EPRONA, a.s.

EPRONA, a.s. ponúka  • Nabíječ startovacích akumulátorů NB10

   Nabíječ startovacích akumulátorů NB10

   Nabíječ NB10 se na našem trhu úspěšně prodává již od roku 1998. Za tu dobu prošel mnoha inovacemi a v současné době Vám nabízíme jeden z nejlepších výrobků na českém trhu malých nabíječů olověných akumulátorů, který vyhovuje posledním poznatkům v oblasti nabíjení baterií. NB10 je svou konstrukcí určen především pro použití v dílnách motoristů pro nabíjení olověných startovacích baterií s kapacitami 35 až 75 Ah včetně gelových baterií. Může nabíjet baterie trvale zapojené v obvodech vozidla bez nebezpečí poškození jakékoliv výbavy vozu. Elektronické řízení nabíječe přispívá k šetrnějšímu nabíjení baterie...

  • Trakční nabíječe

   Trakční nabíječe

   Nabíječ trakčních baterií HFR48 - Nabíječ akumulátorů HFR48 koncepčně vychází z předešlých modelů, ale přináší celou řadu zlepšení a drobných změn. Ty se odráží ve zlepšených výkonových parametrech, účinnosti a zpětném vlivu na napájecí síť. V nabíječi je použita řídící jednotka se širokými možnostmi řízení a možností nastavení libovolné nabíjecí charakterisitiky dle doporučení výrobců a sledování nabíjecího procesu. Nabíječ trakčních baterií HFR39 - Nabíječ akumulátorů HFR39 koncepčně vychází z předešlých modelů, ale přináší celou řadu zlepšení a drobných změn. Ty se odráží ve zlepšených ...

  • Staniční a záložní zdroje

   Staniční a záložní zdroje

   Spínané nabíječe řady HFH-A - Usměňovače řady HFH-A v sobě kombinují moderní technologii spínaných AC/DC měničů a odlehčenou mechanickou konstrukcí. Víceúčelový nabíječ-napáječ Fj45 a Fj45 DS - Napaječe – nabíječe (dále jen napaječe) Fj45 12V/24A, 24V/15A a 48V/8A jsou určeny k montáži do rozvaděče či jiného účelového zařízení, které pracuje s trvale připojenou akumulátorovou baterií. Jsou především určeny k automatickému udržovacímu provoznímu nabíjení. Spínaný modulový systém HFS - Modulové zdroje HFS lze, pokud jsou vybaveny komunikačními moduly, propojit do sítě a provádět jejich dálkovou kontrolu a plnohod...

  • HFG - spínané zdroje pro elektrochemii

   HFG - spínané zdroje pro elektrochemii

   Spínané zdroje HFG jsou řízené středofrekvenční zdroje určené především pro aplikace vyžadující napájení stabilizovaným stejnosměrným proudem nebo napětím. Uplatní se především v elektrochemických procesech, v oblasti galvanického pokovení, eloxování, elektrolytického čištění, elektrolýzách a dalších aplikacích. Vyznačují se vysokou účinností, rychlou regulací, možností řízení a dohledu ze vzdáleného místa a možností zautomatizování technologického procesu zařazením zdrojů do nadřazeného systému.

  • Tyristorové zdroje THG

   Tyristorové zdroje THG

   Řada usměrňovačů THG představuje nízkonapěťové, kompaktní, spolehlivé a účinné usměrňovače s vysokými výstupními proudy až do 30kA. Zdroje dosahují účinnosti 75 až 95%. Jsou dodávány jako komplety (tj. skříňové jednotky, které kromě vlastního usměrňovače obsahují také řídící jednotku, ovládací panel a chladící systém), které jsou připravené pro jednoduchou a rychlou instalaci a uvedení do chodu.

  • Zdroje stejnosměrného napětí řady THK a THE

   Zdroje stejnosměrného napětí řady THK a THE

   Tyto zdroje jsou svými parametry a vlastnostmi určené k elektroforetickému nanášení povrchů. Jsou vhodné pro vanový i kontinuální provoz. Tyto zdroje jsou svými parametry a vlastnostmi určeny pro procesy elektrolýzy vody a ostatní procesy elektrolýzy. Zdroje THK jsou vyráběny dle zadaných parametrů. Mezi základní patří následující: - proud Idc(A) a napětí Udc(V) - prostorové uspořádání (max. rozměr, dveře, DC vývody, chlazení)

  • Rozvaděče

   Rozvaděče

   To vše dle požadavků zákazníka buď na základě dodané dokumentace nebo dle funkčního zadání požadovaných parametrů s následnou vlastní konstrukcí. Rozvaděče vybavíme veškerou jistící a usměrňovací technikou, bateriemi, protičlánky a jinými nutnými či dohodnutými modulovými prvky. Po vystrojení a odzkoušení kompletu potvrdíme jakost revizní zprávou a prohlášením o shodě.

  • Napěťové relé NR a NRT

   Napěťové relé NR a NRT

   Napěťová relé NR a NRT jsou určena k vyhodnocování napěťových úrovní v napájecích systémech se záložní baterií. Pracují ve dvou základních režimech: - odpojovač, který reaguje na pokles napětí pod určitou napěťovou úroveň - regulátor protičlánku (diodový blok, který slouží ke stabilizaci napětí na zátěži, resp. na snížení napětí zátěže na povolenou úroveň, přičemž napětí baterie se může měnit v určitém rozsahu), který reaguje na vzestup napětí nad určitou napěťovou úroveň

  • Signalizace zemního spojení SZS2

   Signalizace zemního spojení SZS2

   Signalizace zemního spojení SZS2 je určena k hlídání zemního spojení v obvodech stejnosměrného napětí. Na ovládacím panelu (a případně i na externí svorkovnici pro dálkové snímání) signalizuje snížení hodnoty odporu proti zemi pod nastavenou mez, a to samostatně pro obě polarity. SZS2 využívá principu porovnávání umělého napěťového středu a potenciálu země. Mezi těmito úrovněmi jsou přes diody zapojena dvě relé, která při poklesu odporu příslušného živého pólu proti zemi sepnou - při zemním spojení proti plus pólu sepne jedno relé, při zemním spojení proti mínus pólu sepne druhé relé.

  • HOB - relé pro hlídání okruhu baterie

   HOB - relé pro hlídání okruhu baterie

   Napěťové relé HOB se používá v kompletních zálohových zdrojích k hlídání obvodu baterie paralelně připojené k výstupu usměrňovače. V tomto režimu hradí usměrňovač celý proudový odběr a baterie se na něm nepodílí. Použitý způsob vyhodnocování informuje uživatele o možných problémech v obvodu připojené baterie. Vyhodnocení je provedeno sepnutím relé, které má vyveden přepínací kontakt. Vyhodnocení je prováděno ve dvou úrovních. První úroveň se nastavuje pro signalizaci rozvážení jednotlivých bloků, druhá úroveň zpravidla signalizuje přerušení obvodu baterie.

  • Identifikátor baterie - Powermodem

   Identifikátor baterie - Powermodem

   Identifikátor baterie (PowerModem) je zařízení určené k trvalému připojení k baterii. Poskytuje důležité informace o způsobu provozu baterie po dobu její životnosti. Byl vyvinut především pro provoz v součinnosti s Centrálním monitorovacím systémem nabíjecí stanice CMS.

  • CMS - Centrální monitorovací systém nabíjecí stanice

   CMS - Centrální monitorovací systém nabíjecí stanice

   Centrální monitorovací systém CMS je určen pro rozsáhlejší nabíjecí stanice trakčních baterií, jež svojí cenou vyžadují zvýšenou péči a pozornost. Systém umožňuje v reálném čase sledovat a vyhodnocovat nabíjecí procesy baterií. Obsluha má okamžitý přehled o stavu jednotlivých nabíječů přímo na displeji počítače. Monitorované nabíječe řady HFR se připojují do série na společnou informační sběrnici - optickou linku, která je dále vedena do řídícího počítače s aplikací CMS (Central). Přenosové rychlosti se používají 9600 bit/s s vlastním přenosovým protokolem Eprona.

  • Zálohovaný zdroj BPS-S 24/7 - 12/2 - 5/5

   Zálohovaný zdroj BPS-S 24/7 - 12/2 - 5/5

   Při běžném provozu je zdroj napájen ze sítě 230V, 50Hz. V případě výpadku sítě je zdroj vybaven bateriemi 24V/14,2Ah. Síťové napětí se do přístroje přivádí přes prosvětlený spínač. Po jeho sepnutí dojde k připojení interního zdroje 24V/10A na síť. Současně se sepne relé pro dálkovou signalizaci přítomnosti sítě – bezpotenciálový kontakt je vyveden na svorky MAINS COM-NO .

  • MOBAS - Monitoring BAteriových Sestav

   MOBAS - Monitoring BAteriových Sestav

   MOnitoring BAteriových Sestav MOBAS se o ně postará. MOBAS je více než zobrazení stavu baterií na obrazovce PC. Charakteristika: - systém pro monitorování stavu sestav staničních baterií - funkce vyrovnávání napětí bloků baterií - modulární systém – základem je měřící modul MBZ01: dokáže měřit napětí a teplotu - každý blok každé baterie monitorován měřícím modulem MBZ01 - monitorovány i baterie jako celek – speciální měřící modul MBZ01 pro měření napětí celé baterie - doplněním dalšího měřícího modulu MBZ01 se speciálním převodním modulem s bočníkem nebo Hallovou sondou lze měřit i proud z/do baterie - v...

  • MOVYB - MOnitor VYbíjení Baterií

   MOVYB - MOnitor VYbíjení Baterií

   MOnitor VYbíjení Baterií MOVYB zjistí jak na tom baterie je a provede její regeneraci. Vybíječ s monitoringem je mobilní zařízení pro vybíjení 12-ti článkových 24V baterií proudem až do 120A. Vybíjecí proces je možno spouštět přes USB připojeným PC. Zařízení je vybaveno monitoringem každého vybíjeného článku. Dodávaný software umožňuje provedení kompletní vybíjecí zkoušky včetně vyplnění všech měřených údajů do předem připraveného protokolu v PC. Přístroj je vybaven diagnostikou připojení jednotlivých článků. Lokální řízení pomoci PLC Millenium III CD20 umožňuje i samostatné vybití baterie na předem nastavenou hodn...

  • Skříňka dálkového ovládání (SDO)

   Skříňka dálkového ovládání (SDO)

   Standardní prvky: - ampérmetr - voltmetr - central STOP - víceotáčkový nerezový potencimetr pro řízení proudu a/nebo napětí - Kontrolky

  • Povrchové úpravy

   stálá kvalita a rychlost za konkurenční ceny. Předměty až do rozměrů (š x d x hl): 400 x 1900 x 900 mm. Eloxování i malých zakázek na počkání. Elox, eloxování, povrchové úpravy stálá kvalita a rychlost za konkurenční ceny: - maximální vstřícnost a časová flexibilita - dvě eloxovací linky - předměty až do rozměrů (š x d x hl): 400 x 1900 x 900 mm - eloxování i malých zakázek na počkání - po dohodě možnost barevného eloxu

  • Strojírenská výroba

   - vysoká kvalita dílenského zpracování - konkurenční ceny - výrobní dokumentaci zpracováváme v Autocadu a Fabriwinu - přijímáme výkresy v elektronické podobě - CNC vysekávací lis 30t - lisování do tloušťky 8mm (běžně do 3mm) - CNC nůžky - stříhání do 3m šířky, max. 6mm tloušťky - CNC ohraňovací lis - ohýbání do 2,5m délky a 1m šíře do tloušťky 3mm, silou 50t - lisování na dílenských lisech do síly 160t - sváření v ochranné atmosféře CO2, argonu a TIG, autogen - kondenzátorové přivařování šroubů, svorníků a konektorů - bodovací lis pro svařování oceli, hliníku a přivařování např. bodovacích matic - odma...

  • Vývoj a výroba elektro

   - Mikroprocesorem řízené nabíječe a záložní zdroje pro všechny druhy baterií. Naše vysokoproudové spínané usměrňovače HFG s proudy do 4000A a tyristorové usměrňovače THG s proudy do 30kA nacházejí uplatnění především v provozech galvanoven a eloxu ve všech odvětvích průmyslu, dále v rafinačních procesech, elektrolýze, chemickém čištění atd. - Rozvaděče pro nejrůznější použití. - Příslušenství k nabíječům.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: EPRONA, a.s. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.