcové pumy - japonské slunce, ohnivé kolo - vodopády, bengálské ohně - etážové pumy - římské svíčky - dělové rány - stopiny - zapalovače

  • DOŠKOLOVACÍ PROGRAM ODPALOVAČE OHŇOSTROJŮ

   Cílem kurzu je umožnit držitelům platného průkazu odpalovače ohňostrojů, kteří neprováděli po dobu 5 let ohňostrojné práce, splnění podmínky pro prodlouženíplatnosti průkazu odpalovače ohňostrojů dle vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kurz je organizován v průběhu dvou dnů. Posluchač bude formou přednášek a konzultací seznámen s novými druhy výrobků, které jsou schváleny do oběhu v ČR, s bezpečnostními předpisy, s právními předpisy,případně s jejich aktuálními dodatky. Kurz bude ukončen provedením „ohňostrojných prací, na základě kterých lze průkaz prodloužit.

  • ŠKOLENÍ - ODPALOVAČ OHŇOSTROJŮ

   Cílem kurzu je teoretická a praktická výuka posluchačů pro získání odborné způsobilosti – odpalovač ohňostrojů dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Kurz je organizován jako jednotýdenní internátní kurz. Výuka je zajišťována formou přednášek, konzultací a samostatným studiem. Neoddělitelnou součástí výuky je praktický výcvik na odpališti v areálu podniku. Kurz je ukončen závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou za dozoru STÁTNÍ BÁŇSKÉ SPRÁVY.

  • Speciální zkušební laboratoře na rozsáhlé testování

   ZEVETA AMMUNITION a.s. Bojkovice má vybudovány speciální zkušební laboratoře na rozsáhlé testování pyrotechnických výrobků dle platné legislativy EU. Po dokončení akreditace bude kapacita využívána pro zkoušky a přezkušování pyrotechnických výrobků uváděných na trh. S ohledem na jedinečnost zkušebních zařízení jsou tyto využívány i pro testování výrobků speciálního charakteru. Zkušební zařízení lze využít i na zkoušení širokého sortimentu výrobků v extrémních klimatických podmínkách, ověřování odolnosti výrobků a obalů v závislosti na různých podmínkách přepravy atd.

  • Vývoj nových pyrotechnických výrobků

   ZEVETA AMMUNITION a.s. disponuje vlastní vývojovou základnou zaměřenou na konstrukční a technologický vývoj nových pyrotechnických výrobků nebo výrobků speciálního charakteru. Součástí vývoje jsou i inovace stávajícího výrobního sortimentu, kde jsou používány novodobé prvky snižující ekologickou zátěž. Pro jedinečnost tohoto pracoviště existuje i rozsáhlá vývojová spolupráce z řadou výzkumných a vývojových ústavů a podniků zabývající se danou specifikací. Vývojová základna disponuje i rozsáhlým technologický parkem, který umožňuje provádět kompletní technologický vývoj od jednotlivých konstrukčních prvků až po k...

  • Vývoj a konstrukce nástrojú

   ZEVETA MACHINERY zpracovává technickou dokumentaci jednak nových výrobků na základě objednávek zadavatelů nebo dle vlastních inovačních záměrů a nástrojů pro externí zadavatele i interní potřebu.Konstrukce nástrojů je zaměřena především na lisovací nástroje všeho druhu, přípravky a měřidla.

  • Povrchové úpravy

   - lakování práškovými barvami v lakovací lince s předúpravami odmaštěním a fosfátování - lakování práškovými barvami s předúpravou jemným pískováním – malosériová výroba, velikost stříkací kabiny 1500x2500x2340mm - lakování syntetickými, případně vodou ředitelnými barvami - potisk sítotiskovou metodou - odmašťování - konzervace - zinkování je zajišťováno dodavatelsky

  • Výroba obrábaných dielov

   Výroba obrábaných dielov

   - LISOVANÝ A TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝ DÍL GALVANICKY ZINKOVANÝ - TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÉ DÍLY - TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÉ DÍLY, SESTAVY A PODSESTAVY

  • výroba dílů pro automobilový průmysl

   Technologie a kapacity: - lisování kovových výlisků na mechanických a hydraulických lisech od 10 do 400 t - hlubokotažné lisování - ruční robotizované svařování - obrábění a frézování - odmaštění, fosfátové povrchové úpravy a lakování práškovými vypalovacími barvami - kapacita nástrojárny pro výrobu, opravy a údržbu lisovacích nástrojů - montážní kapacity Výrobky: - kovové komponenty brzdových válců a sušících boxů pro automobil.průmysl - kovové kryty palivových, olejových a vzduchových filtrů pro auto.průmysl - brzdové kotouče a sestavy brzdových válců motocyklů - kování a výlisky různých závěs...

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: ZEVETA MACHINERY a.s. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.