Alojz Pánik - STAVEX

Alojz Pánik - STAVEX ponúka  • Kovoobrábanie, strojárska výroba

   Kovoobrábanie, strojárska výroba

   V oblasti strojárenskej výroby a kovoobrábania pôsobíme na trhu od roku 1999. Zameriavame sa na stredne ťažkú zákazkovú výrobu. Našim zákazníkom ponúkame výrobu na komplet. S našim strojným vybavením sme schopní vyhotoviť výrobok od nakúpenia materiálu cez jeho delenie, zváranie, prípadné tvárnenie, obrábanie aj s povrchovou úpravou a následnou dopravou až k zákazníkovi. Dokážeme manipulovať s výrobkami do hmotnosti 5t. Vykonávame aj menšie zámočnícke práce ako sú brány, prístrešky atď. Prevádzame opravy strojných zariadení, poľnohospodárskych strojov a rôznych iných zariadení. S viacerými spoločnosťami spolupracujeme pri dodávkach...

  • Stavebný a hutnícky materiál

   - suché a mokré zmesi - betónové výrobky - sadrokartón, podhľady - murovacie materiály - stropné systémy - komíny, krby, kachle - stavebné výplne - betónová oceľ - obklady a dlažby - odpad, kanalizácia, odvodnenie - izolácie proti vlhkosti - izolácie tepelné - strecha - náradie, doplnky, chémia - tyče profilového prierezu - tenkostenné profily - plechy - rúry - drôty

  • Plastové okná a dvere

   Plastové okná a dvere

   Okenné rámy sú upevnené v ostení oceľovými hmoždinami. V prípade, že montáž uskutočňujeme do oceľových konštrukcií, používame na ukotvenie prvku špeciálne oceľové konzoly. Po ukotvení výrobku, sa po obvode rámový profil vyplní tepelno-izolačnou polyuretánovou penou. Ak to vyžaduje pracovný priestor medzi ostením a rámom, na prekrytie sú používané prekrývacie lišty. Materiálové zloženie výrobkov zodpovedá najvyšším požiadavkám na kvalitu,čo potvrdzuje aj certifikát zhody.získaný od autorizovanej osoby pod číslom C71/01/0045/1/C/C02 zo dňa 27.03.2001. Kvalitný profilový systém IDEAL2000, poloautomatizovaná výroba a kvalitné pre...

  • Opracovanie hutných materiálov

   Pálenie, sústruženie, frézovanie, skružovanie, delenie, zváranie, ohraňovanie, kompletná kovovýroba, opracovanie zvarencov

  • Spracovanie betonárskej ocele

   Spracovanie betonárskej ocele

   Novou činnosťou, ktorú sme zahájili vo firme, je spracovanie (strihanie, ohýbanie) roxoru a výroba strmienok. Výrobu môžeme zabezpečiť pomocou týchto zariadení : 1. Plnoautomatická ohýbačka roxoru s NC riadením, typ EVG PBLS (Rakúsko). Umožňuje strihanie, ohýbanie roxoru a výrobu strmienok podľa 36 preddefinovaných ohybových vzorov a manuálny režim,v ktorom je možné navoliť atypický tvar. Maximálna hrúbka spracovávaného roxoru - 16 mm.Ohýbačka má vlastné odvíjacie zariadenie, a umožňuje do zásobníkov pripraviť až 4 druhy roxorových zvitkov. 2. Poloautomatická ohýbačka roxoru s programovým ovládaním, typ Special 42 S, Peddinghaus...

  • Plastové okná

   Plastové okná

   IDEAL pre jasný pohľad cez okno... - plastové okná môžu byť kvalitné, ako je plastový profil z ktorého sú vyrobené. Ten sa skladá z viacerých komôr, pričom platí - čím viac komôr, tým lepšia izolácia plastového okna. Jedno z toho je IDEAL 2000® - úspešný profilový systém z PVC. Je ideálny pre všetkých, ktorí doteraz ... IDEAL pre energeticky uvedomelé bývanie... - hlavnými dôvodmi na výmenu starých okien za nové plastové, sú výborná tepelná a zvuková izolácia. Plastové okná izolujú oveľa lepšie, oproti starým, ktoré sa vyrábali bez väčšieho dôrazu na tieto vlastnosti. Majitelia bytov a domov, po výmene plastových okien, do...

  • Plastové dvere

   Plastové dvere

   - stabilita plastových vchodových dverí je zabezpečená vďaka oceľovej výstuhe, ktorá je povrchovo upravená pozinkovaním - v zváraných rohoch sú vložené zvarovacie kocky, ktoré v rohoch dverí zaistia pevnosť spoja po celej ploche - pre zabezpečenie lepšej tepelnej izolácie prahu slúži prerušený dverový prah, ktorý zabraňuje energetickým stratám - na zasklievanie používame zasklievacie lišty, ktorá nám vytvoria spolu s rámom krídla dostatočnú hĺbku pre zasklenie nielen skla, ale aj rôznych ozdobných výplní - tvar vchodových dverí je vhodným riešením k našim plastovým oknám - v sortimente ponúkame viac ako 300 druhov výplní, ktoré...

  • Odvoz, likvidácia starých okien, stavebného odpadu a separovanie odpadu

   Odvoz, likvidácia starých okien, stavebného odpadu a separovanie odpadu

   Odvoz a likvidácia starých okien je dôležitou súčasťou celkovej výmeny. Medzi naše služby spojené s montážou plastových okien patrí i táto práca. Pokiaľ je to zmluvne požadované, zaisťujeme odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého pri demontáži a montáži. Veľké množstvá odpadového skla, kovov, umelých hmôt sa vracajú späť k recyklácii. Väčšina týchto odpadov zo starých okien sa zbiera, triedi, podľa jednotlivých druhov a uskladňuje u nás. Všeobecný odpad však obsahuje rôzne hodnotné materiály, ktoré sa z neho vyberajú v rôznych štádiách spracovania pred konečnou likvidáciou. Sklo a ostatné neželezné kovy sa separujú. Neuváž...

  • Pálenie kyslík-acetylén + PLAZMA +LASER

   Pálenie kyslík - acetylén + PLAZMA + LASER

  • Frézovanie

   Frézovanie horizontálne a verikálne.

  • Doplnky

   Doplnky

   Pevné sitá pre spokojný spánok... - pevné sitá proti hmyzu zabraňujú vniknutiu hmyzu do interiéru. Svojím konštrukčným vyhotovením sú najefektívnejšou prirodzenou ochranou proti hmyzu. Pretože je ich funkcia najskôr praktická, svojím ... Otváravé sitá pre ranný vánok... - zanedlho nastane doba, keď sa nám hmyz všemožne začne snažiť preniknúť do našich obydlí. Aby sme im v tom dajakým spôsobom zabránili, máme na vyber ... Rolovacie sito pre moderný vzhľad... - najväčšou prednosťou tejto rolovacej siete je ochrana proti hmyzu. Neviditeľnosť siete v nesezónnej dobe zrolovaním, poprípade riešenie problému u bytových dom...

  • Profily

   Profilový systém Aluplast má moderný vzhľad, oblý(soft) tvar, ktorý je nielen estetický svojím vzhľadom, ale aj komfortný svojím designom. Tento profil vytvára optimálne predpoklady pre vysokú úroveň kvality, ako i maximálnej variabilnosti tvarov a rozmerov okien a dverí. Konštrukčne je vyriešený tak, že predsadený profil krídla, s optimálnym uhlom odtokovej hrany rámu okna, dokonale vyrieši zatekanie vody medzi rámom a krídlom okna. Pri profiloch Ideal 5000, Ideal 6000 tvar rámu bol doplnený o stredové tesnenie, kde týmto technickým vyhotovením vznikli dve od seba nezávislé komory(exterierová, interierová). Tymto krokom bolo dokonale eliminovan...

  • Kovanie

   Kovanie

   Kovanie okien je celoobvodové, so špecialnou antikoróznou povrchovou úpravou garantujúcou funkčnosť počas celej životnosti okna. Jeho podstatná časť je umiestnená v komore krídla a umožňuje ľahké a jednoduché ovládanie. Jeho výrobcom je firma MACO/Rakúsko/. Nová strieborná povrchová úprava kovania dáva oknám nový štýlový, príťažlivý vzhľad. Jej podstatou je trojnásobná protikorózna povrchová úprava s použitím trojmocného chrómu. Tento spôsob chromatovania sa považuje za priaznivý pre životné prostredie ide o spôsob chromatovania z hľadiska technológie výroby totožný s chromatovaním žltým.

  • Montáž 3D okien

   Montáž 3D okien

   Návrh riešenia, výber produktov, zváženie vykonateľnosti, plus koordinácia prác subjektov, je absolútnou nutnosťou z hľadiska vytvorenia kvalitného stavebného diela. To platí vo zvýšenej miere aj pre vytvorenie dlhodobo funkčného napojenia jednotlivých konštrukcií. Vďaka radu rozličných faktorov pôsobiacich na obvodový plášť budovy a teda i na jeho špáry, je potrebné výber vhodných materiálov vždy dôkladne zvážiť. Polyuretanová montážna pena je pomerne silno vystavená pôsobeniu vzdušnej vlhkosti. V súčasnosti prevládajúci jediný spôsob montáže je z dlhodobého hľadiska nedostatočný, pretože neberie ohľad na prirodzenú vlhkosť ...

  • Murárske výspravky

   Murárske výspravky

   Murárske výspravky zakrývajú montážnu penu z estetického aj praktického hľadiska. V prípade, že by PU-pena nebola prekrytá omietkou, pôsobením UV žiarenia, vzdušnej vlhkosti, začal by proces zvetrávania, pričom by začala PU-pena strácať svoju hmotu a tým aj svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Pokiaľ máte u nás objednanú montáž, či už klasickú, alebo 3Dmontáž, máte možnosť si u nás priobjednať montáž vonkajších, vnútorných parapiet. Štandartne sa osádzajú pred murárskymi výspravkami. Tie sú následným krokom po montáži. Pri klasickej montáži a jej nevýhode i pri dostatočnom prekrytí PU-peny sme viac uviedli v popise info montáž. S ...

  • Izolačné sklo

   Izolačné sklo

   Je zložené z dvoch alebo troch sklených tabúl. Mechanické či funkčné vlastnosti sú podmienené veľkosťou presklenia a tým aj hrúbkou jednotlivých tabúl skla. Vzdialenosť medzi preskleniami vymedzujú rôzne šírky dištančných rámikov, ktoré sú vyhotovené z rôznych druhov materiálov. Dištančný rámik je dutý profil, ktorý je naplnený molekulovým sitom zabezpečujúcim absorpciu vlhkosti medzi skl ami. Spojenie skla s obvodovým dištančným rámikom je zabezpečené s adhéznym, trvale plastickým tmelom. Vonkajší obvod skla je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom. Tým je zabezpečená vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu.

  • Demontáž okien a dverí

   Demontáž okien a dverí

   Pri demontáži starého okna postupujeme takto: - najskorej vysadíme staré krídlo so sklom - pri niektorých starých krídlach, napr. výklopných je nutné uvolniť kovanie - po zložení začneme s demontážou rámu - rám na viacerých, kľúčových miestach rozpílime - po rozpílení začneme rám vykyvovať - na vybratie rozpíleného rámu použijeme oceľové páčidlo - pri páčení sa môže zistiť, či pod omietkou bolo staré okno uchytené oceľovými konzolami, klincami - ak je nutné obsekáme omietku, ktorá nám zachytáva rám - na miestach, kde sú kotviace prvky začneme páčiť - postupným kývavým pohybom rám vypáčime - dbáme, aby sme pri p...

  • Montáž okien a dverí

   Montáž okien a dverí

   Základom kvalitnej montáže okien je dôležité, už vo fáze projektu, dôkladne zvážiť možné varianty riešenia montáže. Zvoliť vzdialenosť osadenia okna v ostení, vhodný spôsob ukotvenia, či systém utesnenia pripojovacej špáry zvolením správnej kombinácie. Vonkajšia špára je najviac namáhaná pôsobením poveternostných vplyvov (teplotné rozdiely, dážď, UV žiarenie). Tepelná izolácia je zaistená vyplnením špáry kvalitnou polyuretánovou penou s dostatočným tepelno-izolačným faktorom. Aby nedošlo k poškodeniu PU-peny je dôležite, aby pena bola dôkladne prekrytá omietkou. Špára medzi oknom a murivom je z exteriéru štandardne o...

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Alojz Pánik - STAVEX | Ponuka spoločnosti 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.